Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 30 май 2018 г. - Страсбург
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия
 Проект на коригиращ бюджет № 1/2018, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия
 Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз ***II
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — EGF/2018/000 TA 2018 — Техническа помощ по инициатива на Комисията
 Генетично модифицирана царевица GA21 (MON-ØØØ21-9)
 Генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от единичните събития 1507, 59122, MON 810 и NK603
 Прилагане на мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с критериите за достъп до пазара на ЕС
 Бъдещето на прехраната и селското стопанство
 Тълкуване и прилагане на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество
 Многогодишната финансова рамка и собствените ресурси
 Либия
 Годишен доклад за функционирането на Шенгенското пространство
 Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления
 Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика
Текстове (958 kb)
Правна информация - Политика за поверителност