Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2018. gada 30. maijs - StrasbūraGalīgā redakcija
 ES Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei
 Budžeta grozījuma Nr. 1/2018 projekts, kas pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei
 Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis ***II
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (pieteikums EGF/2018/000 TA 2018 – tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)
 Ģenētiski modificēta kukurūza GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125)
 Ģenētiski modificēta kukurūza 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas notikumiem 1507, 59122, MON 810 un NK603
 Zivsaimniecības produktu atbilstība ES tirgus piekļuves kritērijiem
 Pārtikas un lauksaimniecības nākotne
 Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretācija un īstenošana
 Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi
 Lībija
 Gada ziņojums par Šengenas zonas darbību
 Noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālie standarti
 Gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu
Teksti
Galīgā redakcija (552 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika