Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 31. mai 2018 - Strasbourg
 Iraanis vangistatud ELi ja Iraani topeltkodakondsusega isikute olukord
 Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias
 Sudaan ja eelkõige Noura Hussein Hammadi juhtum
 Euroopa Prokuratuuri valikukomisjoni liikme määramine
 Mootorsõidukite läbisõidumõõdikuga manipuleerimine: ELi õigusraamistiku läbivaatamine
 Liidu kodanikukaitse mehhanism ***I
 Euroopa ühendamise rahastu pärast 2020. aastat
 Olukord Nicaraguas
 Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020
 ELi noortestrateegia rakendamine
 Ökodisaini direktiivi rakendamine
 Tähtajaliste lepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele petitsioonidele vastamine
Tekstid (379 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika