Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 30. maj 2018 - StrasbourgKončna izdaja
 Uporaba Solidarnostnega sklada EU za zagotovitev pomoči Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski
 Predlog spremembe proračuna št. 1/2018, priložen predlogu za uporabo Solidarnostnega sklada EU za zagotovitev pomoči Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski
 Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice EU ***II
 Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2018/000 TA 2018 – tehnična pomoč na pobudo Komisije
 Gensko spremenjena koruza GA21 (MON-ØØØ21-9)
 Gensko spremenjena koruza 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh ali treh transformacij 1507, 59122, MON 810 in NK603
 Skladnost ribiških proizvodov z merili za dostop na trg EU
 Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva
 Razlaga in izvajanje Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje
 Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva
 Libija
 Letno poročilo o delovanju schengenskega območja
 Minimalni standardi na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj
 Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike
Besedila
Končna izdaja (504 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov