Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 30. maj 2018 - Strasbourg
 Mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal
 Ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2018, der ledsager forslaget om at anvende EU's Solidaritetsfond til fordel for Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal
 Beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***II
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2018/000 TA 2018 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ)
 Genetisk modificeret majs GA21 (MON-ØØØ21-9)
 Genetisk modificeret majs 507 × 59122 × MON 810 × NK603, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af transformationsbegivenhederne 1507, 59122, MON 810 and NK603
 Fiskevarers overensstemmelse med kriterierne for tiltrædelse af EU's marked
 Fremtiden for fødevarer og landbrug
 Fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning
 Den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter
 Libyen
 Årlig rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer
 Minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse
 Årsberetning om gennemførelsen af den fælles handelspolitik
Tekster (546 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik