Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0122M(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0385/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0385/2018

Rasprave :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Glasovanja :

PV 12/12/2018 - 12.9

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0507

Usvojeni tekstovi
PDF 154kWORD 55k
Srijeda, 12. prosinca 2018. - Strasbourg
Sporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana (rezolucija)
P8_TA(2018)0507A8-0385/2018

Nezakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. prosinca 2018. o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane (08462/2018 – C8-0417/2018 – 2018/0122M(NLE))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (08462/2018),

–  uzimajući u obzir nacrt Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane(1) (08463/2018),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 37. Ugovora o Europskoj uniji i člankom 212. stavkom 1., člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) te člankom 218. stavkom 8. drugim podstavkom Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0417/2018),

–  uzimajući u obzir Sporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana koji je potpisan u Tokiju 17. srpnja 2018.,

–  uzimajući u obzir Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana koji je potpisan u Tokiju 17. srpnja 2018.,

–  uzimajući u obzir 25. bilateralni sastanak na vrhu održan u Tokiju 17. srpnja 2018. te zajedničku izjavu s tog sastanka,

–  uzimajući u obzir prvi bilateralni sastanak na vrhu održan u Haagu 1991. i usvajanje zajedničke deklaracije o odnosima između EZ-a i Japana,

–  uzimajući u obzir 20. sastanak na vrhu između EU-a i Japana održan 2010. godine,

–  uzimajući u obzir zajedničku komunikaciju potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom ekonomskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci pod naslovom „Povezivanje Europe i Azije – temelji za strategiju EU-a” od 19. rujna 2018.,

–  uzimajući u obzir globalnu strategiju vanjske i sigurnosne politike Europske unije koju je objavila potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Europskog parlamenta u lipnju 2016.,

–  uzimajući u obzir smjernice o vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a u istočnoj Aziji koje je odobrilo Vijeće 15. lipnja 2012.,

–  uzimajući u obzir Sporazum između Europske zajednice i Japana o suradnji u znanosti i tehnologiji koji je potpisan 2009.(2),

–  uzimajući u obzir akcijski plan EU-a i Japana iz 2001. godine,

–  uzimajući u obzir posjet ad hoc izaslanstva Odbora za vanjske poslove Tokiju i Južnoj Koreji od 3. do 6. travnja 2018.,

–  uzimajući u obzir 38. međuparlamentarnu sjednicu EU-a i Japana koja je održana u Tokiju 9. i 10. svibnja 2018.,

–  uzimajući u obzir posjet ad hoc izaslanstva Pododbora za sigurnost i obranu Tokiju od 22. do 25. svibnja 2017.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. travnja 2014. koja sadrži preporuke Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje o pregovorima o Sporazumu o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana(3),

–  uzimajući u obzir svoju Zakonodavnu rezoluciju od 12. prosinca 2018. o Nacrtu odluke(4),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 2. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove (A8-0385/2018),

A.  budući da su EU i Japan strateški partneri od 2003. te da i dalje blisko surađuju na brojnim multilateralnim forumima;

B.  budući da EU i Japan kao globalni partneri bliskih stavova dijele posebnu odgovornost za potporu miru, stabilnosti, multilateralizmu, poštovanju ljudskih prava, blagostanju i obrani poretka temeljenog na pravilima u svijetu koji se brzo mijenja;

C.  budući da će oko trećine svjetske gospodarske proizvodnje biti obuhvaćeno Sporazumom o strateškom partnerstvu i Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Japana;

D.  budući da je japanska vlada pokrenula reforme sigurnosne politike koje uključuju jačanje obrambenih sposobnosti, obnovu saveza s SAD-om i suradnju s drugim demokracijama u regiji i šire;

E.  budući da se povećao japanski doprinos međunarodnoj sigurnosti i stabilnosti; budući da se u japanskoj nacionalnoj sigurnosnoj strategiji za 2013. spominje politika aktivnog doprinosa miru koja se temelji na načelu međunarodne suradnje;

F.  budući da je Japan najdugotrajniji partner NATO-a i da je potpisnik sporazuma o klasificiranim podacima, kibersigurnosti, borbi protiv piratstva, pružanju pomoći u slučaju katastrofe i pružanju humanitarne pomoći;

G.  budući da je Japan tijekom posljednjih desetljeća dobio međunarodne pohvale zbog svoje politike vojne suzdržanosti koja nipošto nije omela njegov put uspona do pozicije jednog od najvažnijih gospodarskih i političkih dionika u svijetu;

H.  budući da je Japan uložio napore kako bi se revidirao Sporazum o transpacifičkom partnerstvu (TPP) nakon povlačenja SAD-a i u srpnju 2018. ratificirao revidirani sporazum – Sveobuhvatni i progresivni sporazum za transpacifičko partnerstvo (CPTPP); budući da je Japan također pokazao interes za Regionalno sveobuhvatno gospodarsko partnerstvo (RCEP) koje uključuje i Kinu;

I.  budući da je Japan aktivan član Azijske razvojne banke (ADB), Afričke razvojne banke (AFDB), Međuameričke razvojne banke (IADB), Gospodarske i socijalne komisije Ujedinjenih naroda za Aziju i Pacifik (UNESCAP) i drugih specijaliziranih agencija UN-a, Azijsko-europskog sastanka (ASEM) i Azijskog dijaloga za suradnju (ACD); budući da je Japan član Svjetske trgovinske organizacije (WTO), Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) te skupina G7 i G20;

J.  budući da je japanska vlada u veljači 2015. odobrila novu Povelju o razvojnoj suradnji;

Sporazum i odnosi između EU-a i Japana

1.  pozdravlja sklapanje nacrta Sporazuma o strateškom partnerstvu kojim se osigurava pravno obvezujući okvir, jačaju bilateralni odnosi između EU-a i Japana i jača suradnja na više od 40 područja kao što su promicanje mira i stabilnosti, operacije pružanja pomoći u hitnim slučajevima, vanjska politika i sigurnosna pitanja, globalni razvoj i humanitarna pomoć, gospodarska pitanja, istraživanje, inovacije, obrazovanje, sigurnost hrane, poljoprivredna politika, politika IKT-a, svemirska tehnologija, kultura i sport, ali i globalni izazovi koji zahtijevaju globalnu koordinaciju kao što su klimatske promjene, migracija, kiberprijetnje, javno zdravstvo, prekogranični kriminal, operacije izgradnje mira, upravljanje krizama i katastrofama i borba protiv terorizma;

2.  naglašava poveznice između Sporazuma o strateškom partnerstvu i Sporazuma o gospodarskom partnerstvu (SGP), najvećeg svjetskog bilateralnog sporazuma o slobodnoj trgovini; smatra da sklapanje tih dvaju sporazuma predstavlja poboljšanje partnerstva s ciljem pružanja konkretnih koristi građanima EU-a i Japana te podržava daljnju suradnju na multilateralnim forumima; pozdravlja uzajamno poštovanje i povjerenje koji su osnaženi u procesu pregovaranja;

3.  pozdravlja upućivanje u članku 1. stavku 3. Sporazuma o strateškom partnerstvu na parlamentarnu dimenziju koja ima cilj jačanja partnerstva kroz dijalog i suradnju u područjima političkih pitanja, vanjskih i sigurnosnih politika te drugih sektorskih suradnji; u tom pogledu predlaže da japanski i Europski parlament nastave razvijati parlamentarni nadzor i dijalog u cilju osiguranja provedbe ugovorene suradnje; traži da Europski parlament nadgleda sastanke Zajedničkog odbora i njihovu dokumentaciju; potiče na daljnje uključivanje i promicanje odgovornosti u provedbi Sporazuma o strateškom partnerstvu kod civilnog društva; ponovno ističe svoje uvjerenje da bi se konkretan oblik opće i sektorske suradnje u načelu trebao temeljiti na ciljevima održivog razvoja koji će se provoditi do 2030., a koje bi usvojili Ujedinjeni narodi te podržale ugovorne stranke;

4.  naglašava potrebu suradnje na multilateralnoj razini radi promicanja pristupanja Ugovoru o trgovini oružjem i provedbe Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, čime se sprečava širenja oružja za masovno uništenje te bori protiv terorizma, nekažnjavanja najtežih kaznenih djela protiv međunarodnog prava i kršenja ljudskih prava;

5.  podsjeća da je u zemljama u razvoju potreban sveobuhvatan i dosljedan pristup u pogledu diplomatskih, ekonomskih, kulturnih i sigurnosnih pitanja jer su u tim zemljama sigurnost i razvoj usko povezani, što je zajedničko mišljenje EU-a i Japana;

Ljudska prava i temeljne slobode

6.  ponavlja zajedničku obvezu poštovanja ljudskih prava, demokracije, temeljnih sloboda, dobrog upravljanja i vladavine prava, koji predstavljaju zajedničke vrijednosti sadržane u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, te suradnje u svrhu globalnog promicanja i zaštite tih vrijednosti i međunarodnog poretka koji se temelji na pravima;

7.  napominje da Japan nije ratificirao dvije temeljne konvencije Međunarodne organizacije rada (o diskriminaciji i ukidanju prisilnog rada) i pozdravlja odluku Japana da uspostavi međuministarski okvir za postupanje u vezi s provedbom obveza održivog razvoja u okviru SGP-a, uključujući ratifikaciju tih konvencija;

8.  naglašava potrebu za daljnjom suradnjom u području prava žena kako bi se osiguralo da je postizanje rodne ravnopravnosti jedan od glavnih ciljeva partnerstva; potiče japanski parlament da nastavi raditi na zakonodavstvu kako bi se riješio problem diskriminacije na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta;

9.  osuđuje činjenicu da se u Japanu i dalje provodi smrtna kazna, a pogubljenja se provode vješanjem bez prethodnog upozorenja zatvorenika; budući da je Odbor UN-a protiv mučenja osudio tu praksu zbog psihološkog pritiska koji stvara za zatvorenike i njihove obitelji; podupire napore UN-a u pogledu postupnog ukidanja smrtne kazne; poziva EU da započne dijalog s japanskom vladom o moratoriju na smrtnu kaznu s ciljem njezina konačnog ukidanja;

Regionalni i međunarodni odnosi

10.  podsjeća da je u globalnoj strategiji EU-a iz 2016. prepoznata izravna poveznica između europskog blagostanja i azijske sigurnosti i da se u njoj EU poziva na veće praktične doprinose i na suradnju s partnerima kao što je Japan kako bi se promicao mir na Korejskom poluotoku i kako bi se na miran način nastojalo riješiti izuzetno važne pomorske i teritorijalne sporove u Istočnokineskom i Južnokineskom moru na temelju međunarodnog prava i konvencija; naglašava važnost izgradnje povjerenja i preventivne diplomacije; ističe da se mora poštovati sloboda međunarodne plovidbe; pozdravlja sastanak premijera Abea i predsjednika Xija u Pekingu 26. listopada 2018. i najavu obveze da se otvori novo poglavlje u odnosima kao korak prema poboljšanju bilateralnih veza i smanjenju regionalnih napetosti;

11.  uviđa da je utjecaj Kine i Rusije u azijsko-pacifičkoj regiji veliki sigurnosni izazov za Japan i interese Europske unije te stoga pozdravlja obveze iz Sporazuma o strateškom partnerstvu za jačanje sigurnosne suradnje EU-a i Japana kao zaštitu od takvih prijetnji;

12.  pozdravlja uspostavu misije Japana pri NATO-u 1. srpnja 2018.;

13.  pozdravlja novu strategiju EU-a za poboljšanje povezanosti s Azijom kroz promicanje dijaloga, stabilnosti, regionalne i međunarodne suradnje, interoperabilnih prijevoznih, energetskih i digitalnih mreža i veza među ljudima; naglašava prilike koje povezanost pruža u okviru povećanja razmjena u području obrazovanja, znanosti, istraživanja i kulture;

14.  poziva na širenje bilateralne suradnje EU-a i Japana i plurilateralne suradnje s Južnom Korejom, Sjedinjenim Američkim Državama i Kinom radi potpore nastojanjima da se osigura mir i održi stabilnost u regiji te miran suživot na Korejskom poluotoku i da se izvrši potpuna, nepovratna i provjerljiva denuklearizacija DNRK-a; ističe važnost daljnje suradnje i dobrosusjedskih odnosa između Japana i Južne Koreje kojom bi se poboljšala regionalna stabilnost i riješili sigurnosni rizici kao što je DNRK; obvezuje se da će poduprijeti stalan međunarodni pritisak na DNRK kako bi se osiguralo da se poduzmu konkretni koraci prema denuklearizaciji; podržava međunarodnu suradnju kako bi se riješio problem nestalih japanskih građana za koje se strahuje da ih je oteo sjevernokorejski režim; naglašava da je stabilnost u sjeveroistočnoj Aziji u središtu interesa Europe;

15.  naglašava da EU i Japan moraju surađivati kako bi se povećale sposobnosti Udruženja država jugoistočne Azije (ASEAN) u pogledu programa regionalne integracije i suradnje te zajedničkog rješavanja sukoba u regiji i jačanja središnje uloge ASEAN-a u multilateralnom poretku jugoistočne Azije; podržava odluku donesenu na 33. Forumu ASEAN-a i Japana u Tokiju radi daljnjeg jačanja veza i rješavanja regionalnih i međunarodnih pitanja od zajedničkog interesa te suradnje na promicanju mira i stabilnosti; smatra da promicanje i zaštita ljudskih prava djelotvorno pridonose tim dvama ciljevima; poziva na sinergije između japanske strategije za slobodnu i otvorenu indo-pacifičku regiju i inicijativa EU-a, uključujući investicijski plan EU-a te proširene transeuropske prometne mreže EU-a, kako bi se promicala globalna suradnja u području povezivosti;

16.  prima na znanje ambiciju Japana da postane nestalna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda za razdoblje od 2023. do 2024. te pozdravlja njegov doprinos UN-u u područjima kao što su razoružanje i neširenje oružja, očuvanje i izgradnja mira te sigurnost;

Sektorska suradnja

17.  naglašava mogućnosti i zamah koji su omogućeni Sporazumom o strateškom partnerstvu u cilju razvoja kulturnih odnosa te suradnje u području mladih, obrazovanja i sporta; prima na znanje trenutačnu nisku razinu međuljudskih kontakata i jezične prepreke; predlaže daljnje ulaganje kako bi se poboljšali interakcija među građanima, obrazovni i kulturni dijalog, programi akademske mobilnosti u okviru programa Erasmus+ i javna diplomacija u cilju promicanja međusobnog razumijevanja i kulturne raznolikosti;

18.  skreće pozornost na poticaj koji Sporazum o strateškom partnerstvu pruža sektorskoj suradnji u području zaštite potrošača i razmjena u pogledu regulatornih i nadzornih sustava financijskog sektora;

19.  smatra da su, kao vodeći svjetski donatori koji imaju dugu povijest davanja službene razvojne pomoći manje razvijenim zemljama istočne Azije, a odnedavno i zemljama Afrike, Bliskog istoka i Latinske Amerike, EU i Japan prirodni partneri, zajedno s vladama zemalja koje primaju pomoć, za koordinaciju pomoći i osiguravanje dosljednosti; naglašava da je glavna svrha razvojne pomoći smanjenje siromaštva preko ostvarenja ciljeva održivog razvoja te sa zadovoljstvom iščekuje uzajamnu suradnju prema ostvarenju tih ciljeva;

20.  pozdravlja činjenicu da je Japan 2016. ratificirao Pariški sporazum o klimatskim promjenama te snažno potiče njegovu učinkovitu provedbu te da Japan preuzme vodeću ulogu u proaktivnoj borbi protiv klimatskih promjena i jačanju napora za njihovo ublažavanje; poziva EU i Japan da pojačaju suradnju u području održive energije, npr. u razvoju prijevoza s niskim emisijama; ističe da je savjetodavni odbor za klimatske promjene ministra vanjskih poslova u veljači 2018. objavio svoje izvješće u kojem je potreba za energetskom tranzicijom prema obnovljivim izvorima energije bila u središtu japanske energetske strategije u području energetske diplomacije;

21.  pozdravlja uključivanje održivog upravljanja šumama u sporazum i sa zanimanjem iščekuje daljnju razmjenu dobrih praksi u području nezakonite sječe, na temelju iskustava iz Uredbe EU-a o drvu, s ciljem uvođenja obvezne dužne pažnje u japansko zakonodavstvo;

22.  žali zbog nastojanja Japana da osigura prekidanje moratorija na komercijalni kitolov na sastancima Međunarodne komisije za kitolov u rujnu 2018. i poziva na obustavu kitolova u znanstvene svrhe;

23.  naglašava da je Japan drugo najveće tržište kozmetike na svijetu; podsjeća da su ispitivanje kozmetičkih proizvoda na životinjama i prodaja uvezenih kozmetičkih proizvoda koji se ispituju na životinjama zabranjeni u EU-u; u tom kontekstu potiče stranke na razmjenu informacija i suradnju u cilju okončanja ispitivanja kozmetičkih proizvoda na životinjama u Japanu;

24.  naglašava važnost očuvanja biološke raznolikosti te potiče Japan da povuče svoje rezerve na Konvenciju o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES);

25.  poziva na brzu ratifikaciju privremenog sporazuma od strane parlamenata država članica EU-a i na njegovu temeljitu provedbu u svim sektorima;

o
o   o

26.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica te vladi i parlamentu Japana.

(1) SL L 216, 24.8.2018., str. 1.
(2) SL L 90, 6.4.2011., str. 2.
(3) SL C 443, 22.12.2017., str. 49.
(4) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0506.

Posljednje ažuriranje: 7. listopada 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti