Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d. - Strasbūras
 ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai
 Taisomojo biudžeto Nr. 1/2018 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai
 Apsauga nuo importo dempingo kaina ir nuo subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių ***II
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (paraiška „EGF/2018/000 TA 2018 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba“)
 Genetiškai modifikuoti kukurūzai GA21 (MON-ØØØ21-9)
 Genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ir iš dviejų arba trijų atskirų modifikacijų 1507, 59122, MON 810 ir NK603 sudaryti genetiškai modifikuoti kukurūzai
 Žuvininkystės produktų atitiktis patekimo į ES rinką kriterijams
 Maisto ir ūkininkavimo ateitis
 Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas
 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai
 Libija
 Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita
 Būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai
 Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita
Tekstai (545 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika