Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2283(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0369/2018

Внесени текстове :

A8-0369/2018

Разисквания :

PV 11/12/2018 - 18
CRE 11/12/2018 - 18

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 19.3
CRE 12/12/2018 - 19.3

Приети текстове :

P8_TA(2018)0518

Приети текстове
PDF 197kWORD 70k
Сряда, 12 декември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
P8_TA(2018)0518A8-0369/2018

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2018 г. относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна (2017/2283(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 8 и дял V, и по-специално членове 21, 22, 36 и 37 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и част пета от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Споразумението за асоцииране (СА) между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, и свързаната с него Програма за асоцииране,

—  като взе предвид съвместния работен документ на Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 14 ноември 2017 г. относно доклада за изпълнение на асоциирането от страна на Украйна (SWD(2017)0376),

—  като взе предвид резултатите от командировката на комисията по външни работи в Украйна, която се състоя на 4—6 април 2018 г.,

—  като взе предвид експертните проучвания, изготвени за комисията по външни работи, включително проучването „Изборните реформи в три асоциирани държави от Източното съседство (Украйна, Грузия и Молдова) и тяхното въздействие върху политическите събития в тези държави“, публикувано на 26 октомври 2017 г., проучването „Институционална структура за споразуменията за асоцииране в Грузия, Молдова и Украйна“, публикувано през юни 2018 г., и сравнителното проучване, озаглавено „Развитие на институционална рамка за прилагане на споразуменията за асоцииране в Грузия, Молдова и Украйна“, публикувано през юли 2018 г.,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата по разрешаване изготвянето на доклади по собствена инициатива, и приложение 3 към това решение,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по международна търговия (A8-0369/2018),

–  като взе предвид съвместния работен документ на Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 7 ноември 2018 г. относно доклада за изпълнение на асоциирането от страна на Украйна (SWD(2018)0462),

Обща среда на реформата — война, заплахи за сигурността и вътрешни предизвикателства

А.  като има предвид, че макар Украйна да отбелязва напредък по пътя към европейската интеграция, като отбелязва важни постижения в първия изборен период след Революцията на достойнството, все още е необходимо да бъдат изпълнени по-трудни задачи, а обществената подкрепа за модернизацията и реформата страда поради разочарованието на хората от влошаващите се социални условия, несигурността за бъдещето, неудовлетворението от политиката за реформи на правителството, продължаващото влияние на олигарсите и непрекъснатата ендемична корупция в държавните институции; като има предвид, че съгласието на украинския народ за по-тесни отношения с ЕС продължава да бъде силно, но голяма част от населението все пак не е удовлетворена от цялостното развитие на страната;

Б.  като има предвид, че около пет милиона украински граждани понастоящем работят в чужбина, както като дългосрочни мигранти, така и като краткосрочни и сезонни работници, като Русия, а все повече и Полша са основните дестинации, и като има предвид, че паричните преводи на тези граждани са важен фактор за икономическата стабилност;

В.  като има предвид, че в този контекст следва да се приветстват основните постижения в отношенията между ЕС и Украйна, като например влизането в сила на безвизовия режим на 11 юни 2017 г. и СА на 1 септември 2017 г.;

Г.  като има предвид, че Украйна заслужава да бъде силно приветствана за провеждането на реформи в областта на енергетиката, здравеопазването, пенсиите, образованието, публичната администрация, децентрализацията, обществените поръчки, отбраната и сигурността, както и банковия сектор, а също така и за макроикономическата стабилизация; като има предвид, че тези реформи бяха придружени от драстични увеличения на цените, съкращения на социалните помощи и влошаване на достъпа до системите за социално подпомагане; като има предвид, че продължават да съществуват значителни предизвикателства, по-специално в области като борбата с корупцията, приватизацията и съдебната реформа; като има предвид, че задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия (ЗВССТ), което е част от СА между ЕС и Украйна и официално функционира от 1 януари 2016 г., предоставя солидна основа за икономическото развитие и модернизацията на Украйна; като има предвид, че за последните четири години икономиката на Украйна не само се стабилизира, но и показа някои признаци на подобрение; като има предвид, че от подписването на СА през 2014 г. Украйна е осъществила повече проевропейски реформи, отколкото през всичките предходни години на украинска независимост;

Д.  като има предвид, че наследството от миналото, а именно правната несигурност и големият брой отчасти противоречиви закони, съпротивата от страна на олигарсите и други запазени интереси, корупцията, непотизмът, слабите държавни институции и липсата на ясни процеси и координиращи институции при прилагането на СА, възпрепятстват институционалните реформи в Украйна; като има предвид, че програмата за реформи в Украйна следва да се съсредоточи върху хоризонталните теми, свързани с децентрализацията, реформата на публичната администрация, дерегулирането и премахването на олигархичните структури;

Е.  като има предвид, че укрепването на административния капацитет на държавните институции е от ключово значение за прилагането на СА/ЗВССТ и за гарантирането на ефективността на реформите;

Ж.  като има предвид, че трябва да се подобрят и засилят комуникационните дейности относно развиващия се и динамичен характер на СА и естеството, съдържанието и ползите от свързаните с него реформи за гражданите, за да се гарантира общественото приемане и доверие в стъпките, необходими на Украйна по пътя ѝ към европейска интеграция;

З.  като има предвид, че Европейският съюз твърдо отстоява непоколебимата си подкрепа и ангажираност към независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници, както и подкрепата си за международно координираното санкциониране на правителствата и субектите, които нарушават териториалната цялост на страната;

И.  като има предвид, че осъжда продължаващата руска агресия в източната част на Украйна, незаконното анексиране на Автономна република Крим и град Севастопол, както и окупирането от Русия на някои региони на областите Донецк и Луганск, като всички тези действия са в нарушение на международното право и на ангажиментите и задълженията на Русия като част от членството ѝ в международни организации и участието ѝ в европейски споразумения, подписани от нея и Украйна, по-специално Устава на ООН, Заключителния акт от Хелзинки, Меморандума от Будапеща и Договора за приятелство, сътрудничество и партньорство между Украйна и Руската федерация от 1997 г., като същевременно трябва да се признае, че Украйна е изправена пред предизвикателства за трансформация в среда на война и опити за дестабилизиране;

Й.  като има предвид, в контекста на руската агресия срещу Украйна, че бяха въведени и редовно удължавани рестриктивни мерки на ЕС срещу Руската федерация; като има предвид, че е желателно ЕС да се ангажира в по-голяма степен с разрешаването на конфликта, например като назначи специален пратеник на ЕС за конфликта в Източна Украйна и Крим; повтаря призива си за международен формат на преговорите относно прекратяването на окупацията на Кримския полуостров, в които ЕС да участва; като има предвид, че санкциите срещу Русия следва да бъдат продължени и разширени, по-специално по отношение на лица и предприятия, които се възползват от незаконни ситуации, докато Руската федерация не предостави възможност на Украйна да възстанови напълно суверенитета и териториалната си цялост;

К.  като има предвид, че на 25 ноември 2018 г. три украински военноморски плавателни съда, извършващи редовен трансфер от Одеса до Мариупол, бяха блокирани, обстрелвани и подложени на проверка в международни води от руската брегова охрана; като има предвид, че няколко украински моряци бяха ранени, а 24 бяха задържани, и в резултат на този акт от страна на Русия, на 26 ноември 2018 г. в 10 региона на Украйна беше въведено ограничено военно положение за срок от 30 дни; като има предвид, че следва да бъде осъдено изграждането на моста над Керченския проток, който свързва незаконно анексирания Кримски полуостров с континентална Русия, като това е извършено без съгласието на Украйна и в явно нарушение на нейния суверенитет и териториална цялост; като има предвид, че са осъдителни прекомерните действия на Руската федерация в Азовско море, тъй като те нарушават международното морско право и собствените международни ангажименти на Русия; като има предвид, че следва да бъдат осъдени прекомерните спирания и проверки на търговски плавателни съдове, включващи както украински кораби, така и кораби с флаг на трети държави, включително кораби под флагове на различни държави — членки на ЕС;

Л.  като има предвид, че Върховната рада заслужава признание за своята проницателност за постигане на деликатен баланс между по-добра отбрана и гарантирането на демократичните стандарти и принципите на правовата държава, и разделението на конституционните правомощия при приемането на закона за налагане на военно положение; като има предвид, че военното положение е наложено само в регионите на Украйна, граничещи с Русия, Азовско море, Черно море и молдовския регион на Приднестровието, където са разположени руски войски; като има предвид, че ограничения на основните свободи и гражданските права в тези региони ще влязат в сила само ако и когато руските сухопътни сили извършат нападение над Украйна; като има предвид, че военното положение ще приключи на 26 декември 2018 г.;

Институционална рамка за осъществяване на реформите

1.  подчертава пет ключови области, върху които е необходимо Украйна да се съсредоточи, за да засили процеса на прилагане на СА: координация, собственост, определяне на приоритети, наблюдение и комуникация; в този контекст приветства наскоро приетата комуникационна стратегия на правителството и делегацията на ЕС в комуникационната кампания на Украйна, озаглавена „Да вървим заедно напред“; припомня предложението за политика „Източно партньорство плюс“ (ИП +), която препоръчва Парламентът, с цел разкриване на допълнителни перспективи;

2.  подчертава убеждението си, че постигането на значим напредък по прилагането на СА и реформите ще бъде възможно единствено ако се преследва процесът на премахване на олигархичните структури и се прекрати веднъж завинаги утвърдената система, в която икономическата, политическата и медийната власт е съсредоточена в ръцете на няколко лица, които взаимно се подпомагат — проблем, който продължава да оказва силно влияние върху реформите и все повече възпрепятства напредъка им; критикува факта, че премахването на олигархичните структури досега се е използвало основно като инструмент за оптимизиране на пазара и за възстановяване на баланса между различните групи олигарси, който беше сериозно нарушен през 2014 г.; изразява загриженост относно непрекъснатия конфликт на интереси от страна на регулаторните и надзорните органи, прераснал в неприкрити битки между органите;

3.  изтъква спешната необходимост от засилен политически надзор, полезни взаимодействия и координиране на процеса на европейска интеграция на най-високо политическо равнище и от по-голям акцент върху реформи, които носят осезаеми ползи за гражданите;

4.  приветства законодателната пътна карта, която има за цел да разгледа амбициозния обхват на СА, и подчертава, че качественото законодателство и непрекъснатата воля и капацитет за правилно прилагане остават крайно необходими за извършването на реална промяна за гражданите;

5.  подчертава, че напредъкът в изпълнението зависи от ангажимента на политическото ръководство за провеждане на реформи, ангажимента към европейската интеграция от страна на политическия елит и от определянето на приоритети във връзка с нея, както и от капацитета на министерствата, изпълнителните агенции и независимите регулатори;

6.  подчертава необходимостта от подобряване на вътрешния процес на вземане на решения във Върховната рада, за да се оптимизира и приоритизира приемането на проектозакони, свързани с прилагането на СА; счита във връзка с това, че следва да се засили ролята на комисията за европейска интеграция и че тази комисия следва да има възможността да блокира законодателство, което противоречи на поетите в СА ангажименти; подчертава, че тези реформи следва да бъдат извършени преди края на настоящия законодателен мандат;

7.  изразява загриженост, че правителственото бюро за европейска интеграция и правителствената служба за европейска и евроатлантическа интеграция не разполагат с инструменти и ресурси, в т.ч. официален статут, персонал и бюджет, необходими за справяне с мандат с такъв мащаб и сложност; изтъква липсата на критерии за оценка на степента на спазване на националните правни актове и правото на ЕС;

8.  приветства усилията на Украйна за създаване на институционална система и система за мониторинг на прилагането на СА, включително план за действие на правителството;

9.  подчертава спешната необходимост от допълнителна техническа, експертна и финансова помощ, насочена към изграждането на капацитет на Върховната рада и на ключови министерства; приветства сътрудничеството на Европейския парламент с Върховната рада за изграждане на капацитет, както и процеса на диалог по програмата „Жан Моне“;

10.  посочва манталитета на работа поотделно в рамките на някои министерства, който възпрепятства съгласувана позиция по въпросите на европейската интеграция; призовава в това отношение за по-голямо сътрудничество в рамките на правителството и във Върховната рада по въпросите, свързани с ЕС;

11.  изразява загриженост, че взаимодействието между правителството и парламента не е регламентирано от специфичен механизъм във връзка с прилагането на СА/ЗВССТ;

12.  приветства приемането на нов план за действие за прилагането на СА/ЗВССТ, както и усилията за консолидиране на позициите и сътрудничеството между правителството и парламента въз основа на пътната карта за прилагане на СА; подчертава, че ефективността на изпълнението на реформите е пряко свързана с предварителните етапи на създаване на политики и законодателство; подчертава, че процесът на планирано сближаване в законодателната и регулаторната област в Украйна трябва да бъде ускорен и подобрен, като бъде поставен акцент върху качеството на законодателството; отбелязва, че цикълът на създаване на политики е лишен от основния инструмент за обществена консултация и вземане на решения, основани на проучвания, както и от проверки на качеството на законодателството; подчертава, че предизборната кампания не следва да бъде в ущърб на текущия процес на реформи;

13.  обръща внимание на препоръките, представени в доклада на мисията на Европейския парламент относно вътрешната реформа и изграждането на капацитет за сближаване на украинското законодателство с достиженията на правото на ЕС, голяма част от които все още не са изпълнени;

14.  насърчава Украйна да се съсредоточи върху три основни приоритета в нейната програма за реформи: i) създаване на ефикасна правна рамка за борба с корупцията, включително институции, финансова прозрачност и одит; ii) реформа за децентрализация; iii) премахване на олигархичните структури и приватизация;

15.  подчертава факта, че СА не представлява крайната цел на отношенията между ЕС и Украйна, и приветства европейските стремежи на Украйна; подкрепя развиването на нови форми на засилено сътрудничество с ЕС, например постепенното сближаване на Украйна с митническия съюз, енергийния съюз и цифровия единен пазар;

16.  посочва, че съгласно член 49 от ДЕС Украйна има европейска перспектива и може да кандидатства да стане член на Европейския съюз, при условие че спазва критериите от Копенхаген и принципите на демокрацията, зачита основните свободи, правата на човека и правата на малцинствата и спазва принципите на правовата държава;

Политически диалог

17.  приветства и подкрепя много интензивния диалог, провеждан между ЕС и Украйна на множество различни равнища, особено между Европейския парламент и Върховната рада, чрез, наред с другото, Парламентарния комитет за асоцииране ЕС — Украйна, включително по множество спорни въпроси;

18.  приветства първите резултати от диалога „Жан Моне“ между Европейския парламент и Върховната рада при създаването на работна група по въпросите, свързани с реформите, осъществяването на изграждане на институционален капацитет и приемането на първата нормативна уредба, насочена към институционални реформи;

19.  приветства създаването на Междупарламентарната асамблея на Грузия, Молдова и Украйна и нейното първо заседание, проведено на 8 и 9 юни 2018 г. в Киев; насърчава тази асамблея да контролира прилагането на споразуменията за асоцииране;

20.  приветства ефективното и сигурно прилагане на безвизовия режим с Украйна и ползите от това за контактите между хората в Украйна и ЕС;

21.  подчертава, че е важно да се постигне допълнителен напредък и да се задълбочи културата на парламентарен диалог като решаваща стъпка за превръщането на Върховната рада в по-ефективен, прозрачен и ефикасен законодател;

Принципи на правовата държава и добро управление

22.  подчертава, че борбата с корупцията следва да остане приоритетен въпрос и да бъде преследвана последователно и надеждно не само с оглед на прилагането на СА, но и за да се влеят свежи инвестиции и сила в икономиката на Украйна като предпоставка за създаването на работни места и доходи на домакинствата;

23.  приветства всички успешни мерки и стъпки за премахване на възможността за корупция и незаконно обогатяване, например в областта на обществените поръчки и търговията с газ;

24.  приветства текущата всеобхватна съдебна реформа, но изразява съжаление относно степента, в която съществуващата съдебна система в Украйна все още е неефективна, корумпирана и политически зависима; подчертава, че е важно процесът на проверка на съдиите да се извършва в съответствие с най-високите международни стандарти, както и да се установи прозрачен и много надежден процес на подбор, който ще подобри почтеността и професионализма на съдиите и прокурорите и ще повиши доверието на гражданите в съдебната система; призовава независимият Върховен съд за борба с корупцията да бъде създаден своевременно и по прозрачен и надежден начин; приветства създаването на новия Върховен съд;

25.  приветства работата, която вече е извършена от Националното бюро за борба с корупцията, но изтъква проблемната намеса от страна на главния прокурор и опитите за подкопаване на правната рамка за борба с корупцията; подчертава острата необходимост от запазване на независимостта на Националното бюро за борба с корупцията; подчертава, че е важно специалният прокурор за борба с корупцията да бъде независим, както и че е важно да бъдат осигурени необходимите средства и достатъчно ресурси за функционирането на прокуратурата; призовава за ефективно разследване на твърденията срещу главния прокурор, отговарящ за борбата с корупцията, във връзка с прекъсването на разследванията на Националното бюро за борба с корупцията; призовава украинските органи да увеличат усилията си за ефективно разследване, наказателно преследване и борба с корупцията на всички равнища и да осигурят солидни резултати в тази област; призовава за всеобхватна реформа на прокуратурата с цел укрепване на капацитета, ефикасността, безпристрастността, обективността и независимостта на прокурорите от техните висшестоящи;

26.  припомня, че правителството пое ангажимент за по-нататъшно изменение на конституцията в съответствие с препоръките на Венецианската комисия, включително относно зачитането на правата на съществуващите малцинства; настоятелно призовава за бързото приемане на новия избирателен кодекс, който следва да осигури равни възможности за представителство и кандидатиране на граждани от всички националности, живеещи в Украйна, както и за бързото приемане на закона за финансирането на партиите; приветства обновяването на състава на Централната избирателна комисия на Украйна, което е от жизненоважно значение за надеждността на изборния процес в Украйна и за решаващите избори, които предстоят през 2019 г.; призовава правителството да въведе в периода преди изборите механизми за предотвратяване на нарушаването на политическата конкуренция и на манипулирането чрез концентриране на политическата, икономическата и медийната власт в ръцете на няколко души;

27.  отново призовава за приоритетно премахване на изискванията за електронна декларация за активисти на НПО и за гарантиране на ефективен и прозрачен контрол на декларациите на политическите лица и държавните служители; решително осъжда нарастващия брой физически нападения срещу активисти, защитаващи гражданските права, и журналисти;

28.  отбелязва със загриженост, че досега правителството не е положило адекватни усилия да разоръжи структурите на „Десен сектор“ и на други десни екстремистки групи, които продължават да бъдат въоръжени, както преди; настоятелно призовава правителството да сложи край на безнаказаността на насилствените нападения над малцинства и изразяващи различно мнение лица от страна на радикални десни сили и на сплашването на съдии или оказването на влияние върху изборите и да преследва последователно нарушителите, които извършват подобни престъпни деяния; очаква действията на съдебната власт и прокурорите да са ясни и самостоятелни;

29.  посочва, че в приетия неотдавна „Национален манифест“ от партията „Свобода“, „Десен сектор“ и други многобройни десни групи, се изразява ясно противопоставяне срещу асоциирането на Украйна към ЕС, и се призовава за „нов геополитически подход към Изтока и Запада“; подчертава факта, че има опасност нерешителната позиция на правителството относно тези процеси да утежни отношенията със съответните съседи от ЕС и с ЕС като цяло и да подкопае политическата възможност за преодоляване на политическото разделение в държавата и за решаване на конфликта в Донбас;

30.  призовава да се обърне по-голямо внимание на областите, засягащи пространството на гражданското общество, за целите на изготвянето и прилагането на законодателство, за да се гарантира, че то не налага непропорционални тежести върху организациите на гражданското общество, не оказва дискриминационно въздействие върху тях и не намалява пространството на гражданското общество; подчертава, че е необходимо да се предостави публично финансиране на разположение на организациите на гражданското общество, работещи в областта на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава, включително организации в ролята на „пазител“ и застъпнически организации, малки местни организации и работещите с малцинствени или маргинализирани групи; счита, че организациите на гражданското общество следва да имат свободата да получават финансиране от други донори, като например частни донори, международни организации, органи или агенции;

31.  призовава да се положат решителни усилия за продължаване на реформата за децентрализация и за ускоряване на обединяването на териториалните общности предвид предстоящите общи и местни избори;

32.  счита, че новите общини следва да са в състояние да се ползват с финансова стабилност и с добре обоснован правен статут, както и че по-големите градове следва също да могат да участват в процеса на обединяване; счита за важно политиката на Украйна за борба с корупцията да обхваща регионите и местните институции; изразява съжаление във връзка с премахването на предишната открита и конкурентна процедура за подбор за наемане на ръководителите на администрациите на районите и областите и техните заместници в качеството им на държавни служители, както и на правомощията на президента за тяхното назначаване и освобождаване от длъжност, тъй като това рискува сериозно да подкопае постиженията, които вече са реализирани чрез политическата децентрализация и реформата за децентрализация като цяло;

33.  отбелязва, че правителството на Украйна се е ангажирало в глава 13 от Споразумението за асоцииране с ефективното прилагане на основните трудови стандарти на МОТ и със сближаването със съответното законодателство на ЕС; призовава за спазване на тези ангажименти и подчертава факта, че не е съвместимо с прилагането на Конвенция № 87 на МОТ (член 3, параграф 2) от работодателите да се изисква да докладват на службата за държавна сигурност за стачки или други колективни действия, или лидерите и активистите на синдикатите да бъдат под наблюдението на службата за държавна сигурност; призовава за подобряване на правното основание, така че работниците да могат ефективно да принуждават по съдебен път своите работодатели да зачитат правото им на възнаграждение за извършена работа;

34.  препоръчва да бъде възобновена работата по закона за инспекциите по труда, която беше преустановена през 2017 г., с оглед на значителното повишаване на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд, като се премахне изискването инспекциите по труда да искат одобрение от предприемачите и като им се предоставят достатъчно ресурси и големи правомощия за правоприлагане; подчертава необходимостта от активно участие на социалните партньори в този процес;

Зачитане на правата на човека и основните свободи

35.  остава дълбоко загрижен от нарастващия брой незаконно задържани украински граждани от временно окупираните територии, които са били задържани, осъдени и лишени от свобода от руските органи, и настоява Руската федерация незабавно и безусловно да освободи носителя на наградата „Сахаров“ за 2018 г. Олег Сенцов и всички други незаконно задържани украински граждани, включително лица от религиозни и етнически малцинства, участници от гражданското общество и защитници на правата на човека; призовава украинските органи и международната общност да използват всички налични средства, за да ги освободят;

36.  припомня, че положението с правата на човека на Кримския полуостров се е влошило значително, като нарушенията на свободата на словото, действията срещу медиите и насилственото налагане на руско гражданство са придобили системен характер, а основните права на човека и основните свободи не са гарантирани в Крим;

37.  изразява съжаление относно липсата на ефективни разследвания на случаи на брутални нападения срещу активисти в областта на правата на човека и журналисти, както е видно от убийството на активистката против корупцията Катерина Гандзюк, която почина на 4 ноември 2018 г. след нападение с киселина; призовава органите да подведат под отговорност подбудителите и извършителите на такива нападения и да сложат край на безнаказаността за тези престъпления;

38.  призовава за полагане на повече съгласувани усилия за прилагането на стратегията на Украйна в областта на правата на човека, включително политиките за подобряване на положението на ромското малцинство и на други малцинствени групи;

39.  изразява съжаление относно факта, че разследването на смъртните случаи по време на демонстрациите на площад „Майдан“ и в Одеса и на убийствата на журналисти е бавно и не доведе до осезаеми резултати;

40.  приветства приемането на закона за правния статут на изчезналите лица;

41.  изразява загриженост относно нарастващия брой наказателни дела срещу журналисти, които са разкрили случаи на корупция в държавния апарат или са отправили критики към политиката за реформи на правителството или политиката му спрямо Източна Украйна; припомня на правителството неговия ангажимент за пълно прилагане на международно признатите права на човека, като например правото на свобода на словото и публично разпространение на мнения;

42.  призовава за ратифицирането на Римския статут за Международния наказателен съд и за приключването на всички необходими мерки за изпълнение;

43.  призовава за ратифицирането на Истанбулската конвенция относно насилието срещу жени; във връзка с това отчита приемането на Закона за предотвратяване и борба с домашното насилие; приветства новосъздадената длъжност „правителствен комисар за политиката в областта на половете“;

44.  при все че ясно подчертава първостепенната отговорност на Руската федерация и нейните представители, призовава украинските органи да положат допълнителни усилия, за да облекчат страданията на хората, засегнати от конфликта, включително подкрепа за вътрешно разселените лица и ветераните от войната, и посредством лесен достъп до пенсии и социални помощи и услуги за живеещите в териториите, които понастоящем са извън контрола на правителството;

45.  подчертава, че са необходими независими медии и медиен плурализъм, за да се гарантира сигурността на работещите в медиите и на журналистите; призовава да не се ограничават възможностите за медийните източници на малцинствени езици, за да се гарантира, че гражданите от всички етнически общности могат да се ползват с равен достъп до информация;

46.  призовава за преразглеждане на стратегията за защита и интеграция в украинското общество на ромското национално малцинство с цел тя да включва наблюдението на безопасността като ключов приоритет и да бъде правилно прилагана на всички равнища; призовава за определянето на държавни програми, насочени към предотвратяването на престъпления от омраза и други форми на дискриминация, като част от прилагането на националната стратегия относно правата на човека; осъжда дълбоко вкоренената стигматизация и социалното изключване на ромите, произтичащи от антиромските настроения; изразява дълбока загриженост относно неотдавнашните случаи на насилие срещу роми и срещу общността на ЛГБТИ и призовава за незабавно и ефективно разследване от органите и за остро и публично осъждане от правителството на тези актове и на техните извършители;

47.  отбелязва намерението на Украйна да измени закона за образованието в съответствие с препоръките на Венецианската комисия и призовава за бързото му превръщане в конкретно действие; призовава законът да бъде изцяло приложен въз основа на диалог по същество с представителите на лицата, принадлежащи към национални малцинства, включително законодателство, което удължава преходния период до 2023 г. и регламентира освобождаването за частните училища;

48.  изразява загриженост относно неотдавнашното решение на украински съд, с което се предоставя достъп до данните от мобилния телефон на разследващ репортер от радио „Свободна Европа“/радио „Свобода“ (RFE/RL), и подчертава фундаменталното значение на свободата на медиите и защитата на източниците на журналистите, особено в борбата с корупцията;

49.  призовава за последователни и незабавни усилия за създаване на обществени медии, които са политически и икономически независими и ангажирани със свободното формиране на мнения без контрол от страна на държавата, като противовес на господството на частните олигархични монополи;

50.  решително осъжда неотдавнашното отвличане и екстрадиция на турски граждани поради техните предполагаеми връзки с движението „Гюлен“ в нарушение на принципа на правовата държава и основните права на човека; настоятелно призовава украинските органи да гарантират, че всички искания за екстрадиция, отправени от трети държави, се обработват прозрачно и при надлежно следване на съдебните процедури в съответствие с европейските принципи и стандарти, и че всички действия, предприети от местните органи, трябва изцяло да зачитат принципите на правовата държава, правата на човека и основните свободи; подчертава, че произволните процедури относно арестуването, задържането или екстрадирането са в нарушение на тези принципи; призовава украинските органи да защитават всички лица, търсещи убежище, и да проверяват техните искания в съответствие с международните конвенции; настоятелно призовава ЕС да подкрепи и да помогне на държавите от Източното партньорство да устоят на натиска, упражняван от Турция;

51.  изразява загриженост относно ограниченото пространство за гражданското общество в Крим, особено относно закриването на медии — ход, който засегна непропорционално татарската общност в Крим, включително правото ѝ на информация и правото ѝ да поддържа своята култура и идентичност;

52.  подчертава, че трябва да се гарантира свободата на изразяване и свободата на печата в Украйна, и изразява загриженост относно сведенията за съдебен тормоз и наблюдение на журналисти и защитници на правата на човека;

53.  изразява загриженост относно големия брой деца и възрастни, заразени с морбили в Украйна; приветства предприетите ответни мерки, но подчертава, че в страната все още има много уязвими деца и възрастни; във връзка с това отново заявява, че е необходимо да се положат усилия в цяла Европа за увеличаване на броя на ваксинираните деца и възрастни;

Търговско и икономическо сътрудничество

54.  приветства икономическото стабилизиране на Украйна и напредъка, постигнат при прилагането на ЗВССТ; насърчава Комисията да подкрепи Украйна за набелязването на областите, които биха могли допълнително да насърчат икономическата диверсификация, и за утвърждаването им като приоритетни в процеса на прилагане на ЗВССТ;

55.  приветства увеличаването на обема на търговията между ЕС и Украйна и диверсификацията на износа на Украйна за ЕС; насърчава Комисията да подкрепи Украйна за набелязването на тези области, които биха могли допълнително да насърчат икономическата диверсификация, и за утвърждаването им като приоритетни в процеса на прилагане на ЗВССТ; посочва, че за същия период износът за Русия е намалял;

56.  подчертава, че е важно да се гарантира надлежното прилагане на ЗВССТ, както и спазването на неговите разпоредби; призовава Комисията да се свърже незабавно със съответната страна в случай на неспазване на някоя от разпоредбите и да използва инструментите, които са на нейно разположение, за да бъдат преодолени евентуални проблеми;

57.  призовава Украйна да определи спешно своята вътрешна консултативна група, за да се гарантира подходящото наблюдение на прилагането на споразумението от организациите на гражданското общество;

58.  признава икономическия растеж и въвеждането на реформи в Украйна, но отбелязва нарастващата загриженост на голяма част от населението по отношение на увеличението на потребителските цени и цените на комуналните услуги и насърчава отдаването на приоритетно значение на програмата за реформи в области, които са по-тясно свързани с производствената структура на страната и с възможностите за износ, с оглед на генерирането на икономически растеж и създаването на заетост и доходи; изразява дълбоката си загриженост във връзка с продължаващото преразпределение на богатството в ръцете на олигархични структури или семейства, както и относно нарастващата бедност на голяма част от населението; поради това призовава да се обърне по-голямо внимание на социалното положение в страната;

59.  счита, че консолидирането на икономиката на Украйна и справянето с неотложните социални предизвикателства, като например безработицата, непълната заетост и сивата икономика, ще изискват значително увеличаване на инвестициите; призовава украинските органи да извършат необходимите реформи, за да привлекат нови инвестиции, особено преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ); приветства, в този контекст, наскоро приетия Договор за реформи за инвестиции и призовава Комисията да положи повече усилия за намаляване на рисковете за инвестиции на частния сектор в Украйна; приканва държавите членки да обединят усилията си с Комисията в това отношение и да популяризират Украйна като място за инвестиране сред своите бизнес среди;

60.  призовава Комисията да представи на Парламента подробна оценка на СА въз основа на постигнатия досега напредък, тъй като оценката на въздействието от 2007 г. отдавна е изпреварена от събитията; счита, че тази оценка следва да обхваща по-специално следните аспекти:

   задълбочено представяне на търговския баланс на Украйна по сектори и региони;
   развитието на малките и средните предприятия (МСП) и представяне на механизма за отпускане на заеми по ЗВССТ за МСП, който беше създаден през 2015 г. с 200 милиона евро с цел подпомагане на МСП в държавите от източното съседство;
   представяне на пазарния дял;
   представяне на социално-икономическото положение;
   представяне на ситуацията на пазара на труда, сивата икономика и неформалната заетост;
   актуален анализ на макрофинансовото състояние на Украйна, включително приходи от данъци и разходи, избягване на данъци и данъчни измами;

61.  припомня, че Регламент (EС) 2017/1566 на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на СА, съдържа правното изискване годишният доклад на Комисията относно прилагането на задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия да включва подробна оценка на прилагането на автономните търговски мерки, включително социалното им въздействие;

62.  счита, че регулаторното сближаване между ЕС и Украйна в рамките на задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия представлява основен инструмент, който доближава Украйна до ЕС и допринася за улесняването на търговията, за подобряването на стопанския и инвестиционния климат, както и за устойчивото икономическо развитие на Украйна; счита, че измерението на либерализацията на търговията следва да бъде разгледано внимателно, за да се сведат до минимум разходите, като същевременно се увеличат максимално ползите за украинските предприятия и за обществото, и насърчава Комисията да обмисли допълнителни автономни търговски преференции и други средства; насърчава Украйна да отдаде приоритетно значение на изпълнението на програмата за реформи в области, които са по-тясно свързани с производствената структура на страната и възможностите за износ за ЕС, с оглед свеждане до минимум на разходите за прехода и максимално увеличаване на потенциалните ползи; призовава Украйна да определи спешно своята вътрешна консултативна група, за да се гарантира наблюдението на прилагането на споразумението от организациите на гражданското общество; изразява загриженост във връзка с увеличаването на бедността на населението;

63.  счита, че регулаторното сближаване с достиженията на правото на ЕС е основно измерение на задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия, тъй като действителният достъп до пазара на ЕС и реформите в голяма степен зависят от правилното прилагане и изпълнение на относимото законодателство; осъзнава, че това представлява голямо предизвикателство за управлението, институциите и публичната администрация в Украйна, и насърчава Комисията да предостави адекватна техническа и финансова подкрепа; приветства дейностите на групата за подкрепа на Украйна и призовава групата да представя пред Парламента по-подробни отчети относно вида на предоставената помощ, по-специално по отношение на транспонирането и прилагането на достиженията на правото на ЕС;

64.  счита, че за да стане процесът по-приобщаващ и да се намалят свързаните с прехода разходи за Украйна, би било от полза украинските органи бъдат включени още на етапа на изготвяне на съответното законодателство, и призовава Комисията да използва пълноценно механизмите за предварителен обмен на информация;

65.  приветства адаптирането на националната транспортна стратегия и призовава за приемането на правни и институционални реформи, необходими за ефективното ѝ прилагане;

66.  изразява съжаление по повод на липсата на напредък в сближаването със стандартите на ЕС за хуманно отношение към животните и призовава Украйна спешно да приеме стратегия за изпълнение на този ангажимент;

67.  отбелязва високия коефициент на използване на преференции и приветства непрекъснатото увеличаване на тарифните линии, при които се използват преференции;

68.  отбелязва, че оценката на прилагането на ЗВССТ е съсредоточена в голяма степен върху търговските потоци и пречките пред търговията; призовава Комисията да извършва по подходящ начин мониторинг и оценка на прилагането на ЗВССТ, като обръща специално внимание на транспонирането и прилагането на достиженията на правото, както и на въздействието върху обществото в Украйна, и да осигурява публично и всеобхватно ежегодно докладване, включително относно техническата и финансовата подкрепа, предоставяна от ЕС;

69.  очаква Украйна да назначи арбитри за системата за уреждане на спорове и в рамките на глава „Търговия и устойчиво развитие“ да създаде органи и определи представители;

70.  приветства приемането на 20 март 2018 г. във Върховната рада на първо четене на Закон № 5495 за опазване на горите в Украйна и за предотвратяване на незаконния износ на необработен дървен материал; счита, че всяка либерализация на търговията с дървен материал следва да бъде обвързана със създаването на правна рамка за предотвратяване и забрана на незаконния износ;

71.  отбелязва ангажимента на Украйна съгласно СА за борба и предотвратяване на незаконната търговия и призовава Украйна да предприеме стъпки за инкриминирането ѝ;

72.  отбелязва, че до момента Източното партньорство е било съсредоточено предимно върху двустранната търговия и инвестициите между ЕС и другите участващи държави; призовава за разработване на по-единен подход за всички държави в рамките на Източното партньорство и за засилено сътрудничество с Евразийския икономически съюз по отношение на улесняването на търговията, либерализирането на визовия режим и техническите стандарти;

Сътрудничество в областта на енергетиката, сигурността и отбраната

73.  приветства Украйна за доброто сътрудничество в енергийния сектор, особено за постигнатия напредък в областта на енергийната ефективност; подчертава ключовата роля на подобрената енергийна ефективност и развиването на енергията от възобновяеми източници, включително като фактори за икономически растеж и заетост; посочва необходимостта от продължаване на реформите, по-специално от завършване на реформата на пазарите на газ и електроенергия с оглед на пълното им интегриране в енергийния пазар на ЕС, и от премахване на съществуващите монополи и предотвратяването на възникването на нови монополи, което ще доведе до дългосрочни икономически ползи за промишлеността и потребителите; насърчава Комисията да гарантира, че всички проекти за тръбопроводи спазват нормативната уредба на ЕС; призовава за засилване на сътрудничеството в областта на енергетиката в рамките на Източното партньорство с оглед на прилагането на Парижкото споразумение относно изменението на климата от 2015 г.; подчертава необходимостта от национален орган, независим от политически и частни интереси, за регулиране на пазарите на газ и електроенергия, който трябва да поеме ангажимент за постигане на социално справедлив баланс между интересите на доставчиците и крайните потребители при определянето на цените и да гарантира обосновано ценообразуване;

74.  приветства приемането на голям брой закони в областта на околната среда, особено законите относно стратегическата екологична оценка и относно оценката на въздействието върху околната среда, и насочва вниманието към необходимостта от прилагането им и от належащи кампании за обществена осведоменост; приветства напредъка при политиката в областта на климата с приемането и представянето пред Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата на стратегията за развитие с ниски нива на въглеродни емисии; насърчава ранното приемане на държавната стратегия относно политиката в областта на околната среда и новото законодателство в областта на управлението на отпадъците и климата в съответствие с достиженията на правото на ЕС;

75.  припомня, че управлението в областта на околната среда е ключов елемент от изискванията на СА; призовава органите да преразгледат Споразумението и всички бъдещи планове относно водноелектрическия комплекс „Днестър“, да ги приведат в съответствие с международните конвенции и със стандартите на ЕС, като гарантират провеждането на обществени консултации с всички съответни страни от Молдова и Украйна, включително гражданското общество, и да защитят екосистемата и околната среда на река Днестър;

76.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с влошаването на екологичната ситуация в Източна Украйна и Крим в резултат на конфликта, и по-специално проблемите, свързани с водоснабдяването, което би могло да има опустошителни последици за целия регион и да доведе до необратимо бедствие; настоятелно призовава всички заинтересовани страни да предотвратят подобен сценарий и да работят с всички средства, за да се обезпечи правилна поддръжка и изпомпване на водата, включително в мините;

77.  признава усилията на Украйна за изграждане на истинска цифрова пазарна икономика, включително напредъка в развитието на свободно достъпни данни, разширяване на достъпа до системи за условен достъп до цифрови телевизионни услуги и виртуални мрежови услуги, увеличаване на броя на електронните съобщителни услуги за гражданите и публичните регистри като ProZorro; подчертава, че предстои още работа, за да се гарантира защитата на правата и потребностите на украинските граждани, използващи интернет, и цялостното прилагане на изискванията на цифровия единен пазар;

78.  приветства приемането на закона за електронните удостоверителни услуги, както и приоритетите, определени в Концепцията за развитие на цифровата икономика и цифровото общество в Украйна за периода 2018—2020 г., които представляват важни стъпки по пътя на Украйна към интегриране в цифровия единен пазар на ЕС;

79.  отново припомня ключовата роля на Украйна за европейската мрежа за енергийни доставки; осъжда изграждането на газопровода „Северен поток 2“, тъй като това е политически проект, който представлява заплаха за европейската енергийна сигурност и за усилията за диверсифициране на енергийните доставки; призовава проектът да бъде отменен;

80.  изразява загриженост във връзка със схемите за незаконна експлоатация на природните ресурси, като например кехлибар, въглища, пясък и дървесина — които в много случаи са закриляни и организирани с помощта на местни или регионални администрации и правоприлагащи органи — които увреждат и застрашават ландшафта и местообитанията, като например гори и реки, и възпрепятстват екологичното и икономически устойчиво управление на ресурсите на страната в полза на нейните граждани;

81.  изразява съжаление относно намаляването на украинските гори, свързано с корупционни схеми в полза на запазени интереси в Украйна и на дружества в ЕС; призовава за въвеждането и бързото прилагане и изпълнение на ефективни разпоредби с цел предотвратяване на незаконната сеч и корупцията, свързана с дървесината, в Украйна и установяване на устойчиво управление на горите с оглед на защитата и опазването на горите и ресурсите на Украйна;

82.  приветства стъпките, предприети за модернизиране на армията на Украйна и на военноморските сили в Черно и Азовско море като силна гаранция за стабилността и териториалната цялост на Украйна, като при все това насърчава реформата на отбранителната промишленост като неотложна необходимост;

83.  решително осъжда преднамерения акт на агресия от страна на Руската федерация срещу Украйна на 25 ноември 2018 г. в Керченския проток; изисква незабавното и безусловно освобождаване на всички украински плавателни съдове и моряци, които междувременно следва да бъдат третирани като военнопленници; призовава ЕС и неговите държави членки да въведат целенасочени санкции, в случай че украинските военнослужещи не бъдат освободени и ако има по-нататъшна военна ескалация; подчертава, че няма основание за подобно използване на военна мощ от Русия; изразява сериозна загриженост, че това може да представлява прикрит опит за анексиране на суверенните права на Украйна в Азовско море с цел то да бъде превърнато в руско „вътрешно езеро“ и изключителна военна зона, както и за ограничаване на развитието на икономиката на югоизточната част на Украйна; изисква от Русия да гарантира свободата на корабоплаването през Керченския проток и в Азовско море, която е гарантирана от международното право; настоятелно призовава Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и нейните членове да разширят мандата на специалната мисия на ОССЕ за наблюдение с цел обхващане на Азовско море; призовава ЕС и неговите държави членки да затворят достъпа до пристанищата на ЕС за руски кораби, идващи от Азовско море, в случай че Русия не възстанови свободата на корабоплаването през Керченския проток и в Азовско море; призовава за използване на всички дипломатически средства за намаляване на напрежението и приветства предложението за посредничество между Киев и Москва;

84.  припомня значението на засилването на сътрудничеството с Украйна на различни равнища, включително в областта на сигурността и отбраната; приветства във връзка с това интереса на Украйна да продължи участието си в проекти в областта на отбраната, включително в постоянното структурирано сътрудничество (ПСС) в областта на сигурността и отбраната;

85.  насърчава Украйна и ЕС да продължат да развиват своето сътрудничество в областта на правосъдието, свободата и вътрешните работи;

Институционални разпоредби

86.  подчертава, че е важно украинските граждани да бъдат активно информирани за конкретните ползи и цели на Източното партньорство;

87.  подчертава значението на борбата с фалшивите новини и пропагандата на Русия, включително нейната очаквана намеса в изборите в Украйна, както и в целия Европейски съюз; призовава за засилване на сътрудничеството между Украйна и ЕС по този въпрос;

88.  призовава за по-добро наблюдение и проследяване на изпълнението на реформите както от страна на Украйна, така и от страна на ЕС, въз основа на съгласувани и измерими показатели; призова отново Комисията и ЕСВД да представят на Парламента и Съвета по-често подробни писмени доклади относно прилагането на споразуменията;

89.  призовава Комисията да извършва по подходящ начин мониторинг и оценка на прилагането на ЗВССТ, като обръща специално внимание на транспонирането и прилагането на достиженията на правото, както и на въздействието върху обществото в Украйна, и да осигурява публично и всеобхватно ежегодно докладване, включително относно техническата и финансовата подкрепа, предоставяна от ЕС;

90.  счита и подчертава, че при условие че Украйна се ангажира с прилагането на СА и със зачитането на принципите на демокрацията, принципите на правовата държава и основните свободи, ЕС следва да предостави на Украйна (както и на другите асоциирани държави Молдова и Грузия) специфични механизми за подкрепа, включително в рамките на многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г., в съответствие с препоръчания от Парламента модел „Източно партньорство плюс“;

91.  решава да изготвя годишни доклади относно прилагането на споразуменията за асоцииране;

o
o   o

92.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на президента, правителството и парламента на Украйна.

Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност