Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Usvojeni tekstovi
Utorak, 29. svibnja 2018. - Strasbourg
 Raspon ribolovne smrtnosti i razina očuvanja za određene stokove haringe u Baltičkome moru ***I
 Statistika prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima (kodificirani tekst) ***I
 Sporazum između EU-a i Švicarske o kumulaciji podrijetla između EU-a, Švicarske, Norveške i Turske u okviru općeg sustava povlastica EU-a ***
 Sporazum između EU-a i Norveške o kumulaciji podrijetla između EU-a, Švicarske, Norveške i Turske u okviru općeg sustava povlastica EU-a ***
 Sporazum između EU-a i Norveške o administrativnoj suradnji, suzbijanju prijevara i naplati potraživanja u području poreza na dodanu vrijednost *
 Optimizacija vrijednosnog lanca u sektoru ribarstva EU-a
 Provedba instrumenata ZPP-a za mlade poljoprivrednike u EU-u nakon reforme iz 2013.
 Višegodišnji plan za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi ***I
 Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga ***I
 Mjere za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjive na području primjene Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika ***I
 Održivo financiranje
 Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2017.
Tekstovi (208 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti