Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 30 mai 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă
 Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei
 Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2018 care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei
 Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping şi unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***II
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2018/000 TA 2018 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei
 Porumbul modificat genetic GA21 (MON-ØØØ21-9)
 Porumbul modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și porumbul modificat genetic care combină două sau trei dintre evenimentele unice 1507, 59122, MON 810 și NK603
 Conformitatea produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE
 Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii
 Interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare
 Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii
 Libia
 Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen
 Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității
 Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune
Texte
Ediţie definitivă (587 kb)
Notă juridică - Politica de confidențialitate