Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 30. mai 2018 - Strasbourg
 ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile
 Paranduseelarve projekt nr 1/2018, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele ELi Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile
 Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***II
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine: taotlus EGF/2018/000 TA 2018 – tehniline abi komisjoni algatusel
 Geneetiliselt muundatud mais GA21 (MONØØØ219)
 Geneetiliselt muundatud mais 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ja geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks või kolm 1507, 59122, MON 810 ja NK603 transformatsiooni
 Kalatoodete vastavus ELi turule juurdepääsu kriteeriumitele
 Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik
 Paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamine ja rakendamine
 2021.–2027. aasta mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid
 Liibüa
 Schengeni ala toimimist käsitlev aastaaruanne
 Kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded
 Aastaaruanne ühise kaubanduspoliitika rakendamise kohta
Tekstid (529 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika