Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 30. mája 2018 - Štrasburg
 Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku
 Návrh opravného rozpočtu č. 1/2018, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku
 Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie ***II
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc na podnet Komisie
 Geneticky modifikovaná kukurica GA21 (MON-ØØØ21-9)
 Geneticky modifikovaná kukurica 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovaná kukurica kombinujúca dve alebo tri z jednotlivých transformácií 1507, 59122, MON 810 a NK603
 Zhoda produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ
 Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva
 Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva
 Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje
 Líbya
 Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru
 Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov
 Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky
Texty (564 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia