Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Κατάσταση των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) στο Ιράν
 Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία
 Σουδάν, και ιδίως η κατάσταση της Noura Hussein Hammad
 Διορισμός μέλους στην επιτροπή επιλογής για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
 Παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ
 Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης ***I
 Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020
 Η κατάσταση στη Νικαράγουα
 Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020
 Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία
 Εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό
 Απάντηση στις αναφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και της καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου

Κατάσταση των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) στο Ιράν
PDF 140kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με την κατάσταση των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) στο Ιράν (2018/2717(RSP))
P8_TA(2018)0231RC-B8-0254/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ιράν και συγκεκριμένα της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία(1), της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν(2), της 17ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις πρόσφατες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν(3), και της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την προσέγγιση της ΕΕ απέναντι στο Ιράν(4),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις Ετήσιες Εκθέσεις της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, την ελευθερία της έκφρασης και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το νέο στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, που έχει ως σκοπό να τεθεί η προστασία και η παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο όλων των πολιτικών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/568 του Συμβουλίου, της 12ης Απριλίου 2018(5), σύμφωνα με την οποία τα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τις σοβαρές παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Ιράν ανανεώνονται για ένα χρόνο μέχρι τις 13 Απριλίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, και του Υπουργού Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Javad Zarif, στις 16 Απριλίου 2016 στην Τεχεράνη, στην οποία συμφωνήθηκε να αρχίσει ένας διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ της ΕΕ και του Ιράν για ζητήματα συναφή με τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις εκθέσεις από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, στις 23 Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά δικαιώματα του 1966, στο οποίο το Ιράν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αρκετοί πολίτες που έχουν διπλή ιθαγένεια, ΕΕ και ιρανική, οι οποίοι κρατούνται σε ιρανικές φυλακές, συμπεριλαμβανομένου του κ. Ahmadreza Djalali, σουηδο-ιρανού ερευνητή που έχει κατηγορηθεί για κατασκοπεία και καταδικάστηκε σε θάνατο κατόπιν άδικης δίκης, χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρο και χωρίς την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, την ίδια στιγμή που τελεί υπό τη διαρκή απειλή εκτέλεσης και βρίσκεται σε κακή κατάσταση υγείας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Kamran Ghaderi, αυστρο-ιρανός πολίτης, βρίσκονταν στο Ιράν για ταξίδι εργασίας όταν συνελήφθη και καταδικάστηκε σε δεκαετή ποινή φυλάκισης, αφού η εισαγγελική αρχή χρησιμοποίησε μια εξαναγκασμένη ομολογία· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των κρατουμένων βρίσκεται και η κ. Nazanin Zaghari-Ratcliffe, βρετανο-ιρανή η οποία εργάζονταν για φιλανθρωπική οργάνωση και έχει διαγνωστεί με προχωρημένη κατάθλιψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Abbas Edalat, βρετανο-ιρανός ακαδημαϊκός, συνελήφθη τον Απρίλιο του 2018 και ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί οι κατηγορίες σε βάρος του·

Γ.  έχοντας υπόψη ότι συνεχίζονται συλλήψεις πολιτών διπλής ιθαγένειας, ΕΕ και ιρανικής, ακολουθούμενες από πρακτικές παρατεταμένης απομόνωσης και ανακρίσεων, μη τήρησης των νομότυπων διαδικασιών, άρνησης προξενικής πρόσβασης ή επισκέψεων από μέλη των Ηνωμένων Εθνών ή ανθρωπιστικών οργανώσεων, ότι οι δίκες καλύπτονται από μυστικότητα, ο κρατούμενος διαθέτει περιορισμένη πρόσβαση σε δικηγόρο και υπόκειται σε μακρόχρονες ποινές φυλάκισης που βασίζονται σε ασαφείς ή απροσδιόριστες κατηγορίες που σχετίζονται με «εθνική ασφάλεια» ή «κατασκοπεία» και ότι διεξάγονται εκστρατείες δυσφήμισης με κρατική υποστήριξη κατά των φυλακισμένων προσώπων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν, ως συμβαλλόμενο μέρος του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), οφείλει να σέβεται την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας καθώς και την ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής συνάθροισης σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν συνεχίζει τις φυλακίσεις και έχει, πρόσφατα, αυξήσει τις συλλήψεις ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιβαλλοντικών και πολιτικών ακτιβιστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι και πολιτικοί ακτιβιστές διώκονται ενεργά για ειρηνικές δράσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολίτες διπλής ιθαγένειας, οι οποίοι κρατούνται στο Ιράν δεν έχουν πάντοτε πρόσβαση σε δικηγόρο και μια δίκαιη δίκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πρακτικά, το Ιράν μεταχειρίζεται τους πολίτες διπλής ιθαγένειας μόνο ως Ιρανούς, γεγονός που περιορίζει την πρόσβαση των ξένων πρεσβειών στους πολίτες που κρατούνται στη χώρα, όπως και την πρόσβαση των ίδιων των κρατουμένων σε προξενική προστασία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι και πρόσωπα που κατηγορούνται για εγκλήματα κατά της εθνικής ασφάλειας υποφέρουν από την έλλειψη επαρκούς πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, με σοβαρές συνέπειες·

1.  καταδικάζει τη συνεχιζόμενη πρακτική φυλάκισης των πολιτών διπλής ιθαγένειας, ΕΕ και ιρανικής, από τις αρχές του Ιράν κατόπιν άδικης δίκης· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους, ή να προσαχθούν εκ νέου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, οι δε υπάλληλοι που ευθύνονται για τις παραβιάσεις να λογοδοτήσουν·

2.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις συλλήψεις, χωρίς εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία διάπραξης εγκλήματος, των πολιτών διπλής ιθαγένειας, ΕΕ και ιρανικής, με την είσοδό τους στο Ιράν· τονίζει ότι αυτού του είδους οι συλλήψεις εμποδίζουν τις δυνατότητες διαπροσωπικών επαφών·

3.  θεωρεί λυπηρό ότι οι πολίτες διπλής ιθαγένειας, ΕΕ και ιρανικής, κρατούνται σε ιρανικές φυλακές σε κακές συνθήκες και συχνά υποχρεώνονται να προβούν σε ομολογίες μετά από βασανιστήρια και απάνθρωπη συμπεριφορά·

4.  ζητεί από τις ιρανικές αρχές να εξασφαλίσουν ότι ο κ. Djalali έχει πλήρη πρόσβαση στο δικηγόρο του και σε οποιαδήποτε ιατρική αγωγή απαιτήσει· παροτρύνει τις ιρανικές αρχές να ακυρώσουν τη θανατική ποινή του και να τον απελευθερώσουν αμέσως, όπως ζητήθηκε από τη διεθνή κοινότητα·

5.  ζητεί από τις ιρανικές αρχές να διασφαλίσουν την επανεκδίκαση της υπόθεσης του Kamran Ghaderi, ως εγγύηση ότι το δικαίωμά του σε δίκαιη δίκη χαίρει σεβασμού, να απελευθερώσουν άμεσα την Nazanin Zaghari-Ratcliffe, η οποία ήδη πληροί τα κριτήρια πρόωρης αποφυλάκισης, και να δημοσιοποιήσουν επειγόντως τις κατηγορίες που βαρύνουν τον Abbas Edalat·

6.  ζητεί από τις ιρανικές αρχές να σεβαστούν το θεμελιώδες δικαίωμα των κατηγορουμένων για πρόσβαση σε δικηγόρο της επιλογής τους και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, δεδομένων των διεθνών υποχρεώσεων του Ιράν, όπως ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

7.  καταδικάζει, κατόπιν έγκυρων αναφορών, τα βασανιστήρια και κάθε άλλη βάναυση μεταχείριση που σημειώνεται, ιδίως κατά την ανάκριση, και καλεί τις ιρανικές αρχές να σεβαστούν την εγγενή ανθρώπινη αξιοπρέπεια των κρατουμένων· καταδικάζει τις σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες κράτησης και καλεί το Ιράν να εγγυηθεί ότι όλοι οι κρατούμενοι λαμβάνουν επαρκή ιατρική περίθαλψη·

8.  καλεί τους δικαστές να σεβαστούν τις αρχές της δίκαιης δίκης και της νομιμότητας των διαδικασιών και να χορηγήσουν στους υπόπτους πρόσβαση σε νομικό σύμβουλο, προξενικές επισκέψεις και επισκέψεις από μέλη των Ηνωμένων Εθνών και ανθρωπιστικών οργανώσεων, καθώς και πλήρη πρόσβαση σε ιατρική αγωγή και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις του Ιράν· ζητεί από το Ιράν να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επανεξέταση της νομοθεσίας, ώστε να υπάρχουν εγγυήσεις για δίκαιες δίκες και πρόσβαση σε δικηγόρο κατά τη διάρκεια του ερευνητικού σταδίου και να θέσει τέλος στις καταναγκαστικές ομολογίες που προκύπτουν μετά από βασανιστήρια·

9.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και από την Επιτροπή να συστήσουν μια εσωτερική ομάδα δράσης για την υποστήριξη των πολιτών της ΕΕ οι οποίοι αντιμετωπίζουν θανατική ποινή ή έχουν εμφανώς υποστεί μη δίκαιη δίκη σε τρίτες χώρες, προκειμένου να ενισχυθεί η διαθέσιμη υποστήριξη από τις εθνικές προξενικές ή διπλωματικές υπηρεσίες·

10.  καλεί τις ιρανικές αρχές να συνεργαστούν με τις πρεσβείες των κρατών μελών της ΕΕ στην Τεχεράνη, ώστε να δημιουργηθεί ένας κατάλογος πολιτών με διπλή ιθαγένεια, ΕΕ και ιρανική, οι οποίοι βρίσκονται, επί του παρόντος, υπό κράτηση σε ιρανικές φυλακές και να παρακολουθούν στενά κάθε μεμονωμένη περίπτωση, δεδομένου ότι η ασφάλεια και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ είναι ύψιστης σημασίας για αυτήν·

11.  ζητεί την απελευθέρωση όλων των υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων οι οποίοι είναι φυλακισμένοι στο Ιράν και την παύση κάθε πράξης εκφοβισμού σε βάρος τους·

12.  χαιρετίζει τη δημιουργία υψηλότερων προτύπων για καταδίκες σε εγκλήματα που έχουν σχέση με ναρκωτικά και τιμωρούνται με θάνατο, ως ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση ενός μορατόριουμ στη θανατική ποινή στο Ιράν·

13.  ζητεί από το Ιράν να εντατικοποιήσει τη δέσμευσή του με τους διεθνείς μηχανισμούς στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συνεργαζόμενο με τους Ειδικούς Εισηγητές και τους ειδικούς μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των αιτημάτων για πρόσβαση των σχετικών εντολοδόχων στη χώρας· παροτρύνει τις ιρανικές αρχές να εξασφαλίσουν ιδίως ότι επιτρέπεται στον μελλοντικό Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν να εισέλθει στη χώρα·

14.  υποστηρίζει τις συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του διαλόγου υψηλού επιπέδου μεταξύ ΕΕ και Ιράν, που έχει δρομολογηθεί με το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με το Ιράν· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει αποφασιστική και να συνεχίσει να εγείρει ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα με το Ιράν, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε πολυμελείς φορείς·

15.  επαναλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν υπέρ ενός διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και χαιρετίζει το ανοικτό πνεύμα που επέδειξαν οι ιρανικές αρχές δρομολογώντας το διάλογο αυτό·

16.  ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ να θέσει στις αρχές τα ζητήματα των συνθηκών φυλάκισης και της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως για τις περιπτώσεις των πολιτών διπλής ιθαγένειας, ΕΕ και ιρανικής, οι οποίοι είναι φυλακισμένοι στο Ιράν, προκειμένου να τεθεί τέλος στη σκληρή και απάνθρωπη μεταχείριση στις ιρανικές φυλακές· καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να εκφράζουν συστηματικά στις ιρανικές αρχές τις ανησυχίες τους για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις ιρανικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης των πολιτικών κρατουμένων και των υπερασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Ιράν.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0402.
(2) ΕΕ C 408 της 30.11.2017, σ. 39.
(3) ΕΕ C 153E της 31.5.2013, σ. 157.
(4) ΕΕ C 199E της 7.7.2012, σ. 163.
(5) ΕΕ L 95 της 13.4.2018, σ. 14.


Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία
PDF 152kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (2018/2712(RSP))
P8_TA(2018)0232RC-B8-0259/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Σαουδική Αραβία, ιδίως δε το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, τις σχέσεις της με την ΕΕ και τον ρόλο της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική(1), το ψήφισμα της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την υπόθεση του Raif Badawi(2) και το ψήφισμα της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την υπόθεση του Ali Mohammed al-Nimr(3),

–  έχοντας υπόψη την απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης στον σαουδάραβα μπλόγκερ Raif Badawi το 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις 29 Μαΐου 2018, σχετικά με τις πρόσφατες συλλήψεις στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ άλλων σχετικά με τις αυθαίρετες κρατήσεις και εξαφανίσεις, χωρίς τη δέουσα διαδικασία, του Nawaf Talal Rasheed, πρίγκηπα της δυναστείας Al-Rashid και γιου του αποβιώσαντος ποιητή Nawaf Talal bin Abdul Aziz Al-Rashid,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της υπηρεσίας κρατικής ασφαλείας της Σαουδικής Αραβίας, στις 18 Μαΐου 2018, σχετικά με τη σύλληψη επτά υπόπτων,

–  έχοντας υπόψη το νέο νομοσχέδιο που απαγορεύει την παρενόχληση και το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Σούρα της Σαουδικής Αραβίας στις 28 Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις επιπτώσεις που είχαν στα ανθρώπινα δικαιώματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο Κατάρ από τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες, και την έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει στα ανθρώπινα δικαιώματα η κρίση στον Κόλπο, που δημοσιεύθηκε από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) τον Δεκέμβριο του 2017,

–  έχοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία είναι μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (CSW), καθώς και ότι από τον Ιανουάριο του 2019 θα είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της CSW,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του Επιτρόπου Χρήστου Στυλιανίδη, εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), στη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την εκλογή της Σαουδικής Αραβίας ως μέλους της CSW,

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της 9ης Μαρτίου 2018 της Επιτροπής για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων εις βάρος των γυναικών σχετικά με την τρίτη και τέταρτη περιοδική έκθεση για τη Σαουδική Αραβία(4),

–  έχοντας υπόψη την από κοινού υποβολή κειμένου σχετικά με τη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό του ALQST, του Κέντρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον Κόλπο (GCHR) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (FIDH) επ’ ευκαιρία της 69ης συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων εις βάρος των γυναικών στις 7 Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του 1966,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, του 1966,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 15 Μαΐου 2018 οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας έχουν συλλάβει και κρατούν επτά γυναίκες – Loujain al-Hathloul, Aisha al-Mana, Madeha al-Ajroush, Eman al-Nafjan, Aziza al-Youssef, Hessah al-Sheikh, Walaa al-Shubbar – και τέσσερις άνδρες – Ibrahim Fahad Al-Nafjan, Ibrahim al-Modeimigh, Mohammed al-Rabiah και Abdulaziz al-Meshaal – για την ακτιβιστική τους δράση σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους συλληφθέντες υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για στήριξη δραστηριοτήτων ξένων κύκλων, στρατολόγηση ατόμων σε ευαίσθητες κυβερνητικές θέσεις και χρηματοδότηση ξένων κύκλων με στόχο την αποσταθεροποίηση του Βασιλείου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω ακτιβίστριες και ακτιβιστές είναι άτομα γνωστά για την εκστρατεία τους κατά της απαγόρευσης οδήγησης για τις γυναίκες και υπέρ της κατάργησης του συστήματος ανδρικής κηδεμονίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνελήφθησαν πριν από την αναμενόμενη άρση της απαγόρευσης οδήγησης για τις γυναίκες στις 24 Ιουνίου 2018·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές, η κ. Madeha al-Ajroush, η κ. Walaa al-Shubbar, η κ. Aisha al-Mana και η κ. Hessah al-Sheikh αφέθηκαν ελεύθερες στις 24 Μαΐου 2018·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίπτωση της Loujain al-Hathloul είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, δεδομένου ότι τον Μάρτιο του 2018 την μετέφεραν από το Αμπού Ντάμπι στη Σαουδική Αραβία παρά τη θέλησή της, μετά από τη συμμετοχή της σε συνεδρίαση επισκόπησης με θέμα τη Σαουδική Αραβία, της Επιτροπής του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι της είχε επιβληθεί απαγόρευση ταξιδίου μέχρι την πρόσφατη σύλληψή της και αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με όσα αναφέρουν άλλοι ακτιβιστές, κρατείται σε απομόνωση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Σαουδική Αραβία ισχύουν ορισμένοι από τους αυστηρότερους περιορισμούς για τις γυναίκες, παρά τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης που έχουν ως στόχο την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών στον τομέα της απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό και κοινωνικό σύστημα της Σαουδικής Αραβίας εξακολουθεί να είναι αντιδημοκρατικό και να εισάγει διακρίσεις, καθιστά τις γυναίκες πολίτες δεύτερης κατηγορίας, δεν προβλέπει την ελευθερία της θρησκείας και των πεποιθήσεων, επιβάλλει σοβαρές διακρίσεις σε βάρος του σημαντικού ξένου εργατικού δυναμικού της χώρας και φιμώνει κάθε αντίθετη φωνή·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες για την υπόθεση είναι ακόμη σε εξέλιξη και ότι είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν στοιχεία σχετικά με τις συλλήψεις, λόγω των περιορισμένων πληροφοριών που κοινοποιούνται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Μαΐου 2018, συνελήφθη από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας ο Mohammad al-Bajadi, εξέχων υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδρυτικό μέλος της απαγορευμένης σαουδαραβικής ένωσης για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, ο οποίος έχει κατηγορήσει τις δυνάμεις ασφαλείας για κατάχρηση εξουσίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα μέσα ενημέρωσης και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που συντάσσονται με την κυβέρνηση εξαπέλυσαν μια σφοδρή εκστρατεία λασπολογίας εναντίον τους και τους κατήγγειλαν ως «προδότες» που συνιστούν απειλή για την κρατική ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων, η εκστρατεία λασπολογίας που εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραπέμπει σε πρόθεση επιβολής πολύ σκληρών ενδεχομένως ποινών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία της Σαουδικής Αραβίας αλλάζει σταδιακά αλλά σταθερά, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σαουδαραβικές αρχές έχουν θεσπίσει σειρά μέτρων προκειμένου να αναγνωρίζονται δεόντως οι γυναίκες ως ισότιμοι πολίτες, όπως τη χορήγηση του δικαιώματος του εκλέγειν στις δημοτικές εκλογές, την παροχή πρόσβασης στο συμβουλευτικό Συμβούλιο της Σούρα και στο Εθνικό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την άρση της απαγόρευσης οδήγησης για τις γυναίκες και την πρόσβαση σε δημόσιες αθλητικές εκδηλώσεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων «Vision 2030» για την επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής μεταρρύθμισης της χώρας βάσει της χειραφέτησης των γυναικών θα πρέπει να είναι μια πραγματική ευκαιρία για τις γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας ώστε να εξασφαλίσουν τη νομική τους χειραφέτηση, που είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρη αναγνώριση των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο της CEDAW· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι το πρόσφατο κύμα συλλήψεων υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών αντιβαίνει προς τον σκοπό αυτόν και μπορεί να αποσπάσει την προσοχή από το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Mohammad bin Salman Al Saud, έχει προσφέρει ρητορική στήριξη για τις μεταρρυθμίσεις σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών, ιδίως κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις ήταν περιορισμένες μέχρι στιγμής, ενώ το σύστημα ανδρικής κηδεμονίας, το σοβαρότερο εμπόδιο για τα δικαιώματα των γυναικών, διατηρείται σε μεγάλο βαθμό ανέπαφο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, έχει εποπτεύσει γενικευμένες διώξεις εξεχόντων ακτιβιστών, δικηγόρων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες έχουν ενταθεί από τότε που ξεκίνησε να συγκεντρώνει τον έλεγχο των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει μια σειρά νόμων που εισάγουν διακρίσεις, συγκεκριμένα τις νομικές διατάξεις που αφορούν την προσωπική κατάσταση, την κατάσταση των εργαζόμενων μεταναστριών, τον κώδικα οικογενειακής κατάστασης, τον κώδικα εργασίας, τον νόμο περί ιθαγένειας και το σύστημα της ανδρικής κηδεμονίας, βάσει του οποίου απαιτείται άδεια από έναν άνδρα κηδεμόνα προκειμένου να μπορούν οι γυναίκες να ασκούν τα περισσότερα από τα δικαιώματά τους δυνάμει της CEDAW·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει μια ζωντανή διαδικτυακή κοινότητα υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον μεγαλύτερο αριθμό χρηστών Twitter στη Μέση Ανατολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα για τους «Εχθρούς του Διαδικτύου» εξαιτίας της λογοκρισίας των μέσων ενημέρωσης της χώρας και του διαδικτύου, καθώς και της επιβολής κυρώσεων σε όσους επικρίνουν την κυβέρνηση ή τη θρησκεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις και καταλύτες για τον εκδημοκρατισμό και τη μεταρρύθμιση και συνιστούν ουσιαστικό έλεγχο της εξουσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νικητής του Βραβείου Ζαχάρωφ 2015, Raif Badawi, εξακολουθεί να είναι στη φυλακή απλώς και μόνο επειδή εξέφρασε με ειρηνικό τρόπο τις απόψεις του·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης του ΟΗΕ για τη Σαουδική Αραβία είναι 0,847 για το 2015 και την κατατάσσει στην 38η θέση μεταξύ 188 χωρών και εδαφών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή του δείκτη ανισότητας των φύλων του ΟΗΕ είναι 0,257 για τη Σαουδική Αραβία και την φέρνει στην 50ή θέση μεταξύ 159 χωρών στην κατάταξη για το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία κατέλαβε την 138η θέση μεταξύ 144 χωρών στην παγκόσμια έκθεση του 2017 σχετικά με το χάσμα μεταξύ των φύλων, που δημοσιεύθηκε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, η γενική επιφύλαξη της Σαουδικής Αραβίας όσον αφορά τη CEDAW δεν συνάδει με το αντικείμενο και τον σκοπό της σύμβασης και είναι ανεπίτρεπτη βάσει του άρθρου 28 αυτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία υποσχέθηκε ότι θα «τηρήσει τις υψηλότερες προδιαγραφές για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» όταν υπέβαλε επιτυχώς αίτηση για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2013·

1.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να δώσουν τέλος σε κάθε μορφή παρενόχλησης, μεταξύ άλλων σε δικαστικό επίπεδο, κατά της κ. Eman al-Nafjan, της κ. Aziza al-Youssef, της κ. Loujain al-Hathloul, της κ. Aisha al-Mana, της κ. Madeha al-Ajroush, της κ. Hessah al-Sheikh, της κ. Walaa al-Shubbar, του κ. Mohammed al-Rabiah και του κ. Ibrahim al-Modeimigh και όλων των άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, ούτως ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν το έργο τους χωρίς αδικαιολόγητα προσκόμματα και φόβο αντιποίνων·

2.  καταδικάζει τη συνεχιζόμενη καταπίεση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών, στη Σαουδική Αραβία, κάτι που υπονομεύει την αξιοπιστία της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων στη χώρα· καλεί την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να προβεί στην άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων κρατουμένων συνείδησης, που κρατούνται και έχουν καταδικαστεί απλώς και μόνο επειδή άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης και εκτέλεσαν το ειρηνικό τους έργο στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων· καταγγέλλει τις συνεχιζόμενες, συστηματικές διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών στη Σαουδική Αραβία·

3.  αποτίει φόρο τιμής στις γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας και στους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών που επιδιώκουν να τερματιστεί οποιαδήποτε άδικη και διακριτική μεταχείριση, καθώς και σε όσους υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα παρά τις δυσκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπόσχεση για άρση της απαγόρευσης οδήγησης για τις γυναίκες στο εσωτερικό του Βασιλείου στο πλαίσιο του προγράμματος «Vision 2030»·

5.  τονίζει ότι η μεταχείριση όλων των κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά τη διάρκεια της κράτησης πρέπει να πληροί τους όρους που καθορίζονται στη δέσμη αρχών για την προστασία όλων των προσώπων που τελούν υπό οποιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκισης, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με το ψήφισμα 43/173 της 9ης Δεκεμβρίου 1988·

6.  επισημαίνει ότι διεθνείς επιχειρήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, ιδίως εκείνες που έχουν τη βάση τους στην ΕΕ, έχουν ήδη προβεί σε διαφήμιση στοχευμένη ως προς το φύλο πριν από την άρση της απαγόρευσης οδήγησης για τις γυναίκες·

7.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την εξάπλωση της βίας λόγω φύλου στη Σαουδική Αραβία, που εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να μην καταγγέλλεται και να μην καταγράφεται, και αιτιολογείται με επιχειρήματα όπως η ανάγκη να πειθαρχούν οι γυναίκες υπό την ανδρική κηδεμονία· ζητεί επιτακτικά από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να εγκρίνουν ολοκληρωμένη νομοθεσία που θα καθορίζει συγκεκριμένα και θα ποινικοποιεί όλες τις μορφές βίας λόγω φύλου κατά των γυναικών, ειδικότερα δε τον βιασμό, συμπεριλαμβανομένου του συζυγικού βιασμού, της σεξουαλικής επίθεσης και της σεξουαλικής παρενόχλησης, και να άρουν όλα τα εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση των γυναικών στη δικαιοσύνη·

8.  εκφράζει τη λύπη του για την ύπαρξη του συστήματος ανδρικής κηδεμονίας, σύμφωνα με το οποίο εξακολουθεί να απαιτείται άδεια από άνδρα κηδεμόνα σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών ταξιδίων, της πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης, της επιλογής κατοικίας, του γάμου, της υποβολής καταγγελιών στα δικαστήρια, της αποχώρησης από κρατικά κέντρα υποδοχής για κακοποιημένες γυναίκες και της αποχώρησης από κέντρα κράτησης· υπογραμμίζει ότι το σύστημα αυτό αποτελεί αντανάκλαση του βαθιά ριζωμένου πατριαρχικού συστήματος που ορίζει τη χώρα·

9.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να αναθεωρήσουν τον νόμο περί οργανώσεων και ιδρυμάτων του Δεκεμβρίου του 2015, προκειμένου να επιτρέπεται στις ακτιβίστριες να οργανώνονται και να λειτουργούν ελεύθερα και ανεξάρτητα, χωρίς περιττές παρεμβάσεις των αρχών· ζητεί επίσης την αναθεώρηση του αντιτρομοκρατικού νόμου, του νόμου κατά της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο και του νόμου περί Τύπου και δημοσιεύσεων, που έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για να διωχθούν υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και όλων των διατάξεων του νομικού συστήματος που εισάγουν διακρίσεις·

10.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να κυρώσουν το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, να άρουν τις επιφυλάξεις σχετικά με τη CEDAW και να κυρώσουν το προαιρετικό πρωτόκολλο της CEDAW, ούτως ώστε οι γυναίκες στη Σαουδική Αραβία μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση χωρίς περιορισμούς, και να δώσουν τέλος στους γάμους παιδιών, στους καταναγκαστικούς γάμους και στον υποχρεωτικό ενδυματολογικό κώδικα για τις γυναίκες· καλεί τη Σαουδική Αραβία να απευθύνει μόνιμη πρόσκληση προς όλες τις ειδικές διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για επίσκεψη·

11.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να επιτρέψουν τη λειτουργία ανεξάρτητου Τύπου και μέσων ενημέρωσης και να διασφαλίσουν την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς για όλους τους κατοίκους της Σαουδικής Αραβίας· καταδικάζει την καταστολή εις βάρος των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ειρηνικών διαδηλωτών· τονίζει ότι η ειρηνική υπεράσπιση των βασικών νομικών δικαιωμάτων ή η διατύπωση κριτικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνιστούν εκφράσεις ενός θεμελιώδους δικαιώματος· ζητεί επιτακτικά από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να άρουν τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους απαγορεύουν να εκφράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης·

12.  υπενθυμίζει ότι η Σαουδική Αραβία εξελέγη στην Επιτροπή του ΟΗΕ για τη θέση των γυναικών με την υποστήριξη ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ·

13.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διευρύνουν την προστασία και την υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως δε των γυναικών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα·

14.  καλεί την ΕΕ να υποβάλει ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία κατά την προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ· καλεί την ΕΕ, κατά την προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην Επιτροπή για τη Θέση των Γυναικών, να εγείρει το θέμα της συμμετοχής κρατών με αμφισβητούμενες επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών και την ισότητα των φύλων· καλεί την ΕΕ να προτείνει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ τον ορισμό ειδικού εισηγητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Σαουδική Αραβία·

15.  ζητεί από την ΕΕ να συμπεριλάβει συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως για την κατάσταση των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως μόνιμο σημείο στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας συνόδου κορυφής μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου, καθώς και σε άλλα διμερή και πολυμερή φόρουμ· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει τη θέσπιση στοχευμένων μέτρων κατά των ατόμων που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· σημειώνει ότι οι κανόνες για την απονομή του βραβείου Chaillot για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου περιορίζουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε όσους είναι νομίμως καταχωρισμένοι και δραστηριοποιούνται για μια «εποικοδομητική συνεργασία με τις αρχές»·

16.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να υποστηρίξουν ενεργά τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και τους μεμονωμένους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ άλλων με την οργάνωση επισκέψεων στη φυλακή, την παρουσία παρατηρητών στις δίκες και μέσω δημόσιων δηλώσεων·

17.  προτρέπει την ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να διεξάγουν διάλογο με τη Σαουδική Αραβία σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τον ανησυχητικό ρόλο της χώρας στην περιοχή· εκφράζει την προθυμία του να προβεί σε εποικοδομητικό και ανοικτό διάλογο με τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών, σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών δεσμεύσεών τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα· απευθύνει έκκληση για την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με δικαστικά και νομικά ζητήματα, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία·

18.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να μην προβούν σε περαιτέρω μαστίγωμα του Raif Badawi και να τον απελευθερώσουν άμεσα και χωρίς όρους, δεδομένου ότι θεωρείται κρατούμενος συνείδησης, ο οποίος φυλακίστηκε και καταδικάστηκε απλώς και μόνο διότι άσκησε το δικαίωμά του στην ελευθερία έκφρασης· καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να εγείρει το ζήτημα της υπόθεσής του σε όλες τις υψηλού επιπέδου επαφές που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν·

19.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να θεσπίσουν άμεσο μορατόριουμ σχετικά με την επιβολή της θανατικής ποινής, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της· ζητεί την επανεξέταση όλων των θανατικών ποινών για να διασφαλιστεί ότι στις συγκεκριμένες δίκες τηρήθηκαν τα διεθνή πρότυπα·

20.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να δώσουν τέλος στην υποκίνηση μίσους και διακρίσεων σε βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων και εναντίον όλων των άλλων ατόμων και ομάδων που υφίστανται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένων των ξένων υπηκόων από χώρες που βρίσκονται σε άλλες περιοχές·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην Επιτροπή για τη Θέση των Γυναικών, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στην Α.Μ. τον Βασιλιά Salman bin Abdulaziz Al Saud και στον διάδοχο πρίγκιπα Mohammad bin Salman Al Saud, στην κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας και στον Γενικό Γραμματέα του Κέντρου Εθνικού Διαλόγου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

(1) ΕΕ C 378 της 9.11.2017, σ. 64.
(2) ΕΕ C 310 της 25.8.2016, σ. 29.
(3) ΕΕ C 349 της 17.10.2017, σ. 34.
(4) CEDAW/C/SAU/CO/3-4.


Σουδάν, και ιδίως η κατάσταση της Noura Hussein Hammad
PDF 145kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με το Σουδάν, ιδίως με την κατάσταση της Noura Hussein Hammad (2018/2713(RSP))
P8_TA(2018)0233RC-B8-0265/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, του 1966, του οποίου η Δημοκρατία του Σουδάν είναι συμβαλλόμενο μέρος από το 1986,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, της οποίας το Σουδάν είναι συμβαλλόμενο μέρος από το 1990,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τους πρώιμους και καταναγκαστικούς γάμους,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1979, και τη Δήλωση για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (DEVAW), που εκδόθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1993,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 62/149 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο κατατέθηκε από την ΕΕ, εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2007, και επιβεβαιώθηκε εκ νέου το 2008, το 2010, το 2012, το 2014 και το 2016, και με το οποίο ζητείται η εφαρμογή μορατόριουμ για τη θανατική ποινή,

–  έχοντας υπόψη το πρώτο Πρωτόκολλο του Αφρικανικού Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, που εγκρίθηκε το 1981, σχετικά με τα Δικαιώματα των Γυναικών στην Αφρική,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 16 και 21 του Αφρικανικού Χάρτη για τα δικαιώματα και την ευημερία του παιδιού, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 29 Νοεμβρίου 1999,

–  έχοντας υπόψη την επείγουσα επιστολή ένστασης σχετικά με την υπόθεση της Noura Hussein Hammad, την οποία απηύθυνε στις 17 Μαΐου 2018 η Αφρικανική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τα Δικαιώματα και την Ευημερία του Παιδιού (ACERWC) στη Δημοκρατία του Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα του Σουδάν του 2005,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 96 (ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα) της συμφωνίας του Κοτονού, η οποία υπεγράφη από την κυβέρνηση του Σουδάν το 2005,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Noura Hussein Hammad εξαναγκάστηκε από την οικογένειά της να παντρευτεί τον Abdulrahman Hammad, όταν ήταν ακόμα κορίτσι 16 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Noura έχει δηλώσει ότι βιάστηκε για πρώτη φορά από τον σύζυγό της με τη βοήθεια μελών της οικογένειάς της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μαρτυρία της Noura Hussein, στις 2 Μαΐου 2017 την κρατούσαν τρεις άνδρες ενώ τη βίαζε ο Abdulrahman· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Noura μαχαίρωσε θανάσιμα τον σύζυγό της προσπαθώντας να αμυνθεί, όταν αυτός επιχείρησε να τη βιάσει και πάλι την επόμενη μέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την ιατρική εξέταση που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η Noura είχε επίσης τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της πάλης της με τον σύζυγό της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Noura Hussein Hammad κρατήθηκε στη φυλακή Omdurman έως τις 29 Απριλίου 2018, οπότε και κρίθηκε ένοχη για φόνο εκ προμελέτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο του Omdurman επέβαλε στη 19χρονη πλέον Noura Hussein Hammad ποινή θανάτου, επειδή σκότωσε τον άνδρα που ο πατέρας της την ανάγκασε να παντρευτεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ό,τι αφορά την ποινή, η οικογένεια του άνδρα επέλεξε τη θανατική ποινή ως κατάλληλη «τιμωρία» για τη Hussein· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ασκηθεί έφεση κατά της ποινής της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει συλλέξει στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του τον αναγκαστικό γάμο, τον βιασμό και άλλες μορφές έμφυλης βίας τις οποίες υπέστη η Hussein ως αποδεικτικά στοιχεία για τον μετριασμό της ποινής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εμπειρογνώμων του ΟΗΕ για τις συνοπτικές εκτελέσεις έχει υποστηρίξει ότι η επιβολή της θανατικής ποινής ενώ υπάρχουν σαφείς αποδείξεις αυτοάμυνας συνιστά αυθαίρετη θανάτωση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σουδάν κατατάσσεται στην 165η θέση, ανάμεσα σε 188 χώρες, τόσο στον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI) όσο και στον Δείκτη Ανισότητας των Φύλων του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC) και η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών στο Σουδάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό σύστημα στο Σουδάν βασίζεται στον Ισλαμικό Νόμο (σαρία)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία, όταν οι γυναίκες δεν είναι πολιτικά, πολιτισμικά και οικονομικά ίσες με τους άνδρες, υφίστανται έμφυλη βία, ανεξαρτήτως της πίστης, της φυλής ή της εθνικότητάς τους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα του Σουδάν προβλέπει ότι «το κράτος προστατεύει τις γυναίκες από την αδικία και προωθεί την ισότητα των φύλων»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Pramila Patten, ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε εμπόλεμη ζώνη, σημείωσε, μετά από την επίσκεψή της στο Σουδάν από τις 18 έως τις 25 Φεβρουαρίου 2018, ότι στο Σουδάν είναι βαθιά εδραιωμένη μια νοοτροπία άρνησης της σεξουαλικής βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αναγκαστικός γάμος, ο συζυγικός βιασμός και η έμφυλη βία θεωρούνται φυσιολογικά στο Σουδάν, και ότι όλες αυτές οι μορφές βίας δικαιολογούνται βάσει παράδοσης, κουλτούρας και θρησκείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι σήμερα, η Ειδική Εισαγγελία δεν έχει διερευνήσει ούτε μία υπόθεση σεξουαλικής βίας που συνδέεται με συγκρούσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εντολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) για την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίες περιλαμβάνονται επίσης φρικαλεότητες τις οποίες υφίστανται συνήθως γυναίκες, μεταξύ των οποίων ένα μεγάλο φάσμα σεξουαλικών και έμφυλων εγκλημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΠΔ εξέδωσε στις 4 Μαρτίου 2009 ένταλμα σύλληψης κατά του Προέδρου Omar Al Bashir της Δημοκρατίας του Σουδάν για πέντε κατηγορίες εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας: δολοφονία, εξόντωση, βίαιη μετακίνηση, βασανιστήρια και βιασμό·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει δρομολογηθεί παγκόσμια εκστρατεία με τίτλο «Δικαιοσύνη για τη Noura Hussein Hammad» και στόχο την ακύρωση της θανατικής ποινής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Μάιο του 2018, σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν υπογράψει αίτημα με τίτλο «Δικαιοσύνη για τη Noura Hussein Hammad»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκφοβισμός συνηγόρων υπεράσπισης αποτελεί επίθεση κατά της δίκαιης δίκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έχοντας υποστεί βιασμό, η Noura Hussein Hammad έχει ανάγκη από ψυχολογική υποστήριξη·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεση της Noura Hussein Hammad έχει προσελκύσει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στα δικαιώματα των γυναικών και έχει θέσει στο επίκεντρο της προσοχής τα ζητήματα του αναγκαστικού γάμου και του συζυγικού βιασμού στο Σουδάν, όπου η νόμιμη ηλικία γάμου είναι μόλις τα 10 έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συζυγικός βιασμός αναγνωρίστηκε από το δίκαιο του Σουδάν μόλις το 2015· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι δικαστικές αρχές αρνούνται να τον αναγνωρίσουν ως έγκλημα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών πραγματοποιούν όλο και περισσότερες εκστρατείες κατά των αναγκαστικών γάμων κοριτσιών και των γάμων ανήλικων κοριτσιών, που είναι διαδεδομένοι στο Σουδάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη και η αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένου του πρώιμου και του αναγκαστικού γάμου, είναι ένας από τους στόχους του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου 2016-2020·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) όσο και ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας των Ηνωμένων Εθνών για το Σουδάν, στην παγκόσμια έκθεσή του για το 2017, δήλωσαν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Σουδάν έχουν χρησιμοποιήσει σεξουαλική βία, εκφοβισμό και άλλες μορφές κακοποίησης για να φιμώσουν υπερασπίστριες των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλη τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο μιας ολοένα πιο έντονης εκστρατείας εκφοβισμού, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφαλείας (NISS) απαγόρευσε στον δικηγόρο της Noura Hussein Hammad να πραγματοποιήσει συνέντευξη τύπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Nahid Gabralla, διευθύντρια της SEEMA, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που ασχολείται με θύματα και επιζώντες έμφυλης βίας στο Χαρτούμ, την πρωτεύουσα του Σουδάν, έχει φυλακιστεί επανειλημμένα ενώ πραγματοποιούσε εκστρατεία υποστήριξης της Noura Hussein Hammad, καθώς το Σουδάν επιβάλλει περιορισμούς στην ελευθερία του λόγου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σουδάν είναι μία από τις επτά χώρες που δεν είναι ακόμα μέρη της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί επί του παρόντος έργα αξίας 275 εκατ. EUR στο Σουδάν, κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) , του Ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ), και του Μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σουδάν δεν έχει κυρώσει την αναθεωρημένη έκδοση της συμφωνίας του Κοτονού·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στο Σουδάν υφίστανται διακρίσεις, αυθαίρετες συλλήψεις και ταπεινωτικές τιμωρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για το Σουδάν, τα αποκαλούμενα εγκλήματα κατά της δημόσιας ηθικής, όπως αυτά που καταλογίζονται σε γυναίκες που κρίνεται ότι δεν ντύνονται «ευπρεπώς», καθώς και η ταπείνωση της σωματικής τιμωρίας, παραβιάζουν τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 151, 152, 154 και 156 του ποινικού νόμου του Σουδάν ενισχύουν τους περιορισμούς που επιβάλλονται στις γυναίκες και στον τρόπο με τον οποίο ντύνονται και συμπεριφέρονται σε δημόσιους χώρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραβίαση των νόμων αυτών τιμωρείται με πρόστιμα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με μαστίγωση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποστηρίζει το Σουδάν με έναν συνδυασμό αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας, παρέχει όμως και στήριξη στις εξαιρετικά αμφιλεγόμενες επιχειρήσεις της χώρας για τον έλεγχο των συνόρων της και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης διακίνησης, μεταξύ άλλων μέσω του λεγόμενου σχεδίου ROCK·

1.  θεωρεί λυπηρή και καταδικάζει την ποινή θανάτου που επιβλήθηκε στη Noura Hussein Hammad· καλεί τις αρχές του Σουδάν να μετατρέψουν τη θανατική ποινή και να λάβουν πλήρως υπόψη το γεγονός ότι η κ. Hussein ενήργησε στο πλαίσιο αυτοάμυνας κατά της απόπειρας βιασμού της από έναν άνδρα και τους συνεργούς του·

2.  καλεί τις αρχές του Σουδάν να συμμορφωθούν με το εθνικό δίκαιο και με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Πρωτοκόλλου του Αφρικανικού Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στην Αφρική, καθώς και του Πρωτοκόλλου του Δικαστηρίου της Αφρικανικής Ένωσης, που εγκρίθηκε στις 11 Ιουλίου 2003· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η επιβολή της θανατικής ποινής παρά την ύπαρξη στοιχείων που αποδεικνύουν σαφώς την αυτοάμυνα συνιστά αυθαίρετη θανάτωση, ιδίως δε σε περιπτώσεις όπου γυναίκες κατηγορούνται για φόνο κατά την προσπάθειά τους να αμυνθούν·

3.  υπενθυμίζει στις αρχές του Σουδάν ότι είναι υποχρεωμένες να κατοχυρώνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη· επιμένει ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η δίκη της Noura Hussein Hammad πληροί ουσιαστικά τα υψηλότερα πρότυπα δικαιοσύνης και δικονομικής τάξης·

4.  επαναλαμβάνει ότι είναι επιτακτική η επανεξέταση και η μεταρρύθμιση βασικών νόμων στο Σουδάν, μεταξύ των οποίων ο νόμος περί εθνικής ασφαλείας του 2010 και οι νόμοι που διέπουν τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία των πολιτών, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τα διεθνή πρότυπα, τα οποία υποστηρίζουν τις ελευθερίες της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις ευρείες εξουσίες σύλληψης και κράτησης που έχουν απονεμηθεί στη NISS, η οποία αυθαίρετα συλλαμβάνει και κρατεί άτομα που, σε πολλές περιπτώσεις, βασανίζονται και υφίστανται άλλου είδους κακομεταχείριση, ενώ οι αξιωματικοί της NISS απολαύουν ασυλίας από δίωξη·

5.  σημειώνει ότι, ενώ προχωρά η ένδικη διαδικασία για την υπόθεση, οι αρχές του Σουδάν είναι, παρά ταύτα, υποχρεωμένες να δείξουν ότι δεν ανέχονται τον βιασμό ή την έμφυλη βία και, ως εκ τούτου, να σώσουν μια γυναίκα, της οποίας η ζωή έχει ήδη καταστραφεί για λόγους που η ίδια δεν μπορούσε να ελέγξει· καλεί τις αρχές του Σουδάν να εξασφαλίσουν ότι διώκονται όλες οι υποθέσεις έμφυλης και σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένων του συζυγικού βιασμού και της ενδοοικογενειακής βίας, και ότι οι δράστες καλούνται να λογοδοτήσουν· καλεί επιτακτικά τις αρχές του Σουδάν να καταπολεμήσουν τον πρώιμο και αναγκαστικό γάμο και τον συζυγικό βιασμό·

6.  καλεί επιτακτικά τις αρχές του Σουδάν να διενεργήσουν άμεση, ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα των καταγγελιών κατά των δυνάμεων ασφαλείας του Σουδάν για τη χρήση βίας, εκφοβισμού και άλλων μορφών κακοποίησης γυναικών·

7.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η NISS απαγόρευσε τη διεξαγωγή της συνέντευξης Τύπου που είχε οργανώσει η ομάδα υπεράσπισης της Noura Hussein Hammad μετά από την επιβολή της ποινής της· καταδικάζει απερίφραστα την παρενόχληση που υφίστανται ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικηγόροι σε σχέση με την υπόθεση της Noura Hussein Hammad·

8.  καλεί επιτακτικά τις αρχές του Σουδάν να διασφαλίσουν πλήρως την προστασία της σωματικής και ψυχολογικής ακεραιότητας της Noura Hussein Hammad κατά τη διάρκεια της κράτησής της, καθώς και τη σωματική και ψυχολογική ακεραιότητα των δικηγόρων της και της οικογένειάς της·

9.  επαναλαμβάνει την έντονη αντίθεσή του στη χρήση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιπτώσεις και περιστάσεις· θεωρεί ότι η θανατική ποινή παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αποτελεί βάναυση, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση· απευθύνει έκκληση στις αρχές του Σουδάν να συμμορφωθούν με το μορατόριουμ του ΟΗΕ για τη θανατική ποινή· καλεί το Σουδάν να κυρώσει τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων (CAT) και τη CEDAW·

10.  επισημαίνει στις αρχές του Σουδάν ότι η καλύτερη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και η ποινικοποίηση του συζυγικού βιασμού θα μπορούσαν να συμβάλουν ώστε να σωθούν πολλές ζωές και να αποφευχθούν αποτελέσματα όπως αυτά που είχε η υπόθεση της Noura Hussein Hammad·

11.  καταδικάζει απερίφραστα τον πρώιμο και αναγκαστικό γάμο και τη βία κατά γυναικών και κοριτσιών στο Σουδάν και σε άλλα μέρη του κόσμου· επισημαίνει ότι η υφιστάμενη έφεση κατά της ποινής της Hussein, η οποία περιορίζεται στις τυπικές και νομικές πτυχές της καταδικαστικής απόφασης χωρίς εξέταση των γεγονότων, δεν επαρκεί δυνάμει του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο έχει κυρωθεί από το Σουδάν· καλεί επιτακτικά τις αρχές να εφαρμόσουν τη σύσταση της Επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού και να τροποποιήσουν τον νόμο περί προσωπικής κατάστασης ώστε να αυξηθεί το όριο της νόμιμης ηλικίας γάμου·

12.  ζητεί επιτακτικά από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι, κατά την υλοποίηση έργων με τις αρχές του Σουδάν, τηρείται η αρχή του «μη βλάπτειν», βάσει της οποίας αποκλείεται η συνεργασία με παράγοντες που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Πρόεδρο του Σουδάν, στην Αφρικανική Ένωση, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.


Διορισμός μέλους στην επιτροπή επιλογής για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
PDF 113kWORD 48k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με τον διορισμό του Antonio Mura στην επιτροπή επιλογής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) (2018/2071(INS))
P8_TA(2018)0234B8-0237/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO)(1),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (B8-0237/2018),

–  έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Antonio Mura πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (EE) 2017/1939·

1.  προτείνει τον διορισμό του Antonio Mura στην επιτροπή επιλογής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1.


Παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ
PDF 197kWORD 69k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαΐου 2018 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ (2017/2064(INL))
P8_TA(2018)0235A8-0155/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 91 παράγραφος 1 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής(3), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής(5) και τον κανονισμό αριθ. 39 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το σχέδιο δράσης CARS 2020: Για μια ισχυρή, ανταγωνιστική και βιώσιμη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία(7),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΥΕΕΚ), του Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων: μέτρα πρόληψης της παραποίησης»(8) και τη συνοδευτική εκτίμηση ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας με τίτλο «Odometer manipulation in motor vehicles in the EU» (Παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με κινητήρα στην ΕΕ)(9),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Αρχών Καταχώρισης Οχημάτων και Οδηγών με τίτλο «Καταγραφή των διανυθέντων χιλιομέτρων των οχημάτων»(10),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της Επιτροπής με τίτλο «Μελέτη της αγοράς καταναλωτικών αγαθών όσον αφορά τη λειτουργία της αγοράς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, από την οπτική γωνία των καταναλωτών»,

–  έχοντας υπόψη τη γραπτή δήλωση αριθ. 0030/2016 της 11ης Απριλίου 2016 για την καταπολέμηση της παραποίησης στην αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 46 και 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0155/2018),

Τρέχουσα κατάσταση

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση των δεδομένων μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, δηλαδή η αθέμιτη πρακτική της εκ προθέσεως και αυθαίρετης αλλοίωσης των πραγματικών διανυθέντων χιλιομέτρων ενός οχήματος που αναγράφονται στον μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, αποτελεί σοβαρό και διαδεδομένο πρόβλημα σε ολόκληρη την Ένωση, και ιδίως στο πλαίσιο του διασυνοριακού εμπορίου και βλάπτει τρίτες χώρες, οι οποίες εισάγουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικονομικό κέρδος της παραποίησης των δεδομένων του μετρητή μπορεί να είναι σημαντική, λόγω των χαμηλών τιμών του απαιτούμενου εξοπλισμού και της τεχνητής αύξησης της αξίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες εκτιμούν πως το μερίδιο των οχημάτων με παραποιημένο μετρητή κυμαίνεται μεταξύ 5 και 12 % των εθνικών πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και μεταξύ 30και 50 % των διασυνοριακών πωλήσεων, συσσωρεύοντας συνολική οικονομική ζημία ύψους μεταξύ 5,6 και 9,6 δισεκατομμυρίων EUR στην Ένωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των διανυόμενων χιλιομέτρων αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους βάσει της οποίας οι αγοραστές μπορούν να αξιολογήσουν την τεχνική κατάσταση του οχήματος, λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η ένδειξη του μετρητή έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγοραία αξία του αγορασθέντος οχήματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταγραφές διανυθέντων χιλιομέτρων αποθηκεύονται και δηλώνονται σε ψηφιακή μορφή και ότι η εξωτερική πρόσβαση για την αλλοίωσή τους είναι εύκολη, καθώς το επίπεδο προστασίας των μετρητών είναι χαμηλότερο από ό,τι για άλλα εξαρτήματα του οχήματος·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση των στοιχείων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων βλάπτει τους καταναλωτές, τους μεταπωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, τους ασφαλιστές και τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ παράλληλα ωφελεί οικονομικά όσους διαπράττουν αυτή την απάτη και ότι πρέπει να βρεθούν τεχνικές λύσεις που θα δυσχεράνουν την παραποίηση των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων από μη ειδικούς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απρόβλεπτες ζημίες και φθορές των αυτοκινήτων με παραποιημένους μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων επηρεάζουν αρνητικά την οδική ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγοραστές τέτοιου είδους οχημάτων μπορεί να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο από το αναμενόμενο κόστος συντήρησης και επισκευών, επειδή τα αυτοκίνητα δεν επιθεωρούνται σύμφωνα με τα πραγματικά διανυθέντα χιλιόμετρα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αυτοκίνητα με παραποιημένους μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων μπορεί να έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμων και υψηλότερες εκπομπές ρύπων από ό,τι αναμενόταν και, ως εκ τούτου, να παραβιάζουν τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας της νομοθεσίας έγκρισης τύπου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ένωση, η οποία είναι δύο με τρεις φορές μεγαλύτερη από την αγορά νέων αυτοκινήτων, εμφανίζει τη μικρότερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών μεταξύ των αγορών αγαθών σύμφωνα με τον Πίνακα επιδόσεων των καταναλωτικών αγορών - 2014(11) και οι παραποιήσεις του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων συμβάλλει σημαντικά στην απώλεια της εμπιστοσύνης του καταναλωτή προς τους εμπόρους μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και, ως εκ τούτου, στρεβλώνουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και βλάπτουν τον θεμιτό ανταγωνισμό·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τους πιθανούς τρόπους πρόληψης όσον αφορά τον χειρισμό των ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και σχετικά με τις υπάρχουσες τεχνικές ελέγχου των διανυθέντων χιλιομέτρων και την πρόληψη της απάτης σε αυτόν τον τομέα, καθώς και σχετικά με τους τρόπους πρόσβασης στις τεχνικές αυτές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να μην παρέχουν στους καταναλωτές τα απαραίτητα εργαλεία για να επαληθεύουν το ιστορικό ενός μεταχειρισμένου οχήματος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων πλήττει δυσανάλογα τις κοινωνικές ομάδες και γεωγραφικές περιοχές με χαμηλότερο εισόδημα, εκθέτοντας τους πελάτες στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση μετά το 2004 και στις χώρες που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με την Ένωση (ιδίως στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στις οποίες εισάγονται μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από την Ένωσης χωρίς να εισπράττονται σημαντικά ποσά δασμού ή χωρίς δασμούς) σε υψηλότερο κίνδυνο αγοράς οχήματος με παραποιημένο μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων και, συνεπώς, υφίστανται συχνότερα ζημία από αυτή την αθέμιτη πρακτική·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της έλλειψης ενός κοινού ολοκληρωμένου συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών, υφίσταται αυξημένος κίνδυνος νομιμοποίησης μετρητών που έχουν ήδη παραποιηθεί πριν από τον πρώτο τους έλεγχο στη χώρα που τελικά τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα θα ταξινομηθούν και στην οποία υπάρχουν ήδη μέτρα για την ταξινόμηση και τον έλεγχο των διανυθέντων χιλιομέτρων του οχήματος·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση της παραποίησης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με την άμεση θέσπιση ενιαίων κανόνων για την πρόληψη της χειραγώγησης θα ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου στις διασυνοριακές αγορές οχημάτων μειώνοντας έτσι την κλίμακα των αθέμιτων πρακτικών ενώ, παράλληλα, θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη σε εκατομμύρια καταναλωτές της Ένωσης·

Υφιστάμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραποίησης των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει μέσα για την ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων παραποίησης των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων όπως το «Car-Pass» στο Βέλγιο και το «Nationale AutoPas» (NAP) στις Κάτω Χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα δύο αυτά κράτη μέλη χρησιμοποιούν μια βάση δεδομένων η οποία συλλέγει αναγνώσεις του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων σε κάθε συντήρηση, επισκευή, ή περιοδική επιθεώρηση του οχήματος, χωρίς τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και έχουν σχεδόν εξαλείψει εντός σύντομου χρονικού πλαισίου την παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων στις επικράτειές τους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βελγικό σύστημα το διαχειρίζεται, στο πλαίσιο μιας νομικής βάσης, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ενώ το σύστημα των Κάτω Χωρών είναι υπό τη διαχείριση ενός κρατικού οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα δύο συστήματα λειτουργούν με λογικό κόστος και η επιτυχία τους συνοδεύεται και ενισχύεται από εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, καθώς και από ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο, με σαφείς κανόνες και αποτρεπτικές κυρώσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σημαντικά υψηλότερος αριθμός αυτοκινήτων με παραποιημένο μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων σε χώρες χωρίς πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις δεδομένων δείχνει ότι η διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία τους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών για αυτοκίνητα και άδειες οδήγησης (Eucaris) προσφέρει ήδη την υποδομή και οργάνωση της ανταλλαγής εναρμονισμένων στοιχείων σχετικά με τις μεταφορές μεταξύ αρχών των κρατών μελών και χρησιμοποιείται από όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ότι στις λειτουργίες του περιλαμβάνονται και καταγραφές των διανυθέντων χιλιομέτρων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν επίσης τεχνικές λύσεις, όσον αφορά τόσο το υλισμικό όσο και το λογισμικό, που μπορούν να ενσωματωθούν στα οχήματα από τους κατασκευαστές για να αποφεύγεται εξαρχής η παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, καθώς και ότι χρησιμοποιούνται ήδη «ενότητες ασφάλειας υλισμικού» (HSM) και «ασφαλείς επεκτάσεις υλισμικού» (SHE) για την προστασία των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου (ECU) οχημάτων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, παραποίηση ή από την κλοπή των αυτοκινήτων και το κόστος των συστημάτων αυτών ανά όχημα υπολογίζεται σε ένα ευρώ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 υποχρεώνει τους κατασκευαστές, για να χορηγηθεί έγκριση τύπου για ένα όχημα, να εφαρμόσουν συστηματικές στρατηγικές προστασίας από παραποιήσεις και συστήματα προστασίας από εγγραφές για την αποφυγή του αναπρογραμματισμού των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων, συνυπολογοντας επίσης τις δυνατότητας ανταλλαγής δεδομένων εξ αποστάσεως· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω κανονισμός απαιτεί μόνο πληροφορίες και εξηγήσεις που παρέχει ο κατασκευαστής και δεν προβλέπει καμία δοκιμή για το κατά πόσον ο μετρητής διανυθέντων χιλιομέτρων προστατεύεται από παραποιήσεις τη στιγμή που υπάρχουν πιστοποιημένες και διεθνώς αναγνωρισμένες διαδικασίες, όπως τα κοινά κριτήρια αξιολόγησης της ασφάλειας της τεχνολογίας των πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνώς αναγνωρισμένες διαδικασίες, όπως π.χ. τα κοινά κριτήρια (ISO/IEC 15408) μπορούν να συμβάλουν στην προστασία από την παραποίηση·

Η νομοθεσία και τα κενά της

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση των δεδομένων μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων απαγορεύεται σε 26 κράτη μέλη αλλά μόνον δέκα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση των πελατών πρόσθετα μέτρα για την επαλήθευση των διανυθέντων χιλιομέτρων και μόνο έξι αναγνωρίζουν την παραποίηση των δεδομένων του μετρητή χιλιομετρικών αποστάσεων ως ποινικό αδίκημα(13)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το υλισμικό και το λογισμικό που χρησιμοποιούνται για την παραποίηση των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων διατίθενται ελεύθερα εντός της Ένωσης και ότι η χρήση τους δεν χαρακτηρίζεται ως ποινικό αδίκημα και ότι περισσότερα κράτη μέλη βρίσκονται καθ’ οδόν προς την ποινικοποίηση των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παράνομη παραποίηση του μετρητή·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραποιήσεις των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων συνιστούν απειλή για την τεχνική καταλληλότητα των οχημάτων, όπως αναφέρεται ήδη στην οδηγία 2014/45/ΕΚ, η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για τέτοιες επεμβάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει περαιτέρω την σκοπιμότητα της σύνδεσης των εθνικών πλατφορμών προκειμένου να καταστεί δυνατή η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τους τεχνικούς ελέγχους που περιλαμβάνουν και τους μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2014/45/ΕΕ περιλαμβάνει την υποχρέωση καταγραφής των στοιχείων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο (ΠΤΕ) και καθιστά τις εν λόγω καταγραφές διαθέσιμες για τον επόμενο ΠΤΕ, αλλά αφορά μόνο τις καταγραφές κατά τους ελέγχους τεχνικής καταλληλότητας από τον πρώτο έλεγχο και μετά· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο πρώτος ΠΤΕ μπορεί να πραγματοποιείται μέχρι και τέσσερα έτη μετά την πρώτη ταξινόμηση του οχήματος, παρέχοντας επαρκή χρόνο για παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων πριν από τον πρώτο έλεγχο, καθώς και μεταξύ των ελέγχων, και θα μπορούσε ακόμη και να οδηγήσει σε επίσημη καταγραφή εσφαλμένων στοιχείων διανυθέντων χιλιομέτρων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε η οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής για την έγκριση τύπου, αλλά ούτε και ο κανονισμός αριθ. 39 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (κανονισμός 39 του ΟΕΕ/ΗΕ), αναφέρουν την παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων ή τους μη επιδεχόμενους παραποίηση των δεδομένων τους μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 παραπέμπει στον κανονισμό αριθ. 39 του ΟΕΕ/ΗΕ αναφορικά με τις απαιτήσεις έγκρισης των ταχυμέτρων, και ότι δεν προβλέπει απαιτήσεις όσον αφορά τους μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων ή τα ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτών·

Μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοκινητοβιομηχανία έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο στην ανάπτυξη και παραγωγή οχημάτων που συνδέονται, χρησιμοποιούν ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) και επικοινωνούν με το περιβάλλον τους με αποτέλεσμα τα περισσότερα αυτοκίνητα που εισέρχονται στην αγορά να διαθέτουν ήδη χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας, μετακινούμενη σταδιακά σε ένα συνδεδεμένο στόλο αυτοκινήτων στους δρόμους της Ένωσης·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διάφορες έρευνες, η μέση ηλικία των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της Ένωσης είναι 7 έως 11 χρόνια και συνεχώς αυξάνεται, ενώ στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση μετά το 2004 τα αυτοκίνητα ξεπερνούν κατά πολύ τον μέσο όρο ηλικίας, γεγονός που σημαίνει έναν στόλο που αποτελείται από νεότερα, συνδεδεμένα αυτοκίνητα και από παλαιότερα αυτοκίνητα χωρίς χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σύγχρονα οχήματα ήδη αποστέλλουν σύνολα δεδομένων στους κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών χιλιομέτρων και του συνολικού χρόνου λειτουργίας τους, προσφέροντας βασικά δεδομένα για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των καταγεγραμμένων διανυθέντων χιλιομέτρων·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) μπορεί να αποτελέσει μια λύση όσον αφορά τη μελλοντική αποθήκευση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το CarTrustChain αποτελεί επιτυχημένο σχέδιο για τον τρόπο χρησιμοποίησης της τεχνολογίας blockchain για την εξάλειψη της παραποίησης των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, με βάση το άρθρο 91 παράγραφος 1 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν νομικά, τεχνικά και λειτουργικά εμπόδια ώστε να καταστεί αδύνατη η παραποίηση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, σύμφωνα με τις συστάσεις που διατυπώνονται στο παρόν ψήφισμα και το παράρτημά του, εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών μετά την έγκριση του παρόντος ψηφίσματος από το Κοινοβούλιο· καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για τον έλεγχο των νομικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151·

2.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τους ίδιους νομικούς και τεχνικούς φραγμούς και στις εισαγωγές από τρίτες χώρες·

3.  επικροτεί τεχνικές λύσεις, όπως οι HSM και SHE, που χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων στα αυτοκίνητα και τονίζει ότι οι καταγραφές των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων θα πρέπει να καλύπτονται από το ίδιο επίπεδο για να αποτραπεί η χειραγώγηση των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων·

4.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την έγκριση τύπου για την ασφάλεια που είναι ενσωματωμένη στα αυτοκίνητα, ιδίως για τα τεχνικά μέτρα κατά της παραποίησης των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων αλλά και ενόψει του αυξημένου αριθμού συνδεδεμένων αυτοκινήτων·

5.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή συμπεριέλαβε απαιτήσεις για την ασφάλεια της τεχνολογίας για μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151· επισημαίνει, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης αυτών των απαιτήσεων και για τον λόγο αυτό καλεί την Επιτροπή να ορίσει σαφή κριτήρια για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ασφάλειας των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων, να προσαρμόσει τις εν λόγω απαιτήσεις, εφόσον είναι αναγκαίο, το συντομότερο δυνατόν, και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εν λόγω κανονισμού·

6.  επισημαίνει ότι οι εθνικές λύσεις με τη χρήση βάσεων δεδομένων συχνής ανάγνωσης των ενδείξεων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων κατά τους ΠΤΕ, τις επισκέψεις σε συνεργεία και άλλους ελέγχους οχημάτων έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία στην καταπολέμηση της παραποίησης των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων στα αντίστοιχα κράτη μέλη και προτείνει, ως εκ τούτου, στα κράτη μέλη που εξακολουθούν να μην έχουν αναλάβει δράση να βρουν κατάλληλες λύσεις το συντομότερο δυνατόν·

7.  τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν εθνικά μητρώα και να προβαίνουν σε διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων αυτών των μητρώων, καθώς μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η απάτη όσον αφορά τους μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων στην Ένωση· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να προτείνει ένα νομοθετικό πλαίσιο για τα κράτη μέλη σχετικά με την κατάρτιση συγκρίσιμων και αμοιβαία συμβατών εθνικών μηχανισμών συλλογής δεδομένων, βάσει των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών, που θα προσφέρουν συχνή και αξιόπιστη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα διανυθέντα χιλιόμετρα και θα ξεκινούν από τη στιγμή πρώτης ταξινόμησης του οχήματος και θα επιτρέψουν τις διεθνείς ανταλλαγές·

8.  τονίζει ότι η διασυνοριακή πρόσβαση στους μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων θα πρέπει να είναι δυνατή και η εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές από τον αγοραστή μεταχειρισμένου οχήματος θα συμβάλει σημαντικά στην προστασία των καταναλωτών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο αγοραστής μεταχειρισμένου οχήματος πρέπει να είναι σε θέση να επαληθεύσει την ακρίβεια τον μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους στο οποίο είχε ταξινομηθεί προηγουμένως· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενημερώνουν προορατικά τους καταναλωτές και τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τα υφιστάμενα μέτρα κατά της παραποίησης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, καθώς και σχετικά με τρόπους για τον εντοπισμό και την αποτροπή παραποίησης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων·

9.  υπογραμμίζει ότι το σύστημα Eucaris προσφέρει μια υπάρχουσα υποδομή για την ανταλλαγή, με λογικό κόστος, των ενδείξεων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων σε ολόκληρη την Ένωση, με τη χρήση βάσεων δεδομένων· εκφράζει τη λύπη του διότι το 2017 μόνο το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες και η Σλοβακία έκαναν χρήση της πλατφόρμας Eucaris για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις καταγραφές μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων και ενθαρρύνει ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να συμμετέχουν στην εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρέχει το σύστημα αυτό·

10.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη συμμετοχή στο σύστημα Eucaris υποχρεωτική και να το εφαρμόσει ως μια πλατφόρμα πληροφοριών για τα οχήματα, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η επαλήθευση των διανυθέντων χιλιομέτρων, στην Ένωση, με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες παραποίησης των δεδομένων των μετρητών·

11.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό μητρώο που προβλέπεται στην οδηγία 2014/45/ΕΕ δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί και ότι οι κυρώσεις που επιβάλλουν τα κράτη μέλη δεν είναι τόσο αποτρεπτικές όσο θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να μην έχουν επιτευχθεί οι στόχοι ανταλλαγής δεδομένων·

12.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για ένα νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να καταχωρίζουν υποχρεωτικά τις ενδείξεις των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων, από κάθε επιθεώρηση, λειτουργία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και από άλλες επισκέψεις σε συνεργεία, αρχής γενομένης με την πρώτη ταξινόμηση ενός οχήματος·

13.  υπογραμμίζει ότι μια λύση με βάση blockchain θα μπορούσε να είναι η πιο αποτελεσματική από άποψη κόστους και καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει ανάλυση κόστους-οφέλους για τη λύση αυτή μέσα σε δώδεκα μήνες από την έγκριση του παρόντος ψηφίσματος από το Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένων της ασφάλειας, της διαφάνειας και της προστασίας των δεδομένων· υπογραμμίζει ότι, μέχρις ότου υιοθετηθεί η δυνητική χρήση της εν λόγω τεχνολογίας, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση αποτελεσματικές, εύχρηστες και ταχέως εφαρμόσιμες λύσεις, ιδίως βάσεις δεδομένων·

14.  τονίζει ότι η ευρύτερη εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών κρυπτογράφησης, όπως λύσεις που βασίζονται στις HSM ή SHE θα μπορούσε να παράσχει επιπλέον προστασία έναντι της παραποίησης των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων, προστατεύοντας τους εν λόγω μετρητές από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μέσω ασφαλών κυκλωμάτων·

15.  τονίζει ότι τα οχήματα γίνονται ολοένα και πιο ικανά όσον αφορά τη συνδεσιμότητα και ότι η εξέλιξη αυτή θα συνεχισθεί, επιτρέποντας την αυτόματη τροφοδοσία μιας βάσης δεδομένων ή ενός δικτύου blockchain με τα δεδομένα των μετρητών· επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την αυτοκινητοβιομηχανία για ανάπτυξη ποικίλων μηχανισμών τεχνικής εξασφάλισης έναντι παράνομης παραποίησης των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων όπως η κρυπτογράφηση δεδομένων, η προστασία των δεδομένων και η ασφάλεια, αλλά ζητεί επίσης από τους κατασκευαστές να βελτιώσουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των τεχνικών λύσεων·

16.  τονίζει ότι όλα τα μέτρα που αφορούν τη διαβίβαση και την αποθήκευση δεδομένων πρέπει να ακολουθούν το ευρωπαϊκό κεκτημένο όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, να ασκείται μόνο για την αποτροπή παραποίησης των στοιχείων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων και το υψηλότερο επίπεδο προστασίας στον κυβερνοχώρο·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθεσία ή να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους σχετικά με τη χειραγώγηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων καθιστώντας την πράξη ποινικό αδίκημα - συμπεριλαμβανομένης της παροχής υλικού, λογισμικού και συναφών υπηρεσιών που απαιτούνται για μη εξουσιοδοτημένους χειρισμούς - δεδομένου ότι η παραποίηση οδηγεί σε εσφαλμένη εκτίμηση της τεχνικής ικανότητας του οχήματος με αρνητικές επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την αποτελεσματική, αμερόληπτη και αναλογική εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας·

18.  θεωρεί ότι η αντικατάσταση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων ενός οχήματος με μετρητή με χαμηλότερες ενδείξεις χιλιομέτρων θα πρέπει να θεωρείται παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων ενός οχήματος, εφόσον αποσκοπεί στην απόκρυψη της πραγματικής χιλιομετρικής απόστασης και στην αποκόμιση κέρδους·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει, με βάση το άρθρο 91 παράγραφος 1 και το άρθρο 114 ΣΛΕΕ, πρόταση για πράξη όσον αφορά τα μέτρα για την καταπολέμηση της παραποίησης των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων, σύμφωνα με τις συστάσεις του παραρτήματος στο παρόν ψήφισμα·

o
o   o

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τις επισυναπτόμενες συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Προώθηση τεχνικών λύσεων και έγκρισης τύπου

Προκειμένου να καταστεί δυσχερέστερη η παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, πρέπει να καθοριστεί ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας εντός του οχήματος για τα δεδομένα των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί με τις εξής ενέργειες:

—  παρακολούθηση της εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 3 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 και αναφορά των αποτελεσμάτων το συντομότερο δυνατό στο Κοινοβούλιο·

—  θέσπιση σαφών απαιτήσεων για την ασφάλιση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων από την παραποίηση, συμπεριλαμβανομένων, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, κρυπτογραφικής προστασίας από παραποίηση, συστημάτων αναγνώρισης παραποίησης, χωριστής ανίχνευσης και καταγραφής διανυθέντων χιλιομέτρων και ασφάλειας υλισμικού·

—  εισαγωγή μιας μεθόδου δοκιμών ή εφαρμογή των κοινών κριτηρίων για την αξιολόγηση της ασφάλειας των τεχνολογιών της πληροφορίας για τις προληπτικές λύσεις από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151 σχετικά με την παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων·

Συστήματα βάσεων δεδομένων

Οι βάσεις δεδομένων με καταγραφές διανυθέντων χιλιομέτρων μειώνουν σημαντικά τον αριθμό των παραποιημένων δεδομένων οχημάτων. Είναι σημαντικό να επιτευχθεί μια ενωσιακή λύση, δεδομένου ότι οι μεμονωμένες εθνικές πρωτοβουλίες δεν μπορούν να εμποδίσουν την παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων στο διασυνοριακό εμπόριο μεταχειρισμένων οχημάτων. Ως εκ τούτου, η πρόταση θα πρέπει να προβλέπει τα ακόλουθα μέτρα:

—  οι υποχρεωτικά καταγεγραμμένες ενδείξεις του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2014/45/ΕΕ, πρέπει να γίνουν διαθέσιμες για τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών και, κατόπιν αιτήματος, και για τους πελάτες·

—  δημιουργία νομικού πλαισίου για τη θέσπιση συγκρίσιμων βάσεων δεδομένων καταγραφής δεδομένων σχετικά με τα διανυθέντα χιλιόμετρα στα κράτη μέλη, εξασφαλίζοντας διεθνείς ανταλλαγές και πρόσβαση σε πληροφορίες, βάσει των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών, που θα παρέχουν συχνή και αξιόπιστη καταγραφή των δεδομένων σχετικά με τα διανυθέντα χιλιόμετρα·

—  οι υφιστάμενες βάσεις δεδομένων των ενδείξεων σε επίπεδο κρατών μελών πρέπει να είναι διασυνδεδεμένες, συμβατές και διαλειτουργικές σε επίπεδο ΕΕ και να καθιστούν δυνατή τη διεθνή ανταλλαγή δεδομένων και οι υφιστάμενες υποδομές, όπως το Eucaris, να χρησιμοποιηθούν για την οικονομικά αποδοτική και έγκαιρη υλοποίησή του·

—  θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες για την προστασία των δεδομένων και, εάν είναι αναγκαίο, να προσαρμόζονται, κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση και ανταλλαγή των σχετικών δεδομένων και η προστασία της ιδιωτικής ζωής, με παράλληλη αποτελεσματική πρόληψη της δόλιας χρήσης των συλλεχθέντων δεδομένων·

—  οι αγοραστές μεταχειρισμένων οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν κάποιον τρόπο ώστε να επαληθεύουν, πριν από την αγορά, την ακρίβεια των καταγραφών του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων του αυτοκινήτου, βάσει των συλλεχθέντων δεδομένων σχετικά με τα διανυθέντα χιλιόμετρα από το συγκεκριμένο όχημα, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους στο οποίο είχε αυτό ταξινομηθεί·

Blockchain και συνδεσιμότητα ως πιθανές και συμπληρωματικές μακροπρόθεσμες λύσεις

Τα οχήματα γίνονται ολοένα και περισσότερο συνδεδεμένα και το μερίδιο των συνδεδεμένων οχημάτων στην Ένωση αυξάνεται συνεχώς. Ήδη διαβιβάζουν δεδομένα όπως τα πράγματι διανυθέντα χιλιόμετρα προς τους διακομιστές των κατασκευαστών. Τα εν λόγω δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθεί η παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων.

Η τεχνολογία blockchain μπορεί εν καιρώ να προσφέρει ένα αξιόπιστο εργαλείο μέσω του οποίου διασφαλίζονται τα δεδομένα σε ένα δίκτυο και προλαμβάνεται η παραποίηση των καταχωρήσεων δεδομένων. Ο συνδυασμός αυτών των εξελίξεων και της τεχνολογίας θα μπορούσε να διερευνηθεί ώστε να αποτελέσει μακροπρόθεσμη λύση για την παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

Ως εκ τούτου, πρέπει να προταθούν τα ακόλουθα μέτρα:

—  εκτίμηση του πιθανού κόστους και οφέλους της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού δικτύου blockchain για τις ενδείξεις των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων·

—  κατόπιν θετικής αξιολόγησης: δημιουργία του νομικού και κανονιστικού πλαισίου για την αυτοματοποιημένη διαβίβαση των ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων των οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με λειτουργίες συνδεσιμότητας για τη συμπλήρωση καταγραφών διανυθέντων χιλιομέτρων και – ανεξαρτήτως της αξιολόγησης των blockchain – για την πρόσβαση σε δεδομένα μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων που έχουν αποθηκευτεί και συλλεχθεί από τους κατασκευαστές συμπληρώνοντας καταγραφές χιλιομέτρων που έχουν ληφθεί μέσω χειροκίνητης εισαγωγής κατά τους ΠΤΕ και άλλες πηγές·

—  υποχρεωτική διαβίβαση των ενδείξεων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων κατά τους ΠΤΕ, τις επισκέψεις σε συνεργεία και τις επιθεωρήσεις, ενσωματώνοντας, συνεπώς, το σύστημα βάσεων δεδομένων αλλά προχωρώντας πέρα από αυτό.

Η νομοθεσία και η επιβολή της

Η παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων δεν συνιστά ποινικό αδίκημα σε όλα τα κράτη μέλη, αν και η οδηγία 2014/45/ΕΕ το προβλέπει ρητά. Η εφαρμογή αποτελεσματικών νομικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων, είναι ζωτικής σημασίας για την εξάλειψη της παραποίησης των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων. Ως εκ τούτου, πρέπει να προταθούν τα ακόλουθα μέτρα:

—  η παραποίηση των δεδομένων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων πρέπει να θεωρείται αδίκημα που διαπράττεται τόσο από το άτομο που διατάσσει την αλλαγή της ένδειξης του μετρητή (ιδιοκτήτης αυτοκινήτου), όσο και από το άτομο που διενεργεί τη συγκεκριμένη πράξη, και θα πρέπει επισύρει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές χωρίς διακρίσεις, που θα ακολουθούν ένα εξαιρετικά συγκρίσιμο πρότυπο σε ολόκληρη την Ένωση.

(1) Οδηγία 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 51).
(2) Οδηγία 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της οδηγίας 2000/30/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 134).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 175 της 7.7.2017, σ. 1).
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, μηχανικών μερών και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ L 200 της 31.7.2009, σ. 1).
(5) Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 692/2008, της 18 Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (ευρώ 5 και ευρώ 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 199 της 28.7.2008, σ. 1).
(6) Κανονισμός αριθ. 39 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) – Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση οχημάτων όσον αφορά τον εξοπλισμό ταχυμέτρου, περιλαμβανομένης και της εγκατάστασής του (ΕΕ L 120 της 13.5.2010, σ. 40).
(7) ΕΕ C 468 της 15.12.2016, σ. 57.
(8) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602012/IPOL_STU%282017%29602012_EN.pdf
(9) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615637/EPRS_STU%282018%29615637_EN.pdf
(10) https://www.ereg-association.eu/media/1122/final-report-ereg-topic-group-xiii-vehicle-mileage-registration.pdf
(11) https://ec.europa.eu/info/files/consumer-markets-scoreboard-2014-edition_en
(12) Οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια (ΕΕ L 288 της 5.11.2011, σ. 1).
(13) Βλ. Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών (Δίκτυο ΕΚΚ, 2015), Διασυνοριακή αγορά αυτοκινήτου: τι πρέπει να προσέχετε όταν βρίσκεστε σε αναζήτηση ευκαιριών, σ. 236.
(14) Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1).


Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης ***I
PDF 245kWORD 80k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαΐου 2018 στην πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))(1)
P8_TA(2018)0236A8-0180/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης («ο μηχανισμός της Ένωσης»), ο οποίος διέπεται από την απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών και διευκολύνει τον συντονισμό στον τομέα της πολιτικής προστασίας με σκοπό τη βελτίωση της αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών από την Ένωση.
(1)  Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης («ο μηχανισμός της Ένωσης»), ο οποίος διέπεται από την απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης, των κρατών μελών και των περιφερειών τους και διευκολύνει τον συντονισμό στον τομέα της πολιτικής προστασίας με σκοπό τη βελτίωση της αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών από την Ένωση.
_________________
_________________
12 Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 924).
12 Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 924).
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Οι φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές μπορούν να πλήξουν οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, συχνά χωρίς προειδοποίηση. Είτε οφείλονται σε φυσικά είτε σε ανθρωπογενή αίτια, οι καταστροφές εμφανίζονται ολοένα πιο συχνά, γίνονται πιο ακραίες και πολύπλοκες καθώς επιδεινώνονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ανεξαρτήτως εθνικών συνόρων. Οι συνέπειες των καταστροφών για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την οικονομία μπορούν να είναι τεράστιες.
(3)  Οι φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές μπορούν να πλήξουν οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, συχνά χωρίς προειδοποίηση. Είτε οφείλονται σε φυσικά είτε σε ανθρωπογενή αίτια, οι καταστροφές εμφανίζονται ολοένα πιο συχνά, γίνονται πιο ακραίες και πολύπλοκες καθώς επιδεινώνονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ανεξαρτήτως εθνικών συνόρων. Οι συνέπειες των καταστροφών για τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία μπορούν να προσλάβουν πρωτόγνωρες διαστάσεις. Δυστυχώς, οι καταστροφές αυτές ενίοτε είναι εσκεμμένες, για παράδειγμα σε περίπτωση τρομοκρατικών επιθέσεων.
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Από τις πρόσφατες εμπειρίες προκύπτει ότι η εξάρτηση από εθελοντικές προσφορές αμοιβαίας βοήθειας, υπό τον συντονισμό και με τη διευκόλυνση του μηχανισμού της Ένωσης, δεν διασφαλίζει πάντοτε τη διάθεση επαρκών ικανοτήτων για την ικανοποιητική κάλυψη των βασικών αναγκών των ανθρώπων που πλήττονται από καταστροφές, ούτε την κατάλληλη προστασία του περιβάλλοντος και των περιουσιών. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο όταν τα κράτη μέλη πλήττονται ταυτόχρονα από επαναλαμβανόμενες καταστροφές και η συλλογική ικανότητα είναι ανεπαρκής.
(4)  Από τις πρόσφατες εμπειρίες προκύπτει ότι η εξάρτηση από εθελοντικές προσφορές αμοιβαίας βοήθειας, υπό τον συντονισμό και με τη διευκόλυνση του μηχανισμού της Ένωσης, δεν διασφαλίζει πάντοτε τη διάθεση επαρκών ικανοτήτων για την ικανοποιητική κάλυψη των βασικών αναγκών των ανθρώπων που πλήττονται από καταστροφές, ούτε την κατάλληλη προστασία του περιβάλλοντος και των περιουσιών. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο όταν τα κράτη μέλη πλήττονται ταυτόχρονα από καταστροφές που είναι επαναλαμβανόμενες και απροσδόκητες, τόσο φυσικές όσο και ανθρωπογενείς, και η συλλογική ικανότητα είναι ανεπαρκής. Προκειμένου να ξεπεραστούν αυτές οι ανεπάρκειες και οι αναδυόμενοι κίνδυνοι, όλα τα μέσα της Ένωσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με απόλυτα ευέλικτο τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω της προαγωγής της ενεργού συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, ωστόσο, να προβούν στις ενδεδειγμένες προληπτικές δράσεις για τη διατήρηση των εθνικών ικανοτήτων σε επαρκές επίπεδο το οποίο να εξασφαλίζει την κατάλληλη αντιμετώπιση των καταστροφών.
Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών έχει θεμελιώδη σημασία στο πλαίσιο της παγκόσμιας δέσμευσης για τη μείωση των εκπομπών CO2. Η καύση δένδρων και εδαφών πλούσιων σε τύρφη σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών προκαλεί, πράγματι, την εκπομπή CO2. Συγκεκριμένα, από μελέτες προκύπτει ότι οι πυρκαγιές προκαλούν το 20 % των συνολικών εκπομπών CO2 σε παγκόσμιο επίπεδο, ήτοι ποσοστό μεγαλύτερο από τις συνδυασμένες εκπομπές όλων των συστημάτων μεταφοράς στην υφήλιο (οχήματα, πλοία και αεροσκάφη).
Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η πρόληψη είναι ζήτημα καίριας σημασίας για την προστασία από καταστροφές και απαιτεί την ανάληψη περαιτέρω δράσης. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν εκτιμήσεις κινδύνων σε τακτική βάση, καθώς και περιλήψεις του οικείου σχεδιασμού διαχείρισης των κινδύνων καταστροφών, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαχείρισης καταστροφών, η οποία θα διασυνδέει τις δράσεις πρόληψης κινδύνων, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να απαιτεί από τα κράτη μέλη την υποβολή ειδικών σχεδίων πρόληψης και ετοιμότητας σχετικά με συγκεκριμένες καταστροφές, κυρίως με σκοπό τη μεγιστοποίηση της συνολικής στήριξης της Ένωσης στη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών. Θα πρέπει να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να ενισχυθούν οι πολιτικές πρόληψης, μεταξύ άλλων με τη διασφάλιση της αναγκαίας διασύνδεσης με άλλες βασικές πολιτικές και μέσα της Ένωσης, και κυρίως με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία όπως παρατίθενται στην αιτιολογική σκέψη 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/201313.
(5)  Η πρόληψη είναι ζήτημα καίριας σημασίας για την προστασία από καταστροφές και απαιτεί την ανάληψη περαιτέρω δράσης. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν, σε τακτική βάση, εκτιμήσεις κινδύνων σχετικά με τους κινδύνους για την εθνική τους ασφάλεια και προστασία, καθώς και περιλήψεις του οικείου σχεδιασμού διαχείρισης των κινδύνων καταστροφών, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαχείρισης των φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, η οποία θα διασυνδέει τις δράσεις πρόληψης κινδύνων, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να απαιτεί από τα κράτη μέλη την υποβολή ειδικών σχεδίων πρόληψης και ετοιμότητας σχετικά με συγκεκριμένες καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπογενών καταστροφών, κυρίως με σκοπό τη μεγιστοποίηση της συνολικής στήριξης της Ένωσης, ιδίως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), στη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών. Είναι απολύτως αναγκαίο να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να ενισχυθούν οι πολιτικές πρόληψης, μεταξύ άλλων με την ενδυνάμωση της διασύνδεσης και της συνεργασίας με άλλες βασικές πολιτικές και μέσα της Ένωσης, και κυρίως με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία όπως παρατίθενται στην αιτιολογική σκέψη 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/201313.
Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Ο κίνδυνος αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη των περιφερειών. Η πρόληψη και η διαχείριση κινδύνων συνεπάγονται την αναδιατύπωση των πολιτικών και των θεσμικών πλαισίων και την ενίσχυση των τοπικών, εθνικών και περιφερειακών ικανοτήτων σχεδιασμού και υλοποίησης μέτρων διαχείρισης κινδύνων, μέσω του συντονισμού ενός ευρέος φάσματος παραγόντων. Η κατάρτιση χαρτών κινδύνων από τις περιφέρειες και/ή τα κράτη μέλη, η ενδυνάμωση της ικανότητας αντιμετώπισης καταστροφών και η ενίσχυση των προληπτικών δράσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στους κινδύνους για το κλίμα, έχουν καίρια σημασία. Ζωτική σημασία έχει οι χάρτες κινδύνων να λαμβάνουν υπόψη τόσο τους κινδύνους που προκαλεί η τρέχουσα μεταβλητότητα του κλίματος όσο και την προβλεπόμενη πορεία της κλιματικής αλλαγής.
Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
(5β)   Όταν τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις εκτιμήσεις κινδύνων και τον οικείο προγραμματισμό της διαχείρισης κινδύνων, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ειδικούς κινδύνους για την άγρια ζωή και την καλή μεταχείριση των ζώων. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει σε όλη την Ευρώπη τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα ζώα που πλήττονται σε περίπτωση καταστροφών. Εν προκειμένω θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω προγράμματα και μαθήματα κατάρτισης.
Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)
(5γ)   Η περίοδος των δασικών πυρκαγιών του 2017 ήταν ιδιαίτερα μακρά και έντονη σε πολλά κράτη μέλη και σε ένα μόνο κράτος μέλος προκάλεσε περισσότερους από εκατό θανάτους. Η έλλειψη διαθέσιμων πόρων, η οποία περιγράφεται στην έκθεση σχετικά με τις ελλείψεις σε επίπεδο ικανοτήτων, και η αδυναμία της Ευρωπαϊκής ικανότητας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών («ΕΙΑΕΑ» ή «εθελοντική δεξαμενή») να ανταποκριθεί εγκαίρως και στα 17 αιτήματα παροχής βοήθειας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών απέδειξαν ότι η εθελοντική φύση των συνεισφορών των κρατών μελών δεν επαρκεί σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας που πλήττουν περισσότερα κράτη μέλη ταυτόχρονα.
_________________
Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο και τις εναπομένουσες ελλείψεις στην Ευρωπαϊκή ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, 17.2.2017.
Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)
(5δ)   Οι πλέον φυσικοί εταίροι για την εμβάθυνση της συνεργασίας είναι τα γειτονικά κράτη μέλη που μοιράζονται την ίδια εμπειρογνωσία και τις ίδιες δομές και έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να επηρεαστούν από τις ίδιες καταστροφές και τους ίδιους κινδύνους.
Τροπολογία 68
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 ε (νέα)
(5ε)  Η ασφάλεια των υδάτινων πόρων είναι βασικός παράγοντας της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χαρτογραφήσουν τους υπάρχοντες υδάτινους πόρους, προκειμένου να διευκολύνουν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και να αυξήσουν την ανθεκτικότητα του πληθυσμού έναντι απειλών που σχετίζονται με το κλίμα, όπως ξηρασίες, πυρκαγιές ή πλημμύρες. Στόχος της χαρτογράφησης θα πρέπει να είναι η στήριξη της ανάπτυξης δράσεων για να μειωθεί η ευπάθεια του πληθυσμού.
Τροπολογία 10
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η συλλογική ικανότητα ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών, κυρίως μέσω της παροχής αμοιβαίας στήριξης στην Ευρώπη. Πέραν της ενίσχυσης των δυνατοτήτων που ήδη παρέχονται από την ευρωπαϊκή ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών («ΕΙΑΕΑ» ή «εθελοντική δεξαμενή»), στο εξής καλούμενη «ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας», η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να δημιουργήσει το rescEU. Στη σύνθεση του rescEU θα πρέπει να περιλαμβάνονται ικανότητες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών, μεγάλης κλίμακας πλημμυρών και σεισμών, καθώς και κινητό νοσοκομείο και ιατρικές ομάδες σύμφωνα με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που θα μπορούν να αναπτυχθούν ταχέως.
(6)  Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η συλλογική ικανότητα ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών, κυρίως μέσω της παροχής αμοιβαίας στήριξης στην Ευρώπη. Πέραν της ενίσχυσης των δυνατοτήτων που ήδη παρέχονται από την ευρωπαϊκή ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών («ΕΙΑΕΑ» ή «εθελοντική δεξαμενή»), στο εξής καλούμενη «ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας», η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να δημιουργήσει το rescEU. Στη σύνθεση του rescEU θα πρέπει να περιλαμβάνονται ικανότητες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών, μεγάλης κλίμακας πλημμυρών και σεισμών, τρομοκρατικών επιθέσεων και χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών επιθέσεων, καθώς και κινητό νοσοκομείο και ιατρικές ομάδες σύμφωνα με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που θα μπορούν να αναπτυχθούν ταχέως. Στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίζεται η σημασία της ενίσχυσης και της ενσωμάτωσης των ειδικών ικανοτήτων των τοπικών και περιφερειακών αρχών, δεδομένου ότι είναι οι πρώτες που επεμβαίνουν μετά από μια καταστροφή. Οι εν λόγω αρχές θα πρέπει να αναπτύξουν μοντέλα συνεργασίας στο πλαίσιο των οποίων οι κοινότητες θα μπορούν να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητάς τους απέναντι στις φυσικές καταστροφές.
Τροπολογία 11
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)   Ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην πρόληψη και τη διαχείριση καταστροφών έχει μεγάλη σημασία και οι ικανότητες αντιμετώπισης που διαθέτουν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα σε κάθε είδους δραστηριότητες συντονισμού και επιχειρησιακής ανάπτυξης που διεξάγονται δυνάμει της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα θεσμικά και νομικά πλαίσια των κρατών μελών, με στόχο την ελαχιστοποίηση των επικαλύψεων και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας. Οι αρχές αυτές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό προληπτικό ρόλο και είναι επίσης οι πρώτες που αντιδρούν μετά από καταστροφές, επικουρούμενες από τις ικανότητες των εθελοντών τους. Ως εκ τούτου, απαιτείται συνεχής συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο με σκοπό την καθιέρωση κοινών συστημάτων προειδοποίησης για την ταχεία επέμβαση πριν από την κινητοποίηση του rescEU, καθώς και τακτικές εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τα αρχικά μέτρα αντιμετώπισης.
Τροπολογία 12
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει τα κράτη μέλη όταν οι διαθέσιμες ικανότητες δεν επαρκούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών, συνεισφέροντας στη χρηματοδότηση ρυθμίσεων μίσθωσης ή ενοικίασης για τη διασφάλιση ταχείας πρόσβασης στις ικανότητες, ή χρηματοδοτώντας την αγορά τους. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί σημαντικά η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού της Ένωσης, καθώς θα διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα ικανοτήτων σε περιπτώσεις στις οποίες δεν θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών με άλλον τρόπο, ιδιαίτερα όσον αφορά καταστροφές με ευρείες επιπτώσεις που πλήττουν σημαντικό αριθμό κρατών μελών. Η προμήθεια ικανοτήτων σε επίπεδο Ένωσης αναμένεται να διευκολύνει τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και τη βελτίωση του συντονισμού κατά την αντιμετώπιση καταστροφών.
(7)  Η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει τα κράτη μέλη όταν οι διαθέσιμες υλικές και τεχνικές ικανότητες δεν επαρκούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών, μεταξύ άλλων στην περίπτωση διασυνοριακών περιστατικών, συνεισφέροντας στη χρηματοδότηση ρυθμίσεων μίσθωσης ή ενοικίασης για τη διασφάλιση ταχείας πρόσβασης στις ικανότητες, ή χρηματοδοτώντας την αγορά τους. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί σημαντικά η αποτελεσματικότητα και η δυνατότητα ανάπτυξης του μηχανισμού της Ένωσης, καθώς θα διασφαλιστεί η ταχεία διαθεσιμότητα υλικών και τεχνικών ικανοτήτων, μεταξύ άλλων για τη διάσωση ηλικιωμένων ατόμων ή ατόμων με αναπηρία, σε περιπτώσεις στις οποίες δεν θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών με άλλον τρόπο, ιδιαίτερα όσον αφορά καταστροφές με ευρείες επιπτώσεις που πλήττουν σημαντικό αριθμό κρατών μελών, όπως διασυνοριακές επιδημίες. Ο κατάλληλος προδεσμευμένος εξοπλισμός και η προμήθεια ικανοτήτων σε επίπεδο Ένωσης αναμένεται να διευκολύνει τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και τη βελτίωση του συντονισμού κατά την αντιμετώπιση καταστροφών. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί βέλτιστη και διαφανής χρήση των χρηματοδοτικών πόρων.
Τροπολογία 13
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)   Πολλά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν έλλειψη υλικού και τεχνικού εξοπλισμού όταν συμβαίνουν απροσδόκητες καταστροφές. Ο μηχανισμός της Ένωσης θα πρέπει, συνεπώς, να παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης της υλικής και τεχνικής βάσης όπου είναι απαραίτητο, ιδίως με στόχο τη διάσωση ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων ή ασθενών.
Τροπολογία 14
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης και των ασκήσεων, καθώς και για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των κρατών μελών, είναι απαραίτητη η δημιουργία δικτύου γνώσεων για την πολιτική προστασία της Ένωσης, το οποίο θα βασιστεί στις υφιστάμενες δομές.
(9)  Η κατάρτιση, η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν ουσιαστικές πτυχές της συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Πρέπει να ενισχυθούν η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της κατάρτισης και των ασκήσεων, η προώθηση της καινοτομίας, καθώς και ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των κρατών μελών με βάση τις υφιστάμενες δομές, με τη συμμετοχή κέντρων αριστείας, πανεπιστημίων και ερευνητών και άλλων πηγών εμπειρογνωσίας που διαθέτουν τα κράτη μέλη και με την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φορείς αυτούς.
Τροπολογία 15
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)   Μολονότι η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας υπό το πρίσμα των καταστροφικών τάσεων, είτε αυτές συνδέονται με τις καιρικές συνθήκες είτε με την εσωτερική ασφάλεια, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες σε όλη την Ένωση, καίρια σημασία έχει να συμπληρωθούν τα εργαλεία της Ένωσης με μια ισχυρότερη εδαφική και κοινοτική διάσταση, δεδομένου ότι η δράση των τοπικών κοινοτήτων είναι ο ταχύτερος και αποτελεσματικότερος τρόπος περιορισμού των ζημιών που προκαλεί μια καταστροφή.
Τροπολογία 16
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Προκειμένου να επιτευχθεί η λειτουργία των ικανοτήτων rescEU, θα πρέπει να διατεθούν πρόσθετες δημοσιονομικές πιστώσεις για τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης.
(10)  Προκειμένου να επιτευχθεί η λειτουργία των ικανοτήτων rescEU, θα πρέπει να διατεθούν πρόσθετες δημοσιονομικές πιστώσεις για τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης, αλλά όχι εις βάρος των χρηματοδοτικών κονδυλίων που διατίθενται σε άλλες βασικές πολιτικές της Ένωσης.
Τροπολογία 17
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)  Για τον αναθεωρημένο μηχανισμό της Ένωσης θα πρέπει να διασφαλιστούν χωριστή χρηματοδότηση και χωριστά δημοσιονομικά κονδύλια. Σε ό, τι αφορά την ανάγκη να αποτραπεί ενδεχόμενος αρνητικός αντίκτυπος στη χρηματοδότηση υφιστάμενων πολυετών προγραμμάτων, η αύξηση της χρηματοδότησης για τη στοχευμένη αναθεώρηση του μηχανισμού της Ένωσης κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020 θα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από όλα τα μέσα που διατίθενται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, ιδίως δε με την προσφυγή στο μέσο ευελιξίας.
___________________
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
Τροπολογία 18
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Είναι απαραίτητο να απλουστευθούν οι διαδικασίες του μηχανισμού της Ένωσης ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στη βοήθεια και τις ικανότητες που απαιτούνται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.
(11)  Είναι απαραίτητο να απλουστευθούν, να εξορθολογιστούν και να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία οι διαδικασίες του μηχανισμού της Ένωσης ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στη βοήθεια και τις ικανότητες που απαιτούνται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.
Τροπολογία 19
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων και να στηριχθούν τα κράτη μέλη στην παροχή βοήθειας, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση καταστροφών εκτός Ένωσης, θα πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση από το άρθρο 129 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 όταν η χρηματοδότηση χορηγείται σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ.
(12)  Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων και να στηριχθούν τα κράτη μέλη στην παροχή βοήθειας, μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση καταστροφών εκτός Ένωσης, θα πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση από το άρθρο 129 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 όταν η χρηματοδότηση χορηγείται σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ. Παρά την παρέκκλιση αυτή, η χρηματοδότηση για δράσεις πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας ειδικότερα, θα πρέπει να παραμείνει σαφώς διαχωρισμένη σε οιαδήποτε μελλοντική αρχιτεκτονική χρηματοδότησης της Ένωσης και να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους διάφορους στόχους και τις νομικές απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής αυτής.
__________________
__________________
14 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).
14 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).
Τροπολογία 20
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και τον μετριασμό των επιπτώσεών τους. Οι διατάξεις θα πρέπει να ενισχύουν τη διασύνδεση μεταξύ των δράσεων πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνοχή με άλλη συναφή νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών, καθώς και με τις διασυνοριακές δράσεις πρόληψης και την αντιμετώπιση απειλών όπως οι σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας15. Ομοίως, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέπεια με διεθνείς δεσμεύσεις, όπως το πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030, η συμφωνία του Παρισιού και το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030.
(13)  Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και τον μετριασμό των επιπτώσεών τους. Οι διατάξεις θα πρέπει να ενισχύουν τη διασύνδεση μεταξύ των δράσεων πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνοχή με άλλη συναφή νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών, καθώς και με τις διασυνοριακές δράσεις πρόληψης και την αντιμετώπιση απειλών όπως οι σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας15. Τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή προβλέπουν συγκεκριμένες δράσεις για να ληφθούν υπόψη η ανθεκτικότητα σε καταστροφές, η πρόληψη και η διαχείριση κινδύνων και θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για μια πιο δυναμική ολοκλήρωση και περισσότερες συνέργειες. Επιπλέον, όλες οι δράσεις θα πρέπει να είναι συνεπείς προς τις διεθνείς δεσμεύσεις και να συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξή τους, όπως το πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030, η συμφωνία του Παρισιού και το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030.
__________________
__________________
15 Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1).
15 Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1).
Τροπολογία 21
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)   Έχει ζωτική σημασία να διατηρηθούν οι μονάδες που έχουν καταχωρισθεί στο κοινό σύστημα επικοινωνίας και πληροφόρησης έκτακτων αναγκών (ΚΣΕΠΕΑ) σε προγενέστερο στάδιο, ώστε να ανταποκρίνονται σε αιτήματα παροχής βοήθειας και να συμμετέχουν στο σύστημα κατάρτισης με τον συνήθη τρόπο.
Τροπολογία 22
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)
(13β)   Εξίσου σημαντική είναι η σύνδεση του μηχανισμού της Ένωσης, ο οποίος περιορίζεται στην περίοδο αμέσως μετά την καταστροφή, με άλλα μέσα της Ένωσης που εστιάζουν στην αναστροφή της ζημιάς, όπως με το Ταμείο Αλληλεγγύης.
Τροπολογία 23
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)
(13γ)   Καίρια σημασία έχει να τροποποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης με την εισαγωγή της υποχρέωσης επανόρθωσης της ζημιάς στο περιβάλλον και με τη χρήση, ως δείκτη για την έγκριση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της περιφέρειας ή του κράτους μέλους αντί του συνολικού ΑΕγχΠ, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μεγάλες κατοικημένες περιοχές με χαμηλά επίπεδα πλούτου να μην είναι επιλέξιμες να ωφεληθούν από το Ταμείο. Είναι πολύ σημαντικό το περιβάλλον που πλήττεται από καταστροφή να αποτιμάται σε οικονομικούς όρους, ιδίως περιοχές υψηλής φυσικής αξίας, όπως οι προστατευόμενες περιοχές ή περιοχές που καλύπτονται από το δίκτυο Natura 2000, με στόχο την αποκατάστασή τους.
Τροπολογία 24
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 δ (νέα)
(13δ)   Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην παροχή βοήθειας στον τομέα της τεχνικής κατάρτισης προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα αυτοβοήθειας των κοινοτήτων, ούτως ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν μια καταστροφή στο αρχικό στάδιο και να την περιορίσουν. Η στοχευμένη κατάρτιση και εκπαίδευση των αρμόδιων για τη δημόσια ασφάλεια, όπως τοπικών ιθυνόντων, κοινωνικών λειτουργών και ιατρών, υπηρεσιών διάσωσης και πυρόσβεσης καθώς και εθελοντικών ομάδων τοπικής επέμβασης, στη διάθεση των οποίων θα πρέπει να τίθεται σε σύντομο χρονικό διάστημα υλικό επέμβασης, μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό μιας καταστροφής και να μειώσει τον αριθμό των θανάτων κατά ή μετά την κρίση.
Τροπολογία 25
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  αύξηση της διαθεσιμότητας και της χρήσης επιστημονικών γνώσεων σχετικά με καταστροφές.
ε)  αύξηση της διαθεσιμότητας και της χρήσης επιστημονικών γνώσεων σχετικά με καταστροφές, μεταξύ άλλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη·
Τροπολογία 26
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)
αα)  στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«εα) μετριασμός των άμεσων συνεπειών που ενδέχεται να έχουν οι καταστροφές στις ανθρώπινες ζωές και στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά·»
Τροπολογία 27
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α β (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)
αβ)  στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«εβ) εντατικοποίηση της συνεργασίας και των δραστηριοτήτων συντονισμού σε διασυνοριακό επίπεδο·»
Τροπολογία 28
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  αναλαμβάνει δράση για τη βελτίωση του γνωστικού υπόβαθρου σχετικά με τους κινδύνους καταστροφών και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων, των αποτελεσμάτων επιστημονικής έρευνας, βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών, μεταξύ άλλων μεταξύ κρατών μελών που εκτίθενται σε κοινούς κινδύνους·
α)  αναλαμβάνει δράση για τη βελτίωση του γνωστικού υπόβαθρου σχετικά με τους κινδύνους καταστροφών και για την καλύτερη διευκόλυνση και προαγωγή της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων, των αποτελεσμάτων επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας, βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών, μεταξύ άλλων μεταξύ κρατών μελών που εκτίθενται σε κοινούς κινδύνους·
Τροπολογία 29
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
3α)  Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
«αα) συντονίζει την εναρμόνιση των πληροφοριών και της καθοδήγησης σχετικά με τα συστήματα προειδοποίησης, μεταξύ άλλων σε διασυνοριακό επίπεδο·»
Τροπολογία 30
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
3β)   Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
στ)  συγκεντρώνει και διαδίδει τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, οργανώνει ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά την αξιολόγηση της ικανότητας διαχείρισης κινδύνων, αναπτύσσει μαζί με τα κράτη μέλη και εντός 22ας Δεκεμβρίου 2014, κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία και τη διάρθρωση των εν λόγω αξιολογήσεων, και διευκολύνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών για τον σχεδιασμό στον τομέα της πρόληψης και της ετοιμότητας, μεταξύ άλλων μέσω αξιολογήσεων από ομοτίμους σε εθελοντική βάση·
«στ) συγκεντρώνει και διαδίδει τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, οργανώνει ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά την αξιολόγηση της ικανότητας διαχείρισης κινδύνων, αναπτύσσει μαζί με τα κράτη μέλη και εντός της 22ας Δεκεμβρίου 2019, νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία και τη διάρθρωση των εν λόγω αξιολογήσεων, και διευκολύνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών για τον σχεδιασμό στον τομέα της πρόληψης και της ετοιμότητας, μεταξύ άλλων μέσω αξιολογήσεων από ομοτίμους σε εθελοντική βάση·»
Τροπολογία 31
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  εκπονούν εκτιμήσεις κινδύνου σε εθνικό ή σε ενδεδειγμένο κατώτερο του εθνικού επίπεδο και τις διαθέτουν στην Επιτροπή έως τις 22 Δεκεμβρίου 2018, και στη συνέχεια κάθε τρία έτη·
α)  εκπονούν εκτιμήσεις κινδύνου σε εθνικό ή σε ενδεδειγμένο κατώτερο του εθνικού επίπεδο, σε διαβούλευση με τις αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες ευθυγραμμίζονται με το πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και τις οποίες διαθέτουν στην Επιτροπή έως τις 22 Δεκεμβρίου 2018, και στη συνέχεια κάθε τρία έτη, με βάση υπόδειγμα το οποίο συμφωνείται με την Επιτροπή και στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιούνται τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα πληροφοριών·
Τροπολογία 32
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
αα)  το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
δ)  συμμετέχουν, σε εθελοντική βάση, σε αξιολογήσεις από ομοτίμους όσον αφορά την εκτίμηση της ικανότητας διαχείρισης κινδύνων.
«δ) συμμετέχουν, σε εθελοντική βάση, σε αναθεώρηση από ομοτίμους της ικανότητας διαχείρισης του κινδύνου με σκοπό τον εντοπισμό δράσεων για την κάλυψη των κενών.
Τροπολογία 33
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
Σύνοψη των σχετικών στοιχείων του σχεδιασμού της διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα επιλεγέντα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας, υποβάλλεται στην Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου 2019, και στη συνέχεια κάθε τρία έτη. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να υποβάλουν ειδικά σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, τα οποία καλύπτουν τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες προσπάθειες. Η Ένωση λαμβάνει δεόντως υπόψη την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τα κράτη μέλη όσον αφορά την πρόληψη και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών στο πλαίσιο οποιουδήποτε μελλοντικού μηχανισμού εκ των προτέρων αιρεσιμότητας δυνάμει των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.
Σύνοψη των σχετικών στοιχείων του σχεδιασμού της διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα επιλεγέντα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας, με βάση υπόδειγμα που θα καταρτιστεί με εκτελεστική πράξη, υποβάλλεται στην Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου 2019, και στη συνέχεια κάθε τρία έτη. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να υποβάλουν ειδικά σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, τα οποία καλύπτουν τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες προσπάθειες. Στο πλαίσιο αυτό, οι εν λόγω προσπάθειες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν δέσμευση από την πλευρά των κρατών μελών ότι θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις με βάση τις εκτιμήσεις κινδύνων και με στόχο να εξασφαλιστεί η καλύτερη ανοικοδόμηση μετά από καταστροφές. Η πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση σε εθνικό και κατώτερο του εθνικού επίπεδο διατηρείται σε όσο το δυνατόν χαμηλότερο επίπεδο.
Τροπολογία 34
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
Η Επιτροπή δύναται επίσης να θεσπίσει ειδικούς μηχανισμούς διαβούλευσης για τη βελτίωση του κατάλληλου σχεδιασμού στον τομέα της πρόληψης και της ετοιμότητας, καθώς και του συντονισμού μεταξύ κρατών μελών που είναι επιρρεπή σε παρόμοιου τύπου καταστροφές.
Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, μπορεί επίσης να θεσπίσει ειδικούς μηχανισμούς διαβούλευσης για την ενίσχυση του κατάλληλου σχεδιασμού και συντονισμού της πρόληψης και ετοιμότητας μεταξύ των κρατών μελών που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν παρόμοιου είδους καταστροφές. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, όπου είναι εφικτό, προάγουν επίσης τη συνοχή μεταξύ της διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών και των στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
Τροπολογία 36
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια
4α)  Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, το στοιχείο ια) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
ια)  σε στενή διαβούλευση με κράτη μέλη, αναλαμβάνει επιπλέον αναγκαία υποστηρικτική και συμπληρωματική δράση στον τομέα της ετοιμότητας, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β).
«ια) σε στενή διαβούλευση με κράτη μέλη, αναλαμβάνει επιπλέον αναγκαία υποστηρικτική και συμπληρωματική δράση στον τομέα της ετοιμότητας, μεταξύ άλλων μέσω του συντονισμού με άλλα μέσα της Ένωσης, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β).»
Τροπολογία 37
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)
4β)   Στο άρθρο 9 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Τα κράτη μέλη ενισχύουν τις οικείες διοικητικές ικανότητες των αρμόδιων περιφερειακών και τοπικών αρχών, σύμφωνα με το θεσμικό και νομικό τους πλαίσιο.»
Τροπολογία 38
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για τη βελτίωση του σχεδιασμού των επιχειρήσεων αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της εκπόνησης σεναρίων αντιμετώπισης καταστροφών βάσει των εκτιμήσεων κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 6 στοιχείο α) και της επισκόπησης κινδύνων που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ), καθώς επίσης μέσω της καταγραφής των πόρων και της κατάρτισης σχεδίων για την ανάπτυξη ικανοτήτων αντιμετώπισης.
1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για τη βελτίωση του σχεδιασμού των επιχειρήσεων αντιμετώπισης φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της εκπόνησης σεναρίων αντιμετώπισης καταστροφών βάσει των εκτιμήσεων κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 6 στοιχείο α) και της επισκόπησης κινδύνων που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ), καθώς επίσης μέσω της καταγραφής των πόρων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ των εν λόγω πόρων, χωματουργικών μηχανημάτων, κινητών ηλεκτρογεννητριών και κινητού πυροσβεστικού εξοπλισμού, καθώς και της κατάρτισης σχεδίων για την ανάπτυξη ικανοτήτων αντιμετώπισης.
Τροπολογία 39
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
1.  Θεσπίζεται ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας. Αποτελείται από μια δεξαμενή προδεσμευμένων ικανοτήτων αντιμετώπισης που διαθέτουν τα κράτη μέλη και περιλαμβάνει μονάδες, άλλες ικανότητες αντιμετώπισης και εμπειρογνώμονες.
1.  Θεσπίζεται ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας. Αποτελείται από μια εθελοντική δεξαμενή προδεσμευμένων ικανοτήτων αντιμετώπισης που διαθέτουν τα κράτη μέλη και περιλαμβάνει μονάδες, άλλες ικανότητες αντιμετώπισης και εμπειρογνώμονες.
Τροπολογία 40
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Δεδομένου ότι η πρόληψη σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα των κρατών μελών με σκοπό τη μείωση των κινδύνων για την ασφάλεια και την προστασία, η ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας είναι συμπληρωματική προς τις υφιστάμενες εθνικές ικανότητες.
Τροπολογία 41
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Με βάση τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί, η Επιτροπή καθορίζει τις κατηγορίες και τις ποσότητες των ικανοτήτων αντιμετώπισης καίριας σημασίας που απαιτούνται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δεξαμενής πολιτικής προστασίας («στόχοι σε επίπεδο ικανότητας»). Η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο ικανότητας και τις εναπομένουσες ελλείψεις, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις αυτές. Η Επιτροπή δύναται να στηρίζει τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 20 στοιχείο θ) και το άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2.
2.  Με βάση τους κινδύνους και τις ανάγκες που εντοπίζονται επί του πεδίου, η Επιτροπή καθορίζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, τις κατηγορίες και τις ποσότητες των ικανοτήτων αντιμετώπισης καίριας σημασίας που απαιτούνται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δεξαμενής πολιτικής προστασίας («στόχοι σε επίπεδο ικανότητας»). Η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο ικανότητας και τις εναπομένουσες ελλείψεις, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις αυτές. Η Επιτροπή δύναται να στηρίζει τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 20 στοιχείο θ) και το άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2.
Τροπολογία 42
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 7
7.  Οι ικανότητες αντιμετώπισης που διαθέτουν τα κράτη μέλη για την ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας είναι διαθέσιμες για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης κατόπιν αιτήματος παροχής βοήθειας μέσω του ΚΣΑΕΑ, εκτός εάν τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν κάποια εξαιρετική κατάσταση η οποία θίγει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων.
7.  Οι ικανότητες αντιμετώπισης που διαθέτουν τα κράτη μέλη για την ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας είναι διαθέσιμες για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης κατόπιν αιτήματος παροχής βοήθειας μέσω του ΚΣΑΕΑ, εκτός από την περίπτωση εγχώριων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ανωτέρας βίας ή όταν τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν κάποια εξαιρετική κατάσταση η οποία θίγει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων. Η τελική απόφαση για την ανάπτυξή τους λαμβάνεται από το κράτος μέλος το οποίο έχει καταχωρίσει την οικεία ικανότητα αντιμετώπισης.
Τροπολογία 43
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1
Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν τέτοιου είδους ικανότητες αντιμετώπισης, παραμένουν υπό τις εντολές και τον έλεγχο των κρατών μελών που τις διαθέτουν και μπορούν να αποσύρονται όταν τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν κάποια εξαιρετική κατάσταση η οποία θίγει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων και τα εμποδίζει να διατηρούν διαθέσιμες τις εν λόγω ικανότητες αντιμετώπισης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πραγματοποιείται διαβούλευση με την Επιτροπή.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν τέτοιου είδους ικανότητες αντιμετώπισης, παραμένουν υπό τις εντολές και τον έλεγχο των κρατών μελών που τις διαθέτουν και μπορούν να αποσύρονται εάν τα κράτη μέλη αυτά αντιμετωπίζουν εγχώρια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανωτέρα βία ή εάν κάποια εξαιρετική κατάσταση τα εμποδίζει να διατηρούν διαθέσιμες τις εν λόγω ικανότητες αντιμετώπισης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πραγματοποιείται διαβούλευση με την Επιτροπή.
Τροπολογία 44
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
1.  Θεσπίζεται το rescEU με σκοπό την παροχή βοήθειας όταν οι υφιστάμενες ικανότητες δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστροφών.
1.  Θεσπίζεται το rescEU με σκοπό την παροχή βοήθειας σε εξαιρετικές περιστάσεις όταν οι ικανότητες σε εθνικό επίπεδο δεν είναι διαθέσιμες και οι υφιστάμενες ικανότητες δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστροφών. Οι ικανότητες του rescEU δεν χρησιμοποιούνται για την υποκατάσταση των ιδίων ικανοτήτων των κρατών μελών και των οικείων ευθυνών.
Τροπολογία 45
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.  Το rescEU απαρτίζεται από τις ακόλουθες ικανότητες:
2.  Το rescEU απαρτίζεται από πρόσθετες ικανότητες πέραν των ήδη υφιστάμενων ικανοτήτων στα κράτη μέλη, με σκοπό να τις συμπληρώνει και να τις ενισχύει, και επιδιώκει να αντιμετωπίζει υφιστάμενους και μελλοντικούς κινδύνους. Οι ικανότητες πρέπει να εντοπίζονται με βάση τυχόν κενά στις ικανότητες αντιμετώπισης που σχετίζονται με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, βιομηχανικές, περιβαλλοντικές καταστροφές ή καταστροφές λόγω σεισμού ή έκρηξης ηφαιστείου, πλημμύρες και πυρκαγιές, συμπεριλαμβανομένων των δασικών πυρκαγιών, καθώς και τρομοκρατικές επιθέσεις και χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές.
Με βάση τα κενά που εντοπίζονται, το rescEU περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ικανότητες:
α)  εναέρια αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών·
α)  εναέρια αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών·
β)  άντληση υψηλής δυναμικότητας·
β)  άντληση υψηλής δυναμικότητας·
γ)  έρευνα και διάσωση σε αστικό περιβάλλον·
γ)  έρευνα και διάσωση σε αστικό περιβάλλον·
δ)  κινητό νοσοκομείο και ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης·
δ)  κινητό νοσοκομείο και ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης·
Τροπολογία 46
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Η φύση των εν λόγω ικανοτήτων παραμένει ευέλικτη και μπορεί να εξελίσσεται, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις νέες εξελίξεις και στις μελλοντικές προκλήσεις, όπως είναι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
Τροπολογία 47
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 4
4.  Με βάση τους κινδύνους που εντοπίζονται και λαμβανομένης υπόψη μιας προσέγγισης πολλαπλών κινδύνων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 για τον προσδιορισμό των κατηγοριών των ικανοτήτων αντιμετώπισης που απαιτούνται πέραν αυτών που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και την ανάλογη αναθεώρηση της σύνθεσης του rescEU. Διασφαλίζεται η συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης.
4.  Με βάση τους κινδύνους και τις ικανότητες που εντοπίζονται και τον σχεδιασμό διαχείρισης κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 6 και λαμβανομένης υπόψη μιας προσέγγισης πολλαπλών κινδύνων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 για τον προσδιορισμό των κατηγοριών των ικανοτήτων αντιμετώπισης που απαιτούνται πέραν αυτών που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και την ανάλογη αναθεώρηση της σύνθεσης του rescEU. Διασφαλίζεται η συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης.
Όταν, στην περίπτωση καταστροφής ή επαπειλούμενης καταστροφής, το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος χαρακτήρα, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 31 στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.
Όταν, στην περίπτωση καταστροφής ή επαπειλούμενης καταστροφής, το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος χαρακτήρα, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 31 στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 48
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 5
5.  Η Επιτροπή καθορίζει απαιτήσεις ποιότητας για τις ικανότητες αντιμετώπισης που αποτελούν μέρος του rescEU. Οι απαιτήσεις ποιότητας βασίζονται σε καθιερωμένα διεθνή πρότυπα εφόσον υπάρχουν ήδη τέτοια πρότυπα.
5.  Η Επιτροπή καθορίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, απαιτήσεις ποιότητας για τις ικανότητες αντιμετώπισης που αποτελούν μέρος του rescEU. Οι απαιτήσεις ποιότητας βασίζονται σε καθιερωμένα διεθνή πρότυπα εφόσον υπάρχουν ήδη τέτοια πρότυπα.
Τροπολογία 49
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 7
7.  Οι ικανότητες του rescEU είναι διαθέσιμες για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης κατόπιν αιτήματος παροχής βοήθειας μέσω του ΚΣΑΕΑ. Η απόφαση σχετικά με την ανάπτυξή τους λαμβάνεται από την Επιτροπή, η οποία διατηρεί τη διοίκηση και τον έλεγχο των ικανοτήτων rescEU.
7.  Οι ικανότητες του rescEU είναι διαθέσιμες για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης κατόπιν αιτήματος παροχής βοήθειας μέσω του ΚΣΑΕΑ. Η απόφαση σχετικά με την ανάπτυξή τους λαμβάνεται από την Επιτροπή, η οποία διατηρεί τον στρατηγικό συντονισμό των ικανοτήτων rescEU και είναι η αρμόδια αρχή για την ανάπτυξή τους, ενώ η επιχειρησιακή διοίκηση και ο έλεγχος παραμένουν στους αρμόδιους υπαλλήλους στα κράτη μέλη υποδοχής.
Τροπολογία 50
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 8
8.  Σε περίπτωση ανάπτυξης, η Επιτροπή συμφωνεί με το αιτούν κράτος μέλος σχετικά με την επιχειρησιακή ανάπτυξη των ικανοτήτων rescEU. Το αιτούν κράτος μέλος διευκολύνει τον επιχειρησιακό συντονισμό των δικών του ικανοτήτων και των δραστηριοτήτων του rescEU κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.
8.  Σε περίπτωση ανάπτυξης, η Επιτροπή μέσω του ΚΣΑΕΑ συμφωνεί με το αιτούν κράτος μέλος σχετικά με την επιχειρησιακή ανάπτυξη των ικανοτήτων rescEU. Το αιτούν κράτος μέλος διευκολύνει τον επιχειρησιακό συντονισμό των δικών του ικανοτήτων και των δραστηριοτήτων του rescEU κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.
Τροπολογία 51
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 – παράγραφος 10
10.  Όταν η Επιτροπή προμηθεύεται εξοπλισμό, όπως εξοπλισμό για την εναέρια αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, μέσω αγοράς, ενοικίασης ή μίσθωσης, διασφαλίζονται τα εξής:
10.  Όταν η Επιτροπή προμηθεύεται εξοπλισμό, όπως εξοπλισμό για την εναέρια αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, μέσω αγοράς, ενοικίασης ή μίσθωσης, διασφαλίζονται τα εξής:
α)  σε περίπτωση αγοράς εξοπλισμού, συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και κράτους μέλους που προβλέπει την καταχώριση του εξοπλισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος·
α)  σε περίπτωση αγοράς εξοπλισμού, συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και κράτους μέλους που προβλέπει την καταχώριση του εξοπλισμού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος·
β)  αν πρόκειται για μίσθωση και ενοικίαση, καταχώριση του εξοπλισμού σε κράτος μέλος.
β)  αν πρόκειται για μίσθωση και ενοικίαση, η καταχώριση του εξοπλισμού σε κράτος μέλος δεν είναι υποχρεωτική.
β α)  η διαχείριση των εμπορικών αεροσκαφών ανατίθεται σε επιχειρήσεις που διαθέτουν πιστοποίηση από τον ΕΟΑΑ.
Τροπολογία 52
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 α – παράγραφος 1
Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε δύο χρόνια σχετικά με τις επιχειρήσεις και την πρόοδο που συντελείται βάσει των άρθρων 11 και 12.
Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε χρόνο σχετικά με τις επιχειρήσεις και την πρόοδο που συντελείται βάσει των άρθρων 11 και 12.
Τροπολογία 53
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 12 α – παράγραφος 1 α (νέα)
Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει επισκόπηση των εξελίξεων όσον αφορά τον προϋπολογισμό και το κόστος και περιέχει λεπτομερή τεχνική και δημοσιονομική αξιολόγηση, ακριβείς πληροφορίες για τις αυξήσεις κόστους και τις αλλαγές στους τύπους των απαιτούμενων ικανοτήτων αντιμετώπισης και στις απαιτήσεις ποιότητας αυτών των ικανοτήτων, εάν υπάρχουν, καθώς και τα αίτια των εν λόγω αυξήσεων ή αλλαγών.
Τροπολογία 54
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή δημιουργεί δίκτυο των αρμόδιων φορέων και οργανισμών πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστροφών που, από κοινού με την Επιτροπή, απαρτίζουν ένα δίκτυο γνώσεων για την πολιτική προστασία της Ένωσης.
Η Επιτροπή δημιουργεί δίκτυο των αρμόδιων φορέων και οργανισμών πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων κέντρων αριστείας, πανεπιστημίων και ερευνητών, που, από κοινού με την Επιτροπή, απαρτίζουν ένα δίκτυο γνώσεων για την πολιτική προστασία της Ένωσης. Η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη την εμπειρογνωσία των κρατών μελών και των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται επί του πεδίου.
Τροπολογία 55
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγική πρόταση
Το εν λόγω δίκτυο εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα στον τομέα της κατάρτισης, των ασκήσεων, της άντλησης διδαγμάτων και της διάδοσης των γνώσεων, σε στενό συντονισμό με σχετικά κέντρα γνώσεων, κατά περίπτωση:
Το εν λόγω δίκτυο, επιδιώκοντας πάντα μια ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα στον τομέα της κατάρτισης, των ασκήσεων, της άντλησης διδαγμάτων και της διάδοσης των γνώσεων, σε στενό συντονισμό με σχετικά κέντρα γνώσεων, κατά περίπτωση:
Τροπολογία 56
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
(9α)  Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
α)  εκπονεί και διαχειρίζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης για το προσωπικό πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε θέματα πρόληψης καταστροφών, ετοιμότητας και αντιμετώπισης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κοινά μαθήματα και σύστημα ανταλλαγών εμπειρογνωμόνων, με το οποίο μπορεί να αποσπάται προσωπικό σε άλλα κράτη μέλη.
«α) εκπονεί και διαχειρίζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης για το προσωπικό πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε θέματα πρόληψης καταστροφών, ετοιμότητας και αντιμετώπισης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κοινά μαθήματα και σύστημα ανταλλαγών εμπειρογνωμόνων, με το οποίο μπορεί να αποσπάται προσωπικό σε άλλα κράτη μέλη. Θεσπίζεται νέο πρόγραμμα Erasmus για την πολιτική προστασία σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013*.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης αποσκοπεί στην ενίσχυση του συντονισμού, της συμβατότητας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των ικανοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 11, και στη βελτίωση της ικανότητας των εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο δ) και στ)·
Το πρόγραμμα Erasmus για την πολιτική προστασία αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση του συντονισμού, της συμβατότητας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των ικανοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 9, 11 και 12, και στη βελτίωση της ικανότητας των εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο δ) και στ)·
Το πρόγραμμα Erasmus για την πολιτική προστασία περικλείει μια διεθνή διάσταση που αποσκοπεί στην υποστήριξη της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ χωρών εταίρων.
_______________
* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).
Τροπολογία 57
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 β (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ
(9β)   Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
στ)  προωθεί και ενθαρρύνει, για τους σκοπούς του μηχανισμού της Ένωσης, την εισαγωγή και χρήση ανάλογων νέων τεχνολογιών.
«στ) προωθεί την έρευνα και την καινοτομία και ενθαρρύνει, για τους σκοπούς του μηχανισμού της Ένωσης, την εισαγωγή και χρήση ανάλογων νέων τεχνολογιών.
Τροπολογία 58
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 γ (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)
(9γ)  Στο άρθρο 13, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Η Επιτροπή επεκτείνει τις ικανότητες κατάρτισης και αυξάνει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ του δικτύου γνώσεων για την πολιτική προστασία της Ένωσης και διεθνών οργανισμών και τρίτων χωρών, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των διεθνών δεσμεύσεων όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, και ιδίως εκείνων που εμπίπτουν στο πλαίσιο Σεντάι.»
Τροπολογία 59
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 16 – παράγραφος 2
(11α)  στο άρθρο 16, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.   Οι επεμβάσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν να διεξάγονται είτε ως αυτόνομη επέμβαση παροχής βοήθειας είτε ως συμβολή σε επέμβαση της οποίας ηγείται διεθνής οργανισμός. Ο συντονισμός, σε επίπεδο Ένωσης, ενσωματώνεται πλήρως στο συνολικό συντονισμό τον οποίον παρέχει το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΑΥ) και σέβεται τον ηγετικό του ρόλο.
«2. Οι επεμβάσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν να διεξάγονται είτε ως αυτόνομη επέμβαση παροχής βοήθειας είτε ως συμβολή σε επέμβαση της οποίας ηγείται διεθνής οργανισμός. Ο συντονισμός, σε επίπεδο Ένωσης, ενσωματώνεται πλήρως στο συνολικό συντονισμό τον οποίον παρέχει το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΑΥ) και σέβεται τον ηγετικό του ρόλο. Σε περίπτωση ανθρωπογενών καταστροφών ή πολύπλοκων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή ορίζει με σαφήνεια – σε διαβούλευση με τους φορείς ανθρωπιστικής βοήθειας – το πεδίο εφαρμογής της επέμβασης και τις σχέσεις της με τα μέρη που εμπλέκονται στην ευρύτερη ανθρωπιστική αντιμετώπιση, διασφαλίζοντας τη συνοχή με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια και τον σεβασμό των ανθρωπιστικών αρχών.»
Τροπολογία 60
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τον μηχανισμό της Ένωσης εγκρίνονται σταδιακά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, λαμβανομένων δεόντως υπόψη όλων των διαθέσιμων μέσων δυνάμει του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013*, ιδίως δε με την προσφυγή στο μέσο ευελιξίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι.
____________________
* Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
Τροπολογία 61
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 20 α – παράγραφος 1
Κάθε βοήθεια ή χρηματοδότηση που χορηγείται βάσει της παρούσας απόφασης παρέχει κατάλληλη προβολή στην Ένωση, περιλαμβανομένης της προβολής του εμβλήματος της Ένωσης για τις ικανότητες που αναφέρονται στο άρθρο 11, στο άρθρο 12 και στο άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο γ).
Κάθε βοήθεια ή χρηματοδότηση που χορηγείται βάσει της παρούσας απόφασης παρέχει κατάλληλη προβολή στην Ένωση, περιλαμβανομένης της προβολής του εμβλήματος της Ένωσης για τις ικανότητες που αναφέρονται στο άρθρο 11, στο άρθρο 12 και στο άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο γ). Για την προβολή των απτών αποτελεσμάτων των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης στους πολίτες αναπτύσσεται επικοινωνιακή στρατηγική.
Τροπολογία 62
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο β
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Για τις ικανότητες των κρατών μελών που δεν έχουν προδεσμευτεί υπέρ της ευρωπαϊκής δεξαμενής πολιτικής προστασίας, το ύψος της χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχει η Ένωση για πόρους μεταφορών δεν υπερβαίνει το 55 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Για να είναι επιλέξιμα για την εν λόγω χρηματοδότηση, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να υποβάλουν κατάλογο όλων των ικανοτήτων που έχουν στη διάθεσή τους, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες δομές διαχείρισης, πέραν εκείνων που έχουν προδεσμευτεί για την ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας, που τους επιτρέπουν να αντιδρούν σε καταστροφές στον τομέα της υγείας, βιομηχανικές καταστροφές, καταστροφές λόγω σεισμού ή έκρηξης ηφαιστείου, σε πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, καθώς και σε τρομοκρατικές επιθέσεις και χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές επιθέσεις.
Τροπολογία 63
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 26 – παράγραφος 2
2.  Επιδιώκονται συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα της Ένωσης, όπως τα μέσα που στηρίζουν τη συνοχή, την αγροτική ανάπτυξη, την έρευνα, την υγεία, καθώς και τις πολιτικές για τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Σε περίπτωση αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων σε τρίτες χώρες, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης και των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96.
2.  Αναπτύσσονται συνέργειες, συμπληρωματικότητα και αυξημένος συντονισμός με άλλα μέσα της Ένωσης, όπως τα μέσα που στηρίζουν τη συνοχή, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αγροτική ανάπτυξη, την έρευνα, την υγεία, καθώς και τις πολιτικές για τη μετανάστευση και την ασφάλεια, που δεν επιφέρουν ανακατανομή κονδυλίων από τους τομείς αυτούς. Σε περίπτωση αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων σε τρίτες χώρες, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης και των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96, σε πλαίσιο σεβασμού της διακριτής και ανεξάρτητης φύσης των δράσεων και της χρηματοδότησής τους, και με τη διασφάλιση ότι συνάδουν με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια.
Τροπολογία 64
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18
Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ)  τη δημιουργία, τη διαχείριση και τη διατήρηση του rescEU, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων για τις αποφάσεις ανάπτυξης και τις επιχειρησιακές διαδικασίες·
ζ)  τη δημιουργία, τη διαχείριση και τη διατήρηση του rescEU, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων για τις αποφάσεις ανάπτυξης, τις επιχειρησιακές διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων rescEU σε εθνικό επίπεδο από ένα κράτος μέλος καθώς και τις συναφείς οικονομικές και άλλες ρυθμίσεις·
Τροπολογία 65
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2020

 

 

2018

2019

2020

ΣΥΝΟΛΟ

Συνολικές πρόσθετες πιστώσεις στο πλαίσιο του τομέα 3*

CA

19,157

115,2

122,497

256,854

 

PA

11

56,56

115,395

182,955

Συνολικές πρόσθετες πιστώσεις στο πλαίσιο του τομέα 4*

γ α)

2

2

2,284

6,284

 

PA

0,8

1,8

2,014

4,614

Συνολικές πρόσθετες πιστώσεις στο πλαίσιο των τομέων 3 και 4 συνδυαστικά*

CA

21,157

117,2

124,781

263,138

 

PA

11,8

58,36

117,409

187,569

(ποσά σε εκατομμύρια EUR)

Τα συνολικά ποσά θα παρασχεθούν από το μέσο ευελιξίας.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0180/2018).


Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020
PDF 144kWORD 60k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με το σκέλος των μεταφορών του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (2018/2718(RSP))
P8_TA(2018)0237RC-B8-0242/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 311, 312 και 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και την μεταγενέστερη τροποποίησή του από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/1123 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής(4),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2017, για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (COM(2017)0358),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 για κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (COM(2016)0604), την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2016)0603) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2016)0299),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 για τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2016)0606),

–  έχοντας υπόψη την επικύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 4 Οκτωβρίου 2016 και από το Συμβούλιο στις 5 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020(6),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 15ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ)(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2018 με τίτλο «Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της. Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027» (COM(2018)0321),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 28ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα (JOIN(2018)0005),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2018 για την ενδιάμεση αξιολόγηση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) (COM(2018)0066),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και η αποκατάσταση της υποδομής μεταφορών στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι κατακερματισμένη και συνιστά μεγάλη πρόκληση από πλευράς ικανότητας και χρηματοδότησης, όμως είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστούν τόσο η βιώσιμη ανάπτυξη, η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα όσο και η κοινωνική και εδαφική συνοχή στην Ένωση και να αντιμετωπιστούν με αυτόν τον τρόπο οι ανισορροπίες μεταξύ των περιφερειών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) είναι ένα κοινό, κεντρικά διαχειριζόμενο πρόγραμμα χρηματοδότησης που αποσκοπεί στην προώθηση της ανάπτυξης ενός βιώσιμου και διασυνδεδεμένου διευρωπαϊκού δικτύου (ΔΕΔ) υψηλών επιδόσεων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών υπηρεσιών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκαιρη ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών της ΕΕ που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, στην απεξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας από τον άνθρακα και στην επίτευξη των στόχων «20-20-20» της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κεντρικό δίκτυο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το 2030 και το εκτεταμένο δίκτυο έως το 2050·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους 10 Ευρωπαίους εργάζεται στον ευρύτερο τομέα των μεταφορών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην υποδομή μεταφορών θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, καθώς εκτιμάται ότι κάθε δισεκατομμύριο ευρώ που επενδύεται στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔ-Μ θα δημιουργήσει έως και 20 000 νέες θέσεις εργασίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΜΣΕ επικεντρώνεται στη διευκόλυνση των διασυνοριακών συνδέσεων, στη δημιουργία πολυτροπικών και αστικών κόμβων, στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της αγοράς και στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΜΣΕ έχει εξασφαλίσει την υλοποίηση έργων που δεν θα είχαν υλοποιηθεί διαφορετικά και ότι, κατά συνέπεια, δημιουργεί σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία μέσω της διευκόλυνσης της συνεργασίας και του συντονισμού σε διακρατικό επίπεδο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα των μεταφορών αναλογεί το μεγαλύτερο μερίδιο του προϋπολογισμού του ΜΣΕ για την περίοδο 2014-2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο των μεταφορών διαιρείται σε ένα γενικό κονδύλιο για όλα τα κράτη μέλη και σε ένα κονδύλιο συνοχής το οποίο διατίθεται στα κράτη μέλη που καλύπτονται από την πολιτική συνοχής και μεταφέρεται απευθείας από το Ταμείο Συνοχής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΜΣΕ είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της ΕΕ, δεδομένου ότι οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έχουν υπερκαλυφθεί σε μεγάλο βαθμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι το τέλος του 2017, ο ΜΣΕ-Μεταφορές είχε ήδη διαθέσει 21,3 δισεκατομμύρια. EUR υπό μορφή επιχορηγήσεων για έργα ΔΕΔ-Μ, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν συνολικές επενδύσεις ύψους 41,6 δισεκατομμυρίων EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια του 2018, θα υπογραφούν επιπρόσθετες συμφωνίες επιχορήγησης στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων συνδυασμού που θα συνδυάζουν επιχορηγήσεις του ΜΣΕ με ιδιωτική χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2017, ο αρχικός προϋπολογισμός ύψους 1 δισεκατομμυρίου EUR για την πρόσκληση αυτή αυξήθηκε κατά 350 εκατομμύρια EUR για τη στήριξη της προτεραιότητας «Καινοτομία και νέες τεχνολογίες» σύμφωνα με τους στόχους του σχεδίου δράσης για τα εναλλακτικά καύσιμα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθιέρωση της αρχής «απώλεια σε περίπτωση μη χρήσης» έχει συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία του ΜΣΕ· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η ανάκτηση του προϋπολογισμού έργων που δεν υλοποιήθηκαν·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΜΣΕ αποσκοπεί στην επιτάχυνση των επενδύσεων στην υποδομή μεταφορών και την καινοτομία, καθώς και στη μόχλευση χρηματοδότησης, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα και ότι παράλληλα ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και τον σεβασμό της αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), αναμένεται να δημοσιευθούν τον Ιούνιο του 2018·

1.  τονίζει ότι οι επενδύσεις στην υποδομή μεταφορών αποτελούν επενδύσεις στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση· υπογραμμίζει, συνεπώς, τη στρατηγική σημασία που έχει το πρόγραμμα ΜΣΕ για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, για την έξυπνη κινητικότητα και για την ευκαιρία που δίνει στην ΕΕ να προσφέρει απτή προστιθέμενη αξία στους πολίτες της μέσω αυτού του προγράμματος·

2.  επισημαίνει ότι ο ΜΣΕ ήταν, είναι και πρέπει να παραμείνει ένα αποτελεσματικό και ειδικά εστιασμένο μέσο για την πραγματοποίηση επενδύσεων στις διευρωπαϊκές υποδομές (ΔΕΔ) στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας και στον ψηφιακό τομέα και για να συμβάλει στις προτεραιότητες της ΕΕ που αφορούν την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, την εσωτερική αγορά, την Ενεργειακή Ένωση, το κλίμα και την ψηφιακή ενιαία αγορά·

3.  επισημαίνει πόσο επιτυχές ήταν το πρόγραμμα ΜΣΕ 2014-2020, το οποίο απέφερε υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στηρίζοντας έργα συνδεσιμότητας με διασυνοριακή, διαλειτουργική και πολυτροπική διάσταση και έργα ενίσχυσης της συνδεσιμότητας ανάμεσα σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, μεταξύ άλλων στη θάλασσα, στους εσωτερικούς λιμένες και στις εσωτερικές πλωτές οδούς, δίνοντας προτεραιότητα σε έργα που συμπληρώνουν κενά στις συνδέσεις και εξαλείφοντας τα σημεία συμφόρησης, με στόχο να επιτευχθούν ένας ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος μεταφορών που θα είναι προσιτός σε όλους και ένας καινοτόμος τομέας μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη διασυνοριακή προστιθέμενη αξία των κόμβων, όπως οι θαλάσσιοι λιμένες, και να υποστηρίξει έργα που βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα με τρίτες χώρες εταίρους·

4.  αναγνωρίζει ότι μόνο με την ολοκλήρωση των κεντρικών και των εκτεταμένων δικτύων θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν στο ακέραιο τα οφέλη και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι επενδύσεις της ΕΕ στο ΔΕΔ-Μ· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μη λησμονεί ότι η ολοκλήρωση αυτών των δικτύων θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις, μέρος των οποίων θα εξαρτηθεί από το αν θα συνεχισθεί η στήριξη της ΕΕ, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να διακοπεί· επιμένει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η πίεση που ασκείται προκειμένου να ολοκληρωθούν μέχρι το 2030 και το 2050 αντίστοιχα και σύμφωνα με τα πρότυπα του 21ου αιώνα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας·

5.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το πρόγραμμα ΜΣΕ στο πλαίσιο του προτεινόμενου ΠΔΠ 2021-2027 αποτελεί συνέχεια του τρέχοντος προγράμματος και είναι ακόμα πιο φιλόδοξο από πλευράς πολιτικών στόχων και οικονομικών πόρων· τονίζει ότι πρέπει να επισπευσθούν οι επενδύσεις σε ψηφιακά, καινοτόμα και βιώσιμα έργα στον τομέα των μεταφορών, ώστε να μεταβούμε σε ένα πιο οικολογικό, πραγματικά ολοκληρωμένο, σύγχρονο, προσιτό σε όλους, ασφαλέστερο και αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών·

6.  αναγνωρίζει ότι η παρέμβαση του ΜΣΕ ήταν καθοριστική για την έναρξη της πλειονότητας των έργων, και ιδίως για τα έργα συνδεσιμότητας σε διασυνοριακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· τονίζει ότι ο ΜΣΕ έχει αποδειχθεί σημαντικός καταλύτης για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις· πιστεύει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να αναληφθεί περαιτέρω δράση για να αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό του·

7.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει νέους τρόπους προώθησης του ΜΣΕ ως μέσου με πολιτικό χαρακτήρα και ειδικούς τομεακούς στόχους, που αφορά σύνθετα έργα με διάσταση διασυνοριακής ή πανευρωπαϊκής διαλειτουργικότητας·

8.  πιστεύει ότι, στο επόμενο ΠΔΠ, η Επιτροπή θα πρέπει, με βάση μια διεξοδική επανεξέταση της περιόδου 2014-2020 και των συνεπειών της περίπλοκης σχέσης ανάμεσα στον ΜΣΕ και σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα και μέσα, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», τα ΕΔΕΤ και το ΕΤΣΕ, και συγκεκριμένα της υποκατάστασης που παρατηρείται ανάμεσα στον ΜΣΕ και το ΕΤΣΕ, να ενισχύσει περαιτέρω και να εξασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα ανάμεσα στον ΜΣΕ και σε άλλα προγράμματα όπως το «Ορίζων Ευρώπη» και το Ταμείο InvestEU, προκειμένου να διατηρηθούν και να προαχθούν οι σαφείς στόχοι του προγράμματος, να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και να βελτιστοποιηθούν οι δημοσιονομικοί πόροι·

9.  τονίζει ότι οιαδήποτε περικοπή στον επόμενο ΜΣΕ προς όφελος άλλων προγραμμάτων, όπως συνέβη στο πλαίσιο του ΜΣΕ 2014-2020 με το ΕΤΣΕ και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP), θα είναι απαράδεκτη· παροτρύνει την Επιτροπή να διατηρήσει την ακεραιότητα της χρηματοδοτικής ικανότητας του ΜΣΕ, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης αυτής αφορά έργα με ευρύτερα περιφερειακά και ενωσιακά οφέλη, για τα οποία όμως δεν υπάρχει ούτε επαρκής εθνική χρηματοδότηση ούτε χρηματοδότηση από την αγορά·

10.  αναγνωρίζει την ενθαρρυντική επιτυχία των πρώτων αποτελεσμάτων της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων συνδυασμού η οποία δρομολογήθηκε στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος ΜΣΕ· παροτρύνει, συνεπώς, την Επιτροπή να προκηρύξει αντίστοιχες προσκλήσεις στο μέλλον και να συνεχίσει να χρησιμοποιεί έναν ενισχυμένο ΜΣΕ υπό μορφή επιχορηγήσεων, σε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με ενωσιακά και μη ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα· καλεί επίσης την Επιτροπή να βρει λύσεις για να ενθαρρυνθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η συμμετοχή ιδιωτών συνεπενδυτών, και τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τα νομοθετικά και διοικητικά εμπόδια που δυσχεραίνουν αυτήν τη διαδικασία·

11.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει περαιτέρω τις συνέργειες σε επίπεδο έργου μεταξύ των τριών τομέων, οι οποίες επί του παρόντος είναι περιορισμένες λόγω του αυστηρού δημοσιονομικού πλαισίου όσον αφορά την επιλεξιμότητα έργων και δαπανών· επισημαίνει στην Επιτροπή την ανάγκη προσαρμογής των υποδομών στις επικείμενες ανάγκες της καθαρής και «έξυπνης» κινητικότητας· αναμένει ότι στο μέλλον οι κατευθυντήριες γραμμές τομεακής πολιτικής και ο ΜΣΕ θα διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία για να διευκολύνουν τις συνέργειες και να ανταποκρίνονται καλύτερα σε νέες τεχνολογικές εξελίξεις και προτεραιότητες, όπως η ψηφιοποίηση, ενώ παράλληλα θα επιταχύνουν τη δημιουργία μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών και θα αντιμετωπίζουν προκλήσεις κοινές για το κοινωνικό σύνολο, όπως η κυβερνοασφάλεια·

12.  επισημαίνει τη σημασία της άμεσης διαχείρισης για την εξασφάλιση κοινών διαδικασιών στους τρεις τομείς, ταχείας διάθεσης της χρηματοδότησης και ιδιαίτερα άρτιας εκτέλεσης του προϋπολογισμού· τονίζει ότι η άμεση διαχείριση των επιχορηγήσεων του ΜΣΕ έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική, με σημαντική δεξαμενή έργων και διαδικασία επιλογής με προκήρυξη διαγωνισμού, έμφαση στους στόχους πολιτικής της ΕΕ, συντονισμένη υλοποίηση και πλήρη συμμετοχή των κρατών μελών· αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) στην επιτυχία του ΜΣΕ με τη βελτιστοποίηση του προϋπολογισμού, κυρίως χάρη στην ευελιξία του όσον αφορά την ταχεία αναδιάθεση ποσών που δεν δαπανήθηκαν στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων για τη χρηματοδότηση νέων· επιμένει να ενισχυθεί ο INEA για να εξασφαλιστεί ότι τα κονδύλια της ΕΕ θα δαπανώνται με τον ενδεδειγμένο τρόπο·

13.  υποστηρίζει την εφαρμογή της αρχής «απώλεια σε περίπτωση μη χρήσης» στην άμεση διαχείριση του ΜΣΕ· επιμένει, παράλληλα, ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα ανακύκλωσης των αναλήψεων υποχρεώσεων σε περιπτώσεις όπου τα έργα δεν έχουν την αναμενόμενη απόδοση, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα του ΜΣΕ·

14.  αναγνωρίζει πόσο περίπλοκη είναι η υποβολή πρότασης έργου, ιδίως δε μεγάλων έργων υποδομής στον τομέα των μεταφορών, και πόσο σημαντική είναι η παρεχόμενη τεχνική βοήθεια, λ.χ. μέσω της δράσης υποστήριξης του προγράμματος ΜΣΕ, ειδικά στα κράτη μέλη που καλύπτονται από την πολιτική συνοχής, προκειμένου να προαχθεί η επιλεξιμότητα ώριμων έργων υψηλής ποιότητας· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει αυτού του είδους τη βοήθεια και να σκεφτεί εκ νέου κριτήρια αξιολόγησης που θα βοηθούσαν να προσδιορίζεται σαφέστερα η προστιθέμενη αξία των έργων· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα για την ουσιαστική απλούστευση των διοικητικών απαιτήσεων, όχι μόνο για τις μικρές επιχορηγήσεις, και να προσαρμόσει την τεχνική βοήθεια που παρέχεται σε όσους υποβάλλουν αιτήσεις για μικρότερης κλίμακας έργα·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μεταφορά 11,3 δισεκατομμυρίων EUR από το Ταμείο Συνοχής στο κονδύλιο συνοχής του σκέλους των μεταφορών του ΜΣΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος 2014-2020, και επισημαίνει την εξαιρετική επιτυχία των προσκλήσεων στον τομέα της συνοχής·

16.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της Επιτροπής για κατανομή 42 265 εκατομμυρίων EUR στον ΜΣΕ για την περίοδο 2021-2027, στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται 7 675 εκατομμύρια EUR για ενεργειακά έργα και 2 662 εκατομμύρια EUR (αμφότερα σε σταθερές τιμές) για έργα τηλεπικοινωνιών/ψηφιακά έργα· εκφράζει όμως τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το κονδύλιο για το σκέλος των μεταφορών του ΜΣΕ ανέρχεται σε σταθερές τιμές σε 11 384 εκατομμύρια EUR και η χρηματοδοτική συνδρομή από το Ταμείο Συνοχής ανέρχεται σε 10 000 εκατομμύρια ευρώ, ποσά που αντιπροσωπεύουν μείωση κατά 12 % και 13 % αντίστοιχα· σημειώνει ως απαράδεκτο το γεγονός ότι τα κονδύλια που κατανεμήθηκαν στο σκέλος των μεταφορών είναι τα μόνα που έχουν υποστεί μείωση· υπογραμμίζει ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας των μεταφορών στην εσωτερική αγορά και η επιτυχία του ΜΣΕ δεν συνάδουν με τη μείωση του κονδυλίου για τις μεταφορές και ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει το προτεινόμενο ποσό·

17.  πιστεύει ότι, για να διατηρηθεί η υψηλή αξιοπιστία και η ελκυστικότητα του προγράμματος ΜΣΕ έναντι των επενδυτών, θα πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδοτική του ικανότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από το επόμενο ΠΔΠ· επισημαίνει ότι ένας ανεπαρκής προϋπολογισμός για τις μεταφορές θα έθετε σε κίνδυνο την ολοκλήρωση του δικτύου ΔΕΔ-Μ και ότι με αυτόν τον τρόπο θα υποβαθμιζόταν στην ουσία η αξία δημόσιων επενδύσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί·

18.  υπογραμμίζει επιπλέον ότι το κονδύλιο συνοχής έχει έντονη περιφερειακή διάσταση που ανταποκρίνεται στην τοπική ζήτηση και έχει κομβική σημασία για την ολοκλήρωση των τμημάτων των κεντρικών δικτύων που βρίσκονται στα κράτη μέλη τα οποία καλύπτονται από την πολιτική συνοχής και, κατά συνέπεια, για την εδαφική συνοχή της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι επενδύσεις της ΕΕ στις υποδομές των μεταφορών, όταν πραγματοποιούνται με τη συνδρομή του Ταμείου Συνοχής, θα πρέπει να συνεχίσουν να βασίζονται σε έναν καλά ισορροπημένο συνδυασμό πηγών χρηματοδότησης που θα υπόκεινται τόσο σε κεντρική όσο και σε κοινή διαχείριση· τονίζει ότι το ποσό που θα διατεθεί, στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης του πλαισίου του ΜΣΕ από το Ταμείο Συνοχής στο επόμενο ΠΔΠ 2021-2027 πρέπει να παραμείνει έστω στο ίδιο επίπεδο όπως και στο προηγούμενο ΠΔΠ 2014-2020, και ότι το ποσό αυτό πρέπει οπωσδήποτε να επαρκεί για την ολοκλήρωση, κατά τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ 2021-2027, των έργων που χρηματοδοτούνται από τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του σημερινού ΜΣΕ·

19.  υπενθυμίζει ότι η ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου μεταφορών στην ΕΕ και η εκπλήρωση των πολιτικών προτεραιοτήτων θα εξακολουθήσουν να απαιτούν συμμετοχή των ενδιαφερόμενων πολιτών και συμφεροντούχων στη λήψη αποφάσεων, διαφάνεια ως προς την παρακολούθηση και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών πτυχών της εκτέλεσης των έργων, βελτίωση της ενοποίησης των τρόπων μεταφοράς και προαγωγή των συνδυασμένων τρόπων μεταφοράς·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παραμείνουν προσηλωμένα στους κύριους στόχους πολιτικής του ΜΣΕ όσον αφορά τις μεταφορές: ολοκλήρωση, έως το 2030, του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του Ερευνητικού Προγράμματος ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR), των Θαλάσσιων Λεωφόρων (MoS) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS), και μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική, καινοτόμο και συνδεδεμένη κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένης μιας κεντρικής υποδομής φόρτισης εναλλακτικών καυσίμων στην ΕΕ έως το 2025· επίτευξη προόδου με στόχο την ολοκλήρωση του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ έως το 2050·

21.  υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε έξυπνα οριζόντια έργα· ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης συγκεκριμένων, ειδικών και διακρατικών πρωτοβουλιών, ούτως ώστε να επιταχυνθεί και να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των οριζόντιων προτεραιοτήτων, όπως του συστήματος ERTMS, με τη μόχλευση των ιδιωτικών επενδύσεων, εν μέρει με τον συνδυασμό επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων·

22.  υπενθυμίζει, σε ό, τι αφορά τον τομέα των μεταφορών, ότι είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στις πολυτροπικές και διασυνοριακές συνδέσεις, στις ψηφιακές λύσεις, στην αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των μεταφορών· πιστεύει ότι ο επικαιροποιημένος ΜΣΕ οφείλει επίσης να δώσει προτεραιότητα σε αμεσότερες ζεύξεις μεταξύ κεντρικών και εκτεταμένων δικτύων· πιστεύει ότι οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στους καταλόγους των προκαθορισμένων έργων που συμπεριλαμβάνονται στον επόμενο κανονισμό για τον ΜΣΕ·

23.  αναγνωρίζει ότι ο τομέας των μεταφορών θα πρέπει να επωφεληθεί πλήρως από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ψηφιακές και καινοτόμες τεχνολογίες και αναγνωρίζει ότι η νέα, καινοτόμος υποδομή μεταφορών είναι πάντα περισσότερο ελκυστική για τους επενδυτές, ιδίως από τον ιδιωτικό τομέα· τονίζει όμως ότι η υπάρχουσα υποδομή παραμένει η ραχοκοκαλιά του δικτύου της ΕΕ και επισημαίνει ότι επείγει να ενισχυθούν οι επενδύσεις για τη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η ανακαίνιση ή η αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής θα διαπνέεται από υψηλό πνεύμα φιλοδοξίας για καινοτομίας, ούτως ώστε να είναι ελκυστική·

24.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ), που κατοχυρώνονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ, επεκτείνοντας το κεντρικό δίκτυο λιμένων για να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα στο εσωτερικό της γεωγραφικής λεκάνης τους, μεταξύ των ΕΑΠ, με την ηπειρωτική χώρα και με τρίτες χώρες· θεωρεί ότι πρέπει να χορηγηθεί στις ΕΑΠ συγχρηματοδότηση που θα ανέρχεται σε έως και 85 % για όλους τους τρόπους μεταφοράς για να βελτιωθεί η πρόσβασή τους στις προσκλήσεις και για να δημιουργηθούν τακτικές θαλάσσιες συνδέσεις μεταξύ των ΕΑΠ και της ηπειρωτικής χώρας· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ειδικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τις ΕΑΠ και να εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο χρηματοδότησης καινοτόμων τεχνολογιών για τους περιφερειακούς αερολιμένες των ΕΑΠ για να είναι εγγυημένες η ασφάλεια και η συντήρηση των αερολιμενικών υποδομών·

25.  χαιρετίζει τους στόχους που καθορίζονται στην κοινή ανακοίνωση σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα σε ό, τι αφορά τόσο τη βελτίωση των υποδομών όσο και της δυνατότητας δημιουργίας συνεργειών· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τον ΜΣΕ για να στηρίξει την ανάπτυξη υποδομής διπλής χρήσης (στρατιωτικής-μη στρατιωτικής) κατά μήκος του δικτύου ΔΕΔ-Μ·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ L 163 της 24.6.2017, σ. 1.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 64.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0401.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0412.
(7) ΕΕ C 17 της 18.1.2017, σ. 20.


Η κατάσταση στη Νικαράγουα
PDF 151kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα (2018/2711(RSP))
P8_TA(2018)0238RC-B8-0244/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Νικαράγουα, και ειδικότερα εκείνα της 18ης Δεκεμβρίου 2008(1), της 26ης Νοεμβρίου 2009(2) και της 16ης Φεβρουαρίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής του 2012,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα της ΕΕ και το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 για τη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ιουνίου του 2004,

–   έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Νικαράγουας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (AΠ/YE) της 19ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη την δήλωση του εκπροσώπου της ΑΠ/ΥΕ της 22ας Απριλίου 2018 και της 15ης Μαΐου 2018 σχετικά με τη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν Τύπου του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) της 27ης Απριλίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR), από 17 έως 21 Μαΐου 2018, προκειμένου να ερευνήσει την κατάσταση στη Νικαράγουα, και την προκαταρκτική δήλωσή της τής 21ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Liz Throssell της 20ής Απριλίου 2018 σχετικά με τη βία κατά των διαδηλώσεων στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν Τύπου του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών της 14ης Μαΐου 2018 σχετικά με την επίσκεψη για τη διερεύνηση της κατάστασης στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Γενικής Γραμματείας του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών για τη Νικαράγουα της 20ής Ιανουαρίου 2017 και τη δήλωσή της τής 22ας Απριλίου 2018 για την καταδίκη της βίας στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη τα ανακοινωθέντα που έχει εκδώσει η Σύνοδος των Επισκόπων της Νικαράγουα, και ιδιαίτερα το τελευταίο της 23ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 84 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, περισσότεροι από 860 έχουν τραυματιστεί και πάνω από 400 συνελήφθησαν, ως αποτέλεσμα των ειρηνικών διαμαρτυριών που ξεκίνησαν κυρίως οι σπουδαστές στις 18 Απριλίου 2018, αντιδρώντας στις μεταρρυθμίσεις του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Ντανιέλ Ορτέγα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των θυμάτων έφερε τραύματα στο κεφάλι, τον τράχηλο, τον θώρακα ή την κοιλιά, γεγονός που αποτελεί ισχυρή ένδειξη εξωδικαστικών εκτελέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Νικαράγουας έχουν στιγματίσει ανοιχτά τους διαδηλωτές αποκαλώντας τους «βανδάλους» και κατηγορώντας τους για «πολιτική χειραγώγηση»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Απριλίου 2018, ο Πρόεδρος Ορτέγα ανακοίνωσε την ακύρωση της μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, αλλά οι διαδηλώσεις μετεξελίχθηκαν σε ευρύτερη αμφισβήτηση της κυβέρνησής του, που συνεχίζεται ακόμη, και σε εκκλήσεις για σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης και αποκατάσταση της δημοκρατικής τάξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατμόσφαιρα δυσαρέσκειας και ανοικτής σύγκρουσης οφείλεται επίσης στην απότομη αύξηση των «εξορυκτικών» δραστηριοτήτων με εξαγωγικό προσανατολισμό·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Απριλίου 2018, 600 σπουδαστές δέχθηκαν επίθεση στον μητροπολιτικό καθεδρικό ναό της Μανάγουα από δυνάμεις καταστολής και μια ομάδα μελών του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου των Σαντινίστας, που ενεργούσαν με πλήρη ατιμωρησία και με τη συνενοχή και τη συγκατάθεση της αστυνομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η IACHR τεκμηρίωσε επιθέσεις σε τέσσερις πανεπιστημιακούς χώρους (UCA, UPOLI, UNA και UNAN)·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υψηλός αριθμός των θυμάτων καταδεικνύει τη βάναυση καταστολή εκ μέρους των κρατικών αρχών, παραβιάζοντας τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, όπως απαιτείται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα που θέτουν περιορισμούς στη χρήση βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρχηγός της Εθνικής Αστυνομίας της Νικαράγουας, Aminta Granera, υπέβαλε την παραίτησή του λόγω της υπερβολικής χρήσης βίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσα ενημέρωσης που κάλυπταν τις διαδηλώσεις υποχρεώθηκαν αυθαίρετα σε κλείσιμο από την κυβέρνηση και οι δημοσιογράφοι που εξέφραζαν κάθε είδους αντίθεση, υπέστησαν εκφοβισμούς ή συνελήφθησαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκ μέρους των αρχών της Νικαράγουας καταστολή της ελευθερίας του λόγου και η παρενόχληση που ασκείται εις βάρος ηγετών της αντιπολίτευσης, έχει καταδικαστεί ως επίθεση κατά των πολιτικών ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημοσιογράφος Angel Gahona δολοφονήθηκε ενώ μετέδιδε σε απευθείας σύνδεση·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγράψει πολλούς ισχυρισμούς για μη παροχή βοήθειας και περίθαλψης σε τραυματισμένους διαδηλωτές σε δημόσια νοσοκομεία·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Απριλίου 2018, ο Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Γκουστάβο Πόρας, ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας επιτροπής αλήθειας για να ερευνήσει τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Μαΐου 2018, μια επιτροπή επτά βουλευτών - εκ των οποίων πέντε ανήκουν στο κόμμα του Προέδρου Ορτέγα - επέλεξε τα πέντε μέλη της επιτροπής και η Εθνοσυνέλευση επικύρωσε τον διορισμό τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η IACHR επισκέφθηκε τη Νικαράγουα από τις 17 έως τις 21 Μαΐου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την επίσκεψη αυτή, η IACHR τεκμηρίωσε παράνομες και αυθαίρετες συλλήψεις, πρακτικές βασανιστηρίων και σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης, λογοκρισία και επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και άλλες μορφές εκφοβισμού, όπως απειλές, παρενοχλήσεις και διώξεις που στόχο είχαν τη διάλυση των διαδηλώσεων και την παρεμπόδιση της συμμετοχής των πολιτών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εθνικός διάλογος μεταξύ του Προέδρου Ορτέγα και της αντιπολίτευσης της Νικαράγουας και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, με τη διαμεσολάβηση της Καθολικής Εκκλησίας, που ξεκίνησε στις 16 Μαΐου 2018, δεν μπόρεσε να οδηγήσει σε λύση της κρίσης και η διαδικασία ανεστάλη, δεδομένου ότι οι διαπραγματευτές της κυβέρνησης αρνήθηκαν να συζητήσουν ένα πρόγραμμα 40 σημείων που παρουσίασαν οι διαμεσολαβητές, το οποίο περιλάμβανε χάρτη πορείας προς δημοκρατικές εκλογές, μεταξύ άλλων με τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου, επίσπευση των εκλογών και απαγόρευση της επανεκλογής του προέδρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι προτάθηκε η δημιουργία μιας μικτής επιτροπής με έξι μέλη - τρία από την κυβέρνηση και τρία από την πλατφόρμα «Cívica Alianza por la Justicia y la Democracia»·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2007, ο κ. Ορτέγα έχει εκλεγεί στο αξίωμα του Προέδρου τρεις συνεχόμενες φορές, παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα της Νικαράγουας απαγόρευε τη διαδοχική επανεκλογή, αποδεικνύοντας την κατάσταση διαφθοράς και αυταρχισμού στην οποία έχει περιέλθει το κράτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές του 2011 και του 2016 είχαν επικριθεί έντονα για παρατυπίες, τόσο από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όσο και από τον ΟΑΚ, δεδομένου ότι διεξήχθησαν χωρίς την παρουσία παρατηρητών από την ΕΕ και τον ΟΑΚ ή άλλων αξιόπιστων διεθνών παρατηρητών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά στον δημόσιο τομέα, μεταξύ άλλων σε υποθέσεις όπου εμπλέκονται μέλη συγγενείς του κ. Ορτέγα, εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δωροδοκία δημοσίων υπαλλήλων, οι παράνομες κατασχέσεις και οι αυθαίρετες εκτιμήσεις εκ μέρους των τελωνειακών και φορολογικών αρχών είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει διατυπωθεί δικαιολογημένη ανησυχία για περιπτώσεις νεποτισμού στην κυβέρνηση της Νικαράγουας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταδικάσει τη σταδιακή συγκέντρωση εξουσιών, που απορρέει από τη μονοκομματική εξουσία, και την αποδυνάμωση των θεσμών·

L.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Νικαράγουα παρατηρείται υποχώρηση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου κατά την τελευταία δεκαετία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και η εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, περιλαμβανόμενης συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, του 2012·

1.  καταδικάζει τη βίαιη καταστολή και τον εκφοβισμό εις βάρος ειρηνικών διαδηλωτών που αντιτίθενται στη μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης στη Νικαράγουα, με αποτέλεσμα πολλούς θανάτους, εξαφανίσεις και αυθαίρετες συλλήψεις από τις αρχές, τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία της Νικαράγουας και από βίαιες φιλοκυβερνητικές ομάδες· υπενθυμίζει σε όλες τις δυνάμεις ασφαλείας της Νικαράγουας ότι το καθήκον τους, υπεράνω όλων, είναι η υπεράσπιση των πολιτών·

2.  εκφράζει τα συλλυπητήρια και την συμπαράστασή του προς τις οικογένειες όλων των θυμάτων που βρήκαν τον θάνατο ή τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων·

3.  ζητεί από τις αρχές της Νικαράγουας να θέσουν τέρμα σε όλες τις πράξεις βίας κατά προσώπων που ασκούν το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι· καλεί επίσης τους διαδηλωτές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ηγούνται των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας, να απόσχουν από τη χρήση βίας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους· ζητεί από τις αρχές της Νικαράγουας να απελευθερώσουν όλους όσοι έχουν συλληφθεί αυθαίρετα, να αποζημιώσουν όλα τα θιγόμενα μέλη των οικογενειών τους και να παράσχουν εγγυήσεις ότι δεν θα ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον τους· ζητεί από τις κρατικές αρχές να μην προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις που στιγματίζουν διαδηλωτές, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφους και να μην χρησιμοποιούν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης για τη διεξαγωγή δημόσιων εκστρατειών που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τη βία·

4.  ζητεί από τις αρχές της Νικαράγουας να επιτρέψουν αμέσως μια διεθνή, ανεξάρτητη και διαφανή έρευνα, προκειμένου να διωχθούν όσοι είναι υπεύθυνοι για την καταστολή και τους θανάτους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων· εκφράζει ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, για την επίσκεψη της IACHR στη Νικαράγουα, και εκφράζει την ανησυχία του για τα συμπεράσματα της προκαταρκτικής έκθεσης· παροτρύνει τη διεθνή κοινότητα να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη δίωξη των υπευθύνων·

5.  ζητεί από την κυβέρνηση της Νικαράγουα να αναγνωρίσει και να ενισχύσει την εξουσία της επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων που παρουσίασε η IACHR, και να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες επισκέψεις της· ζητεί τη δημιουργία δημόσιου μητρώου όσων μεταφέρονται για περίθαλψη στα νοσοκομεία, όπως ζητήθηκε από την IACHR·

6.  ζητεί από τις αρχές της Νικαράγουας να παράσχουν σε όλους τους φορείς της κοινωνίας, περιλαμβανομένων των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, των δημοσιογράφων, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των περιβαλλοντικών ακτιβιστών και της κοινωνίας των πολιτών, επαρκή χώρο για να λειτουργούν ελεύθερα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να δοθεί βήμα σε όλες τις αντιπολιτευόμενες πλευρές να συζητήσουν την κατάσταση στη Νικαράγουα και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα· υπενθυμίζει ότι η πλήρης συμμετοχή της αντιπολίτευσης, ο τερματισμός της πόλωσης στο δικαστικό σώμα, το τέλος της ατιμωρησίας και η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης αποτελούν βασικούς παράγοντες για την αποκατάσταση της δημοκρατικής τάξης στη χώρα·

7.  αποδοκιμάζει την παραβίαση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Νικαράγουα, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων· θεωρεί ότι η κατάσχεση μέσων ενημέρωσης από τις αρχές κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων είναι απαράδεκτη· καλεί την κυβέρνηση να αποκαταστήσει την πλήρη ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την ελευθερία της έκφρασης στη χώρα, καθώς και να θέσει τέρμα στην παρενόχληση των δημοσιογράφων·

8.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόσφατη έναρξη εθνικού διαλόγου και τη συγκρότηση μιας Επιτροπής Αλήθειας, που πρέπει να περιλαμβάνει τη συμμετοχή ανεξάρτητων εθνικών φορέων σε όλους τους τομείς, καθώς και διεθνείς παράγοντες· εκφράζει τη λύπη του για την αποτυχία του πρώτου γύρου του εθνικού διαλόγου, ως αποτέλεσμα των περιορισμών που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση της Νικαράγουας και εκφράζει την ελπίδα ότι η πρόσφατη επανέναρξη του διαλόγου αποτελεί ευκαιρία για την επίλυση της κρίσης και τον τερματισμό της βίας· τονίζει ότι ο διάλογος πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς φαινόμενα βίας και καταστολής, με σεβασμό του νόμου και του Συντάγματος και με την αρχή ότι τυχόν αλλαγές στη νομοθεσία πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στους νόμους και το Σύνταγμα·

9.  καταγγέλλει τις παράνομες ενέργειες που έλαβαν χώρα κατά παράβαση του δικαστικού συστήματος και οι οποίες οδήγησαν σε συνταγματικές αλλαγές για την άρση των ορίων της προεδρικής θητείας, επιτρέποντας έτσι τη συνεχή προεδρία του Ντανιέλ Ορτέγα κατά σαφή παράβαση του δικαιώματος για δημοκρατικές εκλογές· τονίζει την ανάγκη για ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς, σεβασμό της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και πολιτική πολυφωνία· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος, που θα έχει ως αποτέλεσμα δίκαιες, διαφανείς και αξιόπιστες εκλογές με τήρηση των διεθνών προτύπων, ως τρόπο για την επίλυση της πολιτικής κρίσης·

10.  καλεί τις αρχές να καταπολεμήσουν την ανεξέλεγκτη διαφθορά στους πολιτικούς κύκλους της Νικαράγουας, πράγμα που παρεμποδίζει τη λειτουργία όλων των κρατικών θεσμών και περιορίζει τις ξένες επενδύσεις· ζητεί την εφαρμογή της νομοθεσίας της Νικαράγουας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που αφορά τη δωροδοκία, την κατάχρηση εξουσίας και τις «πληρωμές διευκόλυνσης»· εκφράζει την ανησυχία του για τη σχέση του Προέδρου Ορτέγα με άλλες διαμάχες στην περιοχή· καλεί τις αρχές της Νικαράγουας να υπογράψουν και να κυρώσουν το Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·

11.  επισημαίνει ότι, υπό το φως της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, πρέπει να υπενθυμισθεί στη Νικαράγουα η ανάγκη σεβασμού των αρχών του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζεται στη ρήτρα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιέχεται στη συμφωνία· προτρέπει την ΕΕ να ελέγχει την κατάσταση και, ενδεχομένως, να αξιολογήσει τα πιθανά μέτρα που πρέπει να ληφθούν· προειδοποιεί για τις σοβαρές πολιτικές, οικονομικές και επενδυτικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής, στο Κοινοβούλιο Κεντρικής Αμερικής, στην Ομάδα της Λίμα και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Νικαράγουας.

(1) ΕΕ C 45 E της 23.2.2010, σ. 89.
(2) ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 74.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0043.


Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020
PDF 215kWORD 77k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου εργασίας (SWD(2015)0182) – Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020 (2017/2012(INI))
P8_TA(2018)0239A8-0167/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Δεκεμβρίου 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση σχετικά με τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων (CETS αριθ. 197) και τη Σύμβαση για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης (CETS αριθ. 201),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 11ης Μαΐου 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημογραφία (UNFPA) του 2012 με τίτλο «Marrying Too Young – End Child Marriage» [Πρόωροι γάμοι – Εξάλειψη των γάμων παιδιών],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Πεκίνου του 1995 και την πλατφόρμα δράσης της 4ης παγκόσμιας διάσκεψης για τις γυναίκες και τα αποτελέσματα των διασκέψεων αναθεώρησης,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης της διεθνούς διάσκεψης για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη και τα αποτελέσματα των διασκέψεων αναθεώρησης·

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια αριθ. 1325 (2000), 1820 (2009), 1888 (2009), 1889 (2010), 1960 (2011), 2106 (2013), 2122 (2013) και 2242 (2015),

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα, της τρίτης διεθνούς διάσκεψης για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, του Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016, και ειδικότερα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 1, 5, 8 και 10,

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία ΕΕ-ΟΗΕ «Spotlight»,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για το φύλο 2010-2015 (GAP I),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο την 7η Μαρτίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της 28ης Απριλίου 2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019): Τα ανθρώπινα δικαιώματα ως κύρια παράμετρος του θεματολογίου της ΕΕ της 28ης Απριλίου 2015» (JOIN(2015)0016),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την αναπτυξιακή διάσταση της ισότητας των φύλων, της 26ης Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για το φύλο 2016-2020 (GAP II), το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Οκτωβρίου 2015, και την ετήσια έκθεση εφαρμογής του για το 2016, η οποία δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο στις 29 Αυγούστου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων 2016-2019, της 3ης Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη συνολική στρατηγική της ΕΕ του Ιουνίου 2016 για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 ΣΛΕΕ το οποίο θεσπίζει την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη, και απαιτεί οι στόχοι της αναπτυξιακής συνεργασίας να λαμβάνονται υπόψη στις πολιτικές που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες,

–  έχοντας υπόψη τη νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη(2),

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής του σχεδίου δράσης της ΕΕ για το φύλο 2016-2020, η οποία δημοσιεύτηκε από την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Οκτώβριο του 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της οργάνωσης COC Nederland σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τα άτομα ΛΟΑΔΜ(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0167/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών συνιστά κεντρική αξία της ΕΕ κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ότι πρέπει επομένως η διάσταση του φύλου να υλοποιείται και να ενσωματώνεται σε όλες τις δραστηριότητες και πολιτικές της ΕΕ, ώστε να γίνει η ισότητα πράξη και να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα και η χειραφέτηση των γυναικών αποτελούν προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης για την περίοδο μετά το 2015 και συνιστούν ταυτόχρονα αυτοτελές ανθρώπινο δικαίωμα ο σεβασμός του οποίου πρέπει να επιδιώκεται ανεξάρτητα από τα οφέλη που συνεπάγεται για την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πέμπτος στόχος βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ5) είναι η επίτευξη της ισότητας των φύλων και η χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών σε ολόκληρο τον κόσμο, και ότι ο ΣΒΑ5 πρέπει να ενσωματωθεί σε ολόκληρη την «Ατζέντα του 2030», για να επιτευχθεί πρόοδος ως προς όλους τους ΣΒΑ και λοιπούς στόχους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία αναπτυξιακή στρατηγική δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν οι γυναίκες και τα κορίτσια δεν διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αρχικό σχέδιο δράσης για το φύλο Ι (2010-2015) (GAP Ι) είχε μεν ως αποτέλεσμα κάποια πρόοδο, παρουσίαζε όμως και ορισμένα κενά: περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, κατάρτιση προϋπολογισμού χωρίς συνυπολογισμό της διάστασης του φύλου, ελλιπή κατανόηση του πλαισίου για την ισότητα των φύλων από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ, ελλιπή δέσμευση από την ηγεσία της ΕΕ και ελλιπή θεσμική δομή και κίνητρα για την κινητοποίηση και την κατάλληλη στήριξη του προσωπικού·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, με το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2015, απηύθυνε έκκληση για τη διόρθωση των εν λόγω κενών και την έγκριση ορισμένων άλλων αλλαγών, μεταξύ των οποίων η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του GAP και η αύξηση της ευθύνης των διευθυντικών στελεχών όσον αφορά την ισότητα των φύλων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 σηματοδοτεί την εβδομηκοστή επέτειο από την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και ότι η αρχή της ισότητας αποτελεί τον πυρήνα της περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεώρησης του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών του 1945, που ορίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες θα πρέπει να ισχύουν για όλους τους ανθρώπους «χωρίς διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο σχέδιο δράσης για το φύλο ΙΙ 2016-2020 (GAP II) είναι απόρροια των συστάσεων του Κοινοβουλίου, με έμφαση στην αλλαγή θεσμικής νοοτροπίας σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και αντιπροσωπειών, με σκοπό μια συστημική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο η ΕΕ προσεγγίζει το ζήτημα του φύλου και τη μεταμόρφωση της ζωής των γυναικών και των κοριτσιών μέσα από τέσσερις κομβικούς τομείς·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τέσσερις κομβικοί τομείς που δημιουργήθηκαν εντός του GAP II είναι οι εξής: διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας κοριτσιών και γυναικών· προώθηση των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και της χειραφέτησης κοριτσιών και γυναικών· ενίσχυση της φωνής και της συμμετοχής κοριτσιών και γυναικών· και ένας οριζόντιος πυλώνας σχετικά με την αλλαγή της θεσμικής νοοτροπίας των υπηρεσιών της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ με στόχο την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δεσμεύσεων της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη στο ψήφισμά του της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την «αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες»(4), το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να καθοριστεί ο προϋπολογισμός για τις δράσεις που επιδιώκουν την ισότητα των φύλων, δεδομένου ότι η διάσταση του φύλου δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί σε όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού και στις αποφάσεις δαπανών ως μέρος μιας μεθοδολογίας κατάρτισης του προϋπολογισμού με συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, οι οικονομικές δεσμεύσεις της ΕΕ όσον αφορά την ισότητα των φύλων έχουν αυξηθεί, αλλά δεν αυξήθηκε αντιστοίχως το ανθρώπινο δυναμικό της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ για τη διαχείριση του εν λόγω αυξανόμενου όγκου εργασιών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των γυναικών σε οικονομικές δραστηριότητες είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων τείνει να απουσιάζει από τα συστήματα παρακολούθησης προγραμμάτων και έργων και από τις διαδικασίες αξιολόγησης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση ανά φύλο σπάνια χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό των ανά χώρα στόχων στρατηγικής, προγραμμάτων, έργων και διαλόγων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μόνο έτος από την έγκριση του GAP ΙΙ είναι πολύ μικρό διάστημα για την πλήρη αξιολόγηση του αντικτύπου του· λαμβάνοντας υπόψη ότι προτείνεται, πριν από τη διενέργεια αξιολόγησης μιας δράσης της ΕΕ, να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον τριών ετών από την παρέμβαση ή εφαρμογή πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του παρόντος ψηφίσματος δεν είναι συνεπώς να συζητήσει τους στόχους του GAP ΙΙ, αλλά να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι δεδηλωμένοι στόχοι υλοποιήθηκαν κατά το πρώτο έτος και να συστήσει δράσεις για τη βελτίωση του τρόπου υλοποίησής τους κατά τα προσεχή έτη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (CRC) έχει υπογραφεί από 195 χώρες, είναι νομικά δεσμευτική και αποτελεί σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση της ευάλωτης κατάστασης των κοριτσιών και της ανάγκης τους για ειδική προστασία και μέριμνα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαναφορά και επέκταση της πολιτικής της Πόλης του Μεξικού ή του λεγόμενου κανόνα της «παγκόσμιας μέγγενης», που αναστέλλει την συνδρομή των ΗΠΑ για την παγκόσμια υγεία σε οργανισμούς που προσφέρουν στα κορίτσια και στις γυναίκες υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού και σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, αποτελεί πηγή σοβαρής ανησυχίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα επηρεαστούν προγράμματα που αφορούν το HIV/AIDS, τη μητρική και παιδική υγεία, την αντιμετώπιση του ιού Ζίκα και άλλοι τομείς που αφορούν την υγεία και τις ασθένειες, όπως και οι οργανώσεις που παρέχουν συμβουλές, παραπέμπουν ή συνηγορούν για την παροχή υπηρεσιών άμβλωσης, ακόμα και αν ασκούν αυτές τις δραστηριότητες με ίδια κεφάλαια, μη προερχόμενα από τις ΗΠΑ, και ακόμη και αν η άμβλωση είναι νόμιμη στη χώρα τους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντιπροσωπείες και οι αποστολές της ΕΕ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εφαρμογής του GAP II στις χώρες εταίρους, και ότι η ηγεσία και οι γνώσεις των επικεφαλής και του προσωπικού των αντιπροσωπειών και των αποστολών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για να εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή του GAP II· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια λόγω φύλου για την πρόσβαση των γυναικών σε ηγετικές και διευθυντικές θέσεις στις αντιπροσωπείες της ΕΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το ένα τρίτο όλων των αντιπροσωπειών της ΕΕ εργάζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ περί των ΛΟΑΔΜ εφαρμόζονται με μη συστηματικό τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γνώση και το ενδιαφέρον των επιμέρους πρεσβευτών, αφού δεν υπάρχει μια διαρθρωμένη προσέγγιση·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνδρες και οι γυναίκες πλήττονται με διαφορετικό τρόπο σε καταστάσεις αστάθειας, σε καταστάσεις συγκρούσεων και σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες δεν είναι μόνο θύματα αλλά και φορείς θετικής αλλαγής, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποτροπή και επίλυση συγκρούσεων, στην οικοδόμηση της ειρήνης, στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και στη μετασυγκρουσιακή ανασυγκρότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια ενδέχεται να υφίστανται διάφορες μορφές διακρίσεων και να εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις τρεις γυναίκες στον κόσμο είναι πιθανό να υποστεί σωματική και σεξουαλική βία κάποια στιγμή στη ζωή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κάθε χρόνο, 14 εκατομμύρια κορίτσια εξαναγκάζονται σε γάμο·

1.  σημειώνει τη δημοσίευση, τον Αύγουστο του 2017, της πρώτης ετήσιας έκθεσης εφαρμογής για το έτος 2016, στην οποία καταδεικνύεται ότι έχει αναπτυχθεί μια σαφής ευνοϊκή συγκυρία για την υλοποίηση του GAP ΙΙ·

2.  τονίζει ότι, αν και είναι ακόμα νωρίς, καθώς έχει περάσει μόνον ένας χρόνος από την έγκριση του GAP ΙΙ, η πορεία πλεύσης γενικά είναι ικανοποιητική και έχουν παρατηρηθεί ορισμένες θετικές τάσεις· αλλά διαπιστώνει και προβλήματα στην υποβολή εκθέσεων και την υλοποίηση των βασικών προτεραιοτήτων και των ΣΒΑ που συνδέονται με το φύλο, καθώς και στην παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης όλων των στόχων και σε ό, τι αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον διάλογο για τομεακές πολιτικές·

3.  σημειώνει ότι το GAP ΙΙ καταρτίστηκε ως κοινό έγγραφο εργασίας· ζητεί από την Επιτροπή να δείξει την ισχυρή δέσμευσή της και να το αναβαθμίσει σε μελλοντική ανακοίνωση σχετικά με την ισότητα των φύλων·

4.  σημειώνει ότι η χρήση προηγμένης ερευνητικής πολιτικής και αξιόπιστων στοιχείων είναι μέθοδοι καίριας σημασίας για την απόκτηση γνώσεων σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών προκειμένου να διαμορφωθούν πολιτικές και στρατηγικές που θα ενισχύουν την ικανότητα της Ένωσης να κάνει την ισότητα απτή πραγματικότητα· ζητεί, ως εκ τούτου, από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στον στόχο τους του να διασφαλιστεί η διενέργεια ανεξάρτητης αξιολόγησης της εφαρμογής των μέτρων που ορίζονται στο Παράρτημα 1 του GAP II·

5.  επισημαίνει ότι το GAP ΙΙ παρέχει ένα ολοκληρωμένο θεματολόγιο που καλύπτει όλη την ατζέντα εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την επιλογή των τριών θεματικών πυλώνων, δηλαδή τη διασφάλιση της σωματικής και ψυχολογικής ακεραιότητας κοριτσιών και γυναικών, την προαγωγή των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και της χειραφέτησής τους, την ενίσχυση της φωνής και της συμμετοχής τους· τονίζει ότι οι πυλώνες αυτοί προορίζονται για την αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων και αιτίων που εμπλέκονται στις διακρίσεις και την περιθωριοποίηση· λαμβάνει επίσης υπό σημείωση τον οριζόντιο πυλώνα σχετικά με την αλλαγή της θεσμικής νοοτροπίας των υπηρεσιών της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ με στόχο την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δεσμεύσεων της ΕΕ υπέρ της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης·

6.  επισημαίνει ότι οι βασικοί παράγοντες και αίτια που οδηγούν στις διακρίσεις και την περιθωριοποίηση περιλαμβάνουν: τη σεξουαλική και έμφυλη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων των επιβλαβών παραδόσεων σαν το γάμο παιδιών και τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM)· την ανεπαρκή πρόσβαση σε βασικούς τομείς και βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, π.χ. υγεία, εκπαίδευση, νερό, αποχέτευση και διατροφή· τις δυσκολίες στην απόκτηση πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία· και στην άνιση συμμετοχή σε δημόσιους και ιδιωτικούς θεσμούς, στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων και στις ειρηνευτικές διαδικασίες·

7.  υπενθυμίζει ότι η ανισότητα των φύλων επικαλύπτει και επιτείνει άλλες μορφές ανισότητας και ότι η κατανόηση του στοιχείου αυτού θα πρέπει να λειτουργεί ως γνώμονας για την επιλογή προτεραιοτήτων και δεσμεύσεων για δράση·

8.  ζητεί να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην εφαρμογή του GAP ΙΙ υπέρ κοριτσιών και γυναικών που αντιμετωπίζουν πρόσθετες διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας, κοινωνικής τάξης/κάστας ή ηλικίας, τα δε σχετικά δεδομένα να κατηγοριοποιούνται αναλόγως·

9.  τονίζει ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, η βελτιωμένη υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, η διασφάλιση ίσων ευκαιριών και αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών και η προώθηση της ισορροπίας μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επίτευξη μακροπρόθεσμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής μεγέθυνσης, για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και για την προώθηση της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών·

10.  επικροτεί το στέρεο πλαίσιο εποπτείας και λογοδοσίας που θεσπίστηκε για τη μέτρηση και την παρακολούθηση της προόδου του GAP ΙΙ και αναγνωρίζει ότι ο περισσότερο φιλόδοξος χαρακτήρας του αποτελεί πραγματική ευκαιρία για την ΕΕ να προωθήσει στο πεδίο των εξωτερικών σχέσεων την ισότητα ανδρών και γυναικών, και τη χειραφέτηση των κοριτσιών και των γυναικών· αναγνωρίζει, ωστόσο, την ανάγκη για βαθύτερη κατανόηση και εναρμόνιση του πλαισίου αυτού προκειμένου να αξιολογείται ορθά ο αντίκτυπος των δράσεων της ΕΕ·

11.  αναγνωρίζει τη σημασία του να ενισχυθούν πολιτικές και μέτρα που προωθούν την εκπαίδευση των κοριτσιών, και τον αντίκτυπό τους στην υγεία και την οικονομική χειραφέτησή τους· τονίζει ότι τα κορίτσια και οι νέες γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες και ότι απαιτείται ειδική εστίαση προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβασή τους σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να εξεταστεί ένα φάσμα από ευκαιρίες στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM)·

12.  τονίζει ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα είναι καίριας σημασίας για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την οικονομική τους χειραφέτηση σε διάφορους οικονομικούς τομείς· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η ένταξη και εκπροσώπηση των γυναικών στους αναδυόμενους οικονομικούς τομείς που είναι σημαντικοί για τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ· τονίζει ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αυξηθεί η στήριξη προς τις τοπικές ΜΜΕ, ιδιαίτερα προς τις γυναίκες επιχειρηματίες, ώστε να μπορέσουν να ωφεληθούν από την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα·

13.  τονίζει ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση της θέσης των γυναικών της υπαίθρου με βελτίωση της πρόσβασής τους στη γη, στο νερό, στην εκπαίδευση και κατάρτιση, στις αγορές και στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

14.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει μια μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε διαδικασίες διατήρησης και οικοδόμησης της ειρήνης και σε αποστολές της ΕΕ για τη διαχείριση στρατιωτικών και μη στρατιωτικών κρίσεων·

Επιτεύγματα του GAP ΙΙ

15.  επικροτεί την επέκταση του σχεδίου δράσης για τα φύλα σε όλες τις εξωτερικές υπηρεσίες της ΕΕ και στα κράτη μέλη και λαμβάνει υπό σημείωση την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην αλλαγή της θεσμικής νοοτροπίας της ΕΕ σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και αντιπροσωπειών, που είναι το κλειδί για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών της ΕΕ και να έχουν μεγαλύτερη επίδραση στο θέμα της ισότητας των φύλων· επικροτεί επίσης την υποχρεωτική απαίτηση που εισήγαγε το GAP II για όλους τους φορείς της ΕΕ, να υποβάλλουν ετήσια έκθεση σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται σε τουλάχιστον έναν θεματικό τομέα· επαναλαμβάνει, ωστόσο, την ανάγκη για δυναμικότερη καθοδήγηση και συνεχείς βελτιώσεις στη συνοχή και τον συντονισμό ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, με τη χρήση των υφιστάμενων δομών και του υφιστάμενου προϋπολογισμού·

16.  επικροτεί το ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής και η ΕΥΕΔ, καθώς και το 81% των αντιπροσωπειών της ΕΕ και 22 κράτη μέλη, υπέβαλαν εκθέσεις για την ισότητα των φύλων για το 2016· έχει επίγνωση ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις που να δικαιολογούν τη μη υποβολή έκθεσης από αντιπροσωπείες, αναμένει όμως ότι οι αντιπροσωπείες και τα κράτη μέλη θα εντείνουν τις προσπάθειές τους και εύχεται να διαπιστώνει διαρκή πρόοδο χρόνο με το χρόνο και τελικά να υποβάλλονται πλέον όλες οι εκθέσεις· διαπιστώνει ότι οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών εξακολουθούν να είναι σημαντικές· υπενθυμίζει ότι η πλήρης συμμόρφωση ως προς την υποβολή εκθέσεων και την υλοποίηση του GAP θα είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη του στόχου του GAP ΙΙ της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο 85 % όλων των νέων πρωτοβουλιών έως το 2020·

17.  επικροτεί τα πρακτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αλλαγή νοοτροπίας και τη θέσπιση υποχρεωτικής ανάλυσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις νέες εξωτερικές δράσεις που αναλαμβάνονται, κάτι που συνεπώς αναθέτει τη συνολική ευθύνη για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με το GAP στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ (EUDs), όπως επίσης επικροτεί την αύξηση του αριθμού των μελών ανώτερου προσωπικού που συμμετέχουν στην υλοποίηση του GAP ΙΙ, το διορισμό όλο και περισσότερων ειδικών σε θέματα φύλου (gender champions) και τον ορισμό όλο και περισσότερων σημείων επαφής για ζητήματα φύλου στις αντιπροσωπείες της ΕΕ, αν και προς το παρόν στις μισές μόνο εξ αυτών υπάρχει από ένα σημείο επαφής για ζητήματα φύλου· ζητεί να αφιερώνουν τα διευθυντικά στελέχη περισσότερο χρόνο σε ζητήματα φύλου και να ορίσουν και οι αντιπροσωπείες που ακόμα δεν το έχουν πράξει τα σημεία επαφής τους για ζητήματα φύλου· τονίζει ότι θα πρέπει όλα τα σημεία επαφής για ζητήματα φύλου να λάβουν επαρκή χρόνο και δυναμικό για την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

18.  θεωρεί λυπηρό το ότι, σύμφωνα με έκθεση της ΕΥΕΔ του Νοεμβρίου 2016, μερικές μόνον αποστολές ΚΠΑΑ της ΕΕ προσφέρουν προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τη σεξουαλική ή έμφυλη παρενόχληση και σημειώνει ότι το 2015 καμία περίπτωση σεξουαλικής ή έμφυλης κακοποίησης ή βίας δεν αναφέρθηκε από τις αποστολές της ΚΠΑΑ· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής μιας πολιτικής μηδενικής ανοχής απέναντι σε περιπτώσεις σεξουαλικής ή έμφυλης παρενόχλησης και τη σημασία της στήριξης των θεσμικών δομών που έχουν ως έργο την αποτροπή της σεξουαλικής ή έμφυλης βίας· καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να στηρίξουν όλες τις προσπάθειες καταπολέμησης της σεξουαλικής ή έμφυλης βίας σε διεθνείς ειρηνευτικές επιχειρήσεις και να εξασφαλίσουν ότι οι καταγγέλτες και τα θύματα θα προστατεύονται αποτελεσματικά·

19.  επικροτεί τον αυξημένο αριθμό δράσεων που εστιάζουν στη διάσταση της ισότητας των φύλων (δείκτες G1 και G2), καθώς και την απαίτηση να αιτιολογούν οι αντιπροσωπείες όσα σχέδια δεν διαθέτουν ανάλογη εστίαση· υπογραμμίζει ότι οι συνολικές αυξήσεις των εν λόγω σχεδίων δεν θα πρέπει να λειτουργούν εις βάρος των ειδικών σχεδίων για την ισότητα των φύλων (δείκτης G2)· συνεπώς συνιστά να τεθεί ένας ειδικός στόχος για τα σχέδια G2· σημειώνει ότι δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται οι στοχευμένες (G2) και οι ενσωματωμένες δράσεις (G1)· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να αποσαφηνιστεί η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και να αυξηθούν οι στοχευμένες δράσεις·

20.  επισημαίνει ότι μόνο λίγα επαναλαμβανόμενα στοιχεία της ισότητας των φύλων εφαρμόζονται κατά τον προγραμματισμό και την επιλογή των σχεδίων· καλεί τους φορείς υλοποίησης να χρησιμοποιούν το πεδία ισότητας των φύλων σε όλο τους το φάσμα·

21.  καταδικάζει κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και κάθε μορφή έμφυλης βίας, περιλαμβανομένων της εμπορίας ανθρώπων, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, των καταναγκαστικών γάμων, των εγκλημάτων τιμής, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM) και της χρήσης της σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου· καλεί την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ως το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο που επιδιώκει την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών·

22.  θεωρεί λυπηρό το ότι οι γυναίκες που υπέστησαν ή υφίστανται βία υποστηρίζονται άνισα απέναντι στην ανδρική βία σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, την πρόσβαση και την προσφορά σε ότι, αφορά καταφύγια, υποστηρικτικές υπηρεσίες και δικαιώματα, τηλεφωνικές γραμμές άμεσης βοήθειας, κέντρα αντιμετώπισης περιπτώσεων βιασμού κ.λπ.· υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης θα πρέπει να καταστήσει τη βία των ανδρών κατά των γυναικών κεντρικό της ζήτημα, καλύπτοντας παράλληλα όλες τις μορφές έμφυλης βίας μέσα από την εξέταση της βίας εκείνης που έχει ως κίνητρο διάφορους συνδυασμούς αιτίων, όπου περιλαμβάνονται ο γενετήσιος προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου και η έκφραση φύλου· υπογραμμίζει τη σημασία των στρατηγικών μέτρων για την προορατική καταπολέμηση των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και την ενεργό αντιμετώπιση των προτύπων πατριαρχίας, ρατσισμού, σεξισμού, ομοφοβίας και τρανσφοβίας, καθώς και της κανονικότητας του φύλου και της ετεροκανονικότητας·

23.  θεωρεί πολύ λυπηρό το ότι ο τρέχων προγραμματισμός δείχνει να παραγκωνίζει τη διάσταση του φύλου σε καταστάσεις κρίσεων ή δύσκολων συγκρούσεων, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων για τα κορίτσια και τις γυναίκες θύματα βιασμού να μην έχουν πρόσβαση σε φροντίδα ελεύθερη διακρίσεων και, ειδικότερα, σε πλήρη ιατρική περίθαλψη· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόζει συστηματικά το GAP II σε ανθρωπιστικές καταστάσεις όπου πρέπει να παρασχεθεί πρόσβαση ελεύθερη διακρίσεων σε ιατρικές υπηρεσίες, και να ενημερώνει ενεργά τους ανθρωπιστικούς εταίρους της ότι η δική της πολιτική προβλέπει, για τις περιπτώσεις όπου η εγκυμοσύνη απειλεί τη ζωή μιας γυναίκας ή ενός κοριτσιού ή προκαλεί πόνο, ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο μπορεί να δικαιολογήσει την προσφορά ασφαλούς άμβλωσης· τονίζει ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν θα πρέπει να υπόκειται σε περιορισμούς από άλλους χορηγούς εταίρους όσον αφορά την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ασφαλή άμβλωση, για όσες γυναίκες και όσα κορίτσια είναι θύματα βιασμού σε ένοπλες συγκρούσεις· επικροτεί το ότι πολλές αντιπροσωπείες της ΕΕ έχουν επικεντρωθεί στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να διασφαλιστεί η προστασία του δικαιώματος στη ζωή και την αξιοπρέπεια για όλες τις γυναίκες και όλα τα κορίτσια, με την ενεργό καταπολέμηση επιβλαβών πρακτικών, όπως η φυλοκτονία· τονίζει ότι η χρήση του βιασμού ως όπλου πολέμου και καταπίεσης πρέπει να εξαλειφθεί, και ότι η ΕΕ πρέπει να ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις των τρίτων χωρών και όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε περιοχές όπου λαμβάνει χώρα αυτή η μορφή έμφυλης βίας, ώστε να εξαλειφθεί η πρακτική, να προσαχθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη και να καταβληθούν προσπάθειες με τους επιζώντες, τις γυναίκες που επλήγησαν και τις κοινότητες ώστε τα θύματα να βοηθηθούν να θεραπευτούν και να συνέλθουν·

24.  υπογραμμίζει ότι ο καθολικός σεβασμός της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων (SRHR) και η πρόσβαση σε αυτά, συμβάλλουν στην επίτευξη όλων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) που συνδέονται με την υγεία, όπως είναι η προγεννητική φροντίδα και τα μέτρα για την αποφυγή γεννήσεων υψηλού κινδύνου και τη μείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας· επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε οικογενειακό προγραμματισμό, σε υπηρεσίες μητρικής υγείας και σε υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη διάσωση της ζωής γυναικών· θεωρεί λυπηρό ωστόσο το ότι οι προτεραιότητες που συνδέονται με τον οικογενειακό προγραμματισμό ή την αναπαραγωγική υγεία έχουν παραμεληθεί από άποψη τόσο χρηματοδότησης όσο και προγραμμάτων· ανησυχεί από το ότι καμία αντιπροσωπεία της ΕΕ, ούτε στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική ούτε στις περιοχές της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας, δεν επιλέγει δείκτη σχετικό με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα (SRHR), παρά τις σημαντικές ανάγκες στις εν λόγω περιοχές όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα· ζητεί από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ στις εν λόγω περιοχές να επαναξιολογήσουν τα συγκεκριμένα ανησυχητικά στοιχεία για να καθορίσουν κατά πόσο αυτό μπορεί να συνδέεται με υποβολή ανακριβών στοιχείων, ή εάν υπάρχει ανάγκη συμπλήρωσης των υφιστάμενων προγραμμάτων με στοχευμένες δράσεις SRHR, με την ευκαιρία της ενδιάμεσης επανεξέτασης του προγραμματισμού· υπογραμμίζει ότι το ειδικό κεφάλαιο για την SRHR πρέπει να διατηρηθεί στην ετήσια έκθεση προκειμένου να αξιολογείται πραγματικά ο μετασχηματιστικός αντίκτυπος του GAP II, και να εξασφαλιστεί ότι η πρόοδος όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα αποδίδεται κατάλληλα από τη μεθοδολογική προσέγγιση της έκθεσης·

25.  επισημαίνει ότι η έκθεση δείχνει την ανάγκη μεγαλύτερης υποστήριξης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων (SRHR) ως προϋπόθεση για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών, όπως και την ανάγκη κατάλληλων εργαλείων για τη μέτρηση της προόδου στη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε SRHR, όπως έχει συμφωνηθεί βάσει των δεσμεύσεων της ΕΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου και σύμφωνα με τα έγγραφα που προέκυψαν από τις αναθεωρητικές διασκέψεις τους, βάσει του ΣΒΑ 5.6· υπενθυμίζει επίσης επ’ αυτού τους ΣΒΑ 3.7 και 5.3·

26.  θεωρεί λυπηρό το ότι, σε μια συγκυρία συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών, ο Στόχος 18 που επικεντρώνεται στις οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών αποτελεί αντικείμενο πολύ μικρής προσοχής· ανησυχεί από το ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης του GAP II, μικρή σημασία έχει δοθεί στη θεματική προτεραιότητα που αφορά τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα, και ειδικότερα τη συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών σε πολιτικά και αστικά δικαιώματα·

Βασικές συστάσεις για Επιτροπή / ΕΥΕΔ

27.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να λάβουν περαιτέρω μέτρα για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ αντιπροσωπειών και μονάδων όσον αφορά τη βελτίωση της ισότητας των φύλων, όπως δημιουργία και προώθηση δικτύου σημείων επαφής για θέματα ισότητας των φύλων και ανταλλαγή περισσότερων θετικών παραδειγμάτων επιτυχών πρακτικών, μεταξύ άλλων σχεδιασμός, υλοποίηση και συστηματική ανά φύλο ανάλυση προγραμμάτων, και να εξασφαλίζουν ότι οι ανά φύλο αναλύσεις θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στα προγράμματα που υλοποιούνται από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ·

28.  επισημαίνει ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε διάφορους τομείς προτεραιότητας, αν και κάποιοι καταγράφουν βραδύτερη πρόοδο από την αναμενόμενη· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει μέσω μελέτης τους λόγους για τους οποίους ορισμένοι θεματικοί στόχοι και τομείς προτεραιότητας λαμβάνονται συχνότερα υπόψη από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και σημειώνουν μεγαλύτερη πρόοδο·

29.  ζητεί να ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό που έχει ως αντικείμενο την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις υπηρεσίες της Επιτροπής, μέσω προσαρμοσμένης κατάρτισης, αναδιοργάνωσης των υφιστάμενων δομών και πρόσληψης επιπλέον προσωπικού· υποστηρίζει ότι η βελτιωμένη κατάρτιση του προσωπικού, ιδίως για υψηλόβαθμους υπαλλήλους και για όσους έχουν διοικητικά καθήκοντα, που θα περιλαμβάνει επίσης ειδική κατάρτιση για θέματα φύλου στις πλέον ευάλωτες ομάδες, καθώς και ο ορισμός ενός σημείου επαφής για θέματα ισότητας των φύλων σε κάθε μονάδα και μιας ομάδας συντονισμού για τα θέματα ισότητας των φύλων μεταξύ μονάδων στις ΓΔ DEVCO, ΓΔ NEAR, ΓΔ ECHO και ΕΥΕΔ, αναμένεται ότι θα συμβάλει καλύτερα στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις μονάδες εξωτερικής πολιτικής· εκτιμά πως θα πρέπει επίσης να γίνουν βελτιώσεις και να τεθεί στη διάθεση των τοπικών κυβερνητικών εταίρων και μη κρατικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, περαιτέρω εξειδικευμένη κατάρτιση σχετικά με θέματα ισότητας των φύλων·

30.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα και η συμπληρωματικότητα μεταξύ όλων των ήδη υφιστάμενων εξωτερικών μέσων και πολιτικών της ΕΕ σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, συμπεριλαμβανομένων της νέας Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη, της δέσμης των πόρων της ΕΕ για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην αναπτυξιακή συνεργασία, και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

31.  επικροτεί το Καθοδηγητικό Σημείωμα της 8ης Μαρτίου 2016, που περιγράφει τα μέσα και εργαλεία υλοποίησης του GAP II που ισχύουν για τη ΓΔ DEVCO και την ΕΥΕΔ, και ζητεί να εκδοθεί Καθοδηγητικό Σημείωμα για όλες τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες που εμπλέκονται στην υλοποίηση του GAP II·

32.  χαιρετίζει σε αυτό το πλαίσιο την έναρξη της κοινής παγκόσμιας πρωτοβουλίας ΕΕ-ΟΗΕ για το φύλο, τη λεγόμενη πρωτοβουλία Spotlight, σε συμφωνία με τον στόχο του GAP ΙΙ για αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας και επιβλαβών πρακτικών όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM), οι πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι, ή η εμπορία ανθρώπων· σημειώνει, ωστόσο, ότι η πρωτοβουλία Spotlight εξετάζει κυρίως στοιχεία του θεματολογίου τα οποία ήδη αποτελούν αντικείμενο κοινού προβληματισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως αποδεικνύει η έκθεση εφαρμογής, και υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη προαγωγής της ισότητας των φύλων με πιο ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω του κατάλληλου συνδυασμού προγραμμάτων και ρυθμίσεων· ζητεί να χρηματοδοτηθεί η πρωτοβουλία Spotlight με κονδύλια επί πλέον των όσων έχουν ήδη προβλεφθεί για την ισότητα των φύλων· ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει την ενδιάμεση αξιολόγηση των διεθνών προγραμμάτων συνεργασίας για να αυξήσει τη χρηματοδότηση της Δέσμης Πόρων για την Ισότητα των Φύλων, ώστε να υλοποιηθούν οι φιλόδοξοι στόχοι του GAP II, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στη διμερή συνεργασία και στα θεματικά προγράμματα·

33.  τονίζει ότι η ΕΕ οφείλει να προωθήσει και να ενσωματώσει στις εξωτερικές σχέσεις της την αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών διαπιστώνει εντούτοις ότι η σύνδεση ανάμεσα στο εμπόριο και την ισότητα των φύλων δεν προσεγγίζεται επαρκώς στο GAP ΙΙ και γενικότερα ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου παραμένει ένα πολυεπίπεδο πρόβλημα· υπενθυμίζει επ’ αυτού ότι οι διαπραγματεύσεις για εμπορικές συμφωνίες, και ειδικά για τα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα οποία καλύπτουν το θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων, αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και για τη χειραφέτηση των γυναικών στις τρίτες χώρες· καλεί ως εκ τούτου τη ΓΔ TRADE να λάβει μέτρα για την εφαρμογή του GAP II στο έργο της και ζητεί να περιλαμβάνουν όλες οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών και την ισότητα των φύλων ως φορείς οικονομικής μεγέθυνσης και να τηρούν τις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ για την ισότητα των φύλων και τα εργασιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαστικής και της παιδικής εργασίας· υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να παρακολουθείται ο αντίκτυπος των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ ως προς τη χειραφέτηση των γυναικών και την ισότητα των φύλων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους·

34.  επισημαίνει ότι η χειραφέτηση των κοριτσιών και των γυναικών είναι ένας από τους δηλωμένους στόχους της εξωτερικής δράσης της ΕΕ μέσω της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας· σημειώνει ότι ο ρόλος των γυναικών στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και τη διαμεσολάβηση, όπως προβλέπεται στο GAP II, δεν είναι ικανοποιητικός· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των γυναικών στην προώθηση του διαλόγου και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, στην ανάπτυξη συμμαχιών για την ειρήνη, και στη διατύπωση διαφορετικών απόψεων σχετικά με το τι σημαίνει ειρήνη και ασφάλεια, και ειδικότερα στην πρόληψη και διευθέτηση συγκρούσεων και στην ανασυγκρότηση μετά από συγκρούσεις· σημειώνει ότι η προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών σε καταστάσεις κρίσεων ή σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις, έχει σαν αποτέλεσμα ισχυρότερες και πιο ανθεκτικές κοινότητες· επικροτεί τον διορισμό, στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ, ενός κύριου συμβούλου όσον αφορά τα θέματα φύλου και την εφαρμογή της απόφασης 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· ενθαρρύνει την ενίσχυση της δράσης των κρατών μελών της ΕΕ και την ανάληψη διεθνούς δράσης μέσω του ΟΗΕ για να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι επιπτώσεις που οι συγκρούσεις και οι μετασυγκρουσιακές καταστάσεις έχουν για τις γυναίκες και τα κορίτσια· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει το νέο παγκόσμιο δίκτυο σημείων επαφής για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· υπογραμμίζει τη σημασία της απόφασης 2250 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια, και τη σημασία του εντοπισμού των βέλτιστων δυνατών τρόπων με τους οποίους η ΕΕ θα μπορέσει να υλοποιήσει αυτήν την απόφαση·

35.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του, στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τη Χιλή, να συμπεριληφθεί ειδικό κεφάλαιο για το εμπόριο, την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών· τονίζει ότι είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται πρόταση για την εισαγωγή του ειδικού αυτού κεφαλαίου σε μια εμπορική συμφωνία· τονίζει ότι πρέπει να ενημερωθεί για το περιεχόμενο του κεφαλαίου αυτού και να το αξιολογήσει ώστε στη συνέχεια να λάβει αποφάσεις σε ένα γενικότερο επίπεδο· καλεί την ΕΕ να θεσπίσει οριζόντια μέτρα στις εμπορικές συμφωνίες, με σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την εξασφάλιση στις γυναίκες της δυνατότητας να αποκομίζουν περισσότερα οφέλη από τις εμπορικές συμφωνίες·

36.  ζητεί τη συλλογή δεδομένων χωριστά ανά φύλο σε βασικούς τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από τις εμπορικές συμφωνίες, ώστε να δημιουργηθεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την καλύτερη δυνατή πρόβλεψη της επίδρασης που θα έχουν οι συμφωνίες αυτές στη ζωή των γυναικών και για την αντιμετώπιση οιωνδήποτε αρνητικών επιπτώσεων· ζητεί επίσης τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού για την παρακολούθηση και την ενίσχυση της προβλεπόμενης στις εμπορικές συμφωνίες πολιτικής επί θεμάτων ισότητας των φύλων·

37.  χαιρετίζει τη θεματική προτεραιότητα για την οικονομική και κοινωνική χειραφέτηση των γυναικών και την ανάλυση για τους φραγμούς στην πρόσβασή τους σε παραγωγικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένης της γης και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων· επαναλαμβάνει ότι, ενώ η ΕΕ έχει δεσμευτεί να επενδύσει στην ισότητα των φύλων στον τομέα της γεωργίας, οι γυναίκες γεωργοί δεν αποτελούν πρωταρχικούς στόχους των γεωργικών ΕΑΒ και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διαθέσουν περισσότερους πόρους για τις γυναίκες γεωργούς, σύμφωνα με τον Στόχο 5 του GAP II·

38.  προτρέπει θερμά τα θεσμικά όργανα να βελτιώσουν ουσιαστικά την αναλογία των γυναικών στο προσωπικό και ειδικότερα στις ανώτερες θέσεις των αντιπροσωπειών της ΕΕ, όπου σήμερα υπάρχουν 28 γυναίκες επικεφαλής αντιπροσωπείας σε σύνολο 138, όπως και την αναλογία των γυναικών επικεφαλής αποστολών (υπάρχουν σήμερα 5 σε σύνολο 17)· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να υλοποιήσουν αποτελεσματικά στοχευμένες πολιτικές που θα διευκολύνουν τον ορισμό γυναικών σε ηγετικές και διευθυντικές θέσεις· επισημαίνει τη χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη αποφάσεων, πράγμα που μαρτυρά την ύπαρξη αόρατων φραγμών που εμποδίζουν τις γυναίκες να αναλάβουν θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης·

39.  τονίζει ότι η επιτυχία του GAP ΙΙ θα εξαρτηθεί εντέλει από τη μακροπρόθεσμη και σταθερή προσήλωση της ανώτερης πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας όλων των φορέων της ΕΕ, από τη διαθεσιμότητα επαρκών ανθρώπινων και χρηματοδοτικών πόρων για την υλοποίησή του, και από την προσαρμογή των προσπαθειών της ΕΕ στις τοπικές συνθήκες των δικαιούχων χωρών· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη θετική δέσμευση του αρμόδιου για τη Διεθνή Συνεργασία και την Ανάπτυξη Επιτρόπου και παροτρύνει και τους άλλους Επιτρόπους να αναλάβουν περισσότερες δεσμεύσεις· σημειώνει ότι απαιτείται μεγαλύτερη πολιτική καθοδήγηση από την Ύπατη Εκπρόσωπο και από τους διαχειριστές, με σκοπό την αύξηση των πόρων και της λογοδοσίας, καθώς και τον συντονισμό και την ενίσχυση της δέσμευσης αυτής κατά τα προσεχή έτη· καλεί όλους τους φορείς της ΕΕ να αξιοποιήσουν την Δέσμη Πόρων για την ισότητα των φύλων ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου θα εφαρμόζεται με συνέπεια ώστε να υλοποιηθούν οι φιλόδοξοι στόχοι του GAP II·

40.  καταδικάζει έντονα την επανενεργοποίηση και επέκταση της πολιτικής της Πόλης του Μεξικού (του λεγόμενου «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης») από τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2017 και τον αντίκτυπό της στην υγειονομική περίθαλψη και στα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών σε παγκόσμια κλίμακα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν προορατικά παγκοσμίως τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών και να αυξήσουν σημαντικά τόσο την εθνική όσο και την ενωσιακή αναπτυξιακή χρηματοδότηση για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στον οικογενειακό προγραμματισμό και στις ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις χωρίς διακρίσεις, με σκοπό τον περιορισμό του χρηματοδοτικού ελλείμματος που έχουν αφήσει οι ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα·

41.  καλεί την ΕΥΕΔ να βελτιώσει την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα άτομα ΛΟΑΔΜ και να εξασφαλίσει ότι οι αντιπροσωπίες της ΕΕ θα πραγματοποιούν τακτικές διαβουλεύσεις με οργανώσεις ΛΟΑΔΜ, και θα τις ενημερώνουν για τα μέτρα που λαμβάνονται για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, ώστε να διασφαλισθεί ότι το επίπεδο δέσμευσης και τα λαμβανόμενα μέτρα θα είναι σε συνάρτηση με τις ανάγκες της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ σε μια χώρα, και δεν θα εξαρτώνται από την προσωπική δέσμευση του προσωπικού των αντιπροσωπειών, και ότι η στρατηγική και η δράση θα συντονίζονται όχι μόνο με τις εθνικές πρεσβείες των κρατών μελών της ΕΕ, αλλά και με τις πρεσβείες τρίτων χωρών και με διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ·

42.  σημειώνει ότι η επαρκής χρηματοδότηση για την ισότητα των φύλων στις εξωτερικές σχέσεις θα είναι αναγκαία για να διατηρηθεί η πολιτική δέσμευση υπέρ του στόχου αυτού· τονίζει ότι οι υφιστάμενοι χρηματοδοτικοί πόροι για τις δράσεις υπέρ της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών παραμένουν ανεπαρκείς, και ζητεί να αντιστραφεί η εν λόγω κατάσταση στο προσεχές ΠΔΠ·

Βασικές συστάσεις για τις αντιπροσωπείες της ΕΕ

43.  επικροτεί την ευελιξία που το GAP II προσφέρει στις αντιπροσωπείες να διαλέγουν προτεραιότητες ανάλογα με τις συνθήκες της αντίστοιχης χώρας, δεδομένου ότι αυτό επιτρέπει μια κατά περίπτωση ανάλυση και αξιολόγηση των ιδιαίτερων αναγκών της κάθε χώρας ή περιφέρειας, και άρα την αντιμετώπιση του ειδικού ζητήματος της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των γυναικών και της οικονομικής χειραφέτησής τους· συνιστά παρ’ όλα αυτά να ενθαρρυνθούν οι αντιπροσωπείες να έχουν μέχρι το τέλος του GAP ΙΙ να επιδείξουν πρόοδο σε τουλάχιστον μία προτεραιότητα ανά θεματικό πυλώνα, ώστε να εξασφαλιστεί πιο ομοιόμορφη κάλυψη των διαφόρων θεματικών τομέων, όπως είναι η ενίσχυση των πολιτικών και των μέτρων για την προώθηση της εκπαίδευσης των κοριτσιών και ο αντίκτυπος τους στην υγεία και την οικονομική χειραφέτηση· ζητεί να δοθεί έμφαση στην κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, καθώς και στην έμφυλη βία, και ιδίως τη χρήση του βιασμού ως πολεμικού όπλου· υπενθυμίζει επίσης ότι οι δράσεις και τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ θα πρέπει συστηματικά να στοχεύουν στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και διακρίσεων μεταξύ φύλων·

44.  υπενθυμίζει την προβλεπόμενη εκ των Συνθηκών υποχρέωση ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλα τα πεδία δραστηριοτήτων της ΕΕ, μεταξύ άλλων στους πολιτικούς διαλόγους και σε όλο το φάσμα των τομεακών πολιτικών διαλόγων και σε τομείς όπως η ενέργεια, η γεωργία, οι μεταφορές, η εκπαίδευση και η δημόσια διοίκηση, στους οποίους μέχρι στιγμής έχει δοθεί μικρότερη προσοχή· τονίζει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου θα πρέπει να ενταχθεί στα εθνικά σχέδια και πλαίσια πολιτικής, ώστε να διασφαλίζεται η αναδοχή από τις χώρες εταίρους και η ευθύνη τους, πράγμα επομένως που θυμίζει τη σημασία του να υποστηριχθούν στις χώρες αυτές αναπτυξιακά έργα προωθούμενα από γυναίκες· τονίζει επίσης τη σημασία της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους για την κατάρτιση εθνικών προϋπολογισμών που θα λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου·

45.  ζητεί να καθιερωθεί ειδική γραμμή του προϋπολογισμού για την ισότητα των φύλων προκειμένου να προωθηθεί με πιο ευδιάκριτο τρόπο το επίπεδο πολιτικής συμμετοχής και εκπροσώπησης των γυναικών στις γειτονικές χώρες της ΕΕ αλλά και εντός της ΕΕ· τονίζει ότι τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα με τους στόχους και τα προγράμματα της Μονάδας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες (UN Women) και θα πρέπει επίσης να θέτουν μετρήσιμους στόχους για την τακτική παρακολούθηση της προόδου στο θέμα της ισότητας των φύλων στις χώρες της Ανατολικής και Νότιας Γειτονίας, για την ενίσχυση της συνεργασίας και της σύμπραξης με τις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων, με σκοπό την ταχύτερη επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών εταιρικής σχέσης και σύνδεσης·

46.  επισημαίνει ότι κατάρτιση σε θέματα ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου παρέχεται μόνο σε ορισμένες αντιπροσωπείες και ότι μεγάλο μέρος του προσωπικού που εκπαιδεύτηκε είχε καθεστώς συμβασιούχου υπαλλήλου με προσωρινά καθήκοντα· καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να διορθώσουν την κατάσταση αυτή·

47.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι, κατά τον πολιτικό διάλογο, να βελτιώνεται η συμμετοχή των γυναικών στην εκπαίδευση, στις οικονομικές δραστηριότητες, στην απασχόληση και στις εμπορικές επιχειρήσεις, ως μέσο προτεραιότητας για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία·

48.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντική η διενέργεια συστηματικής και τεκμηριωμένης ανάλυσης ως προς το φύλο, με τη χρήση όπου είναι δυνατό χωριστών δεδομένων ανά φύλο και ηλικία, σε συνεννόηση και με τη συμμετοχή τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (CSOs) και ομάδων γυναικών, οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τοπικών και περιφερειακών αρχών, με σκοπό την επιλογή και αξιολόγηση των επιλεγμένων στόχων, των μέσων εφαρμογής και των πηγών παρακολούθησης, καθώς και της αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων· επικροτεί την ολοκλήρωση σε 42 χώρες των αναλύσεων ως προς το φύλο και προτρέπει και τις υπόλοιπες χώρες να την ολοκληρώσουν σύντομα και να κάνουν μια πολύ μεγαλύτερη χρήση των κριτηρίων ισότητας των φύλων στα συστήματα παρακολούθησης προγραμμάτων και σχεδίων και στις διαδικασίες αξιολόγησης, ενώ ζητεί η ανάλυση ως προς το φύλο να διαδραματίζει ρόλο στον καθορισμό των ανά χώρα στόχων στρατηγικής, προγραμμάτων, έργων και διαλόγων· προτρέπει την ΕΕ να διερευνήσει τις δυνατότητες πιο συστηματικής ανταλλαγής, διαχείρισης και επικαιροποίησης των αναλύσεων ως προς το φύλο, ώστε να συμβάλει στη βελτίωση του συντονισμού και να μην περιορίζει την ανάλυση ως προς το φύλο σε προφανείς τομείς πολιτικής όπως η εκπαίδευση και η μητρική υγεία, αλλά να εξετάζει επίσης τομείς πολιτικής, που επί του παρόντος λανθασμένα θεωρούνται ουδέτεροι ως προς το φύλο, όπως είναι ειδικά η γεωργία, ο κλίμα ή η ενέργεια·

49.  επισημαίνει ότι, στο υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της σχετικά με το πλαίσιο για την περίοδο 2016-2020, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η οικονομική επένδυση της ΕΕ στην ισότητα των φύλων δεν έχει μετρηθεί συστηματικά· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια σαφή προσέγγιση βάσει αποτελεσμάτων που θα θέτει υψηλά πρότυπα για τους μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων, αξιολόγησης και λογοδοσίας, και να προωθήσει την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων προκειμένου οι χρηματοδοτικοί πόροι να χρησιμοποιούνται πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά· ζητεί να εκπονηθεί έκθεση προκειμένου να προσδιοριστεί το ακριβές ποσό χρηματοδότησης που έχει διατεθεί ειδικά για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και να εντοπισθούν οι πλέον αξιοσημείωτοι στόχοι που έχουν επιτευχθεί·

50.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί περαιτέρω η συλλογή στοιχείων σε εθνικό επίπεδο, να αναπτυχθούν ειδικοί δείκτες με στόχους βασισμένους στους δείκτες αυτούς, καθώς και ότι είναι σημαντικό η παρακολούθησή τους να ευθυγραμμίζεται με το πλαίσιο των ΣΒΑ·

51.  υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα και ενθαρρύνει την ανάληψη περαιτέρω δράσεων για την αντιμετώπιση κοινωνικών και πολιτιστικών προτύπων και έμφυλων στερεοτύπων στις κοινωνίες μέσω της ευρύτερης συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών, τις οργανώσεις βάσης που προασπίζουν τα δικαιώματα των γυναικών και τη χειραφέτησή τους, ιδίως σε συνθήκες κρατικής αστάθειας και καταστάσεων σύγκρουσης και έκτακτης ανάγκης· εκτιμά πως η δημιουργία νέων δικτύων ή η ανάπτυξη ήδη υφισταμένων και η συμμετοχή όλων των βασικών συντελεστών, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα, είναι ζωτικής σημασίας, όπως και η ανάπτυξη συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, όπου είναι δυνατό· τονίζει την ανάγκη για έναν αυξανόμενο ρόλο των γυναικών στις τοπικές κοινότητες και ΜΚΟ όσον αφορά την παρακολούθηση και τη λογοδοσία των τοπικών αρχών· υπογραμμίζει ότι πρέπει να αποφεύγεται να παρουσιάζονται οι γυναίκες και τα κορίτσια ως «ευάλωτα» άτομα, και ότι πρέπει, αντίθετα, να τονίζεται ο ρόλος τους ως παραγόντων αλλαγής και ανάπτυξης και ως φορέων ειρήνης στην διευθέτηση των συγκρούσεων· τονίζει ότι η συμμετοχή και η ενεργός ανάμειξη των αγοριών και των ανδρών είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την εκπαίδευση ευρείας βάσης για την αλλαγή της συμπεριφοράς όσον αφορά την έμφυλη βία, με τη συμμετοχή όλων των ανδρών και των αγοριών, καθώς και των κοινοτήτων· τονίζει ότι τα κοινωνικά πρότυπα όσον αφορά τον ρόλο γυναικών και ανδρών θέτουν τις γυναίκες σε πιο αδύναμη θέση, ιδίως σε ό, τι αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία, και οδηγούν σε επιβλαβείς πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM) ή τους παιδικούς, πρώιμους και αναγκαστικούς γάμους·

52.  καλεί την ΕΕ να προαγάγει νομικά πλαίσια και στρατηγικές που να ενθαρρύνουν μια μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη συμμετοχή των γυναικών στις επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης, οικοδόμησης της ειρήνης και στις διαδικασίες διαμεσολάβησης και στις στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στη σεξουαλική βία που συνδέεται με τις ένοπλες συγκρούσεις· για τον σκοπό αυτό, θεωρεί ότι η ανάλυση των συγκρούσεων που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, σε συνεννόηση με παράγοντες της κάθε κοινότητας και με οργανώσεις γυναικών, μπορεί να επιτρέψει μια καλύτερη κατανόηση του ρόλου των γυναικών στις συγκρούσεις·

53.  τονίζει ότι απαιτούνται κονδύλια από τον προϋπολογισμό για προγράμματα πρόληψης των γάμων παιδιών, με σκοπό τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου τα κορίτσια θα μπορούν να αναπτύσσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, μεταξύ άλλων μέσω της εκπαίδευσης, κοινωνικών και οικονομικών προγραμμάτων για κορίτσια που δεν φοιτούν σε σχολείο, συστημάτων προστασίας των παιδιών, καταφυγίων για κορίτσια και γυναίκες, νομικών συμβουλών και ψυχολογικής υποστήριξης·

54.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι, μέσω ενός τακτικού διαλόγου και συντονισμού με τις αντιπροσωπείες της ΕΕ, να αυξηθεί η συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (CSOs) και άλλων ενδιαφερομένων φορέων, όπως είναι οι φορείς που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υγεία, ή το περιβάλλον, δεδομένου ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλει στη βελτίωση της προβολής και της εφαρμογής του GAPII, αυξάνοντας έτσι την υποχρέωση λογοδοσίας σχετικά με την επίτευξη προόδου στο θέμα της ισότητας των φύλων·

55.  εκφράζει την ανησυχία του για την ανεπαρκή προσοχή που αφιερώνεται στην προστασία των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και στις οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών, δεδομένου ότι σήμερα δέχονται τεράστια πίεση λόγω της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών σε πολλές περιοχές· ανησυχεί εξίσου διότι στο πλαίσιο της υλοποίησης του GAP II, μικρή σημασία έχει δοθεί στη θεματική προτεραιότητα των πολιτικών και αστικών δικαιωμάτων, και ειδικότερα στη συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών σε πολιτικά και αστικά δικαιώματα·

56.  καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να μεριμνήσουν για την αποτελεσματική και τακτική συλλογή δεδομένων σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, να εκπονήσουν ειδικές συστάσεις ανά χώρα, και να προωθήσουν τη δημιουργία προστατευτικών μηχανισμών και κατάλληλων δομών στήριξης για τα θύματα·

Βασικές συστάσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

57.  προτρέπει τις αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ερευνούν συστηματικά, στο πλαίσιο του έργου τους με τις χώρες εταίρους τους, το θέμα των προγραμμάτων για την ισότητα των φύλων και τα αποτελέσματα της ανάλυσης ως προς το φύλο, και να εργάζονται για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών, και στα προγράμματα αποστολής τους να περιλαμβάνουν συναντήσεις με οργανώσεις γυναικών· ζητεί να διασφαλιστεί και στη σύνθεση των δικών του αντιπροσωπειών μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων·

58.  ζητεί να καθιστά η Επιτροπή διαθέσιμες τις εκθέσεις των ανά χώρα αναλύσεων ως προς το φύλο και να συμπεριλαμβάνονται στην ειδική εισαγωγική ενημέρωση όλων των αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε τρίτες χώρες·

59.  συνιστά να εξετάζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιοδικά, ενδεχομένως ανά διετία, οι μελλοντικές εκθέσεις εφαρμογής του GAP ΙΙ·

Βασικές συστάσεις για την υποβολή εκθέσεων στο μέλλον

60.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια απλουστευμένη μέθοδο υποβολής εκθέσεων που θα περιορίζει στο ελάχιστο τη γραφειοκρατία· ζητεί οι μελλοντικές εκθέσεις εφαρμογής να οριστικοποιούνται και να δημοσιοποιούνται σε μικρότερο χρονικό πλαίσιο· ζητεί να αναπτυχθούν η διαδικτυακή υποβολή των εκθέσεων, τα ευκρινή υποδείγματα προς συμπλήρωση και η έκδοση εγχειριδίου για τη διευκόλυνση του έργου των αντιπροσωπειών·

61.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η ένταξη και εκπροσώπηση των γυναικών σε οικονομικούς τομείς που είναι σημαντικοί για τη βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αυξηθεί η στήριξη προς τις τοπικές ΜΜΕ, και ιδίως προς τις γυναίκες επιχειρηματίες, μέσω μικροπιστώσεων, ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από την μεγέθυνση που πηγάζει από τον ιδιωτικό τομέα·

62.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υποστηριχθεί η ενίσχυση των εθνικών στατιστικών ικανοτήτων και μηχανισμών στις χώρες εταίρους, με τον αποτελεσματικό συντονισμό της χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας, με σκοπό την καλύτερη μέτρηση, παρακολούθηση και διαχείριση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται στον τομέα της ισότητας των φύλων·

63.  καλεί την Επιτροπή να συλλέγει δεδομένα ανά φύλο κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων για τη χειραφέτηση των γυναικών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ·

64.  τονίζει ότι απαιτούνται όχι μόνο υγιείς πολιτικές και συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου, αλλά και εκθέσεις για ειδικές και συγκεκριμένες δράσεις —ιδίως σε ευαίσθητους τομείς όπως η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία— που θα επιτρέπουν να διακριβώνεται ο πραγματικός αντίκτυπος στη ζωή των γυναικών και των κοριτσιών, αλλά και των ανδρών και των αγοριών επίσης·

65.  υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η παραγωγή δεδομένων είναι κάτι περισσότερο από τη συλλογή δεδομένων ανά φύλο, και ζητεί τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων, προκειμένου να καταστεί δυνατή μια ποιοτική ανάλυση της κατάστασης των γυναικών, για παράδειγμα όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας·

66.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η αξιοπιστία της ανάλυσης ως προς το φύλο, με την εναρμόνιση των δεδομένων που συλλέγονται από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η σύγκρισή τους·

67.  επισημαίνει ότι όχι μόνο θα πρέπει να ζητείται η γνώμη των διεθνών και εθνικών εταίρων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ομάδων προβληματισμού και των οργανώσεων γυναικών, αλλά η συμβολή τους και η εμπειρογνωσία τους θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη κατά την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων για την ισότητα των φύλων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ·

68.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν την υποχρέωση να σέβονται τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών μεταναστών, προσφύγων και αιτουσών άσυλο, κατά την υλοποίηση και ανάπτυξη της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την επανεξέταση της συνεργασίας της επιχείρησης Sophia της EUNAVFOR MED με την λιβυκή ακτοφυλακή υπό το φως των αναφορών για συστηματική σεξουαλική βία κατά γυναικών στα κέντρα κράτησης στο λιβυκό έδαφος·

69.  διαπιστώνει ότι η έννοια της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου συνεχίζει να μη γίνεται καλά κατανοητή, και ότι απαιτείται ως εκ τούτου η υποβολή πιο ποιοτικών εκθέσεων που θα επιτρέψει την αξιολόγηση της εφαρμογής του GAP στο πλαίσιο των ήδη υφιστάμενων πολιτικών και έργων· τονίζει την ανάγκη για απτούς στόχους και δραστηριότητες που θα συνδέονται με σαφή και συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς και αυστηρό χρονοδιάγραμμα, καθώς και με μια ποιοτική αξιολόγηση των δεδομένων που θα καταδεικνύει τον πραγματικό αντίκτυπο που τα εφαρμοζόμενα μέτρα έχουν στις δικαιούχους χώρες, δεδομένου ότι σκοπός είναι να καταστεί το GAP II πραγματικός μηχανισμός καθορισμού προτεραιοτήτων και εφαρμογής πολιτικών, και να μην αποτελεί απλώς εργαλείο για την υποβολή ενδοϋπηρεσιακών εκθέσεων·

o
o   o

70.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 349 της 17.10.2017, σ. 50.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0026.
(3) https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/report_on_the_implementation_of_the_eu_lgbti_guidelines_2016.pdf
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0365.


Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία
PDF 205kWORD 75k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία (2017/2259(INI))
P8_TA(2018)0240A8-0162/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα τα άρθρα 14, 15, 21, 24 και 32,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η οποία κυρώθηκε από την ΕΕ το 2010,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία κατά τη διετία 2016-2018(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης και 8ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2009, για ένα ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)(5),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία που διενήργησε η Επιτροπή(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου 2009, σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («EΚ 2020»)(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με το μέλλον του προγράμματος Erasmus+(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK(9),

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Παρισιού για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης, που εκδόθηκε στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Παιδείας της ΕΕ στις 17 Μαρτίου 2015 στο Παρίσι,

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση 2015 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του ανανεωμένου πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας (2010-2018), η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 23 Νοεμβρίου 2015(10),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2015, με τίτλο «Σχέδιο κοινής έκθεσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής, του 2015, σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) - Νέες προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» (COM(2015)0408),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (COM(2018)0022),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015(12),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης(13),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 25ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τη στρατηγική του για τη νεολαία (CM/Res(2008)23),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 31ης Μαΐου 2017, σχετικά με τις κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους (CM/Rec(2017)4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Απριλίου 2016, σχετικά με την εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης(15),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)»(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τον ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ(17),

–  έχοντας υπόψη τη σκιώδη έκθεση για την πολιτική νεολαίας που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία(18),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο θέσης με τίτλο «Engage. Inform. Empower» (Συμμετοχή, Ενημέρωση, Χειραφέτηση) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής προς τους Νέους (ERYICA),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) αυτού, καθώς και το Παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Α8-0162/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της ύφεσης στις προοπτικές των νέων όσον αφορά την πλήρη ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων τους εξακολουθούν να γίνονται αισθητές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη, και ιδιαίτερα αυτά της Νότιας Ευρώπης, πρέπει να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να επιτύχουν τα προ κρίσεως επίπεδα σε διάφορους δείκτες που αφορούν τη νεολαία, όπως η απασχόληση, η πρόνοια και η κοινωνική προστασία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των ανισοτήτων είναι εμφανής σε περιφερειακό επίπεδο σε ολόκληρη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές περιφέρειες εξακολουθούν να έχουν ποσοστά απασχόλησης χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από την κρίση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των νέων έχει σταδιακά μειωθεί κατά τα τελευταία έτη, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Eurostat, στο τέλος του Ιανουαρίου 2018 ήταν στο 16,1%, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη υπερέβαινε το 34%· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σύγκριση με τα ποσοστά του 2008 (15,6%), το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά αυτά εμποδίζουν την εξεύρεση ενιαίας λύσης προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των νέων· λαμβάνοντας υπόψη το ανησυχητικά υψηλό ποσοστό της ανεργίας των νέων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, σε ορισμένες από τις οποίες το ποσοστό υπερβαίνει το 50%, όπως στην περίπτωση της Μαγιότ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μειονεκτούσες ομάδες, όπως εθνοτικές μειονότητες, άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, γυναίκες, ΛΟΑΔΜ, μετανάστες και πρόσφυγες –οι οποίες αντιμετωπίζουν εμπόδια όσον αφορά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας και την πρόσβαση σε πολιτισμικές δραστηριότητες, κοινωνικές υπηρεσίες και εκπαίδευση– είναι εκείνες που πλήττονται περισσότερο από την κοινωνικοοικονομική κρίση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, παρέχοντας τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για τη μείωση της διαγενεακής μετάδοσης των μειονεκτημάτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική έλλειψη επένδυσης στους νέους και τα δικαιώματα των νέων θα αποτρέψει τους νέους από τη διεκδίκηση, την άσκηση και προάσπιση των δικαιωμάτων τους, και θα συμβάλει στην επιδείνωση φαινομένων όπως η μείωση του πληθυσμού, η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, η έλλειψη επαγγελματικών προσόντων, η καθυστερημένη είσοδος στην αγορά εργασίας, η έλλειψη δημοσιονομικής ανεξαρτησίας, η ενδεχόμενη δυσλειτουργία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, η ευρέως διαδεδομένη εργασιακή ανασφάλεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και στην κοινωνική και πολιτική δέσμευση δεν είναι ενιαία, καθώς ορισμένες ομάδες επηρεάζονται δυσανάλογα σε σχέση με άλλες· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την υποστήριξη εκείνων που είναι περισσότερο απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας ή εντελώς αποκομμένοι από αυτήν·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης έχει καίρια σημασία αν πρόκειται να είναι καλύτερη η εκπαίδευση των νέων και να παρέχει η ΕΕ την πλήρη στήριξή της στις περιφέρειες στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η στρατηγική επικοινωνία και η στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ειδικότερα μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην πρόληψη της περιθωριοποίησης και της ριζοσπαστικοποίησης των νέων και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στην εφαρμογή, στην εποπτεία και στην αξιολόγηση όλων των πολιτικών που τους επηρεάζουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 57% των οργανώσεων νεολαίας στην ΕΕ θεωρούν ότι η εμπειρογνωσία τους δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των πολιτικών για τη νεολαία(19)·

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό οι οργανώσεις νεολαίας να εγγυώνται επαρκές επίπεδο εκπροσώπησης και συμμετοχής των νέων προκειμένου να εξασφαλίζεται πλήρης νομιμότητα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία είναι μια στρατηγική συνέχισης και διαρκούς βελτίωσης, της οποίας ωστόσο οι στόχοι παραμένουν πολύ ευρείς και φιλόδοξοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται έλλειψη σαφώς προσδιορισμένων σημείων αναφοράς·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία για την περίοδο 2010-2018 τονίζεται η ανάγκη καθιέρωσης διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των νέων και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία έχει σκοπό να αυξήσει τον αριθμό των ευκαιριών και να εξασφαλίσει την ισότητα για όλους τους νέους Ευρωπαίους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι θα πρέπει να βοηθηθούν και να ενισχυθούν ώστε να λύσουν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος και τις προκλήσεις που θα αντικρίσουν στο μέλλον, μέσω καταλληλότερων, αποτελεσματικότερων και καλύτερα συντονισμένων πολιτικών για τους νέους, μέσω βελτιωμένης και προσβάσιμης εκπαίδευσης και μέσω της στοχοθετημένης χρήσης οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών, καθώς και πολιτικών απασχόλησης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη η ΕΕ έχει δρομολογήσει στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη νεολαία ορισμένες πρωτοβουλίες, όπως η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) και οι εγγυήσεις για τη νεολαία, με στόχο τη δημιουργία περισσότερων και ίσων ευκαιριών για όλους τους νέους στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, καθώς και την προώθηση της ένταξης, της ενδυνάμωσης και της ενεργού συμμετοχής των νέων στην κοινωνία·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προώθησης της δράσης της ΕΕ στον τομέα της νεολαίας μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης της νεολαίας στις τρέχουσες και μελλοντικές πολιτικές και χρηματοδοτικά σχέδια, ιδίως σε όλους τους ουσιώδεις τομείς πολιτικής, όπως η οικονομία, η απασχόληση και η κοινωνική ασφάλιση, η συνοχή, η υγεία, οι γυναίκες, η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαχείριση των επιχειρήσεων, η μετανάστευση, ο πολιτισμός, τα μέσα ενημέρωσης και η εκπαίδευση·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίος ο συντονισμός της εφαρμογής της μελλοντικής στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία μεταξύ διαφόρων τομέων πολιτικής και φορέων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τις πολιτικές για τη νεολαία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η διάσταση του φύλου, μέσω της οποίας συνεκτιμώνται οι ειδικές προκλήσεις και καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι νέες γυναίκες και τα κορίτσια από διαφορετικό πολιτισμικό και θρησκευτικό υπόβαθρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πολιτική για τη νεολαία θα πρέπει να συμπεριληφθούν ειδικά μέτρα που λαμβάνουν υπόψη το φύλο, όπως η πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, η εκπαίδευση σχετικά με την ισότητα των φύλων και η σεξουαλική αγωγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις γυναίκες είναι 1,4 φορές πιθανότερο να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΑΑΚ) από ό,τι οι άνδρες κατά μέσο όρο(20) και ότι χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες για να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής στις αγορές εργασίας των νέων γυναικών –ιδίως μετά την άδεια μητρότητας και όσον αφορά τις μόνες μητέρες– και όσων εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, των ανειδίκευτων, των νέων με αναπηρία και όλων των νέων που κινδυνεύουν από διακρίσεις·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των νέων στην κοινωνία, και ειδικότερα, των ατόμων με αναπηρίες, των μεταναστών, των προσφύγων, των ΕΕΑΚ καθώς και όσων διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί βασικό παράγοντα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, κατά συνέπεια η επένδυση σε δεξιότητες και ικανότητες έχει καίρια σημασία για την αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας, ιδίως μεταξύ των ατόμων ΕΕΑΚ·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι η Ένωση, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία διαμόρφωσε μια καλή βάση για την ανάπτυξη εποικοδομητικής και ουσιώδους συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη των στόχων του τελευταίου τριετούς κύκλου της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία (2010-2018) δεν μπορεί να αξιολογηθεί δεόντως και με ακρίβεια και ότι είναι δύσκολη η σύγκριση των αντίστοιχων καταστάσεων μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών λόγω της έλλειψης σημείων αναφοράς και δεικτών και λόγω της αλληλεπικάλυψης των μέσων εφαρμογής·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η πρόσβαση στην ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης και τις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις είναι απαραίτητα για τη μελλοντική εκπαιδευτική ανάπτυξη και τη μετάβαση στην αγορά εργασίας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τον καθορισμό των στόχων και την υλοποίηση και αξιολόγηση αυτής της στρατηγικής, η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί στενά με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές·

Προκλήσεις για τη νεολαία και διδάγματα που αντλούνται από την τρέχουσα διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ σε θέματα που αφορούν τη νεολαία

1.  σημειώνει με λύπη ότι τα μακροχρόνια μέτρα λιτότητας, και κυρίως οι περικοπές στη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τις πολιτικές για τη νεολαία, έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους νέους και στις συνθήκες διαβίωσής τους· προειδοποιεί ότι οι νέοι, και ιδιαίτερα οι πλέον μειονεκτούσες ομάδες νέων, όπως οι νέοι με αναπηρίες, οι νέες γυναίκες, οι μειονότητες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από τις αυξανόμενες ανισότητες, τον κίνδυνο αποκλεισμού, την ανασφάλεια και τις διακρίσεις·

2.  επικροτεί τα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας, η οποία έχει αποδείξει την ικανότητά της να επιλύει προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι και να στηρίζει τους υπεύθυνους χάραξης εθνικής πολιτικής, παρέχοντάς τους εμπειρογνωσία, συστάσεις και νομιμότητα, καθώς και κινητοποιώντας με επιτυχία περισσότερη χρηματοδότηση από την ΕΕ·

3.  θεωρεί την ανοικτή μέθοδο συντονισμού κατάλληλο μεν αλλά ανεπαρκές μέσο για τη διαμόρφωση πολιτικών για τη νεολαία, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί με άλλα μέτρα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για στενότερη συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα που αφορούν τη νεολαία σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο· παροτρύνει τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν στον προσδιορισμό σαφών δεικτών και σημείων αναφοράς προκειμένου να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται·

4.  αναγνωρίζει τα θετικά αποτελέσματα της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία μέσω της ανάπτυξης διατομεακών δραστηριοτήτων και της εφαρμογής διαρθρωμένου διαλόγου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των νέων, και πιστεύει ότι το γενικότερο επίπεδο ευαισθητοποίησης των σχετικών φορέων και ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά τους στόχους και τα μέσα της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία πρέπει να βελτιωθεί· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι η προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή που χρησιμοποιούνται για τον διαρθρωμένο διάλογο αποτελεί προστιθέμενη αξία και πρέπει να διατηρηθεί· καλεί επομένως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα του 6ου κύκλου διαρθρωμένου διαλόγου, ο οποίος επικεντρώθηκε στη μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία κατά την ανάπτυξη της νέας στρατηγικής·

5.  προτείνει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία, ιδίως στα κράτη μέλη όπου οι αρχές αυτές διαθέτουν αρμοδιότητες στον συγκεκριμένο τομέα·

6.  επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες πολιτικής που αποσκοπούν στη στήριξη των νέων της ΕΕ, και ειδικότερα των πρωτοβουλιών «Επένδυση στη νεολαία της Ευρώπης», «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» και «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων»· πιστεύει ωστόσο ότι τα μέσα αυτά θα πρέπει να συνδεθούν καλύτερα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία και να ακολουθούν μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να συνδέει συστηματικά όλες τις προτάσεις πολιτικής που αφορούν τους νέους με τη συνολική στρατηγική και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, όπως οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών, εφαρμόζοντας μια μακροπρόθεσμη ολιστική προσέγγιση με σαφώς καθορισμένους στόχους σε οριζόντιο επίπεδο·

7.  παροτρύνει την Επιτροπή να συγκροτήσει μια διατομεακή ομάδα εργασίας για τον συντονισμό της εφαρμογής της μελλοντικής στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία, με τη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών και της κοινωνίας των πολιτών, και ειδικότερα των συνδικαλιστικών ενώσεων και των οργανώσεων νεολαίας·

8.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει αποτελεσματικά εργαλεία διυπηρεσιακού συντονισμού και να αναθέσει την αρμοδιότητα της ενσωμάτωσης της διάστασης της νεολαίας ως κλάδου σε αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

9.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ως βάση για την κατάρτιση νομοθεσίας για τη νεολαία·

10.  τονίζει τη σημασία της προώθησης υγιεινών τρόπων ζωής για την αποτροπή ασθενειών και θεωρεί αναγκαίο να παρέχεται στους νέους ορθή πληροφόρηση και βοήθεια σχετικά με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως η χρήση καπνού, αλκοόλ και ναρκωτικών και η εξάρτηση από αυτά·

11.  τονίζει ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή να αξιολογεί την εφαρμογή της στρατηγικής για τη νεολαία στα κράτη μέλη με σκοπό να καταστεί δυνατή η ενίσχυση των ελέγχων και της παρακολούθησης επί τόπου· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να ορίσει στόχους για την στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία οι οποίοι να μπορούν να εκτιμηθούν ποιοτικά και ποσοτικά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους ή περιφέρειας· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη χρηματοδότηση για προγράμματα και δράσεις που έχουν στόχο την προετοιμασία των νέων για τον κόσμο της εργασίας·

Παροχή βήματος στους νέους για να εκφράσουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία

12.  συνιστά έχει η μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία συμμετοχικό χαρακτήρα και στον πυρήνα της να βρίσκονται οι νέοι άνθρωπο και η βελτίωση της κατάστασής τους, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες, τις φιλοδοξίες και την πολυμορφία όλων τω νέων της Ευρώπης ενώ θα διευρύνει την πρόσβασή τους σε δημιουργικά εργαλεία που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες·

13.  πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εκφράσει την αλληλεγγύη της στους νέους και να συνεχίσει να ενισχύει τη συμμετοχή τους στην κοινωνία με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, όπως η προώθηση του εθελοντισμού, η στήριξη στις δραστηριότητες για νέους και η ανάπτυξη νέων εργαλείων, κυρίως όσων αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, και με την προώθηση των ανταλλαγών που βασίζονται στην αλληλεγγύη, στον ελεύθερο χώρο και στον δημοκρατικό διάλογο· αναγνωρίζει συνεπώς τη σημασία των φορέων κοινωνικής δράσης νέων ως χώρου προσωπικής ανάπτυξης και ανάπτυξης της έννοιας του ενεργού ρόλου των νέων ως πολιτών· καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή των νέων στις εθελοντικές οργανώσεις· τονίζει ότι η αύξηση της συμμετοχής των νέων στην κοινωνία, πέραν του ότι συνιστά αυτή καθαυτή σημαντικό επίτευγμα, μπορεί επίσης να αποτελέσει βασικό βήμα για την αύξηση της πολιτικής συμμετοχής·

14.  επισημαίνει, εν προκειμένω, τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η μη τυπική και η άτυπη μάθηση, καθώς και η συμμετοχή σε αθλητικές και εθελοντικές δραστηριότητες, για την ανάπτυξη των κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων Ευρωπαίων, καθώς και των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους που συνδέονται με την άσκηση της ιδιότητας του πολίτη·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν εθνικά νομικά πλαίσια και κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους για τον εθελοντισμό·

16.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους νέους, ιδίως όσους έχουν λιγότερες ευκαιρίες όσους βρίσκονται εκτός επίσημων οργανωτικών δομών, να παίξουν ενεργό και αποφασιστικό ρόλο στη δημόσια ζωή και να υιοθετήσουν μία συμμετοχική προσέγγιση στη χάραξη πολιτικής ώστε να διευκολύνουν τους νέους να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων που επιδρούν στη ζωή τους προσφέροντάς τους τηλεματικά και μη εργαλεία δημοκρατίας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους περιορισμούς και τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων παραγόντων, όπως των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων νεολαίας, στην ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών για τη νεολαία·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους νέους να συμμετέχουν πλήρως στις εκλογικές διαδικασίες·

18.  εκφράζει την ανάγκη για συνέχιση του διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των νέων και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του επόμενου ευρωπαϊκού πλαισίου συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας· πιστεύει ότι η διαδικασία του διαρθρωμένου διαλόγου θα πρέπει να αυξάνει συστηματικά τον αριθμό και την ποικιλία των ομάδων νέων στους οποίους απευθύνεται, επισημαίνει δε ότι, για να διασφαλιστεί αυτό, θα πρέπει να παρέχεται επαρκής χρηματοδοτική στήριξη στις εθνικές και ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στον διαρθρωμένο διάλογο με τους νέους·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να ενεργούν με διαφάνεια κατά την υποβολή των λογαριασμών τους και τη χρήση των πόρων που προορίζονται για την προώθηση βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους· τονίζει ως εκ τούτου ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να υποβάλουν, εφόσον τους ζητηθεί, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των νέων στην επικράτειά τους·

20.  υπογραμμίζει ότι υπάρχει έλλειψη συστηματικής υποβολής πληροφοριών και αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τη μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών στατιστικών υπηρεσιών, όσον αφορά την υποβολή συναφών και επικαιροποιημένων στατιστικών στοιχείων για τους νέους, τα οποία είναι σημαντικά για την αξιολόγηση της επιτυχίας της εφαρμοζόμενης στρατηγικής· υποστηρίζει ότι οι εκθέσεις που υποβάλλονται ανά τριετία πρέπει να συνοδεύονται από τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία·

21.  επισημαίνει ότι παρατηρείται η τάση να μην δίνεται στους νέους η δυνατότητα συμμετοχής σε εθνικές και τοπικές εκλογές και ότι οι νέοι χρειάζονται πολιτική δέσμευση, καθώς και να είναι σε θέση να διαπιστώνουν τα αποτελέσματα της συνεισφοράς τους· υπενθυμίζει ότι η παροχή στους νέους ευκαιριών συμμετοχής σε πολιτικές διαδικασίες στο δικό τους περιβάλλον και στις τοπικές κοινότητές τους από μικρή ηλικία είναι ένα σημαντικό βήμα προκειμένου να αισθανθούν εντονότερα την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη και να γίνουν ενεργοί πολίτες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη επομένως να ενθαρρύνουν τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να διασφαλίζουν ότι οι νέοι και οι οργανώσεις νεολαίας έχουν κάθε δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως και αποτελεσματικά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στις εκλογικές διαδικασίες·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τα εθνικά συμβούλια νεολαίας στις επιτροπές παρακολούθησης και υλοποίησης της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία·

23.  τονίζει τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία όσον αφορά τη σύνδεση με τους νέους και καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την ικανότητά τους να συμμετέχουν στην κοινωνία μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών·

24.  επισημαίνει με λύπη ότι παρά τις συνεχείς προσπάθειες της Επιτροπής να διαφημίσει τις ευκαιρίες που παρέχονται στους νέους μέσω των διαφόρων ενωσιακών προγραμμάτων, εξακολουθούν να υπάρχουν νέοι οι οποίοι πιστεύουν ότι έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα προγράμματα αυτά· παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει τα επικοινωνιακά εργαλεία της·

Ίσες ευκαιρίες για τη διασφάλιση βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας

25.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επίμονα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως στη Νότια Ευρώπη· υπενθυμίζει ότι η δημιουργία απασχόλησης και ποιοτικών θέσεων εργασίας πρέπει να διασφαλιστεί και να εξακολουθήσει να αποτελεί βασική δέσμευση που έχει αναληφθεί έναντι των νέων και ζητεί, ως προς αυτό, να ληφθούν μέτρα που θα διευκολύνουν τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην εργασία εξασφαλίζοντας ποιοτικά προγράμματα πρακτικής άσκησης και μαθητείας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, δίκαιες συνθήκες εργασίας και αποδοχές, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι νέοι δεν υφίστανται διακρίσεις κατά την πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας· τονίζει τη σημασία του ορισμού των κοινωνικών δικαιωμάτων για τις νέες μορφές απασχόλησης, για δίκαιες περιόδους πρακτικής άσκησης, καθώς και τη διασφάλιση του κοινωνικού διαλόγου·

26.  υπογραμμίζει τη σημασία των κινήσεων στις οποίες θα προβούν οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές ώστε να λάβουν προσαρμοσμένα κατά περίπτωση μέτρα και να παρέχουν εξατομικευμένη στήριξη, προκειμένου να προσεγγίσουν όλα τα άτομα ΕΕΑΚ· υπενθυμίζει την ανάγκη εξασφάλισης της συμμετοχής των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων, όπως είναι οι κοινωνικοί εταίροι, οι συνδικαλιστικές ενώσεις, η κοινωνία των πολιτών και οι οργανώσεις νεολαίας·

27.  υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση της επισφαλούς κατάστασης των νέων γυναικών στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη προσοχή στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων και στην υπερεκπροσώπησή τους σε άτυπες μορφές απασχόλησης που δεν παρέχουν κοινωνική προστασία·

28.  υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης δίκαιων συνθηκών εργασίας και επαρκούς κοινωνικής προστασίας στα άτομα που εργάζονται στις επονομαζόμενες νέες μορφές απασχόλησης, στις οποίες οι νέοι υπερεκπροσωπούνται·

29.  πιστεύει ότι πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα για την ένταξη των μεταναστών νεαρής ηλικίας στην αγορά εργασίας, με πλήρη σεβασμό της αρχής της ίσης μεταχείρισης·

30.  τονίζει ότι μια συνολική πολιτική για τη νεολαία θα πρέπει να υπερασπίζεται και να προωθεί τα κοινωνικά προγράμματα που διευκολύνουν την πολιτική και πολιτιστική συμμετοχή· πιστεύει επίσης ότι η αξιοπρεπής και ρυθμιζόμενη εργασία, που βασίζεται σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με μη επισφαλείς εργασιακές σχέσεις, επαρκείς αποδοχές και μισθούς, και υψηλής ποιότητας και καθολικές δημόσιες υπηρεσίες, είναι σημαντική για την κοινωνική ευημερία των νέων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν δίκαιες συνθήκες εργασίας και επαρκή κοινωνική προστασία, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις νέες μορφές απασχόλησης·

31.  υπενθυμίζει ότι η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα αποτελούν μία από τις οκτώ προτεραιότητες που προσδιορίζει η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία (2010-2018)· τονίζει ότι η εργασία των νέων και η μη τυπική μάθηση, ιδίως όπως αναπτύσσονται σε οργανώσεις νέων, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων των νέων, περιλαμβανομένων των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν ευρύ φάσμα ικανοτήτων που μπορούν να αυξήσουν τις ευκαιρίες τους στην αγορά εργασίας·

32.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις διασυνοριακές επαγγελματικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες, να επεκτείνουν και να αυξήσουν τις επενδύσεις στον τομέα της ΕΕΚ και να την παρουσιάσουν ως ελκυστική εκπαιδευτική επιλογή·

33.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και να επενδύσουν σε νέες ευκαιρίες για τους νέους, προκειμένου οι τελευταίοι να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και το πλήρες δυναμικό τους, να υποστηριχθεί η επιχειρηματικότητά τους και να προαχθεί η κοινωνική τους ένταξη προς όφελος των κοινοτήτων τους·

34.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα όσον αφορά τη νεολαία και την απασχόληση· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι νέοι έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας που σέβονται τα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε σταθερή θέση εργασίας η οποία παρέχει αξιοπρεπείς αποδοχές, κοινωνική προστασία και εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή και αυτόνομη ζωή·

35.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ελέγχουν τους φορείς που προσφέρουν επανειλημμένως διαδοχικές περιόδους πρακτικής άσκησης χωρίς να τις συνοδεύουν με θέσεις απασχόλησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι θέσεις εργασίας δεν αντικαθίστανται από τις αποκαλούμενες περιόδους πρακτικής άσκησης·

36.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι τα μέτρα της ΠΑΝ έχουν παράσχει στήριξη σε περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια νέους(21)· τονίζει ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες και χρηματοδοτικές δεσμεύσεις· τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η προσέγγιση των νέων ΕΕΑΚ που αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια, καθώς και να βελτιωθεί η ποιότητα των προσφορών στο πλαίσιο των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, με τον προσδιορισμό σαφών κριτηρίων και προτύπων ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε κοινωνική προστασία, ελάχιστο εισόδημα και εργασιακά δικαιώματα· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν αποτελεσματικά τα συστήματα παρακολούθησης, αναφοράς και επιδόσεων και να διασφαλίσουν ότι τα κονδύλια της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση και όχι για την αντικατάσταση των εθνικών πόρων·

37.  τονίζει περαιτέρω ότι είναι ανάγκη δοθεί προσοχή στην ποιότητα όσον αφορά τη συμβουλή και καθοδήγηση, στην ποιότητα και στην επάρκεια της πραγματικής εξατομικευμένης κατάρτισης, μαθητείας ή απασχόλησης, καθώς και στην ποιότητα του αποτελέσματος σύμφωνα με τους προκαθορισμένους στόχους· υπογραμμίζει εν προκειμένω την ανάγκη να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των υφιστάμενων πλαισίων ποιότητας, όπως του ευρωπαϊκού πλαισίου ποιότητας, στο πεδίο της ΠΑΝ· εκφράζει την άποψη ότι οι νέοι θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν στον έλεγχο της ποιότητας των προσφορών·

38.  υπενθυμίζει ότι τα μέτρα που προωθούν την ένταξη των νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης και της μαθητείας, πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από την ΠΑΝ ή μελλοντικά ευρωπαϊκά μέσα, αλλά παράλληλα πρέπει να αποφεύγεται η υποκατάσταση της απασχόλησης ή η κατάχρηση των νέων εργαζομένων·

39.  επισημαίνει ότι η προαγωγή επιχειρηματικής νοοτροπίας μεταξύ των νέων αποτελεί προτεραιότητα και ότι τα συστήματα τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης αποτελούν τις πλέον αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων. Υπογραμμίζει ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί μέσο καταπολέμησης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων, ενώ προάγει την καινοτομία. ως εκ τούτου, πιστεύει ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα των νέων·

40.  υπενθυμίζει ότι βασικός στόχος της ΠΑΝ είναι να απευθυνθεί στους ΕΕΑΚ και ως εκ τούτου προτρέπει τα κράτη μέλη να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη στόχευση των ΕΕΑΚ, ιδίως όσων ανήκουν στις πιο ευάλωτες ομάδες νέων ανθρώπων, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές τους ανάγκες·

41.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να θεσπίσουν καινοτόμες και ευέλικτες επιχορηγήσεις για την προώθηση του ταλέντου και των καλλιτεχνικών και αθλητικών ικανοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης· υποστηρίζει τα κράτη μέλη που επιδιώκουν να θεσπίσουν συστήματα υποτροφιών για μαθητές με αποδεδειγμένη εκπαιδευτική, αθλητική και καλλιτεχνική ικανότητα·

42.  υπογραμμίζει ότι το 38% των νέων αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβασή τους στην πληροφόρηση· επισημαίνει τη σημασία του να διασφαλιστεί μια συλλογική προσέγγιση όσον αφορά την καθοδήγηση, τη στήριξη και την ενημέρωση των νέων σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες τους·

43.  τονίζει περαιτέρω την ανάγκη να εστιάσει η ΠΑΝ όχι μόνο στους νέους ΕΕΑΚ με υψηλό μορφωτικό επίπεδο αλλά και στους νέους με χαμηλή κατάρτιση που είναι ανενεργοί και δεν είναι εγγεγραμμένοι στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης·

44.  τονίζει ότι παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων η κινητικότητα των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ εξακολουθεί να είναι περιορισμένη· υπενθυμίζει επομένως τη σημασία της κινητικότητας των εργαζομένων για την ύπαρξη μιας ανταγωνιστικής αγοράς· προς αυτή την κατεύθυνση, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις διασυνοριακές ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης·

45.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ενήλικες άνω των 55 ετών στην εκπαίδευση των νέων στον χώρο εργασίας· υποστηρίζει, μαζί με την Επιτροπή, τη δημιουργία προγραμμάτων που καθιστούν δυνατή τη σταδιακή αποχώρηση από την αγορά εργασίας των ατόμων ηλικίας συνταξιοδότησης, μεταξύ άλλων μέσω της αρχικής μετάβασης σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, στη διάρκεια της οποίας θα μπορούν επίσης να εκπαιδεύουν τους νέους και να τους βοηθούν να ενσωματωθούν σταδιακά στον χώρο εργασίας·

46.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους· σημειώνει ότι η εκπαίδευση και κατάρτιση σε τομείς που σχετίζονται με την προώθηση της επιχειρηματικότητας μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, στην προώθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και στην καταπολέμηση της ανεργίας·

47.  καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να δηλώνουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των μέτρων που περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης τους· υποστηρίζει συνεπώς ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να παρέχουν εγγυήσεις ότι τα μέτρα που εφαρμόζουν όντως προωθούν την απασχόληση· τονίζει την ανάγκη μέτρησης της βιωσιμότητας των πολιτικών που πρόκειται να εφαρμοστούν·

Βιώσιμη ανάπτυξη: το μέλλον των νέων

48.  πιστεύει ακράδαντα ότι η ποιοτική τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση και κατάρτιση συνιστούν θεμελιώδες δικαίωμα· θεωρεί, συνεπώς, ότι η πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι εγγυημένη σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες, ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, εθνοτικής καταγωγής, φύλου ή σωματικής ή νοητικής αναπηρίας· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση καθώς εξοπλίζουν τους νέους με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που είναι απαραίτητες για να γίνουν ενεργοί πολίτες και να λάβουν μέρος στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικές πολιτικές και ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την επί ίσης όροις συνεκτίμηση της καλλιτεχνικής και δημιουργικής εκπαίδευσης με τα επιστημονικά και τεχνολογικά ζητήματα (STEM) στα σχολικά προγράμματα·

49.  υπογραμμίζει τη σημασία του εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμπερίληψη νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην εκπαίδευση, όπως η ιθαγένεια, η κριτική σκέψη και το επιχειρηματικό πνεύμα και να προωθηθεί η ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών εργαλείων που ενισχύουν τη συμμετοχή και την πρόσβαση στην εκπαίδευση·

50.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το ιδιαιτέρως οξύ πρόβλημα της παιδικής φτώχειας, από το οποίο πλήττονται έως 25 εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ (ποσοστό άνω του 26,4 % όλων των Ευρωπαίων ηλικίας κάτω των 18) τα οποία προέρχονται από οικογένειες που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση έλλειψη επαρκούς εισοδήματος και βασικών υπηρεσιών· πιστεύει ότι οι πολιτικές για τη νεολαία θα μπορούσαν να συμβάλουν σε τομείς όπως η πολιτική για τα παιδιά και την οικογένεια·

51.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και, κατά συνέπεια, ζητεί να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις για την αντιμετώπισή του προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

52.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να στηρίξει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη με κριτική ικανότητα, του σεβασμού, της ανοχής, των αξιών και της διαπολιτισμικής μάθησης και επισημαίνει εν προκειμένω τον καίριο ρόλο των προγραμμάτων της ΕΕ, όπως είναι τα προγράμματα Erasmus +, «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ευρώπη για τους Πολίτες»· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη δημιουργία χώρων διεξαγωγής διαλόγου με τους νέους σχετικά με ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως το σεξ, το φύλο, η πολιτική και το περιβάλλον, αλλά και το δίκαιο, η ιστορία και ο πολιτισμός·

53.  πιστεύει ακράδαντα ότι ο αλφαβητισμός, συμπεριλαμβανομένων του ψηφιακού αλφαβητισμού και του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης, του αριθμητισμού, καθώς και βασικές δεξιότητες που λειτουργούν ως παράγοντας καίριας σημασίας προκειμένου να εξασφαλίσουν οι νέοι αυτονομία και δυνατότητες για το μέλλον, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο· παροτρύνει ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την παροχή βασικών μαθησιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε όλους·

54.  ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών όσον αφορά την τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση για να υποστηριχθεί η καινοτομία, η δημιουργικότητα και η επιχειρηματικότητα των νέων ανθρώπων και να προαχθεί η συνοχή και η κατανόηση μεταξύ των νέων που προέρχονται από διαφορετικές ομάδες·

55.  επισημαίνει με μεγάλη ανησυχία, εν προκειμένω, ότι παραμένει υψηλός ο αριθμός των ευρωπαίων πολιτών με χαμηλό επίπεδο αλφαβητισμού ή με δυσκολίες όσον αφορά τον αλφαβητισμό, περιλαμβανομένων του λειτουργικού αναλφαβητισμού, του ψηφιακού αναλφαβητισμού και του αναλφαβητισμού σε σχέση με τα μέσα ενημέρωσης, πράγμα που δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την επαρκή συμμετοχή στον δημόσιο βίο και στην αγορά εργασίας·

56.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την πρώτη αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση, ώστε να διατηρήσει και να αποκτήσει δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία και να διαχειρίζεται με επιτυχία τις μεταβολές στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει συνεπώς τη σημασία της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων και της διασφάλισης των κοινωνικών επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού του ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027·

57.  πιστεύει σθεναρά ότι ο κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων, ο οποίος θεσπίστηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα συγκεκριμένο σύνολο δεικτών για την παρακολούθηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία, όπως η εκπαίδευση, η εκμάθηση δεξιοτήτων και η διά βίου μάθηση, η ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας, η υγειονομική περίθαλψη, η ψηφιακή πρόσβαση, οι συνθήκες διαβίωσης και η φτώχεια·

58.  τονίζει τον κεντρικό ρόλο της οικογένειας και των διδασκόντων όσον αφορά την παροχή στήριξης στους νέους που υφίστανται εκφοβισμό στο σχολείο και στον κυβερνοχώρο· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για να αντιμετωπίσουν τις συμπεριφορές αυτού του είδους, οι οποίες πλήττουν την ψυχική υγεία των νέων, ιδίως μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων ήδη από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση·

59.  θεωρεί ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων στους τομείς της παιδείας, της νεολαίας και του αθλητισμού, πρέπει να αναπτυχθούν κοινοί στόχοι και μέσα για τη μέτρηση του αντίκτυπου της πολιτικής, βάσει διεθνών μελετών·

60.  υπογραμμίζει τον αρνητικό αντίκτυπο του άγχους στην ευημερία των νέων, στο σχολείο, στην κατάρτιση και στην αγορά εργασίας καθώς και στην προσωπική τους ζωή· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε προγράμματα ψυχικής υγείας και να ενθαρρύνουν τους σχετικούς φορείς να βοηθήσουν τους νέους στον τομέα αυτόν·

61.  υπογραμμίζει τη σημασία του να διασφαλιστούν η ψυχική και σωματική ευεξία των νέων Ευρωπαίων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προάγουν τις εκτός σχολικού προγράμματος αθλητικές δραστηριότητες και να ευαισθητοποιήσουν τους νέους μέσω εκστρατειών σχετικά με τη διατροφή·

62.  υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου στον αθλητισμό μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας πλατφορμών με τη συμμετοχή νέων, προσφύγων και μεταναστών·

63.  θεωρεί ότι, με δεδομένο τον σύνθετο χαρακτήρα των πολιτικών για τη νεολαία και τις συνέπειές τους, πρέπει να προαχθεί η ερευνητική συνεργασία με σκοπό να αναπτυχθούν εμπειρικά τεκμηριωμένες απαντήσεις και λύσεις παρέμβασης και πρόληψης που θα προωθήσουν περαιτέρω την ευημερία και την ανθεκτικότητα των νέων·

64.  επισημαίνει τη σημασία του πολιτισμού όχι μόνο για την καταπολέμηση της βίας, του ρατσισμού, της ριζοσπαστικοποίησης και της μισαλλοδοξίας, αλλά και για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να επενδύσουν στον πολιτισμό και να διασφαλίσουν την ίση πρόσβαση σε αυτόν·

65.  τονίζει ότι οι οργανώσεις νεολαίας διαδραματίζουν καίριο ρόλο για τη συμμετοχή και την ένταξη των νέων στην κοινωνία· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις οργανώσεις νεολαίας, να αναγνωρίσουν τον ρόλο τους στην ανάπτυξη ικανοτήτων και κοινωνικής ένταξης και να στηρίξουν τη δημιουργία συμβουλίων νεολαίας σε όλα τα επίπεδα, σε συνεργασία με τους νέους·

66.  εμμένει στη σημασία της επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης για την ενδυνάμωση της θέσης των εκπαιδευομένων, δεδομένου ότι είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας βασισμένης στην κοινωνική δικαιοσύνη και στις ίσες ευκαιρίες, ενώ συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που συνδέονται με την ιδιότητα του πολίτη και στην προσωπική ολοκλήρωση· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εργοδότες και οι φορείς παροχής τυπικής εκπαίδευσης δεν αναγνωρίζουν επαρκώς την αξία και τη σημασία των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των γνώσεων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης· επισημαίνει ότι ο ανεπαρκής βαθμός συγκρισιμότητας και συνοχής μεταξύ των προσεγγίσεων επικύρωσης των χωρών της ΕΕ αποτελεί πρόσθετο εμπόδιο· καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή εθνικών συστημάτων αναγνώρισης και επικύρωσης των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής μάθησης και να διασφαλίσουν την επαρκή τους χρηματοδότηση, υπενθυμίζοντας τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης·

Ισχυρότερη εναρμόνιση και στήριξη από τα χρηματοδοτικά μέσα για τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία

67.  πιστεύει ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία θα πρέπει να ακολουθήσει το ΠΔΠ και να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και με όλες τις συναφείς εμβληματικές πρωτοβουλίες, τα προγράμματα και τις στρατηγικές πολιτικής, μέσω της καθιέρωσης συστηματικού διαλόγου μεταξύ των αντίστοιχων φορέων, του καθορισμού σαφών στόχων και επιδιώξεων και της δημιουργίας σχετικού συντονιστικού μηχανισμού·

68.  υπενθυμίζει ότι στον τομέα της νεολαίας, η ΕΕ μπορεί μόνο να αναλάβει δράσεις για να στηρίξει, να συντονίσει και να συμπληρώσει τις δράσεις των κρατών μελών, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας· επισημαίνει τη σημασία της συνεκτικότητας της χρηματοδότησης της ΕΕ με την εθνική χρηματοδότηση και, κατά συνέπεια, καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τις συνέργειες με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πρωτοβουλίες ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη και αλληλεπικάλυψη δραστηριοτήτων·

69.  παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αυξήσουν τις δημόσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση και σε θέματα που αφορούν τη νεολαία·

70.  πιστεύει ακράδαντα ότι τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα για τη στήριξη διαφόρων πρωτοβουλιών και πολιτικών σχετικών με τη νεολαία, όπως το πρόγραμμα Erasmus+, η ΠΑΝ και το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους νέους και να αποτραπεί ο αποκλεισμός τους·

71.  επιδοκιμάζει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, το οποίο αποτελεί πρόγραμμα προώθησης της αλληλεγγύης μεταξύ των νέων Ευρωπαίων, του εθελοντισμού και της ανάπτυξης της ιθαγένειας χωρίς αποκλεισμούς· υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου ότι η νέα πρωτοβουλία πρέπει να χρηματοδοτηθεί επαρκώς με νέους πόρους και να μη μετατραπεί το πρόγραμμα σε τρόπο αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων·

72.  πιστεύει ακράδαντα ότι το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» θα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, την αγωγή του πολίτη και τον διάλογο και να καλλιεργεί την έννοια της ευρωπαϊκής ταυτότητας· επισημαίνει το χαμηλό ποσοστό επιτυχίας του προγράμματος λόγω έλλειψης χρηματοδότησης· ζητεί να αυξηθεί σημαντικά το χρηματοδοτικό του κονδύλιο·

73.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να διατηρήσει το πρόγραμμα «Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες»· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επιδοθούν στην από κοινού προώθηση αυτού του προγράμματος, μαζί με τα εμπορικά επιμελητήρια, τις εταιρείες και τους νέους, χωρίς να παραμελούν τους βασικούς τομείς δραστηριότητας·

74.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του στην ενίσχυση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», το οποίο παρέχει ειδικά προγράμματα κινητικότητας σε νέους καλλιτέχνες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας·

75.  επισημαίνει τη σημασία του προγράμματος Erasmus+, το οποίο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τη δημιουργία ενεργών και ταγμένων νέων πολιτών· πιστεύει σθεναρά ότι το πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους νέους, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν λιγότερες ευκαιρίες, και ότι οι μεγαλύτερες φιλοδοξίες για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού του Erasmus+ πρέπει να συνοδευθούν από σημαντική πρόσθετη χρηματοδότηση, ώστε να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες του προγράμματος, και να προβλεφθεί απλούστευση των διαδικασιών μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων για την πρόσβαση στις διασυνοριακές υπηρεσίες και στα δεδομένα των φοιτητών, όπως το σχέδιο «e-card»·

76.  ζητεί καλύτερη εναρμόνιση της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία με το πρόγραμμα Erasmus+, ευθυγράμμιση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και τροποποίηση του κανονισμού για το Erasmus+, ώστε να προβλέπει με σαφήνεια τη στήριξη των στόχων της στρατηγικής βάσει κοινών στόχων για τη νεολαία, καθώς και να οριστεί η βασική δράση 3 ως το κύριο εργαλείο υλοποίησης της στρατηγικής·

77.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΠΑΝ δεν επαρκεί για να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα επιτύχει τους στόχους του· κατά συνέπεια, ζητεί σημαντική αύξηση του κονδυλίου για την ΠΑΝ στο επόμενο ΠΔΠ και ζητεί από τα κράτη μέλη να προβούν σε προβλέψεις στο πλαίσιο των εθνικών προϋπολογισμών τους για προγράμματα απασχόλησης των νέων· υπογραμμίζει περαιτέρω την ανάγκη να επεκταθεί το επιλέξιμο όριο ηλικίας από τα 25 στα 29 έτη, ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα την πραγματικότητα, στο πλαίσιο της οποίας πολλοί προσφάτως αποφοιτήσαντες και άτομα που εισέρχονται στην αγορά εργασίας πλησιάζουν τα 30·

78.  υποστηρίζει την εναρμόνιση της έννοιας του «νέου», με την επιφύλαξη της αρχής της επικουρικότητας, με τη θέσπιση ορίου ηλικίας που θα ισχύει σε όλη την ΕΕ· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να συμβάλουν σε αυτή την εναρμόνιση, εξαλείφοντας τα εμπόδια στην αξιολόγηση της προόδου και καθορίζοντας τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν·

79.  ενθαρρύνει την προώθηση του μελλοντικού προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία για τον σκοπό της ανάπτυξης ολοκληρωμένων αποκρίσεων βασισμένων σε στοιχεία, καθώς και λύσεων παρέμβασης και πρόληψης που προάγουν την ευημερία και την ανθεκτικότητα των νέων·

80.  επισημαίνει τα συμπεράσματα και τους κινδύνους που δείχνουν ότι οι δράσεις που διαχειρίζεται η Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών) θεωρούνται από τις εθνικές αρχές ότι αρκούν για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της στρατηγικής για τη νεολαία, με αποτέλεσμα ορισμένα κράτη μέλη να αποσύρουν τους πόρους τους από τομείς πολιτικής που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ(22)·

o
o   o

81.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) EE L 347 της 20.12.2013, σ. 50.
(2) ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 1.
(3) ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1.
(4) EUCO 37/13.
(5) ΕΕ C 311 της 19.12.2009, σ. 1.
(6) http://ec.europa.eu/assets/eac/dgs/education_culture/more_info/evaluations/docs/youth/youth-strategy-2016_en.pdf
(7) ΕΕ C 119 της 28.5.2009, σ. 2.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0359.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0018.
(10) ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 17.
(11) ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0426.
(13) ΕΕ C 88 της 27.3.2014, σ. 1.
(14) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 57.
(15) ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 76.
(16) ΕΕ C 120 της 5.4.2016, σ. 22.
(17) ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 16.
(18) https://www.youthforum.org/resolution-eu-youth-strategy-0
(19) Σκιώδης έκθεση για την πολιτική νεολαίας που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας.
(20) Society at a Glance 2016 – OECD Social Indicators (Η κοινωνία με μια ματιά, 2016 – κοινωνικοί δείκτες του ΟΟΣΑ).
(21) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη (P8_TA(2018)0018).
(22) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615645/EPRS_STU(2018)615645_EN.pdf


Εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό
PDF 190kWORD 67k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/ΕΚ) (2017/2087(INI))
P8_TA(2018)0241A8-0165/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα(1) (εφεξής «η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό»), καθώς και τους εκτελεστικούς κανονισμούς και τις εθελοντικές συμφωνίες που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της εν λόγω οδηγίας,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας της περιόδου 2016-2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό (COM(2016)0773) που εκδόθηκε από την Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ(2) (εφεξής «οδηγία για την ενεργειακή σήμανση»),

–  έχοντας υπόψη τους στόχους της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την ενεργειακή απόδοση,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και την 21η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών (COP21) της UNFCCC,

–  έχοντας υπόψη την επικύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού από την πλευρά της ΕΕ και των κρατών μελών,

–  έχοντας υπόψη τον μακροπρόθεσμο στόχο της προαναφερθείσας συμφωνίας, δηλαδή να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες περιορισμού της στον 1,5°C,

–  έχοντας υπόψη το γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 (απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013(3)),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο «Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» (COM(2015)0614),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2018, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία» (COM(2018)0028),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (COM(2018)0032 - SWD(2018)0020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τον κατάλογο πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας για την ΕΕ, για το 2017 (COM(2017)0490),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την οικολογική καινοτομία: προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, που εγκρίθηκαν στις 18 Δεκεμβρίου 2017(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2017 για τη γεφύρωση της διαφοράς των εκπομπών, η οποία δημοσιεύθηκε από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ τον Νοέμβριο του 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία(5),

–  έχοντας υπόψη τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις(6),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής εφαρμογής που καταρτίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συνοδευτικό έγγραφο του ελέγχου της εφαρμογής της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0165/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και του επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος μέσω εναρμονισμένων απαιτήσεων που διασφαλίζουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ευνοούν τη συνεχή μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αντικτύπου των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά έχουν επίσης θετικό αντίκτυπο στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό προβλέπει τη λήψη μέτρων για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, οι αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει της οδηγίας επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά το στάδιο της χρήσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της οδηγίας θα μπορεί να ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό τις προσπάθειες της ΕΕ για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και να συμβάλει στην επίτευξη των επιδιωκόμενων μέσω της δράσης για το κλίμα στόχων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων στη φάση του οικολογικού σχεδιασμού, μέσω της πρόβλεψης ελάχιστων κριτηρίων για τη διάρκεια ζωής τους και τη δυνατότητά τους για αναβάθμιση, επισκευή, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως τις αρχές του 2018, ήταν σε ισχύ 29 ειδικοί κανονισμοί για τον οικολογικό σχεδιασμό που καλύπτουν διαφορετικές ομάδες προϊόντων και, επιπλέον, είχαν εγκριθεί τρεις εθελοντικές συμφωνίες που αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της οδηγίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό αναγνωρίζει τις εθελοντικές συμφωνίες ή άλλα μέτρα αυτορρύθμισης ως εναλλακτικές λύσεις στα μέτρα εφαρμογής όταν πληρούνται ορισμένα κριτήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι όλες οι υφιστάμενες εθελοντικές συμφωνίες είναι αποτελεσματικότερες σε σχέση με τα ρυθμιστικά μέτρα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικολογικός σχεδιασμός συνεπάγεται οικονομικά οφέλη για τη βιομηχανία και τους καταναλωτές και συμβάλλει σημαντικά στις πολιτικές της Ένωσης για το κλίμα, την ενέργεια και την κυκλική οικονομία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία για τον οικολογικό σχεδιασμό συνδέεται στενά με τη νομοθεσία της ΕΕ για την ενεργειακή σήμανση και ότι τα μέτρα που θα ληφθούν βάσει των δύο αυτών οδηγιών έως το 2020 αναμένεται να αποφέρουν πρόσθετα έσοδα της τάξης των 55 δισεκατομμυρίων EUR ανά έτος για τον βιομηχανικό τομέα, το χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο και εκτιμάται ότι θα αποφέρουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 175 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου πετρελαίου (ΤΙΠ) ανά έτος έως το 2020, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην επίτευξη κατά το ήμισυ του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας της Ένωσης για το 2020 και στη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία συμβάλλει επίσης σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 320 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 ανά έτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας είναι ακόμη μεγαλύτερη μακροπρόθεσμα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση λογιστικής αποτίμησης των επιπτώσεων του οικολογικού σχεδιασμού [Ecodesign Impact Accounting report] (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016), εκτιμάται ότι έως το 2020 οι καταναλωτές στην ΕΕ θα εξοικονομήσουν συνολικά έως και 112 δισεκατομμύρια EUR, ήτοι περίπου 490 EUR ετησίως ανά νοικοκυριό·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 80 % του περιβαλλοντικού αντικτύπου των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων εντοπίζεται στη φάση του σχεδιασμού·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τους περισσότερους ενδιαφερόμενους φορείς εντοπίζονται τρία βασικά εμπόδια ως προς την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας: η έλλειψη σαφούς πολιτικής στήριξης και καθοδήγησης, ο αργός ρυθμός των κανονιστικών διαδικασιών και η ανεπάρκεια της εποπτείας της αγοράς στα κράτη μέλη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι ποσοστό 10-25 % των προϊόντων στην αγορά δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες για τον οικολογικό σχεδιασμό και για την ενεργειακή σήμανση, γεγονός που συνεπάγεται απώλεια της τάξης του 10 % της προβλεπόμενης εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και αθέμιτο ανταγωνισμό·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη εξαίρεση για τον φωτισμό σκηνής από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 244/2009(7) και (ΕΕ) αριθ. 1194/2012(8) της Επιτροπής έχει αποτελέσει κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο σεβασμού των ειδικών αναγκών και συνθηκών των θεάτρων και της βιομηχανίας διασκέδασης στο σύνολό της και ότι θα πρέπει να συνεχιστεί·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό διευρύνθηκε το 2009 προκειμένου να καλύψει όλα τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (εξαιρουμένων των μεταφορικών μέσων), κανένα από τα προϊόντα που δεν καταναλώνουν ενέργεια δεν έχει καλυφθεί ακόμη από τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ, όλα τα προϊόντα θα πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να διατίθενται στην αγορά κάνοντας ελάχιστη χρήση επικίνδυνων ουσιών, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η ασφάλεια του προϊόντος προκειμένου να διευκολύνεται η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίησή του διατηρώντας, ταυτόχρονα, υψηλά επίπεδα προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό αναφέρεται ότι η συμπληρωματικότητά της με τον κανονισμό REACH για τα χημικά προϊόντα θα πρέπει να συμβάλει στην αύξηση του αντίστοιχου αντικτύπου τους και στη θέσπιση συνεκτικών απαιτήσεων τις οποίες πρέπει να εφαρμόζουν οι κατασκευαστές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαιτήσεις σε σχέση με τη χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών και την ανακύκλωσή τους είναι περιορισμένες μέχρι σήμερα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διαμορφώνεται μια νέα βάση δεδομένων στο πλαίσιο του νέου κανονισμού για την ενεργειακή σήμανση και ότι η βάση δεδομένων του συστήματος πληροφοριών και επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς (ICSMS) χρησιμοποιείται σε κάποια, αλλά όχι σε όλα τα κράτη μέλη·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους βασικούς στόχους του γενικού ενωσιακού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 (7ο ΠΠΔ) είναι να στραφεί η Ένωση προς μια «πράσινη», ανταγωνιστική οικονομία αποδοτικής κατανάλωσης πόρων και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ΠΠΔ αναφέρεται ότι το πλαίσιο πολιτικής της Ένωσης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα προτεραιότητας που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης είναι σχεδιασμένα με οικολογικό τρόπο, με στόχο τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των πόρων και των υλικών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία συμπεριλαμβάνει τη δέσμευση να δοθεί έμφαση στις πτυχές της κυκλικής οικονομίας στις απαιτήσεις του μελλοντικού σχεδιασμού προϊόντων στο πλαίσιο της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό, μέσω της συστηματικής ανάλυσης θεμάτων όπως η δυνατότητα επισκευής, η ανθεκτικότητα, η δυνατότητα αναβάθμισης, η δυνατότητα ανακύκλωσης ή η ταυτοποίηση ορισμένων υλικών ή ουσιών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία του Παρισιού θέτει έναν μακροπρόθεσμο στόχο που συνάδει με τον σκοπό να συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σαφώς κάτω των 2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε να διατηρηθεί στον 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί ότι θα συνεισφέρει δεόντως για την επίτευξη αυτών των στόχων μέσω της μείωσης των εκπομπών σε όλους τους κλάδους·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα για τον οικολογικό σχεδιασμό θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των πόρων στην Ένωση, συνεκτιμωμένου του γεγονότος ότι πάνω από το 80% του περιβαλλοντικού αντικτύπου ενός προϊόντος καθορίζεται στο στάδιο του σχεδιασμού, το οποίο συνεπώς διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ενίσχυση πτυχών της κυκλικής οικονομίας, της ανθεκτικότητας, της δυνατότητας αναβάθμισης, της δυνατότητας επισκευής, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης ενός προϊόντος·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτός από την κατασκευή πιο βιώσιμων και πιο ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, θα πρέπει να ενισχυθούν οι αρχές της οικονομίας του διαμοιρασμού και της οικονομίας των υπηρεσιών, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κινδυνεύουν από ενεργειακή φτώχεια, όταν υποβάλλουν προγράμματα για να ενθαρρύνουν τη χρήση των πιο ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (POP) και, ως εκ τούτου, οφείλει να λάβει μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση των εν λόγω επικίνδυνων ουσιών, μεταξύ άλλων με περιορισμό της χρήσης τους κατά τον σχεδιασμό των προϊόντων·

Ένα αποτελεσματικό εργαλείο που θα αποφέρει οικονομικά αποδοτική εξοικονόμηση ενέργειας

1.  θεωρεί ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό αποτέλεσε επιτυχημένο μέσο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και έχει αποφέρει οικονομικά οφέλη στους καταναλωτές·

2.  συνιστά στην Επιτροπή να συνεχίσει να ενσωματώνει περισσότερες ομάδες προϊόντων, οι οποίες θα επιλέγονται με βάση τις προοπτικές οικολογικού σχεδιασμού τους, συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών της ενεργειακής τους απόδοσης και της απόδοσης των υλικών τους καθώς και άλλων περιβαλλοντικών πτυχών, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο άρθρο 15 της οδηγίας, και να επικαιροποιεί τα υφιστάμενα πρότυπα, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως το πεδίο εφαρμογής και οι στόχοι της οδηγίας·

3.  υπογραμμίζει ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό βελτιώνει τη λειτουργία τη εσωτερικής αγοράς της ΕΕ μέσω του ορισμού κοινών προτύπων για τα προϊόντα· τονίζει ότι η συνεχιζόμενη θέσπιση εναρμονισμένων απαιτήσεων για τα προϊόντα σε ενωσιακό επίπεδο στηρίζει τη καινοτομία, την έρευνα και την ανταγωνιστικότητα των κατασκευαστών της ΕΕ και διασφαλίζει τον θεμιτό ανταγωνισμό, ενώ παράλληλα αποφεύγεται περιττός διοικητικός φόρτος·

4.  υπενθυμίζει ότι η οδηγία απαιτεί από την Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα εφαρμογής όταν το προϊόν πληροί τα κριτήρια, δηλαδή όταν υπάρχει σημαντικός όγκος πωλουμένων ειδών, σημαντικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος και περιθώριο βελτίωσης· τονίζει την ευθύνη που βαρύνει την Επιτροπή ως προς την τήρηση αυτής της εντολής και τη διασφάλιση ότι επιτυγχάνονται ουσιαστικά οφέλη για τους καταναλωτές, την κυκλική οικονομία και το περιβάλλον, αναγνωρίζοντας ότι τα εν λόγω πρότυπα για τα προϊόντα μπορούν να εφαρμόζονται μόνο σε επίπεδο Ένωσης και ότι, συνεπώς, τα κράτη μέλη βασίζονται στο ότι η Επιτροπή θα αναλάβει την απαραίτητη δράση·

5.  εκτιμά ότι ο συντονισμός με πρωτοβουλίες που συνδέονται με την κυκλική οικονομία θα ενισχύσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα της οδηγίας· ζητεί, συνεπώς, ένα φιλόδοξο σχέδιο για τον οικολογικό σχεδιασμό και την κυκλική οικονομία, το οποίο να παρέχει οφέλη για το περιβάλλον και ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης, μεταξύ άλλων στον κλάδο των ΜΜΕ, καθώς και πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές· επισημαίνει ότι η ενισχυμένη αποδοτικότητα των πόρων και η χρήση δευτερογενών πρώτων υλών στην κατασκευή προϊόντων παρέχουν σημαντικές δυνατότητες ως προς τη μείωση της σπατάλης και την εξοικονόμηση πόρων·

6.  υπογραμμίζει ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργαλειοθήκης και ότι η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τις συνέργειες με άλλες πράξεις, ιδίως σε σχέση με την ενεργειακή σήμανση· θεωρεί ότι οι αλληλεπικαλυπτόμενοι κανονισμοί θα πρέπει να αποφεύγονται·

Ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων

7.  τονίζει τον καίριο ρόλο του φόρουμ διαβούλευσης ως πεδίου συνάντησης της βιομηχανίας, της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και θεωρεί ότι η εν λόγω οντότητα λειτουργεί ικανοποιητικά·

8.  ανησυχεί λόγω των ενίοτε σημαντικών καθυστερήσεων που σημειώνονται στην κατάρτιση και την έγκριση μέτρων εφαρμογής, οι οποίες προκαλούν αβεβαιότητα στους οικονομικούς φορείς, έχουν οδηγήσει σε σημαντικές χαμένες ευκαιρίες ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας για τους καταναλωτές και τις σχετικές μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και μπορούν να προξενήσουν την υστέρηση των εγκριθέντων μέτρων έναντι των τεχνολογικών εξελίξεων·

9.  σημειώνει ότι οι καθυστερήσεις ως προς την εφαρμογή οφείλονται εν μέρει στους περιορισμένους πόρους που είναι διαθέσιμοι εντός της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκείς πόρους για τη διαδικασία του οικολογικού σχεδιασμού, δεδομένης της σημαντικής προστιθέμενης αξίας της νομοθεσίας για την ΕΕ·

10.  προτρέπει την Επιτροπή να αποφύγει τις καθυστερήσεις στη θέσπιση και δημοσίευση μέτρων εφαρμογής και συνιστά να καθοριστούν σαφείς προθεσμίες και ορόσημα για την ολοκλήρωσή τους και για την αναθεώρηση των υφιστάμενων κανονισμών· θεωρεί ότι θα πρέπει να εγκριθούν μεμονωμένα μέτρα οικολογικού σχεδιασμού και να ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωσή τους·

11.  υπογραμμίζει την ανάγκη να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας της περιόδου 2016-2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό·

12.  τονίζει την ανάγκη να βασιστούν οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού σε εμπεριστατωμένη τεχνική ανάλυση και σε εκτιμήσεις επιπτώσεων, έχοντας ως αναφορά τα πλέον αποδοτικά προϊόντα ή τις τεχνολογίες στην αγορά και την τεχνολογική ανάπτυξη σε κάθε κλάδο· καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην εφαρμογή και την επανεξέταση των μέτρων που σχετίζονται με τα προϊόντα που διαθέτουν, συγχρόνως, τις μεγαλύτερες δυνατότητες εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας και τις μεγαλύτερες δυνατότητες σε ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία·

13.  αναγνωρίζει ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό επιτρέπει τη χρήση εθελοντικών συμφωνιών· υπογραμμίζει ότι οι εθελοντικές συμφωνίες μπορούν να χρησιμοποιούνται αντί των μέτρων εφαρμογής στις περιπτώσεις που καλύπτουν το μέγιστο τμήμα της αγοράς και κρίνονται ικανές να διασφαλίσουν τουλάχιστον ίσα επίπεδα περιβαλλοντικών επιδόσεων, και ότι πρέπει να εγγυώνται μια ταχύτερη διαδικασία λήψης αποφάσεων· θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της εποπτείας των εθελοντικών συμφωνιών και να διασφαλιστεί η κατάλληλη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών· επικροτεί, εν προκειμένω, τη σύσταση (ΕΕ) 2016/2125 της Επιτροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα μέτρα αυτορρύθμισης που λαμβάνει η βιομηχανία και ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά όλες τις εθελοντικές συμφωνίες που αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό·

14.  ενθαρρύνει την ενσωμάτωση των καμπυλών τεχνολογικής εκμάθησης στη μεθοδολογία για τον οικολογικό σχεδιασμό συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πρόβλεψης των τεχνολογικών βελτιώσεων έως την έναρξη ισχύος των κανονισμών και να διασφαλίζεται ότι οι κανονισμοί παραμένουν επίκαιροι·

15.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις εκτιμήσεις για την απελευθέρωση μικροπλαστικών στο υδάτινο περιβάλλον στα μέτρα οικολογικού σχεδιασμού, κατά περίπτωση· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει υποχρεωτικές απαιτήσεις για τα φίλτρα μικροπλαστικών κατά την επανεξέταση των μέτρων οικολογικού σχεδιασμού για τα οικιακά πλυντήρια και στεγνωτήρια·

Μετάβαση από την εξοικονόμηση ενέργειας στην αποδοτικότητα των πόρων

16.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για νέα ώθηση στις πτυχές των προϊόντων οι οποίες σχετίζονται με την κυκλική οικονομία και θεωρεί ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό παρέχει σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης της αποδοτικότητας των πόρων, οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμη·

17.  πιστεύει, συνεπώς, ότι η εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό – πέραν των συνεχιζόμενων προσπαθειών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης – πρέπει τώρα να καλύψει συστηματικά τον πλήρη κύκλο ζωής κάθε ομάδας προϊόντων εντός του πεδίου εφαρμογής της, με τη θέσπιση ελάχιστων κριτηρίων όσον αφορά την αποδοτικότητα των πόρων που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη βιωσιμότητα, την αντοχή, τη δυνατότητα επισκευής και τη δυνατότητα αναβάθμισης, αλλά επίσης τις δυνατότητες ανταλλαγής, επαναχρησιμοποίησης, κλιμακοθέτησης, ανακύκλωσης και επανακατασκευής, τη περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένες ή δευτερογενείς πρώτες ύλες και τη χρήση πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας·

18.  θεωρεί ότι τα επιλεγόμενα κριτήρια της κυκλικής οικονομίας για κάθε ομάδα προϊόντων πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς και να ορίζονται με σαφή και αντικειμενικό τρόπο, ενώ θα είναι εύκολα μετρήσιμα και θα μπορούν να πληρούνται με αναλογικό κόστος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η οδηγία εξακολουθεί να είναι εφαρμόσιμη·

19.  ζητεί τη συστηματική πραγματοποίηση διεξοδικών αναλύσεων για να διαπιστωθεί το δυναμικό των παραγόντων που συνδέονται με την κυκλική οικονομία, στη φάση των προπαρασκευαστικών μελετών για την εκπόνηση μέτρων οικολογικού σχεδιασμού ειδικών για κάθε κατηγορία προϊόντων·

20.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να παρέχουν οι κατασκευαστές σαφείς και αντικειμενικές οδηγίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες και στους ανεξάρτητους επισκευαστές να επισκευάζουν πιο εύκολα τα προϊόντα, χωρίς ειδικό εξοπλισμό· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία παροχής πληροφοριών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και τη διάρκεια ζωής των προϊόντων, εφόσον αυτό είναι εφικτό·

21.  επισημαίνει τα πιθανά οφέλη που θα υπάρξουν αν δοθεί έμφαση και σε άλλες περιβαλλοντικές πτυχές πέραν της χρήσης της ενέργειας, π.χ. στις επικίνδυνες χημικές ουσίες, στην απελευθέρωση μικροπλαστικών, στην παραγωγή αποβλήτων και τη χρήση πρώτων υλών, και ζητεί να χρησιμοποιούνται τα εργαλεία που προβλέπονται από την οδηγία για την ενίσχυση της διαφάνειας για τους καταναλωτές·

22.  θεωρεί ότι, καθώς πάνω από το 80 % των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος καθορίζεται στο στάδιο του σχεδιασμού, σε αυτό ακριβώς το στάδιο μπορεί σε μεγάλο βαθμό να αποφευχθεί, να αντικατασταθεί ή να περιοριστεί η χρήση ουσιών που προκαλούν ανησυχίες· υπογραμμίζει ότι η χρήση υλικών και ουσιών καίριας σημασίας, όπως οι σπάνιες γαίες, ή τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών, όπως οι ΡΟΡ και οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, πρέπει να εξετάζεται ειδικά βάσει των διευρυμένων κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού προκειμένου να περιορίζεται η χρήση τους ή να επιτυγχάνεται η υποκατάστασή τους ή τουλάχιστον να διασφαλίζεται η δυνατότητα εξαγωγής/διαχωρισμού τους στο τέλος του κύκλου ζωής, με την επιφύλαξη άλλων εναρμονισμένων νομικών απαιτήσεων που καθορίζονται σε ενωσιακό επίπεδο σχετικά με τις ουσίες αυτές·

23.  ζητεί οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα να μην θέτουν στόχους που είναι δύσκολο να επιτευχθούν από τους παραγωγούς της ΕΕ, ιδίως από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι δυνατότητες των οποίων όσον αφορά τις κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογίες είναι πολύ μικρότερες από τις δυνατότητες των κορυφαίων επιχειρήσεων στην αγορά·

24.  επικροτεί εν προκειμένω το πρόγραμμα εργασίας της περιόδου 2016-2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό, το οποίο περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την ανάπτυξη απαιτήσεων και προτύπων για την αποδοτικότητα των υλικών, στηρίζοντας τη χρήση των δευτερογενών πρώτων υλών, και προτρέπει την Επιτροπή να ολοκληρώσει το εν λόγω έργο κατά προτεραιότητα· θεωρεί ότι τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να είναι ειδικά για κάθε προϊόν, να βασίζονται σε άρτιες αναλύσεις, να εστιάζονται σε τομείς με σαφείς δυνατότητες βελτίωσης και να μπορούν να επιβάλλονται και να επαληθεύονται από τις αρχές εποπτείας της αγοράς· θεωρεί ότι, κατά τον καθορισμό βέλτιστων πρακτικών, θα πρέπει να προωθούνται η χρήση των αποτελεσμάτων από προηγούμενες και τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες καθώς και οι καινοτομίες αιχμής στην ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού·

25.  πιστεύει ότι η θέσπιση μιας «συστημικής προσέγγισης» για την εξέταση όχι μόνο του προϊόντος, αλλά και ολόκληρου του συστήματος που απαιτείται για τη λειτουργία του στη διαδικασία του οικολογικού σχεδιασμού, αποτελεί όλο και σημαντικότερο παράγοντα για την αποδοτικότητα των πόρων και καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει περισσότερες σχετικές ευκαιρίες σε επίπεδο συστήματος στο επόμενο πρόγραμμα εργασίας για τον οικολογικό σχεδιασμό·

26.  πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα προϊόντα που χρησιμοποιούν νερό, καθώς θα μπορούσαν να επιτευχθούν σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και σημαντικά οικονομικά οφέλη για τους καταναλωτές·

27.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάκτηση πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας και από τα απόβλητα εξορυκτικών δραστηριοτήτων·

28.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή ανέβαλε την ανάληψη δράσης σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων και των έξυπνων τηλεφώνων, εν αναμονή περαιτέρω αξιολογήσεων και δεδομένων των ραγδαίων τεχνολογικών μεταβολών στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων· θεωρεί, ωστόσο, ότι τα εν λόγω προϊόντα, τα οποία πωλούνται σε μεγάλες ποσότητες και αντικαθίστανται συχνά, παρουσιάζουν σαφείς δυνατότητες βελτίωσης, ειδικότερα στο επίπεδο της αποδοτικότητας των πόρων, και ότι συνεπώς τα κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού θα πρέπει να εφαρμοστούν στα προϊόντα αυτά και ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τον εξορθολογισμό της ρυθμιστικής προόδου· τονίζει ότι απαιτείται να εκτιμηθεί προσεκτικά ο τρόπος βελτίωσης του οικολογικού σχεδιασμού των ομάδων προϊόντων, των οποίων η δυνατότητα επισκευής και η αντικατάσταση ανταλλακτικών αποτελούν βασικές παραμέτρους του οικολογικού σχεδιασμού·

29.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο η δυνατότητα επισκευής να διευκολύνεται με τη δυνατότητα εξεύρεσης ανταλλακτικών στην αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος, σε λογική τιμή σε σχέση με το συνολικό κόστος του προϊόντος·

30.  υπενθυμίζει ότι απαιτείται μια ευρεία επανεξέταση του πλαισίου πολιτικής της Ένωσης για τα προϊόντα προκειμένου να ρυθμιστούν πτυχές της αποδοτικότητας των πόρων· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσο η σημερινή μεθοδολογία οικολογικού σχεδιασμού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για άλλες κατηγορίες προϊόντων πέραν των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων και ενδεχομένως να υποβάλει προτάσεις για μια νέα νομοθεσία·

31.  τονίζει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρήση ανακυκλωμένων/δευτερογενών υλικών, είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας δευτερογενών υλικών, και, συνεπώς, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια καλά οργανωμένη αγορά για τα εν λόγω υλικά·

32.  τονίζει τη σημασία της ανάληψης ευθύνης από τους παραγωγούς και της επέκτασης των περιόδων εγγύησης και των προϋποθέσεων, υποχρεώνοντας τους κατασκευαστές να αναλάβουν την ευθύνη για τη διαχείριση του σταδίου του κύκλου ζωής ενός προϊόντος κατά το οποίο το προϊόν είναι πλέον απόβλητο σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, της ενίσχυσης της δυνατότητας επισκευής, αναβάθμισης, δομοστοιχείωσης και ανακύκλωσης και της διασφάλισης ότι οι πρώτες ύλες και η διαχείριση των αποβλήτων παραμένουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

33.  ζητεί την επέκταση των ελάχιστων εγγυήσεων για τα καταναλωτικά διαρκή αγαθά·

Βελτίωση της εποπτείας της αγοράς

34.  εμμένει στην ανάγκη ενίσχυσης της εποπτείας των προϊόντων που διατίθενται στην εσωτερική αγορά μέσω της καλύτερης συνεργασίας και του καλύτερου συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών αρχών, και μέσω της παροχής επαρκών χρηματοδοτικών πόρων στις αρχές εποπτείας της αγοράς·

35.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ψηφιακού ενημερωτικού δελτίου για τα προϊόντα («διαβατήριο προϊόντων»), όπως προτείνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2017 για την οικολογική καινοτομία, ως ένα μέσο για τη γνωστοποίηση των υλικών και των ουσιών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα, πράγμα το οποίο θα μπορούσε επίσης να διευκολύνει την εποπτεία της αγοράς·

36.  ζητεί ένα πιο συνεκτικό και οικονομικά αποδοτικό σύστημα εποπτείας της αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό, και διατυπώνει τις ακόλουθες συστάσεις:

   επιβολή στις εθνικές αρχές της απαίτησης να χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων του ICSMS για να κοινοποιούν όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων συμμόρφωσης των προϊόντων και των δοκιμών που διεξάγονται για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τους κανονισμούς για τον οικολογικό σχεδιασμό· αυτή η βάση δεδομένων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα προϊόντα που πληρούν ή δεν πληρούν τα πρότυπα, προκειμένου να αποφεύγονται περιττές δοκιμές σε άλλα κράτη μέλη, και να είναι εύκολα προσβάσιμη και φιλική προς τον χρήστη·
   επέκταση της γενικής βάσης δεδομένων καταχώρισης προϊόντων με ενεργειακή σήμανση σε όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τους κανονισμούς για τον οικολογικό σχεδιασμό·
   επιβολή στις εθνικές αρχές της υποχρέωσης να καταρτίζουν ειδικά σχέδια για τις οικείες δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς στον τομέα του οικολογικού σχεδιασμού, τα οποία θα κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008(9)· τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιλαμβάνουν τυχαίες επιθεωρήσεις στα σχέδια αυτά·
   εφαρμογή μεθόδων ταχείας διαλογής για τον εντοπισμό προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς, οι οποίες θα πρέπει να καταρτιστούν σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες του βιομηχανικού κλάδου και να κοινοποιηθούν σε δημόσιους φορείς·
   εξέταση από την Επιτροπή του ενδεχομένου να καθορίσει ένα ελάχιστο ποσοστό των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά προκειμένου το ποσοστό αυτό να υποβληθεί σε δοκιμές, καθώς και να αναπτύξει εντολή για τη διεξαγωγή ιδίας ανεξάρτητης εποπτείας της αγοράς και να υποβάλει προτάσεις, εφόσον κρίνεται σκόπιμο·
   θέσπιση αποτρεπτικών μέτρων, τα οποία να περιλαμβάνουν: κυρώσεις για τους μη συμμορφούμενους κατασκευαστές, ανάλογες των επιπτώσεων της μη συμμόρφωσης στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς και αποζημίωση για τους καταναλωτές που έχουν αγοράσει μη συμμορφούμενα προϊόντα, ακόμη και μετά την παρέλευση της περιόδου νόμιμης εγγύησης, μέσω, μεταξύ άλλων, συλλογικών μέσων έννομης προστασίας·
   απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στις εισαγωγές από τρίτες χώρες και στα προϊόντα που πωλούνται μέσω διαδικτύου·
   διασφάλιση της συνοχής με την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών σχετικά με τη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα και την επιβολή της (COM(2017)0795), το πεδίο εφαρμογής της οποίας περιλαμβάνει προϊόντα που ρυθμίζονται δυνάμει της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό· στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει τη διευκόλυνση σε ενωσιακό επίπεδο των κοινών δοκιμών·

37.  επισημαίνει τη σημασία της ύπαρξης κατάλληλων και σαφώς καθορισμένων εναρμονισμένων προτύπων για τις δοκιμές και τονίζει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν πρωτόκολλα δοκιμών όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις πραγματικές συνθήκες· υπογραμμίζει ότι οι μέθοδοι δοκιμής θα πρέπει να άρτιες και ότι θα πρέπει να σχεδιάζονται και να εκτελούνται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποκλείεται η χειραγώγηση και η εσκεμμένη ή ακούσια βελτίωση των αποτελεσμάτων· φρονεί ότι οι δοκιμές δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν υπέρμετρα τις επιχειρήσεις, ιδίως λαμβανομένων υπόψη των ΜΜΕ, οι οποίες δεν έχουν την ίδια ικανότητα με τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές τους· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2282 της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση των ανοχών σε διαδικασίες επαλήθευσης·

38.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στο έργο επιβολής που διεξάγουν και για ενίσχυση της συνεργασίας όταν εντοπίζεται ένα μη συμμορφούμενο προϊόν· τονίζει την ανάγκη καθοδήγησης των κατασκευαστών και των εισαγωγέων σχετικά με τις λεπτομερείς απαιτήσεις των εγγράφων που είναι απαραίτητα για τις αρχές εποπτείας της αγοράς·

Άλλες συστάσεις

39.  τονίζει την ανάγκη διασφάλισης συνέπειας και σύγκλισης μεταξύ των κανονισμών για τον οικολογικό σχεδιασμό και των οριζόντιων κανονισμών όπως η νομοθεσία της Ένωσης για τα χημικά προϊόντα και τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων του REACH και των οδηγιών ΑΗΗΕ και RoHS, και επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των συνεργειών με τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις και το ενωσιακό οικολογικό σήμα·

40.  επισημαίνει τον δεσμό μεταξύ της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό και της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν κίνητρα για την τοποθέτηση αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά και να αυξήσουν τις δραστηριότητές τους όσον αφορά τις επιθεωρήσεις και την παροχή συμβουλών· θεωρεί ότι η βελτίωση του οικολογικού σχεδιασμού των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων μπορεί με τη σειρά της να επηρεάσει θετικά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων·

41.  υπογραμμίζει την ανάγκη να παρασχεθούν στο ευρύ κοινό, και ειδικότερα στα μέσα ενημέρωσης, σαφείς πληροφορίες όσον αφορά τα οφέλη του οικολογικού σχεδιασμού πριν από την κοινοποίηση ενός μέτρου, και ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κοινοποιούν εκ των προτέρων τα οφέλη των μέτρων οικολογικού σχεδιασμού ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας θέσπισης των μέτρων αυτών και να συνεργαστούν πιο ενεργά με τους ενδιαφερόμενους φορείς με στόχο να βοηθήσουν τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα τη νομοθεσία·

42.  τονίζει ότι η μετάβαση προς μια βιώσιμη και κυκλική οικονομία θα παρουσιάσει όχι μόνο πολλές ευκαιρίες αλλά και κοινωνικές προκλήσεις· εκτιμά, καθώς κανείς δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί, ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος που κινδυνεύουν από ενεργειακή φτώχεια όταν υποβάλλουν προγράμματα για να ενθαρρύνουν τη χρήση των πιο ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων· πιστεύει ότι τα προγράμματα αυτά δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν τη καινοτομία αλλά θα πρέπει να συνεχίσουν να επιτρέπουν στους κατασκευαστές να προσφέρουν στους καταναλωτές ένα ευρύ φάσμα προϊόντων υψηλής ποιότητας, και ότι θα πρέπει επίσης να ευνοούν τη διείσδυση στην αγορά των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων και των προϊόντων που χρησιμοποιούν νερό που μπορούν να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα πόρων και οικονομίες για τους καταναλωτές·

43.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να δώσουν το καλό παράδειγμα με το να θεσπίσουν και να χρησιμοποιούν πλήρως τη κυκλική οικονομία και τις στρατηγικές για οικολογικές δημόσιες συμβάσεις ώστε να δίδεται προτεραιότητα σε αποδεδειγμένα βιώσιμα προϊόντα, όπως τα προϊόντα με οικολογικό σήμα, και στα υψηλότερα πρότυπα για την αποδοτικότητα των πόρων σε όλες τις επενδύσεις, και να προωθούν την ευρεία χρήση των οικολογικών συμβάσεων και στον ιδιωτικό τομέα·

o
o   o

44.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10.
(2) ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 1.
(3) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171.
(4) http://www.consilium.europa.eu/media/32274/eco-innovation-conclusions.pdf
(5) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 65.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0287.
(7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 244/2009 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2009, περί εφαρμογής της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους μη κατευθυντικούς οικιακούς λαμπτήρες (ΕΕ L 76 της 24.3.2009, σ. 3).
(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1194/2012 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους κατευθυντικούς λαμπτήρες, τους λαμπτήρες διόδων φωτοεκπομπής και τον συναφή εξοπλισμό (ΕΕ L 342 της 14.12.2012, σ. 1).
(9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).


Απάντηση στις αναφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και της καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου
PDF 150kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με απάντηση στις αναφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και της καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου (2018/2600(RSP))
P8_TA(2018)0242B8-0238/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), το άρθρο 155 παράγραφος 1 και το άρθρο 352 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 4 και 30 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και τα άρθρα 31 και 32 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα μέτρα κατά των διακρίσεων και των καταχρήσεων της οδηγίας 97/81/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από την UNICE, το CEEP και την ETUC - Παράρτημα: Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης(1) (οδηγία για την εργασία μερικής απασχόλησης),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από την ETUC, την UNICE και το CEEP(2) (οδηγία για την εργασία ορισμένου χρόνου),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας(3) (οδηγία σχετικά με τον χρόνο εργασίας),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους(5) (οδηγία για το συμβούλιο εργαζομένων),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση 98 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως, και τη σύμβαση 175 σχετικά με την εργασία μερικής απασχόλησης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την επισφαλή απασχόληση(6),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο ‘Temporary contracts, precarious employment, employees’ fundamental rights and EU employment law’ («Προσωρινές συμβάσεις, επισφαλής απασχόληση, θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων και εργατικό δίκαιο της ΕΕ») που δημοσιεύθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών τον Νοέμβριο του 2017(7),

–  έχοντας υπόψη τις πολυάριθμες αναφορές σχετικά με παραβιάσεις της οδηγίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα(8), σχετικά με τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας των εργαζομένων που εργάζονται με συμβάσεις μηδενικών ωρών στον ιδιωτικό τομέα(9), σχετικά με τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση και τις διαφορές στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης(10) και σχετικά με την αντίθεση στην αυξανόμενη χρήση προσωρινών συμβάσεων(11),

–  έχοντας υπόψη τις νέες προτάσεις της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση ευρωπαϊκής αρχής εργασίας (COM(2018)0131), και για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους (COM(2018)0132),

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της ακρόασης που διοργάνωσε η Επιτροπή Αναφορών στις 22 Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την «Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε προσωρινές ή επισφαλείς θέσεις εργασίας, βάσει αναφορών που έχουν ληφθεί»,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τους εργαζομένους για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας(12),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την κατάργηση της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου (COM(2017)0797),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την «Αντιμετώπιση των αναφορών σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και της καταχρηστικής χρησιμοποιήσεως συμβάσεων ορισμένου χρόνου» (O-000054/2018 – B8‑0022/2018),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Αναφορών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης έχει αυξηθεί στην ΕΕ κατά τα τελευταία 15 έτη, ως αποτέλεσμα των πολιτικών λιτότητας και της περιστολής των εργασιακών δικαιωμάτων που εφαρμόστηκαν, κάτι που έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη επισφάλεια και αστάθεια της εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται αποτελεσματικές πολιτικές που να καλύπτουν τις διάφορες μορφές απασχόλησης και να προστατεύουν επαρκώς τους εργαζόμενους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επισφαλείς συνθήκες εργασίας προκύπτουν από την ύπαρξη σοβαρών ελλείψεων στην αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε διάφορα επίπεδα ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένων του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου της ΕΕ και της νομοθεσίας των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές σχετικά με τους διάφορους τύπους απασχόλησης πρέπει να εξετάζονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους από το οποίο προέρχονται και με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική και εργασιακή πολιτική της ΕΕ βασίζεται στην αρχή της επικουρικότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη να προσαρμοστούν τα μέτρα πολιτικής προκειμένου να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η επισφαλής απασχόληση αποτελεί δυναμική παράμετρο που επηρεάζει όλες τις προσωπικές σχέσεις εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της επισφαλούς απασχόλησης πρέπει να επιδιώκεται με μια ολοκληρωμένη πολυεπίπεδη δέσμη μέτρων πολιτικής που προωθεί αποτελεσματικά και χωρίς αποκλεισμούς πρότυπα εργασίας παράλληλα με αποτελεσματικά μέτρα που εξασφαλίζουν τον σεβασμό της αρχής της ισότητας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος για την αποτελεσματική καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών απασχόλησης που οδηγούν σε επισφάλεια πρέπει επίσης να επιδιώκεται με βάση την ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία της ΔΟΕ, η οποία εξετάζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τα δικαιώματα εργασίας, την κοινωνική προστασία και τον κοινωνικό διάλογο, ενώ η ισότητα των φύλων αποτελεί εγκάρσιο στόχο·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα της Eurostat και του Eurofound σχετικά με την μη εθελοντική προσωρινή απασχόληση, σχετικά με τις διαφορές φύλου και ηλικίας όσον αφορά την προσωρινή απασχόληση καθώς και σχετικά με την υποαπασχόληση σημαντικού ποσοστού των εργαζομένων με μερική απασχόληση, δείχνουν την αυξανόμενη παρουσία μη τυποποιημένων και άτυπων μορφών απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα για την ανεργία ανά φύλο και ηλικία δείχνουν ότι οι σχετικές τιμές βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδό τους από το 2009·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη έχει εμφανιστεί, με την πάροδο των ετών, σημαντική αύξηση των άτυπων και προσωρινών συμβάσεων εργασίας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, σε ένα νομικό πλαίσιο στο οποίο δεν είναι δυνατόν να προληφθεί επαρκώς η καταχρηστική χρήση συμβάσεων ορισμένου χρόνου ούτε να επιβληθούν σχετικές κυρώσεις λόγω της έλλειψης αποτελεσματικών και αναλογικών μέσων έννομης προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει υπονομεύσει την ακεραιότητα της ευρωπαϊκής εργατικής νομοθεσίας και της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ένα συνολικό πλαίσιο νομοθεσίας της ΕΕ με το οποίο θα έπρεπε να περιοριστεί ο κίνδυνος που σχετίζεται με την επισφάλεια ορισμένων τύπων εργασιακών σχέσεων, όπως είναι η οδηγία για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η οδηγία για την εργασία μερικής απασχόλησης, η οδηγία για την προσωρινή απασχόληση, η οδηγία για τον χρόνο εργασίας, η οδηγία για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, η οδηγία για την ίση μεταχείριση μεταξύ προσώπων και η οδηγία για την ισότητα ευκαιριών και την ίση μεταχείριση·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει συσσωρεύσει μεγάλες καθυστερήσεις κατά τον χειρισμό διαδικασιών επί παραβάσει σχετικά με την παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας της ΕΕ από ορισμένα κράτη μέλη, γεγονός που επιτρέπει να συνεχίζονται επί σειρά ετών η καταχρηστική χρησιμοποίηση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και η παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες πληροφορίες για αναφορές σχετικά με την κατάχρηση συμβάσεων ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα έχουν αναδείξει την κατάσταση ορισμένων προσωρινών εργαζομένων που είχαν απολυθεί από τον δημόσιο φορέα για τον οποίον εργάζονταν, σε συνέχεια αποφάσεων οι οποίες έκριναν ότι είχαν πέσει θύματα καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου, κατά παράβαση της οδηγίας 1999/70/ΕΚ σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από την ETUC, την UNICE και το CEEP·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες εργασίας διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, καθώς το καθένα διαθέτει τη δική του ειδική νομοθεσία σχετικά με τις συμβάσεις εργασίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει ακούσει ισχυρά στοιχεία σχετικά με την αύξηση της επισφαλούς απασχόλησης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι με συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας πρέπει να θεωρούνται εργαζόμενοι βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, δεδομένου ότι εργάζονται υπό τη διεύθυνση άλλου και λαμβάνουν αμοιβή για την εκτέλεση της εργασίας τους, και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να εφαρμόζεται η κοινωνική νομοθεσία της ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισφαλής απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας, έχει ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και υπονομεύει το δικαίωμα σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τις παροχές και την προστασία από καταχρηστική απόλυση, ενώ, παράλληλα, επηρεάζει αρνητικά την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και την επαγγελματική κατάρτιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισφαλής εργασία οδηγεί σε συνολική επισφάλεια της ζωής·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι πιθανότερο να εργάζονται σε θέσεις μερικής απασχόλησης ή με συμβάσεις περιορισμένου χρόνου ή με χαμηλούς μισθούς και, ως εκ τούτου, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επισφάλειας που απορρέει από διακρίσεις στην αγορά εργασίας, κάτι που επιβραδύνει την πρόοδο στην καταπολέμηση και εξάλειψη του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων·

1.  είναι της γνώμης ότι η επισφαλής απασχόληση σημαίνει απασχόληση που προκύπτει, μεταξύ άλλων, από την καταχρηστική χρήση προσωρινών συμβάσεων απασχόλησης κατά παράβαση των διεθνών προτύπων σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, των εργασιακών δικαιωμάτων και του δικαίου της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η επισφαλής απασχόληση συνεπάγεται μεγαλύτερη έκθεση σε κοινωνικοοικονομική τρωτότητα, ανεπαρκείς πόρους για μια αξιοπρεπή ζωή και ανεπαρκή κοινωνική προστασία·

2.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ της άτυπης εργασίας και της ύπαρξης επισφαλούς απασχόλησης· υπογραμμίζει ότι οι όροι «άτυπη» και «επισφαλής» δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα·

3.  λαμβάνει υπό σημείωση το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την επισφαλή απασχόληση και σχετικά με τις αναφορές που ελήφθησαν, και υπογραμμίζει ότι ο κίνδυνος επισφάλειας εξαρτάται από τον τύπο της σύμβασης αλλά επίσης και από τους ακόλουθους παράγοντες:

   ελάχιστη ή καμία εργασιακή ασφάλεια συνεπεία του μη μόνιμου χαρακτήρα της θέσης απασχόλησης, όπως στην περίπτωση συμβάσεων ακούσιας και συχνά περιθωριακής μερικής απασχόλησης, και, σε ορισμένα κράτη μέλη, μη προκαθορισμένων ωρών εργασίας και καθηκόντων που αλλάζουν ανάλογα με την κατά παραγγελία εργασία·
   υποτυπώδης προστασία από την απόλυση και έλλειψη επαρκούς κοινωνικής προστασίας σε περίπτωση απόλυσης·
   αμοιβή ανεπαρκής για αξιοπρεπή διαβίωση·
   ανύπαρκτα ή περιορισμένα δικαιώματα σε κοινωνική προστασία ή σε παροχές·
   καμία ή περιορισμένη προστασία εναντίον πάσης μορφής διακρίσεων·
   ανύπαρκτες ή περιορισμένες προοπτικές προαγωγής στην αγορά εργασίας ή εξέλιξης της σταδιοδρομίας και κατάρτισης·
   χαμηλό επίπεδο συλλογικών δικαιωμάτων και περιορισμένα δικαιώματα σε συλλογική εκπροσώπηση·
   περιβάλλον εργασίας που δεν συνάδει με τα ελάχιστα πρότυπα υγείας και ασφάλειας·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την επισφαλή απασχόληση, όπως είναι οι συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, εξασφαλίζοντας την ανάπτυξη νέων μέσων και τον συνεπή σεβασμό της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη συγκεκριμένη εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο με σκοπό την επίλυση του ελλείμματος αξιοπρεπούς εργασίας και την εφαρμογή μιας προσέγγισης με βάση τα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, ιδίως τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, και με τους σχετικούς συμφεροντούχους, για την προώθηση της ποιοτικής, ασφαλούς και καλά αμειβόμενης απασχόλησης, με στόχο, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση των επιθεωρήσεων εργασίας·

5.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει άμεσα δράση στη νομοθεσία της για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πρακτικών απασχόλησης που οδηγούν σε επισφάλεια·

6.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την εξάλειψη των αθέμιτων όρων στις συμβάσεις απασχόλησης, αντιμετωπίζοντας όλες τις παραβιάσεις και τα νομικά κενά· αναγνωρίζει τη νέα πρόταση οδηγίας για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας, που στοχεύει στη θέσπιση νέων δικαιωμάτων για όλους τους εργαζομένους, ιδίως προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στις νέες μορφές απασχόλησης και στις μη τυποποιημένες μορφές απασχόλησης, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις επιβαρύνσεις στους εργοδότες και διατηρώντας την προσαρμοστικότητα της αγοράς εργασίας·

7.  χαιρετίζει ειδικότερα τις διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα αναζήτησης πρόσθετης απασχόλησης, με απαγόρευση των ρητρών αποκλειστικότητας και με όρια στις ρήτρες περί ασυμβίβαστου, καθώς και το δικαίωμα του εργαζομένου να ενημερώνεται σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της εργασίας σε εύλογο χρόνο πριν από την εν λόγω ημερομηνία·

8.  τονίζει ότι η οδηγία για τον χρόνο εργασίας μπορεί και πρέπει να εφαρμόζεται σε εργαζόμενους με συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας και ότι, ως εκ τούτου, αυτοί καλύπτονται από τις διατάξεις κανόνες σχετικά με τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης και τον μέγιστο χρόνο εργασίας·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τους δείκτες της ΔΟΕ για τον καθορισμό της ύπαρξης σχέσης απασχόλησης ως μέσο αντιμετώπισης της έλλειψης προστασίας που προσφέρεται από την επισφαλή απασχόληση·

10.  παρατηρεί ότι η πρόσβαση σε κοινωνική προστασία έχει ζωτική σημασία για την οικονομική και κοινωνική ασφάλεια του εργατικού δυναμικού και την εύρυθμη λειτουργία των αγορών εργασίας που δημιουργούν θέσεις εργασίας και διατηρήσιμη ανάπτυξη·

11.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να εξασφαλίζονται επιθεωρήσεις, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι που υπόκεινται σε προσωρινές ή ευέλικτες συμβατικές ρυθμίσεις να απολαμβάνουν τουλάχιστον την ίδια προστασία όπως και όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι· σημειώνει ότι απαιτείται μια στοχευμένη προσπάθεια για να χρησιμοποιηθούν υφιστάμενα μέσα της ΔΟΕ σε μια ειδική εκστρατεία για την καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας, καθώς και ότι πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η ανάγκη για νέα δεσμευτικά μέσα και νομοθετικά μέτρα που θα περιορίζουν και θα μειώνουν την επισφαλή εργασία και θα καθιστούν τις επισφαλείς συμβάσεις εργασίας λιγότερο ελκυστικές για τους εργοδότες·

12.  πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να διενεργηθεί μια συνολική αξιολόγηση των περιστάσεων που συνδέονται με την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που ζητούνται από τον εργαζόμενο δεν αφορούσαν απλώς προσωρινές μόνον ανάγκες και, ως εκ τούτου, αποκαλύπτεται η ύπαρξη κατάχρησης κατά παράβαση της ρήτρας 5 της συμφωνίας-πλαισίου της οδηγίας 1999/70/ΕΚ·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο χώρο εργασίας·

14.  επιμένει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογούν τη νομοθεσία που αφορά τις πτυχές της επισφαλούς απασχόλησης σε σχέση με τις επιπτώσεις της από την άποψη του φύλου· θεωρεί αναγκαίο να δοθεί έμφαση σε διάφορα υφιστάμενα μέτρα σχετικά με τις ανάγκες των γυναικών που βρίσκονται σε επισφαλή απασχόληση, μία ήδη υπερεκπροσωπούμενη ομάδα που θα συνεχίσει να πλήττεται υπερβολικά·

15.  υπενθυμίζει ότι η γενική αρχή πάνω στην οποία βασίζεται η οδηγία 1999/70/ΕΚ σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου είναι ότι οι συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου αποτελούν τη γενική μορφή των σχέσεων εργασίας, ενώ οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου αποτελούν απλώς ένα χαρακτηριστικό της απασχόλησης σε ορισμένους τομείς ή για ορισμένα επαγγέλματα και δραστηριότητες·

16.  καταγγέλλει την ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με στόχο την κάλυψη αναγκών που δεν είναι προσωρινές αλλά πάγιες και διαρκείς, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί παραβίαση της οδηγίας 1999/70/ΕΚ·

17.  σημειώνει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί ότι η μετατροπή σύμβασης ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου χρόνου συνιστά μέτρο που συνάδει με τις απαιτήσεις που απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης, επειδή εμποδίζει την κατάχρηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οδηγεί σε οριστική εξάλειψη των συνεπειών της κατάχρησης(13)·

18.  τονίζει ότι η μετατροπή σύμβασης ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου χρόνου πρέπει να θεωρηθεί μέτρο που προλαμβάνει αποτελεσματικά και τιμωρεί την καταχρηστική χρησιμοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, και πρέπει να περιλαμβάνεται σαφώς και με συνέπεια από όλα τα κράτη μέλη στα αντίστοιχα νομικά τους πλαίσια για το εργατικό δίκαιο·

19.  τονίζει ότι η μετατροπή σύμβασης ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου χρόνου για τον εργαζόμενο ο οποίος έχει υπάρξει θύμα κατάχρησης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, κατά παράβαση της οδηγίας 1999/70/ΕΚ, δεν απαλλάσσει ένα κράτος μέλος από την υποχρέωση να επιβάλει κυρώσεις για την κατάχρηση αυτή, συμπεριλαμβανομένης επιπλέον της δυνατότητας για τον θιγόμενο εργαζόμενο να λάβει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που υπέστη κατά το παρελθόν·

20.  υπογραμμίζει ότι εάν ένα κράτος μέλος επιλέξει να τιμωρεί τις διακρίσεις ή την κατάχρηση που υπέστησαν εργαζόμενοι με προσωρινή απασχόληση κατά παραβίαση του δικαίου της Ένωσης, επιδικάζοντας αποζημιώσεις στους πληγέντες εργαζομένους, η αποζημίωση αυτή πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι επαρκής και αποτελεσματική και πρέπει να τους αποζημιώνει πλήρως για όλες τις ζημίες που έχουν υποστεί·

21.  τονίζει ότι οι δημοσιονομικές παράμετροι στις οποίες στηρίζεται η επιλογή κοινωνικής πολιτικής από ένα κράτος μέλος δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την απουσία αποτελεσματικών μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη και την τιμωρία για την κατάχρηση διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου· τονίζει ότι, στην πραγματικότητα, είναι αναγκαία η θέσπιση τέτοιων αποτελεσματικών μέτρων, σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης, προκειμένου να εξουδετερωθούν οι συνέπειες της παραβίασης των δικαιωμάτων των εργαζομένων·

22.  καταδικάζει το γεγονός ότι εργαζόμενοι, οι οποίοι είχαν αναγνωριστεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές ως θύματα καταχρηστικής χρησιμοποιήσεως συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά παράβαση της οδηγίας 1999/70/ΕΚ, έχουν απολυθεί· πιστεύει ακράδαντα ότι στις περιπτώσεις κατάχρησης διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, πρέπει να εφαρμοστεί ένα μέτρο που παρέχει αποτελεσματικές και ισοδύναμες εγγυήσεις για την προστασία των εργαζομένων ώστε να τιμωρηθεί δεόντως η κατάχρηση και να εξουδετερωθούν οι συνέπειες της παράβασης του δικαίου της ΕΕ, καθώς και για να διασφαλιστεί, ως προς την απασχόλησή τους, η θέση των εργαζομένων που επλήγησαν·

23.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τα πρότυπα της εργασίας σε μη τυποποιημένες μορφές απασχόλησης, προσφέροντας, τουλάχιστον, μια δέσμη ελάχιστων απαιτήσεων όσον αφορά την κοινωνική προστασία, τα επίπεδα ελάχιστων μισθών και την πρόσβαση στην κατάρτιση και την ανάπτυξη·

24.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να κάνουν σεβαστά, να προωθήσουν και να συγκεκριμενοποιήσουν τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στον χώρο εργασίας που αφορούν τα άτομα που εργάζονται στην άτυπη οικονομία, και να θέσουν σε εφαρμογή κατάλληλους μηχανισμούς ή να αναθεωρήσουν υφιστάμενους μηχανισμούς προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και να αναγνωρισθούν και επιβληθούν οι σχέσεις απασχόλησης κατά τρόπον ώστε να διευκολύνεται η μετάβαση των εργαζομένων στην επίσημη οικονομία·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 14 της 20.1.1998, σ. 9.
(2) ΕΕ L 175 της 10.7.1999, σ. 43.
(3) ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9.
(4) ΕΕ L 327 της 5.12.2008, σ. 9.
(5) ΕΕ L 122 της 16.5.2009, σ. 28.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0290.
(7) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596823/IPOL_STU(2017)596823_EN.pdf
(8) 0389/2015, 1328/2015, 0044/2016, 0988/2016, 1108/2016, 1202/2016, 1310/2016, 0188/2017, 0268/2017, 0283/2017, 0640/2017, 0701/2017.
(9) 0019/2016, 0020/2016, 0021/2016, 0099/2017, 1162/2017.
(10) 0019/2016, 0442/2017.
(11) 1043/2017.
(12) ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32.
(13) Απόφαση του Δικαστηρίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, Mascolo, C-22/13, ECLI:EU:C:2014:2401, παράγραφος 55.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου