Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0236(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0405/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0405/2018

Συζήτηση :

PV 12/12/2018 - 28
CRE 12/12/2018 - 28

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2018 - 9.3
CRE 13/12/2018 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/04/2019 - 8.10
CRE 17/04/2019 - 8.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0520
P8_TA(2019)0402

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 426kWORD 125k
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα ***I
P8_TA(2018)0520A8-0405/2018

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 912/2010, (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και (ΕΕ) αριθ. 377/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)
–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit» (COM(2016)0587) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0300),
Τροπολογία 2
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 β (νέα)
–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «5G για την Ευρώπη: σχέδιο δράσης» (COM(2016)0588) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0306),
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η διαστημική τεχνολογία και τα διαστημικά δεδομένα και υπηρεσίες έχουν γίνει πλέον απαραίτητα στοιχεία στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων και συμβάλλουν σημαντικά στην προάσπιση πολλών στρατηγικών συμφερόντων. Η διαστημική βιομηχανία της Ένωσης είναι ήδη μία από τις ανταγωνιστικότερες στον κόσμο. Ωστόσο, η εμφάνιση νέων παραγόντων και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αλλάζουν ριζικά τα παραδοσιακά βιομηχανικά μοντέλα. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας η Ένωση να διατηρήσει τη σημαντική ηγετική της θέση στη διεθνή σκηνή με μεγάλη ελευθερία δράσης στον τομέα του διαστήματος, να ενθαρρύνει την επιστημονική και τεχνική πρόοδο και να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα καινοτομίας των βιομηχανιών του διαστημικού τομέα εντός της Ένωσης, και ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των νεοφυών επιχειρήσεων και των καινοτόμων επιχειρήσεων.
(1)  Η διαστημική τεχνολογία και τα διαστημικά δεδομένα και υπηρεσίες έχουν γίνει πλέον απαραίτητα στοιχεία στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων και συμβάλλουν σημαντικά στην προάσπιση πολλών στρατηγικών συμφερόντων. Η διαστημική βιομηχανία της Ένωσης είναι ήδη μία από τις ανταγωνιστικότερες στον κόσμο. Ωστόσο, η εμφάνιση νέων παραγόντων και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αλλάζουν ριζικά τα παραδοσιακά βιομηχανικά μοντέλα. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας η Ένωση να διατηρήσει τη σημαντική ηγετική της θέση στη διεθνή σκηνή με μεγάλη ελευθερία δράσης στον τομέα του διαστήματος, να ενθαρρύνει την επιστημονική και τεχνική πρόοδο και να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα καινοτομίας των βιομηχανιών του διαστημικού τομέα εντός της Ένωσης, και ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των νεοφυών επιχειρήσεων και των καινοτόμων επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαστήματος.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η ανάπτυξη του διαστημικού τομέα συνδεόταν ανέκαθεν με την ασφάλεια. Σε πολλές περιπτώσεις, ο εξοπλισμός, τα κατασκευαστικά μέρη και τα μέσα που χρησιμοποιούνται στον εν λόγω τομέα είναι είδη διπλής χρήσης. Επομένως, οι δυνατότητες που προσφέρει το διάστημα για την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της θα πρέπει να αξιοποιηθούν.
(2)  Η ανάπτυξη του διαστημικού τομέα συνδεόταν ανέκαθεν με την ασφάλεια. Σε πολλές περιπτώσεις, ο εξοπλισμός, τα κατασκευαστικά μέρη και τα μέσα που χρησιμοποιούνται στον εν λόγω τομέα είναι είδη διπλής χρήσης. Επομένως, οι δυνατότητες που προσφέρουν το διάστημα και η αυτόνομη πρόσβαση στο διάστημα για την ασφάλεια και την ανεξαρτησία της Ένωσης και των κρατών μελών της θα πρέπει να αξιοποιηθούν.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 η Ένωση αναπτύσσει δικές της πρωτοβουλίες και προγράμματα για το διάστημα —συγκεκριμένα, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) και, αργότερα, το Galileo και το Copernicus—, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών της Ένωσης και στις απαιτήσεις των δημόσιων πολιτικών. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες δεν πρέπει μόνο να έχουν εξασφαλισμένη συνέχεια, αλλά και να βελτιωθούν, ώστε να εξακολουθήσουν να βρίσκονται στο προσκήνιο και μετά τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις μεταβολές στον ψηφιακό τομέα και στην τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών, να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των χρηστών και να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις πολιτικές προτεραιότητες, όπως την κλιματική αλλαγή, καθώς και την παρακολούθηση των μεταβολών στην Αρκτική, την ασφάλεια και την άμυνα.
(3)  Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 η Ένωση αναπτύσσει δικές της πρωτοβουλίες και προγράμματα για το διάστημα —συγκεκριμένα, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) και, αργότερα, το Galileo και το Copernicus—, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών της Ένωσης και στις απαιτήσεις των δημόσιων πολιτικών. Η συνέχεια των εν λόγω πρωτοβουλιών, καθώς και η υιοθέτησή τους και η χρήση τους, θα πρέπει να διασφαλιστεί και πρέπει επίσης να βελτιωθεί, ώστε να εξακολουθήσουν να βρίσκονται στο προσκήνιο και μετά τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις μεταβολές στον ψηφιακό τομέα και στην τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών, να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των χρηστών και να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις πολιτικές προτεραιότητες. Το πρόγραμμα πρέπει να προωθεί τη χρήση διαστημικών υπηρεσιών, ώστε όλα τα κράτη μέλη και οι πολίτες τους να μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη του προγράμματος.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Είναι αναγκαίο η Ένωση να διασφαλίσει την ελευθερία δράσης και την αυτονομία της, ώστε να έχει πρόσβαση στο διάστημα και να είναι σε θέση να το χρησιμοποιεί με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό η Ένωση να διατηρεί αυτόνομη, ασφαλή και οικονομικά αποδοτική πρόσβαση στο διάστημα, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές και τις τεχνολογίες ζωτικής σημασίας, τη δημόσια ασφάλεια και την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει τις υπηρεσίες εκτόξευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο για τις δικές της ανάγκες όσο και για τις ανάγκες άλλων οντοτήτων —κατόπιν αιτήματός τους—, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 189 παράγραφος 2 της Συνθήκης. Έχει επίσης καθοριστική σημασία για την Ένωση να εξακολουθήσει να διαθέτει σύγχρονες, αποδοτικές και ευέλικτες υποδομές εκτόξευσης. Πέραν των μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τρόπους για τη στήριξη των εν λόγω υποδομών. Ειδικότερα, όταν πρέπει να διατηρηθεί ή να αναβαθμιστεί επίγεια διαστημική υποδομή που είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση εκτοξεύσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος, θα πρέπει να είναι δυνατή η μερική χρηματοδότηση τέτοιου είδους προσαρμογών στο πλαίσιο του προγράμματος, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό και όταν μπορεί να αποδειχθεί σαφής ενωσιακή προστιθέμενη αξία, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη σχέση κόστους-αποδοτικότητας όσον αφορά το πρόγραμμα.
(4)  Είναι αναγκαίο η Ένωση να διασφαλίσει την ελευθερία δράσης και την αυτονομία της, ώστε να έχει πρόσβαση στο διάστημα και να είναι σε θέση να το χρησιμοποιεί με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό η Ένωση να διατηρεί αυτόνομη, ασφαλή και οικονομικά αποδοτική πρόσβαση στο διάστημα, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών τεχνολογιών εκτόξευσης και καινοτόμων συστημάτων ή υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές και τις τεχνολογίες ζωτικής σημασίας, τη δημόσια ασφάλεια και την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει τις υπηρεσίες εκτόξευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο για τις δικές της ανάγκες όσο και για τις ανάγκες άλλων οντοτήτων —κατόπιν αιτήματός τους—, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 189 παράγραφος 2 της Συνθήκης. Έχει επίσης καθοριστική σημασία για την Ένωση να εξακολουθήσει να διαθέτει σύγχρονες, αποδοτικές και ευέλικτες υποδομές εκτόξευσης. Πέραν των μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τρόπους για τη στήριξη των εν λόγω υποδομών. Ειδικότερα, όταν πρέπει να διατηρηθεί ή να αναβαθμιστεί επίγεια διαστημική υποδομή που είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση εκτοξεύσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος, θα πρέπει να είναι δυνατή η μερική χρηματοδότηση τέτοιου είδους προσαρμογών στο πλαίσιο του προγράμματος, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό και όταν μπορεί να αποδειχθεί σαφής ενωσιακή προστιθέμενη αξία, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη σχέση κόστους-αποδοτικότητας όσον αφορά το πρόγραμμα.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η Ένωση, για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της διαστημικής βιομηχανίας της και για να αποκτήσει ικανότητες ως προς τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των δικών της συστημάτων, θα πρέπει να στηρίξει τη δημιουργία, τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη ολόκληρης της διαστημικής βιομηχανίας. Η διαμόρφωση ενός μοντέλου φιλικού για τις επιχειρήσεις και την καινοτομία θα πρέπει να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με τη δημιουργία διαστημικών κόμβων όπου να διασταυρώνονται οι τομείς του διαστήματος, των ψηφιακών τεχνολογιών και των χρηστών. Η Ένωση θα πρέπει να προωθήσει την επέκταση των διαστημικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ, ώστε να τις βοηθήσει να επιτύχουν, μεταξύ άλλων παρέχοντάς τους στήριξη προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση με κεφάλαια κινδύνου —δεδομένου ότι, εντός της Ένωσης, δεν υπάρχει επαρκής πρόσβαση σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια για τις νεοφυείς διαστημικές επιχειρήσεις— και δημιουργώντας συμπράξεις καινοτομίας (προσέγγιση πρώτης σύμβασης).
(5)  Η Ένωση, για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της διαστημικής βιομηχανίας της και για να αποκτήσει ικανότητες ως προς τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των δικών της συστημάτων, θα πρέπει να στηρίξει τη δημιουργία, τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη ολόκληρης της διαστημικής βιομηχανίας. Η διαμόρφωση ενός μοντέλου φιλικού για τις επιχειρήσεις και την καινοτομία θα πρέπει να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με πρωτοβουλίες όπως η δημιουργία διαστημικών κόμβων όπου να διασταυρώνονται οι τομείς του διαστήματος, των ψηφιακών τεχνολογιών και των χρηστών. Οι διαστημικοί κόμβοι θα πρέπει να συνεργάζονται με τους κόμβους ψηφιακής καινοτομίας για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων. Η Ένωση θα πρέπει να προωθήσει δημιουργία και την επέκταση των διαστημικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ, ώστε να τις βοηθήσει να επιτύχουν, μεταξύ άλλων παρέχοντάς τους στήριξη προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση με κεφάλαια κινδύνου —δεδομένου ότι, εντός της Ένωσης, δεν υπάρχει επαρκής πρόσβαση σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια για τις νεοφυείς διαστημικές επιχειρήσεις— και δημιουργώντας συμπράξεις καινοτομίας (προσέγγιση πρώτης σύμβασης).
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Το διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης (το «πρόγραμμα»), λόγω της εμβέλειας και των δυνατοτήτων του όσον αφορά τη συμβολή του στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, έχει έντονα διεθνή διάσταση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να διαχειρίζεται και να συντονίζει τις δραστηριότητες στη διεθνή σκηνή, για λογαριασμό της Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προασπίζεται τα συμφέροντα της Ένωσης και των κρατών μελών της στα διεθνή φόρουμ, μεταξύ άλλων στον τομέα των συχνοτήτων, να προωθεί την ενωσιακή τεχνολογία και βιομηχανία, και να ενθαρρύνει τη συνεργασία στον τομέα της κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να εξασφαλιστεί η αμοιβαιότητα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μερών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Ένωση να εκπροσωπείται από την Επιτροπή στα όργανα του διεθνούς προγράμματος Cospas-Sarsat ή στα αντίστοιχα τομεακά όργανα του ΟΗΕ, όπως στον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας, καθώς και τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.
(6)  Το διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης (το «πρόγραμμα»), λόγω της εμβέλειας και των δυνατοτήτων του όσον αφορά τη συμβολή του στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, έχει έντονα διεθνή διάσταση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να διαχειρίζεται και να συντονίζει τις δραστηριότητες στη διεθνή σκηνή, για λογαριασμό της Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προασπίζεται τα συμφέροντα της Ένωσης και των κρατών μελών της στα διεθνή φόρουμ, μεταξύ άλλων στον τομέα των συχνοτήτων. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει την οικονομική διπλωματία για να προωθήσει την ενωσιακή τεχνολογία και βιομηχανία, και να ενθαρρύνει τη συνεργασία στον τομέα της κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να εξασφαλιστεί η αμοιβαιότητα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μερών και θεμιτός ανταγωνισμός σε διεθνές επίπεδο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Ένωση να εκπροσωπείται από την Επιτροπή στα όργανα του διεθνούς προγράμματος Cospas-Sarsat ή στα αντίστοιχα τομεακά όργανα του ΟΗΕ, όπως στον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας, καθώς και τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει, μαζί με τα κράτη μέλη και την Ύπατη Εκπρόσωπο, την υπεύθυνη συμπεριφορά στο διάστημα και στο απώτερο διάστημα και να διερευνήσει τη δυνατότητα προσχώρησης στις σχετικές συμβάσεις του ΟΗΕ.
(7)  Η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει, μαζί με τα κράτη μέλη και την Ύπατη Εκπρόσωπο, την υπεύθυνη συμπεριφορά στο διάστημα και στο απώτερο διάστημα, ιδίως όσον αφορά την εξεύρεση λύσεων κατά του πολλαπλασιασμού των διαστημικών αποβλήτων και να διερευνήσει τη δυνατότητα προσχώρησης στις σχετικές συμβάσεις του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης για τις αρχές που διέπουν τις δραστηριότητες των κρατών στην εξερεύνηση και τη χρήση του διαστήματος, συμπεριλαμβανομένης της Σελήνης και άλλων ουράνιων σωμάτων (Συνθήκη για το διάστημα) .
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Το πρόγραμμα έχει παρόμοιους στόχους με άλλα ενωσιακά προγράμματα, ιδίως με το Ορίζων Ευρώπη, το ταμείο InvestEU, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και τα ταμεία που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός περί κοινών διατάξεων]. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλέπεται σωρευτική χρηματοδότηση από αυτά τα προγράμματα, υπό τον όρο ότι πράγματι καλύπτουν τα ίδια στοιχεία κόστους, ιδίως μέσω ρυθμίσεων για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση από ενωσιακά προγράμματα όταν το επιτρέπουν οι διαχειριστικές διαδικασίες —είτε διαδοχικά, με εναλλασσόμενο τρόπο, είτε με τον συνδυασμό πόρων— καθώς και για την κοινή χρηματοδότηση των δράσεων, ώστε να είναι εφικτές, κατά περίπτωση, οι συμπράξεις καινοτομίας και οι συνδυαστικές πράξεις. Συνεπώς, κατά την υλοποίηση του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει να προωθεί συνέργειες με άλλα σχετικά προγράμματα της Ένωσης τα οποία θα επιτρέπουν, κατά περίπτωση, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση με κεφάλαια κινδύνου, τις συμπράξεις καινοτομίας και τη σωρευτική ή μικτή χρηματοδότηση.
(8)  Το πρόγραμμα έχει παρόμοιους στόχους με άλλα ενωσιακά προγράμματα, ιδίως με το Ορίζων Ευρώπη, το ταμείο InvestEU, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και τα ταμεία που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός περί κοινών διατάξεων]. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλέπεται σωρευτική χρηματοδότηση από αυτά τα προγράμματα, υπό τον όρο ότι πράγματι καλύπτουν τα ίδια στοιχεία κόστους, ιδίως μέσω ρυθμίσεων για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση από ενωσιακά προγράμματα όταν το επιτρέπουν οι διαχειριστικές διαδικασίες —είτε διαδοχικά, με εναλλασσόμενο τρόπο, είτε με τον συνδυασμό πόρων— καθώς και για την κοινή χρηματοδότηση των δράσεων, ώστε να είναι εφικτές, κατά περίπτωση, οι συμπράξεις καινοτομίας και οι συνδυαστικές πράξεις. Συνεπώς, κατά την υλοποίηση του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει να προωθεί συνέργειες με άλλα σχετικά προγράμματα της Ένωσης τα οποία θα επιτρέπουν, κατά περίπτωση, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση με κεφάλαια κινδύνου, τις συμπράξεις καινοτομίας και τη σωρευτική ή μικτή χρηματοδότηση. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η συνέχεια μεταξύ των λύσεων που αναπτύσσονται μέσω του πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη» και των άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, και των συνιστωσών του προγράμματος.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)  Περίπου 200 000 επαγγελματίες απασχολούνται στον τομέα του διαστήματος της Ένωσης. Είναι, επομένως, ουσιώδους σημασίας να συνεχιστεί η ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών σε αυτόν τον τομέα και έτσι να τονωθούν οι οικονομικές δραστηριότητες προγενέστερου και μεταγενέστερου σταδίου. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας στο μέλλον, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει την ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων σε τομείς που σχετίζονται με το διάστημα και να στηρίξει δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, με ιδιαίτερη έμφαση στα κορίτσια και τις γυναίκες, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των πολιτών της Ένωσης σε αυτόν τον τομέα.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)   Το πρόγραμμα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τις συνέργειες μεταξύ του διαστήματος και του τομέα των μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαστημικές τεχνολογίες διαδραματίζουν στρατηγικό ρόλο στην ευφυέστερη, αποδοτικότερη, ασφαλέστερη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη και παράλληλα, ένας αναπτυσσόμενος, καινοτόμος τομέας μεταφορών θα αυξήσει τη ζήτηση για καινοτόμες και επικαιροποιημένες διαστημικές τεχνολογίες
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Τα έσοδα που θα προκύπτουν από το πρόγραμμα θα πρέπει να εισπράττονται από την Ένωση, ώστε να αντισταθμίζονται εν μέρει οι επενδύσεις που εκείνη έχει ήδη πραγματοποιήσει, και τα έσοδα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των στόχων του προγράμματος. Για τον ίδιο λόγο, στις συμβάσεις που θα συναφθούν με οντότητες του ιδιωτικού τομέα, θα πρέπει να είναι δυνατόν να προβλέπεται μηχανισμός επιμερισμού των εσόδων.
(14)  Τα έσοδα που θα προκύπτουν από τις συνιστώσες του προγράμματος θα πρέπει να εισπράττονται από την Ένωση, ώστε να αντισταθμίζονται εν μέρει οι επενδύσεις που εκείνη έχει ήδη πραγματοποιήσει, και τα έσοδα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Για τον ίδιο λόγο, στις συμβάσεις που θα συναφθούν με οντότητες του ιδιωτικού τομέα, θα πρέπει να είναι δυνατόν να προβλέπεται μηχανισμός επιμερισμού των εσόδων.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Το πρόγραμμα βασίζεται σε σύνθετες και συνεχώς εξελισσόμενες τεχνολογίες. Η εξάρτηση από τέτοιου είδους τεχνολογίες δημιουργεί αβεβαιότητα και κινδύνους για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, στον βαθμό που αυτές οι συμβάσεις αφορούν μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις για εξοπλισμό ή παροχή υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, απαιτούνται ειδικά μέτρα για τις δημόσιες συμβάσεις, επιπλέον των κανόνων που ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό. Επομένως, θα πρέπει να είναι δυνατόν να συναφθεί σύμβαση με τη μορφή σύμβασης με υπό όρους καταβαλλόμενες δόσεις, να εισαχθεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τροποποίηση σύμβασης στο πλαίσιο της εκτέλεσής της ή να επιβληθεί ελάχιστος βαθμός υπεργολαβίας. Τέλος, λόγω των τεχνολογικών αβεβαιοτήτων που χαρακτηρίζουν τις συνιστώσες του προγράμματος, οι τιμές των συμβάσεων δεν μπορούν πάντα να προβλέπονται με ακρίβεια και, συνεπώς, θα πρέπει να είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων που δεν καθορίζουν σταθερές και οριστικές τιμές και, παράλληλα, περιλαμβάνουν ρήτρες διασφάλισης των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
(16)  Το πρόγραμμα βασίζεται σε σύνθετες και συνεχώς εξελισσόμενες τεχνολογίες. Η εξάρτηση από τέτοιου είδους τεχνολογίες δημιουργεί αβεβαιότητα και κινδύνους για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, στον βαθμό που αυτές οι συμβάσεις αφορούν μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις για εξοπλισμό ή παροχή υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, απαιτούνται ειδικά μέτρα για τις δημόσιες συμβάσεις, επιπλέον των κανόνων που ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό. Επομένως, θα πρέπει να είναι δυνατόν να συναφθεί σύμβαση με τη μορφή σύμβασης με υπό όρους καταβαλλόμενες δόσεις, να εισαχθεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τροποποίηση σύμβασης στο πλαίσιο της εκτέλεσής της ή να επιβληθεί ελάχιστος βαθμός υπεργολαβίας, ιδίως προς μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις. Τέλος, λόγω των τεχνολογικών αβεβαιοτήτων που χαρακτηρίζουν τις συνιστώσες του προγράμματος, οι τιμές των συμβάσεων δεν μπορούν πάντα να προβλέπονται με ακρίβεια και, συνεπώς, θα πρέπει να είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων που δεν καθορίζουν σταθερές και οριστικές τιμές και, παράλληλα, περιλαμβάνουν ρήτρες διασφάλισης των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Η χρηστή δημόσια διαχείριση του προγράμματος απαιτεί την αυστηρή κατανομή των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων μεταξύ των διάφορων εμπλεκόμενων οντοτήτων, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να περιορίζονται οι υπερβάσεις του κόστους και οι καθυστερήσεις.
(25)  Η χρηστή δημόσια διαχείριση του προγράμματος απαιτεί την αυστηρή κατανομή των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων μεταξύ των διάφορων εμπλεκόμενων οντοτήτων, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να περιορίζονται οι υπερβάσεις του κόστους και οι καθυστερήσεις, και θα πρέπει να αποσκοπεί στην ιεράρχηση της χρήσης των υφιστάμενων ευρωπαϊκών υποδομών και στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού επαγγελματικού και βιομηχανικού τομέα.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)
(25α)  Τα διαστημικά προγράμματα είναι προσανατολισμένα στις ανάγκες του χρήστη και, ως εκ τούτου, απαιτούν τη συνεχή και αποτελεσματική συμμετοχή των εκπροσώπων των χρηστών για την εφαρμογή και την ανάπτυξή τους.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Τα κράτη μέλη δραστηριοποιούνται εδώ και καιρό στον τομέα του διαστήματος. Διαθέτουν συστήματα, υποδομές, εθνικούς οργανισμούς και φορείς που συνδέονται με το διάστημα. Συνεπώς, η συμβολή τους στο πρόγραμμα μπορεί να είναι σημαντική, ιδίως όσον αφορά την υλοποίησή του, και θα πρέπει να απαιτείται η πλήρης συνεργασία τους με την Ένωση για την προώθηση των υπηρεσιών και των εφαρμογών του προγράμματος. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να κινητοποιεί τα μέσα που διαθέτουν τα κράτη μέλη, να τους αναθέτει, ενδεχομένως, μη ρυθμιστικά καθήκοντα κατά την εκτέλεση του προγράμματος και να επωφελείται από τη συνδρομή τους. Επιπλέον, τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των επίγειων σταθμών που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους. Επίσης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους αρμόδιους διεθνείς φορείς και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι απαραίτητες συχνότητες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες και προστατεύονται, ώστε να καθίσταται εφικτή η πλήρης ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών που βασίζονται στις παρεχόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα15.
(26)  Τα κράτη μέλη δραστηριοποιούνται εδώ και καιρό στον τομέα του διαστήματος. Διαθέτουν συστήματα, υποδομές, εθνικούς οργανισμούς και φορείς που συνδέονται με το διάστημα. Συνεπώς, η συμβολή τους στο πρόγραμμα μπορεί να είναι σημαντική, ιδίως όσον αφορά την υλοποίησή του, και θα πρέπει να απαιτείται η πλήρης συνεργασία τους με την Ένωση για την προώθηση των υπηρεσιών και των εφαρμογών του προγράμματος. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να κινητοποιεί τα μέσα που διαθέτουν τα κράτη μέλη, να τους αναθέτει, ενδεχομένως, μη ρυθμιστικά καθήκοντα κατά την εκτέλεση του προγράμματος και να επωφελείται από τη συνδρομή τους. Επιπλέον, τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των επίγειων σταθμών που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους. Επίσης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους αρμόδιους διεθνείς φορείς και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι απαραίτητες συχνότητες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες και διαθέτουν την κατάλληλη προστασία, ώστε να καθίσταται εφικτή η πλήρης ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών που βασίζονται στις παρεχόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα15.
__________________
__________________
15 Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7).
15 Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7).
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Η Επιτροπή, ως φορέας προώθησης του γενικού συμφέροντος της Ένωσης, είναι αρμόδια να εφαρμόσει το πρόγραμμα, να αναλάβει τη συνολική ευθύνη και να προωθήσει τη χρήση των υπηρεσιών του. Για τη βέλτιστη χρήση των πόρων και των ικανοτήτων των διαφόρων συμμετεχόντων, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να αναθέτει ορισμένα καθήκοντα. Επιπλέον, η Επιτροπή είναι στην καταλληλότερη θέση για να καθορίσει τις βασικές τεχνικές και επιχειρησιακές προδιαγραφές που απαιτούνται για την προσαρμογή στην εξέλιξη των συστημάτων και των υπηρεσιών.
(27)  Η Επιτροπή, ως φορέας προώθησης του γενικού συμφέροντος της Ένωσης, είναι αρμόδια να επιβλέψει την εφαρμογή του προγράμματος , να αναλάβει τη συνολική ευθύνη και να προωθήσει τη χρήση των υπηρεσιών του. Για τη βέλτιστη χρήση των πόρων και των ικανοτήτων των διαφόρων συμμετεχόντων, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να αναθέτει ορισμένα καθήκοντα. Επιπλέον, η Επιτροπή είναι στην καταλληλότερη θέση για να καθορίσει τις βασικές απαιτούνται που απαιτούνται για την προσαρμογή στην εξέλιξη των συστημάτων και των υπηρεσιών.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Η αποστολή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα («ο Οργανισμός»), ο οποίος αντικαθιστά και διαδέχεται τον Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010, είναι να συμβάλλει στο πρόγραμμα, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια. Ως εκ τούτου, ορισμένα καθήκοντα που συνδέονται με την ασφάλεια και την προώθηση του προγράμματος θα πρέπει να ανατεθούν στον Οργανισμό. Ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, και δεδομένης της πείρας του στον συγκεκριμένο τομέα, ο Οργανισμός θα πρέπει να αναλάβει τα καθήκοντα διαπίστευσης ασφαλείας για όλες τις δράσεις της Ένωσης στον διαστημικό τομέα. Επιπλέον, θα πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναθέτει σε αυτόν η Επιτροπή μέσω μίας ή περισσότερων συμφωνιών συνεισφοράς που καλύπτουν διάφορα άλλα συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με το πρόγραμμα.
(28)  Η αποστολή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα («ο Οργανισμός»), ο οποίος αντικαθιστά και διαδέχεται τον Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010, είναι να συμβάλλει στο πρόγραμμα, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, την κυβερνοσφάλεια και την προώθηση των υπηρεσιών στον κατάντη τομέα. Ως εκ τούτου, τα καθήκοντα που συνδέονται με αυτούς τους τομείς θα πρέπει να ανατεθούν στον Οργανισμό. Ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, και δεδομένης της πείρας του στον συγκεκριμένο τομέα, ο Οργανισμός θα πρέπει να αναλάβει τα καθήκοντα διαπίστευσης ασφαλείας για όλες τις δράσεις της Ένωσης στον διαστημικό τομέα. Με βάση τις θετικές επιδόσεις της όσον αφορά την προώθηση της αξιοποίησης του Galileo και του EGNOS από τους χρήστες και της διείσδυσής τους στην αγορά και με στόχο να προωθούν τα προγράμματα ως δέσμη, θα πρέπει να ανατεθούν επίσης στον Οργανισμό οι υποκείμενες δραστηριότητες προώθησης και εμπορίας του Copernicus. Επιπλέον, θα πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναθέτει σε αυτόν η Επιτροπή μέσω μίας ή περισσότερων συμφωνιών συνεισφοράς που καλύπτουν διάφορα άλλα συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με το πρόγραμμα.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος είναι ένας διεθνής οργανισμός με ευρεία εμπειρογνωμοσύνη στον διαστημικό τομέα, ο οποίος συνήψε συμφωνία-πλαίσιο με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 2004. Συνεπώς, είναι σημαντικός εταίρος για την υλοποίηση του προγράμματος, με τον οποίο είναι σκόπιμο να υπάρξει κάθε ωφέλιμη σχέση. Ως προς αυτό, και σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, είναι σημαντικό να συναφθεί χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος η οποία να διέπει όλες τις χρηματοοικονομικές σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής, του Οργανισμού και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και να εξασφαλίζει τη συνοχή τους και τη συμμόρφωσή τους με τη συμφωνία-πλαίσιο με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, και ιδίως με το άρθρο 5. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος δεν είναι οργανισμός της Ένωσης και δεν υπόκειται στο ενωσιακό δίκαιο, έχει καίρια σημασία, προκειμένου να προστατεύονται τα συμφέροντα της Ένωσης και των κρατών μελών της, η εν λόγω συμφωνία να εξαρτάται από τη θέσπιση κατάλληλων κανόνων λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Η συμφωνία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει όλες τις ρήτρες που είναι αναγκαίες για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
(29)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος είναι ένας διεθνής οργανισμός με ευρεία εμπειρογνωμοσύνη στον διαστημικό τομέα, ο οποίος συνήψε συμφωνία-πλαίσιο με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 2004. Συνεπώς, είναι σημαντικός εταίρος για την υλοποίηση του προγράμματος, με τον οποίο είναι σκόπιμο να υπάρξει κάθε ωφέλιμη σχέση. Ως προς αυτό, και σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, είναι σημαντικό να συναφθεί χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος η οποία να διέπει όλες τις χρηματοοικονομικές σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής, του Οργανισμού και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και να εξασφαλίζει τη συνοχή τους και τη συμμόρφωσή τους με τη συμφωνία-πλαίσιο με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, και ιδίως με το άρθρο 5. Δεδομένου ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος δεν είναι οργανισμός της Ένωσης και δεν υπόκειται στο ενωσιακό δίκαιο, έχει καίρια σημασία να προβλεφθούν στην εν λόγω συμφωνία επαρκείς απαιτήσεις σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, προκειμένου να προστατεύονται τα συμφέροντα της Ένωσης και των κρατών μελών της. Η συμφωνία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει όλες τις ρήτρες που είναι αναγκαίες για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Για να ενσωματωθεί διαρθρωτικά η εκπροσώπηση των χρηστών στη διακυβέρνηση του GOVSATCOM και για να συγκεντρωθούν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των χρηστών σε διασυνοριακό επίπεδο και μεταξύ πολιτικοστρατιωτικών υπηρεσιών, οι σχετικές ενωσιακές οντότητες που έχουν στενή επαφή με τους χρήστες —όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου, η Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδίασης και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων και η Μη Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων, καθώς και το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών— θα πρέπει να έχουν συντονιστικά καθήκοντα για συγκεκριμένες ομάδες χρηστών. Σε συγκεντρωτικό επίπεδο, ο Οργανισμός και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα τις πολιτικές και τις στρατιωτικές κοινότητες χρηστών και μπορεί να παρακολουθούν την επιχειρησιακή χρήση, τη ζήτηση, τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, καθώς και τις εξελισσόμενες ανάγκες και απαιτήσεις.
(31)  Για να ενσωματωθεί διαρθρωτικά η εκπροσώπηση των χρηστών στη διακυβέρνηση του GOVSATCOM και για να συγκεντρωθούν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των χρηστών σε διασυνοριακό επίπεδο, οι σχετικές ενωσιακές οντότητες που έχουν στενή επαφή με τους χρήστες —όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου, η Μη Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων, καθώς και το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών— θα πρέπει να έχουν συντονιστικά καθήκοντα για συγκεκριμένες ομάδες χρηστών. Σε συγκεντρωτικό επίπεδο, ο Οργανισμός θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την κοινότητα των χρηστών και να παρακολουθεί την επιχειρησιακή χρήση, τη ζήτηση, τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, καθώς και τις εξελισσόμενες ανάγκες και απαιτήσεις.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Για να είναι εγγυημένη η ασφαλής κυκλοφορία των πληροφοριών, θα πρέπει να θεσπιστούν οι κατάλληλοι κανόνες ώστε να εξασφαλίζεται η ισοδυναμία των κανόνων ασφαλείας για τις διάφορες δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες, αλλά και για τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υλοποίηση του προγράμματος.
(36)  Για να είναι εγγυημένη η ασφαλής κυκλοφορία των πληροφοριών, θα πρέπει να θεσπιστούν οι κατάλληλοι κανόνες ώστε να εξασφαλίζεται η ισοδυναμία των κανόνων ασφαλείας για τις διάφορες δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες, αλλά και για τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υλοποίηση του προγράμματος, με την καθιέρωση διαφόρων επιπέδων πρόσβασης σε πληροφορίες και, έμμεσα, την ασφάλεια πρόσβασης στις πληροφορίες.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)
(36α)  Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για τις ευρωπαϊκές διαστημικές υποδομές, τόσο στο έδαφος όσο και στο διάστημα, έχει καίρια σημασία για τη διασφάλιση της συνέχειας της λειτουργίας των συστημάτων και της ουσιαστικής ικανότητάς τους να εκτελούν τις εργασίες τους συνεχώς και να παρέχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
(38)  Όλο και περισσότεροι νευραλγικοί οικονομικοί τομείς, ιδίως οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η γεωργία και η ενέργεια, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης, ενώ αξίζει επίσης να επισημανθούν οι συνέργειες με τις δραστηριότητες που συνδέονται με την ασφάλεια και την άμυνα της Ένωσης και των κρατών μελών της. Κατά συνέπεια, ο πλήρης έλεγχος της δορυφορικής πλοήγησης θα πρέπει να εγγυάται την τεχνολογική ανεξαρτησία της Ένωσης —και, μακροπρόθεσμα, των κατασκευαστικών στοιχείων του εξοπλισμού της υποδομής— και να διασφαλίζει τη στρατηγική της αυτονομία.
(38)  Όλο και περισσότεροι νευραλγικοί οικονομικοί τομείς, ιδίως οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η γεωργία και η ενέργεια, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης. Η δορυφορική πλοήγηση διαδραματίζει επίσης ρόλο για την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της. Κατά συνέπεια, ο πλήρης έλεγχος της δορυφορικής πλοήγησης θα πρέπει να εγγυάται την τεχνολογική ανεξαρτησία της Ένωσης —και, μακροπρόθεσμα, των κατασκευαστικών στοιχείων του εξοπλισμού της υποδομής— και να διασφαλίζει τη στρατηγική της αυτονομία.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)  Στόχος του EGNOS είναι να βελτιωθεί η ποιότητα των ανοικτών σημάτων που εκπέμπονται από τα υφιστάμενα παγκόσμια συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, ιδίως των σημάτων που εκπέμπονται από το σύστημα Galileo. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το EGNOS θα πρέπει να καλύπτουν, κατά προτεραιότητα, τα εδάφη των κρατών μελών που βρίσκονται γεωγραφικώς στην Ευρώπη, στα οποία περιλαμβάνονται, για τον σκοπό αυτό, οι Αζόρες, οι Κανάριοι Νήσοι και η Μαδέρα, προκειμένου να καλυφθούν τα εν λόγω εδάφη έως το τέλος του 2025. Με την επιφύλαξη της τεχνικής εφικτότητας και, για λόγους ασφάλειας της ζωής, με βάση τις διεθνείς συμφωνίες, η γεωγραφική κάλυψη των υπηρεσιών που παρέχονται από το EGNOS θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Με την επιφύλαξη του κανονισμού [2018/XXXX] [κανονισμός EASA] και της αναγκαίας παρακολούθησης της ποιότητας της υπηρεσίας Galileo για τους σκοπούς της αεροπορίας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ τα σήματα που εκπέμπονται από το Galileo μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για να διευκολυνθεί ο εντοπισμός της θέσης των αεροσκαφών, μόνο τοπικά ή περιφερειακά συστήματα ενίσχυσης, όπως το EGNOS στην Ευρώπη, μπορούν να αποτελέσουν υπηρεσίες διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και υπηρεσίες αεροναυτιλίας (ANS).
(40)  Στόχος του EGNOS είναι να βελτιωθεί η ποιότητα των ανοικτών σημάτων που εκπέμπονται από τα υφιστάμενα παγκόσμια συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, ιδίως των σημάτων που εκπέμπονται από το σύστημα Galileo. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το EGNOS θα πρέπει να καλύπτουν, κατά προτεραιότητα, τα εδάφη των κρατών μελών που βρίσκονται γεωγραφικώς στην Ευρώπη, στα οποία περιλαμβάνονται, για τον σκοπό αυτό, οι Αζόρες, οι Κανάριοι Νήσοι και η Μαδέρα, προκειμένου να καλυφθούν τα εν λόγω εδάφη έως το τέλος του 2025. Με την επιφύλαξη της τεχνικής εφικτότητας και, για λόγους ασφάλειας της ζωής, με βάση τις διεθνείς συμφωνίες, η γεωγραφική κάλυψη των υπηρεσιών που παρέχονται από το EGNOS θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της αναγκαίας παρακολούθησης της ποιότητας και των επιδόσεων ασφάλειας της υπηρεσίας Galileo για τους σκοπούς της αεροπορίας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα σήματα που εκπέμπονται από το Galileo μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για να διευκολυνθεί ο εντοπισμός της θέσης των αεροσκαφών και μόνο τοπικά ή περιφερειακά συστήματα ενίσχυσης, όπως το EGNOS στην Ευρώπη, μπορούν να αποτελέσουν υπηρεσίες διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και υπηρεσίες αεροναυτιλίας (ANS).
_________________
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1).
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)
(40α)   Το EGNOS μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της γεωργίας ακριβείας και να βοηθήσει τους ευρωπαίους αγρότες στη διάθεση των αποβλήτων, τη μείωση της υπέρμετρης χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, καθώς και στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των εσοδειών. Το EGNOS έχει ήδη μια σημαντική «κοινότητα χρηστών», ωστόσο ο αριθμός των γεωργικών μηχανημάτων που είναι συμβατά με την τεχνολογία πλοήγησης είναι πιο περιορισμένος. Αυτό το ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41
(41)  Είναι επιβεβλημένο να διασφαλιστεί η συνέχεια, η βιωσιμότητα και η μελλοντική διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τα συστήματα Galileo και EGNOS. Σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον και στο πλαίσιο μιας ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς, θα πρέπει επίσης να συνεχιστεί η ανάπτυξή τους και να προετοιμαστούν νέες γενιές αυτών των συστημάτων.
(41)  Είναι επιβεβλημένο να διασφαλιστεί η συνέχεια, η βιωσιμότητα, η ασφάλεια, η αξιοπιστία, η ακρίβεια και η μελλοντική διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τα συστήματα Galileo και EGNOS. Σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον και στο πλαίσιο μιας ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς, θα πρέπει επίσης να συνεχιστεί η ανάπτυξή τους και να προετοιμαστούν νέες γενιές αυτών των συστημάτων.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)
(44α)   Προκειμένου να υποστηριχθεί η εκμετάλλευση των υπηρεσιών που παρέχονται από το Galileo και το EGNOS και να υποστηριχθούν οι κατάντη υπηρεσίες, ιδίως στον τομέα των μεταφορών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αναπτύξουν, σε διεθνές επίπεδο, κοινά πρότυπα και πιστοποιήσεις. 
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45
(45)  Με δεδομένη τη σημασία που έχει για το Galileo και το EGNOS η επίγεια υποδομή τους, και λόγω του αντικτύπου τής εν λόγω υποδομής στην ασφάλειά τους, ο εντοπισμός της θέσης της υποδομής θα πρέπει να πραγματοποιείται από την Επιτροπή. Η εγκατάσταση της επίγειας υποδομής των συστημάτων θα πρέπει να εξακολουθήσει να πραγματοποιείται με ανοικτή και διαφανή διαδικασία.
διαγράφεται
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46
(46)  Για να μεγιστοποιηθούν τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη του Galileo και του EGNOS, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας, θα πρέπει να προωθηθεί η χρήση των υπηρεσιών του EGNOS και του Galileo σε άλλες ενωσιακές πολιτικές, όπου αυτό είναι δικαιολογημένο και επωφελές.
(46)  Για να μεγιστοποιηθούν τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη του Galileo και του EGNOS, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας, θα πρέπει να συμπεριληφθεί η χρήση των υπηρεσιών του EGNOS και του Galileo σε άλλες ενωσιακές πολιτικές, όπου αυτό είναι δυνατό. Τα μέτρα για την ενθάρρυνση της χρήσης αυτών των υπηρεσιών σε όλα τα κράτη μέλη αποτελούν επίσης ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία αυτή.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47
(47)  Το Copernicus θα πρέπει να εξασφαλίζει αυτόνομη πρόσβαση σε περιβαλλοντικές γνώσεις και βασικές τεχνολογίες γεωσκόπησης και υπηρεσίες γεωπληροφόρησης, δίνοντας με τον τρόπο αυτό στην Ένωση τη δυνατότητα να επιτυγχάνει ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και δράσεων στους τομείς του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας, καθώς και της ψηφιακής οικονομίας, μεταξύ άλλων.
(47)  Το Copernicus θα πρέπει να εξασφαλίζει αυτόνομη πρόσβαση σε περιβαλλοντικές γνώσεις και βασικές τεχνολογίες γεωσκόπησης και υπηρεσίες γεωπληροφόρησης, δίνοντας με τον τρόπο αυτό στην Ένωση τη δυνατότητα να επιτυγχάνει ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και δράσεων στους τομείς του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, της βιοποικιλότητας, της χρήσης της γης, της δασοκομίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της αλιείας, της κλιματικής αλλαγής, των τόπων της πολιτιστικής κληρονομιάς, της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των υποδομών, καθώς και της ψηφιακής οικονομίας, μεταξύ άλλων.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48
(48)  Το Copernicus θα πρέπει να αξιοποιήσει και να εξασφαλίσει τη συνέχεια των δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 για τη θέσπιση ενωσιακού προγράμματος γεωσκόπησης και παρακολούθησης της Γης (Copernicus), καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις18, με τον οποίο θεσπίστηκε το πρόδρομο πρόγραμμα «Παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας» (GMES) και καθορίστηκαν οι κανόνες για την υλοποίηση των αρχικών επιχειρήσεών του, με βάση τις πρόσφατες τάσεις στην έρευνα, την τεχνολογική πρόοδο και καινοτομία που επηρεάζουν τον τομέα της γεωσκόπησης, καθώς και τις εξελίξεις στην ανάλυση μαζικών δεδομένων και στην τεχνητή νοημοσύνη και συναφείς στρατηγικές και πρωτοβουλίες σε ενωσιακό επίπεδο19. Στον μέγιστο δυνατό βαθμό, θα πρέπει να κάνει χρήση των ικανοτήτων για τη διενέργεια διαστημικών παρατηρήσεων των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, της EUMETSAT20, καθώς και άλλων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών πρωτοβουλιών στην Ευρώπη, συμβάλλοντας και στην ανάπτυξη βιώσιμης εμπορικής πτυχής του διαστημικού τομέα στην Ευρώπη. Όπου είναι εφικτό και σκόπιμο, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα επιτόπια και βοηθητικά δεδομένα που παρέχονται κυρίως από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 2007/2/ΕΚ21. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική πρόσβαση και χρήση των επιτόπιων συνόλων δεδομένων για το Copernicus.
(48)  Οι υφιστάμενες δυνατότητες θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να συμπληρωθούν από νέα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δύνανται να αναπτυχθούν από κοινού από τους αρμόδιους φορείς. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, άλλους φορείς που κατέχουν σημαντικά διαστημικά και επιτόπια περιουσιακά στοιχεία. Το Copernicus θα πρέπει να αξιοποιήσει και να εξασφαλίσει τη συνέχεια των δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 για τη θέσπιση ενωσιακού προγράμματος γεωσκόπησης και παρακολούθησης της Γης (Copernicus), καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις18, με τον οποίο θεσπίστηκε το πρόδρομο πρόγραμμα «Παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας» (GMES) και καθορίστηκαν οι κανόνες για την υλοποίηση των αρχικών επιχειρήσεών του, με βάση τις πρόσφατες τάσεις στην έρευνα, την τεχνολογική πρόοδο και καινοτομία που επηρεάζουν τον τομέα της γεωσκόπησης, καθώς και τις εξελίξεις στην ανάλυση μαζικών δεδομένων και στην τεχνητή νοημοσύνη και συναφείς στρατηγικές και πρωτοβουλίες σε ενωσιακό επίπεδο19. Στον μέγιστο δυνατό βαθμό, θα πρέπει να κάνει χρήση των ικανοτήτων για τη διενέργεια διαστημικών παρατηρήσεων των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, της EUMETSAT20, καθώς και άλλων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών πρωτοβουλιών στην Ευρώπη, συμβάλλοντας και στην ανάπτυξη βιώσιμης εμπορικής πτυχής του διαστημικού τομέα στην Ευρώπη. Όπου είναι εφικτό και σκόπιμο, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα επιτόπια και βοηθητικά δεδομένα που παρέχονται κυρίως από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 2007/2/ΕΚ21. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική πρόσβαση και χρήση των επιτόπιων συνόλων δεδομένων για το Copernicus.
__________________
__________________
17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010 (ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 44).
17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010 (ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 44).
18 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις (2011-2013) (ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 1).
18 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις (2011-2013) (ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 1).
19 Ανακοίνωση «Η τεχνητή νοημοσύνη για την Ευρώπη» [COM(2018)0237], ανακοίνωση «Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων» [COM(2018)0232] και πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων [COM(2018)0008].
19 Ανακοίνωση «Η τεχνητή νοημοσύνη για την Ευρώπη» [COM(2018)0237], ανακοίνωση «Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων» [COM(2018)0232] και πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων [COM(2018)0008].
20 Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων.
20 Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων.
21 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire).
21 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire).
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)
(49α)  Θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως όλες οι δυνατότητες του Copernicus για την κοινωνία και την οικονομία της ΕΕ, πέραν των άμεσων δικαιούχων, με την εντατικοποίηση της λήψης μέτρων αξιοποίησης από τους χρήστες, για την οποία απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες προκειμένου τα δεδομένα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από μη ειδικούς, δίνοντας έτσι ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση και τη μεταφορά γνώσης
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52
(52)  Όσον αφορά την απόκτηση δεδομένων, οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Copernicus θα πρέπει να αποσκοπούν στην ολοκλήρωση και τη διατήρηση των υφιστάμενων διαστημικών υποδομών, στην προετοιμασία της μακροπρόθεσμης αντικατάστασης των δορυφόρων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, καθώς και στη δρομολόγηση νέων αποστολών που θα χρησιμοποιήσουν νέα συστήματα παρατήρησης, προκειμένου να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η παγκόσμια κλιματική αλλαγή (π.χ. παρακολούθηση ανθρωπογενών εκπομπών CO2 και άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου). Το εύρος της παγκόσμιας παρακολούθησης που παρέχουν οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Copernicus θα πρέπει να διευρυνθεί, ώστε να καλύπτονται οι πολικές περιοχές, και θα πρέπει να υποστηριχθούν η διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, η θεσμοθετημένη παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για το περιβάλλον, καθώς και οι καινοτόμες περιβαλλοντικές εφαρμογές (π.χ. για την παρακολούθηση των καλλιεργειών, τη διαχείριση των υδάτων και την ενισχυμένη παρακολούθηση των πυρκαγιών). Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται ότι το Copernicus θα αξιοποιήσει και θα επωφεληθεί στο έπακρο από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης περιόδου χρηματοδότησης (2014-2020), διερευνώντας παράλληλα νέα επιχειρησιακά και επιχειρηματικά μοντέλα, προκειμένου να συμπληρώσει περαιτέρω τις ικανότητές του. Το Copernicus θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσει τις επιτυχημένες εταιρικές σχέσεις με τα κράτη μέλη, ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω η διάσταση της ασφάλειας με κατάλληλους μηχανισμούς διακυβέρνησης, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών στον τομέα της ασφάλειας.
(52)  Όσον αφορά την απόκτηση δεδομένων, οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Copernicus θα πρέπει να αποσκοπούν στην ολοκλήρωση και τη διατήρηση των υφιστάμενων διαστημικών υποδομών, στην προετοιμασία της μακροπρόθεσμης αντικατάστασης των δορυφόρων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, καθώς και στη δρομολόγηση νέων αποστολών, των οποίων η σκοπιμότητα εξετάζεται επί του παρόντος από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, που θα χρησιμοποιήσουν νέα συστήματα παρατήρησης, προκειμένου να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η παγκόσμια κλιματική αλλαγή (π.χ. παρακολούθηση ανθρωπογενών εκπομπών CO2 και άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου). Το εύρος της παγκόσμιας παρακολούθησης που παρέχουν οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Copernicus θα πρέπει να διευρυνθεί, ώστε να καλύπτονται οι πολικές περιοχές, και θα πρέπει να υποστηριχθούν η διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, η θεσμοθετημένη παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για το περιβάλλον, καθώς και οι καινοτόμες περιβαλλοντικές εφαρμογές (π.χ. για την παρακολούθηση των καλλιεργειών, τη διαχείριση των υδάτων και την ενισχυμένη παρακολούθηση των πυρκαγιών). Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται ότι το Copernicus θα αξιοποιήσει και θα επωφεληθεί στο έπακρο από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης περιόδου χρηματοδότησης (2014-2020), διερευνώντας παράλληλα νέα επιχειρησιακά και επιχειρηματικά μοντέλα, προκειμένου να συμπληρώσει περαιτέρω τις ικανότητές του. Το Copernicus θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσει τις επιτυχημένες εταιρικές σχέσεις με τα κράτη μέλη, ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω η διάσταση της ασφάλειας με κατάλληλους μηχανισμούς διακυβέρνησης, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών στον τομέα της ασφάλειας.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53
(53)  Στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών, το Copernicus θα πρέπει να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών υπηρεσιών του Copernicus, παρέχοντας πληροφορίες για την ικανοποίηση των αναγκών του δημόσιου τομέα και των αναγκών που απορρέουν από τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης, και για τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών εμπορικής εκμετάλλευσης. Ειδικότερα, το Copernicus θα πρέπει να παρέχει, σε τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα, πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση της ατμόσφαιρας· πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση των ωκεανών· πληροφόρηση προς στήριξη της παρακολούθησης της ξηράς, ώστε να ενισχυθεί η εφαρμογή τοπικών, εθνικών και ενωσιακών πολιτικών· πληροφόρηση προς στήριξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και του μετριασμού της· γεωδιαστημική πληροφόρηση προς στήριξη της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων με δράσεις πρόληψης, με τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, καθώς και με την ασφάλεια των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει κατάλληλες συμβατικές ρυθμίσεις που να ενισχύουν τη βιωσιμότητα της παροχής υπηρεσιών.
(53)  Στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών, το Copernicus θα πρέπει να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών υπηρεσιών του Copernicus, παρέχοντας πληροφορίες για την ικανοποίηση των αναγκών του δημόσιου τομέα και των αναγκών που απορρέουν από τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης, και για τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών εμπορικής εκμετάλλευσης. Ειδικότερα, το Copernicus θα πρέπει να παρέχει, σε τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα, πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση της ατμόσφαιρας, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας του αέρα· πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση των ωκεανών· πληροφόρηση προς στήριξη της παρακολούθησης της ξηράς, ώστε να ενισχυθεί η εφαρμογή τοπικών, εθνικών και ενωσιακών πολιτικών· πληροφόρηση προς στήριξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και του μετριασμού της· γεωδιαστημική πληροφόρηση προς στήριξη της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων με δράσεις πρόληψης, με τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, καθώς και με την ασφάλεια των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει κατάλληλες συμβατικές ρυθμίσεις που να ενισχύουν τη βιωσιμότητα της παροχής υπηρεσιών.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54 α (νέα)
(54α)  Για να επιτύχει τους στόχους του Copernicus σε διατηρήσιμη βάση, η Επιτροπή θα μπορούσε να συγκροτήσει μια επιτροπή («επιτροπή Copernicus») για την εξασφάλιση του συντονισμού των συνεισφορών της Ένωσης, των φόρουμ των χρηστών, των κρατών μελών και των διακυβερνητικών οργανισμών καθώς και του ιδιωτικού τομέα προς το Copernicus, την αξιοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων και τον εντοπισμό των ελλείψεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο Ένωσης.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55
(55)  Η εκτέλεση των υπηρεσιών του Copernicus αναμένεται ότι, αφενός, θα διευκολύνει την αξιοποίησή τους από το κοινό, αφού οι χρήστες θα είναι σε θέση να προβλέπουν τη διαθεσιμότητα και την εξέλιξη των υπηρεσιών, και, αφετέρου, θα προωθεί τη συνεργασία με τα κράτη μέλη και με τρίτους. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή και οι επιφορτισμένες οντότητές της που παρέχουν υπηρεσίες θα πρέπει να συνεργαστούν στενά με διάφορες κοινότητες χρηστών σε ολόκληρη την Ευρώπη με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών και πληροφοριών του Copernicus, ώστε να εξασφαλιστεί η κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών του δημόσιου τομέα και της πολιτικής και, έτσι, να μπορεί να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση των δεδομένων γεωσκόπησης. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν για να αναπτύξουν την επιτόπια συνιστώσα του Copernicus και για να διευκολύνουν την ενοποίηση των επιτόπιων συνόλων δεδομένων με σύνολα διαστημικών δεδομένων για τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες του Copernicus.
(55)  Η εκτέλεση των υπηρεσιών του Copernicus αναμένεται ότι, αφενός, θα διευκολύνει την αξιοποίησή τους από το κοινό, αφού οι χρήστες θα είναι σε θέση να προβλέπουν τη διαθεσιμότητα και την εξέλιξη των υπηρεσιών, και, αφετέρου, θα προωθεί τη συνεργασία με τα κράτη μέλη και με τρίτους. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός και οι επιφορτισμένες οντότητες του Copernicus θα πρέπει να συνεργαστούν στενά με διάφορες κοινότητες χρηστών σε ολόκληρη την Ευρώπη με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών και πληροφοριών του Copernicus, ώστε να εξασφαλιστεί η κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών του δημόσιου τομέα και της πολιτικής και, έτσι, να μπορεί να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση των δεδομένων γεωσκόπησης, προς το συμφέρον των ευρωπαίων πολιτών. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν για να αναπτύξουν την επιτόπια συνιστώσα του Copernicus και για να διευκολύνουν την ενοποίηση των επιτόπιων συνόλων δεδομένων με σύνολα διαστημικών δεδομένων για τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες του Copernicus.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56 α (νέα)
(56α)  Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να εκτελούν περιοδικά ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τα οφέλη του προγράμματος Copernicus για να επιτρέψουν σε όλους τους πιθανούς χρήστες να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και τα δεδομένα του προγράμματος.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57 α (νέα)
(57α)  Οι υπηρεσίες του Copernicus για την κλιματική αλλαγή, παρόλο που εξακολουθούν να βρίσκονται σε προ-επιχειρησιακό στάδιο, έχουν δημιουργήσει ήδη μια σωστή βάση, καθώς ο αριθμός των χρηστών διπλασιάστηκε από το 2015 έως το 2016. Όλες οι υπηρεσίες για την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να καταστούν πλήρως λειτουργικές το συντομότερο δυνατό και, επομένως, να εξασφαλίζουν τη συνεχή ροή δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή·
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59
(59)  Για να προωθηθεί και να διευκολυνθεί η χρήση των δεδομένων και των τεχνολογιών γεωσκόπησης από τις τοπικές αρχές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τους επιστήμονες και τους ερευνητές, θα πρέπει να προωθηθούν —μέσω δραστηριοτήτων αξιοποίησης από τους χρήστες— ειδικά δίκτυα διανομής των δεδομένων του Copernicus, συμπεριλαμβανομένων εθνικών και περιφερειακών φορέων. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να αναπτύξουν στενότερους δεσμούς μεταξύ του Copernicus και των ενωσιακών και εθνικών πολιτικών, ώστε να τονωθεί η ζήτηση για εμπορικές εφαρμογές και υπηρεσίες και να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, και ιδίως στις ΜΜΕ και στις νεοφυείς επιχειρήσεις, να αναπτύξουν εφαρμογές βασισμένες σε δεδομένα και πληροφορίες του Copernicus, με στόχο την ανάπτυξη ενός παγκοσμίως ανταγωνιστικού οικοσυστήματος δεδομένων γεωσκόπησης στην Ευρώπη.
(59)  Για να προωθηθεί και να διευκολυνθεί η χρήση των δεδομένων και των τεχνολογιών γεωσκόπησης από τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τους επιστήμονες και τους ερευνητές, θα πρέπει να προωθηθούν —μέσω δραστηριοτήτων αξιοποίησης από τους χρήστες— ειδικά δίκτυα διανομής των δεδομένων του Copernicus, συμπεριλαμβανομένων εθνικών και περιφερειακών φορέων. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να αναπτύξουν στενότερους δεσμούς μεταξύ του Copernicus και των ενωσιακών και εθνικών πολιτικών, ώστε να τονωθεί η ζήτηση για εμπορικές εφαρμογές και υπηρεσίες και να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, και ιδίως στις ΜΜΕ και στις νεοφυείς επιχειρήσεις, να αναπτύξουν εφαρμογές βασισμένες σε δεδομένα και πληροφορίες του Copernicus, με στόχο την ανάπτυξη ενός παγκοσμίως ανταγωνιστικού οικοσυστήματος δεδομένων γεωσκόπησης στην Ευρώπη.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59 α (νέα)
(59α)   Με δεδομένο το υψηλό δυναμικό των δορυφορικών εικόνων για μια βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, μεταξύ άλλων για την παροχή αξιόπιστων και επίκαιρων πληροφοριών σχετικά με τις καλλιέργειες και την κατάσταση του εδάφους, χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες των τελικών χρηστών και διασύνδεση των δεδομένων.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62
(62)  Η Ένωση, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέσπισε πλαίσιο για τη στήριξη της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST) με την απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για τη στήριξη της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος24. Τα διαστημικά απόβλητα αποτελούν πλέον σοβαρή απειλή για την ασφάλεια, την προστασία και τη βιωσιμότητα των διαστημικών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, το SST είναι πρωταρχικής σημασίας για να διατηρηθεί η συνέχεια των συνιστωσών του προγράμματος και η συμβολή τους στις ενωσιακές πολιτικές. Το SST, επιδιώκοντας να αποτρέψει τον πολλαπλασιασμό των διαστημικών αποβλήτων, συμβάλλει στην εξασφάλιση της βιώσιμης και εγγυημένης πρόσβασης και χρήσης του διαστήματος, το οποίο αποτελεί παγκόσμιο κοινό αγαθό.
(62)  Η Ένωση, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέσπισε πλαίσιο για τη στήριξη της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST) με την απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24. Τα διαστημικά απόβλητα αποτελούν πλέον σοβαρή απειλή για την ασφάλεια, την προστασία και τη βιωσιμότητα των διαστημικών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, το SST είναι πρωταρχικής σημασίας για να διατηρηθεί η συνέχεια των συνιστωσών του προγράμματος και η συμβολή τους στις ενωσιακές πολιτικές. Το SST, επιδιώκοντας να αποτρέψει τον πολλαπλασιασμό των διαστημικών αποβλήτων, συμβάλλει στην εξασφάλιση της βιώσιμης και εγγυημένης πρόσβασης και χρήσης του διαστήματος, το οποίο αποτελεί παγκόσμιο κοινό αγαθό. Το SST πρόκειται να διευκολύνει την προετοιμασία ευρωπαϊκών έργων «καθαρισμού» της γήινης τροχιάς.
__________________
__________________
24 ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 227.
24 Απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για τη στήριξη της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 227).
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63
(63)  Το SST θα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τις επιδόσεις και την αυτονομία των ικανοτήτων SST. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να οδηγήσει στην κατάρτιση αυτόνομου ευρωπαϊκού καταλόγου διαστημικών αντικειμένων, ο οποίος θα βασίζεται σε δεδομένα από το δίκτυο αισθητήρων SST. Το SST θα πρέπει επίσης να συνεχίσει να υποστηρίζει τη λειτουργία και την παροχή των υπηρεσιών SST. Δεδομένου ότι το SST είναι ένα σύστημα με γνώμονα τους χρήστες, θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλοι μηχανισμοί για τη συλλογή των απαιτήσεων των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με την ασφάλεια.
(63)  Το SST θα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τις επιδόσεις και την αυτονομία των ικανοτήτων SST. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να οδηγήσει στην κατάρτιση αυτόνομου ευρωπαϊκού καταλόγου διαστημικών αντικειμένων, ο οποίος θα βασίζεται σε δεδομένα από το δίκτυο αισθητήρων SST. Ο κατάλογος θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων διαστημικών δυνατοτήτων και να διαθέσει ορισμένα από τα δεδομένα του για μη εμπορικούς και ερευνητικούς σκοπούς Το SST θα πρέπει επίσης να συνεχίσει να υποστηρίζει τη λειτουργία και την παροχή των υπηρεσιών SST. Δεδομένου ότι το SST είναι ένα σύστημα με γνώμονα τους χρήστες, θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλοι μηχανισμοί για τη συλλογή των απαιτήσεων των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με την ασφάλεια και τη διαβίβαση σχετικών πληροφοριών από και προς τους δημόσιους οργανισμούς για τη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67
(67)  Επιπλέον, το SST θα πρέπει να συμπληρώνει τα υφιστάμενα μέτρα μετριασμού, όπως τις σχετικές με τον μετριασμό των διαστημικών αποβλήτων κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής του ΟΗΕ για τη χρήση του απώτερου διαστήματος για ειρηνικούς σκοπούς (COPUOS) και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων στο απώτερο διάστημα, ή άλλες πρωτοβουλίες, με σκοπό να διασφαλίζει την ασφάλεια, την προστασία και τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων στο απώτερο διάστημα. Για να περιοριστούν οι κίνδυνοι συγκρούσεων, το SST θα επιδιώξει επίσης συνέργειες με πρωτοβουλίες για την ενεργό εξάλειψη και εξουδετέρωση των διαστημικών αποβλήτων. Το SST θα πρέπει να συμβάλλει στη διασφάλιση της ειρηνικής χρήσης και εξερεύνησης του απώτερου διαστήματος. Η αύξηση των διαστημικών δραστηριοτήτων μπορεί να έχει επιπτώσεις στις διεθνείς πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στον τομέα της διαχείρισης της διαστημικής κυκλοφορίας. Η Ένωση θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις αυτές και μπορεί να τις λάβει υπόψη στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης του τρέχοντος ΠΔΠ.
(67)  Επιπλέον, το SST θα πρέπει να συμπληρώνει τα υφιστάμενα μέτρα μετριασμού, όπως τις σχετικές με τον μετριασμό των διαστημικών αποβλήτων κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής του ΟΗΕ για τη χρήση του απώτερου διαστήματος για ειρηνικούς σκοπούς (COPUOS) και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων στο απώτερο διάστημα, ή άλλες πρωτοβουλίες, με σκοπό να διασφαλίζει την ασφάλεια, την προστασία και τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων στο απώτερο διάστημα. Για να περιοριστούν οι κίνδυνοι συγκρούσεων, το SST θα επιδιώξει επίσης συνέργειες με πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της εγκατάστασης τεχνολογικών συστημάτων τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την ενεργό εξάλειψη των διαστημικών αποβλήτων. Το SST θα πρέπει να συμβάλλει στη διασφάλιση της ειρηνικής χρήσης και εξερεύνησης του απώτερου διαστήματος. Η αύξηση των διαστημικών δραστηριοτήτων μπορεί να έχει επιπτώσεις στις διεθνείς πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στον τομέα της διαχείρισης της διαστημικής κυκλοφορίας. Η Ένωση θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις αυτές και μπορεί να τις λάβει υπόψη στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης του τρέχοντος ΠΔΠ.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70
(70)  Ακραία και σοβαρά διαστημικά καιρικά φαινόμενα μπορεί να απειλήσουν την ασφάλεια των πολιτών και να διαταράξουν τη λειτουργία των διαστημικών και των επίγειων υποδομών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος μια λειτουργία διαστημικών καιρικών φαινομένων με σκοπό την αξιολόγηση των κινδύνων από τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα και των αντίστοιχων αναγκών των χρηστών, την αύξηση των γνώσεων σχετικά με τους κινδύνους από τα εν λόγω φαινόμενα, την εξασφάλιση της παροχής συναφών υπηρεσιών με γνώμονα τον χρήστη και τη βελτίωση των ικανοτήτων των κρατών μελών να παράγουν υπηρεσίες σχετικά με τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα. Η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στους τομείς στους οποίους θα παρέχονται οι επιχειρησιακές υπηρεσίες σχετικά με τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα, με γνώμονα τις ανάγκες των χρηστών, τους κινδύνους και την τεχνολογική ετοιμότητα. Μακροπρόθεσμα, μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες άλλων τομέων. Η παροχή υπηρεσιών σε ενωσιακό επίπεδο σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών θα απαιτήσει στοχευμένες, συντονισμένες και συνεχείς δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, προκειμένου να υποστηριχθεί η εξέλιξη των υπηρεσιών σχετικά με τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα. Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα θα πρέπει να βασίζεται στις υφιστάμενες εθνικές και ενωσιακές ικανότητες και να δίνει τη δυνατότητα ευρείας συμμετοχής των κρατών μελών και εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα.
(70)  Ακραία και σοβαρά διαστημικά καιρικά φαινόμενα μπορεί να απειλήσουν την ασφάλεια των πολιτών και να διαταράξουν τη λειτουργία των διαστημικών και των επίγειων υποδομών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος μια λειτουργία διαστημικών καιρικών φαινομένων με σκοπό την αξιολόγηση των κινδύνων από τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα και των αντίστοιχων αναγκών των χρηστών, την αύξηση των γνώσεων σχετικά με τους κινδύνους από τα εν λόγω φαινόμενα, την εξασφάλιση της παροχής συναφών υπηρεσιών με γνώμονα τον χρήστη και τη βελτίωση των ικανοτήτων των κρατών μελών να παράγουν υπηρεσίες σχετικά με τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα. Η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στους τομείς στους οποίους θα παρέχονται οι επιχειρησιακές υπηρεσίες σχετικά με τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα, με γνώμονα τις ανάγκες των χρηστών, τους κινδύνους και την τεχνολογική ετοιμότητα. Μακροπρόθεσμα, μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες άλλων τομέων. Η παροχή υπηρεσιών σε ενωσιακό επίπεδο σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών θα απαιτήσει στοχευμένες, συντονισμένες και συνεχείς δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, προκειμένου να υποστηριχθεί η εξέλιξη των υπηρεσιών σχετικά με τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα. Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα θα πρέπει να βασίζεται στις υφιστάμενες εθνικές και ενωσιακές ικανότητες και να δίνει τη δυνατότητα ευρείας συμμετοχής των κρατών μελών και διεθνών οργανισμών και εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73
(73)  Το GOVSATCOM είναι ένα πρόγραμμα επικεντρωμένο στον χρήστη, με έντονη διάσταση ασφαλείας. Οι περιπτώσεις χρήσης μπορούν να αναλυθούν με βάση τρεις κύριες κατηγορίες: τη διαχείριση κρίσεων, που μπορεί να περιλαμβάνει πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, ανθρωπιστικές κρίσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη θάλασσα· την επιτήρηση, που μπορεί να περιλαμβάνει την επιτήρηση των συνόρων, την επιτήρηση προ των συνόρων, την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, τη θαλάσσια επιτήρηση και την παρακολούθηση του παράνομου εμπορίου· και τις βασικές υποδομές, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν το διπλωματικό δίκτυο, τις επικοινωνίες της αστυνομίας, τις υποδομές ζωτικής σημασίας (π.χ. ενέργεια, μεταφορές, υδατοφράγματα) και τις διαστημικές υποδομές.
(73)  Το GOVSATCOM είναι ένα πρόγραμμα επικεντρωμένο στον χρήστη, με έντονη διάσταση ασφαλείας. Οι περιπτώσεις χρήσης μπορούν να αναλυθούν με βάση τρεις κύριες κατηγορίες: διαχείριση κρίσεων, καταστροφές που οφείλονται σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, ανθρωπιστικές κρίσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη θάλασσα· την επιτήρηση, που μπορεί να περιλαμβάνει την επιτήρηση των συνόρων, την επιτήρηση προ των συνόρων, την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, τη θαλάσσια επιτήρηση και την παρακολούθηση του παράνομου εμπορίου· και τις βασικές υποδομές, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν το διπλωματικό δίκτυο, τις επικοινωνίες της αστυνομίας, τις ψηφιακές υποδομές (π.χ. κέντρα δεδομένων, διακομιστές), τις υποδομές ζωτικής σημασίας (π.χ. ενέργεια, μεταφορές, υδατοφράγματα) και τις διαστημικές υποδομές.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 78
(78)  Για τους χρήστες των δορυφορικών επικοινωνιών, ο εξοπλισμός χρήστη αποτελεί τη νευραλγική επιχειρησιακή διεπαφή. Η ενωσιακή προσέγγιση όσον αφορά το GOVSATCOM δίνει τη δυνατότητα στους περισσότερους χρήστες να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τον υφιστάμενο εξοπλισμό χρήστη για τις υπηρεσίες GOVSATCOM, στον βαθμό που χρησιμοποιούν ενωσιακές τεχνολογίες.
(78)  Για τους χρήστες των δορυφορικών επικοινωνιών, ο εξοπλισμός χρήστη αποτελεί τη νευραλγική επιχειρησιακή διεπαφή. Η ενωσιακή προσέγγιση όσον αφορά το GOVSATCOM θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τον υφιστάμενο εξοπλισμό χρήστη για τις υπηρεσίες GOVSATCOM.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 86
(86)  Η υποδομή που προορίζεται για το πρόγραμμα ενδέχεται να απαιτεί πρόσθετη έρευνα και ανάπτυξη, που μπορούν να υποστηριχθούν από το Ορίζων Ευρώπη, με στόχο να εξασφαλιστεί η συνοχή με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στον συγκεκριμένο τομέα. Οι συνέργειες με το Ορίζων Ευρώπη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ανάγκες έρευνας και καινοτομίας του διαστημικού τομέα προσδιορίζονται και λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Διαστημικά δεδομένα και υπηρεσίες που διατίθενται δωρεάν από το πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, μεταξύ άλλων εντός του πλαισίου του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και τη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων, την παρακολούθηση του κλίματος, τις έξυπνες πόλεις, τα αυτοματοποιημένα οχήματα, την ασφάλεια και τη διαχείριση καταστροφών. Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη θα προσδιορίσει δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποδομές ενωσιακής ιδιοκτησίας, όπως το Galileo, το EGNOS και το Copernicus. Οι ερευνητικές υποδομές, ιδίως τα δίκτυα επιτόπιας παρατήρησης, θα αποτελούν νευραλγικά στοιχεία της υποδομής επιτόπιας παρατήρησης που θα καθιστούν εφικτή την παροχή των υπηρεσιών του Copernicus.
(86)  Η υποδομή που προορίζεται για το πρόγραμμα ενδέχεται να απαιτεί πρόσθετη έρευνα και ανάπτυξη, που μπορούν να υποστηριχθούν από το Ορίζων Ευρώπη, με στόχο να εξασφαλιστεί η συνοχή με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στον συγκεκριμένο τομέα. Οι συνέργειες με το Ορίζων Ευρώπη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ανάγκες έρευνας και καινοτομίας του διαστημικού τομέα προσδιορίζονται και λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η συνέχεια μεταξύ των λύσεων που αναπτύσσονται μέσω του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη και των δραστηριοτήτων των συνιστωσών του προγράμματος. Διαστημικά δεδομένα και υπηρεσίες που διατίθενται δωρεάν από το πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, μεταξύ άλλων εντός του πλαισίου του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη, για τις κύριες ευρωπαϊκές πολιτικές. Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη θα προσδιορίσει δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποδομές ενωσιακής ιδιοκτησίας, όπως το Galileo, το EGNOS και το Copernicus. Οι ερευνητικές υποδομές, ιδίως τα επιτόπια δίκτυα παρατήρησης, θα αποτελούν νευραλγικά στοιχεία της επιτόπιας υποδομής παρατήρησης, τα οποία θα καθιστούν εφικτή την παροχή των υπηρεσιών του Copernicus.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 87
(87)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 θέσπισε τον Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS, με σκοπό τη διαχείριση ορισμένων πτυχών των προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης Galileo και EGNOS. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός ορίζει ότι ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS θα αναλάβει νέα καθήκοντα, όχι μόνο όσον αφορά το Galileo και το EGNOS, αλλά και άλλες συνιστώσες του προγράμματος, και ιδίως τη διαπίστευση ασφαλείας. Κατά συνέπεια, το όνομα, τα καθήκοντα και οι οργανωτικές πτυχές του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως.
(87)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 θέσπισε τον Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS, με σκοπό τη διαχείριση ορισμένων πτυχών των προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης Galileo και EGNOS. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός ορίζει ότι ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS θα αναλάβει νέα καθήκοντα, όχι μόνο όσον αφορά το Galileo και το EGNOS, αλλά και άλλες συνιστώσες του προγράμματος, και ιδίως τη διαπίστευση ασφαλείας και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Κατά συνέπεια, το όνομα, τα καθήκοντα και οι οργανωτικές πτυχές του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88
(88)  Ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS, ενόψει του διευρυμένου πεδίου δραστηριοτήτων του, το οποίο δεν θα περιορίζεται πλέον στα προγράμματα Galileo και EGNOS, θα πρέπει να τροποποιηθεί. Ωστόσο, στο πλαίσιο του Οργανισμού θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, καθώς και η συνέχεια όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, το προσωπικό και την εγκυρότητα των ειλημμένων αποφάσεων.
(88)  Ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS, ενόψει του διευρυμένου πεδίου δραστηριοτήτων του, το οποίο δεν θα περιορίζεται πλέον στα προγράμματα Galileo και EGNOS, θα πρέπει να τροποποιηθεί. Όταν αναθέτει καθήκοντα στον Οργανισμό, η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει κατάλληλη χρηματοδότηση για τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων των επαρκών ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Ωστόσο, στο πλαίσιο του Οργανισμού θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, καθώς και η συνέχεια όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, το προσωπικό και την εγκυρότητα των ειλημμένων αποφάσεων.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
(2)  «διαστημικά καιρικά φαινόμενα»: φυσικές διακυμάνσεις του διαστημικού περιβάλλοντος μεταξύ του Ηλίου και της Γης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ηλιακές εκλάμψεις, τα ηλιακά ενεργειακά σωματίδια, οι ηλιακοί άνεμοι και οι στεμματικές εκπομπές μάζας που μπορεί να οδηγήσουν σε ηλιακές καταιγίδες (γεωμαγνητικές καταιγίδες, καταιγίδες ηλιακής ακτινοβολίας και ιονοσφαιρικές διαταραχές) που ενδέχεται να επηρεάσουν τη Γη·
(2)  «διαστημικά καιρικά φαινόμενα»: φυσικές διακυμάνσεις του διαστημικού περιβάλλοντος μεταξύ του Ηλίου και της Γης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ηλιακές εκλάμψεις, τα ηλιακά ενεργειακά σωματίδια, οι ηλιακοί άνεμοι και οι στεμματικές εκπομπές μάζας που μπορεί να οδηγήσουν σε ηλιακές καταιγίδες (γεωμαγνητικές καταιγίδες, καταιγίδες ηλιακής ακτινοβολίας και ιονοσφαιρικές διαταραχές) που ενδέχεται να επηρεάσουν τη Γη ή διαστημικές υποδομές·
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5
(5)  «ακριβής γνώση της κατάστασης στο διάστημα» («SSA»): ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τους βασικότερους κινδύνους του διαστήματος, στους οποίους περιλαμβάνονται οι συγκρούσεις μεταξύ δορυφόρων και διαστημικών αποβλήτων, τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα και τα αντικείμενα κοντά στη Γη·
(5)  «ακριβής γνώση της κατάστασης στο διάστημα» («SSA»): ολοκληρωμένη γνώση και κατανόηση των βασικότερων κινδύνων του διαστήματος, στους οποίους περιλαμβάνονται οι συγκρούσεις μεταξύ δορυφόρων και διαστημικών αποβλήτων, τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα και τα αντικείμενα κοντά στη Γη·
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6
(6)  «συνδυαστική πράξη»: ενέργειες που στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο συνδυαστικών μηχανισμών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, και συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από ιδρύματα αναπτυξιακής ή άλλης δημόσιας χρηματοδότησης, καθώς και από εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές·
(6)  «συνδυαστική πράξη»: ενέργειες που στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο συνδυαστικών μηχανισμών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, και συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα και/ή εγγυήσεις του προϋπολογισμού από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από ιδρύματα αναπτυξιακής ή άλλης δημόσιας χρηματοδότησης, καθώς και από εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές·
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10
(10)  «δεδομένα SST»: φυσικές παράμετροι των διαστημικών αντικειμένων οι οποίες λαμβάνονται μέσω αισθητήρων SST ή παραμέτρων τροχιάς διαστημικών αντικειμένων που προκύπτουν από παρατηρήσεις των αισθητήρων SST στο πλαίσιο της συνιστώσας επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST)·
(10)  «δεδομένα SST»: φυσικές παράμετροι των διαστημικών αντικειμένων, περιλαμβανομένων των διαστημικών αποβλήτων, οι οποίες λαμβάνονται μέσω αισθητήρων SST ή παραμέτρων τροχιάς διαστημικών αντικειμένων που προκύπτουν από παρατηρήσεις των αισθητήρων SST στο πλαίσιο της συνιστώσας επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST)·
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14 α (νέο)
(14α)   «πληροφορίες του Copernicus που προέρχονται από τρίτους»: οι πληροφορίες που έχουν αδειοδοτηθεί και παρέχονται προς χρήση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Copernicus και οι οποίες προέρχονται από άλλες πηγές, πλην των δορυφόρων Sentinel του Copernicus·
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23 – εδάφιο 1
οι «βασικοί χρήστες του Copernicus», οι οποίοι ωφελούνται από τα δεδομένα και τις πληροφορίες του Copernicus και έχουν, επιπλέον, αναλάβει να καθορίζουν την εξέλιξή του· στους εν λόγω χρήστες περιλαμβάνονται τα θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και οι ευρωπαϊκοί, εθνικοί ή περιφερειακοί δημόσιοι φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας για τον καθορισμό, την εφαρμογή, την επιβολή ή την παρακολούθηση πολιτικών που αφορούν το περιβάλλον, την πολιτική προστασία, την προστασία και την ασφάλεια·
οι «βασικοί χρήστες του Copernicus», οι οποίοι ωφελούνται από τα δεδομένα και τις πληροφορίες του Copernicus και έχουν, επιπλέον, αναλάβει να καθορίζουν την εξέλιξή του· στους εν λόγω χρήστες περιλαμβάνονται τα θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και οι ευρωπαϊκοί, εθνικοί ή περιφερειακοί δημόσιοι φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας για τον καθορισμό, την εφαρμογή, την επιβολή ή την παρακολούθηση πολιτικών που αφορούν το περιβάλλον, την πολιτική προστασία, την προστασία, περιλαμβανομένης της προστασίας των υποδομών, και την ασφάλεια·
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23 – εδάφιο 2 α (νέο)
«βασικές υπηρεσίες του Copernicus»: οι επιχειρησιακές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών ή στη συνιστώσα υπηρεσιών, οι οποίες είναι γενικού και κοινού ενδιαφέροντος για τα κράτη μέλη και την Ένωση·
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο)
(23α)  «διαστημικός τομέας»:
«ο ανάντη τομέας», ο οποίος περιλαμβάνει δραστηριότητες που οδηγούν στη δημιουργία λειτουργικού συστήματος διαστήματος, και στην εξερεύνηση του διαστήματος·
«ο κατάντη τομέας» που περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν την εκμετάλλευση δορυφορικών δεδομένων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών διαστημικών προϊόντων σε τελικούς χρήστες.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  ένα αυτόνομο παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) για μη στρατιωτικούς σκοπούς υπό μη στρατιωτικό έλεγχο, που αποτελείται από μια συστοιχία δορυφόρων, κέντρα και ένα παγκόσμιο δίκτυο επίγειων σταθμών, και προσφέρει υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και μέτρησης χρόνου, ενώ παράλληλα ενσωματώνει πλήρως τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ασφάλειας («Galileo»)·
α)  ένα αυτόνομο παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) για μη στρατιωτικούς σκοπούς υπό μη στρατιωτικό έλεγχο, που αποτελείται από μια συστοιχία δορυφόρων, κέντρα και ένα παγκόσμιο δίκτυο επίγειων σταθμών, και προσφέρει υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και μέτρησης χρόνου, ενώ παράλληλα ενσωματώνει, κατά περίπτωση, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ασφάλειας («Galileo»)·
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  ένα αυτόνομο σύστημα γεωσκόπησης, με γνώμονα τις ανάγκες του χρήστη, υπό μη στρατιωτικό έλεγχο, το οποίο παρέχει δεδομένα και υπηρεσίες γεωπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων δορυφόρων, επίγειων υποδομών, εγκαταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και των υποδομών διανομής, και το οποίο ενσωματώνει πλήρως τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ασφάλειας («Copernicus»)·
γ)  ένα αυτόνομο σύστημα γεωσκόπησης, με γνώμονα τις ανάγκες του χρήστη, υπό μη στρατιωτικό έλεγχο, το οποίο παρέχει δεδομένα και υπηρεσίες γεωπληροφόρησης με βάση μια πολιτική ελεύθερων και ανοικτών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων δορυφόρων, επίγειων υποδομών, εγκαταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και των υποδομών διανομής, και το οποίο ενσωματώνει πλήρως τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ασφάλειας («Copernicus»)·
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  ένα σύστημα επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος, που αποσκοπεί στη βελτίωση, τη λειτουργία και την παροχή δεδομένων, πληροφοριών και υπηρεσιών σχετικά με την επιτήρηση και την παρακολούθηση ενεργών και ανενεργών διαστημικών σκαφών, απορριφθέντων ορόφων εκτοξευτήρων, αποβλήτων και θραυσμάτων αποβλήτων που περιστρέφονται γύρω από τη Γη, και το οποίο συμπληρώνεται από παραμέτρους παρατήρησης που σχετίζονται με διαστημικά καιρικά φαινόμενα και με την παρακολούθηση του κινδύνου προσέγγισης της Γης από αντικείμενα κοντά στη Γη (NEO) («SST»)·
δ)  ένα σύστημα επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος, που αποσκοπεί στη βελτίωση, τη λειτουργία και την παροχή δεδομένων, πληροφοριών και υπηρεσιών σχετικά με την επιτήρηση και την παρακολούθηση ενεργών και ανενεργών διαστημικών σκαφών και διαστημικών αποβλήτων που περιστρέφονται γύρω από τη Γη, και το οποίο συμπληρώνεται από παραμέτρους παρατήρησης που σχετίζονται με διαστημικά καιρικά φαινόμενα και με την παρακολούθηση του κινδύνου προσέγγισης της Γης από αντικείμενα κοντά στη Γη (NEO) («SST»)·
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα για την εξασφάλιση αποδοτικής πρόσβασης στο διάστημα για το πρόγραμμα και για την προαγωγή της καινοτομίας στον διαστημικό τομέα.
Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα για την εξασφάλιση αυτόνομης πρόσβασης στο διάστημα, για την αντιμετώπιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο, για την προαγωγή της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας στον διαστημικό τομέα ανάντη και κατάντη και για την υποστήριξη της διαστημικής διπλωματίας.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους γενικούς στόχους:
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  να παρέχει ή να συμβάλλει στην παροχή υψηλής ποιότητας, επικαιροποιημένων και, κατά περίπτωση, ασφαλών δεδομένων, πληροφοριών και υπηρεσιών σχετικών με το διάστημα, χωρίς διακοπή και, όπου είναι δυνατόν, σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να καλύπτει υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες και να ανταποκρίνεται στις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια και η άμυνα·
α)  να παρέχει ή να συμβάλλει στην παροχή υψηλής ποιότητας, επικαιροποιημένων και, κατά περίπτωση, ασφαλών δεδομένων, πληροφοριών και υπηρεσιών σχετικών με το διάστημα, χωρίς διακοπή και, όπου είναι δυνατόν, σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να καλύπτει υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες και να ανταποκρίνεται στις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, περιλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής και να υποστηρίζει την ικανότητα τεκμηριωμένης και ανεξάρτητης λήψης αποφάσεων της Ένωσης και των κρατών μελών της·
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  να μεγιστοποιεί τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη, μεταξύ άλλων με την προώθηση της ευρύτερης δυνατής χρήσης των δεδομένων, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος·
β)  να μεγιστοποιεί τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη, ιδίως με την ενίσχυση του ευρωπαϊκού κατάντη τομέα, επιτρέποντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση, και με την προώθηση της ευρύτερης δυνατής αφομοίωσης των υπηρεσιών και χρήσης των δεδομένων, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης·
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  να ενισχύει την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της, καθώς και την ελευθερία δράσης της και τη στρατηγική αυτονομία της, ιδίως όσον αφορά τις τεχνολογίες και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων·
γ)  να ενισχύει την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της και την ασφάλειά τους στον κυβερνοχώρο, καθώς και τη στρατηγική αυτονομία της, ιδίως όσον αφορά τη βιομηχανία και τις τεχνολογίες·
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  να ενισχύει το ευρωπαϊκό βιομηχανικό και επιστημονικό οικοσύστημα στον διαστημικό τομέα, με την καθιέρωση ενός συνεκτικού πλαισίου που συνδυάζει την άριστη ευρωπαϊκή κατάρτιση και τεχνογνωσία, την ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασμού, κατασκευής υψηλού επιπέδου και το στρατηγικό όραμα που είναι απαραίτητο σε έναν τομέα που γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικός·
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  να προωθεί τον ρόλο της Ένωσης στη διεθνή σκηνή ως ηγετικού παράγοντα στον διαστημικό τομέα και να ενισχύει τη συμβολή της στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και στην υποστήριξη παγκόσμιων πρωτοβουλιών, μεταξύ άλλων όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
δ)  να προωθεί τον ρόλο της Ένωσης στη διεθνή σκηνή ως ηγετικού παράγοντα στον διαστημικό τομέα και να ενισχύει τη συμβολή της στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και στην υποστήριξη παγκόσμιων πρωτοβουλιών, μεταξύ άλλων όσον αφορά και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  να ενισχύει τη διαστημική διπλωματία της Ένωσης και να ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το διάστημα ως κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας·
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  να προωθεί την τεχνολογία και τη βιομηχανία της Ένωσης και να υπερασπίζεται την αρχή της αμοιβαιότητας και του θεμιτού ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο·
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ γ (νέο)
δγ)  να βελτιώνει την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της σε διάφορους τομείς, ιδίως στον τομέα των μεταφορών (αεροπορία, συμπεριλαμβανομένων των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, των σιδηροδρομικών μεταφορών, της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, των οδικών μεταφορών, της αυτόνομης οδήγησης), της κατασκευής και παρακολούθησης των υποδομών, της παρακολούθησης της ξηράς και του περιβάλλοντος.
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  για το Galileo και το EGNOS: να παρέχουν προηγμένες και, κατά περίπτωση, ασφαλείς υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και χρονισμού·
α)  για το Galileo και το EGNOS: να παρέχουν, σε μακροπρόθεσμη βάση και συνεχώς, προηγμένες και, κατά περίπτωση, ασφαλείς υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και χρονισμού·
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  για το Copernicus: να παρέχει ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα και πληροφορίες γεωσκόπησης, σε μακροπρόθεσμη βάση, και να υποστηρίζει την εφαρμογή και την παρακολούθηση των πολιτικών της Ένωσης και των κρατών μελών της στους τομείς του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας, καθώς και της ψηφιακής οικονομίας·
β)  για το Copernicus: να παρέχει ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα και πληροφορίες γεωσκόπησης, σε μακροπρόθεσμη βάση, και να υποστηρίζει την εφαρμογή και την παρακολούθηση των με γνώμονα τον χρήστη πολιτικών και ενεργειών της Ένωσης και των κρατών μελών της·
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  για την ακριβή γνώση της κατάστασης στο διάστημα («SSA»): να ενισχύσει τις ικανότητες του SST όσον αφορά την παρακολούθηση και τον εντοπισμό διαστημικών αντικειμένων, την παρακολούθηση των διαστημικών καιρικών συνθηκών και τη χαρτογράφηση και δικτύωση των ικανοτήτων NEO των κρατών μελών·
γ)  για την ακριβή γνώση της κατάστασης στο διάστημα («SSA»): να ενισχύσει τις ικανότητες του SST όσον αφορά την παρακολούθηση και τον εντοπισμό διαστημικών αντικειμένων και των διαστημικών αποβλήτων, την παρακολούθηση των διαστημικών καιρικών συνθηκών και τη χαρτογράφηση και δικτύωση των ικανοτήτων NEO των κρατών μελών·
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)  να συμβάλλει, όπου αυτό απαιτείται για τις ανάγκες του προγράμματος, στην αυτόνομη, ασφαλή και οικονομικά αποδοτική ικανότητα πρόσβασης στο διάστημα·
ε)  να διασφαλίσει την αυτόνομη, ασφαλή και οικονομικά αποδοτική ικανότητα πρόσβασης στο διάστημα·
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ
στ)  να στηρίζει και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηματικότητα, τις δεξιότητες και την ικανότητα καινοτομίας των νομικών και φυσικών προσώπων από την Ένωση που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό, ιδίως όσον αφορά τη θέση και τις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των νεοφυών επιχειρήσεων.
στ)  να προωθεί την ανάπτυξη ισχυρής και ανταγωνιστικής ενωσιακής διαστημικής οικονομίας και να μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες για τις ενωσιακές επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και για όλες τις περιφέρειες της Ένωσης.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Το πρόγραμμα στηρίζει:
Το πρόγραμμα, σε συνέργεια με άλλα προγράμματα της Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και χρηματοδοτικούς πόρους, στηρίζει:
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  την παροχή υπηρεσιών εκτόξευσης για τις ανάγκες του προγράμματος·
α)  την παροχή υπηρεσιών εκτόξευσης για το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων συνολικών υπηρεσιών εκτόξευσης για την Ένωση και για άλλες οντότητες, κατόπιν αιτήματός τους, λαμβάνοντας υπόψη τα ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειας της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 25, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εκτοξευτών και βιομηχανιών στην παγκόσμια αγορά·
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  δραστηριότητες ανάπτυξης που συνδέονται με την αυτόνομη, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική πρόσβαση στο διάστημα·
β)  δραστηριότητες ανάπτυξης που συνδέονται με την αυτόνομη, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική πρόσβαση στο διάστημα, συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών τεχνολογιών και καινοτόμων συστημάτων ή υπηρεσιών εκτόξευσης, λαμβανομένων υπόψη των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας της Ένωσης και των κρατών μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 25·
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  όπου αυτό απαιτείται για τις ανάγκες του προγράμματος, τις αναγκαίες προσαρμογές στις επίγειες υποδομές διαστήματος.
γ)  όπου αυτό απαιτείται για τους στόχους του προγράμματος, την αναγκαία στήριξη για τη συντήρηση, τις προσαρμογές και την ανάπτυξη της διαστημικής υποδομής , ιδίως των υφιστάμενων υποδομών, πεδίων πυραύλων και ερευνητικών κέντρων.
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος
Δράσεις για τη στήριξη της καινοτομίας του διαστημικού τομέα της Ένωσης
Δράσεις για τη στήριξη της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας του διαστημικού τομέα της Ένωσης
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  δραστηριότητες καινοτομίας για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαστημικών τεχνολογιών, υποδομών ή υπηρεσιών·
α)  δραστηριότητες καινοτομίας για την ανάπτυξη και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαστημικών τεχνολογιών, υποδομών ή υπηρεσιών·
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  κατάλληλα μέτρα για τη διευκόλυνση της υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων που προκύπτουν από δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, ιδίως μέσω συνεργειών με άλλα ταμεία της Ένωσης, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και το InvestEU, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των κατάντη τομέων όλων των συνιστωσών του προγράμματος·
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)
αβ)  εξάπλωση του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα στις εξαγωγικές αγορές·
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  τη δημιουργία διαστημικών συμπράξεων καινοτομίας για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών και για την επακόλουθη αγορά των προμηθειών ή υπηρεσιών που προκύπτουν·
β)  τη δημιουργία διαστημικών συμπράξεων καινοτομίας για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών και για την επακόλουθη αγορά των προϊόντων ή υπηρεσιών που προκύπτουν για τις ανάγκες του προγράμματος·
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  τον σχεδιασμό, τη δοκιμή, την εφαρμογή και την ανάπτυξη βασισμένων σε δεδομένα διαλειτουργικών διαστημικών λύσεων για τις δημόσιες υπηρεσίες, την προώθηση της καινοτομίας και τη θέσπιση κοινών πλαισίων προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των υπηρεσιών των δημόσιων διοικήσεων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις·
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  την επιχειρηματικότητα, από πρώιμο στάδιο μέχρι την κλιμάκωση, σύμφωνα με το άρθρο 21 και άλλες διατάξεις πρόσβασης σε χρηματοδότηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 και στο κεφάλαιο Ι του τίτλου ΙΙΙ·
γ)  την επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβάνοντας από πρώιμο στάδιο μέχρι την κλιμάκωση, σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τη στήριξη σε άλλες διατάξεις πρόσβασης σε χρηματοδότηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 και στο κεφάλαιο Ι του τίτλου ΙΙΙ·
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, με τη μορφή διαστημικών κόμβων που συγκεντρώνουν, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, παράγοντες από τον διαστημικό και τον ψηφιακό τομέα, καθώς και χρήστες, και παρέχουν στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις για την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων·
δ)  τη συνεργασία με τη μορφή ενός δικτύου διαστημικών κόμβων που συγκεντρώνουν, ιδίως σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, παράγοντες από τον διαστημικό και τον ψηφιακό τομέα, καθώς και χρήστες, και παρέχουν στήριξη, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις για την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων· την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαστημικών κόμβων και των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας που δημιουργούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»·
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  την ενδεχόμενη ανάπτυξη μιας «στρατηγικής προσέγγισης πρώτης σύμβασης» με όλους τους αρμόδιους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για τη στήριξη της ανάπτυξης νεοσύστατων επιχειρήσεων στο πεδίο του διαστήματος·
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  συνέργειες με τον τομέα των μεταφορών, του διαστήματος και του ψηφιακού τομέα με σκοπό την προώθηση της ευρύτερης χρήσης των νέων τεχνολογιών (όπως κλήση έκτακτης ανάγκης (e-call), ψηφιακός ταχογράφος, διαχείριση και εποπτεία της κυκλοφορίας, αυτόνομη οδήγηση, μη επανδρωμένα οχήματα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη) και την αντιμετώπιση των αναγκών για ασφαλή και αδιάλειπτη συνδεσιμότητα, πιο αξιόπιστο εντοπισμό θέσης, διατροπικότητα και διαλειτουργικότητα, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την ανταγωνιστικότητα των μεταφορικών υπηρεσιών και της βιομηχανίας·
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  την παροχή δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης·
ε)  την παροχή δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την ανάπτυξη προηγμένων διαστημικών δεξιοτήτων·
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
στ)  την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και δοκιμών·
στ)  την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και δοκιμών για επαγγελματίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, σπουδαστές και επιχειρηματίες·
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  δεν παρέχει στην τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα·
γ)  δεν παρέχει στην τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα ή, κατά περίπτωση, πρόσβαση στις ευαίσθητες ή διαβαθμισμένες πληροφορίες·
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  διασφαλίζει, εάν κριθεί σκόπιμο, τα στρατηγικά και κυριαρχικά συμφέροντα της Ένωσης σε όλους τους συναφείς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής τεχνολογικής ή βιομηχανικής στρατηγικής αυτονομίας·
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις, συμφωνίες ή άλλες ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνουν διατάξεις που καθορίζουν το κατάλληλο καθεστώς κυριότητας των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και, όσον αφορά το στοιχείο γ), ότι η Ένωση μπορεί να χρησιμοποιεί ελεύθερα τους δέκτες PRS σύμφωνα με την απόφαση 1104/2011/ΕΕ.
3.  Η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις, συμφωνίες ή άλλες ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο περιλαμβάνουν διατάξεις που καθορίζουν το κατάλληλο καθεστώς κυριότητας και χρήσης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και, όσον αφορά το στοιχείο γ), ότι η Ένωση μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί τους δέκτες PRS και να παραχωρεί τη χρήση τους σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1104/2011/ΕΕ.
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
Οι υπηρεσίες, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος παρέχονται χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ως προς την ποιότητα, την ακρίβεια, τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία, την ταχύτητα και την καταλληλότητά τους για οποιονδήποτε σκοπό. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες των εν λόγω υπηρεσιών, δεδομένων και πληροφοριών ενημερώνονται, με τον κατάλληλο τρόπο, για την απουσία τέτοιας εγγύησης.
Οι υπηρεσίες, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος παρέχονται χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ως προς την ποιότητα, την ακρίβεια, τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία, την ταχύτητα και την καταλληλότητά τους για οποιονδήποτε σκοπό, εκτός εάν η εγγύηση αυτή απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες των εν λόγω υπηρεσιών, δεδομένων και πληροφοριών ενημερώνονται, με τον κατάλληλο τρόπο, για την απουσία τέτοιας εγγύησης.
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε [16] δισεκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές.
Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε [16,9] δισεκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές.
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
β)  για το Copernicus: [5,8] δισεκατομμύρια EUR·
β)  για το Copernicus: [6] δισεκατομμύρια EUR·
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ
γ)  για τα SSA/GOVSATCOM: [0,5] δισεκατομμύρια EUR.
γ)  για τα SSA/GOVSATCOM: [1,2] δισεκατομμύρια EUR.
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Οι οριζόντιες δραστηριότητες, όπως προβλέπονται στο άρθρο 3, χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των συνιστωσών του προγράμματος.
2.  Οι οριζόντιες δραστηριότητες, όπως προβλέπονται στα άρθρα 3, 5 και 6 χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των συνιστωσών του προγράμματος.
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  προωθούν σε όλα τα κράτη μέλη, σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, την ευρύτερη και πιο ανοικτή δυνατή συμμετοχή νεοφυών επιχειρήσεων, νεοεισερχόμενων, καθώς και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και άλλων οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης της υπεργολαβίας από τους προσφέροντες·
α)  προωθούν σε ολόκληρη την Ένωση και σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, την ευρύτερη και πιο ανοικτή δυνατή συμμετοχή όλων των οικονομικών φορέων, και ιδίως νεοφυών επιχειρήσεων, νεοεισερχόμενων, καθώς και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης της υπεργολαβίας από τους προσφέροντες·
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  προωθούν την αυτονομία της Ένωσης, ιδίως στο τεχνολογικό επίπεδο·
δ)  προωθούν τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, ιδίως στο βιομηχανικό και το τεχνολογικό επίπεδο, σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα·
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  εφαρμόζουν τις αρχές της ανοικτής πρόσβασης και του θεμιτού ανταγωνισμού σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, της υποβολής προσφορών βάσει διαφανών και επικαιροποιημένων πληροφοριών, της σαφούς κοινοποίησης πληροφοριών για τους εφαρμοστέους κανόνες δημοσίων συμβάσεων, τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης και τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες που επιτρέπουν την ισότιμη συμμετοχή όλων των δυνητικών υποψηφίων
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
1.  Η αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να ενθαρρύνει τις νεοεισερχόμενες, μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις, και να παρέχει την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κάλυψη, προστατεύοντας παράλληλα τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, μπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα να αναθέσει σε υπεργολάβους ένα μέρος της σύμβασης με ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών στα κατάλληλα επίπεδα υπεργολαβίας σε εταιρείες άλλες από εκείνες που ανήκουν στον όμιλο του προσφέροντος.
1.  Η αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να ενθαρρύνει τις νεοεισερχόμενες,, ιδίως τις μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις, και να παρέχει την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κάλυψη, προστατεύοντας παράλληλα τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, καταβάλλει προσπάθεια να ζητά από τον προσφέροντα να αναθέσει σε υπεργολάβους ένα μέρος της σύμβασης με ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών στα κατάλληλα επίπεδα υπεργολαβίας σε εταιρείες άλλες από εκείνες που ανήκουν στον όμιλο του προσφέροντος.
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2
2.  Η αναθέτουσα αρχή εκφράζει το απαραίτητο προς υπεργολαβία μερίδιο της σύμβασης υπό μορφή ψαλίδας που περιλαμβάνει ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο ποσοστό.
2.  Η αναθέτουσα αρχή εκφράζει το απαραίτητο προς υπεργολαβία μερίδιο της σύμβασης προς τη βιομηχανία σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με την παράγραφο 1, υπό μορφή ψαλίδας που περιλαμβάνει ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο ποσοστό·
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3
3.  Τυχόν παρέκκλιση από αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 αιτιολογείται από τον προσφέροντα.
3.  Τυχόν παρέκκλιση από αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 αιτιολογείται από τον προσφέροντα και αξιολογείται από την αναθέτουσα αρχή.
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2
Σε περίπτωση κοινής πρόσκλησης, καθορίζονται κοινές διαδικασίες για την επιλογή και την αξιολόγηση των προτάσεων. Οι διαδικασίες πρέπει να περιλαμβάνουν μια ισόρροπη ομάδα εμπειρογνωμόνων οι οποίοι ορίζονται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος.
Σε περίπτωση κοινής πρόσκλησης, καθορίζονται κοινές διαδικασίες για την επιλογή και την αξιολόγηση των προτάσεων. Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν ισόρροπη ομάδα εμπειρογνωμόνων οι οποίοι ορίζονται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί δεν προσφέρουν αξιολογήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες ή συνδρομή σε θέματα για τα οποία εμπλέκονται σε σύγκρουση συμφερόντων.
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1
1.  Επιπλέον των διατάξεων [του άρθρου 165] του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή και ο Οργανισμός μπορούν να διενεργούν διαδικασίες ομαδοποιημένων δημόσιων συμβάσεων με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ή άλλους διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχουν στην υλοποίηση των συνιστωσών του προγράμματος.
1.  Επιπλέον των διατάξεων [του άρθρου 165] του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή ή ο Οργανισμός μπορούν να διενεργούν διαδικασίες ομαδοποιημένων δημόσιων συμβάσεων με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ή άλλους διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχουν στην υλοποίηση των συνιστωσών του προγράμματος.
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  αυστηρή κατανομή καθηκόντων και ευθυνών μεταξύ των οντοτήτων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος, ιδίως μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής, του Οργανισμού και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος·
α)  αυστηρή κατανομή καθηκόντων και ευθυνών μεταξύ των οντοτήτων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος, ιδίως μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής, του Οργανισμού και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, με βάση τις αρμοδιότητες κάθε φορέα, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα ως προς το κόστος, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την αλληλεπικάλυψη δραστηριοτήτων·
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  στιβαρός έλεγχος του προγράμματος, μεταξύ άλλων με την αυστηρή τήρηση των δαπανών και του χρονοδιαγράμματος από όλες τις οντότητες, στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·
β)  στιβαρός έλεγχος του προγράμματος, μεταξύ άλλων με την αυστηρή τήρηση των δαπανών και της τεχνικής επίδοσης από όλες τις οντότητες, στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων ευθύνης τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  συστηματική συνεκτίμηση των αναγκών των χρηστών των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος, καθώς και των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων που συνδέονται με τις εν λόγω υπηρεσίες·
δ)  συστηματική συνεκτίμηση των αναγκών των χρηστών των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος, καθώς και των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων που συνδέονται με τις εν λόγω υπηρεσίες, μεταξύ άλλων μέσω της διαβούλευσης με τα φόρουμ των χρηστών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή ή, για τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 30, ο Οργανισμός μπορεί να αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα στα κράτη μέλη ή σε εθνικούς οργανισμούς ή ομάδες των εν λόγω κρατών μελών ή εθνικών οργανισμών. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του προγράμματος και την προώθηση της χρήσης του, μεταξύ άλλων με την παροχή βοήθειας για την προστασία των συχνοτήτων που απαιτούνται γι’ αυτό το πρόγραμμα.
2.  Η Επιτροπή ή, για τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 30, ο Οργανισμός μπορεί να αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα στα κράτη μέλη ή ομάδες των εν λόγω κρατών μελών, με την επιφύλαξη ειδικής κατά περίπτωση συμφωνίας. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του προγράμματος και την προώθηση της χρήσης του, μεταξύ άλλων με την παροχή βοήθειας για την προστασία των συχνοτήτων που απαιτούνται γι’ αυτό το πρόγραμμα στο κατάλληλο επίπεδο.
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τα κράτη μέλη επιδιώκουν την ενεργό και συντονισμένη διαβούλευση με τις κοινότητες των τελικών χρηστών, ιδίως όσον αφορά τα προγράμματα Galileo, EGNOS και Copernicus, μεταξύ άλλων μέσω συμβουλευτικών ομάδων χρηστών.
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή φέρει τη γενική ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος, μεταξύ άλλων στον τομέα της ασφάλειας. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, προσδιορίζει τις προτεραιότητες και τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη του προγράμματος και εποπτεύει την υλοποίησή του, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον αντίκτυπό του σε άλλες πολιτικές της Ένωσης.
1.  Η Επιτροπή φέρει τη γενική ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος, και την ευθύνη στον τομέα της ασφάλειας για τα στοιχεία του προγράμματος που δεν έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 30. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, προσδιορίζει τις προτεραιότητες και τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη του προγράμματος και εποπτεύει την υλοποίησή του, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον αντίκτυπό του σε άλλες πολιτικές της Ένωσης.
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή διαχειρίζεται τη συνιστώσα του προγράμματος, όπου η εν λόγω διαχείριση δεν έχει ανατεθεί σε άλλη οντότητα.
2.  Η Επιτροπή διαχειρίζεται τη συνιστώσα του προγράμματος, όπου η εν λόγω διαχείριση δεν έχει ανατεθεί σε άλλες οντότητες που αναφέρονται στα άρθρα 30, 31 και 32.
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει σαφή κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των διάφορων οντοτήτων που εμπλέκονται στο πρόγραμμα και συντονίζει τις δραστηριότητες των οντοτήτων αυτών.
3.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει σαφή κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των διάφορων οντοτήτων που εμπλέκονται στο πρόγραμμα και συντονίζει τις δραστηριότητες των οντοτήτων αυτών και διασφαλίζει την πλήρη προστασία των συμφερόντων της Ένωσης, την ορθή διαχείριση των πόρων της και την εφαρμογή των κανόνων της, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συνάπτει με τον Οργανισμό και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος μια χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης, σε σχέση με τα καθήκοντα που ανατίθενται στις δύο οντότητες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 31α.
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Όσον αφορά την ειδική διάταξη σχετικά με τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση της λειτουργίας διαστημικών καιρικών φαινομένων και ΝΕΟ, η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 105.
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Όταν είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και την ομαλή παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος, η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, καθορίζει τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την εφαρμογή και την εξέλιξη των εν λόγω συνιστωσών και των υπηρεσιών που παρέχουν, αφού ζητήσει τη γνώμη των χρηστών και όλων των άλλων οικείων ενδιαφερόμενων μερών. Κατά τον καθορισμό των εν λόγω τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, η Επιτροπή αποφεύγει τη μείωση του γενικού επιπέδου ασφαλείας και ικανοποιεί την επιταγή οπισθόδρομης συμβατότητας.
Όταν είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και την ομαλή παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος, η Επιτροπή, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, καθορίζει τις υψηλού επιπέδου απαιτήσεις για την εφαρμογή και την εξέλιξη των εν λόγω συνιστωσών και των υπηρεσιών που παρέχουν, αφού ζητήσει τη γνώμη των χρηστών και όλων των άλλων οικείων ενδιαφερόμενων μερών, περιλαμβανομένου και του κατάντη τομέα. Κατά τον καθορισμό των υψηλού επιπέδου απαιτήσεων, η Επιτροπή αποφεύγει τη μείωση του γενικού επιπέδου ασφαλείας και ικανοποιεί την επιταγή οπισθόδρομης συμβατότητας.
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3.
Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 21.
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5
5.  Η Επιτροπή προάγει και διασφαλίζει την αξιοποίηση και τη χρήση των δεδομένων και των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ άλλων υποστηρίζοντας την κατάλληλη ανάπτυξη των εν λόγω υπηρεσιών και προάγοντας ένα σταθερό μακροπρόθεσμο περιβάλλον. Αναπτύσσει συνέργειες μεταξύ των εφαρμογών των διάφορων συνιστωσών του προγράμματος. Εξασφαλίζει συμπληρωματικότητα, συνεκτικότητα, συνέργειες και συνδέσμους μεταξύ του προγράμματος και άλλων ενωσιακών δράσεων και προγραμμάτων.
5.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει συμπληρωματικότητα, συνεκτικότητα, συνέργειες και συνδέσμους μεταξύ του προγράμματος και άλλων ενωσιακών δράσεων και προγραμμάτων. Σε στενή συνεργασία με τον Οργανισμό και, κατά περίπτωση, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και τις εντεταλμένες οντότητες του Copernicus, στηρίζει και συμβάλλει:
—  στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την υιοθέτηση και χρήση των δεδομένων και των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα·
—  στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των εφαρμογών·
—  στην κατάλληλη ανάπτυξη των εν λόγω υπηρεσιών·
—  στην προαγωγή ενός σταθερού μακροπρόθεσμού περιβάλλοντος.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6
6.  Κατά περίπτωση, εξασφαλίζει τον συντονισμό με τις δραστηριότητες που διεξάγονται στον διαστημικό τομέα σε ενωσιακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και προάγει τη σύγκλιση των τεχνολογικών τους ικανοτήτων και εξελίξεων στον διαστημικό τομέα.
6.  Όπου απαιτείται, και σε συνεργασία με τον Οργανισμό και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, εξασφαλίζουν τον συντονισμό με τις δραστηριότητες που διεξάγονται στον διαστημικό τομέα σε ενωσιακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και προάγει τη σύγκλιση των τεχνολογικών τους ικανοτήτων και εξελίξεων στον διαστημικό τομέα.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  προωθεί και διασφαλίζει την υιοθέτηση και χρήση των δεδομένων και των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μεταγενέστερων εφαρμογών και υπηρεσιών με βάση τις συνιστώσες του προγράμματος·
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)
ββ)  υλοποιεί δράσεις υποστήριξης ενός καινοτόμου διαστημικού τομέα της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 6·
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)
βγ)  στηρίζει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω των χρηματοοικονομικών μέσων που προβλέπονται από τον τίτλο ΙΙΙ και το InvestEU, καθώς και, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, μέσω των χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν θεσπιστεί από την τελευταία ειδικά για τις ΜΜΕ·
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας και προβολής, καθώς και δραστηριότητες που συνδέονται με την εμπορική εκμετάλλευση των υπηρεσιών που προσφέρουν το Galileo και το EGNOS·
γ)  αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας και προβολής, καθώς και δραστηριότητες που συνδέονται με την εμπορική εκμετάλλευση των υπηρεσιών που προσφέρουν ιδίως το Galileo, το EGNOS και το Copernicus·
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  όσον αφορά το Galileo και το EGNOS: τη διαχείριση του Galileo και του EGNOS, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43·
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στην Επιτροπή.
δ)  παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στην Επιτροπή, αποφεύγοντας την επικάλυψη καθηκόντων του ΕΟΔ βάσει του άρθρο 27 και 31.
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  τη διαχείριση της εκμετάλλευσης του EGNOS και του Galileo, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43·
διαγράφεται
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  παρέχει συστάσεις στην Επιτροπή σχετικά με τις προτεραιότητες του διαστημικού τομέα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και συμμετέχει στην υλοποίησή του·
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  την υλοποίηση δραστηριοτήτων που αφορούν την ανάπτυξη κατάντη εφαρμογών και υπηρεσιών βάσει των συνιστωσών του προγράμματος.
διαγράφεται
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει άλλα καθήκοντα στον Οργανισμό, μεταξύ άλλων τη διενέργεια δραστηριοτήτων επικοινωνίας, προώθησης και εμπορίας δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν την αξιοποίηση από τους χρήστες όσον αφορά συνιστώσες του προγράμματος εκτός των Galileo και EGNOS.
3.  Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει άλλα καθήκοντα στον Οργανισμό, αποφεύγοντας τις επικαλύψεις και με βάση τη βελτιωμένη αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος.
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Ο Οργανισμός μπορεί να υπογράφει συμφωνίες εταιρικής σχέσης ή άλλες συμφωνίες με εθνικούς οργανισμούς διαστήματος, ομάδα εθνικών υπηρεσιών διαστήματος ή άλλες οντότητες, για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των καθηκόντων του.
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4
4.  Τα καθήκοντα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 ανατίθεται από την Επιτροπή μέσω συμφωνίας συνεισφοράς σύμφωνα με [το άρθρο 2 παράγραφος 18] και τον [Τίτλο VI] του δημοσιονομικού κανονισμού.
4.  Τα καθήκοντα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 ανατίθεται από την Επιτροπή μέσω συμφωνίας συνεισφοράς σύμφωνα με [το άρθρο 2 παράγραφος 18] και τον [Τίτλο VI] του δημοσιονομικού κανονισμού και επανεξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά το σκέλος του Copernicus.
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Όταν αναθέτει καθήκοντα στον Οργανισμό, η Επιτροπή εξασφαλίζει κατάλληλη χρηματοδότηση για τη διαχείριση και την εκτέλεσή τους, συμπεριλαμβανομένων των επαρκών ανθρώπινων και διοικητικών πόρων.
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  όσον αφορά το Copernicus: ανάπτυξη, σχεδιασμός και κατασκευή των διαστημικών υποδομών του Copernicus, περιλαμβανομένων των λειτουργιών των εν λόγω υποδομών·
α)  όσον αφορά το Copernicus: ανάπτυξη, σχεδιασμός και κατασκευή των διαστημικών και επίγειων υποδομών του Copernicus, περιλαμβανομένων των λειτουργιών των εν λόγω υποδομών·
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  όσον αφορά το Galileo και το EGNOS: εξέλιξη συστημάτων, ανάπτυξη του επίγειου σκέλους και σχεδιασμός και ανάπτυξη δορυφόρων·
β)  όσον αφορά το Galileo και το EGNOS: υποστήριξη στον Οργανισμό για την εκτέλεση των βασικών καθηκόντων του. Όταν προβλέπεται σε ειδικές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ του Οργανισμού και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, με δημόσιες συμβάσεις εξ ονόματος και για λογαριασμό του Οργανισμού, για την εξέλιξη, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του επίγειου τμήματος, καθώς και για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του διαστημικού τμήματος·
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  όσον αφορά όλες τις συνιστώσες του προγράμματος: δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς εμπειρογνωμοσύνης του.
γ)  όσον αφορά όλες τις συνιστώσες του προγράμματος: δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που αφορούν την υποδομή των συνιστωσών του Copernicus.
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και προώθηση της σύγκλισης των τεχνολογικών τους ικανοτήτων και εξελίξεων στο διαστημικό τμήμα.
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή συνάπτει με τον Οργανισμό και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης, όπως προβλέπεται στο [άρθρο 130] του δημοσιονομικού κανονισμού. Η χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης:
διαγράφεται
–  καθορίζει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος όσον αφορά το πρόγραμμα·
–  απαιτεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος τη συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας του προγράμματος της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία διαβαθμισμένων πληροφοριών·
–  ορίζει τους όρους της διαχείρισης των κονδυλίων που παρέχονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τις διαδικασίες διαχείρισης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα που μετρώνται με δείκτες επιδόσεων, τα ισχύοντα μέτρα στην περίπτωση ελλιπούς ή δόλιας εκτέλεσης των συμβάσεων όσον αφορά το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και τα αποτελέσματα, καθώς και την επικοινωνιακή στρατηγική και τους κανόνες όσον αφορά την κυριότητα όλων των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων· οι όροι αυτοί συμμορφώνονται με τους Τίτλους III και V του παρόντος κανονισμού και με τον δημοσιονομικό κανονισμό·
–  απαιτεί τη συμμετοχή της Επιτροπής και, κατά περίπτωση, του Οργανισμού στις συνεδριάσεις της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος όσον αφορά το πρόγραμμα·
–  θεσπίζει τα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου, που περιλαμβάνουν, ιδίως, ένα σύστημα πρόβλεψης του κόστους, τη συστηματική παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή ή, κατά περίπτωση, στον Οργανισμό, για το κόστος και το χρονοδιάγραμμα και, σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των προβλεπόμενων προϋπολογισμών, για την εκτέλεση και το χρονοδιάγραμμα, διορθωτικές δράσεις που εγγυώνται την εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία ανατίθενται εντός των ορίων των κονδυλίων που έχουν διατεθεί και κυρώσεις κατά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, εφόσον η απόκλιση αυτή μπορεί να αποδοθεί άμεσα σ’ αυτόν·
–  θεσπίζει τις αρχές για τις αμοιβές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, οι οποίες είναι αναλογικές προς τη δυσκολία των καθηκόντων που θα εκτελούνται, ευθυγραμμίζονται με τις τιμές της αγοράς και τις αμοιβές των άλλων οντοτήτων που εμπλέκονται, περιλαμβανομένης της Ένωσης, και ενδέχεται, κατά περίπτωση, να βασίζονται σε δείκτες επιδόσεων· οι εν λόγω αμοιβές δεν καλύπτουν γενικά έξοδα τα οποία δεν συνδέονται με τις δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος από την Ένωση.
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3
3.  Η σύναψη της χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εξαρτάται από την καθιέρωση, εντός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, εσωτερικών δομών και επιχειρησιακής μεθόδου, ιδίως για τη λήψη αποφάσεων, τις μεθόδους διαχείρισης και την ευθύνη, που επιτρέπουν τη διασφάλιση της μέγιστης προστασίας των συμφερόντων της Ένωσης και τη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις της, μεταξύ άλλων και για τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος οι οποίες έχουν αντίκτυπο στο πρόγραμμα.
διαγράφεται
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4
4.  Με την επιφύλαξη της χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στην παράγραφο 4, η Επιτροπή ή ο Οργανισμός μπορεί να ζητήσει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος να παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό.
διαγράφεται
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 α (νέο)
Άρθρο 31a
Η χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης
1.  Η Επιτροπή συνάπτει με τον Οργανισμό και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης, όπως προβλέπεται στο [άρθρο 130] του δημοσιονομικού κανονισμού. Η χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης:
α)  καθορίζει με σαφήνεια τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής, του Οργανισμού και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος όσον αφορά το πρόγραμμα·
β)  καθορίζει με σαφήνεια τα μέσα συντονισμού και ελέγχου για την εφαρμογή των συνιστωσών του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τους ρόλους και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής για την εκτέλεση του συνολικού συντονισμού των συνιστωσών του προγράμματος·
γ)  απαιτεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος τη συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας του προγράμματος της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία διαβαθμισμένων πληροφοριών·
δ)  ορίζει τους όρους της διαχείρισης των κονδυλίων που παρέχονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, περιλαμβανομένης της εφαρμογής των κανόνων της Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις όταν πραγματοποιούνται προμήθειες εξ ονόματος και για λογαριασμό της Ένωσης, τις διαδικασίες διαχείρισης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα που μετρώνται με δείκτες επιδόσεων, τα ισχύοντα μέτρα στην περίπτωση ελλιπούς ή δόλιας εκτέλεσης των συμβάσεων όσον αφορά το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και τα αποτελέσματα, καθώς και την επικοινωνιακή στρατηγική και τους κανόνες όσον αφορά την κυριότητα όλων των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων· οι όροι αυτοί συμμορφώνονται με τους Τίτλους III και V του παρόντος κανονισμού και με τον δημοσιονομικό κανονισμό·
ε)  απαιτεί τη συμμετοχή της Επιτροπής και, κατά περίπτωση, του Οργανισμού στις συνεδριάσεις της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος όσον αφορά το πρόγραμμα, εφόσον το τελευταίο προμηθεύεται εξ ονόματος και για λογαριασμό της Ένωσης σύμφωνα με την παράγραφο 1α·
στ)  θεσπίζει τα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου, που περιλαμβάνουν, ιδίως, ένα σύστημα πρόβλεψης του κόστους, τη συστηματική παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή ή, κατά περίπτωση, στον Οργανισμό, για το κόστος και το χρονοδιάγραμμα και, σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των προβλεπόμενων προϋπολογισμών, για την εκτέλεση και το χρονοδιάγραμμα, διορθωτικές δράσεις που εγγυώνται την εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία ανατίθενται εντός των ορίων των κονδυλίων που έχουν διατεθεί και κυρώσεις κατά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, εφόσον η απόκλιση αυτή μπορεί να αποδοθεί άμεσα σ’ αυτόν·
ζ)  θεσπίζει τις αρχές για τις αμοιβές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, λαμβάνοντας υπόψη το μοντέλο κόστους του ως δημόσιας οντότητας, οι οποίες είναι αναλογικές προς τη δυσκολία των καθηκόντων που θα εκτελούνται, ευθυγραμμίζονται με τις τιμές της αγοράς και τις αμοιβές των άλλων οντοτήτων που εμπλέκονται, περιλαμβανομένης της Ένωσης, και ενδέχεται, κατά περίπτωση, να βασίζονται σε δείκτες επιδόσεων· οι εν λόγω αμοιβές δεν καλύπτουν γενικά έξοδα τα οποία δεν συνδέονται με τις δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος από την Ένωση·
η)  απαιτεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος να διασφαλίζει την πλήρη προστασία των συμφερόντων της Ένωσης και των αποφάσεών της, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη προσαρμογής των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος σε θέματα λήψης αποφάσεων, μεθόδων διαχείρισης και ευθύνης.
2.  Με την επιφύλαξη της χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στο άρθρο 31α, η Επιτροπή ή ο Οργανισμός μπορεί να ζητήσει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος να παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό. Οι όροι για τις αιτήσεις αυτές και η εφαρμογή τους θα συμφωνηθούν αμοιβαία.
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – τίτλος
Ο ρόλος άλλων οντοτήτων
Ο ρόλος της EUMETSAT και άλλων οντοτήτων
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, μέσω συμφωνιών συνεισφοράς, την εκτέλεση των συνιστωσών του προγράμματος σε οντότητες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στα άρθρα 30 και 31, μεταξύ άλλων:
1.  Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, μέσω συμφωνιών συνεισφοράς, την εκτέλεση των ακόλουθων καθηκόντων σε οντότητες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στα άρθρα 30 και 31, μεταξύ άλλων:
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τη λειτουργία της διαστημικής υποδομής του Copernicus ή μερών αυτής, η οποία μπορεί να ανατεθεί στην EUMETSAT·
α)  την αναβάθμιση και τη λειτουργία της διαστημικής υποδομής του Copernicus ή μερών αυτής, η οποία μπορεί να ανατεθεί στην EUMETSAT·
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  την εκτέλεση των υπηρεσιών του Copernicus ή μερών αυτών σε συναφείς υπηρεσίες, φορείς ή οργανισμούς.
β)  την εκτέλεση των υπηρεσιών του Copernicus ή μερών αυτών σε συναφείς υπηρεσίες, φορείς ή οργανισμούς, με ταυτόχρονη διαχείριση της απόκτησης πληροφοριών από συναφείς τρίτους.
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις επιστημονικές και τεχνικές συμβουλές του Κοινού Κέντρου Ερευνών για την υλοποίηση του προγράμματος.
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Η ασφάλεια του προγράμματος θα πρέπει να βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
Η ασφάλεια του προγράμματος βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  λαμβάνει υπόψη την εμπειρία των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας και εμπνέεται από τις βέλτιστες πρακτικές τους·
α)  λαμβάνει υπόψη την εμπειρία των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας και εμπνέεται από τις βέλτιστες πρακτικές τους και το εθνικό τους δίκαιο·
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  λαμβάνει υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί από τη λειτουργία των προγραμμάτων Galileo, EGNOS και Copernicus·
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Η Επιτροπή, στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφαλείας όσον αφορά, ιδίως:
Η Επιτροπή και ο Οργανισμός, στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους, διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφαλείας όσον αφορά, ιδίως:
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι εκτελείται ανάλυση κινδύνων και απειλών για κάθε συνιστώσα του προγράμματος. Με βάση την εν λόγω ανάλυση κινδύνων και απειλών, η Επιτροπή αποφασίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, για κάθε συνιστώσα του προγράμματος, τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο των εν λόγω απαιτήσεων στην εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω συνιστώσας, ιδίως όσον αφορά το κόστος, τη διαχείριση των κινδύνων και το χρονοδιάγραμμα, και μεριμνά ώστε να μην υποβαθμίζεται το γενικό επίπεδο ασφαλείας ή να υπονομεύεται η λειτουργία του υφιστάμενου εξοπλισμού που βασίζεται στην εν λόγω συνιστώσα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3.
Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή διενεργεί διαβουλεύσεις με τους τελικούς χρήστες στα κράτη μέλη και τις σχετικές οντότητες που διαχειρίζονται την εφαρμογή συνιστώσας του προγράμματος, ανάλυση κινδύνου και απειλών για τα στοιχεία του Copernicus, του SST και του GOVSATCOM. Ο Οργανισμός πραγματοποιεί ανάλυση κινδύνων και απειλών για τα συστατικά μέρη του Galileo και του EGNOS. Με βάση την εν λόγω ανάλυση κινδύνων και απειλών, η Επιτροπή, σε διαβούλευση με τους τελικούς χρήστες στα κράτη μέλη και τους αρμόδιους φορείς που διαχειρίζονται συνιστώσα του προγράμματος, αποφασίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, για κάθε συνιστώσα του προγράμματος, τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο των εν λόγω απαιτήσεων στην εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω συνιστώσας, ιδίως όσον αφορά το κόστος, τη διαχείριση των κινδύνων και το χρονοδιάγραμμα, και μεριμνά ώστε να μην υποβαθμίζεται το γενικό επίπεδο ασφαλείας ή να υπονομεύεται η λειτουργία του υφιστάμενου εξοπλισμού που βασίζεται στην εν λόγω συνιστώσα. Οι γενικές απαιτήσεις ασφάλειας καθορίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κάθε φορά που η ασφάλεια της Ένωσης ή των κρατών μελών της μπορεί να επηρεάζεται από τη λειτουργία μιας συνιστώσας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3.
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2
2.  Η οντότητα που ευθύνεται για τη διαχείριση μιας συνιστώσας του προγράμματος είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της ασφάλειας της εν λόγω συνιστώσας και, για τον σκοπό αυτόν, διενεργεί ανάλυση κινδύνων και απειλών, καθώς και όλες τις αναγκαίες δραστηριότητες για τη διασφάλιση και την παρακολούθηση της ασφάλειας της εν λόγω συνιστώσας, ιδίως με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και επιχειρησιακών διαδικασιών, και παρακολουθεί τη συμμόρφωσή τους με τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
2.  Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της ασφάλειας των συνιστωσών Copernicus, SSΑ και GOVSATCOM. Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της ασφάλειας των συνιστωσών Galileo και EGNOS. Για τον σκοπό αυτόν, πραγματοποιούν όλες τις αναγκαίες δραστηριότητες για τη διασφάλιση και την παρακολούθηση της ασφάλειαςτων συνιστωσών για τις οποίες έχουν την ευθύνη,ιδίως με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και επιχειρησιακών διαδικασιών, και παρακολουθούν τη συμμόρφωσή τους με τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται στοτρίτο εδάφιο της παραγράφου 1.
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Ο Οργανισμός:
3.  Ακόμη, ο Οργανισμός:
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)
δ α)  διασφαλίζει την ασφάλεια του προγράμματος στον κυβερνοχώρο·
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
α)  λαμβάνουν μέτρα που είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα που είναι αναγκαία για την προστασία των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας κατά την έννοια της οδηγίας 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους29, και με εκείνα που είναι αναγκαία για την προστασία των δικών τους εθνικών υποδομών ζωτικής σημασίας, προκειμένου να εξασφαλίζουν την προστασία των επίγειων υποδομών που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος και βρίσκονται στο έδαφός τους·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
__________________
29 ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 75.
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5
5.  Οι οντότητες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προγράμματος.
5.  Οι οντότητες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, υπό το φως των ζητημάτων που προσδιορίζονται στην ανάλυση κινδύνου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προγράμματος.
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2
2.  Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος καλείται να παραστεί στις συνεδριάσεις του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας ως παρατηρητής. Εκτάκτως, ενδέχεται επίσης να κληθούν να παραστούν στις συνεδριάσεις εκπρόσωποι οργανισμών της Ένωσης, τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών ως παρατηρητές για θέματα που αφορούν άμεσα τις εν λόγω τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως θέματα που αφορούν τις υποδομές που τους ανήκουν ή είναι εγκατεστημένες στο έδαφός τους. Οι ρυθμίσεις για την εν λόγω συμμετοχή εκπροσώπων τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών και οι όροι συμμετοχής τους καθορίζονται στις συναφείς συμφωνίες και τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας.
2.  Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος καλείται να παραστεί στις συνεδριάσεις του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας ως παρατηρητής. Εκτάκτως, ενδέχεται επίσης να κληθούν να παραστούν στις συνεδριάσεις εκπρόσωποι οργανισμών της Ένωσης, τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών ως παρατηρητές για θέματα που αφορούν τις υποδομές που τους ανήκουν ή είναι εγκατεστημένες στο έδαφός τους. Οι ρυθμίσεις για την εν λόγω συμμετοχή εκπροσώπων τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών και οι όροι συμμετοχής τους καθορίζονται στις συναφείς συμφωνίες και τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας.
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  τη διαχείριση, τη συντήρηση, τη συνεχή βελτίωση, την εξέλιξη και την προστασία της επίγειας υποδομής, ιδίως των δικτύων, των τοποθεσιών και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων και της διαχείρισης της παλαίωσης·
β)  τη διαχείριση, τη συντήρηση, τη συνεχή βελτίωση, την εξέλιξη και την προστασία της επίγειας υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της επίγειας υποδομής που βρίσκεται εκτός της επικράτειας της ΕΕ αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη κάλυψη από το EGNOS των εδαφών των κρατών μελών που βρίσκονται γεωγραφικά στην Ευρώπη, ιδίως των δικτύων, των τοποθεσιών και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων και της διαχείρισης της παλαίωσης·
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  την ανάπτυξη μελλοντικών γενεών των συστημάτων και την εξέλιξη των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Galileo και EGNOS, με την επιφύλαξη μελλοντικών αποφάσεων σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές της Ένωσης·
γ)  την ανάπτυξη μελλοντικών γενεών των συστημάτων και την εξέλιξη των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Galileo και EGNOS, με την επιφύλαξη μελλοντικών αποφάσεων σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων·
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  την υποστήριξη για την προώθηση και ανάπτυξη θεμελιωδών τεχνολογικών στοιχείων, όπως πλινθιοσύνολα και δέκτες με δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του Galileo·
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)  τη στήριξη για την ανάπτυξη των κατάντη εφαρμογών του Galileo και EGNOS και των ολοκληρωμένων κατάντη εφαρμογών που χρησιμοποιούν το EGNOS/Galileo και το Copernicus·
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  την παροχή και την ανάπτυξη της αγοράς των υπηρεσιών που παρέχουν τα Galileo και EGNOS·
ε)  την παροχή και την ανάπτυξη της αγοράς των υπηρεσιών που παρέχουν τα Galileo και EGNOS, ιδίως προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  μια υπηρεσία ασφάλειας της ζωής (SoL), που παρέχεται χωρίς άμεσες επιβαρύνσεις χρήσης και παρέχει πληροφορίες εντοπισμού θέσης και συγχρονισμού με υψηλό επίπεδο συνέχειας, διαθεσιμότητας και ακρίβειας, συμπεριλαμβανομένου μηνύματος περί ακεραιότητας το οποίο προειδοποιεί τους χρήστες σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή σημάτων εκτός των επιτρεπόμενων ορίων που εκπέμπονται από το Galileo και άλλα GNSS, τα οποία και ενισχύει στην περιοχή κάλυψης· η εν λόγω υπηρεσία προορίζεται κυρίως για χρήστες για τους οποίους η ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας.
γ)  μια υπηρεσία ασφάλειας της ζωής (SoL), που παρέχεται χωρίς άμεσες επιβαρύνσεις χρήσης και παρέχει πληροφορίες εντοπισμού θέσης και χρονικού συγχρονισμού με υψηλό επίπεδο συνέχειας, διαθεσιμότητας, ακρίβειας και ακεραιότητας. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε συμμόρφωση προς τον κανονισμό του EASA, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας της αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένου μηνύματος περί ακεραιότητας το οποίο προειδοποιεί τους χρήστες σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή σημάτων εκτός των επιτρεπόμενων ορίων που εκπέμπονται από το Galileo και άλλα GNSS, τα οποία και ενισχύει στην περιοχή κάλυψης· η εν λόγω υπηρεσία προορίζεται κυρίως για χρήστες για τους οποίους η ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας.
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται κατά προτεραιότητα στο έδαφος των κρατών μελών που βρίσκεται γεωγραφικώς στην Ευρώπη.
Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται κατά προτεραιότητα στο έδαφος των κρατών μελών που βρίσκεται γεωγραφικώς στην Ευρώπη με στόχο την κάλυψη των ηπειρωτικών περιοχών μέχρι τα τέλη του 2023 και όλων των περιοχών έως το τέλος του 2025.
Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 3
3.  Το κόστος της επέκτασης αυτής, όπου συμπεριλαμβάνεται και το συναφές κόστος λειτουργίας ειδικά για τις περιοχές αυτές, δεν καλύπτεται από τον προϋπολογισμό που αναφέρεται στο άρθρο 11. Η επέκταση αυτή δεν καθυστερεί την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στο σύνολο του εδάφους των κρατών μελών που βρίσκεται γεωγραφικώς στην Ευρώπη.
3.  Το κόστος της επέκτασης αυτής, όπου συμπεριλαμβάνεται και το συναφές κόστος λειτουργίας ειδικά για τις περιοχές αυτές, δεν καλύπτεται από τον προϋπολογισμό που αναφέρεται στο άρθρο 11, αλλά η Επιτροπή εξετάζει την αξιοποίηση προγραμμάτων και συμφωνιών εταιρικής σχέσης και, εάν κριθεί σκόπιμο, την ανάπτυξη ειδικού χρηματοδοτικού μέσου για την υποστήριξή τους. Η επέκταση αυτή δεν καθυστερεί την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στο σύνολο του εδάφους των κρατών μελών που βρίσκεται γεωγραφικώς στην Ευρώπη.
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – τίτλος
Συμβατότητα και διαλειτουργικότητα
Συμβατότητα, διαλειτουργικότητα και τυποποίηση.
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2
2.  Τα Galileo και EGNOS, καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχουν, είναι συμβατά και διαλειτουργικά με άλλα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης καθώς και με συμβατικά μέσα ραδιοπλοήγησης, εφόσον οι αναγκαίες απαιτήσεις συμβατότητας και διαλειτουργικότητας καθορίζονται σε διεθνείς συμφωνίες.
2.  Τα Galileo και EGNOS, καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχουν, είναι αμοιβαία συμβατά και διαλειτουργικά με άλλα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης καθώς και με συμβατικά μέσα ραδιοπλοήγησης, εφόσον οι αναγκαίες απαιτήσεις συμβατότητας και διαλειτουργικότητας καθορίζονται σε διεθνείς συμφωνίες.
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τα Galileo και EGNOS επιδιώκουν να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα και πιστοποιήσεις.
Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1
1.  Το Copernicus εκτελείται με βάση προηγούμενες επενδύσεις της Ένωσης και, κατά περίπτωση, με βάση τις εθνικές ή περιφερειακές ικανότητες των κρατών μελών και λαμβανομένων υπόψη των ικανοτήτων των εμπορικών προμηθευτών συγκρίσιμων δεδομένων και πληροφοριών και της ανάγκης για προαγωγή του ανταγωνισμού και της ανάπτυξης της αγοράς.
1.  Το Copernicus εκτελείται με βάση προηγούμενες επενδύσεις της Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και της EUMETSAT και, κατά περίπτωση, με βάση τις εθνικές ή περιφερειακές ικανότητες των κρατών μελών και λαμβανομένων υπόψη των ικανοτήτων των εμπορικών προμηθευτών συγκρίσιμων δεδομένων και πληροφοριών και της ανάγκης για προαγωγή του ανταγωνισμού και της ανάπτυξης της αγοράς.
Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2
2.  Το Copernicus παρέχει δεδομένα και πληροφορίες, στο πλαίσιο πλήρους, ελεύθερης και ανοικτής πολιτικής δεδομένων.
2.  Το Copernicus παρέχει δεδομένα και πληροφορίες, στη βάση πλήρους, ελεύθερης και ανοικτής πολιτικής δεδομένων.
Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – περίπτωση 1
–  την ανάπτυξη και τη λειτουργία των δορυφόρων Sentinel του Copernicus·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
γ)  συνιστώσα πρόσβασης σε δεδομένα και διανομής αυτών, η οποία περιλαμβάνει τις υποδομές και τις υπηρεσίες για τη διασφάλιση της αναζήτησης, της πρόσβασης, της διανομής και της εκμετάλλευσης των δεδομένων του Copernicus και των πληροφοριών του Copernicus·
γ)  συνιστώσα πρόσβασης σε δεδομένα και διανομής αυτών, η οποία περιλαμβάνει τις υποδομές και τις υπηρεσίες για τη διασφάλιση της αναζήτησης, της πρόσβασης, της μακροπρόθεσμης αρχειοθέτησης, της διανομής και της εκμετάλλευσης των δεδομένων του Copernicus και των πληροφοριών του Copernicus, με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη·
Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
δ)  συνιστώσα αξιοποίησης από τους χρήστες και ανάπτυξης της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 5, η οποία περιλαμβάνει συναφείς δραστηριότητες, πόρους και υπηρεσίες για την προαγωγή του Copernicus, των δεδομένων και των υπηρεσιών του σε όλα τα επίπεδα με σκοπό τη μεγιστοποίηση των κοινωνικοοικονομικών οφελών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.
δ)  συνιστώσα αξιοποίησης από τους χρήστες, ανάπτυξης ικανοτήτων και ανάπτυξης της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 5, η οποία περιλαμβάνει συναφείς δραστηριότητες, πόρους και υπηρεσίες για την προαγωγή του Copernicus, των δεδομένων και των υπηρεσιών του σε όλα τα επίπεδα με σκοπό τη μεγιστοποίηση των κοινωνικοοικονομικών οφελών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.
Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4
4.  Το Copernicus προάγει τον διεθνή συντονισμό των συστημάτων παρατήρησης και τις συναφείς ανταλλαγές δεδομένων, ούτως ώστε να ενισχύει την παγκόσμια διάσταση και συμπληρωματικότητά του, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες διεθνείς συμφωνίες και συντονιστικές διαδικασίες.
4.  Το Copernicus προάγει τον διεθνή συντονισμό των συστημάτων παρατήρησης και τις συναφείς ανταλλαγές δεδομένων, ούτως ώστε να ενισχύει την παγκόσμια διάσταση και συμπληρωματικότητά του, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές διεθνείς συμφωνίες και συντονιστικές διαδικασίες.
Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – τίτλος
Απόκτηση δεδομένων
Eπιλέξιμες δράσεις
Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  δράσεις για την παροχή συνέχειας υφιστάμενων αποστολών Sentinel και την ανάπτυξη, εκτόξευση, συντήρηση και λειτουργία περαιτέρω δορυφόρων Sentinel που διευρύνουν το πεδίο παρατήρησης, δίνοντας προτεραιότητα σε ικανότητες παρατήρησης για την παρακολούθηση ανθρωπογενών εκπομπών CO2 και άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, επιτρέποντας την κάλυψη των πόλων και καθιστώντας δυνατές καινοτόμες περιβαλλοντικές εφαρμογές στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της διαχείρισης των υδάτων·
α)  δράσεις για την παροχή συνέχειας υφιστάμενων αποστολών Sentinel και την ανάπτυξη, εκτόξευση, συντήρηση και λειτουργία περαιτέρω δορυφόρων Sentinel που διευρύνουν το πεδίο παρατήρησης, όπως σε ικανότητες παρατήρησης για την παρακολούθηση ανθρωπογενών εκπομπών CO2 και άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, επιτρέποντας την κάλυψη των πόλων και καθιστώντας δυνατές καινοτόμες περιβαλλοντικές εφαρμογές στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της διαχείρισης των υδάτων·
Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  δράσεις για την παροχή πρόσβασης σε δεδομένα τρίτων που είναι αναγκαία για την παραγωγή των υπηρεσιών Copernicus ή για χρήση από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, τους οργανισμούς και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες·
β)  δράσεις για την παροχή πρόσβασης σε δεδομένα τρίτων που είναι αναγκαία για την παραγωγή των υπηρεσιών Copernicus ή για χρήση από βασικούς χρήστες, με προτεραιότητα στα δεδομένα που παρέχονται και/ή χρηματοδοτούνται από δημόσιους φορείς στα κράτη μέλη, όπως οι εθνικοί οργανισμοί·
Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  στήριξη της ανάπτυξης σχετικών κατάντη εφαρμογών και υπηρεσιών του Copernicus.
Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Το Copernicus περιλαμβάνει δράσεις για τη στήριξη των ακόλουθων υπηρεσιών:
Το Copernicus περιλαμβάνει δράσεις για τη στήριξη των ακόλουθων βασικών υπηρεσιών:
Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 3
–  την παρακολούθηση της ξηράς και της γεωργίας, με σκοπό την παροχή πληροφοριών για την κάλυψη του εδάφους, τις χρήσεις της γης και την αλλαγή της χρήσης της γης, τις αστικές ζώνες, την ποσότητα και την ποιότητα των εσωτερικών υδάτων, τα δάση, τη γεωργία και άλλους φυσικούς πόρους, τη βιοποικιλότητα και την κρυόσφαιρα·
–  την παρακολούθηση της ξηράς και της γεωργίας, με σκοπό την παροχή πληροφοριών για την κάλυψη του εδάφους, τις χρήσεις της γης και την αλλαγή της χρήσης της γης, την ποιότητα του εδάφους, την ερημοποίηση, τους τόπους πολιτιστικής κληρονομιάς, την ποσότητα και την ποιότητα των εσωτερικών υδάτων, τα δάση και ειδικότερα την αποψίλωση των δασών, τη γεωργία και άλλους φυσικούς πόρους, τη βιοποικιλότητα και την κρυόσφαιρα· τα κράτη μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες και τα δεδομένα που προκύπτουν από την παρακολούθηση της γεωργικής έκτασης σχετικά με το βαθμό κάλυψης και χρήσης των γεωργικών εκτάσεων, ούτως ώστε να μειωθεί περαιτέρω ο διοικητικός φόρτος για τη χορήγηση γεωργικών επιδοτήσεων·
Τροπολογία 183
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 4 α (νέα)
–  τη χαρτογράφηση των γεωργικών εκτάσεων που χρειάζονται άρδευση, τις προβλέψεις της συγκομιδής και τη χρήση εδάφους, καθώς και τη διασφάλιση καλύτερης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος·
Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 4 β (νέα)
–  παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερη ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος·
Τροπολογία 185
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής της Ένωσης·
Τροπολογία 186
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Η συνιστώσα του SST στηρίζει τις εξής δραστηριότητες:
Το πρόγραμμα SST έχει στόχο να εφοδιάσει σταδιακά την Ένωση με μια αυτόνομη ικανότητα SST.
Η συνιστώσα του SST στηρίζει τις εξής δραστηριότητες:
Τροπολογία 187
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τη συγκρότηση, ανάπτυξη και λειτουργία ενός δικτύου επίγειων και/ή διαστημικών αισθητήρων των κρατών μελών, περιλαμβανομένων αισθητήρων που αναπτύσσονται μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και ενωσιακών αισθητήρων που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο, για την εξέταση και την παρακολούθηση αντικειμένων και τη δημιουργία ευρωπαϊκού καταλόγου διαστημικών αντικειμένων, προσαρμοσμένου στις ανάγκες των χρηστών οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 55·
α)  τη συγκρότηση, ανάπτυξη και λειτουργία ενός δικτύου επίγειων και/ή διαστημικών αισθητήρων των κρατών μελών ή της Ένωσης, περιλαμβανομένων αισθητήρων που αναπτύσσονται μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και ενωσιακών αισθητήρων που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο, για την εξέταση και την παρακολούθηση αντικειμένων και τη δημιουργία ευρωπαϊκού καταλόγου διαστημικών αντικειμένων, προσαρμοσμένου στις ανάγκες των χρηστών οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 55·
Τροπολογία 188
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών SST που αναφέρονται στο άρθρο 54 υποβάλλουν κοινή πρόταση στην Επιτροπή αποδεικνύοντας τη συμμόρφωσή τους προς τα εξής κριτήρια:
Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών SST που αναφέρονται στο άρθρο 54 υποβάλλουν ενιαία ή κοινή πρόταση στην Επιτροπή αποδεικνύοντας τη συμμόρφωσή τους προς τα εξής κριτήρια:
Τροπολογία 189
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 8
8.  Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη λειτουργία του οργανωτικού πλαισίου της συμμετοχής των κρατών μελών στο SST. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3.
8.  Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 105 που αφορά την ειδική διάταξη, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη λειτουργία του οργανωτικού πλαισίου της συμμετοχής των κρατών μελών στο SST. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3.
Τροπολογία 190
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 α (νέο)
Άρθρο 58α
Παρακολούθηση της προσφοράς και της ζήτησης για το SST
Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή αξιολογεί την εκτέλεση της συνιστώσας SST, ιδίως σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των αναγκών των χρηστών σε σχέση με την ικανότητα των επίγειων και των διαστημικών αισθητήρων και συμπληρώνει την παραγωγή του ευρωπαϊκού καταλόγου που προβλέπεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1α.
Η αξιολόγηση εξετάζει ιδίως την ανάγκη για πρόσθετες διαστημικές και επίγειες υποδομές.
Η αξιολόγηση συνοδεύεται, εάν είναι απαραίτητο, από κατάλληλη πρόταση για την ανάπτυξη πρόσθετων διαστημικών και επίγειων υποδομών στο πλαίσιο της συνιστώσας SST.
Τροπολογία 191
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γ α)  τη δημιουργία ευρωπαϊκού καταλόγου ΝΕΟ.
Τροπολογία 192
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Στο πλαίσιο της συνιστώσας GOVSATCOM συνδυάζονται ικανότητες και υπηρεσίες δορυφορικής επικοινωνίας σε μια κοινή ενωσιακή «δεξαμενή» ικανοτήτων και υπηρεσιών δορυφορικής επικοινωνίας. Η συνιστώσα αυτή περιλαμβάνει:
Στο πλαίσιο της συνιστώσας GOVSATCOM συνδυάζονται ικανότητες και υπηρεσίες δορυφορικής επικοινωνίας σε μια κοινή ενωσιακή «δεξαμενή» ικανοτήτων και υπηρεσιών δορυφορικής επικοινωνίας με κατάλληλες απαιτήσεις ασφαλείας. Η συνιστώσα αυτή μπορεί να περιλαμβάνει:
Τροπολογία 193
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  την ανάπτυξη, την κατασκευή και τις λειτουργίες του επίγειου τμήματος της υποδομής·
α)  την ανάπτυξη, την κατασκευή και τις λειτουργίες του επίγειου και του διαστημικού τμήματος της υποδομής·
Τροπολογία 194
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών για υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του GOVSATCOM, υπό τη μορφή καταλόγου κατηγοριών των ικανοτήτων και υπηρεσιών δορυφορικών επικοινωνιών και των χαρακτηριστικών τους, συμπεριλαμβανομένων της γεωγραφικής κάλυψης, της συχνότητας, του εύρους ζώνης, του εξοπλισμού χρήστη, καθώς και των χαρακτηριστικών ασφαλείας. Τα εν λόγω μέτρα βασίζονται στις λειτουργικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και δίνουν προτεραιότητα στις υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες σε ενωσιακό επίπεδο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3.
3.  Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών για υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του GOVSATCOM, υπό τη μορφή καταλόγου κατηγοριών των ικανοτήτων και υπηρεσιών δορυφορικών επικοινωνιών και των χαρακτηριστικών τους, συμπεριλαμβανομένων της γεωγραφικής κάλυψης, της συχνότητας, του εύρους ζώνης, του εξοπλισμού χρήστη, καθώς και των χαρακτηριστικών ασφαλείας. Τα εν λόγω μέτρα βασίζονται στις λειτουργικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3.
Τροπολογία 195
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών που αναφέρεται στην παράγραφο 3 λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες εμπορικά διαθέσιμες υπηρεσίες προκειμένου να μην στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.
Τροπολογία 196
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  νομικά πρόσωπα δεόντως διαπιστευμένα για την παροχή δορυφορικών ικανοτήτων ή υπηρεσιών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 36 για τη διαπίστευση ασφαλείας, βάσει των ειδικών απαιτήσεων ασφάλειας για τη συνιστώσα GOVSATCOM που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1.
β)  νομικά πρόσωπα δεόντως διαπιστευμένα για την παροχή δορυφορικών ικανοτήτων ή υπηρεσιών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 36 για τη διαπίστευση ασφαλείας.
Τροπολογία 197
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  Οι πάροχοι ικανοτήτων ή υπηρεσιών επικοινωνίας μέσω δορυφόρου στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας συμμορφώνονται με τις ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας για τη συνιστώσα GOVSATCOM που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1.
Τροπολογία 198
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1
1.  Κοινές ικανότητες δορυφορικής επικοινωνίας, υπηρεσίες και εξοπλισμός χρήστη ανταλλάσσονται και ιεραρχούνται μεταξύ των συμμετεχόντων GOVSATCOM, με βάση ανάλυση των κινδύνων ασφαλείας από τους χρήστες σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών. Αυτή η ανταλλαγή και η ιεράρχηση δίνουν προτεραιότητα στους χρήστες σε επίπεδο Ένωσης.
1.  Κοινές ικανότητες δορυφορικής επικοινωνίας, υπηρεσίες και εξοπλισμός χρήστη ανταλλάσσονται και ιεραρχούνται μεταξύ των συμμετεχόντων GOVSATCOM, με βάση ανάλυση των κινδύνων ασφαλείας από τους χρήστες σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών.
Τροπολογία 199
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Οι κόμβοι GOVSATCOM λαμβάνουν υπόψη τις υπάρχουσες εμπορικά διαθέσιμες υπηρεσίες προκειμένου να μην στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.
Τροπολογία 200
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1
Πριν από το τέλος του 2024, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την εκτέλεση της συνιστώσας GOVSATCOM, ιδίως σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των αναγκών των χρηστών σε σχέση με την ικανότητα δορυφορικής επικοινωνίας. Η αξιολόγηση εξετάζει ιδίως την ανάγκη για πρόσθετες διαστημικές υποδομές. Η αξιολόγηση συνοδεύεται, εάν είναι απαραίτητο, από κατάλληλη πρόταση για την ανάπτυξη πρόσθετων διαστημικών υποδομών στο πλαίσιο της συνιστώσας GOVSATCOM.
Πριν από το τέλος του 2024, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, θα αξιολογήσει την εκτέλεση της συνιστώσας GOVSATCOM, ιδίως σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των αναγκών των χρηστών σε σχέση με την ικανότητα δορυφορικής επικοινωνίας. Η αξιολόγηση εξετάζει ιδίως την ανάγκη για πρόσθετες διαστημικές υποδομές. Η αξιολόγηση συνοδεύεται, εάν είναι απαραίτητο, από κατάλληλη πρόταση για την ανάπτυξη πρόσθετων διαστημικών υποδομών στο πλαίσιο της συνιστώσας GOVSATCOM.
Τροπολογία 201
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1
Έδρα του Οργανισμού είναι η Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία).
Έδρα του Οργανισμού είναι η Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία). Ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος, μπορούν να ιδρύονται τοπικά γραφεία του Οργανισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 παράγραφος 2.
Τροπολογία 202
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 4
4.  Τα μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται με γνώμονα την πραγματογνωμοσύνη τους στον τομέα που άπτεται των βασικών καθηκόντων του Οργανισμού, ενώ λαμβάνονται επίσης υπόψη οι σχετικές δεξιότητές τους στους τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και του προϋπολογισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να περιορίζεται η εναλλαγή των εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια των δραστηριοτήτων του συμβουλίου. Όλα τα μέρη επιδιώκουν την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.
4.  Τα μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται με γνώμονα την πραγματογνωμοσύνη τους στον τομέα που άπτεται των καθηκόντων του Οργανισμού, ενώ λαμβάνονται επίσης υπόψη οι σχετικές δεξιότητές τους στους τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και του προϋπολογισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να περιορίζεται η εναλλαγή των εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια των δραστηριοτήτων του συμβουλίου. Όλα τα μέρη επιδιώκουν την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.
Τροπολογία 203
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 5
5.  Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του αναπληρωτή τους είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.
5.  Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των αναπληρωτών τους είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.
Τροπολογία 204
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 3
3.  Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση δύο φορές ετησίως. Επιπλέον, συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου του ή με αίτημα τουλάχιστον ενός τρίτου των μελών του.
3.  Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Επιπλέον, συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου του ή με αίτημα τουλάχιστον ενός τρίτου των μελών του.
Τροπολογία 205
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 5
5.  [Για κάθε συνιστώσα του προγράμματος που συνεπάγεται τη χρήση ευαίσθητων εθνικών υποδομών, μόνο οι εκπρόσωποι των κρατών μελών που διαθέτουν αυτού του είδους την υποδομή και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις και τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου και να συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Όταν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου δεν εκπροσωπεί ένα από τα κράτη μέλη που διαθέτουν αυτού του είδους την υποδομή, αντικαθίσταται από τους εκπροσώπους του κράτους μέλους που διαθέτει τέτοια υποδομή.]
5.  [Για κάθε συνιστώσα του προγράμματος που συνεπάγεται τη χρήση ευαίσθητων εθνικών υποδομών, οι εκπρόσωποι των κρατών μελών και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις και τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου αλλά μόνο οι εκπρόσωποι κρατών μελών που διαθέτουν τέτοια υποδομή συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Όταν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου δεν εκπροσωπεί ένα από τα κράτη μέλη που διαθέτουν αυτού του είδους την υποδομή, αντικαθίσταται από τους εκπροσώπους του κράτους μέλους που διαθέτει τέτοια υποδομή.]
Τροπολογία 206
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  εγκρίνει, το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου του πρώτου έτους του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πολυετές πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού για την περίοδο η οποία καλύπτεται από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αφού ενσωματώσει σε αυτό, χωρίς αλλαγές, το μέρος που συντάσσει το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 80 στοιχείο α) και αφού λάβει τη γνώμη της Επιτροπής. Ζητείται η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με το πολυετές πρόγραμμα εργασίας·
Τροπολογία 207
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  θεσπίζει κανόνες διαφάνειας σχετικά με τις βιομηχανικές συμβάσεις και ενημερώνεται τακτικά για αυτές από τον εκτελεστικό διευθυντή·
Τροπολογία 208
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  συμμορφώνεται με τους κανόνες διαφάνειας σχετικά με τις βιομηχανικές συμβάσεις και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο·
Τροπολογία 209
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2
2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίζει εάν είναι αναγκαίο να τοποθετηθούν ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη για την αποδοτική και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του Οργανισμού. Προτού λάβει απόφαση για ίδρυση τοπικού γραφείου, ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει εκ των προτέρων την έγκριση της Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου και του οικείου κράτους μέλους ή των οικείων κρατών μελών. Στην απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος και η επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων του Οργανισμού. Μπορεί να απαιτείται συμφωνία περί της έδρας με το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη.
2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίζει εάν είναι αναγκαίο να τοποθετηθούν ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη για την αποδοτική και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του Οργανισμού. Προτού λάβει απόφαση για ίδρυση τοπικού γραφείου, ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει εκ των προτέρων την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου και του οικείου κράτους μέλους ή των οικείων κρατών μελών. Στην απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος και η επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων του Οργανισμού. Μπορεί να απαιτείται συμφωνία περί της έδρας με το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη. Στο μέτρο του δυνατού, οι επιπτώσεις από την άποψη της κατανομής του προσωπικού και του προϋπολογισμού ενσωματώνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και, σε κάθε περίπτωση, το σχέδιο αυτό κοινοποιείται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 11.
Τροπολογία 210
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 88 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Το προσωπικό του Οργανισμού αμείβεται από τους ιδίους πόρους του Οργανισμού και, όπου απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό, μέσω της χρήσης προϋπολογισμού που αναθέτει η Επιτροπή.
Τροπολογία 211
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με αξιοκρατικά κριτήρια και με βάση τις τεκμηριωμένες διοικητικές και διαχειριστικές ικανότητές του, καθώς και την επάρκεια και την πείρα του στους σχετικούς τομείς, από έναν κατάλογο υποψηφίων που προτείνονται από την Επιτροπή μετά από ανοικτό και διαφανή διαγωνισμό, ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες εκδόσεις.
Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με αξιοκρατικά κριτήρια και με βάση τις τεκμηριωμένες διοικητικές και διαχειριστικές ικανότητές του, καθώς και την επάρκεια και την πείρα του στους σχετικούς τομείς, από έναν κατάλογο τουλάχιστον τριών υποψηφίων που προτείνονται από την Επιτροπή μετά από ανοικτό και διαφανή διαγωνισμό, ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες εκδόσεις.
Τροπολογία 212
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Ύστερα από πρόταση της Επιτροπής που λαμβάνει υπόψη την αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο αξιολόγηση, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή μία μόνο φορά για διάστημα ίσο ή μικρότερο των τεσσάρων ετών.
Ύστερα από πρόταση της Επιτροπής που λαμβάνει υπόψη την αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο αξιολόγηση, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή μία μόνο φορά για διάστημα ίσο ή μικρότερο των πέντε ετών.
Τροπολογία 213
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – τίτλος
Συμφωνία σχετικά με την έδρα και όροι λειτουργίας
Συμφωνία σχετικά με την έδρα και τα τοπικά γραφεία και όροι λειτουργίας
Τροπολογία 214
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 1
1.  Ύστερα από έγκριση του διοικητικού συμβουλίου, συνάπτεται συμφωνία για την έδρα του Οργανισμού μεταξύ του Οργανισμού και του κράτους μέλους υποδοχής, στην οποία καθορίζονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις όσον αφορά τη στέγαση του Οργανισμού στο κράτος μέλος υποδοχής και τις εγκαταστάσεις που τίθενται στη διάθεσή του από το εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί κανόνες που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος υποδοχής για τον εκτελεστικό διευθυντή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό του Οργανισμού και τα μέλη των οικογενειών τους.
1.  Ύστερα από έγκριση του διοικητικού συμβουλίου, συνάπτεται συμφωνία για την έδρα και τα τοπικά γραφεία του Οργανισμού μεταξύ του Οργανισμού και του κράτους μέλους υποδοχής, στην οποία καθορίζονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις όσον αφορά τη στέγαση του Οργανισμού στο κράτος μέλος υποδοχής και τις εγκαταστάσεις που τίθενται στη διάθεσή του από το εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί κανόνες που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος υποδοχής για τον εκτελεστικό διευθυντή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό του Οργανισμού και τα μέλη των οικογενειών τους.
Τροπολογία 215
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 98 – παράγραφος 1
1.  Ο Οργανισμός είναι ανοικτός στη συμμετοχή τρίτων χωρών οι οποίες έχουν συνάψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1.  Ο Οργανισμός είναι ανοικτός στη συμμετοχή τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών που έχουν συνάψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροπολογία 216
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Η Επιτροπή καθορίζει μεθοδολογία για την πρόβλεψη ποιοτικών δεικτών για την ακριβή αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των γενικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ). Με βάση αυτή τη μεθοδολογία, η Επιτροπή συμπληρώνει το παράρτημα, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2021.
Τροπολογία 217
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 2
2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος.
2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τρία έτη από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος. Ειδική ενότητα αυτής της αξιολόγησης αφορά τη διακυβέρνηση του προγράμματος με στόχο την προσφορά πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσο απαιτούνται τροποποιήσεις στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στους διάφορους παράγοντες του προγράμματος.
Τροπολογία 218
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.
4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών και, κατά περίπτωση, μπορεί να συνοδεύει την αξιολόγηση με νέα νομοθετική πρόταση.
Τροπολογία 219
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
Έως τις 30 Ιουνίου 2024, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του Οργανισμού όσον αφορά τους στόχους, την εντολή, τα καθήκοντα και την τοποθεσία του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής. Στην αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της τυχόν τροποποίησης. Εξετάζεται επίσης η πολιτική του Οργανισμού σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων και την ανεξαρτησία και αυτονομία του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας.
Έως τις 30 Ιουνίου 2024, και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του Οργανισμού όσον αφορά τους στόχους, την εντολή, τα καθήκοντα και την τοποθεσία του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής. Στην αξιολόγηση εξετάζεται η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα να της ανατεθούν πρόσθετα καθήκοντα, σύμφωνα με το άρθρο 30, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της τυχόν τροποποίησης. Εξετάζεται επίσης η πολιτική του Οργανισμού σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων και την ανεξαρτησία και αυτονομία του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας.
Τροπολογία 220
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 52 και 101 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου 2028.
2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 52 και 101 ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου 2028.
Τροπολογία 221
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή που συνεδριάζει με ειδικές συνθέσεις/υποεπιτροπές ειδικά για την κάθε κύρια συνιστώσα του προγράμματος (Galileo και EGNOS, Copernicus, SSA, GOVSATCOM). Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Τροπολογία 222
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Οι διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η Ένωση μπορούν να προβλέπουν τη συμμετοχή, κατά περίπτωση, εκπροσώπων τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών στις εργασίες της επιτροπής, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό της και συνυπολογίζοντας την ασφάλεια της Ένωσης.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0405/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 21 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου