Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 30 maj 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal
 Förslag till ändringsbudget nr 1/2018 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal
 Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***II
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2018/000 TA 2018 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ
 Godkännande av genetiskt modifierad majs GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125)
 Genetiskt modifierad majs 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av transformationshändelserna 1507, 59122, MON 810 och NK603
 Fiskeriprodukters överensstämmelse med kriterierna för tillträde till EU:s marknad
 Framtiden för livsmedel och jordbruk
 Tolkning och genomförande av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning
 Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel
 Libyen
 Årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt
 Miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem
 Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken
Texter
Slutlig utgåva (565 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy