Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2018/0236(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0405/2018

Testi mressqa :

A8-0405/2018

Dibattiti :

PV 12/12/2018 - 28
CRE 12/12/2018 - 28

Votazzjonijiet :

PV 13/12/2018 - 9.3
CRE 13/12/2018 - 9.3
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 17/04/2019 - 8.10
CRE 17/04/2019 - 8.10

Testi adottati :

P8_TA(2018)0520
P8_TA(2019)0402

Testi adottati
PDF 379kWORD 109k
Il-Ħamis, 13 ta' Diċembru 2018 - Strasburgu
Stabbiliment tal-programm spazjali tal-Unjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali ***I
P8_TA(2018)0520A8-0405/2018

Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fit-13 ta' Diċembru 2018 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm spazjali tal-Unjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 912/2010, (UE) Nru 1285/2013 u (UE) Nru 377/2014 u d-Deċiżjoni 541/2014/UE (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))(1)

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva   Emenda
Emenda 1
Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Kunsiderazzjoni 5a (ġdida)
–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Settembru 2016 bit-titolu "Konnettività għal Suq Uniku Diġitali Kompetittiv – Lejn Soċjetà Ewropea tal-Gigabits" (COM(2016)0587) u d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjaha (SWD(2016)0300),
Emenda 2
Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Kunsiderazzjoni 5b (ġdida)
–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Settembru 2016 bit-titolu "5G għall-Ewropa: Pjan ta' Azzjoni "(COM(2016)0588) u d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjaha (SWD(2016)0306),
Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 1
(1)  It-teknoloġija, id-data u s-servizzi spazjali saru indispensabbli fil-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini Ewropej u jaqdu rwol essenzjali biex jiġu mħarsa ħafna interessi strateġiċi. L-industrija spazjali tal-Unjoni diġà hija waħda mill-iktar kompetittivi fid-dinja. Madankollu, il-fatt li qegħdin jitfaċċaw atturi ġodda u l-fatt li qegħdin jiġu żviluppati teknoloġiji ġodda qegħdin jirrivoluzzjonaw il-mudelli industrijali tradizzjonali. Għalhekk, huwa kruċjali li l-Unjoni tibqa' attur internazzjonali ewlieni b'libertà estensiva ta' azzjoni fil-qasam tal-ispazju, tħeġġeġ il-progress xjentifiku u tekniku, u toffri sostenn għall-kompetittività u għall-kapaċità ta' innovazzjoni tal-industriji tas-settur spazjali fl-Unjoni, b'mod partikolari l-impriżi żgħar u ta' daqs medju, in-negozji ġodda u n-negozji innovattivi.
(1)  It-teknoloġija, id-data u s-servizzi spazjali saru indispensabbli fil-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini Ewropej u jaqdu rwol essenzjali biex jiġu mħarsa ħafna interessi strateġiċi. L-industrija spazjali tal-Unjoni diġà hija waħda mill-iktar kompetittivi fid-dinja. Madankollu, il-fatt li qegħdin jitfaċċaw atturi ġodda u l-fatt li qegħdin jiġu żviluppati teknoloġiji ġodda qegħdin jirrivoluzzjonaw il-mudelli industrijali tradizzjonali. Għalhekk, huwa kruċjali li l-Unjoni tibqa' attur internazzjonali ewlieni b'libertà estensiva ta' azzjoni fil-qasam tal-ispazju, tħeġġeġ il-progress xjentifiku u tekniku, u toffri sostenn għall-kompetittività u għall-kapaċità ta' innovazzjoni tal-industriji tas-settur spazjali fl-Unjoni, b'mod partikolari l-impriżi żgħar u ta' daqs medju, in-negozji ġodda u n-negozji innovattivi. Fl-istess ħin huwa importanti li jinħolqu l-kundizzjonijiet xierqa sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għall-kumpaniji fis-settur tal-ispazju.
Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 2
(2)  L-iżvilupp tas-settur spazjali storikament dejjem kien marbut mas-sigurtà. F'ħafna każijiet, it-tagħmir, il-komponenti u l-istrumenti li jintużaw fis-settur spazjali huma oġġetti b'użu doppju. Għalhekk, jenħtieġ li jiġu sfruttati l-possibbiltajiet li joffri l-ispazju għas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha.
(2)  L-iżvilupp tas-settur spazjali storikament dejjem kien marbut mas-sigurtà. F'ħafna każijiet, it-tagħmir, il-komponenti u l-istrumenti li jintużaw fis-settur spazjali huma oġġetti b'użu doppju. Għalhekk, jenħtieġ li jiġu sfruttati l-possibbiltajiet li joffru l-ispazju u l-aċċess awtonomu għall-ispazju għas-sigurtà u l-indipendenza ġeopolitika tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha.
Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 3
(3)  L-Unjoni ilha tiżviluppa l-inizjattivi u l-programmi spazjali tagħha stess sa minn tmiem id-Disgħinijiet, b'mod partikolari s-Servizz Ewropew ta' Navigazzjoni b'Kopertura Ġeostazzjonarja (EGNOS) u mbagħad Galileo u Copernicus, li jirrispondu għall-ħtiġijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u għar-rekwiżiti tal-politiki pubbliċi. Mhux biss jenħtieġ li tiġi żgurata l-kontinwità ta' dawk l-inizjattivi, iżda dawn iridu jiġu mtejba, sabiex jibqgħu minn ta' quddiem fid-dawl tal-iżvilupp fit-teknoloġija u tat-trasformazzjonijiet fl-oqsma diġitali u tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet il-ġodda tal-utenti u sabiex ikunu jistgħu jissodisfaw il-prijoritajiet politiċi bħat-tibdil fil-klima, inkluż il-monitoraġġ tat-tibdil fl-Artiku, is-sigurtà u d-difiża.
(3)  L-Unjoni ilha tiżviluppa l-inizjattivi u l-programmi spazjali tagħha stess sa minn tmiem id-Disgħinijiet, b'mod partikolari s-Servizz Ewropew ta' Navigazzjoni b'Kopertura Ġeostazzjonarja (EGNOS) u mbagħad Galileo u Copernicus, li jirrispondu għall-ħtiġijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u għar-rekwiżiti tal-politiki pubbliċi. Il-kontinwità ta' dawk l-inizjattivi, kif ukoll l-adozzjoni u l-użu tagħhom, jenħtieġ li jiġi żgurati u jridu wkoll jiġu mtejba, sabiex jibqgħu minn ta' quddiem fid-dawl tal-iżvilupp fit-teknoloġija u tat-trasformazzjonijiet fl-oqsma diġitali u tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet il-ġodda tal-utenti u sabiex ikunu jistgħu jissodisfaw il-prijoritajiet politiċi. Il-Programm jenħtieġ li jippromwovi wkoll servizzi bbażati fuq l-ispazju sabiex b'hekk l-Istati Membri kollha u ċ-ċittadini tagħhom ikunu jistgħu jisfruttaw bis-sħiħ il-benefiċċji tal-Programm.
Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 4
(4)  Jeħtieġ li l-Unjoni tiżgura l-libertà ta' azzjoni u l-awtonomija tagħha sabiex ikollha aċċess għall-ispazju u tkun tista' tużah b'mod sikur. Għalhekk, huwa essenzjali li jibqa' jkollha aċċess spazjali awtonomu, affidabbli u kosteffettiv, speċjalment fir-rigward tal-infrastruttura u t-teknoloġija kritiċi, is-sigurtà pubblika u s-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Għalhekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha l-possibbiltà li taggrega s-servizzi tal-illanċjar fil-livell Ewropew, kemm għall-ħtiġijiet tagħha stess u kemm għal dawk ta' entitajiet oħra, fuq talba tagħhom, inklużi l-Istati Membri, b'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 189(2) tat-Trattat. Huwa kruċjali wkoll li l-Unjoni jibqa' jkollha faċilitajiet infrastrutturali ta' llanċjar li jkunu moderni, effiċjenti u flessibbli. Minbarra l-miżuri meħuda mill-Istati Membri u mill-Aġenzija Spazjali Ewropea, jenħtieġ li l-Kummissjoni tikkunsidra modi kif tagħti sostenn lil dawn il-faċilitajiet. B'mod partikolari, fejn l-infrastruttura spazjali tal-art meħtieġa biex jitwettaq l-illanċjar b'konformità mal-ħtiġijiet tal-Programm trid tinżamm jew tiġi aġġornata, jenħtieġ li jkun possibbli li tali adattamenti jiġu ffinanzjati parzjalment fil-qafas tal-Programm, b'konformità mar-Regolament Finanzjarju u fejn ikun jista' jiġi stabbilit valur miżjud ċar għall-UE, bil-ħsieb li tinkiseb kosteffiċjenza aħjar għall-Programm.
(4)  Jeħtieġ li l-Unjoni tiżgura l-libertà ta' azzjoni u l-awtonomija tagħha sabiex ikollha aċċess għall-ispazju u tkun tista' tużah b'mod sikur. Għalhekk, huwa essenzjali li jibqa' jkollha aċċess spazjali awtonomu, affidabbli u kosteffettiv, inklużi teknoloġiji tal-illanċjar alternattivi u sistemi jew servizzi innovattivi, speċjalment fir-rigward tal-infrastruttura u t-teknoloġija kritiċi, is-sigurtà pubblika u s-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Għalhekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha l-possibbiltà li taggrega s-servizzi tal-illanċjar fil-livell Ewropew, kemm għall-ħtiġijiet tagħha stess u kemm għal dawk ta' entitajiet oħra, fuq talba tagħhom, inklużi l-Istati Membri, b'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 189(2) tat-Trattat. Huwa kruċjali wkoll li l-Unjoni jibqa' jkollha faċilitajiet infrastrutturali ta' llanċjar li jkunu moderni, effiċjenti u flessibbli. Minbarra l-miżuri meħuda mill-Istati Membri u mill-Aġenzija Spazjali Ewropea, jenħtieġ li l-Kummissjoni tikkunsidra modi kif tagħti sostenn lil dawn il-faċilitajiet. B'mod partikolari, fejn l-infrastruttura spazjali tal-art meħtieġa biex jitwettaq l-illanċjar b'konformità mal-ħtiġijiet tal-Programm trid tinżamm jew tiġi aġġornata, jenħtieġ li jkun possibbli li tali adattamenti jiġu ffinanzjati parzjalment fil-qafas tal-Programm, b'konformità mar-Regolament Finanzjarju u fejn ikun jista' jiġi stabbilit valur miżjud ċar għall-UE, bil-ħsieb li tinkiseb kosteffiċjenza aħjar għall-Programm.
Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 5
(5)  Sabiex issaħħaħ il-kompetittività tal-industrija spazjali tal-Unjoni u tikseb kapaċitajiet fid-disinn, fil-bini u fit-tħaddim tas-sistemi tagħha stess, jenħtieġ li l-Unjoni tagħti sostenn għall-ħolqien, għat-tkabbir u għall-iżvilupp tal-industrija spazjali kollha. Jenħtieġ li l-ħolqien ta' mudell li jiffavorixxi n-negozju u l-innovazzjoni jingħata sostenn anke fil-livelli Ewropej, reġjonali u nazzjonali billi jiġu stabbiliti ċentri spazjali li jġibu flimkien is-setturi spazjali, diġitali u tal-utenti. Jenħtieġ li l-Unjoni trawwem l-espansjoni ta' kumpaniji spazjali bbażati fl-Unjoni biex tgħinhom jirnexxu, inkluż billi tagħtihom sostenn fl-aċċess għall-finanzjament ta' riskju fid-dawl tan-nuqqas ta' aċċess xieraq fl-Unjoni għall-ekwità privata għan-negozji ġodda tal-qasam spazjali u billi toħloq sħubijiet għall-innovazzjoni (l-approċċ tal-ewwel kuntratt).
(5)  Sabiex issaħħaħ il-kompetittività tal-industrija spazjali tal-Unjoni u tikseb kapaċitajiet fid-disinn, fil-bini u fit-tħaddim tas-sistemi tagħha stess, jenħtieġ li l-Unjoni tagħti sostenn għall-ħolqien, għat-tkabbir u għall-iżvilupp tal-industrija spazjali kollha. Jenħtieġ li l-ħolqien ta' mudell li jiffavorixxi n-negozju u l-innovazzjoni jingħata sostenn anke fil-livelli Ewropej, reġjonali u nazzjonali permezz ta' inizjattivi bħal ċentri spazjali li jġibu flimkien is-setturi spazjali, diġitali u tal-utenti. Iċ-ċentri spazjali jenħtieġ li jaħdmu f'kooperazzjoni maċ-ċentri tal-innovazzjoni diġitali biex irawmu l-intraprenditorija u l-ħiliet. Jenħtieġ li l-Unjoni trawwem l-espansjoni ta' kumpaniji spazjali bbażati fl-Unjoni biex tgħinhom jirnexxu, inkluż billi tagħtihom sostenn fl-aċċess għall-finanzjament ta' riskju fid-dawl tan-nuqqas ta' aċċess xieraq fl-Unjoni għall-ekwità privata għan-negozji ġodda tal-qasam spazjali u billi toħloq sħubijiet għall-innovazzjoni (l-approċċ tal-ewwel kuntratt).
Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 6
(6)  Minħabba l-kopertura u l-potenzjal tiegħu li jgħin biex jissolvew l-isfidi globali, il-programm spazjali tal-Unjoni ("Programm") għandu dimensjoni internazzjonali qawwija. Għalhekk, il-Kummissjoni trid tkun tista' tiġġestixxi u tikkoordina, f'isem l-Unjoni, l-attivitajiet fix-xena internazzjonali, b'mod partikolari biex tiddefendi l-interessi tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha fil-fora internazzjonali, inkluż fil-qasam tal-frekwenzi, tippromwovi t-teknoloġija u l-industrija tal-Unjoni, u tħeġġeġ il-kooperazzjoni fil-qasam tat-taħriġ, filwaqt li tqis il-ħtieġa li tiżgura r-reċiproċità tad-drittijiet u tal-obbligi tal-partijiet. Huwa partikolarment importanti li l-Unjoni tiġi rrappreżentata mill-Kummissjoni fil-korpi tal-Programm Internazzjonali Cospas-Sarsat jew fil-korpi settorjali rilevanti tan-NU inkluża l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura, kif ukoll l-Organizzazzjoni Meteoroloġika Dinjija.
(6)  Minħabba l-kopertura u l-potenzjal tiegħu li jgħin biex jissolvew l-isfidi globali, il-programm spazjali tal-Unjoni ("Programm") għandu dimensjoni internazzjonali qawwija. Għalhekk, il-Kummissjoni trid tkun tista' tiġġestixxi u tikkoordina, f'isem l-Unjoni, l-attivitajiet fix-xena internazzjonali, b'mod partikolari biex tiddefendi l-interessi tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha fil-fora internazzjonali, inkluż fil-qasam tal-frekwenzi. Il-Kummissjoni jenħtieġ li ssaħħaħ id-diplomazija ekonomika biex tippromwovi t-teknoloġija u l-industrija tal-Unjoni, u tħeġġeġ il-kooperazzjoni fil-qasam tat-taħriġ, filwaqt li tqis il-ħtieġa li tiżgura r-reċiproċità tad-drittijiet u tal-obbligi tal-partijiet u l-kompetizzjoni ġusta fil-livell internazzjonali. Huwa partikolarment importanti li l-Unjoni tiġi rrappreżentata mill-Kummissjoni fil-korpi tal-Programm Internazzjonali Cospas-Sarsat jew fil-korpi settorjali rilevanti tan-NU inkluża l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura, kif ukoll l-Organizzazzjoni Meteoroloġika Dinjija.
Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 7
(7)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tippromwovi, flimkien mal-Istati Membri u r-Rappreżentant Għoli, imġiba responsabbli fl-ispazju u fl-ispazju lil hinn mill-atmosfera, u li tesplora l-possibbiltà għal adeżjoni mal-Konvenzjonijiet rilevanti tan-NU.
(7)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tippromwovi, flimkien mal-Istati Membri u r-Rappreżentant Għoli, imġiba responsabbli fl-ispazju u fl-ispazju lil hinn mill-atmosfera, partikolarment biex issib soluzzjonijiet kontra l-proliferazzjoni tat-tifrik fl-ispazju u biex tesplora l-possibbiltà għal adeżjoni mal-Konvenzjonijiet rilevanti tan-NU, inkluż it-Trattat dwar il-Prinċipji li Jirregolaw l-Attivitajiet tal-Istati fl-Esplorazzjoni u fl-Użu tal-Ispazju extratmosferiku, inkluż il-Qamar u Korpi Ċelesti Oħrajn (it-Trattat dwar l-ispazju extratmosferiku) .
Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 8
(8)  Il-Programm għandu għanijiet simili bħal ta' programmi oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari Horizon Europe, il-Fond InvestEU, il-Fond Ewropew għad-Difiża u l-Fondi fil-qafas tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni]. Għalhekk, jenħtieġ li jiġi previst il-finanzjament kumulattiv minn dawk il-programmi, diment li ma jkoprix l-istess partiti tal-kostijiet, b'mod partikolari permezz ta' arranġamenti għal finanzjament kumplementari mill-programmi tal-Unjoni fejn il-modalitajiet ta' ġestjoni jippermettu f'sekwenza, b'mod alternanti, jew permezz ta' kombinazzjoni tal-fondi, inkluż għall-finanzjament konġunt tal-azzjonijiet, li jippermettu, fejn ikun possibbli, li jkun hemm sħubijiet għall-innovazzjoni u operazzjonijiet ta' taħlit. Għaldaqstant, matul l-implimentazzjoni tal-Programm, jenħtieġ li l-Kummissjoni tippromwovi sinerġiji ma' programmi oħra relatati tal-Unjoni li jippermettu, fejn ikun possibbli, l-użu ta' aċċess għall-finanzjament ta' riskju, għas-sħubijiet għall-innovazzjoni, u għall-finanzjament kumulattiv jew imħallat.
(8)  Il-Programm għandu għanijiet simili bħal ta' programmi oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari Horizon Europe, il-Fond InvestEU, il-Fond Ewropew għad-Difiża u l-Fondi fil-qafas tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni]. Għalhekk, jenħtieġ li jiġi previst il-finanzjament kumulattiv minn dawk il-programmi, dment li ma jkoprix l-istess kostijiet, b'mod partikolari permezz ta' arranġamenti għal finanzjament kumplementari mill-programmi tal-Unjoni fejn il-modalitajiet ta' ġestjoni jippermettu f'sekwenza, b'mod alternanti, jew permezz ta' kombinazzjoni tal-fondi, inkluż għall-finanzjament konġunt tal-azzjonijiet, li jippermettu, fejn ikun possibbli, li jkun hemm sħubijiet għall-innovazzjoni u operazzjonijiet ta' taħlit. Għaldaqstant, matul l-implimentazzjoni tal-Programm, jenħtieġ li l-Kummissjoni tippromwovi sinerġiji ma' programmi oħra relatati tal-Unjoni li jippermettu, fejn ikun possibbli, l-użu ta' aċċess għall-finanzjament ta' riskju, għas-sħubijiet għall-innovazzjoni, u għall-finanzjament kumulattiv jew imħallat. Huwa importanti li tiġi garantita l-kontinwità bejn is-soluzzjonijiet żviluppati permezz ta' Horizon Europe u l-programmi l-oħra tal-Unjoni u l-komponenti tal-Programm.
Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)
(10a)  Madwar 200 000 professjonist huma impjegati fis-settur Spazjali tal-Unjoni. Għalhekk, huwa essenzjali li nkomplu niżviluppaw l-infrastruttura tal-ogħla livell għal dan is-settur u b'hekk nistimolaw attivitajiet ekonomiċi upstream u downstream; Barra minn hekk, sabiex tiġi żgurata l-kompetittività tal-industrija Spazjali Ewropea fil-futur, il-Programm jenħtieġ li jappoġġa l-iżvilupp ta' ħiliet avvanzati f'oqsma relatati mal-ispazju u jappoġġa attivitajiet ta' edukazzjoni u taħriġ, b'enfasi speċjali fuq il-bniet u n-nisa, sabiex jintlaħaq il-potenzjal sħiħ taċ-ċittadini tal-Unjoni f'dak il-qasam.
Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)
(13a)   Il-Programm jenħtieġ li jisfrutta s-sinerġiji bejn is-setturi tal-ispazju u tat-trasport, b'kunsiderazzjoni tal-fatt li t-teknoloġiji spazjali jaqdu rwol strateġiku biex it-trasport fuq l-art, bil-baħar, bl-ajru u fl-ispazju jsir aktar intelliġenti, aktar effikaċi, sikur, aktar sigur, sostenibbli u integrat, u fl-istess ħin settur tat-trasport li qed jikber u innovattiv se jżid it-talba għal teknoloġiji spazjali innovattivi u aġġornati.
Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 14
(14)  Jenħtieġ li kwalunkwe dħul iġġenerat mill-Programm imur għall-Unjoni sabiex jikkumpensa parzjalment l-investimenti li diġà tkun għamlet, u jenħtieġ li dak id-dħul jintuża biex jingħata sostenn għall-għanijiet tal-Programm. Għall-istess raġuni, jenħtieġ li jkun possibbli li jkun previst mekkaniżmu ta' kondiviżjoni tad-dħul fil-kuntratti konklużi ma' entitajiet tas-settur privat.
(14)  Jenħtieġ li kwalunkwe dħul iġġenerat mill-komponenti tal-Programm imur għall-Unjoni sabiex jikkumpensa parzjalment l-investimenti li diġà tkun għamlet, u jenħtieġ li dak id-dħul jintuża biex jingħata sostenn għall-ilħuq tal-għanijiet tal-Programm. Għall-istess raġuni, jenħtieġ li jkun possibbli li jkun previst mekkaniżmu ta' kondiviżjoni tad-dħul fil-kuntratti konklużi ma' entitajiet tas-settur privat.
Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 16
(16)  Il-Programm jiddependi fuq teknoloġiji kumplessi u li jinbidlu b'mod kostanti. Id-dipendenza fuq tali teknoloġiji tirriżulta f'inċertezza u f'riskji għall-kuntratti pubbliċi konklużi fil-qafas ta' dan il-programm, peress li dawk il-kuntratti jinvolvu impenji fit-tul għat-tagħmir jew għas-servizzi. Għalhekk, minbarra r-regoli stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju, huma meħtieġa miżuri speċifiċi li jikkonċernaw il-kuntratti pubbliċi. Għaldaqstant, jenħtieġ li jkun possibbli li jingħata kuntratt fil-forma ta' kuntratt kundizzjonali b'pagamenti fi stadji, tiddaħħal emenda, taħt ċerti kundizzjonijiet, fil-kuntest tal-prestazzjoni tiegħu, jew jiġi impost livell minimu ta' sottokuntrattar. Fl-aħħar nett, minħabba l-inċertezzi teknoloġiċi li jikkaratterizzaw il-komponenti tal-Programm, il-prezzijiet tal-kuntratti mhux dejjem jistgħu jitbassru b'mod akkurat u għalhekk jenħtieġ li jkun possibbli li jiġu konklużi kuntratti mingħajr ma jiġi stipulat prezz fiss riġidu u li jiġu inklużi klawżoli li jissalvagwardjaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.
(16)  Il-Programm jiddependi fuq teknoloġiji kumplessi u li jinbidlu b'mod kostanti. Id-dipendenza fuq tali teknoloġiji tirriżulta f'inċertezza u f'riskji għall-kuntratti pubbliċi konklużi fil-qafas ta' dan il-programm, peress li dawk il-kuntratti jinvolvu impenji fit-tul għat-tagħmir jew għas-servizzi. Għalhekk, minbarra r-regoli stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju, huma meħtieġa miżuri speċifiċi li jikkonċernaw il-kuntratti pubbliċi. Għaldaqstant, jenħtieġ li jkun possibbli li jingħata kuntratt fil-forma ta' kuntratt kundizzjonali b'pagamenti fi stadji, tiddaħħal emenda, taħt ċerti kundizzjonijiet, fil-kuntest tal-prestazzjoni tiegħu, jew jiġi impost livell minimu ta' sottokuntrattar, partikolarment għal impriżi żgħar u ta' daqs medju u negozji ġodda. Fl-aħħar nett, minħabba l-inċertezzi teknoloġiċi li jikkaratterizzaw il-komponenti tal-Programm, il-prezzijiet tal-kuntratti mhux dejjem jistgħu jitbassru b'mod akkurat u għalhekk jenħtieġ li jkun possibbli li jiġu konklużi kuntratti mingħajr ma jiġi stipulat prezz fiss riġidu u li jiġu inklużi klawżoli li jissalvagwardjaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.
Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 25
(25)  Governanza pubblika tajba tal-Programm tirrikjedi d-distribuzzjoni rigoruża tar-responsabbiltajiet u tal-kompiti fost id-diversi entitajiet involuti sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni u sabiex jitnaqqsu l-kostijiet li jaqbżu l-baġit u d-dewmien.
(25)  Governanza pubblika tajba tal-Programm tirrikjedi d-distribuzzjoni rigoruża tar-responsabbiltajiet u tal-kompiti fost id-diversi entitajiet involuti sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni u sabiex jitnaqqsu l-kostijiet li jaqbżu l-baġit u d-dewmien, u jenħtieġ li jkunu fil-mira l-prijoritizzazzjoni tal-użu tal-infrastruttura Ewropea eżistenti u l-iżvilupp tas-setturi professjonali u industrijali Ewropej.
Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)
(25a)  Il-Programmi Spazjali huma mmexxija mill-utent u għalhekk jeħtieġu l-involviment kontinwu u effettiv tar-rappreżentanti tal-utenti għall-implimentazzjoni u l-iżvilupp tagħhom.
Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 26
(26)  L-Istati Membri ilhom attivi fil-qasam tal-ispazju. Għandhom sistemi, infrastruttura, aġenziji u korpi nazzjonali marbuta mal-ispazju. Għalhekk, jistgħu jagħtu kontribut kbir għall-Programm, speċjalment għall-implimentazzjoni tiegħu, u jenħtieġ li jkunu meħtieġa jikkooperaw għalkollox mal-Unjoni biex jippromwovu s-servizzi u l-applikazzjonijiet tal-Programm. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista' timmobilizza l-mezzi għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri, u jaf tinkarigalhom kompiti mhux regolatorji fl-eżekuzzjoni tal-Programm u tibbenefika mill-assistenza tagħhom. Barra minn hekk, l-Istati Membri kkonċernati jenħtieġ li jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw il-protezzjoni tal-istazzjonijiet tal-art stabbiliti fit-territorji tagħhom. Minbarra dan, jenħtieġ li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jaħdmu flimkien u ma' korpi internazzjonali u ma' awtoritajiet regolatorji xierqa biex jiżguraw li l-frekwenzi meħtieġa għall-Programm ikunu disponibbli u protetti sabiex ikun hemm lok għall-iżvilupp u għall-implimentazzjoni bis-sħiħ tal-applikazzjonijiet abbażi tas-servizzi offruti, b'konformità mad-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2012 li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju.
(26)  L-Istati Membri ilhom attivi fil-qasam tal-ispazju. Għandhom sistemi, infrastruttura, aġenziji u korpi nazzjonali marbuta mal-ispazju. Għalhekk, jistgħu jagħtu kontribut kbir għall-Programm, speċjalment għall-implimentazzjoni tiegħu, u jenħtieġ li jkunu meħtieġa jikkooperaw għalkollox mal-Unjoni biex jippromwovu s-servizzi u l-applikazzjonijiet tal-Programm. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista' timmobilizza l-mezzi għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri, u jaf tinkarigalhom kompiti mhux regolatorji fl-eżekuzzjoni tal-Programm u tibbenefika mill-assistenza tagħhom. Barra minn hekk, l-Istati Membri kkonċernati jenħtieġ li jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw il-protezzjoni tal-istazzjonijiet tal-art stabbiliti fit-territorji tagħhom. Minbarra dan, jenħtieġ li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jaħdmu flimkien u ma' korpi internazzjonali u ma' awtoritajiet regolatorji xierqa biex jiżguraw li l-frekwenzi meħtieġa għall-Programm ikunu disponibbli u jkollhom protezzjoni adegwata sabiex ikun hemm lok għall-iżvilupp u għall-implimentazzjoni bis-sħiħ tal-applikazzjonijiet abbażi tas-servizzi offruti, b'konformità mad-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2012 li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju.
__________________
__________________
15 Id-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2012 li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju (ĠU L 81, 21.3.2012, p. 7).
15 Id-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2012 li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju (ĠU L 81, 21.3.2012, p. 7).
Emenda 18
Proposta għal regolament
Premessa 27
(27)  Bħala promotur tal-interess ġenerali tal-Unjoni, huwa l-kompitu tal-Kummissjoni li timplimenta l-Programm, tassumi responsabbiltà ġenerali u tippromwovi l-użu tiegħu. Sabiex tottimizza r-riżorsi u l-kompetenzi tad-diversi partijiet ikkonċernati, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista' tiddelega ċerti kompiti. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tinsab fl-aqwa pożizzjoni biex tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u operazzjonali prinċipali meħtieġa biex tiġi implimentata l-evoluzzjoni tas-sistemi u tas-servizzi.
(27)  Bħala promotur tal-interess ġenerali tal-Unjoni, huwa l-kompitu tal-Kummissjoni li tissorvelja l-implimentazzjoni tal-Programm, tassumi responsabbiltà ġenerali u tippromwovi l-użu tiegħu. Sabiex tottimizza r-riżorsi u l-kompetenzi tad-diversi partijiet ikkonċernati, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista' tiddelega ċerti kompiti. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tinsab fl-aqwa pożizzjoni biex tistabbilixxi r-rekwiżiti prinċipali meħtieġa biex tiġi implimentata l-evoluzzjoni tas-sistemi u tas-servizzi.
Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 28
(28)  Il-missjoni tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali ("l-Aġenzija"), li tissostitwixxi u tissuċċedi lill-Aġenzija tal-GNSS Ewropea stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 912/2010, hija li tagħti kontribut għall-Programm, b'mod partikolari fir-rigward tas-sigurtà. Għalhekk, jenħtieġ li ċerti kompiti marbuta mas-sigurtà u mal-promozzjoni tal-Programm jiġu assenjati lill-Aġenzija. Fir-rigward tas-sigurtà b'mod partikolari, u minħabba l-esperjenza tagħha f'dan il-qasam, jenħtieġ li l-Aġenzija tkun responsabbli għall-kompiti ta' akkreditazzjoni tas-sigurtà għall-azzjonijiet kollha tal-Unjoni fis-settur spazjali. Barra minn hekk, jenħtieġ li twettaq il-kompiti li l-Kummissjoni tikkonferilha permezz ta' ftehim ta' kontribuzzjoni wieħed jew iktar li jkopri/u diversi kompiti speċifiċi oħra assoċjati mal-programm.
(28)  Il-missjoni tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali ("l-Aġenzija"), li tissostitwixxi u tissuċċedi lill-Aġenzija tal-GNSS Ewropea stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 912/2010, hija li tagħti kontribut għall-Programm, b'mod partikolari fir-rigward tas-sigurtà, iċ-ċibersigurtà u l-promozzjoni tas-servizzi u tas-settur downstream. Il-kompiti marbuta ma' dawk l-oqsma jenħtieġ li għalhekk jiġu assenjati lill-Aġenzija. Fir-rigward tas-sigurtà b'mod partikolari, u minħabba l-esperjenza tagħha f'dan il-qasam, jenħtieġ li l-Aġenzija tkun responsabbli għall-kompiti ta' akkreditazzjoni tas-sigurtà għall-azzjonijiet kollha tal-Unjoni fis-settur spazjali. Abbażi tar-rekord pożittiv tagħha fil-promozzjoni tal-użu min-naħa tal-utenti u tas-suq ta' Galileo u EGNOS u bl-għan li l-programmi jiġu promossi bħala pakkett, l-Aġenzija jenħtieġ li tiġi inkarigata wkoll bil-kompitu li twettaq attivitajiet promozzjonali u kummerċjali għal Copernicus. Barra minn hekk, jenħtieġ li twettaq il-kompiti li l-Kummissjoni tikkonferilha permezz ta' ftehim ta' kontribuzzjoni wieħed jew iktar li jkopri diversi kompiti speċifiċi oħra assoċjati mal-programm.
Emenda 20
Proposta għal regolament
Premessa 29
(29)  L-Aġenzija Spazjali Ewropea hija organizzazzjoni internazzjonali b'għarfien espert estensiv fil-qasam spazjali u li ntrabtet bi Ftehim Qafas mal-Komunità Ewropea fl-2004. Għalhekk, hija sħab importanti fl-implimentazzjoni tal-Programm, li magħha jenħtieġ li tiġi stabbilita kwalunkwe relazzjoni xierqa. F'dan ir-rigward, u b'konformità mar-Regolament Finanzjarju, huwa importanti li jiġi konkluż ftehim qafas ta' sħubija finanzjarja mal-Aġenzija Spazjali Ewropea li jirregola r-relazzjonijiet finanzjarji kollha bejn il-Kummissjoni, l-Aġenzija u l-Aġenzija Spazjali Ewropea u li jiżgura l-konsistenza u l-konformità tagħhom mal-Ftehim Qafas mal-Aġenzija Spazjali Ewropea, b'mod partikolari mal-Artikolu 5 tiegħu. Madankollu, peress li l-Aġenzija Spazjali Ewropea mhijiex korp tal-Unjoni u mhijiex soġġetta għad-dritt tal-Unjoni, huwa essenzjali, sabiex jiġu protetti l-interessi tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, li tali ftehim isir bil-kundizzjoni li jiġu introdotti regoli operazzjonali xierqa fl-Aġenzija Spazjali Ewropea. Jenħtieġ li l-ftehim ikun fih ukoll il-klawżoli kollha meħtieġa biex jiġu ssalvagwardjati l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.
(29)  L-Aġenzija Spazjali Ewropea hija organizzazzjoni internazzjonali b'għarfien espert estensiv fil-qasam spazjali u li ntrabtet bi Ftehim Qafas mal-Komunità Ewropea fl-2004. Għalhekk, hija sħab importanti fl-implimentazzjoni tal-Programm, li magħha jenħtieġ li tiġi stabbilita kwalunkwe relazzjoni xierqa. F'dan ir-rigward, u b'konformità mar-Regolament Finanzjarju, huwa importanti li jiġi konkluż ftehim qafas ta' sħubija finanzjarja mal-Aġenzija Spazjali Ewropea li jirregola r-relazzjonijiet finanzjarji kollha bejn il-Kummissjoni, l-Aġenzija u l-Aġenzija Spazjali Ewropea u li jiżgura l-konsistenza u l-konformità tagħhom mal-Ftehim Qafas mal-Aġenzija Spazjali Ewropea, b'mod partikolari mal-Artikolu 5 tiegħu. Peress li l-Aġenzija Spazjali Ewropea mhijiex korp tal-Unjoni u mhijiex soġġetta għad-dritt tal-Unjoni, huwa essenzjali li tali ftehim jinkludi rekwiżiti xierqa fir-rigward tar-regoli operazzjonali fl-Aġenzija Spazjali Ewropea, sabiex jiġu protetti l-interessi tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Jenħtieġ li l-ftehim ikun fih ukoll il-klawżoli kollha meħtieġa biex jiġu ssalvagwardjati l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.
Emenda 21
Proposta għal regolament
Premessa 31
(31)  Sabiex ir-rappreżentazzjoni tal-utenti tiġi inkorporata b'mod strutturali fil-governanza ta' GOVSATCOM u sabiex il-ħtiġijiet u r-rekwiżiti tal-utenti jiġu aggregati tul il-konfini nazzjonali u ċivili-militari, jenħtieġ li l-entitajiet rilevanti tal-Unjoni b'rabtiet iktar mill-qrib mal-utenti, bħall-Aġenzija Ewropea għad-Difiża, l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi, il-Kapaċità Militari ta' Ppjanar u ta' Kondotta/il-Kapaċità Ċivili ta' Ppjanar u ta' Kondotta u ċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni għal Rispons ta' Emerġenza ikollhom rwoli ta' koordinazzjoni għal gruppi speċifiċi ta' utenti. F'livell aggregat, jenħtieġ li l-Aġenzija u l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża rispettivament jirrappreżentaw il-komunitajiet tal-utenti ċivili u militari u jistgħu jimmonitorjaw l-użu operazzjonali, id-domanda, il-konformità mar-rekwiżiti u l-ħtiġijiet u r-rekwiżiti li qed jevolvu.
(31)  Sabiex ir-rappreżentanza tal-utenti tiġi inkorporata b'mod strutturali fil-governanza ta' GOVSATCOM u sabiex il-ħtiġijiet u r-rekwiżiti tal-utenti jiġu aggregati tul il-konfini nazzjonali u ċivili, jenħtieġ li l-entitajiet rilevanti tal-Unjoni b'rabtiet iktar mill-qrib mal-utenti, bħall-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima, l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi, il-Kapaċità Ċivili ta' Ppjanar u ta' Kondotta u ċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni għal Rispons ta' Emerġenza ikollhom rwoli ta' koordinazzjoni għal gruppi speċifiċi ta' utenti. F'livell aggregat, jenħtieġ li l-Aġenzija tirrappreżenta l-komunità tal-utenti u tista' timmonitorja l-użu operazzjonali, id-domanda, il-konformità mar-rekwiżiti u l-ħtiġijiet u r-rekwiżiti li qed jevolvu.
Emenda 22
Proposta għal regolament
Premessa 36
(36)  Sabiex tiġi żgurata ċ-ċirkolazzjoni sigura tal-informazzjoni, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli xierqa biex ikun hemm l-ekwivalenza tar-regoli dwar is-sigurtà għall-entitajiet pubbliċi u privati differenti, kif ukoll għall-persuni fiżiċi, involuti fl-implimentazzjoni tal-Programm.
(36)  Sabiex tiġi żgurata ċ-ċirkolazzjoni sigura tal-informazzjoni, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli xierqa biex ikun hemm l-ekwivalenza tar-regoli dwar is-sigurtà għall-entitajiet pubbliċi u privati differenti, kif ukoll għall-persuni fiżiċi, involuti fl-implimentazzjoni tal-Programm, bl-istabbiliment ta' diversi livelli ta' aċċess għal informazzjoni u, b'mod impliċitu, is-sigurtà tal-aċċess għall-informazzjoni.
Emenda 23
Proposta għal regolament
Premessa 36a (ġdida)
(36a)  Iċ-ċibersigurtà tal-infrastrutturi spazjali Ewropej, kemm tal-art kif ukoll tal-ispazju, hija ewlenija biex tiżgura l-kontinwità tal-operat tas-sistemi u l-kapaċità effettiva tagħhom biex iwettqu l-kompiti b'mod kontinwu u biex jipprovdu s-servizzi meħtieġa.
Emenda 24
Proposta għal regolament
Premessa 38
(38)  Għadd dejjem jikber ta' setturi ekonomiċi ewlenin, b'mod partikolari t-trasport, it-telekomunikazzjoni, l-agrikoltura u l-enerġija, kulma jmur qed jużaw is-sistemi tan-navigazzjoni bis-satellita, biex ma nsemmux is-sinerġiji ma' attivitajiet marbuta mas-sigurtà u mad-difiża tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Għalhekk, jenħtieġ li l-kontroll sħiħ tan-navigazzjoni bis-satellita jiggarantixxi l-indipendenza teknoloġika tal-Unjoni, inkluż iktar fit-tul għall-komponenti tat-tagħmir infrastrutturali, u jiżgura l-awtonomija strateġika tagħha.
(38)  Għadd dejjem akbar ta' setturi ekonomiċi ewlenin, b'mod partikolari t-trasport, it-telekomunikazzjonijiet, l-agrikoltura u l-enerġija, qegħdin jużaw dejjem aktar is-sistemi ta' navigazzjoni bis-satellita. In-navigazzjoni bis-satellita taqdi wkoll rwol fil-kuntest tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Għalhekk, jenħtieġ li l-kontroll sħiħ tan-navigazzjoni bis-satellita jiggarantixxi l-indipendenza teknoloġika tal-Unjoni, inkluż fuq terminu twil għall-komponenti tat-tagħmir infrastrutturali, u jiżgura l-awtonomija strateġika tagħha.
Emenda 25
Proposta għal regolament
Premessa 40
(40)  L-għan ta' EGNOS huwa li ttejjeb il-kwalità tas-sinjali miftuħa mis-sistemi globali eżistenti tan-navigazzjoni bis-satellita, b'mod partikolari dawk li jiġu emessi mis-sistema Galileo. Jenħtieġ li s-servizzi pprovduti minn EGNOS ikopru, bħala prijorità, it-territorji tal-Istati Membri li jinsabu ġeografikament fl-Ewropa, inklużi għal dan l-iskop l-Azores, il-Gżejjer Kanarji u l-Madeira, bl-għan li jkopru dawk it-territorji sal-aħħar tal-2025. Soġġett għall-fattibbiltà teknika u, għas-sikurezza tal-ħajja, abbażi ta' ftehimiet internazzjonali, il-kopertura ġeografika tas-servizzi pprovduti minn EGNOS tista' tiġi estiża għal reġjuni oħra tad-dinja. Mingħajr preġudizzju għar-Regolament [2018/XXXX] [ir-Regolament dwar l-EASA] u għall-monitoraġġ meħtieġ tal-kwalità tas-servizz ta' Galileo għal skopijiet tal-avjazzjoni, jenħtieġ li jiġi nnutat li filwaqt li s-sinjali emessi minn Galileo jistgħu jintużaw effettivament biex jiffaċilitaw il-pożizzjonament tal-inġenji tal-ajru, is-sistemi ta' awmentazzjoni lokali jew reġjonali biss bħall-EGNOS fl-Ewropa jistgħu jikkostitwixxu servizzi ta' ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) u servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru (ANS).
(40)  L-għan ta' EGNOS huwa li ttejjeb il-kwalità tas-sinjali miftuħa mis-sistemi globali eżistenti tan-navigazzjoni bis-satellita, b'mod partikolari dawk li jiġu emessi mis-sistema Galileo. Jenħtieġ li s-servizzi pprovduti minn EGNOS ikopru, bħala prijorità, it-territorji tal-Istati Membri li jinsabu ġeografikament fl-Ewropa, inklużi għal dan l-iskop l-Azores, il-Gżejjer Kanarji u l-Madeira, bl-għan li jkopru dawk it-territorji sal-aħħar tal-2025. Soġġett għall-fattibbiltà teknika u, għas-sikurezza tal-ħajja, abbażi ta' ftehimiet internazzjonali, il-kopertura ġeografika tas-servizzi pprovduti minn EGNOS tista' tiġi estiża għal reġjuni oħra tad-dinja. Mingħajr preġudizzju għar-Regolament  (UE) 2018/1139 tal-Parlament u tal-Kunsill1a u għall-monitoraġġ meħtieġ tal-kwalità tas-servizz ta' Galileo u s-sikurezza tal-prestazzjoni għal skopijiet tal-avjazzjoni, jenħtieġ li jiġi nnutat li filwaqt li s-sinjali emessi minn Galileo jistgħu jintużaw effettivament biex jiffaċilitaw il-pożizzjonament tal-inġenji tal-ajru, is-sistemi ta' awmentazzjoni lokali jew reġjonali biss bħall-EGNOS fl-Ewropa jistgħu jikkostitwixxu servizzi ta' ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) u servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru (ANS).
_________________
1a Ir-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2018 dwar regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2111/2005, (KE) Nru 1008/2008, (UE) Nru 996/2010, (UE) Nru 376/2014 u d-Direttivi 2014/30/UE u 2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 552/2004 u (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91, (ĠU L 212, 22.8.2018, p. 1).
Emenda 26
Proposta għal regolament
Premessa 40a (ġdida)
(40a)   L-EGNOS tista' tgħin lill-agrikoltura ta' preċiżjoni u tgħin lill-bdiewa Ewropej jeliminaw l-iskart, inaqqsu l-użu sproporzjonat ta' fertilizzanti u erbiċidi u jottimizzaw ir-rendiment tal-għelejjel. L-EGNOS diġà għandha "komunità tal-utenti" importanti, iżda l-għadd ta' makkinarji tal-biedja kompatibbli mat-teknoloġija tan-navigazzjoni huwa aktar limitat. Din il-kwistjoni jenħtieġ li tiġi indirizzata.
Emenda 27
Proposta għal regolament
Premessa 41
(41)  Huwa importanti li jiġu żgurati l-kontinwità, is-sostenibbiltà u d-disponibbiltà fil-ġejjieni tas-servizzi pprovduti bis-sistemi ta' Galileo u ta' EGNOS. F'ambjent li qed jinbidel u f'suq li qed jiżviluppa b'mod rapidu, jenħtieġ li l-iżvilupp tagħhom ikompli u jenħtieġ li jitħejjew ġenerazzjonijiet ġodda ta' dawn is-sistemi.
(41)  Huwa importanti li jiġu żgurati l-kontinwità, is-sostenibbiltà, is-sigurtà, l-affidabilità, il-preċiżjoni u d-disponibbiltà fil-ġejjieni tas-servizzi pprovduti bis-sistemi ta' Galileo u ta' EGNOS. F'ambjent li qed jinbidel u f'suq li qed jiżviluppa b'mod rapidu, jenħtieġ li l-iżvilupp tagħhom ikompli u jenħtieġ li jitħejjew ġenerazzjonijiet ġodda ta' dawn is-sistemi.
Emenda 28
Proposta għal regolament
Premessa 44a (ġdida)
(44a)    Bil-għan li jingħata appoġġ għall-isfruttament tas-servizzi pprovduti minn Galileo u EGNOS u biex jingħata appoġġ lis-servizzi downstream, b'mod partikolari fis-settur tat-trasport, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jiżvilupp standards u ċertifikazzjonijiet komuni fil-livell internazzjonali. 
Emenda 29
Proposta għal regolament
Premessa 45
(45)  Fid-dawl tal-importanza għal Galileo u għal EGNOS tal-infrastruttura tal-art tagħhom u tal-impatt tagħha fuq is-sigurtà tagħhom, jenħtieġ li tkun il-Kummissjoni li tistabbilixxi l-post fejn tinsab l-infrastruttura. Jenħtieġ li l-varar tal-infrastruttura tal-art tas-sistemi jkompli biex isegwi proċess miftuħ u trasparenti.
imħassar
Emenda 30
Proposta għal regolament
Premessa 46
(46)  Sabiex jiġu mmassimizzati l-benefiċċji soċjoekonomiċi ta' Galileo u ta' EGNOS, b'mod partikolari fil-qasam tas-sigurtà, jenħtieġ li l-użu tas-servizzi pprovduti minn EGNOS u minn Galileo f'politiki oħra tal-Unjoni jiġi promoss fejn dan ikun iġġustifikat u ta' benefiċċju.
(46)  Sabiex jiġu mmassimizzati l-benefiċċji soċjoekonomiċi ta' Galileo u ta' EGNOS, b'mod partikolari fil-qasam tas-sigurtà, jenħtieġ li l-użu tas-servizzi pprovduti minn EGNOS u minn Galileo f'politiki oħra tal-Unjoni jiġi integrat fejn dan ikun possibli. Il-miżuri li jinkoraġġixxu l-użu ta' dawk is-servizzi fl-Istati Membri kollha huma wkoll pass importanti fil-proċess.
Emenda 31
Proposta għal regolament
Premessa 47
(47)  Jenħtieġ li Copernicus jiżgura aċċess awtonomu għall-għarfien ambjentali u għat-teknoloġiji ewlenin għas-servizzi tal-osservazzjoni tad-dinja u tal-ġeoinformazzjoni, sabiex b'hekk l-Unjoni tkun tista' tikseb teħid tad-deċiżjonijiet u azzjonijiet indipendenti fl-oqsma tal-ambjent, tat-tibdil fil-klima, tal-protezzjoni ċivili, tas-sigurtà, kif ukoll tal-ekonomija diġitali, fost oħrajn.
(47)  Jenħtieġ li Copernicus jiżgura aċċess awtonomu għall-għarfien ambjentali u għat-teknoloġiji ewlenin għas-servizzi tal-osservazzjoni tad-dinja u tal-ġeoinformazzjoni, sabiex b'hekk l-Unjoni tkun tista' tikseb teħid tad-deċiżjonijiet u azzjonijiet indipendenti fl-oqsma tal-ambjent, inklużi tal-agrikoltura, tal-bijodiversità, tal-użu tal-art, tal-forestrija, tal-iżvilupp rurali u tas-sajd, tat-tibdil fil-klima, tas-siti ta' wirt kulturali, tal-protezzjoni ċivili, tas-sigurtà, inkluż tal-infrastrutturi, kif ukoll tal-ekonomija diġitali, fost oħrajn.
Emenda 32
Proposta għal regolament
Premessa 48
(48)  Jenħtieġ li Copernicus jiżgura u jkompli jibni fuq il-kontinwità mal-attivitajiet u mal-kisbiet fil-qafas tar-Regolament (UE) Nru 377/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill17 li jistabbilixxi l-programm tal-Unjoni ta' osservazzjoni u ta' monitoraġġ tad-dinja (Copernicus) kif ukoll tar-Regolament (UE) Nru 911/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-programm Ewropew ta' monitoraġġ tad-dinja (GMES) u l-operazzjonijiet inizjali tiegħu18 li jistabbilixxi l-programm predeċessur tal-Monitoraġġ Globali għall-Ambjent u għas-Sigurtà (GMES) u r-regoli għall-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet inizjali tiegħu, filwaqt li jitqiesu x-xejriet reċenti fir-riċerka, fl-avvanzi teknoloġiċi u fl-innovazzjonijiet li jkollhom impatt fuq il-qasam tal-osservazzjoni tad-dinja, kif ukoll l-iżviluppi fl-analitika tal-big data u fl-Intelliġenza Artifiċjali, u l-istrateġiji u l-inizjattivi relatati fil-livell tal-Unjoni19. Kemm jista' jkun, jenħtieġ li juża wkoll il-kapaċitajiet għall-osservazzjonijiet spazjali tal-Istati Membri, tal-Aġenzija Spazjali Ewropea u ta' EUMETSAT20, kif ukoll ta' entitajiet oħra, inklużi l-inizjattivi kummerċjali fl-Ewropa, u b'hekk jagħti kontribut ukoll għall-iżvilupp ta' settur spazjali kummerċjali vijabbli fl-Ewropa. Fejn ikun fattibbli u xieraq, jenħtieġ li juża wkoll id-data fil-post u anċillari disponibbli pprovduta b'mod prinċipali mill-Istati Membri b'konformità mad-Direttiva 2007/2/KE21. Jenħtieġ li l-Kummissjoni taħdem flimkien mal-Istati Membri u mal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent biex tiżgura aċċess u użu effiċjenti tas-settijiet tad-data fil-post għal Copernicus.
(48)  Il-kapaċitajiet eżistenti jenħtieġ li jiġu żviluppati aktar u jenħtieġ li jiġu kkomplementati b'assi ġodda li jistgħu jiġu żviluppati b'mod konġunt fost l-entitajiet responsabbli. Għal dak il-għan, il-Kummissjoni jenħtieġ li taħdem mill-qrib mal-Aġenzija Spazjali Ewropea, l-Istati Membri u, fejn applikabbli, entitajiet oħra proprjetarji ta' spazju rilevanti u assi in situ. Jenħtieġ li Copernicus jiżgura u jkompli jibni fuq il-kontinwità mal-attivitajiet u mal-kisbiet fil-qafas tar-Regolament (UE) Nru 377/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill17 li jistabbilixxi l-programm tal-Unjoni ta' osservazzjoni u ta' monitoraġġ tad-dinja (Copernicus) kif ukoll tar-Regolament (UE) Nru 911/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-programm Ewropew ta' monitoraġġ tad-dinja (GMES) u l-operazzjonijiet inizjali tiegħu18 li jistabbilixxi l-programm predeċessur tal-Monitoraġġ Globali għall-Ambjent u għas-Sigurtà (GMES) u r-regoli għall-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet inizjali tiegħu, filwaqt li jitqiesu x-xejriet reċenti fir-riċerka, fl-avvanzi teknoloġiċi u fl-innovazzjonijiet li jkollhom impatt fuq il-qasam tal-osservazzjoni tad-dinja, kif ukoll l-iżviluppi fl-analitika tal-big data u fl-Intelliġenza Artifiċjali, u l-istrateġiji u l-inizjattivi relatati fil-livell tal-Unjoni19. Kemm jista' jkun, jenħtieġ li juża wkoll il-kapaċitajiet għall-osservazzjonijiet spazjali tal-Istati Membri, tal-Aġenzija Spazjali Ewropea u ta' EUMETSAT20, kif ukoll ta' entitajiet oħra, inklużi l-inizjattivi kummerċjali fl-Ewropa, u b'hekk jagħti kontribut ukoll għall-iżvilupp ta' settur spazjali kummerċjali vijabbli fl-Ewropa. Fejn ikun fattibbli u xieraq, jenħtieġ li juża wkoll id-data in situ u anċillari disponibbli pprovduta b'mod prinċipali mill-Istati Membri b'konformità mad-Direttiva 2007/2/KE21. Jenħtieġ li l-Kummissjoni taħdem flimkien mal-Istati Membri u mal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent biex tiżgura aċċess u użu effiċjenti tas-settijiet tad-data in situ għal Copernicus.
__________________
__________________
17 Ir-Regolament (UE) Nru 377/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-Programm Copernicus u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 911/2010 (ĠU L 122, 24.4.2014, p. 44).
17 Ir-Regolament (UE) Nru 377/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-Programm Copernicus u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 911/2010 (ĠU L 122, 24.4.2014, p. 44).
18 Ir-Regolament (UE) Nru 911/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2010 dwar il-programm Ewropew ta' monitoraġġ tad-dinja (GMES) u l-operazzjonijiet inizjali tiegħu (2011-2013)(ĠU L 276, 20.10.2010, p. 1).
18 Ir-Regolament (UE) Nru 911/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2010 dwar il-programm Ewropew ta' monitoraġġ tad-dinja (GMES) u l-operazzjonijiet inizjali tiegħu (2011-2013)(ĠU L 276, 20.10.2010, p. 1).
19 Il-Komunikazzjoni "L-Intelliġenza Artifiċjali għall-Ewropa" (COM(2018)0237), il-Komunikazzjoni "Għal spazju tad-data komuni Ewropew" (COM(2018)0232), il-Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-Impriża Konġunta Ewropea tal-Computing ta' Prestazzjoni Għolja (COM(2018)0008).
19 Il-Komunikazzjoni "L-Intelliġenza Artifiċjali għall-Ewropa" (COM(2018)0237), il-Komunikazzjoni "Għal spazju tad-data komuni Ewropew" (COM(2018)0232), il-Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-Impriża Konġunta Ewropea tal-Computing ta' Prestazzjoni Għolja (COM(2018)0008).
20 L-Organizzazzjoni Ewropea għall-Esplojtazzjoni tas-Satelliti Meteoroloġiċi
20 L-Organizzazzjoni Ewropea għall-Esplojtazzjoni tas-Satelliti Meteoroloġiċi
21 Id-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2007 li tistabbilixxi Infrastruttura għall-Informazzjoni Ġeografika fil-Komunità Ewropea (Inspire).
21 Id-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2007 li tistabbilixxi Infrastruttura għall-Informazzjoni Ġeografika fil-Komunità Ewropea (Inspire).
Emenda 33
Proposta għal regolament
Premessa 49a (ġdida)
(49a)  Il-potenzjal sħiħ ta' Copernicus għas-soċjetà u l-ekonomija tal-Unjoni jenħtieġ li jiġi sfruttat kompletament lil hinn mill-benefiċjarji diretti billi jiġu intensifikati l-miżuri tal-użu min-naħa tal-utenti, li jirrikjedi azzjoni ulterjuri sabiex id-data tkun tista' tintuża minn persuni mhux speċjalisti u b'hekk jiġu stimolati t-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi u t-trasferimenti tal-għarfien;
Emenda 34
Proposta għal regolament
Premessa 52
(52)  Fir-rigward tal-akkwiżizzjoni tad-data, jenħtieġ li l-attivitajiet fil-qafas ta' Copernicus ikollhom l-għan li jlestu u jżommu l-infrastrutturi spazjali eżistenti, iħejju s-sostituzzjoni fit-tul tas-satelliti fi tmiem iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, kif ukoll jagħtu bidu għal missjonijiet ġodda li jindirizzaw sistemi ġodda ta' osservazzjoni biex jingħata sostenn għall-issodisfar tal-isfida tat-tibdil fil-klima globali (eż. il-monitoraġġ tal-emissjonijiet antropoġeniċi ta' CO2 u ta' emissjonijiet oħra tal-gassijiet b'effett ta' serra). Jenħtieġ li l-attivitajiet fil-qafas ta' Copernicus jespandu l-kopertura globali tal-monitoraġġ fuq ir-reġjuni polari u jagħtu sostenn għall-assigurazzjoni tal-konformità ambjentali, għall-monitoraġġ u għar-rapportar ambjentali statutorji, u għall-applikazzjonijiet ambjentali innovattivi (eż. għall-monitoraġġ tal-għelejjel, għall-ġestjoni tal-ilma u għall-monitoraġġ imtejjeb tan-nirien). B'dan il-mod, jenħtieġ li Copernicus jingrana u jieħu vantaġġ massimu mill-investimenti li jkunu saru fil-qafas tal-perjodu ta' finanzjament preċedenti (2014-2020), filwaqt li jesplora mudelli operazzjonali u ta' negozju ġodda biex jikkumplementaw b'mod ulterjuri l-kapaċitajiet ta' Copernicus. Jenħtieġ ukoll li Copernicus jissejjes fuq sħubijiet ta' suċċess mal-Istati Membri biex ikompli jiżviluppa d-dimensjoni tas-sigurtà tiegħu fil-qafas ta' mekkaniżmi xierqa ta' governanza, sabiex iwieġeb għall-ħtiġijiet tal-utenti li qed jevolvu.
(52)  Fir-rigward tal-akkwiżizzjoni tad-data, jenħtieġ li l-attivitajiet fil-qafas ta' Copernicus ikollhom l-għan li jlestu u jżommu l-infrastrutturi spazjali eżistenti, iħejju s-sostituzzjoni fit-tul tas-satelliti fi tmiem iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, kif ukoll jagħtu bidu għal missjonijiet ġodda, li l-fattibbiltà tagħhom bħalissa qiegħda tiġi esplorata mill-Aġenzija Spazjali Ewropea, li jindirizzaw sistemi ġodda ta' osservazzjoni biex jingħata sostenn għall-issodisfar tal-isfida tat-tibdil fil-klima globali (eż. il-monitoraġġ tal-emissjonijiet antropoġeniċi ta' CO2 u ta' emissjonijiet oħra tal-gassijiet b'effett ta' serra). Jenħtieġ li l-attivitajiet fil-qafas ta' Copernicus jespandu l-kopertura globali tal-monitoraġġ fuq ir-reġjuni polari u jagħtu sostenn għall-assigurazzjoni tal-konformità ambjentali, għall-monitoraġġ u għar-rapportar ambjentali statutorji, u għall-applikazzjonijiet ambjentali innovattivi (eż. għall-monitoraġġ tal-għelejjel, għall-ġestjoni tal-ilma u għall-monitoraġġ imtejjeb tan-nirien). B'dan il-mod, jenħtieġ li Copernicus jingrana u jieħu vantaġġ massimu mill-investimenti li jkunu saru fil-qafas tal-perjodu ta' finanzjament preċedenti (2014-2020), filwaqt li jesplora mudelli operazzjonali u ta' negozju ġodda biex jikkumplementaw b'mod ulterjuri l-kapaċitajiet ta' Copernicus. Jenħtieġ ukoll li Copernicus jissejjes fuq sħubijiet ta' suċċess mal-Istati Membri biex ikompli jiżviluppa d-dimensjoni tas-sigurtà tiegħu fil-qafas ta' mekkaniżmi xierqa ta' governanza, sabiex iwieġeb għall-ħtiġijiet tal-utenti li qed jevolvu.
Emenda 35
Proposta għal regolament
Premessa 53
(53)  Bħala parti mill-funzjoni tal-ipproċessar tad-data u tal-informazzjoni, jenħtieġ li Copernicus jiżgura s-sostenibbiltà fit-tul u l-iżvilupp ulterjuri tas-servizzi ewlenin ta' Copernicus, filwaqt li jipprovdi l-informazzjoni sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tas-settur pubbliku u dawk li jirriżultaw mill-impenji internazzjonali tal-Unjoni, u sabiex jiġu mmassimizzati l-opportunitajiet għal esplojtazzjoni kummerċjali. B'mod partikolari, jenħtieġ li Copernicus iwassal informazzjoni dwar l-istat tal-atmosfera fuq skala lokali, nazzjonali, Ewropea u globali; informazzjoni dwar l-istat tal-oċeani; informazzjoni b'sostenn għall-monitoraġġ tal-art li jappoġġa l-implimentazzjoni ta' politiki lokali, nazzjonali u tal-Unjoni; informazzjoni b'sostenn għall-adattament għat-tibdil fil-klima u għall-mitigazzjoni tiegħu; informazzjoni ġeospazjali b'sostenn għall-ġestjoni tal-emerġenzi, inkluż permezz ta' attivitajiet ta' prevenzjoni, għall-assigurazzjoni tal-konformità ambjentali, kif ukoll għas-sigurtà ċivili inkluż is-sostenn għall-azzjoni esterna tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tidentifika arranġamenti kuntrattwali xierqa favur is-sostenibbiltà tal-forniment tas-servizzi.
(53)  Bħala parti mill-funzjoni tal-ipproċessar tad-data u tal-informazzjoni, jenħtieġ li Copernicus jiżgura s-sostenibbiltà fit-tul u l-iżvilupp ulterjuri tas-servizzi ewlenin ta' Copernicus, filwaqt li jipprovdi l-informazzjoni sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tas-settur pubbliku u dawk li jirriżultaw mill-impenji internazzjonali tal-Unjoni, u sabiex jiġu mmassimizzati l-opportunitajiet għal esplojtazzjoni kummerċjali. B'mod partikolari, jenħtieġ li Copernicus iwassal informazzjoni dwar l-istat tal-atmosfera fuq skala lokali, nazzjonali, Ewropea u globali, inkluża dwar il-kwalità tal-arja; informazzjoni dwar l-istat tal-oċeani; informazzjoni b'sostenn għall-monitoraġġ tal-art li jappoġġa l-implimentazzjoni ta' politiki lokali, nazzjonali u tal-Unjoni; informazzjoni b'sostenn għall-adattament għat-tibdil fil-klima u għall-mitigazzjoni tiegħu; informazzjoni ġeospazjali b'sostenn għall-ġestjoni tal-emerġenzi, inkluż permezz ta' attivitajiet ta' prevenzjoni, għall-assigurazzjoni tal-konformità ambjentali, kif ukoll għas-sigurtà ċivili inkluż is-sostenn għall-azzjoni esterna tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tidentifika arranġamenti kuntrattwali xierqa favur is-sostenibbiltà tal-forniment tas-servizzi.
Emenda 36
Proposta għal regolament
Premessa 54a (ġdida)
(54a)  F'dan il-kuntest, sabiex jintlaħqu l-objettivi ta' Copernicus fuq bażi sostenibbli, jista' jiġi stabbilit kumitat (is-sottokumitat Copernicus) biex jassisti lill-Kummissjoni fl-iżgurar tal-koordinazzjoni tal-kontributi lil Copernicus mill-Unjoni, il-fora tal-utenti, l-Istati Membri u l-organizzazzjonijiet intergovernattivi kif ukoll is-settur privat, billi jagħmel l-aħjar użu tal-kapaċitajiet eżistenti u jidentifika lakuni li għandhom jiġu indirizzati fil-livell tal-Unjoni.
Emenda 37
Proposta għal regolament
Premessa 55
(55)  L-implimentazzjoni tas-servizzi ta' Copernicus jenħtieġ li tiffaċilita l-użu pubbliku tas-servizzi peress li l-utenti jkunu jistgħu jantiċipaw id-disponibbiltà u l-evoluzzjoni tas-servizzi kif ukoll il-kooperazzjoni mal-Istati Membri u ma' partijiet oħra. Għal dan l-għan, jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-entitajiet inkarigati tagħha li jipprovdu s-servizzi jinvolvu ruħhom mill-qrib ma' komunitajiet tal-utenti differenti mill-Ewropa kollha fl-iżvilupp ulterjuri tal-portafoll tas-servizzi u tal-informazzjoni ta' Copernicus sabiex jiżguraw li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet ta' politika u dawk tas-settur pubbliku li qed jevolvu u għaldaqstant ikun jista' jiġi mmassimizzat l-użu tad-data tal-osservazzjoni tad-dinja. Jenħtieġ li l-Kummissjoni taħdem flimkien mal-Istati Membri biex jiġi żviluppat il-komponent fil-post ta' Copernicus u biex tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni tas-settijiet tad-data fil-post mas-settijiet tad-data spazjali għas-servizzi aġġornati ta' Copernicus.
(55)  L-implimentazzjoni tas-servizzi ta' Copernicus jenħtieġ li tiffaċilita l-użu pubbliku tas-servizzi peress li l-utenti jkunu jistgħu jantiċipaw id-disponibbiltà u l-evoluzzjoni tas-servizzi kif ukoll il-kooperazzjoni mal-Istati Membri u ma' partijiet oħra. Għal dan l-għan, jenħtieġ li l-Aġenzija u l-entitajiet inkarigati minn Copernicus jinvolvu ruħhom mill-qrib ma' komunitajiet tal-utenti differenti mill-Ewropa kollha fl-iżvilupp ulterjuri tal-portafoll tas-servizzi u tal-informazzjoni ta' Copernicus sabiex jiżguraw li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet ta' politika u dawk tas-settur pubbliku li qed jevolvu u għaldaqstant ikun jista' jiġi mmassimizzat l-użu tad-data tal-osservazzjoni tad-dinja fl-interess taċ-ċittadini Ewropej. Jenħtieġ li l-Kummissjoni taħdem flimkien mal-Istati Membri biex jiġi żviluppat il-komponent fil-post ta' Copernicus u biex tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni tas-settijiet tad-data fil-post mas-settijiet tad-data spazjali għas-servizzi aġġornati ta' Copernicus.
Emenda 38
Proposta għal regolament
Premessa 56a (ġdida)
(56a)  L-Istati Membri, il-Kummissjoni u l-entitajiet responsabbli jenħtieġ li perjodikament imexxu l-kampanji ta' informazzjoni ta' Copernicus dwar il-benefiċċji tal-programm, fejn jagħtu aċċess għall-informazzjoni u d-data rilevanti lill-utenti potenzjali kollha.
Emenda 39
Proposta għal regolament
Premessa 57a (ġdida)
(57a)  Is-servizzi tat-Tibdil fil-Klima ta' Copernicus, għalkemm għadhom f'fażi preoperattiva, diġà mexjin fid-direzzjoni t-tajba peress li l-għadd ta' utenti rdoppja bejn l-2015 u l-2016. Is-servizzi kollha tat-Tibdil fil-Klima jenħtieġ li jibdew joperaw bis-sħiħ mill-aktar fis possibbli u b'hekk jipprovdu l-fluss kontinwu tad-data meħtieġa għal azzjonijiet effettivi ta' mitigazzjoni u ta' adattament għat-tibdil fil-klima;
Emenda 40
Proposta għal regolament
Premessa 59
(59)  Sabiex jippromwovu u jiffaċilitaw l-użu tad-data u tat-teknoloġiji tal-osservazzjoni tad-dinja mill-awtoritajiet lokali, mill-impriżi żgħar u ta' daqs medju, mix-xjentisti u mir-riċerkaturi, jenħtieġ li permezz ta' attivitajiet tal-użu mill-utenti, jiġu promossi netwerks iddedikati għad-distribuzzjoni tad-data ta' Copernicus, li jinkludu l-korpi nazzjonali u reġjonali. Għal dan l-għan, jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jagħmlu l-almu tagħhom biex jistabbilixxu rabtiet iktar mill-qrib bejn Copernicus u l-politiki nazzjonali u tal-Unjoni sabiex jagħtu spinta lid-domanda għall-applikazzjonijiet u għas-servizzi kummerċjali u jippermettu lill-impriżi, b'mod partikolari l-impriżi żgħar u ta' daqs medju u n-negozji ġodda, jiżviluppaw applikazzjonijiet ibbażati fuq id-data u l-informazzjoni ta' Copernicus, bl-għan li fl-Ewropa tiġi żviluppata ekosistema tad-data tal-osservazzjoni tad-dinja li tkun kompetittiva.
(59)  Sabiex jippromwovu u jiffaċilitaw l-użu tad-data u tat-teknoloġiji tal-osservazzjoni tad-dinja mill-awtoritajiet lokali u reġjonali, mill-impriżi żgħar u ta' daqs medju, mix-xjentisti u mir-riċerkaturi, jenħtieġ li permezz ta' attivitajiet tal-użu mill-utenti, jiġu promossi netwerks iddedikati għad-distribuzzjoni tad-data ta' Copernicus, li jinkludu l-korpi nazzjonali u reġjonali. Għal dan l-għan, jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jagħmlu l-almu tagħhom biex jistabbilixxu rabtiet iktar mill-qrib bejn Copernicus u l-politiki nazzjonali u tal-Unjoni sabiex jagħtu spinta lid-domanda għall-applikazzjonijiet u għas-servizzi kummerċjali u jippermettu lill-impriżi, b'mod partikolari l-impriżi żgħar u ta' daqs medju u n-negozji ġodda, jiżviluppaw applikazzjonijiet ibbażati fuq id-data u l-informazzjoni ta' Copernicus, bl-għan li fl-Ewropa tiġi żviluppata ekosistema tad-data tal-osservazzjoni tad-dinja li tkun kompetittiva.
Emenda 41
Proposta għal regolament
Premessa 59a (ġdida)
(59a)   Minħabba l-potenzjal kbir tal-immaġni satellitari għall-ġestjoni tar-riżorsi sostenibbli u effiċjenti, li tipprovdi informazzjoni affidabbli u f'waqtha, pereżempju, dwar il-kundizzjonijiet tal-għelejjel u tal-ħamrija, dak is-servizz jenħtieġ li jittejjeb aktar biex jissodisfa l-ħtiġijiet tal-utent finali u jiżgura l-kollegament tad-data.
Emenda 42
Proposta għal regolament
Premessa 62
(62)  Wara t-talbiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, l-Unjoni stabbiliet qafas għall-appoġġ tas-sorveljanza u l-insegwiment fl-ispazju (SST) permezz tad-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 li tistabbilixxi Qafas għall-Appoġġ tas-Sorveljanza u l-Insegwiment fl-Ispazju24. It-tifrik spazjali sar theddida serja għas-sigurtà, għas-sikurezza u għas-sostenibbiltà tal-attivitajiet spazjali. Għalhekk, l-SST huwa primordjali sabiex tiġi kkonservata l-kontinwità tal-komponenti tal-Programm u tal-kontribuzzjonijiet tagħhom għall-politiki tal-Unjoni. Billi jipprova jipprevjeni l-proliferazzjoni tat-tifrik spazjali, l-SST jagħti kontribut għall-iżgurar ta' aċċess sostenibbli u garantit għall-ispazju u għall-użu tiegħu, bħala ġid komuni globali.
(62)  Wara t-talbiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, l-Unjoni stabbiliet qafas għall-appoġġ tas-sorveljanza u l-insegwiment fl-ispazju (SST) permezz tad-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24. It-tifrik spazjali sar theddida serja għas-sigurtà, għas-sikurezza u għas-sostenibbiltà tal-attivitajiet spazjali. Għalhekk, l-SST huwa primordjali sabiex tiġi kkonservata l-kontinwità tal-komponenti tal-Programm u tal-kontribuzzjonijiet tagħhom għall-politiki tal-Unjoni. Billi jipprova jipprevjeni l-proliferazzjoni tat-tifrik spazjali, l-SST jagħti kontribut għall-iżgurar ta' aċċess sostenibbli u garantit għall-ispazju u għall-użu tiegħu, bħala ġid komuni globali. L-SST huwa maħsub ukoll biex jiffaċilita t-tħejjija ta' proġetti Ewropej ta' "tindif" tal-orbita madwar id-dinja.
__________________
__________________
24 ĠU L 158, 27.5.2014, p. 227.
24 Id-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 li tistabbilixxi Qafas għall-Appoġġ tas-Sorveljanza u l-Insegwiment fl-Ispazju (ĠU L 158, 27.5.2014, p. 227).
Emenda 43
Proposta għal regolament
Premessa 63
(63)  Jenħtieġ li l-SST ikompli jiżviluppa l-prestazzjoni u l-awtonomija tal-kapaċitajiet tal-SST. Għal dan l-għan, jenħtieġ li jwassal għall-istabbiliment ta' katalogu Ewropew awtonomu tal-oġġetti spazjali, imsejjes fuq id-data min-netwerk ta' sensuri tal-SST. Jenħtieġ ukoll li l-SST ikompli jagħti sostenn għat-tħaddim u għat-twassil tas-servizzi tal-SST. Peress li l-SST huwa sistema ffokata fuq l-utenti, jenħtieġ li jkun hemm fis-seħħ mekkaniżmi xierqa għall-ġbir tar-rekwiżiti tal-utenti, inklużi dawk marbuta mas-sigurtà.
(63)  Jenħtieġ li l-SST ikompli jiżviluppa l-prestazzjoni u l-awtonomija tal-kapaċitajiet tal-SST. Għal dan l-għan, jenħtieġ li jwassal għall-istabbiliment ta' katalogu Ewropew awtonomu tal-oġġetti spazjali, imsejjes fuq id-data min-netwerk ta' sensuri tal-SST. Il-katalogu jista' jsegwi l-eżempju ta' nazzjonijiet oħra li jwettqu attivitajiet fl-ispazju u jagħmel xi ftit mid-data tiegħu disponibbli għal finijiet mhux kummerċjali u ta' riċerka. Jenħtieġ ukoll li l-SST ikompli jagħti sostenn għat-tħaddim u għat-twassil tas-servizzi tal-SST. Peress li l-SST huwa sistema ffokata fuq l-utenti, jenħtieġ li jkun hemm fis-seħħ mekkaniżmi xierqa għall-ġbir tar-rekwiżiti tal-utenti, inklużi dawk marbuta mas-sigurtà, u t-trażmissjoni ta' informazzjoni rilevanti lil u minn istituzzjonijiet pubbliċi biex tittejjeb l-effettività tas-sistema.
Emenda 44
Proposta għal regolament
Premessa 67
(67)  Barra minn hekk, jenħtieġ li l-SST ikun kumplementari għall-miżuri ta' mitigazzjoni eżistenti, bħal pereżempju l-Linji Gwida dwar il-Mitigazzjoni tat-Tifrik Spazjali tal-Kumitat dwar l-Użu Paċifiku tal-Ispazju (COPUOS) u l-Linji Gwida għas-Sostenibbiltà fit-Tul tal-Attivitajiet Spazjali lil Hinn mill-Atmosfera, jew inizjattivi oħra, sabiex jiġu żgurati s-sikurezza, is-sigurtà u s-sostenibbiltà tal-attivitajiet spazjali lil hinn mill-atmosfera. Bil-ħsieb li jitnaqqsu r-riskji ta' kolliżjoni, l-SST jista' wkoll ifittex sinerġiji ma' inizjattivi ta' tneħħija attiva u ma' miżuri ta' passivazzjoni tat-tifrik spazjali. Jenħtieġ li l-SST jagħti kontribut għall-iżgurar tal-użu u tal-esplorazzjoni tal-ispazju b'mod paċifiku lil hinn mill-atmosfera. Iż-żieda ta' attivitajiet spazjali jaf ikollha implikazzjoni fuq l-inizjattivi internazzjonali fil-qasam tal-ġestjoni tat-traffiku spazjali. Jenħtieġ li l-Unjoni timmonitorja dawk l-iżviluppi u tista' tqishom fil-kuntest tar-rieżami ta' nofs it-terminu tal-QFP attwali.
(67)  Barra minn hekk, jenħtieġ li l-SST ikun kumplementari għall-miżuri ta' mitigazzjoni eżistenti, bħal pereżempju l-Linji Gwida dwar il-Mitigazzjoni tat-Tifrik Spazjali tal-Kumitat dwar l-Użu Paċifiku tal-Ispazju (COPUOS) u l-Linji Gwida għas-Sostenibbiltà fit-Tul tal-Attivitajiet Spazjali lil Hinn mill-Atmosfera, jew inizjattivi oħra, sabiex jiġu żgurati s-sikurezza, is-sigurtà u s-sostenibbiltà tal-attivitajiet spazjali lil hinn mill-atmosfera. Bil-ħsieb li jitnaqqsu r-riskji ta' kolliżjoni, l-SST jista' wkoll ifittex sinerġiji ma' inizjattivi li għandhom l-għan li jippromwovu l-iżvilupp u l-użu ta' sistemi teknoloġiċi ddisinjati għat-tneħħija attiva tat-tifrik spazjali. Jenħtieġ li l-SST jagħti kontribut għall-iżgurar tal-użu u tal-esplorazzjoni tal-ispazju b'mod paċifiku lil hinn mill-atmosfera. Iż-żieda ta' attivitajiet spazjali jaf ikollha implikazzjoni fuq l-inizjattivi internazzjonali fil-qasam tal-ġestjoni tat-traffiku spazjali. Jenħtieġ li l-Unjoni timmonitorja dawk l-iżviluppi u tista' tqishom fil-kuntest tar-rieżami ta' nofs it-terminu tal-QFP attwali.
Emenda 45
Proposta għal regolament
Premessa 70
(70)  L-avvenimenti estremi u maġġuri tat-temp spazjali (SWE) jistgħu jheddu s-sikurezza taċ-ċittadini u jfixklu l-operazzjonijiet tal-infrastruttura spazjali u tal-art. Għalhekk, jenħtieġ li tiġi stabbilita funzjoni tat-temp spazjali bħala parti mill-Programm bl-għan li jiġu vvalutati r-riskji tat-temp spazjali u l-ħtiġijiet korrispondenti tal-utenti, titqajjem kuxjenza dwar ir-riskji tat-temp spazjali, jiġi żgurat it-twassil tas-servizzi tat-temp spazjali ffokati fuq l-utenti, u jittejbu l-kapaċitajiet tal-Istati Membri li jipproduċu servizz tat-temp spazjali. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħti prijorità lil dawk is-setturi li jridu jiġu pprovduti b'servizzi operazzjonali tat-temp spazjali filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-utenti, ir-riskji u l-istat ta' tħejjija teknoloġika. Fit-tul, jistgħu jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta' setturi oħra. It-twassil ta' servizzi fil-livell tal-Unjoni skont il-ħtiġijiet tal-utenti jkun jirrikjedi attivitajiet ta' riċerka u ta' żvilupp immirati, ikkoordinati u kontinwi biex jagħtu sostenn għall-evoluzzjoni tas-servizzi tat-temp spazjali. Jenħtieġ li t-twassil ta' servizzi tat-temp spazjali jissejjes fuq il-kapaċitajiet eżistenti nazzjonali u tal-Unjoni u jippermetti l-parteċipazzjoni wiesgħa tal-Istati Membri u l-involviment tas-settur privat.
(70)  L-avvenimenti estremi u maġġuri tat-temp spazjali (SWE) jistgħu jheddu s-sikurezza taċ-ċittadini u jfixklu l-operazzjonijiet tal-infrastruttura spazjali u tal-art. Għalhekk, jenħtieġ li tiġi stabbilita funzjoni tat-temp spazjali bħala parti mill-Programm bl-għan li jiġu vvalutati r-riskji tat-temp spazjali u l-ħtiġijiet korrispondenti tal-utenti, titqajjem kuxjenza dwar ir-riskji tat-temp spazjali, jiġi żgurat it-twassil tas-servizzi tat-temp spazjali ffokati fuq l-utenti, u jittejbu l-kapaċitajiet tal-Istati Membri li jipproduċu servizz tat-temp spazjali. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħti prijorità lil dawk is-setturi li jridu jiġu pprovduti b'servizzi operazzjonali tat-temp spazjali filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-utenti, ir-riskji u l-istat ta' tħejjija teknoloġika. Fit-tul, jistgħu jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta' setturi oħra. It-twassil ta' servizzi fil-livell tal-Unjoni skont il-ħtiġijiet tal-utenti jkun jirrikjedi attivitajiet ta' riċerka u ta' żvilupp immirati, ikkoordinati u kontinwi biex jagħtu sostenn għall-evoluzzjoni tas-servizzi tat-temp spazjali. Jenħtieġ li t-twassil ta' servizzi tat-temp spazjali jissejjes fuq il-kapaċitajiet eżistenti nazzjonali u tal-Unjoni u jippermetti l-parteċipazzjoni wiesgħa tal-Istati Membri, tal-organizzazzjonijiet internazzjonali u l-involviment tas-settur privat.
Emenda 46
Proposta għal regolament
Premessa 73
(73)  GOVSATCOM hija programm iffokat fuq l-utenti, b'dimensjoni ta' sigurtà qawwija. Il-każijiet tal-użu jistgħu jiġu analizzati għal tliet familji prinċipali: il-ġestjoni tal-kriżijiet, li tista' tinkludi l-missjonijiet u l-operazzjonijiet ċivili u militari tas-Sigurtà u tad-Difiża Komuni, id-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem, il-kriżijiet umanitarji, u l-emerġenzi marittimi; is-sorveljanza, li tista' tinkludi s-sorveljanza tal-fruntieri, is-sorveljanza ta' qabel il-fruntieri, is-sorveljanza tal-fruntieri fil-baħar, is-sorveljanza marittima u s-sorveljanza tat-traffikar illegali; u l-infrastrutturi ewlenin, li jistgħu jinkludu n-netwerk diplomatiku, il-komunikazzjoni tal-pulizija, l-infrastrutturi kritiċi (eż. l-enerġija, it-trasport, l-ilqugħ tal-ilma) u l-infrastrutturi spazjali.
(73)  GOVSATCOM hija programm iffokat fuq l-utenti, b'dimensjoni ta' sigurtà qawwija. Il-każijiet tal-użu jistgħu jiġu analizzati għal tliet familji prinċipali: il-ġestjoni tal-kriżijiet, id-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem, il-kriżijiet umanitarji, u l-emerġenzi marittimi; is-sorveljanza, li tista' tinkludi s-sorveljanza tal-fruntieri, is-sorveljanza ta' qabel il-fruntieri, is-sorveljanza tal-fruntieri fil-baħar, is-sorveljanza marittima u s-sorveljanza tat-traffikar illegali; u l-infrastrutturi ewlenin, li jistgħu jinkludu n-netwerk diplomatiku, il-komunikazzjoni tal-pulizija, l-infrastruttura diġitali (eż. ċentri tad-data, servers), l-infrastrutturi kritiċi (eż. l-enerġija, it-trasport, l-ilqugħ tal-ilma bħal digi) u l-infrastrutturi spazjali.
Emenda 47
Proposta għal regolament
Premessa 78
(78)  Għall-utenti tal-komunikazzjoni bis-satellita, it-tagħmir tal-utenti huwa l-iktar interfaċċa operazzjonali importanti. L-approċċ tal-UE għall-GOVSATCOM jagħmilha possibbli għall-biċċa l-kbira tal-utenti li jkomplu jużaw it-tagħmir eżistenti tagħhom għas-servizzi ta' GOVSATCOM diment li jużaw teknoloġiji tal-Unjoni.
(78)  Għall-utenti tal-komunikazzjoni bis-satellita, it-tagħmir tal-utenti huwa l-iktar interfaċċa operazzjonali importanti. L-approċċ tal-UE għall-GOVSATCOM jenħtieġ li jagħmilha possibbli għall-utenti li jkomplu jużaw it-tagħmir eżistenti tagħhom għas-servizzi ta' GOVSATCOM.
Emenda 48
Proposta għal regolament
Premessa 86
(86)  L-infrastruttura ddedikata għall-Programm jaf tirrikjedi riċerka u innovazzjoni addizzjonali, li jistgħu jingħataw sostenn fil-qafas ta' Horizon Europe, bl-għan li jkun hemm koerenza mal-attivitajiet f'dan il-qasam tal-Aġenzija Spazjali Ewropea. Jenħtieġ li s-sinerġiji ma' Horizon Europe jiżguraw li l-ħtiġijiet ta' riċerka u ta' innovazzjoni tas-settur spazjali jiġu identifikati u stabbiliti bħala parti mill-proċess ta' ppjanar strateġiku għar-riċerka u għall-innovazzjoni. Id-data u s-servizzi spazjali li jkunu disponibbli mingħajr ħlas bis-saħħa tal-Programm se jintużaw biex jiġu żviluppati soluzzjoni rivoluzzjonarji permezz tar-riċerka u tal-innovazzjoni, inkluż f'Horizon Europe, b'mod partikolari għall-ikel sostenibbli u għar-riżorsi naturali, għall-monitoraġġ tal-klima, għall-bliet intelliġenti, għall-vetturi awtomatizzati, għas-sigurtà u għall-ġestjoni tad-diżastri. Il-proċess tal-ippjanar strateġiku fil-qafas ta' Horizon Europe se jidentifika l-attivitajiet tar-riċerka u tal-innovazzjoni li jenħtieġ li jużaw infrastrutturi b'sjieda tal-Unjoni bħal Galileo, EGNOS u Copernicus. L-infrastrutturi tar-riċerka, b'mod partikolari n-netwerks tal-osservazzjoni fil-post se jikkostitwixxu elementi essenzjali tal-infrastruttura tal-osservazzjoni fil-post li tippermetti s-servizzi ta' Copernicus.
(86)  L-infrastruttura ddedikata għall-Programm jaf tirrikjedi riċerka u innovazzjoni addizzjonali, li jistgħu jingħataw sostenn fil-qafas ta' Horizon Europe, bl-għan li jkun hemm koerenza mal-attivitajiet f'dan il-qasam tal-Aġenzija Spazjali Ewropea. Jenħtieġ li s-sinerġiji ma' Horizon Europe jiżguraw li l-ħtiġijiet ta' riċerka u ta' innovazzjoni tas-settur spazjali jiġu identifikati u stabbiliti bħala parti mill-proċess ta' ppjanar strateġiku għar-riċerka u għall-innovazzjoni. Huwa importanti li tiġi żgurata l-kontinwità bejn is-soluzzjonijiet żviluppati permezz ta' Horizon Europe u l-operazzjonijiet tal-komponenti tal-Programm. Id-data u s-servizzi spazjali li jkunu disponibbli mingħajr ħlas bis-saħħa tal-Programm se jintużaw biex jiġu żviluppati soluzzjoni rivoluzzjonarji permezz tar-riċerka u tal-innovazzjoni, inkluż f'Horizon Europe, dwar il-politiki Ewropej ewlenin. Il-proċess tal-ippjanar strateġiku fil-qafas ta' Horizon Europe se jidentifika l-attivitajiet tar-riċerka u tal-innovazzjoni li jenħtieġ li jużaw infrastrutturi b'sjieda tal-Unjoni bħal Galileo, EGNOS u Copernicus. L-infrastrutturi tar-riċerka, b'mod partikolari n-netwerks tal-osservazzjoni fil-post se jikkostitwixxu elementi essenzjali tal-infrastruttura tal-osservazzjoni fil-post li tippermetti s-servizzi ta' Copernicus.
Emenda 49
Proposta għal regolament
Premessa 87
(87)  Ir-Regolament (UE) Nru 912/2010 stabbilixxa Aġenzija tal-Unjoni, imsejħa l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea, sabiex tiġġestixxi ċerti aspetti tal-programmi tan-navigazzjoni bis-satellita Galileo u EGNOS. Dan ir-Regolament jistipula b'mod partikolari li l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea se tiġi inkarigata b'kompiti ġodda, mhux biss fir-rigward ta' Galileo u ta' EGNOS iżda wkoll b'rabta ma' komponenti oħra tal-Programm, speċjalment l-akkreditazzjoni tas-sigurtà. Għalhekk, l-isem, il-kompiti u l-aspetti organizzattivi tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea jridu jiġu adattati skont dan.
(87)  Ir-Regolament (UE) Nru 912/2010 stabbilixxa Aġenzija tal-Unjoni, imsejħa l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea, sabiex tiġġestixxi ċerti aspetti tal-programmi tan-navigazzjoni bis-satellita Galileo u EGNOS. Dan ir-Regolament jistipula b'mod partikolari li l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea se tiġi inkarigata b'kompiti ġodda, mhux biss fir-rigward ta' Galileo u ta' EGNOS iżda wkoll b'rabta ma' komponenti oħra tal-Programm, speċjalment l-akkreditazzjoni tas-sigurtà u ċ-ċibersigurtà. Għalhekk, l-isem, il-kompiti u l-aspetti organizzattivi tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea jridu jiġu adattati skont dan.
Emenda 50
Proposta għal regolament
Premessa 88
(88)  Fid-dawl tal-ambitu estiż tagħha, li mhux se jibqa' limitat għal Galileo u għal EGNOS, jenħtieġ li l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea tinbidel. Madankollu, il-kontinwità tal-attivitajiet tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea, inkluża l-kontinwità fir-rigward tad-drittijiet u tal-obbligi, il-persunal u l-validità ta' kwalunkwe deċiżjoni meħuda, jenħtieġ li tiġi żgurata fil-qafas tal-Aġenzija.
(88)  Fid-dawl tal-ambitu estiż tagħha, li mhux se jibqa' limitat għal Galileo u għal EGNOS, jenħtieġ li l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea tinbidel. Meta tinkariga l-kompiti lill-Aġenzija, il-Kummissjoni jenħtieġ li tiżgura il-finanzjament xieraq għall-immaniġġjar u l-eżekuzzjoni ta' dawk il-kompiti, inklużi riżorsi umani u finanzjarji adegwati. Madankollu, il-kontinwità tal-attivitajiet tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea, inkluża l-kontinwità fir-rigward tad-drittijiet u tal-obbligi, il-persunal u l-validità ta' kwalunkwe deċiżjoni meħuda, jenħtieġ li tiġi żgurata fil-qafas tal-Aġenzija.
Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2
(2)  "avvenimenti tat-temp spazjali" tfisser varjazzjonijiet li jseħħu b'mod naturali fl-ambjent spazjali bejn ix-xemx u d-dinja, inklużi żbruffar solari, partiċelli enerġetiċi solari, riħ solari u espulsjonijiet tal-massa koronali li jistgħu jwasslu għal tempesti solari (tempesti ġeomanjetiċi, tempesti tar-radjazzjoni solari u disturbi jonosferiċi) li jistgħu potenzjalment ikollhom impatt fuq id-dinja;
(2)  "avvenimenti tat-temp spazjali" tfisser varjazzjonijiet li jseħħu b'mod naturali fl-ambjent spazjali bejn ix-xemx u d-dinja, inklużi żbruffar solari, partiċelli enerġetiċi solari, riħ solari u espulsjonijiet tal-massa koronali li jistgħu jwasslu għal tempesti solari (tempesti ġeomanjetiċi, tempesti tar-radjazzjoni solari u disturbi jonosferiċi) li jistgħu potenzjalment ikollhom impatt fuq id-dinja jew fuq infrastrutturi spazjali;
Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5
(5)  "għarfien tas-sitwazzjoni fl-ispazju" ("SSA") tfisser approċċ olistiku lejn il-perikli spazjali prinċipali, li jinkludu l-kolliżjonijiet bejn is-satelliti u t-tifrik spazjali, il-fenomeni tat-temp spazjali, u l-oġġetti qrib id-dinja;
(5)  "għarfien tas-sitwazzjoni fl-ispazju" ("SSA") tfisser għarfien u fehim komprensiv tal-perikli spazjali prinċipali, li jinkludu l-kolliżjonijiet bejn is-satelliti u t-tifrik spazjali, il-fenomeni tat-temp spazjali, u l-oġġetti qrib id-dinja;
Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6
(6)  "operazzjoni ta' taħlit" tfisser azzjonijiet li jingħataw sostenn mill-baġit tal-UE, inkluż fil-faċilitajiet ta' taħlit skont l-Artikolu 2(6) tar-Regolament Finanzjarju, li jikkombina forom ta' sostenn li mhumiex ripagabbli u/jew strumenti finanzjarji mill-baġit tal-UE b'forom ta' sostenn ripagabbli mill-iżvilupp jew minn istituzzjonijiet finanzjarji pubbliċi oħra, kif ukoll minn istituzzjonijiet u minn investituri finanzjarji kummerċjali;
(6)  "operazzjoni ta' taħlit" tfisser azzjonijiet li jingħataw sostenn mill-baġit tal-UE, inkluż fil-faċilitajiet ta' taħlit skont l-Artikolu 2(6) tar-Regolament Finanzjarju, li jikkombina forom ta' sostenn li mhumiex ripagabbli u/jew strumenti finanzjarji u/jew garanziji baġitarji mill-baġit tal-UE b'forom ta' sostenn ripagabbli mill-iżvilupp jew minn istituzzjonijiet finanzjarji pubbliċi oħra, kif ukoll minn istituzzjonijiet u minn investituri finanzjarji kummerċjali;
Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10
(10)  "data tal-SST" tfisser il-parametri fiżiċi tal-oġġetti spazjali miksuba mis-sensuri tal-SST jew il-parametri orbitali tal-oġġetti spazjali miksuba mill-osservazzjonijiet tas-sensuri tal-SST fil-qafas tal-komponent tas-sorveljanza u l-insegwiment fl-ispazju ("SST");
(10)  "data tal-SST" tfisser il-parametri fiżiċi tal-oġġetti spazjali, inkluż tifrik spazjali, miksuba mis-sensuri tal-SST jew il-parametri orbitali tal-oġġetti spazjali miksuba mill-osservazzjonijiet tas-sensuri tal-SST fil-qafas tal-komponent tas-sorveljanza u l-insegwiment fl-ispazju ("SST");
Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 14a (ġdid)
(14a)   "Informazzjoni ta' parti terza ta' Copernicus" tfisser l-informazzjoni bil-liċenzja u prevista għall-użu fl-attivitajiet ta' Copernicus li toriġina minn sorsi għajr mis-satelliti Sentinel ta' Copernicus;
Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 23 – subparagrafu 1
"utenti ewlenin ta' Copernicus" li jibbenefikaw mid-data ta' Copernicus u mill-informazzjoni ta' Copernicus u li jkollhom ir-rwol addizzjonali li jmexxu l-evoluzzjoni ta' Copernicus, li jinkludu l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni u l-korpi pubbliċi reġjonali, nazzjonali jew Ewropej inkarigati b'missjoni ta' servizz pubbliku għad-definizzjoni, għall-implimentazzjoni, għall-infurzar jew għall-monitoraġġ tal-politiki ambjentali, tal-protezzjoni ċivili, tas-sikurezza jew tas-sigurtà;
"utenti ewlenin ta' Copernicus" li jibbenefikaw mid-data ta' Copernicus u mill-informazzjoni ta' Copernicus u li jkollhom ir-rwol addizzjonali li jmexxu l-evoluzzjoni ta' Copernicus, li jinkludu l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni u l-korpi pubbliċi reġjonali, nazzjonali jew Ewropej inkarigati b'missjoni ta' servizz pubbliku għad-definizzjoni, għall-implimentazzjoni, għall-infurzar jew għall-monitoraġġ tal-politiki ambjentali, tal-protezzjoni ċivili, tas-sikurezza, inkluża l-politiika s-sikurezza tal-infrastruttura jew tas-sigurtà;
Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 23 – subparagrafu 2a (ġdid)
"servizzi ewlenin ta' Copernicus" tfisser is-servizzi operazzjonali raggruppati fil-komponent tal-ipproċessar tad-data u tal-informazzjoni jew fil-komponent tas-servizz, li huma ta' interess ġenerali u komuni tal-Istati Membri u tal-Unjoni;
Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 23a (ġdid)
(23a)  "settur spazjali" tfisser:
"is-settur upstream", li jinkludi attivitajiet li jwasslu għal sistema spazjali operazzjonali u l-esplorazzjoni tal-ispazju;
"is-settur downstream" li jinkludi attivitajiet relatati mal-isfruttar ta' data satellitari biex jiġu żviluppati prodotti u servizzi relatati mal-ispazju lill-utenti finali.
Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a
(a)  sistema awtonoma ċivili u globali tan-navigazzjoni bis-satellita (GNSS) taħt il-kontroll ċivili, li tinkludi kostellazzjoni ta' satelliti, ċentri u netwerk globali ta' stazzjonijiet tal-art, li joffru servizzi ta' pożizzjonament, ta' navigazzjoni u ta' kejl tal-ħin u li jintegraw għalkollox il-ħtiġijiet u r-rekwiżiti tas-sigurtà ("Galileo");
(a)  sistema awtonoma ċivili u globali tan-navigazzjoni bis-satellita (GNSS) taħt il-kontroll ċivili, li tinkludi kostellazzjoni ta' satelliti, ċentri u netwerk globali ta' stazzjonijiet tal-art, li joffru servizzi ta' pożizzjonament, ta' navigazzjoni u ta' kejl tal-ħin u, fejn xieraq, li jintegraw għalkollox il-ħtiġijiet u r-rekwiżiti tas-sigurtà ("Galileo");
Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c
(c)  sistema awtonoma tal-osservazzjoni tad-dinja, iffokata fuq l-utenti, taħt kontroll ċivili, li toffri data u servizzi ta' ġeoinformazzjoni, li jinkludu satelliti, infrastruttura tal-art, faċilitajiet tal-ipproċessar tad-data u tal-informazzjoni, u infrastruttura tad-distribuzzjoni, u li tintegra għalkollox il-ħtiġijiet u r-rekwiżiti tas-sigurtà ("Copernicus");
(c)  sistema awtonoma tal-osservazzjoni tad-dinja, iffokata fuq l-utenti, taħt kontroll ċivili, li toffri data u servizzi ta' ġeoinformazzjoni bbażati fuq politika tad-data mingħajr ħlas u miftuħa, li jinkludu satelliti, infrastruttura tal-art, faċilitajiet tal-ipproċessar tad-data u tal-informazzjoni, u infrastruttura tad-distribuzzjoni, u li tintegra għalkollox il-ħtiġijiet u r-rekwiżiti tas-sigurtà ("Copernicus");
Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d
(d)  sistema ta' sorveljanza u ta' insegwiment fl-ispazju, bl-għan li ttejjeb, tħaddem u tipprovdi d-data, l-informazzjoni u s-servizzi marbuta mas-sorveljanza u mal-insegwiment ta' inġenji spazjali attivi u mhux attivi, ta' stadji skartati tal-lanċjaturi, ta' tifrik u ta' frammenti ta' tifrik li jorbitaw madwar id-dinja, u kkumplementata b'parametri ta' osservazzjoni marbuta mal-monitoraġġ tal-avvenimenti tat-temp spazjali u tar-riskju ta' oġġetti qrib id-dinja ("NEOs") li joqorbu iktar lejn id-dinja ("SST");
(d)  sistema ta' sorveljanza u ta' insegwiment fl-ispazju, bl-għan li ttejjeb, tħaddem u tipprovdi d-data, l-informazzjoni u s-servizzi marbuta mas-sorveljanza u mal-insegwiment ta' inġenji spazjali attivi u mhux attivi u tal-ispazju, tifrik li jorbita madwar id-dinja, u kkumplementata b'parametri ta' osservazzjoni marbuta mal-monitoraġġ tal-avvenimenti tat-temp spazjali u tar-riskju ta' oġġetti qrib id-dinja ("NEOs") li joqorbu iktar lejn id-dinja ("SST");
Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2
Barra minn hekk, il-Programm għandu jinkludi miżuri biex jiżgurawlu aċċess effiċjenti għall-ispazju u biex irawmu settur spazjali innovattiv.
Barra minn hekk, il-Programm għandu jinkludi miżuri li jiżguraw aċċess awtonomu għall-ispazju, sabiex jittrattaw it-theddid ċibernetiku, irawmu settur spazjali innovattiv u kompetittiv, upstream u downstream, u biex jappoġġaw id-diplomazija spazjali.
Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja
1.  Il-Programm għandu jkollu l-għanijiet ġenerali li ġejjin:
(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a
(a)  jipprovdi, jew jagħti kontribut għall-forniment ta', data, informazzjoni u servizzi spazjali ta' kwalità għolja, aġġornati, u fejn ikun xieraq, siguri, mingħajr interruzzjoni u kull fejn ikun possibbli fil-livell globali, sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet eżistenti u tal-ġejjieni u sabiex ikunu jistgħu jiġu ssodisfati l-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, inkluż fir-rigward tat-tibdil fil-klima, is-sigurtà u d-difiża;
(a)  jipprovdi, jew jagħti kontribut għall-forniment ta' data, informazzjoni u servizzi spazjali ta' kwalità għolja, aġġornati, u fejn ikun xieraq, siguri, mingħajr interruzzjoni u kull fejn ikun possibbli fil-livell globali, sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet eżistenti u tal-ġejjieni u sabiex ikunu jistgħu jiġu ssodisfati l-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, inkluż it-tibdil fil-klima; u jappoġġa l-kapaċità għat-teħid tad-deċiżjonijiet ibbażati fuq l-evidenza u indipendenti tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha;
Emenda 65
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b
(b)  jimmassimizza l-benefiċċji soċjoekonomiċi, inkluż billi jippromwovi l-iżjed użu wiesa' possibbli tad-data, tal-informazzjoni u tas-servizzi pprovduti permezz tal-komponenti tal-Programm;
(b)  jimmassimizza l-benefiċċji soċjoekonomiċi, b'mod partikolari billi jsaħħaħ is-settur downstream Ewropew, b'hekk jippermetti t-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni u jippromwovi l-iżjed użu wiesa' possibbli ta' servizzi u tad-data, tal-informazzjoni u tas-servizzi pprovduti permezz tal-komponenti tal-Programm kemm fi ħdan kif ukoll barra l-Unjoni;
Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c
(c)  itejjeb is-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, il-libertà ta' azzjoni tal-Unjoni u l-awtonomija strateġika tagħha, b'mod partikolari f'termini tat-teknoloġiji u tat-teħid tad-deċiżjonijiet ibbażati fuq l-evidenza;
(c)  itejjeb is-sigurtà, inkluża ċ-ċibersigurtà, tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, u jsaħħaħ l-awtonomija strateġika tagħha, b'mod partikolari f'termini industrijali u teknoloġiċi;
Emenda 67
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)
(ca)  isaħħaħ l-ekosistema industrijali u xjentifika Ewropea fil-qasam tal-ispazju, billi jistabbilixxi qafas koerenti li jgħaqqad l-eċċellenza tat-taħriġ u l-għarfien Ewropew, l-iżvilupp tal-kapaċitajiet ta' disinn, ta' manifattura ta' livell għoli u l-viżjoni strateġika meħtieġa f'settur dejjem aktar kompetittiv;
Emenda 68
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d
(d)  jippromwovi r-rwol tal-Unjoni fix-xena internazzjonali bħala attur ewlieni fis-settur spazjali u t-tisħiħ tar-rwol tagħha fl-indirizzar tal-isfidi globali u fis-sostenn għall-inizjattivi globali, inkluż fir-rigward tat-tibdil fil-klima u l-iżvilupp sostenibbli.
(d)  jippromwovi r-rwol tal-Unjoni fix-xena internazzjonali bħala attur ewlieni fis-settur spazjali u t-tisħiħ tar-rwol tagħha fl-indirizzar tal-isfidi globali u fis-sostenn għall-inizjattivi globali, inkluż fir-rigward tal-iżvilupp sostenibbli.
Emenda 69
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)
(da)  isaħħaħ id-diplomazija spazjali tal-Unjoni u jħeġġeġ il-kooperazzjoni internazzjonali biex jiżdied l-għarfien dwar l-ispazju bħala wirt komuni tal-umanità;
Emenda 70
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)
(db)  jippromwovi t-teknoloġija u l-industrija tal-Unjoni u jrawwem il-prinċipju tar-reċiproċità u l-kompetizzjoni ġusta fuq livell internazzjonali;
Emenda 71
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt dc (ġdid)
(dc)  itejjeb is-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha f'diversi oqsma, b'mod partikolari t-trasport (l-avjazzjoni, inkluż il-vetturi tal-ajru mingħajr ekwipaġġ, it-trasport ferrovjarju, in-navigazzjoni, it-trasport bit-triq u s-sewqan awtonomu), il-bini u l-monitoraġġ tal-infrastruttura, il-monitoraġġ tal-art u l-ambjent.
Emenda 72
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a
(a)  fir-rigward ta' Galileo u ta' EGNOS: il-forniment ta' servizzi mill-aqwa u fejn ikun xieraq, ta' servizzi siguri tal-pożizzjonament, tan-navigazzjoni u tat-teħid tal-ħinijiet;
(a)  fir-rigward ta' Galileo u ta' EGNOS: il-forniment ta' servizzi mill-aqwa fuq terminu twil u b'mod kontinwu u, fejn ikun xieraq, ta' servizzi siguri tal-pożizzjonament, tan-navigazzjoni u tat-teħid tal-ħinijiet;
Emenda 73
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b
(b)  fir-rigward ta' Copernicus: it-twassil ta' data u ta' informazzjoni akkurati u affidabbli tal-osservazzjoni tad-dinja, ipprovduti fit-tul, b'sostenn għall-implimentazzjoni u għall-monitoraġġ tal-politiki tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha fl-oqsma tal-ambjent, tat-tibdil fil-klima, tal-agrikoltura, tal-iżvilupp rurali, tal-protezzjoni ċivili, tas-sikurezza, tas-sigurtà, kif ukoll tal-ekonomija diġitali;
(b)  fir-rigward ta' Copernicus: it-twassil ta' data u ta' informazzjoni akkurati u affidabbli tal-osservazzjoni tad-dinja, ipprovduti fit-tul, b'sostenn għall-implimentazzjoni u għall-monitoraġġ tal-politiki u tal-azzjonijiet immexxija mill-utenti tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha;
Emenda 74
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c
(c)  fir-rigward tal-Għarfien tas-Sitwazzjoni fl-Ispazju ("SSA"): it-titjib tal-kapaċitajiet tal-SST għall-monitoraġġ, għall-insegwiment u għall-identifikazzjoni tal-oġġetti spazjali, għall-monitoraġġ tat-temp spazjali u għall-immappjar u għall-ħolqien ta' netwerk tal-kapaċitajiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-NEO;
(c)  fir-rigward tal-Għarfien tas-Sitwazzjoni fl-Ispazju ("SSA"): it-titjib tal-kapaċitajiet tal-SST għall-monitoraġġ, għall-insegwiment u għall-identifikazzjoni tal-oġġetti spazjali u tat-tifrik spazjali, għall-monitoraġġ tat-temp spazjali u għall-immappjar u għall-ħolqien ta' netwerk tal-kapaċitajiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-NEO;
Emenda 75
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt e
(e)  il-kontribut, fejn dan ikun meħtieġ għall-ħtiġijiet tal-Programm, għal kapaċità awtonoma, sigura u kosteffiċjenti ta' aċċess għall-ispazju;
(e)  l-iżgurar ta' kapaċità awtonoma, sigura u kosteffiċjenti ta' aċċess għall-ispazju;
Emenda 76
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt f
(f)  is-sostenn u r-rinfurzar tal-kompetittività, tal-imprenditorija, tal-ħiliet u tal-kapaċità ta' innovazzjoni tal-persuni ġuridiċi u fiżiċi mill-Unjoni, li jkunu attivi jew jixtiequ jsiru attivi f'dak is-settur, b'mod partikolari fir-rigward tal-pożizzjoni u tal-ħtiġijiet tal-impriżi żgħar u ta' daqs medju u tan-negozji ġodda.
(f)  it-tħeġġiġ tal-iżvilupp ta' ekonomija spazjali tal-Unjoni b'saħħitha u kompetittiva u l-mmassimizzazzjoni tal-opportunitajiet għall-impriżi tal-Unjoni ta' kull daqs u għar-reġjuni kollha tal-Unjoni.
Emenda 77
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja
Il-Programm għandu jagħti sostenn:
Il-programm, f'sinerġija ma' programmi u skemi ta' finanzjament oħra tal-Unjoni u tal-Aġenzija Spazjali Ewropea, għandu jagħti sostenn:
Emenda 78
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a
(a)  għall-forniment tas-servizzi tal-illanċjar għall-ħtiġijiet tal-Programm;
(a)  għall-forniment tas-servizzi għall-Programm, inkluż servizz tal-illanċjar aggregat għall-Unjoni u għal entitajiet oħra, fuq it-talba tagħhom, billi jitqiesu l-interessi essenzjali tas-sigurtà tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 25, sabiex tittejjeb il-kompetittività tal-lanċjaturi u l-industriji Ewropej fis-suq globali;
Emenda 79
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b
(b)  għall-attivitajiet tal-iżvilupp marbuta mal-aċċess awtonomu, affidabbli u kosteffiċjenti għall-ispazju;
(b)  għall-attivitajiet tal-iżvilupp marbuta mal-aċċess awtonomu, affidabbli u kosteffiċjenti għall-ispazju inklużi teknoloġiji tal-illanċjar alternattivi u sistemi jew servizzi innovattivi, b'kunsiderazzjoni tal-interessi essenzjali tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, f'konformità mal-Artikolu 25;
Emenda 80
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c
(c)  fejn dan ikun meħtieġ għall-ħtiġijiet tal-Programm, għall-adattamenti fl-infrastruttura spazjali tal-art.
(c)  fejn dan ikun meħtieġ għall-objettivi tal-Programm, l-appoġġ meħtieġ għall-manutenzjoni, għall-adattamenti u għall-iżviluppi tal-infrastruttura spazjali tal-art, b'mod partikolari l-infrastrutturi eżistenti, iż-żoni fejn jiġu llanċjati l-missili u ċ-ċentri ta' riċerka.
Emenda 81
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – titolu
Azzjonijiet b'sostenn għal settur spazjali innovattiv tal-Unjoni
Azzjonijiet b'sostenn għal settur spazjali innovattiv u kompetittiv tal-Unjoni
Emenda 82
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a
(a)  għall-attivitajiet ta' innovazzjoni biex isir l-aqwa użu mit-teknoloġiji, mill-infrastruttura jew mis-servizzi spazjali;
(a)  għall-attivitajiet ta' innovazzjoni biex jiġu żviluppati u jsir l-aqwa użu mit-teknoloġiji, mill-infrastruttura jew mis-servizzi spazjali;
Emenda 83
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
(aa)  miżuri xierqa biex tiġi ffaċilitata l-adozzjoni ta' soluzzjonijiet innovattivi li jirriżultaw minn attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni, b'mod partikolari permezz ta' sinerġiji ma' Fondi oħrajn tal-Unjoni, bħal Horizon Europe u InvestEU, sabiex jiġi appoġġat l-iżvilupp ta' setturi downstream tal-komponenti kollha tal-Programm;
Emenda 84
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)
(ab)  għat-tisħiħ tas-settur spazjali Ewropew fis-suq tal-esportazzjoni;
Emenda 85
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b
(b)  għall-istabbiliment ta' sħubijiet għall-innovazzjoni marbuta mal-ispazju biex jiġu żviluppati prodotti jew servizzi innovattivi u għax-xiri sussegwenti tal-forniment jew tas-servizzi li jirriżultaw minnhom;
(b)  għall-istabbiliment ta' sħubijiet għall-innovazzjoni marbuta mal-ispazju biex jiġu żviluppati prodotti jew servizzi innovattivi u għax-xiri sussegwenti tal-prodotti jew tas-servizzi li jirriżultaw minnhom għall-ħtiġijiet tal-Programm;
Emenda 86
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)
(ba)  għat-tfassil, l-ittestjar, l-implimentazzjoni u t-tnedija ta' soluzzjonijiet interoperabbli tal-ispazju mmexxija mid-data għal servizzi pubbliċi, filwaqt li titrawwem l-innovazzjoni u jiġu stabbiliti oqfsa komuni sabiex jintlaħaq il-potenzjal sħiħ tas-servizzi tal-amministrazzjonijiet pubbliċi għaċ-ċittadini u għan-negozji;
Emenda 87
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c
(c)  għall-imprenditorija, mill-istadju bikri sal-istadju tat-tkabbir, skont l-Artikolu 21 u dispożizzjonijiet oħra marbuta mal-aċċess għall-finanzjament kif imsemmi fl-Artikolu 18 u fil-Kapitolu I tat-Titolu III;
(c)  għall-imprenditorija, inkluż mill-istadju bikri sal-istadju tat-tkabbir, skont l-Artikolu 21 u billi jistrieħ fuq dispożizzjonijiet oħra marbuta mal-aċċess għall-finanzjament kif imsemmi fl-Artikolu 18 u fil-Kapitolu I tat-Titolu III;
Emenda 88
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt d
(d)  għall-kooperazzjoni bejn l-impriżi fil-forma ta' ċentri spazjali li jlaqqgħu flimkien, fil-livelli reġjonali u nazzjonali, atturi mis-setturi spazjali u diġitali, kif ukoll utenti, u li jipprovdu sostenn għaċ-ċittadini u għall-kumpaniji biex jitrawmu l-imprenditorija u l-ħiliet;
(d)  għall-kooperazzjoni fil-forma ta' netwerk ta' ċentri spazjali li jlaqqa' flimkien, b'mod partikolari fil-livelli reġjonali u nazzjonali, atturi mis-setturi spazjali u diġitali, kif ukoll utenti, u li jipprovdi sostenn, faċilitajiet u servizzi għaċ-ċittadini u għall-kumpaniji biex jitrawmu l-imprenditorija u l-ħiliet; għat-trawwim ta' kooperazzjoni bejn iċ-ċentri spazjali u ċ-ċentri ta' innovazzjoni diġitali stabbiliti taħt il-Programm tal-Ewropa Diġitali;
Emenda 89
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)
(da)  l-iżvilupp possibbli ta' "strateġija tal-approċċ tal-ewwel kuntratt" mal-atturi kollha rilevanti tas-settur pubbliku u privat biex jappoġġaw l-iżvilupp ta' negozji ġodda fil-qasam spazjali.
Emenda 90
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)
(db)  Sinerġiji mas-setturi tat-trasport, tal-ispazju u diġitali sabiex jitrawwem uża aktar wiesa' ta' teknoloġiji ġodda (bħall-e-call, it-takografija diġitali, is-superviżjoni u l-ġestjoni tat-traffiku, is-sewqan awtonomu, l-inġenji mingħajr bdot u d-droni) u biex jiġu trattati l-bżonnijiet ta' konnettività sigura u bla xkiel, il-pożizzjonament b'saħħtu, l-intermodalità u l-interoperabbiltà, biex b'hekk tissaħħaħ il-kompetittività tas-servizzi u tal-industrija tat-trasport;
Emenda 91
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt e
(e)  għall-forniment ta' attivitajiet ta' edukazzjoni u ta' taħriġ;
(e)  għall-forniment ta' attivitajiet ta' edukazzjoni u taħriġ sabiex jiġu żviluppati ħiliet spazjali avvanzati;
Emenda 92
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f
(f)  għall-aċċess għall-faċilitajiet tal-ipproċessar u tal-ittestjar;
(f)  għall-aċċess għall-faċilitajiet tal-ipproċessar u tal-ittestjar għall-professjonisti fis-settur privat u pubbliku, għall-istudenti u l-imprendituri;
Emenda 93
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c
(c)  ma jikkonferix setgħa tat-teħid tad-deċiżjonijiet lill-pajjiż terz jew lill-organizzazzjoni internazzjonali fir-rigward tal-programm;
(c)  ma jikkonferix setgħa tat-teħid tad-deċiżjonijiet lill-pajjiż terz jew lill-organizzazzjoni internazzjonali fir-rigward tal-programm jew, fejn xieraq, aċċess għal informazzjoni sensittiva jew klassifikata;
Emenda 94
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)
(da)  jippreżerva, fejn xieraq, l-interessi strateġiċi u sovrani tal-Unjoni fl-oqsma rilevanti kollha, inkluż fl-awtonomija teknoloġika jew l-istrateġija industrijali Ewropea;
Emenda 95
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3
3.  Il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi meħtieġa biex tiżgura li l-kuntratti, il-ftehimiet u arranġamenti oħra marbuta mal-attivitajiet imsemmija fl-ewwel paragrafu jkun fihom dispożizzjonijiet li jistabbilixxu r-reġim ta' sjieda xieraq għal dawk l-assi u, fir-rigward tal-punt (c), li l-Unjoni tkun tista' tuża r-riċevituri tal-PRS mingħajr ħlas b'konformità mad-Deċiżjoni 1104/2011/UE.
3.  Il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi meħtieġa biex tiżgura li l-kuntratti, il-ftehimiet u arranġamenti oħra marbuta mal-attivitajiet imsemmija fit-tieni paragrafu jkun fihom dispożizzjonijiet li jistabbilixxu r-reġim ta' sjieda u użu xieraq għal dawk l-assi u, fir-rigward tal-punt (c), li l-Unjoni tkun tista' tuża u tagħti d-dritt ta' użu tar-riċevituri tal-PRS mingħajr ħlas b'konformità mad-Deċiżjoni 1104/2011/UE.
Emenda 96
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1
Is-servizzi, id-data u l-informazzjoni pprovduta mill-komponenti tal-Programm għandhom jiġu pprovduti mingħajr xi garanzija espliċita jew impliċita fir-rigward tal-kwalità, tal-akkuratezza, tad-disponibbiltà, tal-affidabbiltà, tal-veloċità u tal-idoneità tagħhom għal kwalunkwe skop. Għal dak l-għan, il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi meħtieġa biex tiżgura li l-utenti ta' dawk is-servizzi, id-data u l-informazzjoni jkunu infurmati, b'mod xieraq, dwar l-assenza ta' tali garanzija.
Is-servizzi, id-data u l-informazzjoni pprovduta mill-komponenti tal-Programm għandhom jiġu pprovduti mingħajr xi garanzija espliċita jew impliċita fir-rigward tal-kwalità, tal-akkuratezza, tad-disponibbiltà, tal-affidabbiltà, tal-veloċità u tal-idoneità tagħhom għal kwalunkwe skop, sakemm tali garanzija mhix meħtieġa mid-dritt tal-Unjoni applikabbli għall-forniment tas-servizzi kkonċernati. Għal dak l-għan, il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi meħtieġa biex tiżgura li l-utenti ta' dawk is-servizzi, id-data u l-informazzjoni jkunu infurmati, b'mod xieraq, dwar l-assenza ta' tali garanzija.
Emenda 97
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perjodu mill-2021-2027 għandu jkun ta' EUR [16-il] biljun fil-prezzijiet kurrenti.
Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perjodu mill-2021-2027 għandu jkun ta' EUR [16,9] biljun fil-prezzijiet kurrenti.
Emenda 98
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b
(b)  fir-rigward ta' Copernicus: EUR [5,8] biljun;
(b)  fir-rigward ta' Copernicus: EUR [6] biljun;
Emenda 99
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c
(c)  fir-rigward tal-SSA/GOVSATCOM: EUR [0,5] biljun.
(c)  fir-rigward tal-SSA/GOVSATCOM: EUR [1,2] biljun.
Emenda 100
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2
2.  L-attivitajiet trasversali kif previsti skont l-Artikolu 3 għandhom jiġu ffinanzjati skont il-komponenti tal-Programm.
2.  L-attivitajiet trasversali kif previsti skont l-Artikoli 3, 5 u 6 għandhom jiġu ffinanzjati skont il-komponenti tal-Programm.
Emenda 101
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a
(a)  il-promozzjoni fl-Istati Membri kollha, tul il-katina tal-provvista kollha, tal-iktar parteċipazzjoni wiesgħa u miftuħa possibbli tan-negozji ġodda, tal-entranti ġodda, tal-impriżi żgħar u ta' daqs medju, u ta' operaturi ekonomiċi oħra, inkluż ir-rekwiżit tas-sottokuntrattar mill-offerenti;
(a)  il-promozzjoni fl-Unjoni kollha u tul il-katina tal-provvista kollha, tal-iktar parteċipazzjoni wiesgħa u miftuħa possibbli tal-operaturi ekonomiċi kollha, u b'mod partikolari tan-negozji ġodda, tal-parteċipanti ġodda u tal-impriżi żgħar u ta' daqs medju, inkluż ir-rekwiżit tas-sottokuntrattar mill-offerenti;
Emenda 102
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d
(d)  it-trawwim tal-awtonomija tal-Unjoni, b'mod partikolari f'termini teknoloġiċi;
(d)  it-trawwim tal-awtonomija strateġika tal-Unjoni, b'mod partikolari f'termini industrijali u teknoloġiċi, tul il-katina kollha tal-valur;
Emenda 103
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)
(da)  is-segwitu tal-prinċipji tal-aċċess miftuħ u l-kompetizzjoni ġusta tul il-katina tal-provvista industrijali, is-sejħiet għall-offerti abbażi tal-għoti ta' informazzjoni trasparenti u f'waqtha, il-komunikazzjoni ċara tar-regoli li japplikaw dwar l-akkwist, il-kriterji tal-għażla u tal-għoti u kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti li twassal għal kondizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għall-offerenti potenzjali kollha;
Emenda 104
Proposta għal regolament
Artikolu 17 − paragrafu 1
1.  Sabiex l-entranti ġodda, l-impriżi żgħar u ta' daqs medju u n-negozji ġodda jiġu mħeġġa joffru l-iktar kopertura ġeografika wiesgħa possibbli filwaqt li tiġi protetta l-awtonomija strateġika tal-Unjoni, l-awtorità kontraenti tista' titlob li l-offerent jissottokuntratta parti mill-kuntratt permezz ta' sejħa għall-offerti kompetittiva fil-livelli xierqa ta' sottokuntrattar lil kumpaniji oħra għajr dawk li jiffurmaw parti mill-grupp tal-offerent.
1.  Sabiex l-entranti ġodda, b'mod partikolari l-impriżi żgħar u ta' daqs medju u n-negozji ġodda jiġu mħeġġa joffru l-iktar kopertura ġeografika wiesgħa possibbli filwaqt li tiġi protetta l-awtonomija strateġika tal-Unjoni, l-awtorità kontraenti għandha titlob li l-offerent jissottokuntratta parti mill-kuntratt permezz ta' sejħa għall-offerti kompetittiva fil-livelli xierqa ta' sottokuntrattar lil kumpaniji oħra għajr dawk li jiffurmaw parti mill-grupp tal-offerent.
Emenda 105
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2
2.  L-awtorità kontraenti għandha tesprimi s-sehem rikjest tal-kuntratt li jrid jiġi sottokuntrattat fil-forma ta' firxa minn persentaġġ minimu sa wieħed massimu.
2.  L-awtorità kontraenti għandha tesprimi s-sehem rikjest tal-kuntratt li għandu jiġi sottokuntrattat lill-industrija fil-livelli kollha, skont il-paragrafu 1, fil-forma ta' firxa minn perċentwal minimu sa wieħed massimu.
Emenda 106
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3
3.  Kwalunkwe deroga minn talba skont il-paragrafu 1 għandha tiġi ġġustifikata mill-offerent.
3.  Kwalunkwe deroga minn talba skont il-paragrafu 1 għandha tiġi ġġustifikata mill-offerent u vvalutata mill-awtorità kontraenti.
Emenda 107
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2
Fil-każ ta' sejħa konġunta, għandhom jiġu stabbiliti proċeduri konġunti għall-għażla u għall-evalwazzjoni tal-proposti. Il-proċeduri jridu jinvolvu grupp ibbilanċjat ta' esperti maħtura minn kull parti.
Fil-każ ta' sejħa konġunta, għandhom jiġu stabbiliti proċeduri konġunti għall-għażla u għall-evalwazzjoni tal-proposti. Il-proċeduri għandhom jinvolvu grupp ibbilanċjat ta' esperti maħtura minn kull parti. Dawk l-esperti m'għandhomx jevalwaw, jagħtu pariri jew jgħinu f'materji li fir-rigward tagħhom għandhom kunflitt ta' interessi.
Emenda 108
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1
1.  Minbarra d-dispożizzjonijiet tal-[Artikolu 165] tar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni u l-Aġenzija jistgħu jwettqu proċeduri ta' akkwist konġunt mal-Aġenzija Spazjali Ewropea jew ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra involuti fl-implimentazzjoni tal-komponenti tal-Programm.
1.  Minbarra d-dispożizzjonijiet tal-[Artikolu 165] tar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni jew l-Aġenzija jistgħu jwettqu proċeduri ta' akkwist konġunt mal-Aġenzija Spazjali Ewropea jew ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra involuti fl-implimentazzjoni tal-komponenti tal-Programm.
Emenda 110
Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt a
(a)  distribuzzjoni rigoruża tal-kompiti u tar-responsabbiltajiet bejn l-entitajiet involuti fl-implimentazzjoni tal-Programm, b'mod partikolari bejn l-Istati Membri, il-Kummissjoni, l-Aġenzija u l-Aġenzija Spazjali Ewropea;
(a)  distribuzzjoni rigoruża tal-kompiti u tar-responsabbiltajiet bejn l-entitajiet involuti fl-implimentazzjoni tal-Programm, b'mod partikolari bejn l-Istati Membri, il-Kummissjoni, l-Aġenzija u l-Aġenzija Spazjali Ewropea, abbażi tal-kompetenzi ta' kull entità, li ttejjeb it-trasparenza, l-effettività u l-kosteffiċjenza u l-evitar ta' trikkib tal-attivitajiet;
Emenda 111
Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt b
(b)  kontroll qawwi tal-Programm, inkluża aderenza rigoruża għall-kost u għall-iskeda mill-entitajiet kollha, fl-oqsma rispettivi ta' kompetenza tagħhom skont dan ir-Regolament;
(b)  kontroll qawwi tal-Programm, inkluża aderenza rigoruża għall-kost u għall-prestazzjoni teknika mill-entitajiet kollha, fl-oqsma rispettivi ta' responsabbiltà tagħhom skont dan ir-Regolament;
Emenda 112
Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt d
(d)  kunsiderazzjoni sistematika tal-ħtiġijiet tal-utenti tas-servizzi pprovduti mill-komponenti tal-Programm, kif ukoll tal-evoluzzjonijiet xjentifiċi u teknoloġiċi marbuta ma' dawk is-servizzi;
(d)  kunsiderazzjoni sistematika tal-ħtiġijiet tal-utenti tas-servizzi pprovduti mill-komponenti tal-Programm, kif ukoll tal-evoluzzjonijiet xjentifiċi u teknoloġiċi marbuta ma' dawk is-servizzi, anke permezz tal-konsultazzjoni tal-Fora tal-Utent ta' konsulenza fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni;
Emenda 113
Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2
2.  Il-Kummissjoni jew, għall-kompiti msemmija fl-Artikolu 30, l-Aġenzija, jistgħu jinkarigaw kompiti speċifiċi lill-Istati Membri jew lill-aġenziji nazzjonali jew lil gruppi ta' dawn l-Istati Membri jew l-aġenziji nazzjonali. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-Programm jimxi ħarir, u biex jippromwovu l-użu tagħhom, inkluż billi jgħinu fil-protezzjoni tal-frekwenzi meħtieġa għal dan il-programm.
2.  Il-Kummissjoni jew, għall-kompiti msemmija fl-Artikolu 30, l-Aġenzija, jistgħu jinkarigaw kompiti speċifiċi lill-Istati Membri jew lil gruppi ta' dawn l-Istati Membri, suġġett għal ftehim speċifiku każ b'każ. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-Programm jimxi ħarir, u biex jippromwovu l-użu tagħhom, inkluż billi jgħinu fil-protezzjoni tal-frekwenzi meħtieġa għal dan il-programm f'livell adegwat.
Emenda 114
Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  L-Istati Membri għandhom isegwu konsultazzjoni proattiva u kkoordinata tal-komunitajiet tal-utenti finali, b'mod partikolari fir-rigward ta' Galileo, EGNOS u Copernicus, inkluż permezz ta' Fora tal-Utenti ta' konsulenza.
Emenda 115
Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1
1.  Il-Kummissjoni għandu jkollha r-responsabbiltà ġenerali għall-implimentazzjoni tal-Programm, inkluż fil-qasam tas-sigurtà. B'konformità ma' dan ir-Regolament, għandha tistabbilixxi l-prijoritajiet u l-evoluzzjoni fit-tul tal-Programm u għandha twettaq is-superviżjoni tal-implimentazzjoni tiegħu, filwaqt li tqis kif suppost l-impatt tiegħu fuq politiki oħra tal-Unjoni.
1.  Il-Kummissjoni għandu jkollha r-responsabbiltà ġenerali għall-implimentazzjoni tal-Programm, u r-responsabbiltà fil-qasam tas-sigurtà għall-komponenti tal-Programm mhux inkarigati lill-Aġenzija skont l-Artikolu 30. B'konformità ma' dan ir-Regolament, għandha tistabbilixxi l-prijoritajiet u l-evoluzzjoni fit-tul tal-Programm u għandha twettaq is-superviżjoni tal-implimentazzjoni tiegħu, filwaqt li tqis kif suppost l-impatt tiegħu fuq politiki oħra tal-Unjoni.
Emenda 116
Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2
2.  Il-Kummissjoni għandha tiġġestixxi l-komponent tal-Programm fejn tali ġestjoni ma tkunx inkarigata lil entità oħra.
2.  Il-Kummissjoni għandha tiġġestixxi l-komponent tal-Programm fejn tali ġestjoni ma tkunx inkarigata lil entitajiet oħra msemmija fl-Artikoli 30, 31 u 32.
Emenda 117
Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3
3.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jkun hemm diviżjoni ċara tal-kompiti bejn id-diversi entitajiet involuti fil-Programm u għandha tikkoordina l-attivitajiet bejn dawk l-entitajiet.
3.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jkun hemm diviżjoni ċara tal-kompiti bejn id-diversi entitajiet involuti fil-Programm u għandha tikkoordina l-attivitajiet bejn dawk l-entitajiet u għandha tiżgura l-protezzjoni sħiħa tal-interess tal-Unjoni, il-ġestjoni tajba tal-fondi tagħha u l-applikazzjoni tar-regoli tagħha, b'mod partikolari dawk relatati mal-akkwist . Għalhekk, il-Kummissjoni għandha tikkonkludi Ftehim qafas ta' sħubija finanzjarja mal-Aġenzija u l-Aġenzija Spazjali Ewropea, relatat mal-kompiti inkarigati liż-żewġ entitajiet, kif imsemmi fl-Artikolu 31a.
Emenda 118
Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  Rigward id-dispożizzjoni speċifika dwar il-funzjonament u l-governanza tat-temp spazjali u l-funzjonijiet tal-NEO, u ta' GOVSATCOM, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati, f'konformità mal-Artikolu 105.
Emenda 119
Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4 – subparagrafu 1
Meta jkun meħtieġ biex il-funzjonament tal-Programm jimxi ħarir u biex il-forniment tas-servizzi pprovduti mill-komponenti tal-Programm jimxu ħarir, il-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, għandha tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u operazzjonali meħtieġa għall-implimentazzjoni u għall-evoluzzjoni ta' dawk il-komponenti u tas-servizzi li jipprovdu wara li tkun ikkonsultat lill-utenti u lill-partijiet ikkonċernati rilevanti l-oħra kollha. Meta tistabbilixxi dawk l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u operazzjonali, il-Kummissjoni għandha tevita li tnaqqas il-livell ġenerali tas-sigurtà u li tissodisfa imperattiv ta' retrokompatibbiltà.
Meta jkun meħtieġ biex il-funzjonament tal-Programm jimxi ħarir u biex il-forniment tas-servizzi pprovduti mill-komponenti tal-Programm jimxu ħarir, il-Kummissjoni, permezz ta' atti delegati, għandha tiddetermina r-rekwizit ta' livell għoli għall-implimentazzjoni u għall-evoluzzjoni ta' dawk il-komponenti u tas-servizzi li jipprovdu wara li tkun ikkonsultat lill-utenti u lill-partijiet ikkonċernati rilevanti l-oħra kollha, inkluż is-settur downstream. Meta tistabbilixxi dawk ir-rekwiżiti ta' livell għoli, il-Kummissjoni għandha tevita li tnaqqas il-livell ġenerali tas-sigurtà u li tissodisfa imperattiv ta' retrokompatibbiltà.
Emenda 120
Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4 – subparagrafu 2
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).
Dawk l-atti delegati għandhom jiġu adottati f'konformità mal-Artikolu 21.
Emenda 121
Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5
5.  Il-Kummissjoni għandha tippromwovi u tiżgura l-użu tad-data u tas-sistemi pprovduti mill-komponenti tal-Programm fis-setturi pubbliċi u privati tal-ekonomija, inkluż b'sostenn għall-iżvilupp xieraq ta' dawk is-servizzi u bit-trawwim ta' ambjent stabbli fit-tul. Għandha tiżviluppa sinerġiji bejn l-applikazzjonijiet tad-diversi komponenti tal-Programm. Għandha tiżgura l-kumplementarjetà, il-konsistenza, is-sinerġiji u r-rabtiet bejn il-Programm u azzjonijiet u programmi oħra tal-Unjoni.
5.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-kumplementarjetà, il-konsistenza, is-sinerġiji u r-rabtiet bejn il-Programm u azzjonijiet u programmi oħra tal-Unjoni. F'kooperazzjoni mill-qrib mal-Aġenzija u, fejn applikabbli, mal-Aġenzija Spazjali Ewropea u mal-entitajiet ta' Copernicus, din għandha tappoġġa u tikkontribwixxi għal:
—  l-attivitajiet relatati mal-adozzjoni u l-użu tad-data u s-servizzi pprovduti mill-komponenti tal-Programm fis-settur pubbliku u dak privat tal-Unjoni;
—  l-iżvilupp ta' sinerġiji bejn l-applikazzjonijiet;
—  l-iżvilupp xieraq ta' dawk is-servizzi;
—  it-tħeġġiġ ta' ambjent fuq terminu twil stabbli.
Emenda 122
Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 6
6.  Fejn ikun xieraq, għandha tiżgura l-koordinazzjoni mal-attivitajiet li jitwettqu fis-settur spazjali fil-livelli nazzjonali, internazzjonali u tal-Unjoni. Għandha tħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u tippromwovi l-konverġenza tal-kapaċitajiet teknoloġiċi u tal-iżviluppi tagħhom fil-qasam spazjali.
6.  Fejn ikun xieraq, u f'kooperazzjoni mal-Aġenzija u l-Aġenzija Spazjali Ewropea, din għandha tiżgura l-koordinazzjoni mal-attivitajiet li jitwettqu fis-settur spazjali fil-livelli nazzjonali, internazzjonali u tal-Unjoni. Għandha tħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u tippromwovi l-konverġenza tal-kapaċitajiet teknoloġiċi u tal-iżviluppi tagħhom fil-qasam spazjali.
Emenda 123
Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)
(ba)  il-promozzjoni u l-iżgurar tal-użu tad-data u tas-servizzi pprovduti mill-komponenti tal-Programm, inkluż l-iżvilupp tal-applikazzjonijiet u tas-servizzi downstream abbażi tal-komponenti tal-Programm;
Emenda 124
Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)
(bb)  l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet b'appoġġ għal Settur Spazjali innovattiv tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 6;
Emenda 125
Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt bc (ġdid)
(b c)  l-appoġġ tal-aċċess għall-finanzi permezz tal-istrumenti finanzjarji skont it-Titolu III u InvestEU, kif ukoll, f'kooperazzjoni mal-BEI, permezz tal-istrumenti finanzjarji stabbiliti minn dan tal-aħħar li jindirizzaw b'mod partikolari l-SMEs;
Emenda 126
Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt c
(c)  it-twettiq ta' attivitajiet ta' komunikazzjoni u ta' promozzjoni, kif ukoll attivitajiet marbuta mal-kummerċjalizzazzjoni tas-servizzi offruti minn Galileo u minn EGNOS;
(c)  it-twettiq ta' attivitajiet ta' komunikazzjoni u ta' promozzjoni, kif ukoll attivitajiet marbuta mal-kummerċjalizzazzjoni tas-servizzi offruti minn Galileo, EGNOS u Copernicus;
Emenda 127
Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)
(ca)  fir-rigward ta' Galileo u ta' EGNOS: il-ġestjoni ta' EGNOS u ta' Galileo, kif imsemmi fl-Artikolu 43;
Emenda 128
Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt d
(d)  l-għoti ta' għarfien espert tekniku lill-Kummissjoni.
(d)  jipprovdu għarfien espert tekniku lill-Kummissjoni, filwaqt li jevitaw id-duplikazzjoni mal-kompiti tal-ASE skont l-Artikoli 27 u 31.
Emenda 129
Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2 – punt a
(a)  il-ġestjoni tal-esplojtazzjoni ta' EGNOS u ta' Galileo, kif imsemmi fl-Artikolu 43;
imħassar
Emenda 130
Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)
(ba)  l-għoti ta' rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-prijoritajiet tad-dominju tal-ispazju f'Horizon Europe u l-parteċipazzjoni fl-implimentazzjoni tagħha;
Emenda 131
Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2 – punt c
(c)  l-implimentazzjoni tal-attivitajiet marbuta mal-iżvilupp tal-applikazzjonijiet u tas-servizzi downstream abbażi tal-komponenti tal-Programm.
imħassar
Emenda 132
Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3
3.  Il-Kummissjoni tista' tinkariga kompiti oħra lill-Aġenzija, inkluż it-twettiq tal-attivitajiet ta' komunikazzjoni, ta' promozzjoni u ta' kummerċjalizzazzjoni tad-data u tal-informazzjoni, kif ukoll attivitajiet oħra marbuta mal-użu mill-utenti fir-rigward tal-komponenti tal-Programm għajr Galileo u EGNOS.
3.  Il-Kummissjoni tista' tinkariga kompiti oħra lill-Aġenzija, filwaqt li tevita d-duplikazzjoni u fuq il-bażi ta' effiċjenza mtejba fl-implimentazzjoni tal-objettivi tal-Programm.
Emenda 133
Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  L-Aġenzija tista' tiffirma ftehimiet ta' sħubija jew ftehimiet oħra ma' aġenziji spazjali nazzjonali, grupp ta' aġenziji spazjali nazzjonali jew entitajiet oħra għall-finijijiet tat-twettiq tal-kompiti tagħha.
Emenda 134
Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 4
4.  Il-kompiti msemmija fil-paragrafi 2 u 3 għandhom jiġu inkarigati mill-Kummissjoni permezz ta' ftehim ta' kontribuzzjoni skont l-[Artikolu 2(18)] u t-[Titolu VI] tar-Regolament Finanzjarju.
4.  Il-kompiti msemmija fil-paragrafi 2 u 3 għandhom jiġu inkarigati mill-Kummissjoni permezz ta' ftehim ta' kontribuzzjoni skont l-[Artikolu 2(18)] u t-[Titolu VI] tar-Regolament Finanzjarju u għandhom jiġu riveduti f'konformità mal-Artikolu 102(6) ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari fir-rigward tal-komponent ta' Copernicus.
Emenda 135
Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 4a (ġdid)
4a.  Kull meta tkun qed tinkariga kompiti lill-Aġenzija, il-Kummissjoni għandha tiżgura finanzjament xieraq għall-ġestjoni u l-eżekuzzjoni tagħhom, inklużi riżorsi umani u amministrattivi adegwati.
Emenda 136
Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt a
(a)  fir-rigward ta' Copernicus: l-iżvilupp, id-disinn u l-kostruzzjoni tal-infrastruttura spazjali ta' Copernicus, inklużi l-operazzjonijiet ta' dik l-infrastruttura;
(a)  fir-rigward ta' Copernicus: l-iżvilupp, id-disinn u l-kostruzzjoni tal-infrastruttura spazjali u tal-art ta' Copernicus, inklużi l-operazzjonijiet ta' dik l-infrastruttura;
Emenda 137
Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt b
(b)  fir-rigward ta' Galileo u ta' EGNOS: l-evoluzzjoni tas-sistemi, l-iżvilupp tas-segment tal-art u d-disinn u l-iżvilupp tas-satelliti;
(b)  fir-rigward ta' Galileo u ta' EGNOS: appoġġ lill-Aġenzija fit-twettiq tal-kompiti ewlenin tagħha. Meta previst fi ftehimiet speċifiċi konklużi bejn l-Aġenzija u l-Aġenzija Spazjali Ewropea, l-akkwist f'isem l-Aġenzija, tas-sistemi, l-iżvilupp tas-segment tal-art u d-disinn u l-iżvilupp tas-segment tal-ispazju;
Emenda 138
Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt c
(c)  fir-rigward tal-komponenti kollha tal-Programm b'attivitajiet ta' riċerka u ta' żvilupp fl-oqsma tal-għarfien espert tagħha.
(c)  fir-rigward tal-komponenti kollha tal-Programm b'attivitajiet ta' riċerka u ta' żvilupp li jikkonċernaw l-infrastruttura tal-komponenti tal-Programm.
Emenda 139
Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)
(ca)  l-inkoraġġiment tal-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-promozzjoni tal-konverġenza tal-kapaċitajiet teknoloġiċi u tal-iżviluppi tagħhom fil-segment spazjali.
Emenda 140
Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2
2.  Il-Kummissjoni għandha tikkonkludi ftehim qafas ta' sħubija finanzjarja kif previst fl-[Artikolu 130] tar-Regolament Finanzjarju, flimkien mal-Aġenzija u mal-Aġenzija Spazjali Ewropea. Dak il-ftehim qafas ta' sħubija finanzjarja għandu:
imħassar
–  jiddefinixxi b'mod ċar ir-responsabbiltajiet u l-obbligi tal-Aġenzija Spazjali Ewropea fir-rigward tal-Programm;
–  jirrikjedi li l-Aġenzija Spazjali Ewropea tikkonforma mar-regoli tas-sigurtà tal-programm tal-Unjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-ipproċessar ta' informazzjoni klassifikata;
–  jistipula l-kundizzjonijiet tal-ġestjoni tal-fondi mogħtija lill-Aġenzija Spazjali Ewropea, partikolarment fir-rigward tal-akkwist pubbliku, il-proċeduri ta' ġestjoni, ir-riżultati mistennija li jkun tkejlu permezz ta' indikaturi tal-prestazzjoni, il-miżuri applikabbli f'każ ta' nuqqas ta' implimentazzjoni jew implimentazzjoni frawdolenti tal-kuntratti f'termini tal-kostijiet, l-iskeda u r-riżultati, kif ukoll l-istrateġija ta' komunikazzjoni u r-regoli fir-rigward tas-sjieda tal-assi tanġibbli u intanġibbli kollha; dawn il-kundizzjonijiet għandhom ikunu konformi mat-Titoli III u V ta' dan ir-Regolament u mar-Regolament Finanzjarju;
–  jirrikjedi l-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni u, fejn ikun rilevanti, tal-Aġenzija fil-laqgħat tal-Bord tal-Evalwazzjoni tal-Offerti tal-Aġenzija Spazjali Ewropea fir-rigward tal-Programm;
–  jistabbilixxi miżuri ta' monitoraġġ u ta' kontroll, li għandhom jinkludu, b'mod partikolari, sistema ta' tbassir tal-kostijiet, il-forniment sistematiku ta' informazzjoni dwar il-kostijiet u l-iskeda lill-Kummissjoni jew, fejn ikun xieraq, lill-Aġenzija, u fil-każ ta' diskrepanza bejn il-baġits ippjanati, il-prestazzjoni u l-iskeda, azzjoni korrettiva li tiżgura t-twettiq tal-kompiti assenjati fil-limiti tal-baġits allokati u penali kontra l-Aġenzija Spazjali Ewropea fejn din id-diskrepanza tkun attribwibbli direttament lilha;
–  jistabbilixxi l-prinċipji għar-remunerazzjoni tal-Aġenzija Spazjali Ewropea, li għandhom ikunu proporzjonati għad-diffikultà tal-kompiti li jridu jitwettqu, b'konformità mal-prezzijiet tas-suq u mat-tariffi tal-entitajiet l-oħra involuti, inkluża l-Unjoni, u li jistgħu, fejn ikun xieraq, ikunu bbażati fuq indikaturi tal-prestazzjoni; dawk it-tariffi ma għandhomx ikopru l-kostijiet ġenerali li mhumiex assoċjati mal-attivitajiet fdati lill-Aġenzija Spazjali Ewropea mill-Unjoni.
Emenda 141
Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3
3.  Il-konklużjoni tal-ftehim qafas ta' sħubija finanzjarja msemmi fil-paragrafu 2 għandha tkun kontinġenti fuq l-istabbiliment, fl-Aġenzija Spazjali Ewropea, ta' strutturi interni u ta' metodu operazzjonali, b'mod partikolari għat-teħid tad-deċiżjonijiet, għall-metodi ta' ġestjoni u għar-responsabbiltà, li jagħmluha possibbli li tiġi żgurata protezzjoni massima għall-interessi tal-Unjoni u li jkun hemm konformità mad-deċiżjonijiet tagħha, inkluż għall-attivitajiet iffinanzjati mill-Aġenzija Spazjali Ewropea, li jkollhom impatt fuq il-Programm.
imħassar
Emenda 142
Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4
4.  Mingħajr preġudizzju għall-ftehim qafas ta' sħubija finanzjarja msemmi fil-paragrafu 4, il-Kummissjoni jew l-Aġenzija jistgħu jitolbu lill-Aġenzija Spazjali Ewropea tipprovdi l-għarfien espert tekniku u l-informazzjoni meħtieġa biex iwettqu l-kompiti assenjati lilhom b'dan ir-Regolament.
imħassar
Emenda 143
Proposta għal regolament
Artikolu 31a (ġdid)
Artikolu 31a
Il-ftehim qafas ta' sħubija finanzjarja
1.  Il-Kummissjoni għandha tikkonkludi ftehim qafas ta' sħubija finanzjarja kif previst fl-[Artikolu 130] tar-Regolament Finanzjarju, flimkien mal-Aġenzija u mal-Aġenzija Spazjali Ewropea. Dak il-ftehim qafas ta' sħubija finanzjarja għandu:
(a)  jiddefinixxi b'mod ċar ir-rwoli, ir-responsabbiltajiet u l-obbligi tal-Kummissjoni, tal-Aġenzija u tal-Aġenzija Spazjali Ewropea fir-rigward tal-Programm;
(b)  jiddefinixxi b'mod ċar l-istrumenti ta' koordinazzjoni u ta' kontroll għall-implimentazzjoni tal-komponenti tal-Programm, filwaqt li jitqiesu r-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-Kummissjoni biex twettaq il-koordinazzjoni ġenerali tal-komponenti tal-Programm;
(c)  jirrikjedi li l-Aġenzija Spazjali Ewropea tikkonforma mar-regoli tas-sigurtà tal-programm tal-Unjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-ipproċessar ta' informazzjoni klassifikata;
(d)  jistipula l-kundizzjonijiet tal-ġestjoni tal-fondi mogħtija lill-Aġenzija Spazjali Ewropea, inkluż l-applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist pubbliku tal-Unjoni, meta l-akkwist isir f'isem u għall-Unjoni, il-proċeduri ta' ġestjoni, ir-riżultati mistennija li jkunu tkejlu permezz ta' indikaturi tal-prestazzjoni, il-miżuri applikabbli f'każ ta' nuqqas ta' implimentazzjoni jew implimentazzjoni frawdolenti tal-kuntratti f'termini tal-kostijiet, l-iskeda u r-riżultati, kif ukoll l-istrateġija ta' komunikazzjoni u r-regoli fir-rigward tas-sjieda tal-assi tanġibbli u intanġibbli kollha; dawn il-kundizzjonijiet għandhom ikunu konformi mat-Titoli III u V ta' dan ir-Regolament u mar-Regolament Finanzjarju;
(e)  jirrikjedi l-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni u, meta rilevanti, tal-Aġenzija fil-laqgħat tal-Bord tal-Evalwazzjoni tal-Offerti tal-Aġenzija Spazjali Ewropea fir-rigward tal-Programm, fejn din tal-aħħar tagħmel l-akkwist f'isem u għall-Unjoni skont il-paragrafu 1a;
(f)  jistabbilixxi miżuri ta' monitoraġġ u ta' kontroll, li għandhom jinkludu, b'mod partikolari, sistema ta' tbassir tal-kostijiet, il-forniment sistematiku ta' informazzjoni dwar il-kostijiet u l-iskeda lill-Kummissjoni jew, fejn ikun xieraq, lill-Aġenzija, u fil-każ ta' diskrepanza bejn il-baġits ippjanati, il-prestazzjoni u l-iskeda, azzjoni korrettiva li tiżgura t-twettiq tal-kompiti assenjati fil-limiti tal-baġits allokati u penali kontra l-Aġenzija Spazjali Ewropea fejn din id-diskrepanza tkun attribwibbli direttament lilha;
(g)  jistabbilixxi l-prinċipji għar-remunerazzjoni tal-Aġenzija Spazjali Ewropea, li jqisu l-mudell tal-kost tagħha bħala entità pubblika, li għandhom ikunu proporzjonati għad-diffikultà tal-kompiti li jridu jitwettqu, b'konformità mal-prezzijiet tas-suq u mat-tariffi tal-entitajiet l-oħra involuti, inkluża l-Unjoni, u li jistgħu, fejn ikun xieraq, ikunu bbażati fuq indikaturi tal-prestazzjoni; dawk it-tariffi ma għandhomx ikopru l-kostijiet ġenerali li mhumiex assoċjati mal-attivitajiet inkarigati lill-Aġenzija Spazjali Ewropea mill-Unjoni;
(h)  jirrikjedi li l-Aġenzija Spazjali Ewropea tiżgura protezzjoni sħiħa tal-interessi tal-Unjoni u tad-deċiżjonijiet tagħha, li jistgħu jwasslu wkoll biex l-Aġenzija Spazjali Ewropea jkollha tadatta t-teħid tad-deċiżjonijiet, il-metodi tal-ġestjoni u d-dispożizzjonijiet dwar ir-responsabbiltà tagħha.
2.  Mingħajr preġudizzju għall-ftehim qafas ta' sħubija finanzjarja msemmi fl-Artikolu 31a, il-Kummissjoni jew l-Aġenzija jistgħu jitolbu lill-Aġenzija Spazjali Ewropea tipprovdi l-għarfien espert tekniku u l-informazzjoni meħtieġa biex iwettqu l-kompiti assenjati lilhom minn dan ir-Regolament. Il-kundizzjonijiet għal talbiet bħal dawn u l-implimentazzjoni tagħhom għandhom jiġu maqbula b'mod reċiproku.
Emenda 144
Proposta għal regolament
Artikolu 32 – titolu
Rwol l-entitajiet l-oħra
Rwol tal-EURMETSAT u ta' entitajiet oħra
Emenda 145
Proposta għal regolament
Artikolu 32 - paragrafu 1 - parti introduttorja
1.  Il-Kummissjoni tista' tinkariga, għalkollox jew parzjalment, permezz ta' ftehimiet ta' kontribuzzjoni, l-implimentazzjoni tal-komponenti tal-Programm lil entitajiet oħra għajr dawk imsemmija fl-Artikolu 30 u 31, inkluż:
1.  Il-Kummissjoni tista' tinkariga, għalkollox jew parzjalment, permezz ta' ftehimiet ta' kontribuzzjoni, l-implimentazzjoni tal-kompiti li ġejjin lil entitajiet oħra għajr dawk imsemmija fl-Artikolu 30 u 31, inkluż:
Emenda 146
Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – punt a
(a)  it-tħaddim tal-infrastruttura spazjali ta' Copernicus jew ta' partijiet minnha, li jista' jiġi inkarigat lill-EUMETSAT;
(a)  it-tiġdid u t-tħaddim tal-infrastruttura spazjali ta' Copernicus jew ta' partijiet minnha, li jista' jiġi inkarigat lill-EUMETSAT;
Emenda 147
Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – punt b
(b)  l-implimentazzjoni tas-servizzi ta' Copernicus jew ta' partijiet minnhom lill-aġenziji, lill-korpi jew lill-organizzazzjonijiet rilevanti.
(b)  l-implimentazzjoni tas-servizzi ta' Copernicus jew ta' partijiet minnhom lill-aġenziji, lill-korpi jew lill-organizzazzjonijiet rilevanti, filwaqt li tiġġestixxi wkoll l-akkwist ta' informazzjoni rilevanti ta' partijiet terzi.
Emenda 148
Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  Il-Kummissjoni għandha tqis il-parir xjentifiku u tekniku taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka għall-implimentazzjoni tal-Programm.
Emenda 149
Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – parti introduttorja
Is-sigurtà tal-Programm għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipji li ġejjin:
(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
Emenda 150
Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt a
(a)  il-kunsiderazzjoni tal-esperjenza tal-Istati Membri fil-qasam tas-sigurtà u t-teħid ta' ispirazzjoni mill-aqwa prattiki tagħhom;
(a)  il-kunsiderazzjoni tal-esperjenza tal-Istati Membri fil-qasam tas-sigurtà u t-teħid ta' ispirazzjoni mill-aqwa prattiki u mil-liġijiet nazzjonali tagħhom;
Emenda 151
Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
(aa)  il-kunsiderazzjoni tal-esperjenza miksuba fit-tħaddim ta' Galileo, EGNOS u Copernicus;
Emenda 152
Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
Il-Kummissjoni, fil-qasam ta' kompetenza tagħha, għandha tiżgura livell għoli ta' sigurtà rigward, b'mod partikolari:
Il-Kummissjoni u l-Aġenzija, fl-oqsma rispettivi tagħhom, għandhom jiżguraw livell għoli ta' sigurtà rigward, b'mod partikolari:
Emenda 153
Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Għal dak l-għan, il-Kummissjoni għandha tiżgura li titwettaq analiżi tar-riskji u tat-theddid għal kull komponent tal-Programm. Abbażi ta' dik l-analiżi tar-riskji u tat-theddid, għandha tistabbilixxi, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, ir-rekwiżiti ġenerali tas-sigurtà għal kull komponent tal-Programm. B'hekk, il-Kummissjoni għandha tqis l-impatt ta' dawk ir-rekwiżiti fuq il-funzjonament bla intoppi ta' dak il-komponent, b'mod partikolari f'termini ta' kostijiet, ta' ġestjoni tar-riskji u ta' skeda, u għandha tiżgura li ma tnaqqasx il-livell ġenerali tas-sigurtà jew li ma timminax il-funzjonament tat-tagħmir eżistenti abbażi ta' dak il-komponent. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).
Għal dak il-għan, il-Kummissjoni għandha tiżgura, f'konsultazzjoni mal-utenti finali fl-Istati Membri u mal-entitajiet rilevanti li jiġġestixxu l-implimentazzjoni ta' komponent tal-Programm, analiżi tar-riskji u tat-theddid għall-komponenti ta' Copernicus, SST u GOVSATCOM. L-Aġenzija għandha twettaq ananiżi tar-riskju u tat-theddid għall-komponenti ta' Galileo u EGNOS. Abbażi ta' dik l-analiżi tar-riskji u tat-theddid, il-Kummissjoni, f'konsultazzjoni mal-utenti finali fl-Istati Membri u mal-entitajiet rilevanti li jiġġestixxu l-implimentazzjoni ta' komponent tal-Programm, għandha tiddetermina, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, ir-rekwiżiti ġenerali tas-sigurtà għal kull komponent tal-Programm. B'hekk, il-Kummissjoni għandha tqis l-impatt ta' dawk ir-rekwiżiti fuq il-funzjonament bla intoppi ta' dak il-komponent, b'mod partikolari f'termini ta' kostijiet, ta' ġestjoni tar-riskji u ta' skeda, u għandha tiżgura li ma tnaqqasx il-livell ġenerali tas-sigurtà jew li ma timminax il-funzjonament tat-tagħmir eżistenti abbażi ta' dak il-komponent. Ir-rekwiżiti ġenerali tas-sigurtà għandhom jistabbilixxu l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti kull meta s-sigurtà tal-Unjoni jew tal-Istati Membri tagħha tista' tiġi affettwata mill-operazzjoni ta' komponent. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).
Emenda 154
Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2
2.  L-entità responsabbli għall-ġestjoni ta' komponent tal-Programm għandha tkun responsabbli għall-ġestjoni tas-sigurtà ta' dak il-komponent u għandha, għal dak l-għan, twettaq analiżi tar-riskji u tat-theddid u l-attivitajiet meħtieġa kollha biex tiżgura u timmonitorja s-sigurtà ta' dak il-komponent, b'mod partikolari billi tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-proċeduri operazzjonali, u billi timmonitorja l-konformità tagħhom mar-rekwiżiti ġenerali tas-sigurtà msemmija fil-paragrafu 1.
2.  Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-ġestjoni tas-sigurtà tal-komponenti ta' Copernicus, SSA u GOVSATCOM. L-Aġenzija għandha tkun responsabbli għall-ġestjoni tas-sigurtà tal-komponenti ta' Galileo u EGNOS. Għal dak l-għan, huma għandhom iwettqu l-attivitajiet meħtieġa kollha biex jiżguraw u jimmonitorjaw is-sigurtà tal-komponenti li huma responsabbli għalihom, b'mod partikolari billi jistabbilixxu l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-proċeduri operazzjonali, u għandhom jimmonitorjaw il-konformità tagħhom mar-rekwiżiti ġenerali tas-sigurtà msemmija fit-tielet subparagrafu tal-paragrafu 1.
Emenda 155
Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3 – parti introduttorja
3.  L-Aġenzija għandha:
3.  L-Aġenzija għandha barra minn hekk:
Emenda 156
Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3 – punt da (ġdid)
(da)  tiżgura ċ-ċibersigurtà tal-Programm;
Emenda 157
Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 4 – punt a
(a)  jieħdu miżuri li minn tal-inqas ikunu ekwivalenti għal dawk meħtieġa għall-protezzjoni tal-infrastrutturi kritiċi Ewropej skont it-tifsira tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/114/KE tat-8 ta' Diċembru 2008 dwar l-identifikazzjoni u l-indikazzjoni tal-Infrastruttura Kritika Ewropea u l-valutazzjoni tal-ħtieġa għat-titjib tal-ħarsien tagħhom u għal dawk meħtieġa għall-protezzjoni tal-infrastrutturi kritiċi nazzjonali tagħhom stess sabiex jiżguraw il-protezzjoni tal-infrastrutturi tal-art li jiffurmaw parti integrali mill-Programm u li jinsabu fit-territorju tagħhom;
(a)  jieħdu miżuri li minn tal-inqas ikunu ekwivalenti għal dawk meħtieġa għall-protezzjoni tal-infrastrutturi kritiċi Ewropej skont it-tifsira tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/114/KE tat-8 ta' Diċembru 2008 dwar l-identifikazzjoni u l-indikazzjoni tal-Infrastruttura Kritika Ewropea u l-valutazzjoni tal-ħtieġa għat-titjib tal-ħarsien tagħhom u għal dawk meħtieġa għall-protezzjoni tal-infrastrutturi kritiċi nazzjonali tagħhom stess sabiex jiżguraw il-protezzjoni tal-infrastrutturi li jiffurmaw parti integrali mill-Programm u li jinsabu fit-territorju tagħhom;
__________________
__________________
29 ĠU L 345, 23.12.2008, p. 75.
29 ĠU L 345, 23.12.2008, p. 75.
Emenda 158
Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 5
5.  L-entitajiet involuti fil-Programm għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw is-sigurtà tal-Programm.
5.  L-entitajiet involuti fil-Programm għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa, ukoll fid-dawl tal-kwistjonijiet identifikati fl-analiżi tar-riskji,biex jiżguraw is-sigurtà tal-Programm.
Emenda 159
Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2
2.  Rappreżentant tal-Aġenzija Spazjali Ewropea għandu jiġi mistieden jattendi l-laqgħat tal-Bord għall-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà bħala osservatur. Fuq bażi eċċezzjonali, rappreżentanti ta' aġenziji tal-Unjoni, ta' pajjiżi terzi jew ta' organizzazzjonijiet internazzjonali jistgħu wkoll jiġu mistiedna jattendu l-laqgħat bħala osservaturi għal kwistjonijiet relatati direttament ma' dawk il-pajjiżi terzi jew l-organizzazzjonijiet internazzjonali, speċjalment kwistjonijiet li jikkonċernaw l-infrastruttura li tappartjeni lilhom jew li tkun stabbilita fit-territorju tagħhom. L-arranġamenti għal tali parteċipazzjoni ta' rappreżentanti ta' pajjiżi terzi jew ta' organizzazzjonijiet internazzjonali u l-kundizzjonijiet għaliha għandhom jiġu stabbiliti fil-ftehimiet rilevanti u għandhom ikunu konformi mar-regoli ta' proċedura tal-Bord għall-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà.
2.  Rappreżentant tal-Aġenzija Spazjali Ewropea għandu jiġi mistieden jattendi l-laqgħat tal-Bord għall-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà bħala osservatur. Fuq bażi eċċezzjonali, rappreżentanti ta' aġenziji tal-Unjoni, ta' pajjiżi terzi jew ta' organizzazzjonijiet internazzjonali jistgħu wkoll jiġu mistiedna jattendu l-laqgħat bħala osservaturi, speċjalment għal kwistjonijiet li jikkonċernaw l-infrastruttura li tappartjeni lilhom jew li tkun stabbilita fit-territorju tagħhom. L-arranġamenti għal tali parteċipazzjoni ta' rappreżentanti ta' pajjiżi terzi jew ta' organizzazzjonijiet internazzjonali u l-kundizzjonijiet għaliha għandhom jiġu stabbiliti fil-ftehimiet rilevanti u għandhom ikunu konformi mar-regoli ta' proċedura tal-Bord għall-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà.
Emenda 160
Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt b
(b)  il-ġestjoni, il-manutenzjoni, it-titjib kontinwu, l-evoluzzjoni u l-protezzjoni tal-infrastruttura tal-art, b'mod partikolari n-netwerks, is-siti u l-faċilitajiet ta' sostenn, inklużi l-aġġornamenti u l-ġestjoni tal-obsolexxenza;
(b)  il-ġestjoni, il-manutenzjoni, it-titjib kontinwu, l-evoluzzjoni u l-protezzjoni tal-infrastruttura tal-art, inkluża l-infrastruttura li tinsab barra mit-territorju tal-UE iżda li tkun meħtieġa biex tingħata kopertura sħiħa tat-territorji tal-Istati Membri li ġeografikament jinsabu fl-Ewropa lil Galileo u lill-EGNOS, b'mod partikolari n-netwerks, is-siti u l-faċilitajiet ta' sostenn, inklużi l-aġġornamenti u l-ġestjoni tal-obsolexxenza;
Emenda 161
Proposta għal regolament
Artikolu 43, paragrafu 1, punt c
(c)  l-iżvilupp tal-ġenerazzjoni tal-ġejjieni tas-sistemi u l-evoluzzjoni tas-servizzi pprovduti minn Galileo u minn EGNOS, mingħajr preġudizzju għad-deċiżjonijiet tal-ġejjieni dwar il-perspettivi finanzjarji tal-Unjoni;
(c)  l-iżvilupp tal-ġenerazzjoni tal-ġejjieni tas-sistemi u l-evoluzzjoni tas-servizzi pprovduti minn Galileo u minn EGNOS, mingħajr preġudizzju għad-deċiżjonijiet tal-ġejjieni dwar il-perspettivi finanzjarji tal-Unjoni, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-partijiet ikkonċernati rilevanti;
Emenda 162
Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)
(ca)  l-appoġġ għall-iżvilupp u l-evoluzzjoni ta' elementi fundamentali, bħal chipsets u riċevituri abilitati għall-Galileo;
Emenda 163
Proposta għal regolament
Artikolu 43 - paragrafu 1 - punt cb (ġdid)
(cb)  appoġġ għall-iżvilupp tal-applikazzjonijiet downstream ta' Galileo u ta' EGNOS u tal-applikazzjonijiet downstream integrati li jużaw kemm EGNOS/Galileo kif ukoll Copernicus;
Emenda 164
Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt e
(e)  il-forniment u l-iżvilupp tas-suq tas-servizzi pprovduti minn Galileo u minn EGNOS;
(e)  il-forniment u l-iżvilupp tas-suq tas-servizzi pprovduti minn Galileo u minn EGNOS, b'mod partikolari, sabiex jiġu massimizzati l-benefiċċji soċjoekonomiċi msemmija fl-Artikolu 4(1);
Emenda 165
Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt c
(c)  servizz ta' sikurezza tal-ħajja (SoL), li għandu jkun mingħajr ħlasijiet diretti għall-utenti u li għandu jipprovdi informazzjoni ta' pożizzjonament u ta' sinkronizzazzjoni b'livell għoli ta' kontinwità, ta' disponibbiltà u ta' akkuratezza, inkluż messaġġ ta' integrità li javża lill-utenti bi kwalunkwe ħsara, jew sinjali li nqabżu l-parametri ta' tolleranza emessi minn Galileo u minn GNSS oħra, li tawmenta fiż-żona ta' kopertura, maħsuba b'mod prinċipali għall-utenti li għalihom is-sikurezza hija essenzjali, b'mod partikolari fis-settur tal-avjazzjoni ċivili għall-iskop tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru.
(c)  servizz ta' sikurezza tal-ħajja (SoL), li għandu jkun mingħajr ħlasijiet diretti għall-utenti u li għandu jipprovdi informazzjoni ta' pożizzjonament u ta' sinkronizzazzjoni tal-ħin b'livell għoli ta' kontinwità, ta' disponibbiltà, ta' akkuratezza u ta' integrità. Dak is-servizz huwa pprovdut f'konformità mar-Regolament EASA biex tkun żgurata l-konformitá mar-rekwiżiti tas-sikurezza tal-avjazzjoni, inkluż messaġġ ta' integrità li javża lill-utenti bi kwalunkwe ħsara, jew sinjali li nqabżu l-parametri ta' tolleranza emessi minn Galileo u minn GNSS oħra, li tawmenta fiż-żona ta' kopertura, maħsuba b'mod prinċipali għall-utenti li għalihom is-sikurezza hija essenzjali, b'mod partikolari fis-settur tal-avjazzjoni ċivili għall-iskop tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru.
Emenda 166
Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
Is-servizzi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu pprovduti bħala prijorità fit-territorju tal-Istati Membri li jinsabu ġeografikament fl-Ewropa.
Is-servizzi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu pprovduti bħala prijorità fit-territorju tal-Istati Membri li jinsabu ġeografikament fl-Ewropa bl-għan li sat-tmiem tal-2023 jiġu koperti t-territorji kontinentali u sat-tmiem tal-2025 jiġu koperti t-territorji kollha.
Emenda 167
Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 3
3.  Il-kost ta' tali estensjoni, inklużi l-kostijiet relatati tat-tħaddim li jkunu speċifiċi għal dawn ir-reġjuni, ma għandux jiġi kopert bil-baġit imsemmi fl-Artikolu 11. Tali estensjoni ma għandhiex iddewwem l-offerta tas-servizzi msemmija fil-paragrafu 1 fit-territorju kollu tal-Istati Membri li jinsabu ġeografikament fl-Ewropa.
3.  Il-kost ta' tali estensjoni, inklużi l-kostijiet relatati tat-tħaddim li jkunu speċifiċi għal dawn ir-reġjuni, ma għandux jiġi kopert bil-baġit imsemmi fl-Artikolu 11, iżda l-Kummissjoni għandha tqis l-isfruttament tal-programmi u ta' ftehimiet ta' sħubija u, jekk ikun xieraq, l-iżvilupp ta' strument finanzjarju speċifiku biex din tiġi sostnuta. Tali estensjoni ma għandhiex iddewwem l-offerta tas-servizzi msemmija fil-paragrafu 1 fit-territorju kollu tal-Istati Membri li jinsabu ġeografikament fl-Ewropa.
Emenda 168
Proposta għal regolament
Artikolu 47 – titolu
Kompatibbiltà u interoperabbiltà
Kompatibbiltà, interoperabbiltà u standardizzazzjoni
Emenda 169
Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2
2.  Galileo u EGNOS, u s-servizzi li jipprovdu, għandhom ikunu kompatibbli u interoperabbli mas-sistemi l-oħra tan-navigazzjoni bis-satellita u mal-mezzi konvenzjonali ta' radjunavigazzjoni, fejn ir-rekwiżiti meħtieġa ta' kompatibbiltà u ta' interoperabbiltà jkunu stabbiliti fi ftehimiet internazzjonali.
2.  Galileo u EGNOS, u s-servizzi li jipprovdu, għandhom ikunu kompatibbli u interoperabbli b'mod reċiproku mas-sistemi l-oħra tan-navigazzjoni bis-satellita u mal-mezzi konvenzjonali ta' radjunavigazzjoni, fejn ir-rekwiżiti meħtieġa ta' kompatibbiltà u ta' interoperabbiltà jkunu stabbiliti fi ftehimiet internazzjonali.
Emenda 170
Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  Galileo u EGNOS għandhom ifittxu li jikkonformaw bis-sħiħ mal-istandards u ċ-ċertifikazzjonijiet internazzjonali.
Emenda 171
Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1
1.  Copernicus għandu jiġi implimentat billi jissejjes fuq investimenti preċedenti tal-Unjoni, u, fejn ikun xieraq, billi jissejjes fuq il-kapaċitajiet nazzjonali jew reġjonali tal-Istati Membri u billi jqis il-kapaċitajiet tal-fornituri kummerċjali ta' data u ta' informazzjoni komparabbli u l-ħtieġa li jitrawmu l-kompetizzjoni u l-iżvilupp tas-suq.
1.  Copernicus għandu jiġi implimentat billi jissejjes fuq investimenti preċedenti tal-Unjoni, tal-Aġenzija Spazjali Ewropea u ta' EUMETSAT u, fejn ikun xieraq, billi jissejjes fuq il-kapaċitajiet nazzjonali jew reġjonali tal-Istati Membri u billi jqis il-kapaċitajiet tal-fornituri kummerċjali ta' data u ta' informazzjoni komparabbli u l-ħtieġa li jitrawmu l-kompetizzjoni u l-iżvilupp tas-suq.
Emenda 172
Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 2
2.  Copernicus għandu jwassal id-data u l-informazzjoni b'politika dwar id-data sħiħa, mingħajr ħlas u miftuħa.
2.  Copernicus għandu jwassal id-data u l-informazzjoni abbażi ta' politika dwar id-data sħiħa, mingħajr ħlas u miftuħa.
Emenda 173
Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt a – inċiż 1
–  l-iżvilupp u l-operazzjonijiet tas-satelliti Sentinel ta' Copernicus;
(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
Emenda 174
Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt c
(c)  il-komponent tal-aċċess għad-data u d-distribuzzjoni tagħha, li għandu jinkludi l-infrastruttura u s-servizzi biex jiġu żgurati l-iskoperta, il-wiri, id-distribuzzjoni u l-esplojtazzjoni tad-data ta' Copernicus u tal-informazzjoni ta' Copernicus u l-aċċess għalihom;
(c)  il-komponent tal-aċċess għad-data u d-distribuzzjoni tagħha, li għandu jinkludi l-infrastruttura u s-servizzi biex jiġu żgurati l-iskoperta, il-wiri, l-arkivjar fit-tul, l-aċċess għal, id-distribuzzjoni u l-esplojtazzjoni tad-data ta' Copernicus u tal-informazzjoni ta' Copernicus u l-aċċess għalihom, b'mod li jkun faċli għall-utent;
Emenda 175
Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt d
(d)  il-komponent tal-użu mill-utenti u tal-iżvilupp tas-suq skont l-Artikolu 29(5), li għandu jinkludi l-attivitajiet, ir-riżorsi u s-servizzi rilevanti għall-promozzjoni ta' Copernicus, tad-data u tas-servizzi tiegħu fil-livelli kollha biex jiġu mmassimizzati l-benefiċċji soċjoekonomiċi msemmija fl-Artikolu 4(1).
(d)  il-komponent tal-użu mill-utenti, tal-bini tal-kapaċità u tal-iżvilupp tas-suq skont l-Artikolu 29(5), li għandu jinkludi l-attivitajiet, ir-riżorsi u s-servizzi rilevanti għall-promozzjoni ta' Copernicus, tad-data u tas-servizzi tiegħu fil-livelli kollha biex jiġu mmassimizzati l-benefiċċji soċjoekonomiċi msemmija fl-Artikolu 4(1).
Emenda 176
Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 4
4.  Copernicus għandu jippromwovi l-koordinazzjoni internazzjonali tas-sistemi ta' osservazzjoni u l-iskambji relatati ta' data, sabiex tissaħħaħ id-dimensjoni globali u l-kumplementarjetà tiegħu filwaqt li jitqiesu l-ftehimiet internazzjonali u l-proċessi ta' koordinazzjoni eżistenti.
4.  Copernicus għandu jippromwovi l-koordinazzjoni internazzjonali tas-sistemi ta' osservazzjoni u l-iskambji relatati ta' data, sabiex tissaħħaħ id-dimensjoni globali u l-kumplementarjetà tiegħu filwaqt li jitqiesu l-ftehimiet internazzjonali u l-proċessi ta' koordinazzjoni eżistenti u futuri.
Emenda 177
Proposta għal regolament
Artikolu 49 – titolu
Akkwiżizzjoni tad-data
Azzjonijiet eliġibbli
Emenda 178
Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt a
(a)  l-azzjonijiet biex tiġi pprovduta l-kontinwità tal-missjonijiet eżistenti tas-satelliti Sentinel u għall-iżvilupp, għall-illanċjar, għaż-żamma u għat-tħaddim ta' satelliti Sentinel ulterjuri li jespandu l-ambitu ta' osservazzjoni, filwaqt li tingħata prijorità: lill-kapaċitajiet ta' osservazzjoni għall-monitoraġġ tal-emissjonijiet antropoġeniċi ta' CO2 u tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, li jippermettu l-kopertura polari, u li jagħtu lok għal applikazzjonijiet ambjentali innovattivi fl-oqsma tal-agrikoltura, tal-foresti u tal-ġestjoni tal-ilma;
(a)  l-azzjonijiet biex tiġi pprovduta l-kontinwità tal-missjonijiet eżistenti tas-satelliti Sentinel u għall-iżvilupp, għall-illanċjar, għaż-żamma u għat-tħaddim ta' satelliti Sentinel ulterjuri li jespandu l-ambitu ta' osservazzjoni, bħal: il-kapaċitajiet ta' osservazzjoni għall-monitoraġġ tal-emissjonijiet antropoġeniċi ta' CO2 u tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, li jippermettu l-kopertura polari, u li jagħtu lok għal applikazzjonijiet ambjentali innovattivi fl-oqsma tal-agrikoltura, tal-foresti u tal-ġestjoni tal-ilma;
Emenda 179
Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt b
(b)  l-azzjonijiet li jipprovdu l-aċċess għad-data ta' partijiet terzi li tkun meħtieġa biex jiġu ġġenerati s-servizzi ta' Copernicus jew biex tintuża mill-istituzzjonijiet, mill-aġenziji u mis-servizzi deċentralizzati tal-Unjoni;
(b)  l-azzjonijiet li jipprovdu aċċess għal data ta' partijiet terzi meħtieġa biex jiġu ġġenerati servizzi ta' Copernicus jew għall-użu minn utenti ewlenin, filwaqt li tingħata prijorità lil data pprovduta u/jew iffinanzjata minn entitajiet pubbliċi fl-Istati Membri, bħal aġenziji nazzjonali ;
Emenda 180
Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)
(ca)  appoġġ għall-iżvilupp ta' applikazzjonijiet u servizzi downstream rilevanti ta' Copernicus.
Emenda 181
Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1 – parti introduttorja
Copernicus għandu jinkludi l-azzjonijiet b'sostenn għas-servizzi li ġejjin:
Copernicus għandu jinkludi l-azzjonijiet b'sostenn għas-servizzi ewlenin li ġejjin:
Emenda 182
Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 3
–  il-monitoraġġ tal-art u l-agrikoltura biex tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-kopertura tal-art, l-użu tal-art u l-bidla fl-użu tal-art, iż-żoni urbani, il-kwantità u l-kwalità tal-ilmijiet interni, il-foresti, l-agrikoltura u riżorsi naturali oħra, il-bijodiversità u l-krijosfera;
–  il-monitoraġġ tal-art u l-agrikoltura biex tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-kopertura tal-art, l-użu tal-art u l-bidla fl-użu tal-art, il-kwalità tal-ħamrija, id-deżertifikazzjoni, is-siti ta' wirt kulturali, il-kwantità u l-kwalità tal-ilmijiet interni, il-foresti u b'mod partikolari d-deforestazzjoni, l-agrikoltura u riżorsi naturali oħra, il-bijodiversità u l-krijosfera; l-Istati Membri se jkunu jistgħu jużaw l-informazzjoni u d-data li jirriżultaw mill-monitoraġġ taż-żona agrikola fir-rigward tal-grad ta' kopertura tal-art u tal-użu tal-art agrikola, sabiex jitnaqqas aktar il-piż amministrattiv tal-għoti tas-sussidji agrikoli;
Emenda 183
Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 4a (ġdid)
–  l-immappjar tal-art agrikola li teħtieġ irrigazzjoni, it-tbassir tal-għelejjel u l-użu tal-art u l-iżgurar ta' sikurezza u kwalità aħjar tal-ikel permezz tas-salvagwardja tal-ambjent;
Emenda 184
Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 4b (ġdid)
–  il-monitoraġġ tal-attivitajiet tas-sajd sabiex jiġu żgurati sikurezza u kwalità aħjar tal-ikel permezz tas-salvagwardja tal-ambjent;
Emenda 185
Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
(aa)  Il-monitoraġġ tal-appoġġ għall-implimentazzjoni tal-politika tal-Unjoni;
Emenda 186
Proposta għal regolament
Artikolu 53 - paragrafu 1 - parti introduttorja
Il-komponent tal-SST għandu jagħti sostenn għall-attivitajiet li ġejjin:
Il-programm tal-SST għandu l-għan li b'mod progressiv jgħammar lill-Unjoni b'kapaċità awtonoma tal-SST.
Il-komponent tal-SST għandu jagħti sostenn għall-attivitajiet li ġejjin:
Emenda 187
Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 1 – punt a
(a)  l-istabbiliment, l-iżvilupp u t-tħaddim ta' netwerk ta' sensuri tal-art u/jew spazjali tal-Istati Membri, inklużi sensuri żviluppati permezz ta' sensuri tal-Aġenzija Spazjali Ewropea u permezz ta' sensuri tal-Unjoni mħaddma nazzjonalment, għas-sorveljanza u l-insegwiment tal-oġġetti u għall-produzzjoni ta' katalogu Ewropew ta' oġġetti spazjali adattat għall-ħtiġijiet tal-utenti msemmija fl-Artikolu 55;
(a)  l-istabbiliment, l-iżvilupp u t-tħaddim ta' netwerk ta' sensuri tal-art u/jew spazjali tal-Istati Membri jew tal-Unjoni, inklużi sensuri żviluppati permezz ta' sensuri tal-Aġenzija Spazjali Ewropea u permezz ta' sensuri tal-Unjoni mħaddma nazzjonalment, għas-sorveljanza u l-insegwiment tal-oġġetti u għall-produzzjoni ta' katalogu Ewropew ta' oġġetti spazjali adattat għall-ħtiġijiet tal-utenti msemmija fl-Artikolu 55;
Emenda 188
Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
L-Istati Membri li jkunu jixtiequ jipparteċipaw fit-twassil tas-servizzi tal-SST imsemmija fl-Artikolu 54 għandhom jippreżentaw applikazzjoni konġunta lill-Kummissjoni, fejn juru l-konformità mal-kriterji li ġejjin:
L-Istati Membri li jkunu jixtiequ jipparteċipaw fit-twassil tas-servizzi tal-SST imsemmija fl-Artikolu 54 għandhom jippreżentaw applikazzjoni individwali jew konġunta lill-Kummissjoni, fejn juru l-konformità mal-kriterji li ġejjin:
Emenda 189
Proposta għal regolament
Artikolu 57 − paragrafu 8
8.  Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, regoli dettaljati dwar il-funzjonament tal-qafas organizzattiv tal-parteċipazzjoni tal-Istati Membri fl-SST. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).
8.  Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 105 li jikkonċerna d-dispożizzjoni speċifika, regoli dettaljati dwar il-funzjonament tal-qafas organizzattiv tal-parteċipazzjoni tal-Istati Membri fl-SST. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).
Emenda 190
Proposta għal regolament
Artikolu 58a (ġdid)
Artikolu 58a
Monitoraġġ tal-provvista u tad-domanda għall-SST
Qabel il-31 ta' Diċembru 2024, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-implimentazzjoni tal-komponent tal-SST, b'mod partikolari fir-rigward tal-evoluzzjoni tal-ħtiġijiet tal-utenti b'rabta mal-kapaċità tas-sensuri tal-art u spazjali, u għandha tikkompleta l-produzzjoni tal-katalgu Ewropew previst fl-Artikolu 53(1a).
L-evalwazzjoni għandha teżamina, b'mod partikolari, il-ħtieġa għal infrastrutturi spazjali u tal-art addizzjonali.
L-evalwazzjoni għandha tkun akkumpanjata, jekk ikun meħtieġ, bi proposta xierqa għall-iżvilupp ta' infrastrutturi spazjali u tal-art addizzjonali fil-qafas tal-komponent tal-SST.
Emenda 191
Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)
(ca)  il-ħolqien ta' katalogu Ewropew tal-NEO.
Emenda 192
Proposta għal regolament
Artikolu 61 - paragrafu 1 - parti introduttorja
Fil-qafas tal-komponent ta' GOVSATCOM, il-kapaċitajiet u s-servizzi tal-komunikazzjoni bis-satellita għandhom jiġu kkombinati f'ġabra komuni ta' kapaċitajiet u ta' servizzi ta' komunikazzjoni bis-satellita tal-Unjoni. Dan il-komponent jinkludi:
Fil-qafas tal-komponent ta' GOVSATCOM, il-kapaċitajiet u s-servizzi tal-komunikazzjoni bis-satellita għandhom jiġu kkombinati f'ġabra komuni ta' kapaċitajiet u ta' servizzi ta' komunikazzjoni bis-satellita tal-Unjoni bir-rekwiżiti ta' sigurtà xierqa. Dan il-komponent jista' jinkludi:
Emenda 193
Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt a
(a)  l-iżvilupp, il-kostruzzjoni, u l-operazzjonijiet tal-infrastruttura tas-segment tal-art;
(a)  l-iżvilupp, il-kostruzzjoni, u l-operazzjonijiet tal-infrastruttura tas-segment tal-art u tal-ispazju;
Emenda 194
Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 3
3.  Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-portafoll tas-servizzi għas-servizzi pprovduti fil-qafas ta' GOVSATCOM, fil-forma ta' lista ta' kategoriji ta' kapaċitajiet u ta' servizzi ta' komunikazzjoni bis-satellita u tal-attributi tagħhom, li tinkludi l-kopertura ġeografika, il-frekwenza, il-bandwidth, it-tagħmir tal-utenti, u l-karatteristiki tas-sigurtà. Dawk il-miżuri għandhom jiġu bbażati fuq ir-rekwiżiti operazzjonali u fuq ir-rekwiżiti tas-sigurtà msemmija fil-paragrafu 1 u għandhom jipprijoritizzaw is-servizzi pprovduti lill-utenti fil-livell tal-Unjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).
3.  Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-portafoll tas-servizzi għas-servizzi pprovduti fil-qafas ta' GOVSATCOM, fil-forma ta' lista ta' kategoriji ta' kapaċitajiet u ta' servizzi ta' komunikazzjoni bis-satellita u tal-attributi tagħhom, li tinkludi l-kopertura ġeografika, il-frekwenza, il-bandwidth, it-tagħmir tal-utenti, u l-karatteristiki tas-sigurtà. Dawk il-miżuri għandhom jiġu bbażati fuq ir-rekwiżiti operazzjonali u fuq ir-rekwiżiti tas-sigurtà msemmija fil-paragrafu 1. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).
Emenda 195
Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  Il-portafoll tas-servizz msemmi fil-paragrafu 3 għandu jikkunsidra s-servizzi kummerċjalment disponibbli eżistenti sabiex ma jkunx hemm tgħawwiġ tal-kompetizzjoni fis-suq intern.
Emenda 196
Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 1 – punt b
(b)  l-persuni ġuridiċi debitament akkreditati biex jipprovdu kapaċitajiet jew servizzi satellitari b'konformità mal-proċedura ta' akkreditazzjoni tas-sigurtà fl-Artikolu 36, abbażi tar-rekwiżiti speċifiċi tas-sigurtà għall-komponent ta' GOVSATCOM imsemmi fl-Artikolu 34(1).
(b)  il-persuni ġuridiċi debitament akkreditati biex jipprovdu kapaċitajiet jew servizzi satellitari b'konformità mal-proċedura ta' akkreditazzjoni tas-sigurtà fl-Artikolu 36.
Emenda 197
Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)
(ba)  Il-fornituri tal-kapaċitajiet jew tas-servizzi ta' komunikazzjoni bis-satellita taħt dan il-komponent għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' sigurtà speċifiċi għall-komponent GOVSATCOM stabbilit skont l-Artikolu 34(1).
Emenda 198
Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 1
1.  L-akkomunament tal-kapaċitajiet, tas-servizzi u tat-tagħmir tal-utenti tal-komunikazzjoni bis-satellita, għandu jiġi kondiviż u pprijoritizzat bejn il-parteċipanti ta' GOVSATCOM abbażi ta' analiżi tar-riskji għas-sigurtà mill-utenti fil-livell tal-Unjoni jew tal-Istati Membri. Din il-kondiviżjoni u din il-prijoritizzazzjoni għandhom jipprijoritizzaw l-utenti fil-livell tal-Unjoni.
1.  L-akkomunament tal-kapaċitajiet, tas-servizzi u tat-tagħmir tal-utenti tal-komunikazzjoni bis-satellita, għandu jiġi kondiviż u pprijoritizzat bejn il-parteċipanti ta' GOVSATCOM abbażi ta' analiżi tar-riskji għas-sigurtà mill-utenti fil-livell tal-Unjoni jew tal-Istati Membri.
Emenda 199
Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  Iċ-ċentri GOVSATCOM għandhom jikkunsidraw is-servizzi kummerċjalment disponibbli eżistenti sabiex ma jkunx hemm tgħawwiġ tal-kompetizzjoni fis-suq intern.
Emenda 200
Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 1
Qabel l-aħħar tal-2024, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-implimentazzjoni tal-komponent ta' GOVSATCOM, b'mod partikolari fir-rigward tal-evoluzzjoni tal-ħtiġijiet tal-utenti b'rabta mal-kapaċità tal-komunikazzjoni bis-satellita. L-evalwazzjoni għandha teżamina partikolarment il-ħtieġa għal infrastruttura spazjali addizzjonali. L-evalwazzjoni għandha tiġi akkumpanjata, jekk ikun meħtieġ, bi proposta xierqa għall-iżvilupp ta' infrastruttura spazjali addizzjonali fil-qafas tal-komponent ta' GOVSATCOM.
Qabel l-aħħar tal-2024, il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-entitajiet responsabbli, għandha tevalwa l-implimentazzjoni tal-komponent ta' GOVSATCOM, b'mod partikolari fir-rigward tal-evoluzzjoni tal-ħtiġijiet tal-utenti b'rabta mal-kapaċità tal-komunikazzjoni bis-satellita. L-evalwazzjoni għandha teżamina partikolarment il-ħtieġa għal infrastruttura spazjali addizzjonali. L-evalwazzjoni għandha tiġi akkumpanjata, jekk ikun meħtieġ, bi proposta xierqa għall-iżvilupp ta' infrastruttura spazjali addizzjonali fil-qafas tal-komponent ta' GOVSATCOM.
Emenda 201
Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 1
Is-sede tal-Aġenzija għandha tinsab fi Praga (ir-Repubblika Ċeka).
Is-sede tal-Aġenzija għandha tinsab fi Praga (ir-Repubblika Ċeka). F'konformità mal-ħtiġijiet tal-Programm, jistgħu jiġu stabbiliti uffiċċji lokali tal-Aġenzija, kif stabbilit fl-Artikolu 79(2).
Emenda 202
Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 4
4.  Il-membri u l-membri supplenti tal-Bord Amministrattiv għandhom jinħatru fid-dawl tal-għarfien tagħhom fil-qasam tal-kompiti ewlenin tal-Aġenzija, filwaqt li jitqiesu l-ħiliet maniġerjali, amministrattivi u baġitarji rilevanti. Il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jagħmlu l-almu tagħhom biex jillimitaw it-tibdil tar-rappreżentanti tagħhom fil-Bord Amministrattiv, sabiex jiżguraw il-kontinwità tal-attivitajiet tal-Bord. Il-partijiet kollha għandu jkollhom l-għan li jiksbu rappreżentanza bbilanċjata bejn l-irġiel u n-nisa fil-Bord Amministrattiv.
4.  Il-membri u l-membri supplenti tal-Bord Amministrattiv għandhom jinħatru fid-dawl tal-għarfien tagħhom fil-qasam tal-kompiti tal-Aġenzija, filwaqt li jitqiesu l-ħiliet maniġerjali, amministrattivi u baġitarji rilevanti. Il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jagħmlu l-almu tagħhom biex jillimitaw it-tibdil tar-rappreżentanti tagħhom fil-Bord Amministrattiv, sabiex jiżguraw il-kontinwità tal-attivitajiet tal-Bord. Il-partijiet kollha għandu jkollhom l-għan li jiksbu rappreżentanza bbilanċjata bejn l-irġiel u n-nisa fil-Bord Amministrattiv.
Emenda 203
Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 5
5.  Il-mandat tal-membri tal-Bord Amministrattiv u tal-membri supplenti tagħhom għandu jkun ta' erba' snin u jista' jiġġedded darba.
(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
Emenda 204
Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 3
3.  Il-Bord Amministrattiv għandu jorganizza laqgħa ordinarja darbtejn fis-sena. Barra minn hekk, għandu jiltaqa' fuq l-inizjattiva tal-President tiegħu jew fuq it-talba ta' minn tal-inqas terz tal-membri tiegħu.
3.  Il-Bord Amministrattiv għandu jorganizza laqgħa ordinarja mill-inqas darba fis-sena. Barra minn hekk, għandu jiltaqa' fuq l-inizjattiva tal-President tiegħu jew fuq it-talba ta' minn tal-inqas terz tal-membri tiegħu.
Emenda 205
Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 5
5.  [Għal kwalunkwe komponent tal-Programm li jinvolvi l-użu tal-infrastruttura nazzjonali sensittiva, jistgħu jattendu l-laqgħat u d-deliberazzjonijiet tal-Bord Amministrattiv ir-rappreżentanti tal-Istati Membri kollha u r-rappreżentant tal-Kummissjoni biss, iżda biss dawk l-Istati Membri li jkollhom tali infrastruttura jistgħu jieħdu sehem fil-votazzjoni. Fejn il-President tal-Bord Amministrattiv ma jkunx jirrappreżenta wieħed mill-Istati Membri li jkollhom tali infrastruttura, dan għandu jiġi sostitwit mir-rappreżentanti ta' Stat Membru li jkollu tali infrastruttura.]
5.  [Għal kwalunkwe komponent tal-Programm li jinvolvi l-użu tal-infrastruttura nazzjonali sensittiva, jistgħu jattendu l-laqgħat u d-deliberazzjonijiet tal-Bord Amministrattiv ir-rappreżentanti tal-Istati Membri kollha u r-rappreżentant tal-Kummissjoni biss, iżda biss dawk ir-rappreżentanti tal-Istati Membri li għandhom din l-istruttura għandhom jieħdu sehem fil-votazzjoni. Fejn il-President tal-Bord Amministrattiv ma jkunx jirrappreżenta wieħed mill-Istati Membri li jkollhom tali infrastruttura, dan għandu jiġi sostitwit mir-rappreżentanti ta' Stat Membru li jkollu tali infrastruttura.]
Emenda 206
Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)
(aa)  jadotta, sat-30 ta' Ġunju tal-ewwel sena tal-qafas finanzjarju pluriennali previst fl-Artikolu 312 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-programm ta' ħidma pluriennali tal-Aġenzija għall-perijodu kopert mill-qafas finanzjarju pluriennali wara li tkun ġiet inkluża fih, mingħajr ebda tibdil, il-parti żviluppata mill-Bord ta' Akkreditament ta' Sigurtà f'konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 11(80) u wara li jkun irċieva l-opinjoni tal-Kummissjoni. Il-Parlament Ewropew għandu jiġi kkonsultat dwar dan il-programm ta' ħidma pluriennali.
Emenda 207
Proposta għal regolament
Artikolu 77 - paragrafu 2 - punt da (ġdid)
(da)  jadotta regoli ta' trasparenza dwar il-kuntratti industrijali u jiġi infurmat b'mod regolari dwarhom mid-Direttur Eżekuttiv;
Emenda 208
Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)
(ca)  jikkonforma mar-regoli ta' trasparenza dwar il-kuntratti industrijali u jinforma lill-Bord Amministrattiv;
Emenda 209
Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2
2.  Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiddeċiedi jekk ikunx meħtieġ li impjegat wieħed jew iktar mill-persunal kollu jkun jinsab fi Stat Membru wieħed jew iktar għall-iskop tat-twettiq tal-kompiti tal-Aġenzija b'mod effiċjenti u effettiv. Qabel ma jiddeċiedi li jistabbilixxi uffiċċju lokali, id-Direttur Eżekuttiv għandu jikseb l-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni, tal-Bord Amministrattiv u tal-Istat(i) Membru/i kkonċernat(i). Id-deċiżjoni għandha tispeċifika l-ambitu tal-attivitajiet li jridu jitwettqu fl-uffiċċju lokali b'tali mod li jiġu evitati l-kostijiet bla bżonn u d-duplikazzjoni tal-funzjonijiet amministrattivi tal-Aġenzija. Jaf ikun meħtieġ ftehim dwar il-Kwartieri Ġenerali mal-Istat(i) Membru/i kkonċernat(i).
2.  Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiddeċiedi jekk ikunx meħtieġ li impjegat wieħed jew iktar mill-persunal kollu jkun jinsab fi Stat Membru wieħed jew iktar għall-iskop tat-twettiq tal-kompiti tal-Aġenzija b'mod effiċjenti u effettiv. Qabel ma jiddeċiedi li jistabbilixxi uffiċċju lokali, id-Direttur Eżekuttiv għandu jikseb l-approvazzjoni minn qabel tal-Bord Amministrattiv u tal-Istat(i) Membru/i kkonċernat(i). Id-deċiżjoni għandha tispeċifika l-ambitu tal-attivitajiet li jridu jitwettqu fl-uffiċċju lokali b'tali mod li jiġu evitati l-kostijiet bla bżonn u d-duplikazzjoni tal-funzjonijiet amministrattivi tal-Aġenzija. Jaf ikun meħtieġ ftehim dwar il-Kwartieri Ġenerali mal-Istat(i) Membru/i kkonċernat(i). Fejn ikun possibbli, l-impatt f'termini ta' allokazzjoni u baġit tal-persunal għandu jiġi inkorporat fil-programm ta' ħidma annwali, u fi kwalunkwe każ dan il-proġett għandu jiġi nnotifikat lill-awtorità baġitarja skont l-Artikolu 84(11).
Emenda 210
Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  Il-persunal tal-Aġenzija għandu jitħallas mir-riżorsi proprji tal-Aġenzija u, fejn meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti delegati tal-Aġenzija, permezz tal-użu tal-baġit delegat mill-Kummissjoni.
Emenda 211
Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar mill-Bord Amministrattiv abbażi tal-mertu u tal-ħiliet amministrattivi u maniġerjali ddokumentati, kif ukoll abbażi tal-kompetenza u tal-esperjenza rilevanti, minn lista ta' kandidati proposta mill-Kummissjoni, b'kompetizzjoni miftuħa u trasparenti, wara l-pubblikazzjoni ta' sejħa għall-espressjonijiet ta' interess f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew xi mkien ieħor.
Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar mill-Bord Amministrattiv abbażi tal-mertu u tal-ħiliet amministrattivi u maniġerjali ddokumentati, kif ukoll abbażi tal-kompetenza u tal-esperjenza rilevanti, minn lista ta' mill-inqas tliet kandidati proposta mill-Kummissjoni, b'kompetizzjoni miftuħa u trasparenti, wara l-pubblikazzjoni ta' sejħa għall-espressjonijiet ta' interess f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew xi mkien ieħor.
Emenda 212
Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
Abbażi ta' proposta mill-Kummissjoni li tqis il-valutazzjoni msemmija fl-ewwel sottoparagrafu, il-Bord Amministrattiv jista' jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv darba għal perjodu ta' żmien sa erba' snin.
Abbażi ta' proposta mill-Kummissjoni li tqis il-valutazzjoni msemmija fl-ewwel sottoparagrafu, il-Bord Amministrattiv jista' jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv darba għal perjodu ta' żmien sa ħames snin.
Emenda 213
Proposta għal regolament
Artikolu 92 – titolu
Il-ftehim dwar il-kwartieri ġenerali u l-kundizzjonijiet tat-tħaddim
Il-ftehim dwar il-kwartieri ġenerali u l-Uffiċċji Lokali u l-kundizzjonijiet tat-tħaddim
Emenda 214
Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 1
1.  L-arranġamenti meħtieġa fir-rigward tal-akkomodazzjoni li trid tiġi pprovduta għall-Aġenzija fl-Istat Membru ospitanti u l-faċilitajiet li dak l-Istat Membru jrid jara li jkunu disponibbli flimkien mar-regoli speċifiċi applikabbli fl-Istat Membru ospitanti għad-Direttur Eżekuttiv, għall-membri tal-Bord Amministrattiv, għall-persunal tal-Aġenzija u għall-membri tal-familji tagħhom, għandhom jiġu stabbiliti fi Ftehim dwar il-Kwartieri Ġenerali bejn l-Aġenzija u l-Istat Membru fejn ikun tkun tinsab is-sede, li jiġi konkluż wara li tinkiseb l-approvazzjoni tal-Bord Amministrattiv.
1.  L-arranġamenti meħtieġa fir-rigward tal-akkomodazzjoni li trid tiġi pprovduta għall-Aġenzija fl-Istati Membri ospitanti u l-faċilitajiet li dak l-Istat Membru jrid jara li jkunu disponibbli flimkien mar-regoli speċifiċi applikabbli fl-Istati Membri ospitanti għad-Direttur Eżekuttiv, għall-membri tal-Bord Amministrattiv, għall-persunal tal-Aġenzija u għall-membri tal-familji tagħhom, għandhom jiġu stabbiliti fi Ftehim dwar il-Kwartieri Ġenerali u l-Uffiċċji Lokali bejn l-Aġenzija u l-Istat Membru fejn ikun tkun tinsab is-sede jew l-infrastruttura lokali, li jiġi konkluż wara li tinkiseb l-approvazzjoni tal-Bord Amministrattiv.
Emenda 215
Proposta għal regolament
Artikolu 98 – paragrafu 1
1.  L-Aġenzija għandha tkun miftuħa għall-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi li jkunu daħlu fi ftehimiet mal-Unjoni għal dan ir-rigward.
1.  L-Aġenzija għandha tkun miftuħa għall-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali, li jkunu daħlu fi ftehimiet mal-Unjoni f'dan ir-rigward.
Emenda 216
Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.   Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi metodoloġija biex tipprevedi indikaturi kwalitattivi għal valutazzjoni preċiża tal-progress miksub lejn il-kisba tal-objettivi ġenerali stipulati fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 4(1). Abbażi ta' dik il-metodoloġija l-Kummissjoni għandha tikkomplementa l-Anness sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2021.
Emenda 217
Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 2
2.  L-evalwazzjoni interim tal-Programm għandha titwettaq ladarba jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-programm, iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-programm.
2.  L-evalwazzjoni interim tal-Programm għandha titwettaq ladarba jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-Programm, iżda mhux aktar tard minn tliet snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-programm. Taqsima speċifika ta' din l-evalwazzjoni għandha tkun iddedikata għall-governanza tal-Programm bl-għan li tagħti informazzjoni dwar jekk ikunux meħtieġa emendi għall-kompiti u għall-kompetenzi inkarigati lill-atturi differenti tal-Programm;
Emenda 218
Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 4
4.  Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet akkumpanjati mill-osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.
4.  Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet, akkumpanjati mill-osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni u jekk xieraq tista' takkumpanja l-evalwazzjoni bi proposta leġiżlattiva ġdida.
Emenda 219
Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 6 – subparagrafu 1
Sat-30 ta' Ġunju 2024, u kull ħames snin wara din id-data, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-prestazzjoni tal-Aġenzija, b'rabta mal-għanijiet, mal-mandat, mal-kompiti u mal-post fejn tinsab, b'konformità mal-linji gwida tal-Kummissjoni. B'mod partikolari, l-evalwazzjoni għandha tindirizza l-ħtieġa possibbli li jiġi mmodifikat il-mandat tal-Aġenzija, u l-implikazzjonijiet finanzjarji ta' kwalunkwe modifikazzjoni ta' dan it-tip. Għandha wkoll tindirizza l-politika tal-Aġenzija dwar il-kunflitti ta' interess, l-indipendenza u l-awtonomija tal-Bord għall-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà.
Sat-30 ta' Ġunju 2024, u kull tliet snin wara din id-data, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-prestazzjoni tal-Aġenzija, b'rabta mal-għanijiet, mal-mandat, mal-kompiti u mal-post fejn tinsab, b'konformità mal-linji gwida tal-Kummissjoni. L-evalwazzjoni għandha tindirizza l-ħtieġa possibbli li jsiru modifiki fil-mandat tal-Aġenzija, b'mod partikolari rigward il-possibbiltà li tiġi inkarigata b'kompiti addizzjonali, skont l-Artikolu 30, u l-implikazzjonijiet finanzjarji ta' kwalunkwe waħda minn dawn il-modifiki. Għandha wkoll tindirizza l-politika tal-Aġenzija dwar il-kunflitti ta' interess, l-indipendenza u l-awtonomija tal-Bord għall-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà.
Emenda 220
Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 2
2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikoli 52 u 101 għandha tiġi kkonferita lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien indeterminat sal-31 ta' Diċembru 2028.
2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikoli 52 u 101 hija mogħtija lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2028.
Emenda 221
Proposta għal regolament
Artikolu 107 - paragrafu 1
1.  Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
1.  Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita minn kumitat li jiltaqa' f'konfigurazzjonijiet/sottokumitati speċifiċi dedikati għal kull komponent ewlieni tal-Programm (Galileo u EGNOS, Copernicus, SSA, GOVSATCOM). Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
Emenda 222
Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  Il-ftehimiet internazzjonali konklużi mill-Unjoni jistgħu jipprevedu l-involviment, kif ikun xieraq, ta' rappreżentanti ta' pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali fil-ħidma tal-Kumitat taħt il-kundizzjonijiet stipulati fir-regoli ta' proċedura tiegħu, filwaqt li titqies is-sigurtà tal-Unjoni.

(1) Il-każ ġie mgħoddi lura għal negozjati interistituzzjonali lill-kumitati responsabbli skont l-Artikolu 59(4), ir-raba’subparagrafu (A8-0405/2018).

Aġġornata l-aħħar: 21 ta' Novembru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza