Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Tisdagen den 29 maj 2018 - Strasbourg
 Intervall för fiskeridödlighet och skyddsnivåer för vissa bestånd av sill/strömming i Östersjön ***I
 Statistik över godstransporter på inre vattenvägar (kodifiering) ***I
 Avtal EU-Schweiz om ursprungskumulation mellan EU, Schweiz, Norge och Turkiet inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem ***
 Avtal EU-Norge om ursprungskumulation mellan EU, Schweiz, Norge och Turkiet inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem ***
 Avtal EU-Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på området mervärdesskatt *
 Optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU
 Genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg för unga jordbrukare i EU efter 2013 års reform
 En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd ***I
 Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster ***I
 Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet ***I
 Hållbara finanser
 Resultattavlan för rättskipningen i EU 2017
Texter (220 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy