Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0091(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0366/2018

Ingivna texter :

A8-0366/2018

Debatter :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Omröstningar :

PV 12/12/2018 - 12.6
CRE 12/12/2018 - 12.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0504

Antagna texter
PDF 111kWORD 42k
Onsdagen den 12 december 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan ***
P8_TA(2018)0504A8-0366/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2018 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07964/2018),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt partnerskap (07965/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 91, artikel 100.2, artikel 207.4 första stycket, artikel 218.6 andra stycket a led v och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0382/2018),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den 12 december 2018(1) om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet i form av en skrivelse från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8‑0366/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Japan.

(1) Antagna texter, P8_TA(2018)0505.

Senaste uppdatering: 7 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy