Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Středa, 30. května 2018 - Štrasburk
 Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku
 Návrh opravného rozpočtu č. 1/2018 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie na poskytnutí pomoci Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku
 Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU ***II
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc z podnětu Komise
 Geneticky modifikovaná kukuřice GA21 (MON-ØØØ21-9)
 Geneticky modifikovaná kukuřice 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovaná kukuřice kombinující dvě nebo tři z jednoduchých událostí 1507, 59122, MON 810 a NK603
 Stanovení souladu produktů rybolovu s podmínkami přístupu na trh EU
 Budoucnost potravinářství a zemědělství
 Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů
 Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje
 Libye
 Výroční zpráva o fungování schengenského prostoru
 Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu
 Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky
Texty (582 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí