Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 29. mai 2018 - Strasbourg
 Teatavate Läänemere räimevarude kalastussuremuse sihttasemete vahemikud ja kaitse piirväärtused ***I
 Kaupade siseveetranspordi statistika (kodifitseeritud tekst) ***I
 ELi ja Šveitsi vaheline kokkulepe, milles käsitletakse ELi, Šveitsi, Norra ja Türgi vahelist päritolu kumulatsiooni ELi üldise soodustussüsteemi raames ***
 ELi ja Norra vaheline kokkulepe, milles käsitletakse ELi, Šveitsi, Norra Kuningriigi ja Türgi vahelist päritolu kumulatsiooni ELi üldise soodustussüsteemi raames ***
 ELi ja Norra vaheline leping käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostöö, pettuste vastase võitluse ja nõuete sissenõudmise kohta *
 Väärtusahela optimeerimine ELi kalandussektoris
 ÜPP noorte põllumajandustootjate vahendite rakendamine ELis pärast 2013. aasta reformi
 Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ***I
 Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega ***I
 Vaikse ookeani lõunaosa piirkondliku kalandusorganisatsiooni konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ***I
 Jätkusuutlik rahandus
 2017. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabel
Tekstid (213 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika