Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0236(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0405/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0405/2018

Viták :

PV 12/12/2018 - 28
CRE 12/12/2018 - 28

Szavazatok :

PV 13/12/2018 - 9.3
CRE 13/12/2018 - 9.3
A szavazatok indokolása
PV 17/04/2019 - 8.10
CRE 17/04/2019 - 8.10

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0520
P8_TA(2019)0402

Elfogadott szövegek
PDF 371kWORD 114k
2018. december 13., Csütörtök - Strasbourg
Az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének létrehozása ***I
P8_TA(2018)0520A8-0405/2018

Az Európai Parlament 2018. december 13-án elfogadott módosításai az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet   Módosítás
Módosítás 1
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
5 a bevezető hivatkozás (új)
–  tekintettel „Az összekapcsoltság a versenyképes digitális egységes piac szolgálatában: Úton a gigabitalapú európai információs társadalom felé” című, 2016. szeptember 14-i európai bizottsági közleményre (COM(2016)0587) és a közleményt kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2016)0300),
Módosítás 2
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
5 b bevezető hivatkozás (új)
–  tekintettel az „5G Európa számára: cselekvési terv” című, 2016. szeptember 14-i európai bizottsági közleményre (COM(2016)0588) és a közleményt kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2016)0306),
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  A világűrhöz kapcsolódó technológia, adatok és szolgáltatások nélkülözhetetlen elemeivé váltak az európaiak mindennapjainak, és alapvető szerepet játszanak számos stratégiai érdek védelmében. Versenyképességét tekintve az Unió űripara már ma is a legjobbak között van a világon. Az új szereplők és az új műszaki megoldások megjelenése azonban forradalmi változásokat idéz elő a hagyományos ipari modellekben. Ezért létfontosságú, hogy az Unió továbbra is vezető szerepet töltsön be világviszonylatban és nagy fokú szabadsággal rendelkezzen a világűr területén való fellépésben, ösztönözze a tudományos és a műszaki haladást, és előmozdítsa a világűrhöz kötődő uniós gazdasági ágazatokban, különösen pedig a kis- és középvállalkozások, az induló vállalkozások és az innovatív vállalkozások körében a versenyképességet és az innovációs készséget.
(1)  A világűrhöz kapcsolódó technológia, adatok és szolgáltatások nélkülözhetetlen elemeivé váltak az európaiak mindennapjainak, és alapvető szerepet játszanak számos stratégiai érdek védelmében. Versenyképességét tekintve az Unió űripara már ma is a legjobbak között van a világon. Az új szereplők és az új műszaki megoldások megjelenése azonban forradalmi változásokat idéz elő a hagyományos ipari modellekben. Ezért létfontosságú, hogy az Unió továbbra is vezető szerepet töltsön be világviszonylatban és nagy fokú szabadsággal rendelkezzen a világűr területén való fellépésben, ösztönözze a tudományos és a műszaki haladást, és előmozdítsa a világűrhöz kötődő uniós gazdasági ágazatokban, különösen pedig a kis- és középvállalkozások, az induló vállalkozások és az innovatív vállalkozások körében a versenyképességet és az innovációs készséget. Ugyanakkor meg kell teremteni a megfelelő körülményeket ahhoz, hogy világszinten egyenlő versenyfeltételek legyenek biztosítottak az űripari vállalkozások számára.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  Az űrágazat fejlődése hagyományosan a biztonság kérdésköréhez igazodott. Az űrágazatban használatos berendezések, alkatrészek és műszerek gyakran kettős felhasználású termékek. Ezért gondoskodni kell az Unió és az uniós tagállamok biztonsága szempontjából a világűrben rejlő lehetőségek kihasználásáról.
(2)  Az űrágazat fejlődése hagyományosan a biztonság kérdésköréhez igazodott. Az űrágazatban használatos berendezések, alkatrészek és műszerek gyakran kettős felhasználású termékek. Ezért gondoskodni kell az Unió és az uniós tagállamok biztonsága és függetlensége szempontjából a világűrben és a világűrhöz való önálló hozzáférésben rejlő lehetőségek kihasználásáról.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  Az Unió már az 1990-es évek végétől kezdve létrehozott saját kezdeményezéseket és programokat a világűr területén – előbb az európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatást (EGNOS), majd a Galileo és a Kopernikusz programot –, amelyek az Unió polgárainak szükségleteit és a közpolitikai igényeket egyaránt kielégítik. Nemcsak a továbbvitelét kell biztosítani ezeknek a kezdeményezéseknek, hanem továbbfejlesztésükről is gondoskodni kell ahhoz, hogy továbbra is élharcosai legyenek az új műszaki megoldások kifejlesztésének és a digitális ágazatban, illetve az informatikai és a kommunikációs technológia területén zajló átalakulásoknak, képesek legyenek kielégíteni a felhasználók új igényeit, és szolgálni tudják a kiemelt szakpolitikai célokat egyebek mellett az éghajlatváltozás – és különösen az Északi-sarkvidéken zajló változások figyelemmel kísérése –, a biztonság és a katonai védelem területén.
(3)  Az Unió már az 1990-es évek végétől kezdve létrehozott saját kezdeményezéseket és programokat a világűr területén – előbb az európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatást (EGNOS), majd a Galileo és a Kopernikusz programot –, amelyek az Unió polgárainak szükségleteit és a közpolitikai igényeket egyaránt kielégítik. Nemcsak a továbbvitelét, illetve elterjedését és használatát kell biztosítani ezeknek a kezdeményezéseknek, hanem továbbfejlesztésükről is gondoskodni kell ahhoz, hogy továbbra is élharcosai legyenek az új műszaki megoldások kifejlesztésének és a digitális ágazatban, illetve az informatikai és a kommunikációs technológia területén zajló átalakulásoknak, képesek legyenek kielégíteni a felhasználók új igényeit, és szolgálni tudják a kiemelt szakpolitikai célokat. A programnak elő kell mozdítania az űripari szolgáltatásokat annak érdekében is, hogy valamennyi tagállam és polgáraik teljes mértékben kihasználhassák a program előnyeit.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  Az Uniónak biztosítania kell, hogy szabadon, autonóm módon férjen hozzá a világűrhöz, és azt biztonságosan igénybe vehesse. Ezért – figyelemmel különösen a kritikus infrastruktúrára és technológiára, a közbiztonságra, valamint az Unió és az uniós tagállamok biztonságára – alapvetően fontos, hogy az Unió autonóm, megbízható és költséghatékony módon férjen hozzá a világűrhöz. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a Bizottság a felbocsátási szolgáltatásokat – a Szerződés 189. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően – egyesítse európai szinten mind saját célú felhasználásra, mind pedig a mások céljaira való igény szerinti felhasználásra, ideértve a tagállamok általi felhasználást is. Kulcsfontosságú továbbá, hogy az Unió továbbra is modern, hatékony és rugalmas felbocsátási infrastruktúrával rendelkezzen. A tagállamok és az Európai Űrügynökség intézkedésein túlmenően a Bizottságnak meg kell fontolnia ezen infrastruktúra támogatásának lehetőségeit. Ezen belül lehetővé kell tenni, hogy azokban az esetekben, amikor egyértelműen megállapítható az európai uniós hozzáadott érték, a program szükségleteivel összhangban végzett felbocsátásokhoz szükséges földi űrinfrastruktúra karbantartása és korszerűsítése a program keretében – a költségvetési rendelettel összhangban – részleges finanszírozásban részesüljön, és ezáltal javuljon a program költséghatékonysága.
(4)  Az Uniónak biztosítania kell, hogy szabadon, autonóm módon férjen hozzá a világűrhöz, és azt biztonságosan igénybe vehesse. Ezért – figyelemmel különösen a kritikus infrastruktúrára és technológiára, a közbiztonságra, valamint az Unió és az uniós tagállamok biztonságára – alapvetően fontos, hogy az Unió autonóm, megbízható és költséghatékony módon férjen hozzá a világűrhöz, ideértve az alternatív felbocsátási technológiákat, illetve az innovatív rendszereket vagy szolgáltatásokat is. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a Bizottság a felbocsátási szolgáltatásokat – a Szerződés 189. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően – egyesítse európai szinten mind saját célú felhasználásra, mind pedig a mások céljaira való igény szerinti felhasználásra, ideértve a tagállamok általi felhasználást is. Kulcsfontosságú továbbá, hogy az Unió továbbra is modern, hatékony és rugalmas felbocsátási infrastruktúrával rendelkezzen. A tagállamok és az Európai Űrügynökség intézkedésein túlmenően a Bizottságnak meg kell fontolnia ezen infrastruktúra támogatásának lehetőségeit. Ezen belül lehetővé kell tenni, hogy azokban az esetekben, amikor egyértelműen megállapítható az európai uniós hozzáadott érték, a program szükségleteivel összhangban végzett felbocsátásokhoz szükséges földi űrinfrastruktúra karbantartása és korszerűsítése a program keretében – a költségvetési rendelettel összhangban – részleges finanszírozásban részesüljön, és ezáltal javuljon a program költséghatékonysága.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  Az uniós űrágazat versenyképességének megerősítése és a saját rendszerek tervezésére, építésére és üzemeltetésére való képesség kialakítása érdekében az Uniónak támogatnia kell a teljes űrágazat létrehozását, növekedését és fejlődését. A vállalkozás- és innovációbarát modell kialakulását európai, regionális és nemzeti szinten az űrtechnológiai, a digitális és a felhasználói ágazatok együttműködését lehetővé tévő űrtechnológiai központok létrehozásával kell támogatni. Az Uniónak helyénvaló előmozdítania az Unióban működő űrtechnológiai vállalatok bővülését és sikerességét, és ennek érdekében – mivel az Unióban az űrágazatban működő induló vállalkozásoknak szűkek a lehetőségeik megfelelő módon magántőkéhez jutni – indokolt többek között támogatnia a kockázatfinanszírozáshoz jutást, valamint innovációs partnerségeket létrehoznia (az „első szerződés” elve).
(5)  Az uniós űrágazat versenyképességének megerősítése és a saját rendszerek tervezésére, építésére és üzemeltetésére való képesség kialakítása érdekében az Uniónak támogatnia kell a teljes űrágazat létrehozását, növekedését és fejlődését. A vállalkozás- és innovációbarát modell kialakulását európai, regionális és nemzeti szinten olyan kezdeményezésekkel kell támogatni, mint például az űrtechnológiai, a digitális és a felhasználói ágazatok együttműködését lehetővé tévő űrtechnológiai központok. Az űrtechnológiai központoknak a digitális innovációs központokkal együttműködve kell előmozdítaniuk a vállalkozó kedvet és a vállalkozói készségeket. Az Uniónak helyénvaló előmozdítania az Unióban működő űrtechnológiai vállalatok létrehozását, bővülését és sikerességét, és ennek érdekében – mivel az Unióban az űrágazatban működő induló vállalkozásoknak szűkek a lehetőségeik megfelelő módon magántőkéhez jutni – indokolt többek között támogatnia a kockázatfinanszírozáshoz jutást, valamint innovációs partnerségeket létrehoznia (az „első szerződés” elve).
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  Földrajzi kiterjedése és a globális kihívások kezelésében való hasznossága miatt az Unió űrprogramja (a továbbiakban: program) hangsúlyos nemzetközi vetülettel is rendelkezik. Ezért lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy az Unió nevében irányítsa és koordinálja az Unió nemzetközi tevékenységét, különösen azért, mert ily módon megvédhetné az Unió és az uniós tagállamok érdekeit a nemzetközi fórumokon, ideértve a frekvencia területét is, előmozdíthatná az uniós technológia és ipar ügyét, és ösztönözhetné az együttműködést a képzés területén, figyelemmel annak szükségességére is, hogy a felek jogai és kötelezettségei tekintetében viszonosság álljon fenn. Különösen fontos, hogy az Unió a Bizottságon keresztül képviseltetve legyen a Nemzetközi Cospas-Sarsat Program szerveiben, az ENSZ kapcsolódó ágazati szerveiben, ideértve az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetet is, valamint a Meteorológiai Világszervezetben.
(6)  Földrajzi kiterjedése és a globális kihívások kezelésében való hasznossága miatt az Unió űrprogramja (a továbbiakban: program) hangsúlyos nemzetközi vetülettel is rendelkezik. Ezért lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy az Unió nevében irányítsa és koordinálja az Unió nemzetközi tevékenységét, különösen azért, mert ily módon megvédhetné az Unió és az uniós tagállamok érdekeit a nemzetközi fórumokon, ideértve a frekvencia területét is. A Bizottságnak meg kell erősítenie a gazdasági diplomáciát, hogy ezáltal előmozdítsa az uniós technológia és ipar ügyét, és ösztönözze az együttműködést a képzés területén, figyelemmel annak szükségességére is, hogy a felek jogai és kötelezettségei tekintetében viszonosság álljon fenn, és nemzetközi szinten biztosított legyen a tisztességes verseny. Különösen fontos, hogy az Unió a Bizottságon keresztül képviseltetve legyen a Nemzetközi Cospas-Sarsat Program szerveiben, az ENSZ kapcsolódó ágazati szerveiben, ideértve az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetet is, valamint a Meteorológiai Világszervezetben.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  A Bizottságnak a tagállamokkal és a főképviselővel közösen elő kell mozdítania a világűr minden szegmensében a felelős magatartást, és fontolóra kell vennie az ezzel a kérdéskörrel foglalkozó ENSZ-egyezményekhez való csatlakozás lehetőségét.
(7)  A Bizottságnak a tagállamokkal és a főképviselővel közösen elő kell mozdítania a világűr minden szegmensében a felelős magatartást, különösen oly módon, hogy megoldásokat keres az űrszemét képződése ellen, és fontolóra kell vennie az ezzel a kérdéskörrel foglalkozó ENSZ-egyezményekhez való csatlakozás lehetőségét, ideértve a világűr kutatása és felhasználása terén – beleértve a Holdat és más égitesteket – az államok tevékenységét szabályozó elvekről szóló szerződést (a Világűr-egyezmény) is.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  A program céljai hasonlóak más uniós programok, nevezetesen a Horizont Európa, az InvestEU Alap, az Európai Védelmi Alap és az (EU) ... rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] hatálya alá tartozó alapok céljaihoz. Ezért elő kell irányozni, hogy azokban az esetekben, amikor valóban ugyanazon költségelemek finanszírozására irányulnak, ezek a programok együttesen nyújtsanak finanszírozást, és ennek érdekében különösen – ott, ahol erre az irányítási módszerek lehetőséget adnak – lehetővé kell tenni az uniós programokból való kiegészítő finanszírozást, akár úgy, hogy a különböző források egymást követik, akár úgy, hogy egymást váltják, illetőleg az együttes forrásfelhasználást, ideértve a fellépések közös finanszírozását, valamint a lehetőségek szabta keretek között az innovációs partnerségek és a vegyesfinanszírozási műveletek eszközének igénybevételét is. Ezért a program végrehajtása során a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy ösztönözze a szinergiák kialakítását más kapcsolódó uniós programokkal, ami a lehetőségek szabta keretek között lehetővé teszi a kockázatfinanszírozáshoz jutást, az innovációs partnerségek létrehozását, valamint a halmozott vagy a vegyes finanszírozást.
(8)  A program céljai hasonlóak más uniós programok, nevezetesen a Horizont Európa, az InvestEU Alap, az Európai Védelmi Alap és az (EU) ... rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] hatálya alá tartozó alapok céljaihoz. Ezért elő kell irányozni, hogy azokban az esetekben, amikor valóban ugyanazon költségek finanszírozására irányulnak, ezek a programok együttesen nyújtsanak finanszírozást, és ennek érdekében különösen – ott, ahol erre az irányítási módszerek lehetőséget adnak – lehetővé kell tenni az uniós programokból való kiegészítő finanszírozást, akár úgy, hogy a különböző források egymást követik, akár úgy, hogy egymást váltják, illetőleg az együttes forrásfelhasználást, ideértve a fellépések közös finanszírozását, valamint a lehetőségek szabta keretek között az innovációs partnerségek és a vegyesfinanszírozási műveletek eszközének igénybevételét is. Ezért a program végrehajtása során a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy ösztönözze a szinergiák kialakítását más kapcsolódó uniós programokkal, ami a lehetőségek szabta keretek között lehetővé teszi a kockázatfinanszírozáshoz jutást, az innovációs partnerségek létrehozását, valamint a halmozott vagy a vegyes finanszírozást. Fontos biztosítani az Európai horizont és más uniós programok révén kidolgozott megoldások és a program komponensei közötti folytonosságot.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)
(10a)  Az uniós űrágazat mintegy 200 000 szakembert foglalkoztat. Ezért elengedhetetlen a legkorszerűbb infrastruktúra fejlesztésének folytatása ebben az ágazatban, ösztönözve ezáltal az upstream és downstream gazdasági tevékenységeket. Emellett az uniós űrágazat jövőbeni versenyképességének biztosítása céljából a programnak támogatnia kell a magas szintű készségek fejlesztését a világűrrel kapcsolatos területeken, valamint az oktatási és képzési tevékenységeket, különös tekintettel a lányokra és a nőkre, az e téren az uniós polgárokban rejlő lehetőségek maradéktalan kibontakoztatása érdekében.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
(13a)   A programnak ki kell aknáznia az űripari és a szállítási ágazat szinergiáit, figyelembe véve, hogy az űrtechnológiák stratégiai szerepet játszanak a szárazföldi, tengeri, légi és űrszállítás intelligensebbé, hatékonyabbá, biztonságosabbá, megbízhatóbbá, fenntarthatóbbá és integráltabbá tételében, ugyanakkor egy növekvő, innovatív szállítási ágazat növeli az innovatív és korszerű űrtechnológiák iránti igényt.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  Az Unió által előzetesen végrehajtott beruházások részleges kompenzálása érdekében a program által generált bevételeknek az Uniót kell illetniük, és ezeket a bevételeket a program célkitűzéseinek támogatására kell felhasználni. Ugyanebből a megfontolásból lehetségesnek kell lennie annak is, hogy a magánszektorbeli jogalanyokkal kötött szerződések rendelkezzenek a bevételek megosztásának mechanizmusáról.
(14)  Az Unió által előzetesen végrehajtott beruházások részleges kompenzálása érdekében a program összetevői által generált bevételeknek az Uniót kell illetniük, és ezeket a bevételeket a program célkitűzései megvalósításának támogatására kell felhasználni. Ugyanebből a megfontolásból lehetségesnek kell lennie annak is, hogy a magánszektorbeli jogalanyokkal kötött szerződések rendelkezzenek a bevételek megosztásának mechanizmusáról.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  A program műszaki háttere összetett és folyamatosan változik. Ebből a műszaki háttérből bizonytalanságok és kockázatok fakadnak a program keretében kötött közbeszerzési szerződések tekintetében, annál is inkább, mert ezek a közbeszerzések hosszú távú kötelezettségvállalásokat keletkeztetnek az érintett berendezések vagy szolgáltatások kapcsán. Emiatt a közbeszerzési szerződések területén speciális, a költségvetési rendeletben foglalt szabályokon túlmutató intézkedésekre van szükség. Lehetővé kell például tenni az ajánlatkérő szerv számára, hogy feltételhez kötött sávos szerződés formájában ítéljen oda szerződést, a szerződés teljesítése során bizonyos feltételek fennállása esetén módosítsa a szerződést, vagy előírja az alvállalkozásba adás minimális mértékét. Végezetül a program egyes komponenseit jellemző műszaki bizonytalanságok miatt a közbeszerzési árak nem mindig jelezhetők előre pontosan, ezért lehetőséget kell biztosítani olyan szerződések kötésére, amelyek egyfelől nem határoznak meg végleges rögzített árat, másfelől pedig olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek biztosítják az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét.
(16)  A program műszaki háttere összetett és folyamatosan változik. Ebből a műszaki háttérből bizonytalanságok és kockázatok fakadnak a program keretében kötött közbeszerzési szerződések tekintetében, annál is inkább, mert ezek a közbeszerzések hosszú távú kötelezettségvállalásokat keletkeztetnek az érintett berendezések vagy szolgáltatások kapcsán. Emiatt a közbeszerzési szerződések területén speciális, a költségvetési rendeletben foglalt szabályokon túlmutató intézkedésekre van szükség. Lehetővé kell például tenni az ajánlatkérő szerv számára, hogy feltételhez kötött sávos szerződés formájában ítéljen oda szerződést, a szerződés teljesítése során bizonyos feltételek fennállása esetén módosítsa a szerződést, vagy előírja az alvállalkozásba adás minimális mértékét, különösen a kis- és középvállalkozások, valamint az induló vállalkozások számára. Végezetül a program egyes komponenseit jellemző műszaki bizonytalanságok miatt a közbeszerzési árak nem mindig jelezhetők előre pontosan, ezért lehetőséget kell biztosítani olyan szerződések kötésére, amelyek egyfelől nem határoznak meg végleges rögzített árat, másfelől pedig olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek biztosítják az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
(25)  A program felelősségteljes központi irányítása szükségessé teszi, hogy az átfedések, valamint a költségtúllépések és a késedelmek elkerülése érdekében szigorú felelősség- és feladatmegosztás érvényesüljön a különböző érintett jogalanyok között.
(25)  A program felelősségteljes központi irányítása szükségessé teszi, hogy az átfedések, valamint a költségtúllépések és a késedelmek elkerülése érdekében szigorú felelősség- és feladatmegosztás érvényesüljön a különböző érintett jogalanyok között, és célul kell kitűznie a meglévő európai infrastruktúra használatának, valamint az európai szakmai és ipari ágazatok fejlesztésének előtérbe helyezését.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)
(25a)  Az űrprogramok felhasználó-központúak, ezért a felhasználók képviselőinek folyamatos és hatékony bevonására van szükség a programok végrehajtása és fejlesztése érdekében.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
(26)  A tagállamok régóta aktívan foglalkoznak a világűrrel. Rendszereket, infrastruktúrát, nemzeti ügynökségeket és szerveket hoztak létre a világűr területén. Ezért nagyban hozzájárulhatnak a programhoz és különösen annak végrehajtásához, és arra kell őket kötelezni, hogy teljes mértékben együttműködjenek az Unióval a program szolgáltatásainak és alkalmazásainak előbbre vitelében. A Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy mozgósítsa a tagállamok eszközeit, nem szabályozási jellegű feladatokat bízzon a tagállamokra a program végrehajtásában, és igénybe vegye segítségüket. Továbbá az érintett tagállamoknak minden olyan intézkedést meg kell hozniuk, amely szükséges ahhoz, hogy biztosítsák a területükön létesített földi állomások védelmét. Emellett a tagállamoknak és a Bizottságnak együtt kell működniük egymással és a megfelelő nemzetközi szervekkel és szabályozó hatóságokkal annak érdekében, hogy a program céljaira szükséges frekvenciák rendelkezésre álljanak és védettek legyenek, és ezáltal az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozattal összhangban maradéktalanul lehetővé váljék a kínált szolgáltatásokon alapuló alkalmazások fejlesztése és üzemeltetése15.
(26)  A tagállamok régóta aktívan foglalkoznak a világűrrel. Rendszereket, infrastruktúrát, nemzeti ügynökségeket és szerveket hoztak létre a világűr területén. Ezért nagyban hozzájárulhatnak a programhoz és különösen annak végrehajtásához, és arra kell őket kötelezni, hogy teljes mértékben együttműködjenek az Unióval a program szolgáltatásainak és alkalmazásainak előbbre vitelében. A Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy mozgósítsa a tagállamok eszközeit, nem szabályozási jellegű feladatokat bízzon a tagállamokra a program végrehajtásában, és igénybe vegye segítségüket. Továbbá az érintett tagállamoknak minden olyan intézkedést meg kell hozniuk, amely szükséges ahhoz, hogy biztosítsák a területükön létesített földi állomások védelmét. Emellett a tagállamoknak és a Bizottságnak együtt kell működniük egymással és a megfelelő nemzetközi szervekkel és szabályozó hatóságokkal annak érdekében, hogy a program céljaira szükséges frekvenciák rendelkezésre álljanak és megfelelő védelemben részesüljenek, és ezáltal az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozattal15 összhangban maradéktalanul lehetővé váljék a kínált szolgáltatásokon alapuló alkalmazások fejlesztése és üzemeltetése.
__________________
__________________
15 Az Európai Parlament és a Tanács 243/2012/EU határozata (2012. március 14.) egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról (HL L 81., 2012.3.21., 7. o.).
15 Az Európai Parlament és a Tanács 243/2012/EU határozata (2012. március 14.) egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról (HL L 81., 2012.3.21., 7. o.).
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
(27)  Az Unió általános érdekének védelmezőjeként a Bizottságra hárul az a feladat, hogy végrehajtsa a programot, általános szinten viselje a felelősséget a programért, és előmozdítsa igénybevételét. A különböző érdekeltek erőforrásainak és szakértelmének optimális kihasználása érdekében lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy egyes feladatokat más jogalanyokra ruházzon. Továbbá a Bizottság van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy meghatározza a rendszerek megvalósításához és a szolgáltatások fejlődéséhez szükséges fő műszaki és operatív előírásokat.
(27)  Az Unió általános érdekének védelmezőjeként a Bizottságra hárul az a feladat, hogy felügyelje a program végrehajtását, általános szinten viselje a felelősséget a programért, és előmozdítsa igénybevételét. A különböző érdekeltek erőforrásainak és szakértelmének optimális kihasználása érdekében lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy egyes feladatokat más jogalanyokra ruházzon. Továbbá a Bizottság van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy meghatározza a rendszerek megvalósításához és a szolgáltatások fejlődéséhez szükséges fő követelményeket.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
(28)  A 912/2010/EU rendelettel létrehozott Európai GNSS Ügynökség helyett annak jogutódjaként létrejövő Az Európai Unió Űrprogramügynöksége (a továbbiakban: Ügynökség) feladata, hogy – különösen a biztonság területén – hozzájáruljon a program megvalósításához. Egyes, a biztonsággal és a program promóciójával összefüggő feladatokkal ezért az Ügynökséget indokolt megbízni. A biztonság területén különösen – figyelemmel az ezen a területen szerzett tapasztalataira – az Ügynökségnek indokolt viselnie a felelősséget az űrágazatban végrehajtott összes uniós fellépés biztonsági akkreditációjával összefüggő feladatokért. Emellett az Ügynökségnek el kell látnia mindazokat a feladatokat, amelyeket a Bizottság egy vagy több, a programmal kapcsolatos további konkrét feladatokat meghatározó hozzájárulási megállapodással átad neki.
(28)  A 912/2010/EU rendelettel létrehozott Európai GNSS Ügynökség helyett annak jogutódjaként létrejövő Az Európai Unió Űrprogramügynöksége (a továbbiakban: Ügynökség) feladata, hogy – különösen a biztonság, a kiberbiztonság, valamint a szolgáltatások és a downstream ágazat előmozdítása területén – hozzájáruljon a program megvalósításához. Az ezekhez a területekhez kapcsolódó feladatokkal ezért az Ügynökséget indokolt megbízni. A biztonság területén különösen – figyelemmel az ezen a területen szerzett tapasztalataira – az Ügynökségnek indokolt viselnie a felelősséget az űrágazatban végrehajtott összes uniós fellépés biztonsági akkreditációjával összefüggő feladatokért. Emellett – a Galileo és az EGNOS felhasználók körében és piacon való elterjedésének előmozdítása terén elért kedvező eredményeire építve, valamint a programok csomagként történő népszerűsítése érdekében – az Ügynökséget kell megbízni a Kopernikuszra vonatkozó népszerűsítési és értékesítési tevékenységekkel. Emellett az Ügynökségnek el kell látnia mindazokat a feladatokat, amelyeket a Bizottság egy vagy több, a programmal kapcsolatos további konkrét feladatokat meghatározó hozzájárulási megállapodással átad neki.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
(29)  Az Európai Űrügynökség egy, a világűr területén széles körű szakértelemmel rendelkező nemzetközi szervezet, amely 2004-ben keretmegállapodást kötött az Európai Közösséggel. Ebből kifolyólag fontos partner a program végrehajtásában, és minden megfelelő kapcsolatot ki kell vele alakítani. Ezzel összefüggésben fontos, hogy az Unió a költségvetési rendeletnek megfelelően olyan pénzügyi partnerségi keretmegállapodást kössön az Európai Űrügynökséggel, amely a Bizottság, az Ügynökség és az Európai Űrügynökség közötti összes pénzügyi kapcsolatot szabályozza, biztosítja azok koherenciáját, és megfelel az Európai Űrügynökséggel kötött keretmegállapodásnak és különösen annak 5. cikkének. Mivel azonban az Európai Űrügynökség nem uniós szerv és nem áll az uniós jog hatálya alatt, az Unió és az uniós tagállamok érdekeinek védelme érdekében a megállapodás megkötésének feltételéül kell szabni, hogy az Európai Űrügynökség megfelelő működési szabályokat vezessen be. A megállapodásnak továbbá tartalmaznia kell mindazokat a rendelkezéseket, amelyeket az Unió pénzügyi érdekeinek védelme megkíván.
(29)  Az Európai Űrügynökség egy, a világűr területén széles körű szakértelemmel rendelkező nemzetközi szervezet, amely 2004-ben keretmegállapodást kötött az Európai Közösséggel. Ebből kifolyólag fontos partner a program végrehajtásában, és minden megfelelő kapcsolatot ki kell vele alakítani. Ezzel összefüggésben fontos, hogy az Unió a költségvetési rendeletnek megfelelően olyan pénzügyi partnerségi keretmegállapodást kössön az Európai Űrügynökséggel, amely a Bizottság, az Ügynökség és az Európai Űrügynökség közötti összes pénzügyi kapcsolatot szabályozza, biztosítja azok koherenciáját, és megfelel az Európai Űrügynökséggel kötött keretmegállapodásnak és különösen annak 5. cikkének. Mivel az Európai Űrügynökség nem uniós szerv és nem áll az uniós jog hatálya alatt, az Unió és az uniós tagállamok érdekeinek védelme érdekében a megállapodásnak megfelelő követelményeket kell tartalmaznia az Európai Űrügynökség működési szabályai tekintetében. A megállapodásnak továbbá tartalmaznia kell mindazokat a rendelkezéseket, amelyeket az Unió pénzügyi érdekeinek védelme megkíván.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
(31)  Annak érdekében, hogy a Govsatcom irányításában strukturálisan biztosított legyen a felhasználók képviselete és a felhasználói igényeknek és elvárásoknak a tagállamokon, illetve a polgári és a katonai szakterületeken átívelő egysége, a felhasználókhoz szoros szálakkal kötődő uniós szervezeteknek, például az Európai Védelmi Ügynökségnek, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek, az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökségnek, az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalnak, A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének, a Katonai Tervezési és Végrehajtási Szolgálatnak / Polgári Tervezési és Végrehajtási Szolgálatnak és a Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központnak meghatározott felhasználói csoportokkal kapcsolatban koordinációs feladatokat kell ellátniuk. Összesített szinten az Ügynökségnek és az Európai Védelmi Ügynökségnek kell képviselnie a polgári, illetve a katonai felhasználói közösségeket, és nyomonkövetési feladatokat láthatnak el az operatív felhasználás, az igények, az elvárásoknak való megfelelés, valamint az igények és az elvárások változásai területén.
(31)  Annak érdekében, hogy a GOVSATCOM irányításában strukturálisan biztosított legyen a felhasználók képviselete és a felhasználói igényeknek és elvárásoknak a tagállamokon átívelő egysége, a felhasználókhoz szoros szálakkal kötődő uniós szervezeteknek, például az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek, az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökségnek, az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalnak, A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének, a Polgári Tervezési és Végrehajtási Szolgálatnak és a Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központnak meghatározott felhasználói csoportokkal kapcsolatban koordinációs feladatokat kell ellátniuk. Összesített szinten az Ügynökségnek kell képviselnie a felhasználói közösséget, és nyomonkövetési feladatokat láthatnak el az operatív felhasználás, az igények, az elvárásoknak való megfelelés, valamint az igények és az elvárások változásai területén.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés
(36)  A biztonságos információáramlás biztosítása érdekében megfelelő szabályokat kell megállapítani annak biztosítására, hogy a program végrehajtásában részt vevő különböző köz- és magánszektorbeli jogalanyok és természetes személyek egymáshoz képest egyenértékű biztonsági szabályozások hatálya alá tartozzanak.
(36)  A biztonságos információáramlás biztosítása érdekében megfelelő szabályokat kell megállapítani annak biztosítására, hogy a program végrehajtásában részt vevő különböző köz- és magánszektorbeli jogalanyok és természetes személyek egymáshoz képest egyenértékű biztonsági szabályozások hatálya alá tartozzanak; ez az információkhoz való hozzáférés többszintű rendszerének létrehozásával, és következésképpen az információkhoz való hozzáférés biztonságának garantálásával valósulhat meg.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új)
(36a)  Az európai – földi és világűrbe telepített – űrinfrastruktúra kibervédelme kulcsfontosságú szerepet játszik a rendszerek folyamatos működésének biztosításában, valamint azok folyamatos feladatvégzésre és az előírt szolgáltatások nyújtására vonatkozó képességének fenntartásában.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
(38)  A műholdas navigációs rendszereket egyre több kulcsfontosságú gazdasági ágazat – köztük kiemelten a közlekedés, a távközlés, a mezőgazdaság és az energiaágazat – veszi igénybe egyre nagyobb mértékben, és fontosak az Unió és az uniós tagállamok biztonságához és katonai védelméhez kapcsolódó tevékenységekkel fennálló szinergiák is. A műholdas navigáció feletti teljes körű ellenőrzés ezért garancia az Unió technológiai függetlenségére – ideértve hosszabb távon az infrastruktúrát alkotó berendezések komponenseivel kapcsolatos függetlenséget is –, és biztosítéka az Unió stratégiai autonómiájának.
(38)  A műholdas navigációs rendszereket egyre több kulcsfontosságú gazdasági ágazat – köztük kiemelten a közlekedés, a távközlés, a mezőgazdaság és az energiaágazat – veszi igénybe egyre nagyobb mértékben. A műholdas navigációnak az Unió és az uniós tagállamok biztonsága tekintetében is szerepe van. A műholdas navigáció feletti teljes körű ellenőrzés ezért garancia az Unió technológiai függetlenségére – ideértve hosszabb távon az infrastruktúrát alkotó berendezések komponenseivel kapcsolatos függetlenséget is –, és biztosítéka az Unió stratégiai autonómiájának.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés
(40)  Az EGNOS célja a meglévő globális navigációs műholdrendszerek, különösen pedig a Galileo rendszer által a nyilvános szolgáltatás keretében sugárzott jelek minőségének javítása. Az EGNOS által nyújtott szolgáltatásoknak elsősorban a tagállamok földrajzilag Európában fekvő területeit kell lefedniük, ideértve ebben az összefüggésben az Azori-szigetek, a Kanári-szigetek és Madeira területét is; a cél az, hogy e területek lefedése 2025 végéig megtörténjék. Az EGNOS szolgáltatásainak földrajzi lefedettsége a műszaki kötöttségek szabta határokon belül – az életbiztonsági szolgáltatás esetében nemzetközi megállapodások alapján – kiterjeszthető lehet a világ más területeire is. Az (EU) [2018/XXX] rendelet [EASA-rendelet] és a Galileo által nyújtott szolgáltatások minőségére vonatkozóan a légi közlekedés szempontjából szükséges ellenőrzések sérelme nélkül megjegyzendő, hogy noha a Galileo által kibocsátott jelek valóban segíthetik a légi járművek helyzetének meghatározását, légiforgalmi szolgáltatásnak (ATM) és léginavigációs szolgáltatásnak (ANS) csak a helyi vagy regionális kiegészítő (pontosító) rendszerek, mint például Európában az EGNOS szolgáltatásai tekinthetők.
(40)  Az EGNOS célja a meglévő globális navigációs műholdrendszerek, különösen pedig a Galileo rendszer által a nyilvános szolgáltatás keretében sugárzott jelek minőségének javítása. Az EGNOS által nyújtott szolgáltatásoknak elsősorban a tagállamok földrajzilag Európában fekvő területeit kell lefedniük, ideértve ebben az összefüggésben az Azori-szigetek, a Kanári-szigetek és Madeira területét is; a cél az, hogy e területek lefedése 2025 végéig megtörténjék. Az EGNOS szolgáltatásainak földrajzi lefedettsége a műszaki kötöttségek szabta határokon belül – az életbiztonsági szolgáltatás esetében nemzetközi megállapodások alapján – kiterjeszthető lehet a világ más területeire is. Az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet1a és a Galileo által nyújtott szolgáltatások minőségére és biztonsági teljesítményére vonatkozóan a légi közlekedés szempontjából szükséges ellenőrzések sérelme nélkül megjegyzendő, hogy noha a Galileo által kibocsátott jelek valóban segíthetik a légi járművek helyzetének meghatározását, légiforgalmi szolgáltatásnak (ATM) és léginavigációs szolgáltatásnak (ANS) csak a helyi vagy regionális kiegészítő (pontosító) rendszerek, mint például Európában az EGNOS szolgáltatásai tekinthetők.
_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete (2018. július 4.) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 212., 2018.8.22., 1. o.).
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)
(40a)   Az EGNOS segítséget nyújthat a precíziós mezőgazdaságban, az európai termelők hulladékgazdálkodásában, a műtrágyák és gyomirtók túlzott használatának csökkentésében és a terményhozam optimalizálásában. Már létezik egy komoly EGNOS felhasználói közösség, de a navigációs technológiával kompatibilis mezőgazdasági gépek száma még korlátozott. Ezt a problémát kezelni kell.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés
(41)  Különösen fontos biztosítani a Galileo és az EGNOS rendszer által nyújtott szolgáltatások folyamatosságát, fenntarthatóságát és jövőbeni rendelkezésre állását. Változó világunkban, a gyors piaci fejlődés mellett ugyanakkor ezeket a rendszereket tovább is kell fejleszteni, újabb generációjukat elő kell készíteni.
(41)  Különösen fontos biztosítani a Galileo és az EGNOS rendszer által nyújtott szolgáltatások folyamatosságát, fenntarthatóságát, biztonságát, megbízhatóságát, pontosságát és jövőbeni rendelkezésre állását. Változó világunkban, a gyors piaci fejlődés mellett ugyanakkor ezeket a rendszereket tovább is kell fejleszteni, újabb generációjukat elő kell készíteni.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)
(44a)   A Galileo és az EGNOS szolgáltatásai kihasználásának támogatása, valamint a downstream szolgáltatások elősegítése érdekében – különös tekintettel szállítási ágazatra – az illetékes hatóságoknak nemzetközi szinten egységes szabványokat és tanúsítási rendszereket kell kidolgozniuk.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés
(45)  A földi infrastruktúrának a Galileo és az EGNOS szempontjából vett jelentősége és a Galileo és az EGNOS biztonságára gyakorolt hatása miatt indokolt, hogy az infrastruktúra helyét a Bizottság határozza meg. A rendszerek földi infrastruktúráját továbbra is nyílt, átlátható folyamat keretében kell kiépíteni.
törölve
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés
(46)  A Galileo és az EGNOS által – különösen a biztonság területén – kínált társadalmi-gazdasági előnyök minél nagyobb kihasználása érdekében azokban az esetekben, amikor az indokolt és előnyös, elő kell mozdítani az EGNOS és a Galileo által kínált szolgáltatások igénybevételét az Unió más szakpolitikáiban.
(46)  A Galileo és az EGNOS által – különösen a biztonság területén – kínált társadalmi-gazdasági előnyök minél nagyobb kihasználása érdekében az EGNOS és a Galileo által kínált szolgáltatások igénybevételét lehetőség szerint integrálni kell az Unió más szakpolitikáiba. További fontos lépés emellett az említett szolgáltatások igénybevételének valamennyi tagállamban történő ösztönzése.
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés
(47)  A Kopernikusz célja, hogy önálló hozzáférést biztosítson a környezeti ismeretekhez és biztosítsa a Föld-megfigyelési és a geoinformációs szolgáltatások legfontosabb technológiáit, ezáltal pedig lehetővé tegye az Unió számára a független döntéshozatalt és fellépést egyebek mellett olyan területeken, mint a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, a polgári védelem, a biztonság és a digitális gazdaság.
(47)  A Kopernikusz célja, hogy önálló hozzáférést biztosítson a környezeti ismeretekhez és biztosítsa a Föld-megfigyelési és a geoinformációs szolgáltatások legfontosabb technológiáit, ezáltal pedig lehetővé tegye az Unió számára a független döntéshozatalt és fellépést egyebek mellett olyan területeken, mint a környezetvédelem és azon belül a mezőgazdaság, a biodiverzitás, a földhasználat, az erdőgazdálkodás, a vidékfejlesztés és a halászat, az éghajlatváltozás, a kulturális örökség helyszínei, a polgári védelem, a biztonság – beleértve az infrastruktúrák biztonságát – és a digitális gazdaság.
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés
(48)  A Kopernikusznak a folytonosság biztosítása mellett – a Föld-megfigyeléssel kapcsolatos kutatás, műszaki eredmények és innováció legújabb tendenciái, valamint a nagy adathalmazok elemzése és a mesterséges intelligencia területén bekövetkezett fejlemények és az azokkal kapcsolatos uniós szintű stratégiák és kezdeményezések figyelembevételével – tovább kell vinnie az uniós Föld-megfigyelési programot (Kopernikusz) létrehozó 377/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet17, illetőleg a Kopernikusz elődprogramját, a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés programját (GMES) létrehozó és az annak kezdeti működésére irányadó végrehajtási szabályokról rendelkező, az európai Föld-megfigyelési programról18 (GMES) és annak kezdeti működéséről szóló 911/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet19 alapján végzett tevékenységet és annak eredményeit. A lehető legnagyobb mértékben ki kell használnia a tagállamoknak, az Európai Űrügynökségnek, az Eumetsatnak20 és más szervezeteknek a világűrből végzett megfigyeléssel kapcsolatos kapacitásait, egy életképes európai kereskedelmi űrágazat kialakulásának elősegítése érdekében ideértve az európai kereskedelmi kezdeményezések ilyen jellegű kapacitásait is. Azokban az esetekben, amikor az lehetséges és helyénvaló, fel kell használnia továbbá az elsősorban a tagállamok által a 2007/2/EK irányelv alapján szolgáltatott, hozzáférhető lokális és kiegészítő adatokat is21. Annak érdekében, hogy biztosítsa a helyszíni adatkészletekhez a Kopernikusz céljaira történő hatékony hozzáférést és az érintett adatok hatékony felhasználását, a Bizottságnak együttműködést kell folytatnia a tagállamokkal és az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel.
(48)  Építeni kell a meglévő kapacitásokra, és azokat új, esetlegesen a felelős szervezetek által közösen fejlesztett eszközökkel kell kiegészíteni. E célból a Bizottságnak szorosan együtt kell működnie az Európai Űrügynökséggel, a tagállamokkal és adott esetben a releváns, űrben elhelyezett és lokális eszközökkel rendelkező egyéb szervezetekkel. A Kopernikusznak a folytonosság biztosítása mellett – a Föld-megfigyeléssel kapcsolatos kutatás, műszaki eredmények és innováció legújabb tendenciái, valamint a nagy adathalmazok elemzése és a mesterséges intelligencia területén bekövetkezett fejlemények és az azokkal kapcsolatos uniós szintű stratégiák és kezdeményezések figyelembevételével – tovább kell vinnie az uniós Föld-megfigyelési programot (Kopernikusz) létrehozó 377/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet17, illetőleg a Kopernikusz elődprogramját, a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés programját (GMES) létrehozó és az annak kezdeti működésére irányadó végrehajtási szabályokról rendelkező, az európai Föld-megfigyelési programról18 (GMES) és annak kezdeti működéséről szóló 911/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet19 alapján végzett tevékenységet és annak eredményeit. A lehető legnagyobb mértékben ki kell használnia a tagállamoknak, az Európai Űrügynökségnek, az Eumetsatnak20 és más szervezeteknek a világűrből végzett megfigyeléssel kapcsolatos kapacitásait, egy életképes európai kereskedelmi űrágazat kialakulásának elősegítése érdekében ideértve az európai kereskedelmi kezdeményezések ilyen jellegű kapacitásait is. Azokban az esetekben, amikor az lehetséges és helyénvaló, fel kell használnia továbbá az elsősorban a tagállamok által a 2007/2/EK irányelv alapján szolgáltatott, hozzáférhető lokális és kiegészítő adatokat is21. Annak érdekében, hogy biztosítsa a helyszíni adatkészletekhez a Kopernikusz céljaira történő hatékony hozzáférést és az érintett adatok hatékony felhasználását, a Bizottságnak együttműködést kell folytatnia a tagállamokkal és az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel.
__________________
__________________
17 Az Európai Parlament és a Tanács 377/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a Kopernikusz program létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 122., 2014.4.24., 44. o.).
17 Az Európai Parlament és a Tanács 377/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a Kopernikusz program létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 122., 2014.4.24., 44. o.).
18 Az Európai Parlament és a Tanács 911/2010/EU rendelete (2010. szeptember 22.) az európai Föld-megfigyelési programról (GMES) és annak kezdeti működéséről (2011–2013) (HL L 276., 2010.10.20., 1. o.). A Bizottság közleménye:
18 Az Európai Parlament és a Tanács 911/2010/EU rendelete (2010. szeptember 22.) az európai Föld-megfigyelési programról (GMES) és annak kezdeti működéséről (2011–2013) (HL L 276., 2010.10.20., 1. o.). A Bizottság közleménye:
19 „Mesterséges intelligencia Európa számára” (COM(2018)0237); a Bizottság közleménye: „A közös európai adattér kialakítása felé” (COM(2018)0232); javaslat: a Tanács rendelete az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás létrehozásáról (COM(2018)0008).
19 „Mesterséges intelligencia Európa számára” (COM(2018)0237); a Bizottság közleménye: „A közös európai adattér kialakítása felé” (COM(2018)0232); javaslat: a Tanács rendelete az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás létrehozásáról (COM(2018)0008).
20 A Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete.
20 A Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete.
21 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról.
21 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
49 a preambulumbekezdés (új)
(49a)  Az uniós társadalom és gazdaság tekintetében a Kopernikuszban rejlő lehetőségeket a közvetlen kedvezményezetteken túlmenően teljes körűen fel kell szabadítani, fokozva a felhasználók körében történő elterjedésre irányuló intézkedéseket, amihez további intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy az adatokat nem szakemberek is használni tudják, ösztönözve ezáltal a növekedést, a munkahelyteremtést és a tudástranszfert.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés
(52)  Az adatbeszerzés területén a Kopernikusz keretében végzett tevékenység számára azt a célt kell kitűzni, hogy kiegészítse és fenntartsa a meglévő világűr-infrastruktúrát, előkészítse a műholdak hosszú távú élettartam végi lecserélését, továbbá új megfigyelési rendszerekkel kapcsolatos új küldetéseket kezdeményezzen a globális éghajlatváltozással összefüggő kihívások kezelésének támogatása (például az emberi tevékenységből eredő szén-dioxid-kibocsátás és más üvegházhatásúgáz-kibocsátások nyomon követése) céljából. A Kopernikusz keretében végzett tevékenységnek ki kell terjesztenie a globális megfigyelést a sarkvidéki területekre, továbbá támogatnia kell a környezetvédelmi szabályok betartatását, a jogszabályokon alapuló környezetvédelmi nyomon követést és jelentéstételt és az innovatív környezeti alkalmazásokat (például növénytermesztési hozammonitoring, vízgazdálkodási alkalmazások és korszerű tűzvédelmi megfigyelés). Ennek keretében a Kopernikusznak a lehető legnagyobb mértékben ki kell használnia az előző finanszírozási időszakban (2014–2020) rendelkezésére bocsátott eszközöket és élnie kell azok multiplikátorhatásával, miközben kapacitásainak további kiegészítése céljából új működési és üzleti modellekkel is kísérleteznie kell. A biztonság területén jelentkező változó felhasználói igények kielégítése érdekében a Kopernikusznak a tagállamokkal meglévő sikeres partnerségek kihasználásával és megfelelő irányítási mechanizmusok alkalmazásával tovább kell fejlesztenie biztonsági dimenzióját.
(52)  Az adatbeszerzés területén a Kopernikusz keretében végzett tevékenység számára azt a célt kell kitűzni, hogy kiegészítse és fenntartsa a meglévő világűr-infrastruktúrát, előkészítse a műholdak hosszú távú élettartam végi lecserélését, továbbá új megfigyelési rendszerekkel kapcsolatos új küldetéseket kezdeményezzen a globális éghajlatváltozással összefüggő kihívások kezelésének támogatása (például az emberi tevékenységből eredő szén-dioxid-kibocsátás és más üvegházhatásúgáz-kibocsátások nyomon követése) céljából, amely küldetések megvalósíthatóságát az Európai Űrügynökség jelenleg vizsgálja. A Kopernikusz keretében végzett tevékenységnek ki kell terjesztenie a globális megfigyelést a sarkvidéki területekre, továbbá támogatnia kell a környezetvédelmi szabályok betartatását, a jogszabályokon alapuló környezetvédelmi nyomon követést és jelentéstételt és az innovatív környezeti alkalmazásokat (például növénytermesztési hozammonitoring, vízgazdálkodási alkalmazások és korszerű tűzvédelmi megfigyelés). Ennek keretében a Kopernikusznak a lehető legnagyobb mértékben ki kell használnia az előző finanszírozási időszakban (2014–2020) rendelkezésére bocsátott eszközöket és élnie kell azok multiplikátorhatásával, miközben kapacitásainak további kiegészítése céljából új működési és üzleti modellekkel is kísérleteznie kell. A biztonság területén jelentkező változó felhasználói igények kielégítése érdekében a Kopernikusznak a tagállamokkal meglévő sikeres partnerségek kihasználásával és megfelelő irányítási mechanizmusok alkalmazásával tovább kell fejlesztenie biztonsági dimenzióját.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés
(53)  Az adat- és információfeldolgozás területén a Kopernikusznak biztosítania kell a Kopernikusz alapszolgáltatásainak hosszú távú fenntarthatóságát és továbbfejlesztését, a közszektorban jelentkező és az Unió nemzetközi kötelezettségeiből fakadó igények kielégítése érdekében folytatott információszolgáltatást, valamint a kereskedelmi hasznosítás lehetőségeinek maximalizálását. A Kopernikusznak helyi, nemzeti, európai és globális léptékben egyaránt információkat kell szolgáltatnia különösen a légkör állapotáról; az óceánok állapotáról; a helyi, a nemzeti és az uniós szakpolitikák végrehajtását elősegítő szárazföld-monitoring céljaira; az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése céljaira; valamint a többek között a megelőzés révén megvalósuló veszélyhelyzet-kezelést, a környezetvédelmi szabályok betartatását, valamint a polgári biztonságot és az Unió ilyen irányú külső tevékenységét szolgáló térinformatikai információk körében. A Bizottságnak azonosítania kell a szolgáltatásnyújtás fenntarthatóságát elősegítő megfelelő szerződéses megállapodásokat.
(53)  Az adat- és információfeldolgozás területén a Kopernikusznak biztosítania kell a Kopernikusz alapszolgáltatásainak hosszú távú fenntarthatóságát és továbbfejlesztését, a közszektorban jelentkező és az Unió nemzetközi kötelezettségeiből fakadó igények kielégítése érdekében folytatott információszolgáltatást, valamint a kereskedelmi hasznosítás lehetőségeinek maximalizálását. A Kopernikusznak helyi, nemzeti, európai és globális léptékben egyaránt információkat kell szolgáltatnia különösen a légkör állapotáról és azon belül a levegőminőségről; az óceánok állapotáról; a helyi, a nemzeti és az uniós szakpolitikák végrehajtását elősegítő szárazföld-monitoring céljaira; az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése céljaira; valamint a többek között a megelőzés révén megvalósuló veszélyhelyzet-kezelést, a környezetvédelmi szabályok betartatását, valamint a polgári biztonságot és az Unió ilyen irányú külső tevékenységét szolgáló térinformatikai információk körében. A Bizottságnak azonosítania kell a szolgáltatásnyújtás fenntarthatóságát elősegítő megfelelő szerződéses megállapodásokat.
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
54 a preambulumbekezdés (új)
(54a)  A Kopernikusz célkitűzéseinek fenntartható alapon történő elérése érdekében egy bizottságot (a Kopernikusz albizottságot) lehetne létrehozni, hogy segítse a Bizottságot az Unió, a felhasználói fórumok, a tagállamok és a kormányközi szervezetek, valamint a magánszektor által a Kopernikuszhoz nyújtott hozzájárulások összehangolásának biztosításában, a lehető legjobban kihasználva a meglévő kapacitásokat és azonosítva az uniós szinten kezelendő hiányosságokat.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés
(55)  A várakozások szerint a Kopernikusz szolgáltatásainak valóra váltása elő fogja segíteni, hogy ezek a szolgáltatások elterjedjenek a felhasználók körében, tekintettel arra, hogy a felhasználók előre tisztában lesznek a szolgáltatások elérhetőségével és fejlődési irányával, továbbá elő fogja mozdítani a tagállamokkal és más felekkel való együttműködést. Ehhez a Bizottságnak és a hozzá tartozó, szolgáltatásokat nyújtó megbízott szervezeteknek – a változó közszektorbeli elvárások és szakpolitikai igények kielégítése és ezzel együtt a Föld-megfigyelési adatok minél szélesebb körű felhasználása érdekében – szorosan együtt kell működniük Európa-szerte a különböző felhasználói közösségekkel a Kopernikusz szolgáltatásai és az általa szolgáltatott információk továbbfejlesztésében. A Bizottságnak és a tagállamoknak együttműködést kell folytatniuk egymással annak érdekében, hogy kialakítsák a Kopernikusz lokális komponensét, és a továbbfejlesztett Kopernikusz-szolgáltatások céljaira elősegítsék a helyszíni adatkészleteknek a világűrből származó adatkészletekkel való integrációját.
(55)  A várakozások szerint a Kopernikusz szolgáltatásainak valóra váltása elő fogja segíteni, hogy ezek a szolgáltatások elterjedjenek a felhasználók körében, tekintettel arra, hogy a felhasználók előre tisztában lesznek a szolgáltatások elérhetőségével és fejlődési irányával, továbbá elő fogja mozdítani a tagállamokkal és más felekkel való együttműködést. Ehhez az Ügynökségnek és a Kopernikusz megbízott szervezeteinek – a változó közszektorbeli elvárások és szakpolitikai igények kielégítése és ezzel együtt a Föld-megfigyelési adatok az európai polgárok érdekében történő minél szélesebb körű felhasználása érdekében – szorosan együtt kell működniük Európa-szerte a különböző felhasználói közösségekkel a Kopernikusz szolgáltatásai és az általa szolgáltatott információk továbbfejlesztésében. A Bizottságnak és a tagállamoknak együttműködést kell folytatniuk egymással annak érdekében, hogy kialakítsák a Kopernikusz lokális komponensét, és a továbbfejlesztett Kopernikusz-szolgáltatások céljaira elősegítsék a helyszíni adatkészleteknek a világűrből származó adatkészletekkel való integrációját.
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
56 a preambulumbekezdés (új)
(56a)  A tagállamoknak, a Bizottságnak és a felelős szervezeteknek rendszeres időközönként a Kopernikusz program előnyeiről szóló tájékoztató kampányokat kellene folytatniuk, hozzáférést biztosítva valamennyi lehetséges felhasználó számára a releváns információkhoz és adatokhoz.
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
57 a preambulumbekezdés (új)
(57a)  A Kopernikusz éghajlatváltozással kapcsolatos szolgáltatásai – bár még a működést megelőző szakaszban vannak – már jó úton haladnak, mivel a felhasználók száma 2015 és 2016 között megkétszereződött. Valamennyi éghajlatváltozással kapcsolatos szolgáltatásnak mielőbb teljes mértékben működőképessé kell válnia, és ezáltal biztosítania kell az éghajlatváltozás enyhítésére és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló hatékony fellépésekhez szükséges folyamatos adatáramlást.
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés
(59)  Annak elősegítése és megkönnyítése érdekében, hogy a Föld-megfigyelési adatokat és technológiákat a helyi hatóságok, a kis- és középvállalkozások, valamint a tudományos szakemberek és a kutatók egyaránt felhasználják, a felhasználókat célzó intézkedések révén ösztönözni kell a Kopernikusz-adatok terjesztését szolgáló, a nemzeti és a regionális szerveket is magukban foglaló célzott hálózatok kialakítását. Ebből a célból a Bizottságnak és a tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy szorosabb kapcsolatokat alakítsanak ki a Kopernikusz, valamint az uniós és a nemzeti szakpolitikák között, és ezáltal ösztönözzék a kereslet bővülését a kereskedelmi alkalmazások és szolgáltatások iránt, lehetővé tegyék a vállalkozások, különösen pedig a kis- és középvállalkozások és az induló vállalkozások számára a Kopernikusz-adatokon és a Kopernikusz-információkon alapuló alkalmazások kifejlesztését, végső soron pedig versenyképes ökoszisztémát alakítsanak ki Európában a Föld-megfigyelési adatok számára.
(59)  Annak elősegítése és megkönnyítése érdekében, hogy a Föld-megfigyelési adatokat és technológiákat a helyi és regionális hatóságok, a kis- és középvállalkozások, valamint a tudományos szakemberek és a kutatók egyaránt felhasználják, a felhasználókat célzó intézkedések révén ösztönözni kell a Kopernikusz-adatok terjesztését szolgáló, a nemzeti és a regionális szerveket is magukban foglaló célzott hálózatok kialakítását. Ebből a célból a Bizottságnak és a tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy szorosabb kapcsolatokat alakítsanak ki a Kopernikusz, valamint az uniós és a nemzeti szakpolitikák között, és ezáltal ösztönözzék a kereslet bővülését a kereskedelmi alkalmazások és szolgáltatások iránt, lehetővé tegyék a vállalkozások, különösen pedig a kis- és középvállalkozások és az induló vállalkozások számára a Kopernikusz-adatokon és a Kopernikusz-információkon alapuló alkalmazások kifejlesztését, végső soron pedig versenyképes ökoszisztémát alakítsanak ki Európában a Föld-megfigyelési adatok számára.
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
59 a preambulumbekezdés (új)
(59a)   Tekintettel arra, hogy a műholdképek, amelyek például megbízható és időszerű információkat biztosítanak a növény- és a talajviszonyokról, nagy potenciállal rendelkeznek a fenntartható és hatékony erőforrás-gazdálkodás terén, ezt a szolgáltatást tovább kell fejleszteni a végfelhasználói igények kielégítése és az adatkapcsolat biztosítása érdekében.
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés
(62)  Az Európai Parlament és a Tanács többszöri felkérése nyomán az Unió az űrmegfigyelést és a Föld körüli pályán haladó objektumok nyomon követését támogató keret létrehozásáról szóló, 2014. április 16-i 541/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozattal keretet hozott létre az űrmegfigyelés és a Föld körüli pályán haladó objektumok nyomon követése (a továbbiakban: SST) támogatására24. Az űrszemét ma már komolyan veszélyezteti a világűrrel kapcsolatos tevékenység biztonságát és fenntarthatóságát. Ezért az SST létfontosságú a program komponensei és az azok által az uniós szakpolitikák számára nyújtott támogatás fenntartásához. Azzal, hogy elősegíti az űrszemét képződésének megelőzését, az SST hozzájárul annak biztosításához, hogy a világűrhöz fenntartható és garantált módon lehessen hozzáférni és azt fenntartható és garantált módon lehessen hasznosítani, amihez világszinten is közös érdek fűződik.
(62)  Az Európai Parlament és a Tanács többszöri felkérése nyomán az Unió az 541/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozattal24 keretet hozott létre az űrmegfigyelés és a Föld körüli pályán haladó objektumok nyomon követése (a továbbiakban: SST) támogatására. Az űrszemét ma már komolyan veszélyezteti a világűrrel kapcsolatos tevékenység biztonságát és fenntarthatóságát. Ezért az SST létfontosságú a program komponensei és az azok által az uniós szakpolitikák számára nyújtott támogatás fenntartásához. Azzal, hogy elősegíti az űrszemét képződésének megelőzését, az SST hozzájárul annak biztosításához, hogy a világűrhöz fenntartható és garantált módon lehessen hozzáférni és azt fenntartható és garantált módon lehessen hasznosítani, amihez világszinten is közös érdek fűződik. Az SST célja a Föld körüli pályán mozgó űrszemét „takarítását” célzó projektek előkészítésének elősegítése is.
__________________
__________________
24 HL L 158., 2014.5.27, 227. o.
24 Az Európai Parlament és a Tanács 541/2014/EU határozata (2014. április 16.) az űrmegfigyelést és a Föld körüli pályán haladó objektumok nyomon követését támogató keret létrehozásáról (HL L 158., 2014.5.27., 227. o.).
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés
(63)  Az SST-nek javítania kell az SST-képességek műszaki paramétereit és autonómiáját. Ebből a célból azt kell eredményeznie, hogy az SST-érzékelők hálózata által előállított adatokra támaszkodva létrejöjjön egy autonóm európai jegyzék az űrobjektumokról. Emellett az SST-nek továbbra is támogatnia kell az SST-szolgáltatások megvalósítását és fenntartását. Mivel az SST felhasználó-központú rendszer, megfelelő mechanizmusokat kell kialakítani a felhasználói igények összegyűjtésére, ideértve a biztonsággal kapcsolatos igényeket is.
(63)  Az SST-nek javítania kell az SST-képességek műszaki paramétereit és autonómiáját. Ebből a célból azt kell eredményeznie, hogy az SST-érzékelők hálózata által előállított adatokra támaszkodva létrejöjjön egy autonóm európai jegyzék az űrobjektumokról. A jegyzék követhetné az egyéb, űriparral rendelkező nemzetek példáját, és egyes adatait elérhetővé tehetné nem kereskedelmi, illetve kutatási célokra. Emellett az SST-nek továbbra is támogatnia kell az SST-szolgáltatások megvalósítását és fenntartását. Mivel az SST felhasználó-központú rendszer, megfelelő mechanizmusokat kell kialakítani a felhasználói igények összegyűjtésére, ideértve a biztonsággal, és a releváns információk közintézmények számára és közintézményektől történő, a rendszer hatékonyságának fokozását célzó továbbításával kapcsolatos igényeket is.
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés
(67)  Emellett az SST tevékenységének – a világűrben folytatott tevékenység biztonságának és fenntarthatóságának biztosítása érdekében – ki kell egészítenie a meglévő enyhítő intézkedéseket, köztük az ENSZ Világűrbizottságának (COPUOS) az űrszemét csökkentéséről szóló iránymutatását, a világűrben folytatott tevékenység hosszú távú fenntarthatóságáról szóló iránymutatást és más kezdeményezéseket. Az összeütközések kockázatának csökkentése érdekében az SST-nek emellett törekednie kell a szinergiák kialakítására az űrszemét aktív eltávolítását és semlegesítését célzó kezdeményezésekkel. Az SST-nek hozzá kell járulnia a világűr békés célú igénybevételének és megismerésének biztosításához. A világűrben végzett tevékenység intenzívebbé válása kihathat a világűrbeli közlekedés szervezésével kapcsolatos nemzetközi kezdeményezésekre. Az Uniónak figyelemmel kell kísérnie az ilyen irányú fejleményeket, és szükség esetén figyelembe veheti őket a jelenlegi többéves pénzügyi keret félidei értékelésében.
(67)  Emellett az SST tevékenységének – a világűrben folytatott tevékenység biztonságának és fenntarthatóságának biztosítása érdekében – ki kell egészítenie a meglévő enyhítő intézkedéseket, köztük az ENSZ Világűrbizottságának (COPUOS) az űrszemét csökkentéséről szóló iránymutatását, a világűrben folytatott tevékenység hosszú távú fenntarthatóságáról szóló iránymutatást és más kezdeményezéseket. Az összeütközések kockázatának csökkentése érdekében az SST-nek emellett törekednie kell a szinergiák kialakítására az olyan kezdeményezésekkel, amelyek célja az űrszemét aktív eltávolítására szolgáló technológiai rendszerek kifejlesztésének és bevezetésének előmozdítása. Az SST-nek hozzá kell járulnia a világűr békés célú igénybevételének és megismerésének biztosításához. A világűrben végzett tevékenység intenzívebbé válása kihathat a világűrbeli közlekedés szervezésével kapcsolatos nemzetközi kezdeményezésekre. Az Uniónak figyelemmel kell kísérnie az ilyen irányú fejleményeket, és szükség esetén figyelembe veheti őket a jelenlegi többéves pénzügyi keret félidei értékelésében.
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés
(70)  Az űridőjárás szélsőséges és intenzívebb eseményei veszélyeztethetik a polgárok biztonságát, és zavart idézhetnek elő a világűrbe telepített és a földi infrastruktúra működésében. Ezért a program részeként létre kell hozni egy, az űridőjárással foglalkozó funkciót, amelynek célja az űridőjárással kapcsolatos kockázatok és a kapcsolódó felhasználói igények értékelése, az űridőjárás jelenségeivel kapcsolatos tudatosságnövelés, az űridőjárással összefüggő felhasználó-központú szolgáltatások megvalósításának biztosítása, valamint a tagállami képességek javítása az űrmeteorológiai szolgáltatások területén. A Bizottságnak a felhasználói igények, a kockázatok és a műszaki felkészültség figyelembevételével meg kell határoznia, mely ágazatok élveznek előnyt az űridőjárással kapcsolatos operatív szolgáltatások igénybevételében. Hosszú távon más ágazatok igényei is kielégíthetők lehetnek. A szolgáltatásoknak a felhasználók igényeihez igazodó uniós szintű megvalósítása célzott, koordinált, folyamatos kutatási-fejlesztési tevékenységet igényel az űrmeteorológiai szolgáltatások fejlődésének támogatása területén. Az űrmeteorológiai szolgáltatások megvalósításának a meglévő nemzeti és uniós képességeken kell alapulnia, és lehetővé kell tennie a tagállamok széles körű részvételét, valamint a magánszektornak a folyamatba való bekapcsolódását.
(70)  Az űridőjárás szélsőséges és intenzívebb eseményei veszélyeztethetik a polgárok biztonságát, és zavart idézhetnek elő a világűrbe telepített és a földi infrastruktúra működésében. Ezért a program részeként létre kell hozni egy, az űridőjárással foglalkozó funkciót, amelynek célja az űridőjárással kapcsolatos kockázatok és a kapcsolódó felhasználói igények értékelése, az űridőjárás jelenségeivel kapcsolatos tudatosságnövelés, az űridőjárással összefüggő felhasználó-központú szolgáltatások megvalósításának biztosítása, valamint a tagállami képességek javítása az űrmeteorológiai szolgáltatások területén. A Bizottságnak a felhasználói igények, a kockázatok és a műszaki felkészültség figyelembevételével meg kell határoznia, mely ágazatok élveznek előnyt az űridőjárással kapcsolatos operatív szolgáltatások igénybevételében. Hosszú távon más ágazatok igényei is kielégíthetők lehetnek. A szolgáltatásoknak a felhasználók igényeihez igazodó uniós szintű megvalósítása célzott, koordinált, folyamatos kutatási-fejlesztési tevékenységet igényel az űrmeteorológiai szolgáltatások fejlődésének támogatása területén. Az űrmeteorológiai szolgáltatások megvalósításának a meglévő nemzeti és uniós képességeken kell alapulnia, és lehetővé kell tennie a tagállamok, nemzetközi szervezetek széles körű részvételét, valamint a magánszektornak a folyamatba való bekapcsolódását.
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés
(73)  A Govsatcom hangsúlyos biztonsági vonatkozásokkal rendelkező, felhasználó-központú program. Igénybevételének esetei három fő csoportra tagolhatók: válságkezelés, amely a közös biztonság- és védelempolitika hatálya alá tartozó polgári és katonai missziókra és műveletekre, a természeti katasztrófákra és az ember által előidézett katasztrófahelyzetekre, a humanitárius válsághelyzetekre, valamint a tengeri veszélyhelyzetekre terjedhet ki; térfigyelés, amely a határőrizetre, a határövezetek felügyeletére, a tengeri határőrizetre, a tengerfelügyeletre és az illegális kereskedelem felügyeletére terjedhet ki; kulcsfontosságú infrastruktúra, amely a diplomáciai hálózatokra, a rendőrség által folytatott kommunikációra, a kritikus infrastruktúrára (például energia, közlekedés, gátak) és a világűrbe telepített infrastruktúrára terjedhet ki.
(73)  A Govsatcom hangsúlyos biztonsági vonatkozásokkal rendelkező, felhasználó-központú program. Igénybevételének esetei három fő csoportra tagolhatók: válságkezelés, természeti és ember okozta katasztrófák, humanitárius válságok és tengeri vészhelyzetek; térfigyelés, amely a határőrizetre, a határövezetek felügyeletére, a tengeri határőrizetre, a tengerfelügyeletre és az illegális kereskedelem felügyeletére terjedhet ki; kulcsfontosságú infrastruktúra, amely a diplomáciai hálózatokra, a rendőrség által folytatott kommunikációra, a digitális infrastruktúrára (például adatközpontok, szerverek), a kritikus infrastruktúrára (például energia, közlekedés, vízzárók, így gátak) és a világűrbe telepített infrastruktúrákra terjedhet ki.
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
78 preambulumbekezdés
(78)  A műholdas kommunikáció igénybevevői számára a legfontosabb üzemi interfész a felhasználói berendezés. Az EU által a Govsatcom kapcsán alkalmazott megközelítésből következően a legtöbb felhasználó a Govsatcom-szolgáltatások igénybevételére a meglévő felhasználói berendezéseit használhatja, amennyiben azok uniós technológián alapulnak.
(78)  A műholdas kommunikáció igénybevevői számára a legfontosabb üzemi interfész a felhasználói berendezés. Az EU által a Govsatcom kapcsán alkalmazott megközelítésnek lehetővé kell tennie a felhasználók számára, hogy a Govsatcom-szolgáltatások igénybevételére a meglévő felhasználói berendezéseiket használják.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
86 preambulumbekezdés
(86)  A programhoz rendelt infrastruktúra további kutatást és innovációt tehet szükségessé, amelynek támogatása a Horizont Európa keretprogram keretei között történhet, és amelynek során törekedni kell az Európai Űrügynökség által e területen folytatott tevékenységgel való koherenciára. A Horizont Európa keretprogrammal fennálló szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy a stratégiai kutatás- és innovációtervezési folyamat keretében azonosításra és meghatározásra kerüljenek az űrágazat kutatási és innovációs igényei. A program által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott űradatok és szolgáltatások segítségével áttörést jelentő megoldások születhetnek a kutatás és az innováció keretében, ideértve a Horizont Európa keretprogramot is, egyebek mellett a fenntartható élelmezés és a fenntartható természeti erőforrások, az éghajlati változások nyomon követése, az intelligens városok, az automatizált járművek, a biztonság és a katasztrófavédelem területén. A Horizont Európa keretprogram stratégiai tervezési folyamata azonosítani fogja azokat a kutatási és innovációs tevékenységeket, amelyek igénybe vehetik az Unió tulajdonában lévő infrastruktúrát, ezen belül a Galileo, az EGNOS és a Kopernikusz infrastruktúráját is. A kutatási infrastruktúra, különösen pedig a lokális figyelőhálózatok alapvető elemét fogják képezni a Kopernikusz-szolgáltatásokat megalapozó lokális megfigyelési infrastruktúrának.
(86)  A programhoz rendelt infrastruktúra további kutatást és innovációt tehet szükségessé, amelynek támogatása a Horizont Európa keretprogram keretei között történhet, és amelynek során törekedni kell az Európai Űrügynökség által e területen folytatott tevékenységgel való koherenciára. A Horizont Európa keretprogrammal fennálló szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy a stratégiai kutatás- és innovációtervezési folyamat keretében azonosításra és meghatározásra kerüljenek az űrágazat kutatási és innovációs igényei. Fontos biztosítani az Horizont Európa révén kifejlesztett megoldások és a program komponenseinek műveletei közötti folytonosságot. A program által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott űradatok és szolgáltatások segítségével a fő európai politikákkal kapcsolatban áttörést jelentő megoldások születhetnek a kutatás és az innováció keretében, ideértve a Horizont Európa keretprogramot is. A Horizont Európa keretprogram stratégiai tervezési folyamata azonosítani fogja azokat a kutatási és innovációs tevékenységeket, amelyek igénybe vehetik az Unió tulajdonában lévő infrastruktúrát, ezen belül a Galileo, az EGNOS és a Kopernikusz infrastruktúráját is. A kutatási infrastruktúra, különösen pedig a lokális figyelőhálózatok alapvető elemét fogják képezni a Kopernikusz-szolgáltatásokat megalapozó lokális megfigyelési infrastruktúrának.
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
87 preambulumbekezdés
(87)  A 912/2010/EU rendelet a Galileo és az EGNOS műholdas navigációs programok egyes aspektusaival kapcsolatos igazgatási feladatok ellátására létrehozott egy uniós ügynökséget, az Európai GNSS Ügynökséget. E rendelet rendelkezik különösen arról, hogy az Európai GNSS Ügynökség új feladatokat kap, éspedig nemcsak a Galileo és az EGNOS rendszereivel, hanem a program más komponenseivel összefüggésben is, különösen a biztonsági akkreditáció területén. Ezért az Európai GNSS Ügynökség elnevezését, feladatait és szervezeti felépítését megfelelő módon módosítani kell.
(87)  A 912/2010/EU rendelet a Galileo és az EGNOS műholdas navigációs programok egyes aspektusaival kapcsolatos igazgatási feladatok ellátására létrehozott egy uniós ügynökséget, az Európai GNSS Ügynökséget. E rendelet rendelkezik különösen arról, hogy az Európai GNSS Ügynökség új feladatokat kap, éspedig nemcsak a Galileo és az EGNOS rendszereivel, hanem a program más komponenseivel összefüggésben is, különösen a biztonsági akkreditáció és a kiberbiztonság területén. Ezért az Európai GNSS Ügynökség elnevezését, feladatait és szervezeti felépítését megfelelő módon módosítani kell.
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés
(88)  Feladatainak kiterjesztésére való tekintettel, amelyek a jövőben nem csupán a Galileo és az EGNOS rendszereihez kapcsolódnak, az Európai GNSS Ügynökséget át kell alakítani. Ugyanakkor azonban az Ügynökség keretében biztosítani kell az Európai GNSS Ügynökség tevékenységének folytonosságát, ideértve a jogok és a kötelezettségek, a személyi állomány, valamint valamennyi már meghozott döntés érvényessége folytonosságát is.
(88)  Feladatainak kiterjesztésére való tekintettel, amelyek a jövőben nem csupán a Galileo és az EGNOS rendszereihez kapcsolódnak, az Európai GNSS Ügynökséget át kell alakítani. Az Ügynökség feladatokkal történő megbízása esetén a Bizottságnak a feladatok irányításához és végrehajtásához gondoskodnia kell a megfelelő finanszírozásról, beleértve a megfelelő emberi és pénzügyi erőforrásokat is. Ugyanakkor azonban az Ügynökség keretében biztosítani kell az Európai GNSS Ügynökség tevékenységének folytonosságát, ideértve a jogok és a kötelezettségek, a személyi állomány, valamint valamennyi már meghozott döntés érvényessége folytonosságát is.
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2.  „az űridőjárás eseményei”: a Nap és a Föld közötti világűrbeli környezet természetes változásai, ideértve egyebek mellett a napkitöréseket, a Napból érkező nagy energiájú részecskéket, a napszelet, valamint azokat a koronakidobódásokat, amelyek a Földre potenciálisan kiható napviharokat (geomágneses viharokat, szoláris sugárviharokat és ionoszféra-zavarokat) okozhatnak;
2.  „az űridőjárás eseményei”: a Nap és a Föld közötti világűrbeli környezet természetes változásai, ideértve egyebek mellett a napkitöréseket, a Napból érkező nagy energiájú részecskéket, a napszelet, valamint azokat a koronakidobódásokat, amelyek a Földre vagy a világűrbe telepített infrastruktúrára potenciálisan kiható napviharokat (geomágneses viharokat, szoláris sugárviharokat és ionoszféra-zavarokat) okozhatnak;
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
5.  „világűr-megfigyelés”, „SSA”: olyan holisztikus megközelítés a világűrben rejlő legfontosabb kockázati tényezőkkel kapcsolatban, amely kiterjed a műholdak űrszeméttel való ütközésére, az űridőjárás jelenségeire és a Föld-közeli objektumokra;
5.  „világűr-megfigyelés”, „SSA”: a világűrben rejlő legfontosabb kockázati tényezők átfogó ismerete és megértése, amely kiterjed a műholdak űrszeméttel való ütközésére, az űridőjárás jelenségeire és a Föld-közeli objektumokra;
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
6.  „vegyesfinanszírozási műveletek”: az uniós költségvetésből – többek között a költségvetési rendelet 2. cikkének (6) bekezdése szerinti vegyesfinanszírozási eszköz keretében – támogatott olyan tevékenységek, amelyek az uniós költségvetésből nyújtott nem visszafizetendő támogatási formákat és/vagy finanszírozási eszközöket ötvöznek fejlesztési vagy egyéb állami pénzügyi intézményektől, valamint kereskedelmi pénzügyi intézményektől és befektetőktől származó visszafizetendő támogatási formákkal;
6.  „vegyesfinanszírozási műveletek”: az uniós költségvetésből – többek között a költségvetési rendelet 2. cikkének (6) bekezdése szerinti vegyesfinanszírozási eszköz keretében – támogatott olyan tevékenységek, amelyek az uniós költségvetésből nyújtott nem visszafizetendő támogatási formákat és/vagy finanszírozási eszközöket és/vagy költségvetési garanciákat ötvöznek fejlesztési vagy egyéb állami pénzügyi intézményektől, valamint kereskedelmi pénzügyi intézményektől és befektetőktől származó visszafizetendő támogatási formákkal;
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
10.  „SST-adat”: az „űrmegfigyelés és a Föld körüli pályán haladó objektumok nyomon követése” (SST) komponens keretében az űrobjektumoknak az SST-érzékelők által rögzített fizikai paraméterei és az űrobjektumok keringési pályájára vonatkozóan az SST-érzékelők által észlelt adatok alapján meghatározott paraméterek;
10.  „SST-adat”: az „űrmegfigyelés és a Föld körüli pályán haladó objektumok nyomon követése” (SST) komponens keretében az űrobjektumoknak, így az űrszemétnek az SST-érzékelők által rögzített fizikai paraméterei és az űrobjektumok keringési pályájára vonatkozóan az SST-érzékelők által észlelt adatok alapján meghatározott paraméterek;
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)
14a.   „harmadik felektől származó Kopernikusz-információk”: a Kopernikusz-Sentieneleken kívüli forrásból származó olyan információk, amelyeket Kopernikusz-tevékenységek keretében történő felhasználás céljára engedélyeztek és biztosítottak;
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 pont – 1 albekezdés
a „Kopernikusz-alapfelhasználók”, azaz azok a felhasználók, amelyek élvezik a Kopernikusz-adatok és a Kopernikusz-információk előnyeit, és emellett szerepet játszanak a Kopernikusz fejlődési irányának meghatározásában; a Kopernikusz-alapfelhasználók az Unió azon intézményei és szervei és azok az európai nemzeti és regionális állami és önkormányzati szervek, amelyek közszolgálati feladataik keretében a környezetvédelmi politika, a polgári védelmi politika vagy a biztonságpolitika területén a szakpolitika meghatározásával, végrehajtásával, érvényesítésével vagy nyomon követésével vannak megbízva;
a „Kopernikusz-alapfelhasználók”, azaz azok a felhasználók, amelyek élvezik a Kopernikusz-adatok és a Kopernikusz-információk előnyeit, és emellett szerepet játszanak a Kopernikusz fejlődési irányának meghatározásában; a Kopernikusz-alapfelhasználók az Unió azon intézményei és szervei és azok az európai nemzeti és regionális állami és önkormányzati szervek, amelyek közszolgálati feladataik keretében a környezetvédelmi politika, a polgári védelmi politika vagy a biztonságpolitika – és azon belül az infrastruktúra biztonsága – területén a szakpolitika meghatározásával, végrehajtásával, érvényesítésével vagy nyomon követésével vannak megbízva;
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 pont – 2 a albekezdés (új)
„Kopernikusz-alapszolgáltatások”: az adat- és információfeldolgozási komponensben vagy a szolgáltatási komponensben összpontosuló, a tagállamok és az Unió általános és közös érdekeit szolgáló operatív szolgáltatások;
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új)
23a.  „űrágazat”:
az „upstream ágazat” egy operatív űrrendszerhez vezető tevékenységeket és az űrkutatást foglalja magában;
a „downstream ágazat” a műholdas adatok hasznosításával kapcsolatos tevékenységeket foglalja magában, melyek célja a világűrrel kapcsolatos termékek és szolgáltatások végfelhasználók számára történő kifejlesztése.
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  egy polgári irányítás alatt álló, önálló, polgári célú globális navigációs műholdrendszer (GNSS), amely műholdak konstellációját, valamint több központot és földi állomások globális hálózatát foglalja magában, és amely – a biztonsági elvárások és előírások teljes körű integrációja mellett – helymeghatározási, navigációs és időmérési szolgáltatásokat nyújt (a továbbiakban: Galileo);
a)  egy polgári irányítás alatt álló, önálló, polgári célú globális navigációs műholdrendszer (GNSS), amely műholdak konstellációját, valamint több központot és földi állomások globális hálózatát foglalja magában, és amely – adott esetben a biztonsági elvárások és előírások integrációja mellett – helymeghatározási, navigációs és időmérési szolgáltatásokat nyújt (a továbbiakban: Galileo);
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  egy geoinformációs adatokat és szolgáltatásokat nyújtó, önálló, felhasználó-központú, polgári irányítás alatt álló Föld-megfigyelési rendszer, amely műholdakból, földi infrastruktúrából, adat- és információfeldolgozási létesítményekből, valamint elosztási infrastruktúrából áll, és a biztonsági elvárásokat és előírásokat teljeskörűen integrálja (a továbbiakban: Kopernikusz);
c)  egy ingyenes és nyílt adatokra irányuló politikán alapuló, geoinformációs adatokat és szolgáltatásokat nyújtó, önálló, felhasználó-központú, polgári irányítás alatt álló Föld-megfigyelési rendszer, amely műholdakból, földi infrastruktúrából, adat- és információfeldolgozási létesítményekből, valamint elosztási infrastruktúrából áll, és a biztonsági elvárásokat és előírásokat teljes körűen integrálja (a továbbiakban: Kopernikusz);
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)  űrmegfigyelésre és a Föld körüli pályán haladó objektumok nyomon követésére szolgáló olyan rendszer, amely a Föld körüli pályán haladó aktív és inaktív űreszközök, rakétafokozatok, űrszemét és űrszeméttörmelék megfigyelésével és nyomon követésével kapcsolatban hivatott adatokat, információkat és szolgáltatásokat biztosítani, illetve fejleszteni és ellátni; kiegészítve mindezt az űridőjárási jelenségek megfigyelési paramétereivel és a Földet megközelítő objektumok kockázatának nyomon követésével (a továbbiakban: SST);
d)  űrmegfigyelésre és a Föld körüli pályán haladó objektumok nyomon követésére szolgáló olyan rendszer, amely a Föld körüli pályán haladó aktív és inaktív űreszközök és űrszemét megfigyelésével és nyomon követésével kapcsolatban hivatott adatokat, információkat és szolgáltatásokat biztosítani, illetve fejleszteni és ellátni; kiegészítve mindezt az űridőjárási jelenségek megfigyelési paramétereivel és a Földet megközelítő objektumok kockázatának nyomon követésével (a továbbiakban: SST);
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés
Emellett a program olyan intézkedéseket is magában foglal, amelyek hatékony hozzáférést biztosítanak a világűrhöz a program számára, és támogatják az űrszektorban zajló innovációt.
Emellett a program olyan intézkedéseket is magában foglal, amelyek célja a világűrhöz való önálló hozzáférés biztosítása, a kiberfenyegetések kezelése, a versenyképes és innovatív űrszektor – upstream és downstream – előmozdítása, valamint az űrdiplomácia támogatása.
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  A program általános célkitűzései a következők:
(A magyar változatot nem érinti).
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  jó minőségű, aktuális és adott esetben biztonságos, űrrel kapcsolatos adatok, információk és szolgáltatások megszakítás nélküli nyújtása, lehetőleg globális szinten, vagy az ehhez való hozzájárulás, a meglévő és az újonnan kialakuló igényeket kielégítve, valamint az Unió politikai prioritásainak, köztük az éghajlatváltozással és a biztonsággal és védelemmel kapcsolatos prioritások teljesítése;
a)  jó minőségű, aktuális és adott esetben biztonságos, űrrel kapcsolatos adatok, információk és szolgáltatások megszakítás nélküli nyújtása, lehetőleg globális szinten, vagy az ehhez való hozzájárulás, a meglévő és az újonnan kialakuló igényeket kielégítve, valamint az Unió politikai prioritásainak, köztük az éghajlatváltozással kapcsolatos prioritás teljesítése; továbbá az Unió és a tagállamok tényeken alapuló és független döntéshozatalra való képességének támogatása;
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  a társadalmi-gazdasági előnyök maximális kiaknázása, ideértve a program komponensei által biztosított adatok, információk és szolgáltatások lehető legszélesebb körű felhasználásának előmozdítását;
b)  a társadalmi-gazdasági előnyök maximális kiaknázása, különösen az európai downstream ágazat erősítése révén, lehetővé téve ezáltal az Unión belüli növekedést és munkahelyteremtést, és előmozdítva a program komponensei által biztosított adatok, információk és szolgáltatások lehető legszélesebb körű felhasználását és az említett szolgáltatások elterjedését az Unión belül és kívül;
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  az Unió és tagállamai biztonságának, valamint az Unió cselekvési szabadságának és stratégiai autonómiájának garantálása, különösen a technológiákat és a tényeken alapuló döntéshozatalt illetően;
c)  az Unió és tagállamai biztonságának, így és kiberbiztonságának fokozása, valamint stratégiai autonómiájának megerősítése, különösen ipari és technológiai szempontból;
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
ca)  az európai ipari és tudományos ökoszisztéma megerősítése az űrágazatban egy olyan koherens keret meghatározása révén, amely egyesíti az európai képzés és szaktudás kiválóságát, a magas szintű tervezési, gyártási képességek fejlesztését, valamint az egyre fokozódó verseny által jellemzett ágazatban szükséges stratégiai jövőképet;
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)  az Unió űrágazatban betöltött vezető szerepének támogatása a nemzetközi porondon, megerősítve a globális kihívásokkal való megküzdésben és a globális kezdeményezések támogatásában vállalt szerepét, többek között az éghajlatváltozás és a fenntartható fejlődés területén.
d)  az Unió űrágazatban betöltött vezető szerepének előmozdítása a nemzetközi porondon, megerősítve a globális kihívások kezelésében és a globális kezdeményezések támogatásában vállalt szerepét, többek között a fenntartható fejlődés tekintetében;
Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
da)  erősítse az Unió űrdiplomáciai tevékenységét, és ösztönözze a nemzetközi együttműködést az űr mint az emberiség közös örökségének tudatosítása érdekében;
Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)
db)  az uniós technológia és ipar előmozdítása, valamint a viszonosság és a tisztességes verseny elvének nemzetközi szinten való érvényre juttatása;
Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d c pont (új)
dc)  az Unió és annak tagállamai biztonságának fokozása számos területen, különösen a szállítás (légiforgalom, ideértve a pilóta nélküli légi járműveket, vasúti szállítás, navigáció, közúti szállítás, önvezető járművek), az infrastruktúra fejlesztése és ellenőrzése, a szárazföld-monitoring és környezetvédelem terén.
Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)  Galileo és EGNOS: a lehető legkorszerűbb és adott esetben biztonságos helymeghatározási, navigációs és időmeghatározási szolgáltatások nyújtása;
a)  Galileo és EGNOS: hosszú távú és folyamatos, a lehető legkorszerűbb és adott esetben biztonságos helymeghatározási, navigációs és időmeghatározási szolgáltatások nyújtása;
Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  Kopernikusz: pontos és megbízható Föld-megfigyelési adatok és információk hosszú távon és fenntartható módon történő biztosítása – a környezettel, az éghajlatváltozással, a mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel, a polgári védelemmel, a biztonsággal és védelemmel, csakúgy mint a digitális gazdasággal kapcsolatos uniós és tagállami szakpolitikák végrehajtásának és nyomon követésének támogatása érdekében;
b)  Kopernikusz: pontos és megbízható Föld-megfigyelési adatok és információk hosszú távon történő biztosítása az uniós és tagállami felhasználóközpontú szakpolitikák és fellépések végrehajtásának és nyomon követésének támogatása érdekében;
Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont
c)  a világűr-megfigyelés vonatkozásában: az űrobjektumok megfigyelésére, nyomon követésére és azonosítására irányuló SST-képességek javítása, továbbá az űridőjárás megfigyelése és a tagállamok Föld-közeli objektumokkal kapcsolatos kapacitásainak feltérképezése és hálózatba szervezése;
c)  a világűr-megfigyelés vonatkozásában: az űrobjektumok és az űrszemét megfigyelésére, nyomon követésére és azonosítására irányuló SST-képességek javítása, továbbá az űridőjárás megfigyelése és a tagállamok Föld-közeli objektumokkal kapcsolatos kapacitásainak feltérképezése és hálózatba szervezése;
Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont
e)  hozzájárulás a világűrhöz való önálló, biztonságos és költséghatékony hozzáférés képességéhez, amennyiben a program szükségletei igénylik;
e)  a világűrhöz való önálló, biztonságos és költséghatékony hozzáférés képességének biztosítása;
Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – f pont
f)  az ágazatban már tevékeny vagy aktív szerepvállalásra készülő, az Unióban letelepedett vagy lakhellyel rendelkező jogi és természetes személyek versenyképességének, vállalkozó kedvének, készségeinek, továbbá innovációs képességének támogatása és megerősítése, különös tekintettel a kis- és középvállalkozások, valamint az induló vállalkozások helyzetére és szükségleteire.
f)  az erős és versenyképes uniós űrgazdaság kialakításának előmozdítása, valamint a különféle méretű uniós vállalkozások és valamennyi uniós régió lehetőségeinek maximalizálása.
Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
A program a következőket támogatja:
A program — az egyéb uniós és európai űrügynökségi programokkal és finanszírozási rendszerekkel szinergiában – támogatja a következőket:
Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  felbocsátási szolgáltatások nyújtása a program szükségleteinek ellátása érdekében;
a)  felbocsátási szolgáltatások nyújtása a programhoz, ideértve az együttes felbocsátási szolgáltatásokat az Unió és egyéb szervezetek számára, kérésre és figyelembe véve az Unió alapvető biztonsági érdekeit, összhangban a 25. cikkel, az európai hordozórakéták és iparágak globális piaci versenyképességének fokozása érdekében;
Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  a világűrhöz való önálló, megbízható és költséghatékony hozzáféréssel kapcsolatos tevékenységek fejlesztése;
b)  a világűrhöz való önálló, megbízható és költséghatékony hozzáféréssel kapcsolatos fejlesztési tevékenységek, beleértve az alternatív felbocsátási technológiákat és innovatív rendszereket vagy szolgáltatásokat, figyelembe véve az Unió és tagállamai alapvető biztonsági érdekeit, a 25. cikkben foglaltaknak megfelelően;
Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  a földi űrinfrastruktúra szükséges kiigazításai, amennyiben a program szükségletei ezt igénylik.
c)  amennyiben a program célkitűzéseihez ez szükséges, a földi űrinfrastruktúra — különösen a meglévő infrastruktúrák, rakétakilövő állomások és kutatóközpontok – karbantartásához, kiigazításához és fejlesztéséhez szükséges támogatás.
Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím
Az uniós űrágazat innovációját támogató fellépések
Az uniós űrágazat innovációját és versenyképességét támogató fellépések
Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  az űrtechnológiák, -infrastruktúrák vagy -szolgáltatások lehető legjobb felhasználására irányuló innovációs tevékenységek;
a)  az űrtechnológiák, -infrastruktúrák vagy -szolgáltatások fejlesztésére és lehető legjobb felhasználására irányuló innovációs tevékenységek;
Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
aa)  megfelelő intézkedések a kutatási és innovációs tevékenységekből származó innovatív megoldások alkalmazásának megkönnyítésére, különösen a más uniós alapokkal – például a Horizont Európával és az InvestEU-val – való szinergiák révén, a program összes komponense downstream ágazatainak fejlesztésének támogatása érdekében;
Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)
ab)  az európai űrágazat megerősítése az exportpiacon;
Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  a világűrrel kapcsolatos innovációs partnerségek létrehozása innovatív termékek vagy szolgáltatások kifejlesztése, majd a létrejött áruk vagy szolgáltatások beszerzése érdekében;
b)  a világűrrel kapcsolatos innovációs partnerségek létrehozása innovatív termékek vagy szolgáltatások kifejlesztése, majd a létrejött termékek vagy szolgáltatások – a program igényeit szolgáló – beszerzése érdekében;
Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba)  adatvezérelt interoperábilis űrmegoldások tervezése, tesztelése, bevezetése és elterjesztése a közszolgáltatások számára, ösztönözve az innovációt és közös kereteket kialakítva a közigazgatások által a polgárok és a vállalkozások számára nyújtott szolgáltatások teljes potenciáljának kihasználása érdekében;
Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  vállalkozó kedv, a kezdetektől a növekedési szakaszig a 21. cikknek, valamint a III. cím I. fejezetének 18. cikkében említett, a finanszírozási eszközökhöz való egyéb hozzáféréssel kapcsolatos rendelkezéseknek megfelelően;
c)  vállalkozó kedv, beleértve a kezdetektől a növekedési szakaszig terjedő időszakot a 21. cikknek megfelelően, a III. cím I. fejezetének 18. cikkében említett, a finanszírozási eszközökhöz való egyéb hozzáféréssel kapcsolatos rendelkezésekre támaszkodva;
Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)  vállalkozások közötti együttműködés űrtechnológiai központok formájában, amelyek regionális és nemzeti szinten összehozzák az űrtechnológiai és a digitális ágazatot, továbbá a felhasználókat, valamint támogatást nyújtanak a polgároknak és a vállalkozásoknak a vállalkozó kedv és a vállalkozói készségek előmozdításához;
d)  együttműködés űrtechnológiai központok hálózata formájában, amelyek különösen regionális és nemzeti szinten összehozzák az űrtechnológiai és a digitális ágazat szereplőit, továbbá a felhasználókat, valamint támogatást, létesítményeket és szolgáltatásokat biztosítanak a polgároknak és a vállalkozásoknak a vállalkozó kedv és a vállalkozói készségek előmozdításához; az űrtechnológiai központok és a Digitális Európa programban létrehozott digitális innovációs központok közötti együttműködés előmozdítása;
Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
da)  az „első szerződés” elvén alapuló stratégia lehetséges kialakítása az összes érintett köz- és magánszektorbeli szereplővel az induló űrtechnológiai vállalkozások fejlődésének támogatása céljából;
Módosítás 90
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)
db)  szinergiák a közlekedési ágazat, az űrágazat és a digitális ágazat között az új technológiák (például az elektronikus hívás, a digitális menetíró készülék, a forgalmi felügyelet és irányítás, az autonóm vezetés, a vezető nélküli járművek és a drónok) szélesebb körű használatának előmozdítása, valamint a biztonságos és zökkenőmentes összekapcsoltsággal, a megbízható helymeghatározással, az intermodalitással és az interoperabilitással kapcsolatos szükségletek kielégítése érdekében, ezáltal fokozva a közlekedési szolgáltatások és ipar versenyképességét;
Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont
e)  oktatási és képzési tevékenységek biztosítása;
e)  oktatási és képzési tevékenységek biztosítása a fejlett űrtechnológiai készségek kialakítása érdekében;
Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont
f)  hozzáférés a feldolgozó és vizsgáló létesítményekhez;
f)  hozzáférés a feldolgozó és vizsgáló létesítményekhez a magán- és közszektorbeli szakemberek, egyetemi hallgatók és vállalkozók számára;
Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont
c)  nem ruház a harmadik országra vagy a nemzetközi szervezetre döntéshozatali jogkört a programra vonatkozóan,
c)  nem ruház a harmadik országra vagy a nemzetközi szervezetre döntéshozatali jogkört a programra vonatkozóan, vagy, adott esetben nem biztosít számukra hozzáférést érzékeny vagy minősített adatokhoz;
Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)
da)  adott esetben valamennyi érintett területen fenntartja az Unió stratégiai és szuverén érdekeit, ideértve az európai technológiai vagy ipari stratégiai önállóságot;
Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Bizottság megteszi az annak biztosításához szükséges lépéseket, hogy az (1) bekezdésben említett tevékenységekkel kapcsolatos szerződések, megállapodások és egyéb egyezmények tartalmazzanak olyan rendelkezéseket, amelyek meghatározzák a szóban forgó eszközök és javak megfelelő tulajdonjogi rendszerét, valamint a c) pontot illetően az Unió szabadon használhassa a PRS-vevőkészülékeket az 1104/2011/EU határozatnak megfelelően.
(3)  A Bizottság megteszi az annak biztosításához szükséges lépéseket, hogy a második bekezdésben említett tevékenységekkel kapcsolatos szerződések, megállapodások és egyéb egyezmények tartalmazzanak olyan rendelkezéseket, amelyek meghatározzák a szóban forgó eszközök és javak megfelelő tulajdonjogi és használati rendszerét, valamint hogy a c) pontot illetően az Unió szabadon használhassa a PRS-vevőkészülékeket és engedélyezhesse azok használatát az 1104/2011/EU határozatnak megfelelően.
Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés
A program komponensei által nyújtott szolgáltatások, adatok és információk minőségére, pontosságára, elérhetőségére, megbízhatóságára, sebességére és bármilyen célra való alkalmasságára nem adható sem kifejezett, sem hallgatólagos garancia. E célból a Bizottság megteszi az annak biztosításához szükséges lépéseket, hogy a szóban forgó szolgáltatások, adatok és információk felhasználói megfelelő tájékoztatásban részesüljenek az említett garancia hiányáról.
A program komponensei által nyújtott szolgáltatások, adatok és információk minőségére, pontosságára, elérhetőségére, megbízhatóságára, sebességére és bármilyen célra való alkalmasságára nem adható sem kifejezett, sem hallgatólagos garancia, kivéve ha a vonatkozó uniós jogszabályok az érintett szolgáltatások nyújtásához ilyen garanciát írnak elő. E célból a Bizottság megteszi az annak biztosításához szükséges lépéseket, hogy a szóban forgó szolgáltatások, adatok és információk felhasználói megfelelő tájékoztatásban részesüljenek az említett garancia hiányáról.
Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
A programnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron [16] milliárd EUR.
A programnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron [16,9] milliárd EUR.
Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont
b)  Kopernikusz: [5,8] milliárd EUR
b)  Kopernikusz: [6] milliárd EUR;
Módosítás 99
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont
c)  Világűr-megfigyelés/Govsatcom: [0,5] milliárd EUR.
c)  Világűr-megfigyelés/Govsatcom: [1,2] milliárd EUR.
Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés
(2)  A 3. cikk által előirányzott, több területet érintő tevékenységek a program komponenseinek finanszírozásából részesülnek.
(2)  A 3., 5. és 6. cikk által előirányzott, több területet érintő tevékenységek a program komponenseinek finanszírozásából részesülnek.
Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  valamennyi tagállamban a teljes ellátási láncban elősegítik, hogy az induló vállalkozások, az új belépők, a kis- és középvállalkozások és egyéb gazdasági szereplők a lehető legnagyobb mértékben és legnyíltabb módon részt vegyenek az eljárásban, ideértve azt az előírást is, hogy az ajánlattevők alkalmazzanak alvállalkozókat;
a)  az egész Unióban és a teljes ellátási láncban elősegítik, hogy valamennyi gazdasági szereplő, különösen az induló vállalkozások, az új belépők, a kis- és középvállalkozások a lehető legnagyobb mértékben és legnyíltabb módon részt vegyenek az eljárásban, ideértve azt az előírást is, hogy az ajánlattevők alkalmazzanak alvállalkozókat;
Módosítás 102
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)  erősítik az Unió autonómiáját, különösen technológiai vonatkozásban;
d)  az értéklánc egészében erősítik az Unió stratégiai autonómiáját, különösen ipari és technológiai vonatkozásban;
Módosítás 103
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
da)  a teljes iparági beszállítói láncban követni kell a nyílt hozzáférés és a tisztességes verseny elvét, a pályázati kiírásnak átlátható és időszerű információkat kell tartalmaznia, világos tájékoztatást kell nyújtani a közbeszerzési eljárás során alkalmazandó szabályokról, a kiválasztás és odaítélés kritériumairól, továbbá meg kell adni minden olyan információt, amelynek révén minden lehetséges ajánlattevő egyenlő esélyekkel indulhat pályázaton;
Módosítás 104
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az új belépők, a kis- és középvállalkozások és az induló vállalkozások ösztönzése, a lehető legszélesebb földrajzi lefedettség biztosítása és ezzel egyidejűleg az Unió stratégiai autonómiájának védelme érdekében az ajánlatkérő szerv kérheti, hogy az ajánlattevő a szerződés egy részét versenyeztetés keretében adja ki megfelelő szintű alvállalkozásba olyan vállalatoknak, amelyek nem tartoznak az ajánlattevő vállalatcsoportjához.
(1)  Az új belépők, különösen a kis- és középvállalkozások és az induló vállalkozások ösztönzése, a lehető legszélesebb földrajzi lefedettség biztosítása és ezzel egyidejűleg az Unió stratégiai autonómiájának védelme érdekében az ajánlatkérő szerv törekszik annak előírására, hogy az ajánlattevő a szerződés egy részét versenyeztetés keretében adja ki megfelelő szintű alvállalkozásba olyan vállalatoknak, amelyek nem tartoznak az ajánlattevő vállalatcsoportjához.
Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az ajánlatkérő szerv a szerződés alvállalkozásba adandó részét egy minimum- és egy maximumarányt tartalmazó, százalékban kifejezett tartomány formájában adja meg.
(2)  Az ajánlatkérő szerv a szerződésnek az ipar számára, annak bármely szintjén alvállalkozásba adandó részét az (1) bekezdésnek megfelelően egy minimum- és egy maximumarányt tartalmazó, százalékban kifejezett tartomány formájában adja meg.
Módosítás 106
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az (1) bekezdésnek megfelelő kéréstől való bármely eltérést az ajánlattevőnek meg kell indokolnia.
(3)  Az (1) bekezdésnek megfelelő kéréstől való bármely eltérést az ajánlattevőnek meg kell indokolnia, az ajánlatkérő szervnek pedig értékelnie kell.
Módosítás 107
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés
Közös pályázati felhívások esetében az ajánlatok kiválasztására és értékelésére közös eljárásokat kell kidolgozni. Az eljárásokban részt kell vennie egy, a felek által kinevezett szakértőkből álló, kiegyensúlyozott összetételű csoportnak is.
Közös pályázati felhívások esetében az ajánlatok kiválasztására és értékelésére közös eljárásokat kell kidolgozni. Az eljárásokban részt kell vennie egy, a felek által kinevezett szakértőkből álló, kiegyensúlyozott összetételű csoportnak is. E szakértők nem értékelhetnek olyan ügyeket, illetve nem nyújthatnak tanácsadást vagy segítséget olyan ügyekben, amelyek tekintetében részükről összeférhetetlenség áll fenn.
Módosítás 108
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés
(1)  A költségvetési rendelet [165. cikkének] rendelkezésein túlmenően a Bizottság és az Ügynökség az Európai Űrügynökséggel vagy a program komponenseinek végrehajtásában részt vevő más nemzetközi szervezetekkel közös közbeszerzési eljárásokat is végezhet.
(1)  A költségvetési rendelet [165. cikkének] rendelkezésein túlmenően a Bizottság vagy az Ügynökség az Európai Űrügynökséggel vagy a program komponenseinek végrehajtásában részt vevő más nemzetközi szervezetekkel közös közbeszerzési eljárásokat is végezhet.
Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  a program végrehajtásában részt vevő szervezetek, különösen a tagállamok, a Bizottság, az Ügynökség és az Európai Űrügynökség közötti szigorú feladat- és felelősségmegosztás;
a)  a program végrehajtásában részt vevő szervezetek, különösen a tagállamok, a Bizottság, az Ügynökség és az Európai Űrügynökség közötti szigorú feladat- és felelősségmegosztás az egyes szervezetek hatáskörei alapján, az átláthatóság, a hatékonyság és a költséghatékonyság javítása és a tevékenységek közötti átfedések elkerülése céljából;
Módosítás 111
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  a program alapos ellenőrzése, amely arra is kiterjed, hogy a részt vevő szervezetek mindegyike szigorúan betartja-e a költségeket és az ütemtervet az e rendelet szerinti felelősségi köréhez tartozó területeken;
b)  a program alapos ellenőrzése, amely arra is kiterjed, hogy a részt vevő szervezetek mindegyike szigorúan betartja-e a költségeket, illetve hogy milyen műszaki teljesítményt nyújt az e rendelet szerinti felelősségi köréhez tartozó területeken;
Módosítás 112
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)  szisztematikus figyelembevétele annak, hogy a program komponensei által nyújtott szolgáltatások felhasználói mit igényelnek, és e szolgáltatásokkal kapcsolatban milyen tudományos és technológiai fejlemények zajlanak;
d)  szisztematikus figyelembevétele annak, hogy a program komponensei által nyújtott szolgáltatások felhasználói mit igényelnek, és e szolgáltatásokkal kapcsolatban milyen tudományos és technológiai fejlemények zajlanak, többek között a nemzeti és uniós szintű felhasználói tanácsadó fórumokkal folytatott konzultáció révén;
Módosítás 113
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság, illetve a 30. cikkben említett feladatok tekintetében az Ügynökség meghatározott feladatokkal megbízhatja a tagállamokat vagy a nemzeti ügynökségeket, illetve a tagállamok vagy nemzeti ügynökségek csoportját. A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést a program zökkenőmentes működésének biztosítása és használatának előmozdítása érdekében, beleértve a programhoz szükséges frekvenciák védelméhez való hozzájárulást.
(2)  A Bizottság, illetve a 30. cikkben említett feladatok tekintetében az Ügynökség az adott esettől függő különmegállapodás alapján meghatározott feladatokkal megbízhatja a tagállamokat vagy a tagállamok csoportját. A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést a program zökkenőmentes működésének biztosítása és használatának előmozdítása érdekében, beleértve a programhoz szükséges frekvenciák megfelelő szintű védelméhez való hozzájárulást.
Módosítás 114
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A tagállamok proaktív és összehangolt konzultációt folytatnak – többek között tanácsadó felhasználói fórumokon – a végfelhasználói közösségekkel, különösen a Galileo, az EGNOS és a Kopernikusz tekintetében.
Módosítás 115
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés
(1)  A program – többek között a biztonság területén történő – végrehajtásáért a Bizottságot terheli általános felelősség. E rendeletnek megfelelően meghatározza a program prioritásait és hosszú távú fejlődési irányát, valamint felügyeli annak végrehajtását a többi uniós szakpolitikákra gyakorolt hatásának kellő figyelembevételével.
(1)  A program végrehajtásáért, valamint a biztonság terén a program 30. cikke alapján az Ügynökségre át nem ruházható programkomponensekért a Bizottságot terheli általános felelősség. E rendeletnek megfelelően meghatározza a program prioritásait és hosszú távú fejlődési irányát, valamint felügyeli annak végrehajtását a többi uniós szakpolitikákra gyakorolt hatásának kellő figyelembevételével.
Módosítás 116
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés
(2)  A program azon komponenseinek irányítását, amelyek irányítása nem lett más jogalanyra bízva, a Bizottság végzi.
(2)  A program azon komponenseinek irányítását, amelyek irányítása nem lett a 30., 31. és 32. cikkben említett más jogalanyokra bízva, a Bizottság végzi.
Módosítás 117
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Bizottság gondoskodik a programban részt vevő különféle szervezetek közötti egyértelmű feladatmegosztásról, és koordinálja e szervezetek tevékenységeit.
(3)  A Bizottság gondoskodik a programban részt vevő különféle szervezetek közötti egyértelmű feladatmegosztásról, és koordinálja e szervezetek tevékenységeit, valamint biztosítja az Unió érdekeinek teljes körű védelmét, pénzeszközeinek megfelelő kezelését és (különösen a beszerzésekre vonatkozó) jogszabályainak alkalmazását. A Bizottság ezért az Ügynökséggel és az Európai Űrügynökséggel az e két szervezetre bízott, a 31a. cikkben említett feladatokkal kapcsolatos pénzügyi partnerségi keretmegállapodást köt.
Módosítás 118
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A Bizottság a 105. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az űrbéli időjárásnak a NEO és GOVSATCOM működtetésére és irányítására gyakorolt hatásaira vonatkozóan.
Módosítás 119
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
Amennyiben az a program zökkenőmentes működéséhez és a program komponensei általi zavartalan szolgáltatásnyújtáshoz szükséges, a Bizottság – a felhasználókkal és az összes többi releváns érdekelt féllel való konzultációt követően – végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza a szóban forgó komponensek és az általuk nyújtott szolgáltatások végrehajtásához és továbbfejlesztéséhez szükséges műszaki és üzemeltetési előírásokat. A műszaki és üzemeltetési előírások meghatározása során a Bizottság óvakodik attól, hogy csökkentse az általános biztonság szintjét, és eleget tesz a visszamenőleges kompatibilitás követelményének.
Amennyiben az a program zökkenőmentes működéséhez és a program komponensei általi zavartalan szolgáltatásnyújtáshoz szükséges, a Bizottság – a felhasználókkal és az összes többi releváns érdekelt féllel való konzultációt követően – felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján meghatározza a szóban forgó komponensek és az általuk nyújtott szolgáltatások végrehajtásához és továbbfejlesztéséhez magas szintű műszaki és üzemeltetési előírásokat, többek között a downstream ágazatra vonatkozóan is. A magas szintű követelmények meghatározása során a Bizottság óvakodik attól, hogy csökkentse az általános biztonság szintjét, és eleget tesz a visszamenőleges kompatibilitás követelményének.
Módosítás 120
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 107cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.
E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 21cikknek megfelelően kerül sor.
Módosítás 121
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés
(5)  A Bizottság mind a köz-, mind a magánszektorban elősegíti és biztosítja a program komponensei által nyújtott adatok és szolgáltatások elterjedését és használatát, többek között azáltal, hogy támogatja a szóban forgó szolgáltatások megfelelő fejlesztését, és erősíti a hosszú távú környezet stabilitását. A program egyes komponenseinek alkalmazásai között szinergiák teremtésére törekszik. Biztosítja, hogy a program és az egyéb uniós fellépések és programok kiegészítsék egymást, összhangban legyenek, valamint szinergiákat és a kapcsolódási pontokat hoz létre közöttük.
(5)  A Bizottság biztosítja, hogy a program és az egyéb uniós fellépések és programok kiegészítsék egymást, összhangban legyenek, valamint szinergiákat és kapcsolódási pontokat hoz létre közöttük. A Bizottság az Ügynökséggel és adott esetben az Európai Űrügynökséggel, valamint a Kopernikusz program keretében megbízott szervezetekkel szoros együttműködésben támogatást nyújt és hozzájárul a következőkhöz:
–  a program komponensei által nyújtott adatok és szolgáltatások köz- és magánszférában történő terjesztésével és használatával kapcsolatos tevékenységek;
–  az alkalmazások közötti szinergiák teremtésével kapcsolatos tevékenységek;
–  a szóban forgó szolgáltatások megfelelő fejlesztése;
–  a stabil, hosszú távú környezet megerősítése.
Módosítás 122
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés
(6)  Szükség esetén az uniós, nemzeti és nemzetközi szinten az űrágazatban folytatott tevékenységekkel való koordinációról is gondoskodik. Ösztönzi a tagállamok közötti együttműködést, és előmozdítja technológiai képességeik és az űrágazatban zajló fejlesztések konvergenciáját.
(6)  Adott esetben az Ügynökséggel és az Európai Űrügynökséggel együttműködve, az uniós, nemzeti és nemzetközi szinten az űrágazatban folytatott tevékenységekkel való koordinációról is gondoskodik. Ösztönzi a tagállamok közötti együttműködést, és előmozdítja technológiai képességeik és az űrágazatban zajló fejlesztések konvergenciáját.
Módosítás 123
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba)  elősegíti és biztosítja a program komponensei által nyújtott adatok és szolgáltatások elterjedését és használatát, beleértve a program komponensein alapuló downstream alkalmazások és szolgáltatások kifejlesztését;
Módosítás 124
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)
bb)  intézkedéseket vezet be az innovatív uniós űrágazat támogatása érdekében, a 6. cikkel összhangban;
Módosítás 125
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)
bc)  támogatja a finanszírozáshoz való hozzáférést a III. cím szerint és az InvestEU keretében biztosított pénzügyi eszközök igénybe vételével, valamint az EBB-vel együttműködve az általa létrehozott, különösen a kkv-kat célzó pénzügyi eszközök révén;
Módosítás 126
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  kommunikációs és promóciós tevékenységeket, valamint a Galileo és az EGNOS által nyújtott szolgáltatások kereskedelmi hasznosításával kapcsolatos tevékenységeket folytat;
c)  kommunikációs és promóciós tevékenységeket, valamint különösen a Galileo, az EGNOS és a Kopernikusz által nyújtott szolgáltatások kereskedelmi hasznosításával kapcsolatos tevékenységeket folytat;
Módosítás 127
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
ca)  a Galileóval és az EGNOS-szal kapcsolatban: irányítja a Galileo és az EGNOS programokat, a 43. cikkben foglaltaknak megfelelően;
Módosítás 128
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)  szakértelmével segíti a Bizottságot.
d)  szakértelmével segíti a Bizottságot, elkerülve az átfedéseket a 27. és 31. cikkben említett, az európai felügyeleti hatóságra ruházott feladatokkal.
Módosítás 129
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)  az EGNOS és a Galileo hasznosításának irányítása, amint azt a 43. cikk említi;
törölve
Módosítás 130
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)
ba)  ajánlásokat fogalmaz meg a Bizottság számára a Horizont Európa program világűrrel kapcsolatos prioritásai tekintetében, és részt vesz e program végrehajtásában;
Módosítás 131
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – c pont
c)  a program komponensein alapuló downstream alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos végrehajtási tevékenységek;
törölve
Módosítás 132
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Bizottság más feladatokkal is megbízhatja az Ügynökséget, ideértve a kommunikációt, a promóciót, valamint az adatok és információs tevékenységek marketingjét, csakúgy mint a program Galileón és EGNOS-on kívüli komponenseinek a felhasználók körében való elterjesztésével kapcsolatos egyéb tevékenységeket.
(3)  A Bizottság más feladatokkal is megbízhatja az Ügynökséget, elkerülve az átfedéseket, és amennyiben ez fokozza a programban kitűzött célok megvalósításának hatékonyságát.
Módosítás 133
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  Az Ügynökség a nemzeti űrügynökségekkel, a nemzeti űrügynökségek egy csoportjával vagy más szervezetekkel a feladatainak teljesítése érdekében partnerségi megállapodásokat vagy egyéb szerződéseket írhat alá.
Módosítás 134
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés
(4)  A Bizottság a (2) és (3) bekezdésben említett feladatokat a költségvetési rendelet [2. cikke (18) bekezdésének] és [VI. címének] megfelelően hozzájárulási megállapodás keretében bízza az Ügynökségre.
(4)  A Bizottság a (2) és (3) bekezdésben említett feladatokat a költségvetési rendelet [2. cikke (18) bekezdésének] és [VI. címének] megfelelően hozzájárulási megállapodás keretében bízza az Ügynökségre, és e feladatokat e rendelet 102. cikkének (6) bekezdésével összhangban felül kell vizsgálni, különösen a Kopernikusz komponenst illetően.
Módosítás 135
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  A Bizottság csak úgy bízhat feladatokat az Ügynökségre, ha gondoskodik az azok irányítását és teljesítését biztosító megfelelő finanszírozásról, ideértve a megfelelő emberi és adminisztratív erőforrásokat is.
Módosítás 136
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  a Kopernikusszal kapcsolatban: a Kopernikusz űrinfrastruktúrájának kialakítása, tervezése és megépítése, ideértve az adott infrastruktúra üzemeltetését is;
a)  a Kopernikusszal kapcsolatban: a Kopernikusz űrinfrastruktúrájának és földi infrastruktúrájának kialakítása, tervezése és megépítése, ideértve az adott infrastruktúra üzemeltetését is;
Módosítás 137
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  a Galileóval és az EGNOS-szal kapcsolatban: rendszerfejlesztés, a földi szegmens kialakítása, valamint a műholdak tervezése és kialakítása;
b)  a Galileóval és az EGNOS-szal kapcsolatban: az Ügynökség támogatása alapvető feladatainak végrehajtásában. Amennyiben az Ügynökség és az Európai Űrügynökség között kötött egyedi megállapodások úgy rendelkeznek, a rendszerfejlesztéssel, a földi szegmens kialakításával, valamint a műholdak tervezésével és kialakításával, valamint az űrszegmens tervezésével és kialakításával kapcsolatos beszerzési tevékenység az Ügynökség nevében és javára;
Módosítás 138
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  a program valamennyi komponensével kapcsolatban: kutatási-fejlesztési tevékenységek az Európai Űrügynökség szakterületén.
c)  a program valamennyi komponensével kapcsolatban: kutatási-fejlesztési tevékenységek a programkomponensek infrastruktúrájával kapcsolatban.
Módosítás 139
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
ca)  a tagállamok közötti együttműködés ösztönzése, valamint a konvergencia előmozdítása technológiai felkészültségük és az űrszegmens fejleményei között.
Módosítás 140
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság a költségvetési rendelet [130. cikkének] megfelelően pénzügyi partnerségi keretmegállapodásokat köt az Ügynökséggel és az Európai Űrügynökséggel. A pénzügyi partnerségi keretmegállapodásban:
törölve
–  egyértelműen meg kell határozni az Európai Űrügynökségnek a program tekintetében fennálló felelősségét és kötelezettségeit;
–  elő kell írni az Európai Űrügynökség számára, hogy tartsa be az uniós program biztonsági szabályait, különös tekintettel a minősített információk feldolgozására;
–  le kell fektetni az Európai Űrügynökségre bízott alapok kezelésének feltételeit, különös tekintettel a közbeszerzésre, az irányítóbizottsági eljárásokra, a teljesítménymutatókkal mért várható eredményekre, a szerződéseknek a költségek, az ütemterv és az eredmények tekintetében hiányos vagy csalárd teljesítése esetén alkalmazandó intézkedésekre, a kommunikációs stratégiára, valamint a tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal kapcsolatos tulajdonjogi szabályokra; e feltételeknek összhangban kell lenniük e rendelet III. és V. címével, valamint a költségvetési rendelettel;
–  elő kell írni, hogy a Bizottság és adott esetben az Ügynökség részt vegyenek az Európai Űrügynökség Tenderértékelő Tanácsának azon ülésein, amelyek a programot érintik;
–  meg kell állapítani a nyomonkövetési és ellenőrző intézkedéseket, melyek különösen a következőket foglalják magukban: előzetes költségbecslési rendszer, amelyen keresztül a Bizottság vagy adott esetben az Ügynökség rendszeres tájékoztatásban részesül a költségek és az ütemterv alakulásáról; valamint abban ez esetben, ha a költségvetési előirányzat, a teljesítmény és az ütemterv és között eltérés van, az odaítélt költségvetések korlátain belül a tevékenységek megvalósítását biztosító korrigáló intézkedések és az Európai Űrügynökség elleni szankciók, amennyiben az említett eltérés közvetlenül neki tulajdonítható;
–  meg kell állapítani az Európai Űrügynökség javadalmazásának elveit, amelynek arányosnak kell lennie az elvégzendő feladatok nehézségi fokával, összhangban kell lennie a piaci árakkal és a feladatok elvégzésében részt vevő egyéb szervezetek, köztük az Unió által felszámított díjakkal, és megállapítása adott esetben teljesítménymutatók alapján is történhet; az említett díjak nem foglalhatnak magukban olyan általános költségeket, amelyek nem függenek össze az Unió által az Európai Űrügynökségre ruházott tevékenységekkel.
Módosítás 141
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés
(3)  A (2) bekezdésben említett pénzügyi keretpartnerségi megállapodás megkötése attól függ, hogy az Európai Űrügynökségen belül létrehozzák-e azokat a belső struktúrákat és egy olyan működési módszert – különösen a döntéshozatal, az irányítási módszerek és a felelősség tekintetében –, amelyek lehetővé teszik az Unió érdekeinek maximális védelmét és az Unió döntéseinek való megfelelést, beleértve az Európai Űrügynökség által finanszírozott azon tevékenységeket is, amelyek hatással vannak a programra.
törölve
Módosítás 142
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés
(4)  A (4) bekezdésben említett pénzügyi keretpartnerségi megállapodás sérelme nélkül a Bizottság vagy az Ügynökség felkérheti az Európai Űrügynökséget, hogy lássa el őket az e rendelet által rájuk ruházott feladatok elvégzéséhez szükséges műszaki szakértelemmel és információkkal.
törölve
Módosítás 143
Rendeletre irányuló javaslat
31 a cikk (új)
31a. cikk
A pénzügyi partnerségi keretmegállapodás
(1)  A Bizottság a költségvetési rendelet [130. cikkének] megfelelően pénzügyi partnerségi keretmegállapodást köt az Ügynökséggel és az Európai Űrügynökséggel. A pénzügyi partnerségi keretmegállapodásban:
a)  egyértelműen meg kell határozni a Bizottság, az Ügynökség és az Európai Űrügynökség programmal kapcsolatos szerepét, felelősségeit és kötelezettségeit;
b)  egyértelműen meg kell határozni a programkomponensek összehangolására, valamint a végrehajtás ellenőrzésére szolgáló eszközöket, figyelembe véve a programkomponensek átfogó összehangolásának megvalósítása során a Bizottságra háruló szerepet és felelősségeket;
c)  elő kell írni az Európai Űrügynökség számára, hogy tartsa be az uniós program biztonsági szabályait, különös tekintettel a minősített információk feldolgozására;
d)  le kell fektetni az Európai Űrügynökségre bízott alapok kezelésének feltételeit, ideértve az Unió részéről és nevében történő beszerzéskor az uniós közbeszerzési szabályok alkalmazását, az irányítóbizottsági eljárásokat, a teljesítménymutatókkal mérhető várható eredményeket, a szerződéseknek a költségek, az ütemterv és az eredmények tekintetében hiányos vagy csalárd teljesítése esetén alkalmazandó intézkedéseket, a kommunikációs stratégiát, valamint a tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal kapcsolatos tulajdonjogi szabályokat; e feltételeknek összhangban kell lenniük e rendelet III. és V. címével, valamint a költségvetési rendelettel;
e)  elő kell írni, hogy a Bizottság és ha szükséges, akkor az Ügynökség is részt vegyen az Európai Űrügynökség Tenderértékelő Tanácsának azon ülésein, amelyek a programot érintik, amennyiben az Európai Űrügynökség az (1a) bekezdés alapján az Unió részéről és nevében végez beszerzést;
f)  meg kell állapítani a nyomonkövetési és ellenőrző intézkedéseket, melyek különösen a következőket foglalják magukban: előzetes költségbecslési rendszer, amelyen keresztül a Bizottság vagy adott esetben az Ügynökség rendszeres tájékoztatásban részesül a költségek és az ütemterv alakulásáról; valamint abban ez esetben, ha a költségvetési előirányzat, a teljesítmény és az ütemterv és között eltérés van, az odaítélt költségvetések korlátain belül a tevékenységek megvalósítását biztosító korrigáló intézkedések és az Európai Űrügynökség elleni szankciók, amennyiben az említett eltérés közvetlenül neki tulajdonítható;
g)  meg kell állapítani az Európai Űrügynökség javadalmazásának elveit, figyelembe véve közintézményi költségmodelljét, amelynek arányosnak kell lennie az elvégzendő feladatok nehézségi fokával, összhangban kell állnia a piaci árakkal és a feladatok elvégzésében részt vevő egyéb szervezetek, köztük az Unió által felszámított díjakkal, és megállapítása adott esetben teljesítménymutatók alapján is történhet; az említett díjak nem foglalhatnak magukban általános költségeket, amelyek nem függenek össze az Unió által az Európai Űrügynökségre ruházott tevékenységekkel.
h)  elő kell írni, hogy az Európai Űrügynökség biztosítsa az Unió érdekeinek és határozatainak teljes körű védelmét, ami azt is maga után vonhatja, hogy az Európai Űrügynökségnek ehhez kell igazítania döntéshozatali és irányítási módszereit és felelősségi rendelkezéseit;
(2)  A (4) bekezdésben említett pénzügyi partnerségi keretmegállapodás sérelme nélkül a Bizottság vagy az Ügynökség felkérheti az Európai Űrügynökséget, hogy lássa el őket az e rendelet által rájuk ruházott feladatok elvégzéséhez szükséges műszaki szakértelemmel és információkkal. Az ilyen felkérések feltételeiről és végrehajtásukról kölcsönösen meg kell állapodni.
Módosítás 144
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – cím
Az egyéb szervezetek szerepe
Az EUMETSAT és egyéb szervezetek szerepe
Módosítás 145
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  A Bizottság hozzájárulási megállapodásokkal a 30. és 31. cikkben említettektől eltérő szervezeteket is megbízhat a program komponenseinek – részben vagy egészben történő – végrehajtásával, beleértve a következőket:
(1)  A Bizottság hozzájárulási megállapodásokkal a 30. és 31. cikkben említettektől eltérő szervezeteket is megbízhat a következő feladatok – részben vagy egészben történő – végrehajtásával, beleértve a következőket:
Módosítás 146
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  az EUMETSAT megbízása a Kopernikusz űrinfrastruktúrájának vagy részeinek üzemeltetésével;
a)  az EUMETSAT megbízása a Kopernikusz űrinfrastruktúrájának vagy részeinek korszerűsítésével és üzemeltetésével;
Módosítás 147
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  megfelelő ügynökségek, szervek vagy szervezetek megbízása a Kopernikusz-szolgáltatások vagy részeinek végrehajtásával.
b)  megfelelő ügynökségek, szervek vagy szervezetek megbízása a Kopernikusz-szolgáltatások vagy részeinek végrehajtásával, ezenkívül harmadik felektől származó érdemleges adatok beszerzésének lebonyolításával.
Módosítás 148
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A Bizottság a program végrehajtásakor figyelembe veszi a Közös Kutatóközpont tudományos és műszaki tanácsait.
Módosítás 149
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
A program biztonsága a következő elveken alapul:
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 150
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  a tagállamok biztonsági területén szerzett tapasztalatainak figyelembevétele és legjobban bevált módszereik kamatoztatása;
a)  a tagállamok biztonsági területén szerzett tapasztalatainak figyelembevétele, valamint legjobban bevált módszereik és nemzeti jogszabályaik kamatoztatása;
Módosítás 151
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
aa)  a Galileo, az EGNOS és a Kopernikusz működése során szerzett tapasztalatok figyelembe vétele;
Módosítás 152
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
A Bizottság a hatáskörébe tartozó területen magas fokú biztonságról gondoskodik, különösen a következők tekintetében:
A Bizottság és az Ügynökség a hatásköreikbe tartozó területen magas fokú biztonságról gondoskodnak, különösen a következők tekintetében:
Módosítás 153
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság e célból gondoskodik arról, hogy a program minden komponensére vonatkozóan kockázat- és fenyegetettségelemzésre kerüljön sor. E kockázat- és fenyegetettségelemzés alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén meghatározza a program egyes komponenseire vonatkozó általános biztonsági követelményeket. Ennek során a Bizottság figyelembe veszi azt is, hogy az említett követelmények milyen hatást gyakorolnak az adott komponens zökkenőmentes működésére, különösen a költségek, a kockázatkezelés és az ütemterv tekintetében, és gondoskodik arról, hogy se az általános biztonsági szint ne csökkenjen, se az adott komponensen alapuló meglévő berendezések működése ne szenvedjen zavart. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 107. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.
A Bizottság e célból a tagállamokban működő végfelhasználókkal és az adott programkomponens végrehajtását irányító érintett szervezetekkel konzultálva kockázat- és fenyegetettségelemzést végez a Kopernikusz, az SST és a GOVSATCOM programkomponensekre vonatkozóan. Az Ügynökség kockázat- és fenyegetettségelemzést végez a Galileo és az EGNOS programkomponensekre vonatkozóan. E kockázat- és fenyegetettségelemzések alapján a Bizottság a tagállamokban lévő végfelhasználókkal és az adott programkomponens végrehajtását irányító megfelelő szervezetekkel konzultálva, végrehajtási jogi aktusok révén meghatározza a program egyes komponenseire vonatkozó általános biztonsági követelményeket. Ennek során a Bizottság figyelembe veszi azt is, hogy az említett követelmények milyen hatást gyakorolnak az adott komponens zökkenőmentes működésére, különösen a költségek, a kockázatkezelés és az ütemterv tekintetében, és gondoskodik arról, hogy se az általános biztonsági szint ne csökkenjen, se az adott komponensen alapuló meglévő berendezések működése ne szenvedjen zavart. Minden olyan esetben, amikor egy komponens üzemeltetése veszélyeztetheti az Unió vagy tagállamainak biztonságát, a követendő eljárásokat az általános biztonsági előírások alapján kell meghatározni. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 107. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.
Módosítás 154
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés
(2)  A program egy adott komponensének irányításáért felelős jogalany felel az adott komponens biztonsággal kapcsolatos irányításáért, és e célból kockázat- és fenyegetettségelemzést készít, valamint elvégez minden olyan tevékenységet, amelyre az adott komponens biztonságának szavatolásához és nyomon követéséhez szükség van, különös tekintettel a műszaki előírások és az üzemeltetési eljárások meghatározására, és figyelemmel kíséri, hogy azok megfelelnek-e az (1) bekezdésben említett általános biztonsági követelményeknek.
(2)  A Bizottság felelős a Kopernikusz, az SSA és a GOVSATCOM komponensek biztonsággal kapcsolatos irányításáért. Az Ügynökség felelős a Galileo és az EGNOS komponensek biztonsággal kapcsolatos irányításáért. A Bizottság és az Ügynökség e célból elvégeznek minden olyan tevékenységet, amelyre a felelősségi körükbe tartozó komponens biztonságának szavatolásához és nyomon követéséhez szükség van, különös tekintettel a műszaki előírások és az üzemeltetési eljárások meghatározására, és figyelemmel kísérik, hogy azok megfelelnek-e az (1) bekezdés harmadik albekezdésében említett általános biztonsági követelményeknek.
Módosítás 155
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
(3)  Az Ügynökség:
(3)  Az Ügynökség továbbá:
Módosítás 156
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)
da)  biztosítja a program kiberbiztonságát;
Módosítás 157
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés – a pont
a)  a program szerves részét képező és a területükön található földi infrastruktúra helyi védelmének biztosítása érdekében azokkal az intézkedésekkel legalább egyenértékű intézkedéseket hoznak, amelyekre az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelv29 értelmében vett, európai kritikus infrastruktúrák és a saját nemzeti kritikus infrastruktúráik védelméhez szükség van;
a)  a program szerves részét képező földi infrastruktúra helyi védelmének biztosítása érdekében azokkal az intézkedésekkel legalább egyenértékű intézkedéseket hoznak, amelyekre az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelv29 értelmében vett, európai kritikus infrastruktúrák és a saját nemzeti kritikus infrastruktúráik védelméhez szükség van;
__________________
__________________
29 HL L 345., 2008.12.23., 75. o.
29 HL L 345., 2008.12.23., 75. o.
Módosítás 158
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés
(5)  A programban részt vevő szervezetek minden szükséges intézkedést meghoznak a program biztonsága érdekében.
(5)  A programban részt vevő szervezetek minden szükséges intézkedést meghoznak a program biztonsága érdekében, többek között a kockázatelemzésben azonosított problémák tekintetében is.
Módosítás 159
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az Európai Űrügynökség egy képviselője meghívást kap a Biztonsági Akkreditációs Tanács ülésein megfigyelői minőségben való részvételre. Kivételes esetben uniós ügynökségek, harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek képviselői is meghívást kaphatnak arra, hogy megfigyelői minőségben részt vegyenek ezeken az üléseken az e harmadik országokat vagy nemzetközi szervezeteket közvetlenül érintő kérdésekben, különösen akkor, ha a tulajdonukat képező vagy a területükön létrehozott infrastruktúráról van szó. A harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek képviselői részvételének szabályait és annak feltételeit megfelelő megállapodásokban kell rögzíteni, és azoknak meg kell felelniük a Biztonsági Akkreditációs Tanács eljárási szabályzatának.
(2)  Az Európai Űrügynökség egy képviselője meghívást kap a Biztonsági Akkreditációs Tanács ülésein megfigyelői minőségben való részvételre. Uniós ügynökségek, harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek képviselői is meghívást kaphatnak arra, hogy megfigyelői minőségben részt vegyenek ezeken az üléseken, különösen akkor, ha a tulajdonukat képező vagy a területükön létrehozott infrastruktúráról van szó. A harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek képviselői részvételének szabályait és annak feltételeit ezért megfelelő megállapodásokban kell rögzíteni, és azoknak meg kell felelniük a Biztonsági Akkreditációs Tanács eljárási szabályzatának.
Módosítás 160
Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  a földi infrastruktúra – különösen a hálózatok, létesítmények és támogató eszközök – irányítása, karbantartása, folyamatos tökéletesítése, fejlesztése és védelme, ideértve a korszerűsítéseket és az elavulás kezelését;
b)  a földi infrastruktúra – különösen a hálózatok, létesítmények és támogató eszközök – irányítása, karbantartása, folyamatos tökéletesítése, fejlesztése és védelme, ideértve az Unió területén kívüli, de a tagállamok Európában fekvő területek Galileo és EGNOS általi teljes lefedettségének biztosításához szükséges földi infrastruktúrát is;
Módosítás 161
Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  a rendszerek jövőbeli generációinak kifejlesztése, valamint a Galileo és az EGNOS által nyújtott szolgáltatások továbbfejlesztése, az Unió pénzügyi tervével kapcsolatos jövőbeli finanszírozási határozatok sérelme nélkül;
c)  a rendszerek jövőbeli generációinak kifejlesztése, valamint a Galileo és az EGNOS által nyújtott szolgáltatások továbbfejlesztése, az Unió pénzügyi tervével kapcsolatos jövőbeli finanszírozási határozatok sérelme nélkül, a releváns érdekelt felek igényeinek figyelembevételével;
Módosítás 162
Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
ca)  támogatja az alapvető technológiai elemek, például a Galileo-jeleket használó lapkakészletek és vevőkészülékek kialakítását és fejlesztését;
Módosítás 163
Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)
cb)  támogatja a Galileo és EGNOS downstream alkalmazásokat, valamint az EGNOS és Galileo szolgáltatásait egyaránt felhasználó integrált downstream alkalmazásokat;
Módosítás 164
Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – e pont
e)  a Galileo és az EGNOS által nyújtott szolgáltatások rendelkezésre bocsátása és e szolgáltatások piacának fejlesztése;
e)  a Galileo és az EGNOS által nyújtott szolgáltatások rendelkezésre bocsátása és e szolgáltatások piacának fejlesztése, különösen a 4. cikk (1) bekezdésében említett társadalmi-gazdasági előnyök maximális kiaknázása érdekében;
Módosítás 165
Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  életbiztonsági (safety-of-life – SoL) szolgáltatás: mentes a közvetlen használati díjaktól, helymeghatározási és szinkronizációs adatokat nyújt nagy fokú folytonosság, rendelkezésre állás és pontosság mellett, beleértve egy integritásüzenetet is, amely figyelmezteti a felhasználókat, amennyiben a Galileo és más, a lefedett területen e szolgáltatás által pontosított GNSS-rendszerekben meghibásodásra vagy az ezek által kibocsátott jelekben a tűréshatár túllépésére kerül sor, elsősorban olyan felhasználók részére, akik számára a biztonság alapvetően fontos, különösen a polgári repülés ágazatában és a léginavigációs szolgáltatások céljára.
c)  életbiztonsági (safety-of-life – SoL) szolgáltatás: mentes a közvetlen használati díjaktól, helymeghatározási és időszinkronizációs adatokat nyújt nagy fokú folytonosság, rendelkezésre állás, pontosság és integritás mellett. Ezt a szolgáltatást az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségről szóló rendelettel összhangban, a repülésbiztonsági követelmények teljesülésének biztosítása céljával nyújtják, beleértve egy integritásüzenetet is, amely figyelmezteti a felhasználókat, amennyiben a Galileo és más, a lefedett területen e szolgáltatás által pontosított GNSS-rendszerekben meghibásodásra vagy az ezek által kibocsátott jelekben a tűréshatár túllépésére kerül sor, elsősorban olyan felhasználók részére, akik számára a biztonság alapvetően fontos, különösen a polgári repülés ágazatában és a léginavigációs szolgáltatások céljára.
Módosítás 166
Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
Az (1) bekezdésben említett szolgáltatásokat elsősorban a tagállamok földrajzilag Európában található területein biztosítják.
Az (1) bekezdésben említett szolgáltatásokat elsősorban a tagállamok földrajzilag Európában található területein biztosítják azzal a céllal, hogy 2023 végére a kontinentális területek, 2025 végére pedig valamennyi terület lefedettsége biztosított legyen.
Módosítás 167
Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az ezzel kapcsolatos költségek – ideértve az ezekre a régiókra jellemző, kapcsolódó üzemeltetési költségeket – a 11. cikkben említett költségvetésből nem fedezhetők. A földrajzi lefedettség kiterjesztése nem késleltetheti az (1) bekezdésben említett szolgáltatások nyújtását a tagállamok földrajzilag Európában található területein.
(3)  Az ezzel kapcsolatos költségek – ideértve az ezekre a régiókra jellemző, kapcsolódó üzemeltetési költségeket – a 11. cikkben említett költségvetésből nem fedezhetők, de a Bizottság fontolóra partnerségi programok és megállapodások kihasználását, valamint adott esetben az e területeket támogató egyedi pénzügyi eszközök kialakítását. A földrajzi lefedettség kiterjesztése nem késleltetheti az (1) bekezdésben említett szolgáltatások nyújtását a tagállamok földrajzilag Európában található területein.
Módosítás 168
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – cím
Kompatibilitás és interoperabilitás
Kompatibilitás, interoperabilitás és szabványosítás
Módosítás 169
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés
2.  A Galileónak és az EGNOS-nak, valamint az általuk nyújtott szolgáltatásoknak kompatibilisnek és interoperábilisnak kell lenniük más műholdas rádiónavigációs rendszerekkel és a hagyományos rádiónavigációs eszközökkel, amennyiben a szükséges kompatibilitási és interoperabilitási követelményeket nemzetközi megállapodások írják elő.
(2)   A Galileónak és az EGNOS-nak, valamint az általuk nyújtott szolgáltatásoknak egymással kölcsönösen kompatibilisnek, valamint más műholdas rádiónavigációs rendszerekkel és a hagyományos rádiónavigációs eszközökkel interoperábilisnak kell lenniük, amennyiben a szükséges kompatibilitási és interoperabilitási követelményeket nemzetközi megállapodások írják elő.
Módosítás 170
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A Galileo-nak és az EGNOS-nak törekednie kell arra, hogy megfeleljen a nemzetközi szabványoknak és tanúsításoknak.
Módosítás 171
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Kopernikusz végrehajtására előzetes uniós beruházások felhasználásával kerül sor, adott esetben a tagállamok nemzeti vagy regionális kapacitásaira építve és az összehasonlítható adatok és információk kereskedelmi szolgáltatóinak kapacitását, valamint a verseny és a piaci fejlődés előmozdításának szükségességét is figyelembe véve.
(1)  A Kopernikusz végrehajtására az Unió, az Európai Űrügynökség és az EUMETSAT előzetes beruházásainak felhasználásával kerül sor, adott esetben a tagállamok nemzeti vagy regionális kapacitásaira építve és az összehasonlítható adatok és információk kereskedelmi szolgáltatóinak kapacitását, valamint a verseny és a piaci fejlődés előmozdításának szükségességét is figyelembe véve.
Módosítás 172
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés
2.   A Kopernikusz a teljes körű, ingyenes és nyílt adatpolitika szellemében szolgáltat adatokat és információkat.
(2)   A Kopernikusz teljes körű, ingyenes és nyílt adatpolitika alapján szolgáltat adatokat és információkat.
Módosítás 173
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés – a pont – 1 franciabekezdés
–  a Kopernikusz-Sentinelek kifejlesztése és üzemeltetése;
–  a Kopernikusz-Sentinel műholdak kifejlesztése és üzemeltetése;
Módosítás 174
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés – c pont
c)  adathozzáférési és -elosztási komponens, amely a Kopernikusz-adatok és -információk keresését, megtekintését, hozzáférhetőségét, terjesztését és hasznosítását biztosító infrastruktúrát és szolgáltatásokat foglal magában;
c)  adathozzáférési és -elosztási komponens, amely a Kopernikusz-adatok és -információk keresését, megtekintését, hosszú távú archiválását, hozzáférhetőségét, terjesztését és hasznosítását biztosító infrastruktúrát és szolgáltatásokat foglal magában, felhasználóbarát módon;
Módosítás 175
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés – d pont
d)  a 29. cikk (5) bekezdése szerint a felhasználók körében való elterjesztéssel és a piacfejlesztéssel kapcsolatos komponens, amely az arra irányuló releváns tevékenységeket, erőforrásokat és szolgáltatásokat foglalja magában, melyek célja, hogy a 4. cikk (1) bekezdésében említett társadalmi-gazdasági előnyök maximális kiaknázása érdekében minden szinten előmozdítsák a Kopernikuszt, valamint annak adatait és szolgáltatásait.
d)  a 29. cikk (5) bekezdése szerint a felhasználók körében való elterjesztéssel, a kapacitásépítéssel és a piacfejlesztéssel kapcsolatos komponens, amely az arra irányuló releváns tevékenységeket, erőforrásokat és szolgáltatásokat foglalja magában, melyek célja, hogy a 4. cikk (1) bekezdésében említett társadalmi-gazdasági előnyök maximális kiaknázása érdekében minden szinten előmozdítsák a Kopernikuszt, valamint annak adatait és szolgáltatásait.
Módosítás 176
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés
(4)  A Kopernikusz előmozdítja a megfigyelési rendszerek és a kapcsolódó adatcsere nemzetközi koordinációját, hogy erősödjön globális dimenziója és kiegészítő jellege, miközben tiszteletben tartja a meglévő nemzetközi megállapodásokat és koordinálási eljárásokat.
(4)  A Kopernikusz előmozdítja a megfigyelési rendszerek és a kapcsolódó adatcsere nemzetközi koordinációját, hogy erősödjön globális dimenziója és kiegészítő jellege, miközben tiszteletben tartja a meglévő és a jövőbeni nemzetközi megállapodásokat és koordinálási eljárásokat.
Módosítás 177
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – cím
Adatbeszerzés
Támogatható intézkedések
Módosítás 178
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  a már meglévő Sentinel programok folytonosságának fenntartására, valamint a megfigyelés körének kibővítése érdekében további Sentinelek kifejlesztésére, felbocsátására, fenntartására és üzemeltetésére irányuló intézkedések, a következő prioritásokkal: az emberi eredetű CO2 és egyéb üvegházhatású gázok kibocsátásának nyomon követését szolgáló megfigyelési kapacitások, a sarkköri lefedettség és innovatív környezetvédelmi alkalmazások lehetővé tétele a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a vízgazdálkodásban;
a)  a már meglévő Sentinel programok folytonosságának fenntartására, valamint a megfigyelés körének kibővítése érdekében további Sentinelek kifejlesztésére, felbocsátására, fenntartására és üzemeltetésére irányuló intézkedések, többek között: az emberi eredetű CO2 és egyéb üvegházhatású gázok kibocsátásának nyomon követését szolgáló megfigyelési kapacitások, a sarkköri lefedettség és innovatív környezetvédelmi alkalmazások lehetővé tétele a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a vízgazdálkodásban;
Módosítás 179
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  a harmadik felektől származó azon adatokhoz való hozzáférést biztosító intézkedések, amelyekre Kopernikusz-szolgáltatások létrehozásához van szükség, vagy amelyeket uniós intézmények, ügynökségek és decentralizált szolgálatok kívánnak felhasználni;
b)  a harmadik felektől származó azon adatokhoz való hozzáférést biztosító intézkedések, amelyekre Kopernikusz-szolgáltatások létrehozásához vagy az alapfelhasználók általi használathoz van szükség, prioritást adva a tagállamok állami szervei, például nemzeti ügynökségek által szolgáltatott és/vagy finanszírozott adatoknak;
Módosítás 180
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
ca)  támogatja a Kopernikusz vonatkozó downstream alkalmazásainak és szolgáltatásainak kifejlesztését;
Módosítás 181
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
A Kopernikusz a következő szolgáltatások támogatására szolgáló intézkedéseket foglal magában:
A Kopernikusz a következő alapszolgáltatások támogatására szolgáló intézkedéseket foglal magában:
Módosítás 182
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – a pont – 3 franciabekezdés
–  szárazföld-monitoring a felszínborításra, a földhasználatra és a földhasználat megváltozására, a városi területekre, a szárazföldi víz mennyiségére és minőségére, az erdőkre, a mezőgazdaságra és egyéb természeti erőforrásokra, a biológiai sokféleségre és a krioszférára vonatkozó információk szolgáltatása érdekében;
–  szárazföld- és mezőgazdaságiterület-monitoring a felszínborításra, a földhasználatra és a földhasználat megváltozására, a talajminőségre, az elsivatagosodásra, a kulturális örökségnek minősített helyszínekre, a szárazföldi víz mennyiségére és minőségére, az erdőkre – különös tekintettel az erdőirtásra –, a mezőgazdaságra és egyéb természeti erőforrásokra, a biológiai sokféleségre és a krioszférára vonatkozó információk szolgáltatása érdekében; a tagállamok felhasználhatják majd a mezőgazdasági területeknek a felszínborítás fokára és a mezőgazdasági hasznosításra vonatkozó monitoringjából származó információkat és adatokat, így tovább csökkenthetik a mezőgazdasági támogatások odaítélésével kapcsolatos adminisztratív kiadásaikat;
Módosítás 183
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – a pont – 4 a franciabekezdés (új)
–  az öntözést igénylő mezőgazdasági területek feltérképezése, a betakarítással kapcsolatos rendelkezések és a talajpusztulás, valamint jobb élelmiszerminőség és -biztonság garantálása, a környezet védelme mellett;
Módosítás 184
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – a pont – 4 b franciabekezdés (új)
–  a halászathoz kötődő tevékenységek nyomon követése, a környezet védelme mellett biztosítva az élelmiszer-minőség és -biztonság javulását;
Módosítás 185
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
aa)  Monitoring támogatás az uniós szakpolitikák végrehajtásához;
Módosítás 186
Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
Az SST komponens a következő tevékenységeket támogatja:
Az SST-program célja, hogy az Uniót fokozatosan felvértezze önálló SST-képességekkel.
Az SST komponens a következő tevékenységeket támogatja:
Módosítás 187
Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  a tagállamok földi és/vagy világűrbe telepített érzékelőiből álló hálózat létrehozása, fejlesztése és üzemeltetése, ideértve az Európai Űrügynökség által vagy nemzeti szinten működtetett uniós érzékelőket is, az objektumok feltérképezése és nyomon követése, valamint az űrobjektumok olyan európai jegyzékének létrehozása céljából, amely figyelembe veszi az 55. cikkben említett felhasználók igényeit;
a)  a tagállamok vagy az Unió földi és/vagy világűrbe telepített érzékelőiből álló hálózat létrehozása, fejlesztése és üzemeltetése, ideértve az Európai Űrügynökség által vagy nemzeti szinten működtetett uniós érzékelőket is, az objektumok feltérképezése és nyomon követése, valamint az űrobjektumok olyan európai jegyzékének létrehozása céljából, amely figyelembe veszi az 55. cikkben említett felhasználók igényeit;
Módosítás 188
Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
Azok a tagállamok, amelyek részt kívánnak venni az 54. cikkben említett SST-szolgáltatások nyújtásában, együttes javaslatot nyújtanak be a Bizottsághoz, amelyben igazolják a következő feltételek teljesülését:
Azok a tagállamok, amelyek részt kívánnak venni az 54. cikkben említett SST-szolgáltatások nyújtásában, egyetlen vagy együttes javaslatot nyújtanak be a Bizottsághoz, amelyben igazolják a következő feltételek teljesülését:
Módosítás 189
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 8 bekezdés
(8)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján részletes szabályokat fogad el a tagállamok SST-ben való részvétele szervezeti keretének működéséről. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 107. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.
(8)  A Bizottság a 105. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a tagállamok SST-ben való részvétele szervezeti keretének működésére vonatkozó különös rendelkezések ás részletes szabályok tekintetében. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 107. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.
Módosítás 190
Rendeletre irányuló javaslat
58 a cikk (új)
58a. cikk
Az SST-kínálat és -kereslet nyomon követése
A Bizottság 2024. december 31. előtt értékeli az SST komponens végrehajtását, különösen a földi és világűrbe telepített érzékelőkapacitásokkal kapcsolatos felhasználói igények alakulása tekintetében, és befejezi a 53. cikk (1a) bekezdésében előírt európai katalógus elkészítését.
Az értékelés során különösen meg kell vizsgálni, hogy szükséges-e a világűrbe telepített és földi infrastruktúra bővítése.
Az értékelést szükség esetén az SST komponensen belüli további, világűrbe telepítendő és földi infrastruktúra kifejlesztésére irányuló javaslatnak kell kísérnie.
Módosítás 191
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
ca)  a földközeli objektumok európai katalógusának létrehozása;
Módosítás 192
Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
A Govsatcom komponens keretében a műholdas kommunikációs kapacitások és szolgáltatások uniós szinten összevonásra kerülnek, az ilyen kapacitásokból és szolgáltatásokból közös uniós eszköztárat alakítanak ki. Ez a komponens a következőkre terjed ki:
A Govsatcom komponens keretében a műholdas kommunikációs kapacitások és szolgáltatások megfelelő biztonsági követelmények mellett uniós szinten összevonásra kerülnek, az ilyen kapacitásokból és szolgáltatásokból közös uniós eszköztárat alakítanak ki. Ez a komponens a következőkre terjedhet ki:
Módosítás 193
Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  a földi szegmenst alkotó infrastruktúra fejlesztése, kiépítése és üzemeltetése;
a)  a földi szegmenst és az űrszegmenst alkotó infrastruktúra fejlesztése, kiépítése és üzemeltetése;
Módosítás 194
Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a Govsatcom keretében nyújtott szolgáltatások szolgáltatásportfólióját, amely a műholdas kommunikációs kapacitások és szolgáltatások, valamint azok attribútumai kategóriáinak listáját tartalmazza, beleértve a földrajzi lefedettséget, a frekvenciát, a sávszélességet, a felhasználói berendezéseket és a biztonsági elemeket. Ezeknek az intézkedéseknek az (1) bekezdésben említett működési és biztonsági követelményeken kell alapulniuk, és a felhasználók számára uniós szinten nyújtott szolgáltatásoknak elsőbbséget kell biztosítaniuk. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 107. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.
(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a Govsatcom keretében nyújtott szolgáltatások szolgáltatásportfólióját, amely a műholdas kommunikációs kapacitások és szolgáltatások, valamint azok attribútumai kategóriáinak listáját tartalmazza, beleértve a földrajzi lefedettséget, a frekvenciát, a sávszélességet, a felhasználói berendezéseket és a biztonsági elemeket. Ezeknek az intézkedéseknek az (1) bekezdésben említett működési és biztonsági követelményeken kell alapulniuk. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 107. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.
Módosítás 195
Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A belső piaci verseny torzulásának elkerülése érdekében a (3) bekezdésben említett szolgáltatási portfólió keretében figyelembe kell venni a jelenleg elérhető kereskedelmi szolgáltatásokat is.
Módosítás 196
Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  azok a jogi személyek, amelyeket műholdas kapacitások vagy szolgáltatások nyújtására megfelelően akkreditáltak a 36. cikkben említett biztonsági akkreditációs eljárás szerint, a 34. cikk (1) bekezdésében említett, a Govsatcom komponensre vonatkozó különleges biztonsági követelmények alapján.
b)  azok a jogi személyek, amelyeket műholdas kapacitások vagy szolgáltatások nyújtására megfelelően akkreditáltak a 36. cikkben említett biztonsági akkreditációs eljárás szerint;
Módosítás 197
Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba)  Az e komponens keretében műholdas kommunikációs kapacitásokat és szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak meg kell felelniük a GOVSATCOM komponensre vonatkozó, a 34. cikk (1) bekezdéssel összhangban meghatározott egyedi biztonsági követelményeknek.
Módosítás 198
Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés
(1)  A közös műholdas kommunikációs kapacitások, szolgáltatások és felhasználói berendezések Govsatcom-résztvevők közötti megosztását és az idevágó elsőbbségi szabályokat a felhasználók uniós és tagállami szintű biztonsági kockázatainak elemzése alapján kell megállapítani. A megosztás és az elsőbbségi szabályok az uniós szintű felhasználókat részesítik előnyben.
(1)  A közös műholdas kommunikációs kapacitások, szolgáltatások és felhasználói berendezések Govsatcom-résztvevők közötti megosztását és az idevágó elsőbbségi szabályokat a felhasználók uniós és tagállami szintű biztonsági kockázatainak elemzése alapján kell megállapítani.
Módosítás 199
Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A belső piaci verseny torzulásának elkerülése érdekében a GOVSATCOM központoknak figyelembe kell venniük a már elérhető kereskedelmi szolgáltatásokat.
Módosítás 200
Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság 2024 végéig értékeli a Govsatcom komponens végrehajtását, különösen a műholdas kommunikációs kapacitásokkal kapcsolatos felhasználói igények alakulása tekintetében. Az értékelésnek különösen arra kell kiterjednie, hogy van-e igény további űrinfrastruktúrára. Az értékelést szükség esetén a Govsatcom komponensen belüli további űrinfrastruktúra kifejlesztésére irányuló javaslatnak kell kísérnie.
A Bizottság az illetékes testületekkel együttműködve 2024 végéig értékeli a Govsatcom komponens végrehajtását, különösen a műholdas kommunikációs kapacitásokkal kapcsolatos felhasználói igények alakulása tekintetében. Az értékelésnek különösen arra kell kiterjednie, hogy van-e igény további űrinfrastruktúrára. Az értékelést szükség esetén a Govsatcom komponensen belüli további űrinfrastruktúra kifejlesztésére irányuló javaslatnak kell kísérnie.
Módosítás 201
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés
Az Ügynökség székhelye Prága (Cseh Köztársaság).
Az Ügynökség székhelye Prága (Cseh Köztársaság). A program szükségletei szerint a 79. cikk (2) bekezdésének megfelelően az Ügynökség helyi irodákat állíthat fel.
Módosítás 202
Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az Igazgatótanács tagjait és póttagjait az Ügynökség alapvető feladatai terén meglévő tudásuk alapján kell kinevezni, a megfelelő vezetői, igazgatási és költségvetési készségeik figyelembevételével. Az Igazgatótanács tevékenységei folytonosságának biztosítása érdekében az Európai Parlament, a Bizottság és a tagállamok törekednek képviselőik Igazgatótanácson belüli cserélődésének korlátozására. Valamennyi félnek törekednie kell a férfi és női képviselők kiegyensúlyozott arányára az Igazgatótanácsban.
(4)  Az Igazgatótanács tagjait és póttagjait az Ügynökség alapvető feladatai terén meglévő tudásuk alapján kell kinevezni, a megfelelő vezetői, igazgatási és költségvetési készségeik figyelembevételével. Az Igazgatótanács tevékenységei folytonosságának biztosítása érdekében az Európai Parlament, a Bizottság és a tagállamok törekednek képviselőik Igazgatótanácson belüli cserélődésének korlátozására. Valamennyi félnek törekednie kell a férfi és női képviselők kiegyensúlyozott arányára az Igazgatótanácsban.
Módosítás 203
Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 5 bekezdés
(5)  Az Igazgatótanács tagjainak és póttagjainak megbízatása négy évre szól, és egyszer megújítható.
(5)  Az Igazgatótanács tagjainak és póttagjainak megbízatása négy évre szól, és megújítható.
Módosítás 204
Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az Igazgatótanács évente két rendes ülést tart. Az Igazgatótanács az elnök kezdeményezésére vagy tagjai egyharmadának kérésére is összeül.
(3)  Az Igazgatótanács évente legalább két rendes ülést tart. Az Igazgatótanács az elnök kezdeményezésére vagy tagjai egyharmadának kérésére is összeül.
Módosítás 205
Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 5 bekezdés
(5)  [A program bármely olyan komponense esetében, amely érzékeny nemzeti infrastruktúra használatát igényli, csak az ilyen infrastruktúrával rendelkező tagállamok képviselői, valamint a Bizottság képviselője vehet részt az Igazgatótanács ülésein és tanácskozásain, és csak ők szavazhatnak. Abban az esetben, ha az Igazgatótanács elnöke nem az ilyen infrastruktúrával rendelkező tagállamok valamelyikének képviselője, akkor az ilyen infrastruktúrával rendelkező tagállamok képviselői helyettesítik.]
(5)  [A program bármely olyan komponense esetében, amely érzékeny nemzeti infrastruktúra használatát igényli, a tagállamok képviselői, valamint a Bizottság képviselője részt vehetnek az Igazgatótanács ülésein és tanácskozásain, a szavazásban azonban csak az ilyen infrastruktúrával rendelkező tagállamok képviselői vehetnek részt. Abban az esetben, ha az Igazgatótanács elnöke nem az ilyen infrastruktúrával rendelkező tagállamok valamelyikének képviselője, akkor az ilyen infrastruktúrával rendelkező tagállamok képviselői helyettesítik.]
Módosítás 206
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)
aa)  legkésőbb az Európai Unió működéséről szóló szerződés 312. cikkében meghatározott többéves pénzügyi keret első évének június 30-áig – a Biztonsági Akkreditációs Tanács által a 80. cikk a) pontjának megfelelően kidolgozott rész változatlan formában való beillesztését és a Bizottság véleményének kézhezvételét követően – elfogadja az Ügynökségnek az e többéves pénzügyi keret időszakára vonatkozó többéves munkaprogramját. A többéves munkaprogramról az Európai Parlamenttel konzultálni kell;
Módosítás 207
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)
da)  az iparági szerződésekre vonatkozó átláthatósági szabályokat fogad el, és azokról rendszeres tájékoztatást kap az ügyvezető igazgatótól;
Módosítás 208
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
ca)  betartja az iparági szerződésekre vonatkozó átláthatósági szabályokat, és tájékoztatja az Igazgatótanácsot;
Módosítás 209
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az ügyvezető igazgató dönt arról, hogy az Ügynökség feladatainak hatékony és eredményes végrehajtása céljából szükséges-e egy vagy több munkatársat egy vagy több tagállamba kihelyezni. A helyi irodára vonatkozó döntést megelőzően az ügyvezető igazgató megszerzi a Bizottság, az Igazgatótanács és az érintett tagállam(ok) előzetes jóváhagyását. Az idevágó határozatban oly módon kell megállapítani a helyi iroda által ellátandó tevékenységek körét, hogy megelőzhetők legyenek a szükségtelen költségek és az Ügynökségen belüli igazgatási feladatkörök közötti indokolatlan átfedések. Az érintett tagállammal (tagállamokkal) székhely-megállapodás megkötésére lehet szükség.
(2)  Az ügyvezető igazgató dönt arról, hogy az Ügynökség feladatainak hatékony és eredményes végrehajtása céljából szükséges-e egy vagy több munkatársat egy vagy több tagállamba kihelyezni. A helyi irodára vonatkozó döntést megelőzően az ügyvezető igazgató megszerzi az Igazgatótanács és az érintett tagállam(ok) előzetes jóváhagyását. Az idevágó határozatban oly módon kell megállapítani a helyi iroda által ellátandó tevékenységek körét, hogy megelőzhetők legyenek a szükségtelen költségek és az Ügynökségen belüli igazgatási feladatkörök közötti indokolatlan átfedések. Az érintett tagállammal (tagállamokkal) székhely-megállapodás megkötésére lehet szükség. Amennyiben lehetséges, az emberi erőforrásokra és a költségvetésre gyakorolt hatást be kell építeni az éves munkaprogramba, és e projektet minden esetben, a 84. cikk (11) bekezdésének megfelelően be kell jelenteni a költségvetési hatóságnak.
Módosítás 210
Rendeletre irányuló javaslat
88 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  Az Ügynökség személyzetének javadalmazását az Ügynökség saját forrásaiból fizetik, amennyiben pedig ez az Ügynökségre átruházott feladatok teljesítéséhez szükséges, úgy a Bizottság által átruházott költségvetés felhasználásával.
Módosítás 211
Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Az ügyvezető igazgatót az Igazgatótanács nevezi ki érdemei, dokumentált igazgatási és vezetői készségei, valamint az érintett területen szerzett szakértelme és tapasztalata alapján egy, az Európai Unió Hivatalos Lapjában vagy másutt közzétett pályázati felhívást követően megrendezett nyílt és átlátható versenyvizsga eredményei alapján a Bizottság által javasolt jelöltek közül.
Az ügyvezető igazgatót az Igazgatótanács nevezi ki érdemei, dokumentált igazgatási és vezetői készségei, valamint az érintett területen szerzett szakértelme és tapasztalata alapján egy, az Európai Unió Hivatalos Lapjában vagy másutt közzétett pályázati felhívást követően megrendezett nyílt és átlátható versenyvizsga eredményei alapján a Bizottság által javasolt legalább három jelölt közül.
Módosítás 212
Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
Az Igazgatótanács – a Bizottság javaslata alapján és az első albekezdésben említett értékelés figyelembevételével – az ügyvezető igazgató hivatali idejét egy alkalommal legfeljebb négy évre meghosszabbíthatja.
Az Igazgatótanács – a Bizottság javaslata alapján és az első albekezdésben említett értékelés figyelembevételével – az ügyvezető igazgató hivatali idejét egy alkalommal legfeljebb öt évre meghosszabbíthatja.
Módosítás 213
Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – cím
Székhely-megállapodás és működési feltételek
A székhelyekre és a helyi irodákra vonatkozó megállapodás, valamint működési feltételek
Módosítás 214
Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az Ügynökség fogadó tagállambeli elhelyezéséhez szükséges rendelkezéseket, a fogadó tagállam által rendelkezésre bocsátandó létesítményekre vonatkozóan szükséges rendelkezéseket, továbbá az ügyvezető igazgatóra, az Igazgatótanács tagjaira, valamint az Ügynökség személyi állományára és családtagjaikra a fogadó tagállamban alkalmazandó konkrét szabályokat az Ügynökség és a fogadó tagállam által – az Igazgatótanács jóváhagyásának megszerzése után – megkötött székhely-megállapodás rögzíti.
(1)  Az Ügynökség fogadó tagállambeli elhelyezéséhez szükséges rendelkezéseket, a fogadó tagállamok által rendelkezésre bocsátandó létesítményekre vonatkozóan szükséges rendelkezéseket, továbbá az ügyvezető igazgatóra, az Igazgatótanács tagjaira, valamint az Ügynökség személyi állományára és családtagjaikra a fogadó tagállamban alkalmazandó konkrét szabályokat az Ügynökség és a székhelyeknek és a helyi infrastruktúrának helyet adó tagállam által – az Igazgatótanács jóváhagyásának megszerzése után – megkötött, a székhelyekre és a helyi irodákra vonatkozó megállapodás rögzíti.
Módosítás 215
Rendeletre irányuló javaslat
98 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az Ügynökség nyitott azon harmadik országok részvételére, amelyek ebből a célból megállapodást kötöttek az Unióval.
(1)  Az Ügynökség nyitott azon harmadik országok és nemzetközi szervezetek részvételére, amelyek ebből a célból megállapodást kötöttek az Unióval.
Módosítás 216
Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)   A Bizottság módszertant határoz meg olyan minőségügyi mutatók kidolgozására, amelyek biztosítják a 4. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában meghatározott általános célkitűzések elérése tekintetében tett előrehaladás pontos értékelését. A Bizottság e módszertan alapján legkésőbb 2021. január 1-jéig kiegészíti a mellékletet.
Módosítás 217
Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 2 bekezdés
(2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb a program végrehajtásának kezdetét követő négy évvel kell elvégezni.
(2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb a program végrehajtásának kezdetét követő három évvel kell elvégezni. Az értékelés egyik külön fejezetének a program irányításáról kell szólnia, tájékoztatást nyújtva arról, hogy szükség van-e a program különböző szereplőire ruházott feladatok és hatáskörök módosítására.
Módosítás 218
Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 4 bekezdés
(4)  A Bizottság az értékelések megállapításait saját észrevételei kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.
(4)  A Bizottság az értékelések megállapításait saját észrevételei kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával, és adott esetben az értékelés kíséretében új jogalkotási javaslatot terjeszthet elő.
Módosítás 219
Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés
A Bizottság 2024. június 30-ig, majd azt követően ötévente értékeli az Ügynökség teljesítményét célkitűzései, megbízatása, feladatai és helyszíne fényében, a Bizottság iránymutatásaival összhangban. Az értékelésben ki kell térni arra, hogy szükség van-e az Ügynökség megbízatásának esetleges módosítására, és arra, hogy az milyen pénzügyi következményekkel járna. Az értékelésben ki kell térni az Ügynökség összeférhetetlenségi politikájára, valamint a Biztonsági Akkreditációs Tanács függetlenségére és önállóságára is.
A Bizottság 2024. június 30-ig, majd azt követően háromévente értékeli az Ügynökség teljesítményét célkitűzései, megbízatása, feladatai és helyszíne fényében, a Bizottság iránymutatásaival összhangban. Az értékelés során foglalkozni kell különösen az Ügynökség megbízatásának adott esetben szükségesnek mutatkozó módosításával – különösen további feladatokkal a 30. cikknek megfelelően történő kiegészítésének lehetőségével – és az ilyen jellegű módosítások pénzügyi következményeivel. Az értékelésben ki kell térni az Ügynökség összeférhetetlenségi politikájára, valamint a Biztonsági Akkreditációs Tanács függetlenségére és önállóságára is.
Módosítás 220
Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak az 52. és a 101. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása 2028. december 31-ig érvényes és meghatározatlan időszakra szól.
(2)  A Bizottságnak az 52. és a 101. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig érvényes.
Módosítás 221
Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.
(1)  A Bizottságot egy bizottság segíti, amely a program egyes fő komponenseire (Galileo és EGNOS, Kopernikusz, SSA, GOVSATCOM) szabott összetételben/albizottságokban ülésezik. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.
Módosítás 222
Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  Az Unió által kötött nemzetközi megállapodások a bizottság eljárási szabályzatában meghatározott feltételek teljesülése esetén rendelkezhetnek úgy, hogy az Unió biztonságára tekintettel harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek képviselői is részt vehetnek a bizottság munkájában.

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A8-0405/2018).

Utolsó frissítés: 2019. november 21.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat