Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0122(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0383/2018

Ingivna texter :

A8-0383/2018

Debatter :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Omröstningar :

PV 12/12/2018 - 12.8
CRE 12/12/2018 - 12.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0506

Antagna texter
PDF 110kWORD 42k
Onsdagen den 12 december 2018 - Strasbourg
Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan ***
P8_TA(2018)0506A8-0383/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2018 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan (08462/2018 – C8-0417/2018 – 2018/0122(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (08462/2018),

–  med beaktande av utkastet till det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan (08463/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 37 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 212.1 samt artikel 218.6 andra stycket a och 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0417/2018),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den 12 december 2018(1) om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0383/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Japan.

(1) Antagna texter, P8_TA(2018)0507.

Senaste uppdatering: 21 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy