Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2903(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-0557/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0511

Sprejeta besedila
PDF 122kWORD 51k
Sreda, 12. december 2018 - Strasbourg
Sveženj za enotni trg
P8_TA(2018)0511RC-B8-0557/2018

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2018 o svežnju za enotni trg (2018/2903(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. oktobra 2015 z naslovom Izpopolnitev enotnega trga: več priložnosti za prebivalstvo in gospodarstvo (COM(2015)0550),

–  ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 28. oktobra 2015 z naslovom Poročilo o povezovanju enotnega trga in konkurenčnosti v EU in njenih državah članicah (SWD(2015)0203),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. maja 2015 z naslovom Strategija za enotni digitalni trg za Evropo (COM(2015)0192),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. aprila 2011 z naslovom Akt za enotni trg – Dvanajst pobud za okrepitev rasti in zaupanja – Skupaj za novo rast (COM(2011)0206),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. oktobra 2012 z naslovom Akt za enotni trg II – Skupaj za novo rast (COM(2012)0573),

–  ob upoštevanju poročila Maria Montija z dne 9. maja 2010 za predsednika Komisije z naslovom Nova strategija za enotni trg – v službi evropskega gospodarstva in družbe,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2015 o upravljanju enotnega trga v okviru evropskega semestra 2015(1),

–  ob upoštevanju študije iz septembra 2014, ki jo je naročil Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov, z naslovom Stroški neukrepanja na ravni EU na enotnem trgu,

–  ob upoštevanju študije iz januarja 2016, ki jo je naročil Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov, z naslovom A strategy for completing the single market: the trillion euro bonus’ (Strategija za dokončanje enotnega trga: bonus, vreden bilijon evrov),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. maja 2016 o netarifnih ovirah na enotnem trgu(2), ki temelji na poročilu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. maja 2016 o strategiji za enotni trg(3), ki temelji na poročilu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. maja 2017 z naslovom Vmesni pregled izvajanja strategije za enotni digitalni trg – Povezani enotni digitalni trg za vse (COM(2017)0228),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 22. novembra 2018 z naslovom Enotni trg v spreminjajočem se svetu – Edinstveno sredstvo, ki potrebuje obnovljeno politično zavezanost (COM(2018)0772),

–  ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je enotni trg bil in ostaja temeljni kamen evropskega povezovanja in visoko konkurenčnega socialnega tržnega gospodarstva ter gonilo rasti in ustvarjanja delovnih mest; ker so to še bolj poudarila nedavna pogajanja o izstopu Združenega kraljestva iz EU;

B.  ker gre svet skozi proces hitrih in pomembnih sprememb, ki vpliva tudi na enotni trg EU;

C.  ker enotni trg ne izkorišča v celoti svojega potenciala;

D.  ker enotnega trga ne gre obravnavati zgolj z gospodarskega vidika;

E.  ker se v raziskavi Parlamenta ugotavlja, da se lahko od dokončanja enotnega trga pričakuje korist, ki bi dosegla bilijon evrov v povečanem skupnem BDP po vsej Uniji, vključno z znatnimi dobički, ki bi jih lahko imeli v storitvenem sektorju;

F.  ker je potreben strateški in celovit pristop in ker bi se morali na izzive odzvati politično in tehnično;

G.  ker nedavni znaki prenosa zakonodaje niso pomirjajoči; ker je bil glede na sporočilo Komisije o enotnem trgu v spreminjajočem se svetu junija 2018 pri prenosu 25-odstotni zaostanek za 16 direktiv z roki prenosa med decembrom 2017 in majem 2018;

1.  pozdravlja splošne cilje sporočila Komisije o enotnem trgu v spreminjajočem se svetu, objavljenega nekaj mesecev pred evropskimi volitvami leta 2019 in ob 25. obletnici enotnega trga;

2.  poudarja, da je dobro delujoč enotni trg eden od osnovnih temeljev Evropske unije, in bi morali njegovo poglobitev znova postaviti na vrh političnega dnevnega reda, saj prispeva k svobodi, priložnostim ter blagostanju v Evropi, ustvarja posebne pravice in obveznosti za državljane, delavce, potrošnike, podjetnike in podjetja ter koristi za več kot 500 milijonov Evropejcev ter več kot 21 milijonov malih in srednjih podjetij;

3.  poudarja, da je treba z enotnega trga nujno odstraniti preostale neupravičene ovire, da bi dosegli konkretne in hitre rezultate na področju rasti, inovacij, ustvarjanja delovnih mest, izbire potrošnikov in novih poslovnih modelov;

4.  poudarja, da si mora Unija prizadevati zagotoviti, da se da na enotnem trgu prostemu pretoku storitev enako prednost kot prostemu pretoku blaga; poudarja, da je prosti pretok storitev mnogo manj razvit kot prosti pretok blaga;

5.  poudarja, da kljub odpravi tarifnih ovir na enotnem trgu še vedno ostaja veliko različnih neupravičenih netarifnih ovir; poudarja, da je za okrepitev enotnega trga potrebno nujno ukrepanje na ravni EU in nacionalni ravni za odpravo teh neupravičenih ovir;

6.  meni, da je za tesnejše povezovanje enotnega trga potrebno več političnega poguma in zavezanosti kot pred 25 leti, in poudarja, da so potrebna večja prizadevanja, da besede postanejo resničnost, ter za odpravo pomanjkljivosti;

7.  prepričan je tudi, da so za doseganje globljega povezovanja bistvenega pomena enaki konkurenčni pogoji, ki veljajo za vse akterje v vseh državah članicah;

8.  ugotavlja, da le 7 % malih in srednjih podjetij ponuja blago in storitve potrošnikom v drugih državah članicah prek spleta in da le 15 % potrošnikov uporablja to možnost, ter poudarja, da bi z dokončno vzpostavitvijo enotnega digitalnega trga lahko zaslužili 415 milijard EUR in ustvarili nova delovna mesta na tem področju;

9.  poudarja, da ti podatki jasno kažejo, da si je treba še naprej prizadevati za popolno dostopnost digitalnega okolja državljanom in podjetjem ter za izboljšanje zaupanja potrošnikov v digitalno razsežnost;

10.  poziva, naj se konča zastarelo ločevanje med enotnim „digitalnim“ trgom in enotnim „nespletnim“ trgom, saj so digitalne rešitve nepogrešljiv del sodobnega gospodarstva ter proizvodov in storitev, ki jih zagotavlja, vsi vidiki enotnega trga pa bi morali biti v celoti prilagojeni digitalnim izzivom;

11.  poziva Komisijo, naj si še naprej prizadeva za dokončanje enotnega digitalnega trga z ambicioznimi predlogi, da bi vzpostavila sodobna in učinkovita skupna pravila za varstvo potrošnikov, pomoč javnim upravam, povečanje konkurenčnosti evropskih podjetij in MSP ter za pošteno konkurenco;

12.  meni, da je za obrambo in poglobitev enotnega trga treba odločno braniti štiri svoboščine, to je prosti pretok oseb, storitev, blaga in kapitala, tako fizično kot prek spleta, ter poudarja, da morajo vsi akterji EU upoštevati skupno dogovorjena pravila;

13.  poudarja, da bi morala nova zakonodaja dosledno odražati ambicije na področju povezovanja trga, potrebo po odpravi neupravičenih regulativnih in upravnih ovir ter potrebo, da bo vzdržala preizkušnje prihodnosti;

14.  poudarja, da je enotni trg vse bolj pod pritiskom zaradi nacionalnih predpisov, ki so v nasprotju z načeli, na katerih je utemeljen, zlasti predpisov na nacionalni ravni, ki vplivajo na prosti pretok blaga in storitev; priznava, da bi lahko neupravičeni in nesorazmerni nacionalni ukrepi ter neusklajeni ukrepi ogrozili enotnost in učinkovitost enotnega trga; vendar opozarja, da so lahko nekateri ukrepi legitimni in potrebni za zaščito ciljev javnega, kot je določeno v Pogodbah;

15.  poudarja, kako je treba zagotoviti, da predpisi v praksi dosežejo svoj namen: državljani in podjetja lahko uživajo številne prednosti enotnega trga le, če pravila, o katerih je bil dosežen dogovor, dejansko delujejo v praksi in koristijo državljanom ter podjetjem;

16.  poziva Komisijo, naj bolje izkoristi obstoječe instrumente za ukrepanje proti nacionalnim predpisom, ki niso skladni z zakonodajo o enotnem trgu;

17.  priznava, da je očitno treba okrepiti strukturo za upravljanje enotnega trga, da se zagotovijo učinkoviti mehanizmi za spremljanje in odkrivanje neustreznega prenosa zakonodaje o enotnem trgu ali neustreznega izvajanja in uporabe, s čimer se zagotovi uporaba postopkov za ugotavljanje kršitev, kjer je to potrebno;

18.  odločno podpira poziv Komisije Evropskemu svetu, naj na ravni voditeljev držav ali vlad posveti poglobljeno razpravo vsem razsežnostim enotnega trga, da bi opredelil skupne prednostne naloge za ukrepe in ustrezne mehanizme za uskladitev prepotrebne obnovljene politične zavezanosti enotnemu trgu;

19.  poziva prihodnjo Komisijo, glede na naslednji politični mandat 2019–2024, naj ambiciozno načrtuje ukrepe na področju enotnega trga; obžaluje, da je Komisija številne zakonodajne predloge predstavila prepozno, da bi jih lahko sozakonodajalca ustrezno obravnavala in jih sprejela do konca tega mandata;

20.  Evropski svet poziva, naj se zaveže novi zavezi, da bo enotni trg dokončal do leta 2025, vključno z novim javnim časovnim razporedom ukrepov, kot so storili evropski voditelji leta 1985; je pa zelo zaskrbljen, ker je več zakonodajnih predlogov povsem blokiranih v Svetu, ki ni mogel sprejeti stališča v zvezi z njimi; poziva Svet, naj to stanje, ki škodi državljanom in podjetjem, odpravi;

21.  opozarja Komisijo in Svet na njune obveznosti, v zvezi z enotnim trgom, zlasti do evropskih državljanov in podjetij;

22.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL C 316, 30.8.2016, str. 98.
(2) UL C 76, 28.2.2018, str. 105.
(3) UL C 76, 28.2.2018, str. 112.

Zadnja posodobitev: 7. oktober 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov