Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 30 maja 2018 r. - Strasburg
 Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii
 Budżet korygujący nr 1/2018 do budżetu ogólnego na rok 2018 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii
 Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami UE ***II
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2018/000 TA 2018 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji
 Genetycznie zmodyfikowana kukurydza GA21 (MONØØØ21-9)
 Genetycznie zmodyfikowana kukurydza 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 oraz genetycznie zmodyfikowana kukurydza łącząca dwie lub trzy pojedyncze modyfikacje 1507, 59122, MON 810 i NK603
 Zgodność produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE
 Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa
 Interpretacja i wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa
 Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne
 Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Libii
 Sprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen
 Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw
 Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej
Teksty (581 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności