Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 30. toukokuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos
 EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Kreikalle, Espanjalle, Ranskalle ja Portugalille
 Lisätalousarvioesitys nro 1/2018 oheisasiakirjaksi ehdotukseen EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta tuen antamiseksi Kreikalle, Espanjalle, Ranskalle ja Portugalille
 Suojautuminen polkumyynnillä tapahtuvalta ja tuetulta tuonnilta muista kuin EU:n jäsenvaltioista ***II
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/000 TA 2018 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki
 Muuntogeeninen maissi GA21 (MON-ØØØ21-9)
 Muuntogeeninen maissi 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ja muunnostapahtumista 1507, 59122, MON 810 ja NK603 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatu muuntogeeninen maissi
 Kalastustuotteiden EU:n markkinoille pääsyä koskeva vaatimusten mukaisuus
 Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus
 Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinta ja täytäntöönpano
 Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat
 Libya
 Schengen-alueen toimintaa koskeva vuosikertomus
 Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset
 Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta
Tekstit
Lopullinen painos (564 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö