Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 30 mei 2018 - Straatsburg
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2018 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal
 Bescherming tegen invoer met dumping en subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de EU ***II
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering aanvraag EGF/2018/000 TA 2018 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie
 Genetisch gemodificeerde mais GA21 (MON-ØØØ21-9)
 Genetisch gemodificeerde mais 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, en genetisch gemodificeerde mais die twee of drie van de afzonderlijke transformatiestappen 1507, 59122, MON 810 en NK603 combineert
 Conformiteit van visserijproducten met de criteria voor toegang tot de EU-markt
 De toekomst van voedsel en landbouw
 Uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven"
 Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen
 Libië
 Jaarverslag over de werking van het Schengengebied
 Minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten
 Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid
Teksten (584 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid