Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 31 maja 2018 r. - Strasburg
 Sytuacja osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i obywatelstwo irańskie, uwięzionych w Iranie
 Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej
 Sudan, w szczególności sytuacja Noury Hussein Hammad
 Mianowanie członka komisji selekcyjnej ds. powołania Prokuratury Europejskiej
 Manipulowanie licznikiem kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE
 Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ***I
 Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r.
 Sytuacja w Nikaragui
 Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020
 Wykonanie strategii UE na rzecz młodzieży
 Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu
 Udzielanie odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, wynikającego z nadużywania umów na czas określony
Teksty (423 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności