Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2903(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0557/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0511

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 138kWORD 56k
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά
P8_TA(2018)0511RC-B8-0557/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά (2018/2903(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» (COM(2015)0550),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States» (Έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της) (SWD(2015)0203),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά – Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης – “Μαζί για μια νέα ανάπτυξη”» (COM(2011)0206),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Ενιαία αγορά – Πράξη ΙΙ – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 9ης Μαΐου 2010 του Mario Monti προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, με τίτλο «Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά – Στην υπηρεσία της οικονομίας και της κοινωνίας της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου του 2014 με τίτλο «The Cost of Non-Europe in the Single Market» (Το κόστος της μη Ευρώπης στην ενιαία αγορά), που εκπονήθηκε κατ’ ανάθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ιανουαρίου του 2016 με τίτλο «A strategy for completing the Single Market: “the trillion euro bonus”» (Στρατηγική για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς: το μπόνους του ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ), που εκπονήθηκε κατ’ ανάθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τους μη δασμολογικούς φραγμούς στην ενιαία αγορά(2), που εκδόθηκε με βάση έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά(3), που εκδόθηκε με βάση έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 2017, με τίτλο «Ενδιάμεση επανεξέταση της εφαρμογής της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά — Μια συνδεδεμένη ψηφιακή αγορά για όλους» (COM(2017)0228),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Η ενιαία αγορά σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο — ένα μοναδικό πλεονέκτημα που χρήζει ανανεωμένης πολιτικής δέσμευσης» (COM(2018)0772),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά υπήρξε και παραμένει ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς με μεγάλη ανταγωνιστικότητα, καθώς και κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό έχει καταδειχτεί περαιτέρω κατά τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην υφήλιο σημειώνονται ραγδαίες και σημαντικές αλλαγές, που έχουν επίσης αντίκτυπο στην ενιαία αγορά της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά δεν αξιοποιεί στο έπακρο το δυναμικό της·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά δεν μπορεί να θεωρείται αμιγώς οικονομική·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του ίδιου του Κοινοβουλίου, το αναμενόμενο όφελος από την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς θα μπορούσε να υπερβεί το ένα τρισεκατομμύριο ευρώ ως αύξηση του ΑΕΠ συλλογικά σε ολόκληρη την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών αναμενόμενων κερδών στον τομέα των υπηρεσιών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται στρατηγική και ολοκληρωμένη προσέγγιση, και ότι η απόκριση στις προκλήσεις θα πρέπει να είναι τόσο πολιτικού όσο και τεχνικού χαρακτήρα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα σημάδια όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο δεν είναι καθησυχαστικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ενιαία αγορά σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, το έλλειμμα μεταφοράς για 16 οδηγίες με προθεσμίες μεταφοράς μεταξύ Δεκεμβρίου του 2017 και Μαΐου του 2018 ήταν 25 % τον Ιούνιο του 2018·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τους γενικούς στόχους της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την ενιαία αγορά σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο λίγους μόλις μήνες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 και στην 25η επέτειο της ενιαίας αγοράς·

2.  τονίζει ότι η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς είναι ένα από τα βασικά θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς θα πρέπει, συνεπώς, να επανέλθει στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας, δεδομένου ότι συμβάλλει στην ελευθερία, τις ευκαιρίες και την ευημερία για την Ευρώπη, παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα στους πολίτες, στους εργαζομένους, στους καταναλωτές, στους επιχειρηματίες και στις επιχειρήσεις, και είναι επωφελής για πάνω από 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους και περισσότερες από 21 εκατομμύρια ΜΜΕ·

3.  υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να εξαλειφθούν από την ενιαία αγορά οι εναπομείναντες αδικαιολόγητοι φραγμοί προκειμένου να επιτευχθούν απτά και γρήγορα αποτελέσματα από άποψη ανάπτυξης, καινοτομίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας, επιλογών των καταναλωτών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων·

4.  τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να εργαστεί για να διασφαλίσει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών θα έχει την ίδια προτεραιότητα με την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών εντός της ενιαίας αγοράς· υπογραμμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών είναι πολύ λιγότερο ανεπτυγμένη από την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών·

5.  τονίζει ότι, παρά την κατάργηση των δασμολογικών φραγμών στην ενιαία αγορά, εξακολουθούν να υπάρχουν πλείστοι όσοι και διάφοροι αδικαιολόγητοι μη δασμολογικοί φραγμοί· επισημαίνει ότι η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς επιτάσσει άμεσες ενέργειες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να αρθούν αυτοί οι αδικαιολόγητοι φραγμοί·

6.  πιστεύει ότι η βαθύτερη ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς απαιτεί περισσότερο πολιτικό θάρρος και δέσμευση από ό,τι πριν από 25 χρόνια και περισσότερες προσπάθειες για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ ρητορικής και επίτευξης αποτελεσμάτων και να εξαλειφθούν οι αδυναμίες της·

7.  εκφράζει την πεποίθηση ότι για να επιτευχθεί βαθύτερη ολοκλήρωση είναι καθοριστικό να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους παίκτες σε όλα τα κράτη μέλη·

8.  επισημαίνει ότι μόνο το 7 % των ΜΜΕ προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου σε διασυνοριακή βάση και μόνο το 15 % των καταναλωτών κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, και επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα μπορούσε να αποφέρει όφελος πάνω από 415 δισεκατομμυρίων EUR, ενώ θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας·

9.  τονίζει ότι τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν σαφώς την επείγουσα ανάγκη να συνεχιστεί η προσπάθεια να καταστεί ο ψηφιακός τομέας πλήρως προσβάσιμος σε πολίτες και επιχειρήσεις και να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ψηφιακή διάσταση·

10.  ζητεί να σταματήσει ο παρωχημένος διαχωρισμός της «ψηφιακής» ενιαίας αγοράς από την «απογραμμική» ενιαία αγορά, καθώς οι ψηφιακές λύσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης οικονομίας και των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει, και κάθε πτυχή της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να είναι ψηφιακά επαρκής·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς με φιλόδοξες προτάσεις, με στόχο τη θέσπιση σύγχρονων και αποτελεσματικών κοινών κανόνων για την προστασία των καταναλωτών, τη στήριξη των δημόσιων διοικήσεων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ και τη δημιουργία θεμιτού ανταγωνισμού·

12.  πιστεύει ότι, για την προάσπιση και την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, είναι καθοριστικό να υπερασπιστούμε σθεναρά τις τέσσερις ελευθερίες, δηλαδή την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών, των αγαθών και των κεφαλαίων τόσο φυσικά όσο και διαδικτυακά, και τονίζει ότι όλοι οι φορείς της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται σε από κοινού συμφωνηθέντες κανόνες·

13.  επισημαίνει ότι η νέα νομοθεσία θα πρέπει να αντικατοπτρίζει με συνέπεια τη φιλοδοξία για ολοκλήρωση της αγοράς, την ανάγκη για εξάλειψη των αδικαιολόγητων κανονιστικών και διοικητικών φραγμών και την ανάγκη να είναι μελλοντικά βιώσιμη·

14.  επισημαίνει ότι η ενιαία αγορά υφίσταται όλο και μεγαλύτερη πίεση από εθνικούς κανόνες που αντιβαίνουν στις θεμελιώδεις αρχές της, ιδίως κανόνες σε εθνικό επίπεδο που επηρεάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών· αναγνωρίζει ότι αδικαιολόγητα και δυσανάλογα εθνικά μέτρα, όπως επίσης μέτρα χωρίς συντονισμό, θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ενότητα και την αποτελεσματικότητα της ενιαίας αγοράς· υπενθυμίζει ωστόσο ότι ορισμένα μέτρα μπορεί να είναι θεμιτά και αναγκαία για την προστασία των στόχων δημόσιου συμφέροντος όπως αναγνωρίζονται στις Συνθήκες·

15.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των κανόνων στην πράξη: οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να απολαύσουν τα πολλά πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς μόνο εάν οι κανόνες που έχουν συμφωνηθεί από κοινού λειτουργούν στην πράξη και παρέχουν οφέλη στους εν λόγω πολίτες και επιχειρήσεις·

16.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει καλύτερα τα υφιστάμενα μέσα για την ανάληψη δράσης κατά των εθνικών κανόνων που δεν είναι σύμφωνοι με τη νομοθεσία για την ενιαία αγορά·

17.  αναγνωρίζει ότι η δομή διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς θα πρέπει σαφώς να ενισχυθεί, ώστε να εξασφαλίζονται αποτελεσματικοί μηχανισμοί παρακολούθησης και να εντοπίζεται η ανεπαρκής μεταφορά της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς ή η ανεπαρκής μεταφορά και εφαρμογή, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή διαδικασιών επί παραβάσει όταν είναι αναγκαίο·

18.  υποστηρίζει σθεναρά την έκκληση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αφιερώσει μια σε βάθος συζήτηση, σε επίπεδο κρατών ή κυβερνήσεων, στην ενιαία αγορά σε όλες τις διαστάσεις της, προκειμένου να προσδιοριστούν κοινές προτεραιότητες δράσης και κατάλληλοι μηχανισμοί που θα ανταποκρίνονται στην ανάγκη ανανέωσης της πολιτικής δέσμευσης για την ενιαία αγορά·

19.  καλεί την προσεχή Επιτροπή, ενόψει της προσεχούς πολιτικής θητείας 2019-2024, να καταρτίσει φιλόδοξα σχέδια δράσης για την ενιαία αγορά· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή υπέβαλε ορισμένες νομοθετικές προτάσεις πολύ αργά με αποτέλεσμα οι συννομοθέτες να αδυνατούν να τις εξετάσουν σωστά και να τις εγκρίνουν πριν από τη λήξη της παρούσας θητείας·

20.  ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναλάβει νέα δέσμευση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς έως το 2025, συμπεριλαμβανομένου νέου δημόσιου χρονοδιαγράμματος δράσης, όπως έπραξαν οι ευρωπαίοι ηγέτες το 1985· εκφράζει, επιπλέον, την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι για πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες υπάρχει πλήρης εμπλοκή στο Συμβούλιο, το οποίο δεν μπόρεσε να λάβει θέση· καλεί το Συμβούλιο να θέσει τέλος σε αυτή την κατάσταση, που είναι επιζήμια τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις·

21.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο την ευθύνη τους σε σχέση με την ενιαία αγορά, ιδίως έναντι των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 98.
(2) ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 105.
(3) ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 112.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου