Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 29 maja 2018 r. - Strasburg
 Przedziały śmiertelności połowowej i poziomy ochrony w odniesieniu do niektórych stad śledzia atlantyckiego w Morzu Bałtyckim ***I
 Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi (tekst jednolity) ***I
 Porozumienie w formie wymiany listów między UE a Szwajcarią w sprawie kumulacji pochodzenia między UE, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych UE ***
 Porozumienie w formie wymiany listów między UE a Norwegią w sprawie kumulacji pochodzenia między UE, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych UE ***
 Umowa pomiędzy UE a Norwegią o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej *
 Optymalizacja łańcucha wartości w unijnym sektorze rybołówstwa
 Wdrażanie narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r.
 Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada ***I
 Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług ***I
 Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku ***I
 Zrównoważone finanse
 Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r.
Teksty (231 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności