Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
L-Erbgħa, 30 ta' Mejju 2018 - Strasburgu
 Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Greċja, lil Spanja, lil Franza u lill-Portugall
 Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 1/2018 li jakkumpanja l-proposta dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Greċja, lil Spanja, lil Franza u lill-Portugall
 Protezzjoni kontra importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping u importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-UE ***II
 Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2018/000 TA 2018 - Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni
 Qamħirrum ġenetikament modifikat GA21 (MON-ØØØ21-9)
 Qamħirrum ġenetikament modifikat 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina tnejn jew tlieta mill-eventi uniċi 1507, 59122, MON 810 u NK603
 Konformità tal-prodotti tas-sajd mal-kriterji ta' aċċess għas-suq tal-UE
 Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja
 L-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet
 Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji
 Il-Libja
 Rapport annwali dwar il-Funzjonament taż-Żona Schengen
 Standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità
 Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Kummerċjali Komuni
Testi (580 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza