Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2274(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0455/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0455/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2018 - 12.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0501

Usvojeni tekstovi
PDF 129kWORD 51k
Srijeda, 12. prosinca 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji
P8_TA(2018)0501A8-0455/2018
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. prosinca 2018. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji (COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0901 – C8-0492/2018),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(1) (Uredba o VFO-u), a posebno njezin članak 11.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 12.,

–  uzimajući u obzir novi nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019. koji je Komisija usvojila 30. studenoga 2018. (COM(2018)0900), u skladu s člankom 314. stavkom 8. UFEU-a,

–  uzimajući u obzir zaključke proračunskog trijaloga od 4. prosinca 2018.,

–  uzimajući u obzir stajalište o drugom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019. koje je Vijeće usvojilo 11. prosinca 2018. i istog dana proslijedilo Europskom parlamentu (15205/2018 – C8-0499/2018),

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0455/2018),

A.  budući da je instrument fleksibilnosti namijenjen financiranju, u određenoj financijskoj godini, precizno određenog rashoda koji nije moguće financirati u okviru gornjih granica raspoloživih za jedan ili više drugih naslova;

B.  budući da je Komisija predložila mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti kako bi se sredstva dostupna u općem proračunu Unije za financijsku godinu 2019. povećala za 985 629 138 milijuna EUR iznad gornje granice naslova 3. radi financiranja mjera u području migracija, izbjeglica i sigurnosti;

C.  budući da su se predstavnici Parlamenta i Vijeća na proračunskom trijalogu 4. prosinca 2018. dogovorili da će dodatno mobilizirati instrument fleksibilnosti u iznosu 178 715 475 EUR za podupiranje programa u okviru programa Obzor 2020. i Erasmus + u podnaslovu 1a;

1.  slaže se da se instrument fleksibilnosti mobilizira iznosom od 1 164 344 613 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza;

2.  ponavlja da se mobilizacijom ovog instrumenta, kako je predviđeno u članku 11. Uredbe o VFO-u, još jednom potvrđuje koliko je presudno da proračun Unije bude fleksibilniji;

3.  ponavlja svoj dugogodišnji stav da se plaćanja koja proizlaze iz preuzetih obveza prethodno mobiliziranih preko instrumenta fleksibilnosti mogu računati samo iznad gornjih granica VFO-a;

4.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

5.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednicom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(2) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za jačanje ključnih programa za konkurentnost EU-a i za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2019/276.)

Posljednje ažuriranje: 7. listopada 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti