Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 31 maj 2018 - Strasbourg
 Situationen för personer med medborgarskap i både ett EU-land och Iran som sitter fängslade i Iran
 Försvarare av kvinnors rättigheter i Saudiarabien
 Sudan, särskilt situationen för Noura Hussein Hammad
 Utnämning av en ledamot av urvalskommittén för Europeiska åklagarmyndigheten
 Manipulering av vägmätare i motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar
 En civilskyddsmekanism för unionen ***I
 Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020
 Situationen i Nicaragua
 Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020
 Genomförande av EU:s ungdomsstrategi
 Genomförande av ekodesigndirektivet
 Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal
Texter (391 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy