Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0236(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0405/2018

Texte depuse :

A8-0405/2018

Dezbateri :

PV 12/12/2018 - 28
CRE 12/12/2018 - 28

Voturi :

PV 13/12/2018 - 9.3
CRE 13/12/2018 - 9.3
Explicaţii privind voturile
PV 17/04/2019 - 8.10
CRE 17/04/2019 - 8.10

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0520
P8_TA(2019)0402

Texte adoptate
PDF 365kWORD 139k
Joi, 13 decembrie 2018 - Strasbourg
Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial ***I
P8_TA(2018)0520A8-0405/2018

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 13 decembrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Proiectul de rezoluție legislativă   Amendamentul
Amendamentul 1
Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 5 a (nouă)
–  având în vedere comunicarea Comisiei din 14 septembrie 2016 intitulată „Conectivitate pentru o piață unică digitală competitivă – către o societate europeană a gigabiților” (COM(2016)0587) și documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei (SWD(2016)0300),
Amendamentul 2
Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 5 b (nouă)
–  având în vedere comunicarea Comisiei din 14 septembrie 2016 intitulată „Un plan de acțiune privind 5G în Europa” (COM(2016)0588) și documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei (SWD(2016)0306),
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Tehnologiile, datele și serviciile spațiale au devenit indispensabile în viața de zi cu zi a europenilor și joacă un rol esențial în apărarea multor interese strategice. Industria spațială a Uniunii este deja una dintre cele mai competitive din lume. Cu toate acestea, apariția unor noi actori și dezvoltarea de noi tehnologii revoluționează modelele industriale tradiționale. Prin urmare, este esențial ca Uniunea să rămână un jucător major pe plan internațional, cu o vastă libertate de acțiune în domeniul spațial, să încurajeze progresele tehnice și științifice și să sprijine competitivitatea și capacitatea de inovare a industriilor din sectorul spațial al Uniunii, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, a întreprinderilor nou-înființate și a întreprinderilor inovatoare.
(1)  Tehnologiile, datele și serviciile spațiale au devenit indispensabile în viața de zi cu zi a europenilor și joacă un rol esențial în apărarea multor interese strategice. Industria spațială a Uniunii este deja una dintre cele mai competitive din lume. Cu toate acestea, apariția unor noi actori și dezvoltarea de noi tehnologii revoluționează modelele industriale tradiționale. Prin urmare, este esențial ca Uniunea să rămână un jucător major pe plan internațional, cu o vastă libertate de acțiune în domeniul spațial, să încurajeze progresele tehnice și științifice și să sprijine competitivitatea și capacitatea de inovare a industriilor din sectorul spațial al Uniunii, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, a întreprinderilor nou-înființate și a întreprinderilor inovatoare. În același timp, este important să se creeze condiții adecvate pentru a asigura un mediu concurențial echitabil global pentru întreprinderile active în sectorul spațial.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Dezvoltarea sectorului spațial a fost legată în trecut de securitate. În multe cazuri, echipamentele, componentele și instrumentele utilizate în sectorul spațial sunt produse cu dublă utilizare. Prin urmare, ar trebui exploatate posibilitățile pe care le oferă spațiul pentru securitatea Uniunii și a statelor sale membre.
(2)  Dezvoltarea sectorului spațial a fost legată în trecut de securitate. În multe cazuri, echipamentele, componentele și instrumentele utilizate în sectorul spațial sunt produse cu dublă utilizare. Prin urmare, ar trebui exploatate posibilitățile pe care le oferă spațiul și accesul autonom la acesta pentru securitatea și independența Uniunii și a statelor sale membre.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Încă de la sfârșitul anilor 1990, Uniunea a început să își dezvolte propriile inițiative și programe spațiale, și anume Serviciul european geostaționar mixt de navigare (EGNOS), apoi Galileo și Copernicus, care răspund nevoilor cetățenilor Uniunii și cerințelor politicilor publice. Ar trebui să asigurăm nu doar continuitatea acestor inițiative, ci și îmbunătățirea lor în continuare, astfel încât să rămână în avangardă în ceea ce privește dezvoltarea de noi tehnologii și transformările din domeniul digital și al tehnologiei informației și comunicațiilor, să răspundă noilor nevoi ale utilizatorilor și să poată contribui la prioritățile politice, precum schimbările climatice, inclusiv prin monitorizarea schimbărilor din regiunea arctică, securitatea și apărarea.
(3)  Încă de la sfârșitul anilor 1990, Uniunea a început să își dezvolte propriile inițiative și programe spațiale, și anume Serviciul european geostaționar mixt de navigare (EGNOS), apoi Galileo și Copernicus, care răspund nevoilor cetățenilor Uniunii și cerințelor politicilor publice. Ar trebui să se asigure atât continuitatea acestor inițiative, cât și asimilarea și utilizarea lor și îmbunătățirea lor în continuare, astfel încât să rămână în avangardă în ceea ce privește dezvoltarea de noi tehnologii și transformările din domeniul digital și al tehnologiei informației și comunicațiilor, să răspundă noilor nevoi ale utilizatorilor și să poată contribui la prioritățile politice. Programul ar trebui să promoveze și serviciile spațiale, astfel încât toate statele membre și cetățenii lor să se poată bucura de toate beneficiile programului.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Uniunea are nevoie să își asigure libertatea de acțiune și autonomia pentru a avea acces la spațiu și posibilitatea de a utiliza acest acces în condiții de siguranță. Prin urmare, este esențial să își păstreze accesul autonom, fiabil și eficient din punctul de vedere al costurilor la spațiu, în special în ceea ce privește infrastructura și tehnologiile critice, securitatea publică și securitatea Uniunii și a statelor sale membre. Prin urmare, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a agrega serviciile de lansare la nivel european, atât pentru nevoile proprii, cât și, la cererea acestora, pentru nevoile altor entități, inclusiv ale statelor membre, în conformitate cu dispozițiile articolului 189 alineatul (2) din tratat. Este, de asemenea, esențial ca Uniunea să dispună în continuare de infrastructuri de lansare moderne, eficiente și flexibile. Pe lângă măsurile luate de statele membre și de Agenția Spațială Europeană, Comisia ar trebui să aibă în vedere modalități de a sprijini astfel de instalații. În special, atunci când infrastructura spațială de la sol necesară pentru lansări conform cerințelor programului necesită întreținere sau îmbunătățiri, ar trebui să fie posibilă finanțarea parțială a unor astfel de operațiuni prin intermediul programului, în concordanță cu Regulamentul financiar și în cazurile în care se poate stabili o valoare adăugată a UE clară, în vederea eficientizării costurilor pentru program.
(4)  Uniunea are nevoie să își asigure libertatea de acțiune și autonomia pentru a avea acces la spațiu și posibilitatea de a utiliza acest acces în condiții de siguranță. Prin urmare, este esențial să își păstreze accesul autonom, fiabil și eficient din punctul de vedere al costurilor la spațiu, inclusiv tehnologii de lansare alternative și sisteme sau servicii inovatoare, în special în ceea ce privește infrastructura și tehnologiile critice, securitatea publică și securitatea Uniunii și a statelor sale membre. Prin urmare, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a agrega serviciile de lansare la nivel european, atât pentru nevoile proprii, cât și, la cererea acestora, pentru nevoile altor entități, inclusiv ale statelor membre, în conformitate cu dispozițiile articolului 189 alineatul (2) din tratat. Este, de asemenea, esențial ca Uniunea să dispună în continuare de infrastructuri de lansare moderne, eficiente și flexibile. Pe lângă măsurile luate de statele membre și de Agenția Spațială Europeană, Comisia ar trebui să aibă în vedere modalități de a sprijini astfel de instalații. În special, atunci când infrastructura spațială de la sol necesară pentru lansări conform cerințelor programului necesită întreținere sau îmbunătățiri, ar trebui să fie posibilă finanțarea parțială a unor astfel de operațiuni prin intermediul programului, în concordanță cu Regulamentul financiar și în cazurile în care se poate stabili o valoare adăugată a UE clară, în vederea eficientizării costurilor pentru program.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Pentru consolidarea competitivității industriei spațiale a Uniunii și pentru dobândirea de capacități pentru a putea proiecta, construi și exploata sisteme spațiale proprii, Uniunea ar trebui să sprijine crearea, creșterea și dezvoltarea întregii industrii spațiale. Apariția unui model favorabil afacerilor și inovării ar trebui sprijinită, de asemenea, la nivel național, regional și european, prin instituirea de platforme spațiale care să reunească sectorul spațial, sectorul digital și sectorul utilizatorilor. Uniunea ar trebui să încurajeze extinderea companiilor spațiale cu sediul în Uniune pentru a le ajuta să reușească, inclusiv sprijinindu-le pentru a accesa finanțare de risc, având în vedere lipsa în Uniune a unui acces adecvat la capital privat pentru întreprinderile nou-înființate din sectorul spațial, și creând parteneriate pentru inovare (abordarea bazată pe primul contract).
(5)  Pentru consolidarea competitivității industriei spațiale a Uniunii și pentru dobândirea de capacități pentru a putea proiecta, construi și exploata sisteme spațiale proprii, Uniunea ar trebui să sprijine crearea, creșterea și dezvoltarea întregii industrii spațiale. Apariția unui model favorabil afacerilor și inovării ar trebui sprijinită, de asemenea, la nivel național, regional și european, prin instituirea de inițiative, cum ar fi platformele spațiale care să reunească sectorul spațial, sectorul digital și sectorul utilizatorilor. Platformele spațiale ar trebui să lucreze în cooperare cu centrele de inovare digitală în vederea stimulării competențelor și a spiritului antreprenorial. Uniunea ar trebui să încurajeze înființarea și extinderea companiilor spațiale cu sediul în Uniune pentru a le ajuta să reușească, inclusiv sprijinindu-le pentru a accesa finanțare de risc, având în vedere lipsa în Uniune a unui acces adecvat la capital privat pentru întreprinderile nou-înființate din sectorul spațial, și creând parteneriate pentru inovare (abordarea bazată pe primul contract).
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Date fiind aria sa de acoperire și potențialul său de a răspunde unor provocări globale, programul spațial al Uniunii („programul”) are o puternică dimensiune internațională. Prin urmare, Comisiei ar trebui să i se acorde competența de a gestiona și de a coordona activități pe scena internațională, în numele Uniunii, în special pentru a apăra interesele Uniunii și ale statelor sale membre în forurile internaționale, inclusiv în domeniul frecvențelor, pentru a promova tehnologia și industria Uniunii și pentru a încuraja cooperarea în domeniul formării, ținând seama de necesitatea de a asigura reciprocitatea drepturilor și a obligațiilor părților. Este deosebit de important ca Uniunea să fie reprezentată de Comisie în organismele Programului internațional Cospas-Sarsat sau în organismele relevante ale ONU, inclusiv în cadrul Organizației pentru Alimentație și Agricultură, precum și în cadrul Organizației Meteorologice Mondiale.
(6)  Date fiind aria sa de acoperire și potențialul său de a răspunde unor provocări globale, programul spațial al Uniunii („programul”) are o puternică dimensiune internațională. Prin urmare, Comisiei ar trebui să i se acorde competența de a gestiona și de a coordona activități pe scena internațională, în numele Uniunii, în special pentru a apăra interesele Uniunii și ale statelor sale membre în forurile internaționale, inclusiv în domeniul frecvențelor. Comisia ar trebui să consolideze diplomația economică pentru a promova tehnologia și industria Uniunii și pentru a încuraja cooperarea în domeniul formării, ținând seama de necesitatea de a asigura reciprocitatea drepturilor și a obligațiilor părților și concurența loială la nivel internațional. Este deosebit de important ca Uniunea să fie reprezentată de Comisie în organismele Programului internațional Cospas-Sarsat sau în organismele relevante ale ONU, inclusiv în cadrul Organizației pentru Alimentație și Agricultură, precum și în cadrul Organizației Meteorologice Mondiale.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Alături de statele membre și de Înaltul Reprezentant, Comisia ar trebui să promoveze comportamentul responsabil în spațiu și în spațiul cosmic și să exploreze posibilitatea aderării la convențiile relevante ale Organizației Națiunilor Unite.
(7)  Alături de statele membre și de Înaltul Reprezentant, Comisia ar trebui să promoveze comportamentul responsabil în spațiu și în spațiul cosmic, în special pentru a găsi soluții la problema proliferării deșeurilor spațiale, și să exploreze posibilitatea aderării la convențiile relevante ale ONU, inclusiv la Tratatul privind principiile care guvernează activitățile statelor în explorarea și utilizarea spațiului extraterestru, inclusiv a Lunii și a altor corpuri cerești (Tratatul privind spațiul cosmic).
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Programul are obiective similare cu alte programe ale Uniunii, în special cu Orizont Europa, cu fondul InvestEU, cu Fondul european de apărare și cu fondurile reglementate de Regulamentul (UE) [Regulamentul privind dispozițiile comune]. Prin urmare, ar trebui prevăzută posibilitatea finanțării cumulative prin programele respective, cu condiția ca ele să nu acopere aceleași elemente de cost, în special prin mecanisme de finanțare complementară din partea programelor Uniunii, acolo unde modalitățile de gestionare permit acest lucru, fie secvențial, fie alternativ, fie prin combinarea fondurilor incluse în finanțarea comună a acțiunilor, permițând, acolo unde se poate, parteneriate pentru inovare și operațiuni de finanțare mixtă. Așadar, pe durata implementării programului, Comisia ar trebui să promoveze sinergiile cu alte programe înrudite ale Uniunii, ceea ce ar permite, acolo unde este posibil, utilizarea accesului la finanțarea de risc, la parteneriate pentru inovare și la finanțare cumulativă sau mixtă.
(8)  Programul are obiective similare cu alte programe ale Uniunii, în special cu Orizont Europa, cu fondul InvestEU, cu Fondul european de apărare și cu fondurile reglementate de Regulamentul (UE) [Regulamentul privind dispozițiile comune]. Prin urmare, ar trebui prevăzută posibilitatea finanțării cumulative prin programele respective, cu condiția ca ele să nu acopere aceleași costuri, în special prin mecanisme de finanțare complementară din partea programelor Uniunii, acolo unde modalitățile de gestionare permit acest lucru, fie secvențial, fie alternativ, fie prin combinarea fondurilor incluse în finanțarea comună a acțiunilor, permițând, acolo unde se poate, parteneriate pentru inovare și operațiuni de finanțare mixtă. Așadar, pe durata implementării programului, Comisia ar trebui să promoveze sinergiile cu alte programe înrudite ale Uniunii, ceea ce ar permite, acolo unde este posibil, utilizarea accesului la finanțarea de risc, la parteneriate pentru inovare și la finanțare cumulativă sau mixtă. Este important să se asigure o continuitate între soluțiile dezvoltate prin intermediul Orizont Europa și al altor programe ale Uniunii și componentele programului.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)
(10a)  Aproximativ 200 000 de specialiști sunt angajați în sectorul spațial al Uniunii. Prin urmare, este esențial să se dezvolte în continuare infrastructura de ultimă generație a acestui sector și, astfel, să se stimuleze activitățile economice din amonte și din aval. În plus, pentru a asigura competitivitatea industriei spațiale europene în viitor, programul ar trebui să susțină dezvoltarea competențelor avansate în domeniile legate de spațiu și a activităților de educație și de formare, acordându-se o atenție deosebită fetelor și femeilor, pentru a concretiza întregul potențial al cetățenilor Uniunii în acest domeniu.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)
(13a)   Programul ar trebui să valorifice sinergiile dintre sectorul spațial și cel al transporturilor, având în vedere că tehnologiile spațiale joacă un rol strategic prin faptul că, datorită lor, transporturile terestre, maritime, aeriene și spațiale devin mai inteligente, mai eficiente, mai sigure, mai securizate, sustenabile și integrate și, în același timp, un sector al transporturilor inovator și în creștere va conduce la o mai mare cerere de tehnologii spațiale inovatoare și actualizate.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Toate veniturile generate de program ar trebui să fie colectate de Uniune pentru a compensa parțial investițiile pe care le-a realizat deja, iar veniturile respective ar trebui utilizate pentru sprijinirea obiectivelor programului. Din același motiv, în contractele încheiate cu entități din sectorul privat ar trebui să se poată prevedea un mecanism de repartizare a veniturilor.
(14)  Toate veniturile generate de componentele programului ar trebui să fie colectate de Uniune pentru a compensa parțial investițiile pe care le-a realizat deja, iar veniturile respective ar trebui utilizate pentru sprijinirea atingerii obiectivelor programului. Din același motiv, în contractele încheiate cu entități din sectorul privat ar trebui să se poată prevedea un mecanism de repartizare a veniturilor.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  Programul se bazează pe tehnologii complexe și în continuă schimbare. Dependența de astfel de tehnologii determină incertitudini și riscuri pentru contractele de achiziții publice încheiate în cadrul programului, mai ales că acestea pot viza angajamente pe termen lung privind echipamentele sau serviciile. Prin urmare, sunt necesare măsuri specifice privind contractele de achiziții publice, pe lângă normele prevăzute în Regulamentul financiar. Astfel, ar trebui să existe posibilitatea de a atribui un contract sub formă de contract în tranșe condiționate, de a introduce, în anumite condiții, o modificare a unui contract în cadrul executării acestuia sau de a impune un nivel minim de subcontractare. În sfârșit, având în vedere incertitudinile tehnologice care caracterizează componentele programului, prețurile din contractele de achiziții publice nu pot fi întotdeauna preconizate cu acuratețe și, ca urmare, ar trebui să existe posibilitatea de a încheia contracte care nu prevăd un preț fix ferm și de a include clauze de salvgardare a intereselor financiare ale Uniunii.
(16)  Programul se bazează pe tehnologii complexe și în continuă schimbare. Dependența de astfel de tehnologii determină incertitudini și riscuri pentru contractele de achiziții publice încheiate în cadrul programului, mai ales că acestea pot viza angajamente pe termen lung privind echipamentele sau serviciile. Prin urmare, sunt necesare măsuri specifice privind contractele de achiziții publice, pe lângă normele prevăzute în Regulamentul financiar. Astfel, ar trebui să existe posibilitatea de a atribui un contract sub formă de contract în tranșe condiționate, de a introduce, în anumite condiții, o modificare a unui contract în cadrul executării acestuia sau de a impune un nivel minim de subcontractare, în special către întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile nou-înființate. În sfârșit, având în vedere incertitudinile tehnologice care caracterizează componentele programului, prețurile din contractele de achiziții publice nu pot fi întotdeauna preconizate cu acuratețe și, ca urmare, ar trebui să existe posibilitatea de a încheia contracte care nu prevăd un preț fix ferm și de a include clauze de salvgardare a intereselor financiare ale Uniunii.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 25
(25)  O structură solidă de guvernanță publică a programului necesită repartizarea strictă a responsabilităților și a sarcinilor între diferitele entități implicate, pentru a se evita dublarea eforturilor și a se reduce la minimum depășirile de costuri și întârzierile.
(25)  O structură solidă de guvernanță publică a programului necesită repartizarea strictă a responsabilităților și a sarcinilor între diferitele entități implicate, pentru a se evita dublarea eforturilor și a se reduce la minimum depășirile de costuri și întârzierile și ar trebui să aibă ca prioritate utilizarea infrastructurii europene existente și dezvoltarea sectoarelor industriale și profesionale europene.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)
(25a)  Programele spațiale sunt axate pe nevoile utilizatorilor și necesită, prin urmare, implicarea continuă și efectivă a reprezentanților utilizatorilor pentru implementarea și dezvoltarea acestora.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 26
(26)  Statele membre sunt de multă vreme active în domeniul spațiului. Ele dispun de sisteme, de infrastructuri, de agenții și de organisme naționale legate de spațiu. Prin urmare, pot avea contribuții importante la program, în special la punerea în aplicare a acestuia, și ar trebui să li se solicite să coopereze pe deplin cu Uniunea pentru a promova serviciile și aplicațiile din cadrul programului. Comisia ar trebui să fie în măsură să mobilizeze mijloacele aflate la dispoziția statelor membre, ar putea să le încredințeze statelor membre sarcini fără caracter de reglementare în executarea programului și ar putea să beneficieze de asistența lor. Mai mult, statele membre în cauză ar trebui să adopte toate măsurile necesare pentru a asigura protecția stațiilor terestre instalate pe teritoriile lor. În plus, statele membre și Comisia ar trebui să colaboreze, între ele precum și cu organismele și autoritățile de reglementare internaționale corespunzătoare, pentru a asigura disponibilitatea și protecția frecvențelor necesare programului, pentru a permite dezvoltarea și implementarea integrală a aplicațiilor bazate pe serviciile oferite, cu respectarea Deciziei nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio15.
(26)  Statele membre sunt de multă vreme active în domeniul spațiului. Ele dispun de sisteme, de infrastructuri, de agenții și de organisme naționale legate de spațiu. Prin urmare, pot avea contribuții importante la program, în special la punerea în aplicare a acestuia, și ar trebui să li se solicite să coopereze pe deplin cu Uniunea pentru a promova serviciile și aplicațiile din cadrul programului. Comisia ar trebui să fie în măsură să mobilizeze mijloacele aflate la dispoziția statelor membre, ar putea să le încredințeze statelor membre sarcini fără caracter de reglementare în executarea programului și ar putea să beneficieze de asistența lor. Mai mult, statele membre în cauză ar trebui să adopte toate măsurile necesare pentru a asigura protecția stațiilor terestre instalate pe teritoriile lor. În plus, statele membre și Comisia ar trebui să colaboreze, între ele precum și cu organismele și autoritățile de reglementare internaționale corespunzătoare, pentru a asigura disponibilitatea și protecția adecvată a frecvențelor necesare programului, pentru a permite dezvoltarea și implementarea integrală a aplicațiilor bazate pe serviciile oferite, cu respectarea Deciziei nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio15.
__________________
__________________
15 Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (JO L 81, 21.3.2012, p. 7).
15 Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (JO L 81, 21.3.2012, p. 7).
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 27
(27)  Ca promotor al intereselor generale ale Uniunii, Comisiei îi revine sarcina de a pune în aplicare programul, de a își asuma responsabilitatea generală și de a promova utilizarea aplicațiilor sale. Pentru a optimiza utilizarea resurselor și a competențelor diferitelor părți interesate, Comisia ar trebui să poată delega anumite sarcini. În plus, Comisia este cea mai în măsură să determine principalele specificații tehnice și operaționale necesare pentru implementarea sistemelor și evoluția serviciilor.
(27)  Ca promotor al intereselor generale ale Uniunii, Comisiei îi revine sarcina de a supraveghea punerea în aplicare a programului, de a își asuma responsabilitatea generală și de a promova utilizarea aplicațiilor sale. Pentru a optimiza utilizarea resurselor și a competențelor diferitelor părți interesate, Comisia ar trebui să poată delega anumite sarcini. În plus, Comisia este cea mai în măsură să determine principalele cerințe necesare pentru implementarea sistemelor și evoluția serviciilor.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 28
(28)  Misiunea Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial („agenția”), care înlocuiește Agenția GNSS European instituită prin Regulamentul (UE) nr. 912/2010 și îi succede acesteia, este de a contribui la program, în special în ceea ce privește securitatea. Prin urmare, anumite sarcini legate de securitate și de promovarea programului ar trebui să îi fie încredințate agenției. În special în ceea ce privește securitatea, dată fiind experiența sa în domeniu, agenția ar trebui să fie responsabilă cu sarcinile legate de acreditarea de securitate pentru toate acțiunile Uniunii în sectorul spațial. În plus, agenția ar trebui să se achite de sarcinile pe care Comisia i le atribuie prin intermediul unuia sau mai multor acorduri de contribuție ce acoperă diferite alte sarcini specifice legate de program.
(28)  Misiunea Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial („agenția”), care înlocuiește Agenția GNSS European instituită prin Regulamentul (UE) nr. 912/2010 și îi succede acesteia, este de a contribui la program, în special în ceea ce privește securitatea, securitatea cibernetică și promovarea serviciilor și a sectorului din aval. Prin urmare, sarcinile legate de aceste domenii ar trebui să îi fie încredințate agenției. În special în ceea ce privește securitatea, dată fiind experiența sa în domeniu, agenția ar trebui să fie responsabilă cu sarcinile legate de acreditarea de securitate pentru toate acțiunile Uniunii în sectorul spațial. Pe baza reușitelor înregistrate în ceea ce privește promovarea adoptării de către utilizatori și de către piață a programelor Galileo și EGNOS și în vederea promovării programelor ca pachet, agenției ar trebui să i se încredințeze, de asemenea, întreprinderea unor activități de promovare și comercializare a Copernicus. În plus, agenția ar trebui să se achite de sarcinile pe care Comisia i le atribuie prin intermediul unuia sau mai multor acorduri de contribuție ce acoperă diferite alte sarcini specifice legate de program.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 29
(29)  Agenția Spațială Europeană este o organizație internațională cu o vastă expertiză în domeniul spațial care, în 2004, a încheiat un acord-cadru cu Comunitatea Europeană. Prin urmare, ea este un partener important pentru punerea în aplicare a programului și ar trebui stabilite relații adecvate cu ea. În această privință și în conformitate cu Regulamentul financiar, este important să se încheie un acord-cadru de parteneriat financiar cu Agenția Spațială Europeană, care să reglementeze toate relațiile financiare dintre Comisie, agenție și ESA și să asigure coerența acestora și conformitatea lor cu Acordul-cadru încheiat cu Agenția Spațială Europeană, în special cu articolul 5. Cu toate acestea, întrucât Agenția Spațială Europeană nu este un organism al Uniunii și nu face obiectul dreptului Uniunii, pentru protejarea intereselor Uniunii și ale statelor sale membre este esențial ca un astfel de acord să fie condiționat de introducerea unor norme de funcționare adecvate la Agenția Spațială Europeană. Acordul ar trebui să cuprindă, de asemenea, toate clauzele necesare pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii.
(29)  Agenția Spațială Europeană este o organizație internațională cu o vastă expertiză în domeniul spațial care, în 2004, a încheiat un acord-cadru cu Comunitatea Europeană. Prin urmare, ea este un partener important pentru punerea în aplicare a programului și ar trebui stabilite relații adecvate cu ea. În această privință și în conformitate cu Regulamentul financiar, este important să se încheie un acord-cadru de parteneriat financiar cu Agenția Spațială Europeană, care să reglementeze toate relațiile financiare dintre Comisie, agenție și ESA și să asigure coerența acestora și conformitatea lor cu Acordul-cadru încheiat cu Agenția Spațială Europeană, în special cu articolul 5. Întrucât Agenția Spațială Europeană nu este un organism al Uniunii și nu face obiectul dreptului Uniunii, pentru protejarea intereselor Uniunii și ale statelor sale membre este esențial ca un astfel de acord să conțină cerințe adecvate privind normele de funcționare ale Agenției Spațiale Europene. Acordul ar trebui să cuprindă, de asemenea, toate clauzele necesare pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 31
(31)  Pentru a integra structural reprezentarea utilizatorilor în guvernanța GOVSATCOM și pentru a agrega nevoile și cerințele utilizatorilor fără a ține seama de granițele naționale sau de cele dintre domeniul civil și cel militar, entitățile relevante ale Uniunii care au legături mai strânse cu utilizatorii, precum Agenția Europeană de Apărare, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, Capacitatea militară de planificare și conducere/Capacitatea civilă de planificare și conducere și Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență, ar trebui să aibă roluri de coordonare a grupurilor de utilizatori specifice. La nivel agregat, Agenția UE pentru Programul spațial și Agenția Europeană de Apărare ar trebui să reprezinte comunitățile de utilizatori civili și, respectiv, militari și ar putea să monitorizeze utilizarea operațională, cererea, conformitatea cu cerințele, precum și nevoile și cerințele în continuă evoluție.
(31)  Pentru a integra structural reprezentarea utilizatorilor în guvernanța GOVSATCOM și pentru a agrega nevoile și cerințele utilizatorilor fără a ține seama de granițele naționale, entitățile relevante ale Uniunii care au legături mai strânse cu utilizatorii, precum Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, Capacitatea civilă de planificare și conducere și Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență, ar trebui să aibă roluri de coordonare a grupurilor de utilizatori specifice. La nivel agregat, Agenția ar trebui să reprezinte comunitatea de utilizatori și ar putea să monitorizeze utilizarea operațională, cererea, conformitatea cu cerințele, precum și nevoile și cerințele în continuă evoluție.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 36
(36)  Pentru circulația în condiții de securitate a informațiilor, ar trebui instituite norme corespunzătoare care să asigure echivalența normelor de securitate pentru diferitele entități publice și private, precum și pentru persoanele fizice implicate în punerea în aplicare a programului.
(36)  Pentru circulația în condiții de securitate a informațiilor, ar trebui instituite norme corespunzătoare care să asigure echivalența normelor de securitate pentru diferitele entități publice și private, precum și pentru persoanele fizice implicate în punerea în aplicare a programului, prin instituirea mai multor niveluri de acces la informații și, implicit, prin securitatea accesului la informații.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 36 a (nou)
(36a)  Securitatea cibernetică a infrastructurilor spațiale europene, atât la sol cât și în spațiu, este esențială pentru a asigura continuitatea operațiunilor sistemelor, capacitatea lor efectivă de a-și duce la îndeplinire sarcinile în mod continuu și de a furniza serviciile necesare.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 38
(38)  Un număr tot mai mare de sectoare economice esențiale, în special transporturile, telecomunicațiile, agricultura și energia, utilizează din ce în ce mai mult sistemele de navigație prin satelit, pe lângă sinergiile cu activitățile legate de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre. Prin urmare, controlul deplin asupra navigației prin satelit ar trebui să garanteze independența tehnologică a Uniunii, inclusiv, pe termen mai lung, pentru componentele echipamentelor de infrastructură, și să îi asigure autonomia strategică.
(38)  Un număr tot mai mare de sectoare economice esențiale, în special transporturile, telecomunicațiile, agricultura și energia, utilizează din ce în ce mai mult sistemele de navigație prin satelit. Navigația prin satelit joacă, de asemenea, un rol în contextul securității Uniunii și a statelor sale membre. Prin urmare, controlul deplin asupra navigației prin satelit ar trebui să garanteze independența tehnologică a Uniunii, inclusiv, pe termen mai lung, pentru componentele echipamentelor de infrastructură, și să îi asigure autonomia strategică.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 40
(40)  EGNOS urmărește îmbunătățirea calității semnalelor deschise recepționate de la sistemele globale de navigație prin satelit existente, în special a celor emise de sistemul Galileo. Serviciile oferite de EGNOS ar trebui să acopere, cu prioritate, teritoriile statelor membre situate geografic în Europa, incluzând, în acest sens, insulele Azore, Canare și Madeira, cu obiectivul acoperirii acestor teritorii până la sfârșitul anului 2025. În limita fezabilității tehnice și, în ceea ce privește siguranța vieții, în conformitate cu acordurile internaționale, acoperirea geografică a serviciilor oferite de EGNOS ar putea fi extinsă și la alte regiuni ale lumii. Fără a aduce atingere Regulamentului [2018/XXXX] (Regulamentul privind AESA) și monitorizării calității serviciului Galileo care este necesară pentru aviație, ar trebui remarcat faptul că, deși semnalele emise de Galileo pot fi utilizate efectiv pentru facilitarea poziționării aeronavelor, numai sistemele locale sau regionale de augmentare, cum este EGNOS în Europa, pot constitui servicii de management al traficului aerian (ATM) și servicii de navigație aeriană.
(40)  EGNOS urmărește îmbunătățirea calității semnalelor deschise recepționate de la sistemele globale de navigație prin satelit existente, în special a celor emise de sistemul Galileo. Serviciile oferite de EGNOS ar trebui să acopere, cu prioritate, teritoriile statelor membre situate geografic în Europa, incluzând, în acest sens, insulele Azore, Canare și Madeira, cu obiectivul acoperirii acestor teritorii până la sfârșitul anului 2025. În limita fezabilității tehnice și, în ceea ce privește siguranța vieții, în conformitate cu acordurile internaționale, acoperirea geografică a serviciilor oferite de EGNOS ar putea fi extinsă și la alte regiuni ale lumii. Fără a aduce atingere Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului1a și monitorizării calității serviciului Galileo și a performanțelor în materie de siguranță care este necesară pentru aviație, ar trebui remarcat faptul că semnalele emise de Galileo pot fi utilizate efectiv pentru facilitarea poziționării aeronavelor și că numai sistemele locale sau regionale de augmentare, cum este EGNOS în Europa, pot constitui servicii de management al traficului aerian (ATM) și servicii de navigație aeriană.
_________________
1a Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului (JO L 212, 22.8.2018, p. 1).
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 40 a (nou)
(40a)   EGNOS poate oferi asistență agriculturii de precizie și poate ajuta fermierii europeni să elimine deșeurile, să reducă aplicarea în exces a îngrășămintelor și a erbicidelor și să optimizeze randamentele culturilor. EGNOS are deja o importantă „comunitate de utilizatori”, însă numărul de utilaje agricole compatibile cu tehnologia navigației este mai limitat. Acest aspect ar trebui abordat.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 41
(41)  Este imperativă asigurarea continuității, sustenabilității și disponibilității viitoare a serviciilor furnizate de sistemele Galileo și EGNOS. Într-un mediu în schimbare și pe o piață în evoluție rapidă, dezvoltarea acestora ar trebui de asemenea să continue și ar trebui pregătite deja noile generații ale acestor sisteme.
(41)  Este imperativă asigurarea continuității, sustenabilității, securității, fiabilității, preciziei și a disponibilității viitoare a serviciilor furnizate de sistemele Galileo și EGNOS. Într-un mediu în schimbare și pe o piață în evoluție rapidă, dezvoltarea acestora ar trebui de asemenea să continue și ar trebui pregătite deja noile generații ale acestor sisteme.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 44 a (nou)
(44a)    Pentru a sprijini valorificarea serviciilor oferite de Galileo și EGNOS și pentru a susține serviciile în aval, în special în sectorul transporturilor, autoritățile competente ar trebui să dezvolte standarde și certificări comune la nivel internațional. 
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 45
(45)  Având în vedere importanța pentru Galileo și EGNOS a infrastructurii terestre și impactul acesteia asupra securității lor, stabilirea amplasamentului infrastructurii respective ar trebui să îi revină Comisiei. Implementarea infrastructurii terestre a sistemelor ar trebui să urmeze în continuare un proces deschis și transparent.
eliminat
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 46
(46)  Pentru maximizarea beneficiilor socioeconomice ale programelor Galileo și EGNOS, în special în domeniul securității, ar trebui promovată utilizarea serviciilor furnizate de cele două prin alte politici ale Uniunii, atunci când acest lucru este justificat și benefic.
(46)  Pentru maximizarea beneficiilor socioeconomice ale programelor Galileo și EGNOS, în special în domeniul securității, ar trebui integrată utilizarea serviciilor furnizate de cele două în alte politici ale Uniunii, atunci când este posibil. Măsurile de încurajare a utilizării acestor servicii în toate statele membre constituie, de asemenea, o etapă importantă.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 47
(47)  Copernicus ar trebui să asigure un acces autonom la cunoștințe despre mediu, la tehnologii esențiale pentru observarea Pământului și la servicii de geoinformare, permițând astfel Uniunii să obțină independență în luarea deciziilor și în acțiunile din domenii precum, printre altele, mediul, schimbările climatice, protecția civilă, securitatea și economia digitală.
(47)  Copernicus ar trebui să asigure un acces autonom la cunoștințe despre mediu, la tehnologii esențiale pentru observarea Pământului și la servicii de geoinformare, permițând astfel Uniunii să obțină independență în luarea deciziilor și în acțiunile din domenii precum, printre altele, mediul, inclusiv agricultura, biodiversitatea, utilizarea terenurilor, silvicultura, dezvoltarea rurală și pescuitul, schimbările climatice, siturile patrimoniului cultural, protecția civilă, securitatea, inclusiv securitatea infrastructurilor, precum și economia digitală.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Considerentul 48
(48)  Copernicus ar trebui, de asemenea, să valorifice și să asigure continuitatea cu activitățile și realizările în temeiul Regulamentului (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului17 de instituire a programului Uniunii de observare și monitorizare a Pământului (Copernicus), precum și al Regulamentul (UE) nr. 911/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și exploatarea sa inițială18, care a instituit programul ce a precedat Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și a stabilit normele de punere în aplicare a operațiunilor sale inițiale, ținând seama de tendințele recente în cercetare, de progresele tehnologice și de inovațiile cu impact asupra domeniului observării Pământului, precum și de evoluțiile în ceea ce privește analiza volumelor mari de date și inteligența artificială și de strategiile și inițiativele legate de acestea de la nivelul Uniunii19. Programul ar trebui să utilizeze, în cea mai mare măsură posibilă, capacitățile spațiale de observare ale statelor membre, ale Agenției Spațiale Europene, ale EUMETSAT20, precum și ale altor entități, inclusiv pe cele ale inițiativele comerciale din Europa, contribuind astfel și la dezvoltarea unui sector spațial comercial viabil în Europa. Acolo unde fezabil și adecvat, ar trebui , de asemenea, să utilizeze și datele disponibile in situ și auxiliare furnizate în principal de statele membre în conformitate cu Directiva 2007/2/CE21. Comisia ar trebui să colaboreze cu statele membre și cu Agenția Europeană de Mediu pentru a asigura accesul la seturile de date in situ pentru Copernicus și utilizarea eficientă a acestora.
(48)  Capacitățile existente ar trebui dezvoltate și completate cu noi active, care pot fi dezvoltate în comun de către entitățile responsabile. În acest scop, Comisia ar trebui să conlucreze îndeaproape cu Agenția Spațială Europeană, statele membre și, după caz, cu alte entități care dețin active spațiale și in situ relevante. Copernicus ar trebui, de asemenea, să valorifice și să asigure continuitatea cu activitățile și realizările în temeiul Regulamentului (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului17 de instituire a programului Uniunii de observare și monitorizare a Pământului (Copernicus), precum și al Regulamentului (UE) nr. 911/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și exploatarea sa inițială18, care a instituit programul ce a precedat Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și a stabilit normele de punere în aplicare a operațiunilor sale inițiale, ținând seama de tendințele recente în cercetare, de progresele tehnologice și de inovațiile cu impact asupra domeniului observării Pământului, precum și de evoluțiile în ceea ce privește analiza volumelor mari de date și inteligența artificială și de strategiile și inițiativele legate de acestea de la nivelul Uniunii19. Programul ar trebui să utilizeze, în cea mai mare măsură posibilă, capacitățile spațiale de observare ale statelor membre, ale Agenției Spațiale Europene, ale EUMETSAT20, precum și ale altor entități, inclusiv pe cele ale inițiativele comerciale din Europa, contribuind astfel și la dezvoltarea unui sector spațial comercial viabil în Europa. Acolo unde fezabil și adecvat, ar trebui , de asemenea, să utilizeze și datele disponibile in situ și auxiliare furnizate în principal de statele membre în conformitate cu Directiva 2007/2/CE21. Comisia ar trebui să colaboreze cu statele membre și cu Agenția Europeană de Mediu pentru a asigura accesul la seturile de date in situ pentru Copernicus și utilizarea eficientă a acestora.
__________________
__________________
17 Regulamentul (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a programului Copernicus și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010 (JO L 122, 24.4.2014, p. 44).
17 Regulamentul (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a programului Copernicus și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010 (JO L 122, 24.4.2014, p. 44).
18 Regulamentul (UE) nr. 911/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 privind Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și exploatarea sa inițială (2011-2013) (JO L 276, 20.10.2010, p. 1).
18 Regulamentul (UE) nr. 911/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 privind Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și exploatarea sa inițială (2011-2013) (JO L 276, 20.10.2010, p. 1).
19 Comunicarea „Inteligența artificială pentru Europa” [COM(2018) 237 final], Comunicarea „Către un spațiu european comun al datelor” [COM(2018) 232 final], Propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii europene comune pentru calculul de înaltă performanță [COM(2018) 8 final].
19 Comunicarea „Inteligența artificială pentru Europa” [COM(2018)237 final], Comunicarea „Către un spațiu european comun al datelor” [COM(2018)232 final], Propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii europene comune pentru calculul de înaltă performanță [COM(2018)8 final].
20 Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici.
20 Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici.
21 Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE).
21 Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE).
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Considerentul 49 a (nou)
(49a)  Ar trebui valorificat întregul potențial al Copernicus pentru societatea și economia Uniunii, dincolo de beneficiarii direcți, prin intensificarea măsurilor de adoptare de către utilizatori, ceea ce necesită acțiuni suplimentare care să facă datele utilizabile de către nespecialiști și, astfel, să stimuleze creșterea, crearea de locuri de muncă și transferurile de cunoștințe.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Considerentul 52
(52)  În ceea ce privește obținerea datelor, activitățile din cadrul Copernicus ar trebui să vizeze completarea și întreținerea infrastructurii spațiale existente, pregătirea înlocuirii pe termen lung a sateliților ajunși la sfârșitul duratei lor de viață, precum și inițierea de noi misiuni legate de sisteme noi de observare, care să sprijine acțiunile de răspuns la problema globală a schimbărilor climatice (de exemplu, monitorizarea emisiilor antropice de CO2 și de alte gaze cu efect de seră). Activitățile din cadrul programului Copernicus ar trebui să își extindă acoperirea globală a monitorizării la regiunile polare și să sprijine asigurarea conformității de mediu, monitorizarea și raportarea obligatorie în domeniul mediului și aplicațiile inovatoare legate de mediu (de exemplu, pentru monitorizarea culturilor, gospodărirea apelor și monitorizarea ameliorată a incendiilor). În acest context, Copernicus ar trebui să mobilizeze și să profite la maximum de investițiile realizate în perioada de finanțare anterioară (2014-2020), explorând, în același timp, noi modele operaționale și comerciale pentru a completa în continuare capacitățile Copernicus. Copernicus ar trebui, de asemenea, să valorifice parteneriatele sale de succes cu statele membre pentru a își dezvolta în continuare dimensiunea de securitate prin mecanisme de guvernanță adecvate, pentru a răspunde la evoluția nevoilor utilizatorilor în domeniul securității.
(52)  În ceea ce privește obținerea datelor, activitățile din cadrul Copernicus ar trebui să vizeze completarea și întreținerea infrastructurii spațiale existente, pregătirea înlocuirii pe termen lung a sateliților ajunși la sfârșitul duratei lor de viață, precum și inițierea de noi misiuni, a căror fezabilitate este studiată în prezent de Agenția Spațială Europeană, legate de sisteme noi de observare, care să sprijine acțiunile de răspuns la problema globală a schimbărilor climatice (de exemplu, monitorizarea emisiilor antropice de CO2 și de alte gaze cu efect de seră). Activitățile din cadrul programului Copernicus ar trebui să își extindă acoperirea globală a monitorizării la regiunile polare și să sprijine asigurarea conformității de mediu, monitorizarea și raportarea obligatorie în domeniul mediului și aplicațiile inovatoare legate de mediu (de exemplu, pentru monitorizarea culturilor, gospodărirea apelor și monitorizarea ameliorată a incendiilor). În acest context, Copernicus ar trebui să mobilizeze și să profite la maximum de investițiile realizate în perioada de finanțare anterioară (2014-2020), explorând, în același timp, noi modele operaționale și comerciale pentru a completa în continuare capacitățile Copernicus. Copernicus ar trebui, de asemenea, să valorifice parteneriatele sale de succes cu statele membre pentru a își dezvolta în continuare dimensiunea de securitate prin mecanisme de guvernanță adecvate, pentru a răspunde la evoluția nevoilor utilizatorilor în domeniul securității.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Considerentul 53
(53)  În cadrul funcției de prelucrare a datelor și a informațiilor, Copernicus ar trebui să asigure sustenabilitatea pe termen lung și dezvoltarea în continuare a serviciilor de bază oferite, furnizarea de informații pentru satisfacerea nevoilor sectorului public și a celor care decurg din angajamentele internaționale ale Uniunii și să maximizeze posibilitățile de exploatare comercială. În special, Copernicus ar trebui să furnizeze, la scară locală, națională, europeană și mondială, informații privind starea atmosferei, informații cu privire la starea oceanelor, informații în sprijinul monitorizării suprafeței terestre care să sprijine punerea în aplicare a politicilor locale, naționale și ale Uniunii; informații în sprijinul adaptării la schimbările climatice și atenuării efectelor acestora; informații geospațiale pentru a sprijini gestionarea situațiilor de urgență, inclusiv prin activități de prevenire, asigurarea conformității de mediu, precum și securitatea civilă, inclusiv sprijin pentru activitatea externă a Uniunii. Comisia ar trebui să identifice mecanisme contractuale corespunzătoare care să încurajeze sustenabilitatea furnizării de servicii.
(53)  În cadrul funcției de prelucrare a datelor și a informațiilor, Copernicus ar trebui să asigure sustenabilitatea pe termen lung și dezvoltarea în continuare a serviciilor de bază oferite, furnizarea de informații pentru satisfacerea nevoilor sectorului public și a celor care decurg din angajamentele internaționale ale Uniunii și să maximizeze posibilitățile de exploatare comercială. În special, Copernicus ar trebui să furnizeze, la scară locală, națională, europeană și mondială, informații privind starea atmosferei, inclusiv calitatea aerului; informații cu privire la starea oceanelor; informații în sprijinul monitorizării suprafeței terestre care să sprijine punerea în aplicare a politicilor locale, naționale și ale Uniunii; informații în sprijinul adaptării la schimbările climatice și atenuării efectelor acestora; informații geospațiale pentru a sprijini gestionarea situațiilor de urgență, inclusiv prin activități de prevenire, asigurarea conformității de mediu, precum și securitatea civilă, inclusiv sprijin pentru activitatea externă a Uniunii. Comisia ar trebui să identifice mecanisme contractuale corespunzătoare care să încurajeze sustenabilitatea furnizării de servicii.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Considerentul 54 a (nou)
(54a)  În scopul îndeplinirii obiectivelor Copernicus în mod sustenabil, ar putea fi înființat un comitet (subcomitetul Copernicus) pentru a asista Comisia în asigurarea coordonării contribuțiilor la Copernicus din partea Uniunii, a Forumurilor utilizatorilor, a statelor membre și a organizațiilor interguvernamentale, precum și a coordonării cu sectorul privat, folosind în mod optim capacitățile existente și identificând lacunele care trebuie soluționate la nivelul Uniunii.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Considerentul 55
(55)  Implementarea serviciilor Copernicus ar trebui să faciliteze adoptarea de către public a serviciilor, întrucât utilizatorii ar putea anticipa disponibilitatea și evoluția serviciilor, precum și cooperarea cu statele membre și cu alte părți. În acest scop, Comisia și entitățile cărora le-a încredințat execuția și care furnizează servicii ar trebui să colaboreze îndeaproape cu diferitele comunități de utilizatori din întreaga Europă în vederea dezvoltării în continuare a serviciilor Copernicus și a portofoliului de informații, pentru a se asigura satisfacerea nevoilor în continuă evoluție ale sectorului public și ale politicilor și, astfel, pentru a asigura maximizarea utilizării datelor de observare a Pământului. Comisia și statele membre ar trebui să colaboreze la dezvoltarea componentei in situ a programului Copernicus și să faciliteze integrarea seturilor de date in situ cu seturile de date spațiale pentru servicii Copernicus actualizate.
(55)  Implementarea serviciilor Copernicus ar trebui să faciliteze adoptarea de către public a serviciilor, întrucât utilizatorii ar putea anticipa disponibilitatea și evoluția serviciilor, precum și cooperarea cu statele membre și cu alte părți. În acest scop, agenția și entitățile cărora Copernicus le-a încredințat execuția ar trebui să colaboreze îndeaproape cu diferitele comunități de utilizatori din întreaga Europă în vederea dezvoltării în continuare a serviciilor Copernicus și a portofoliului de informații, pentru a se asigura satisfacerea nevoilor în continuă evoluție ale sectorului public și ale politicilor și, astfel, pentru a asigura maximizarea utilizării datelor de observare a Pământului în interesul cetățenilor europeni. Comisia și statele membre ar trebui să colaboreze la dezvoltarea componentei in situ a programului Copernicus și să faciliteze integrarea seturilor de date in situ cu seturile de date spațiale pentru servicii Copernicus actualizate.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Considerentul 56 a (nou)
(56a)  Statele membre, Comisia și entitățile responsabile ar trebuie să deruleze periodic campanii de informare privind beneficiile programului Copernicus pentru ca toți potențialii utilizatori să aibă acces la informațiile și datele relevante.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Considerentul 57 a (nou)
(57a)  Serviciile pentru schimbările climatice ale Copernicus, deși aflate încă în fază preoperațională, evoluează deja în direcția bună, având în vedere că numărul de utilizatori s-a dublat între 2015 și 2016. Toate serviciile pentru schimbările climatice ar trebui să devină complet operaționale cât mai repede posibil și, astfel, să furnizeze fluxul continuu de date necesare pentru acțiuni eficace de adaptare la schimbările climatice și de atenuare a efectelor acestora.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Considerentul 59
(59)  Pentru a promova și a facilita utilizarea datelor și a tehnologiilor de observare a Pământului atât de către autoritățile locale, cât și de către întreprinderile mici și mijlocii, oameni de știință și cercetători, ar trebui promovate rețele dedicate de distribuție a datelor Copernicus, inclusiv organisme naționale și regionale, prin activități de stimulare a adoptării de către utilizatori. În acest scop, Comisia și statele membre ar trebui să urmărească să creeze legături mai strânse între Copernicus și politicile naționale și ale Uniunii, pentru a încuraja cererea de servicii și de aplicații comerciale și pentru a permite întreprinderilor, în special întreprinderilor mici și mijlocii și celor nou-înființate, să dezvolte aplicații bazate pe date și informații Copernicus, în vederea dezvoltării unui ecosistem competitiv de date de observare a Pământului în Europa.
(59)  Pentru a promova și a facilita utilizarea datelor și a tehnologiilor de observare a Pământului atât de către autoritățile locale și regionale, cât și de către întreprinderile mici și mijlocii, oameni de știință și cercetători, ar trebui promovate rețele dedicate de distribuție a datelor Copernicus, inclusiv organisme naționale și regionale, prin activități de stimulare a adoptării de către utilizatori. În acest scop, Comisia și statele membre ar trebui să urmărească să creeze legături mai strânse între Copernicus și politicile naționale și ale Uniunii, pentru a încuraja cererea de servicii și de aplicații comerciale și pentru a permite întreprinderilor, în special întreprinderilor mici și mijlocii și celor nou-înființate, să dezvolte aplicații bazate pe date și informații Copernicus, în vederea dezvoltării unui ecosistem competitiv de date de observare a Pământului în Europa.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Considerentul 59 a (nou)
(59a)   Având în vedere potențialul ridicat al imaginilor prin satelit pentru o gestionare sustenabilă și eficientă a resurselor, de exemplu furnizarea de informații fiabile și în timp util cu privire la condițiile de cultură și sol, aceste servicii ar trebui să fie dezvoltate în continuare pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor finali și pentru a asigura conectarea datelor.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Considerentul 62
(62)  În urma cererilor formulate de Parlamentul European și de Consiliu, Uniunea a instituit un cadru de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială (SST), prin Decizia 541/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a unui cadru de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială24. Deșeurile spațiale au devenit o amenințare gravă pentru securitatea, siguranța și sustenabilitatea activităților spațiale. Prin urmare, SST este de o importanță primordială pentru menținerea continuității componentelor programului și a contribuției acestora la politicile Uniunii. Urmărind să împiedice proliferarea deșeurilor spațiale, SST contribuie la asigurarea accesului sustenabil și garantat la spațiu și a utilizării sigure și garantate a spațiului, care constituie un bun comun.
(62)  În urma cererilor formulate de Parlamentul European și de Consiliu, Uniunea a instituit un cadru de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială (SST), prin Decizia 541/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului24. Deșeurile spațiale au devenit o amenințare gravă pentru securitatea, siguranța și sustenabilitatea activităților spațiale. Prin urmare, SST este de o importanță primordială pentru menținerea continuității componentelor programului și a contribuției acestora la politicile Uniunii. Urmărind să împiedice proliferarea deșeurilor spațiale, SST contribuie la asigurarea accesului sustenabil și garantat la spațiu și a utilizării sigure și garantate a spațiului, care constituie un bun comun. SST vizează, de asemenea, facilitarea pregătirii proiectelor europene de „curățare” a orbitei terestre.
__________________
__________________
24 JO L 158, 27.5.2014, p. 227.
24 Decizia nr. 541/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a unui cadru de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială (JO L 158, 27.5.2014, p. 227).
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Considerentul 63
(63)  SST ar trebui să dezvolte în continuare performanța și autonomia capacităților sale. În acest scop, el ar trebui să ducă la crearea unui catalog european autonom al obiectelor spațiale, pe baza datelor de la rețeaua de senzori SST. SST ar trebui, de asemenea, să sprijine în continuare exploatarea și furnizarea serviciilor SST. Întrucât SST este un sistem orientat către utilizatori, ar trebui create mecanismele adecvate pentru colectarea cerințelor utilizatorilor, inclusiv a celor legate de securitate.
(63)  SST ar trebui să dezvolte în continuare performanța și autonomia capacităților sale. În acest scop, el ar trebui să ducă la crearea unui catalog european autonom al obiectelor spațiale, pe baza datelor de la rețeaua de senzori SST. Catalogul ar putea să urmeze exemplul altor state cu capacități spațiale și să pună la dispoziție o parte din datele sale în scopuri necomerciale sau de cercetare. SST ar trebui, de asemenea, să sprijine în continuare exploatarea și furnizarea serviciilor SST. Întrucât SST este un sistem orientat către utilizatori, ar trebui create mecanismele adecvate pentru colectarea cerințelor utilizatorilor, inclusiv a celor legate de securitate și de transmitere de informații relevante de la și către instituțiile publice pentru îmbunătățirea eficacității sistemului.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Considerentul 67
(67)  În plus, SST ar trebui să fie complementar măsurilor existente de atenuare a riscurilor, precum Orientările privind diminuarea deșeurilor cosmice ale Comitetului ONU pentru utilizarea pașnică a spațiului cosmic (COPUOS) și Orientările privind sustenabilitatea pe termen lung a activităților din spațiul cosmic, sau altor inițiative, pentru a garanta siguranța, securitatea și sustenabilitatea activităților din spațiul cosmic. În vederea reducerii riscurilor de coliziune, SST va urmări, de asemenea, să realizeze sinergii cu inițiativele de eliminare activă și de pasivizare a deșeurilor spațiale. SST ar trebui să contribuie la asigurarea utilizării și explorării pașnice a spațiului cosmic. Dezvoltarea activităților spațiale ar putea avea implicații asupra inițiativelor internaționale din domeniul managementului traficului spațial. Uniunea ar trebui să monitorizeze aceste evoluții și ar putea să le ia în considerare în contextul revizuirii la jumătatea perioadei a CFM actual.
(67)  În plus, SST ar trebui să fie complementar măsurilor existente de atenuare a riscurilor, precum Orientările privind diminuarea deșeurilor cosmice ale Comitetului ONU pentru utilizarea pașnică a spațiului cosmic (COPUOS) și Orientările privind sustenabilitatea pe termen lung a activităților din spațiul cosmic, sau altor inițiative, pentru a garanta siguranța, securitatea și sustenabilitatea activităților din spațiul cosmic. În vederea reducerii riscurilor de coliziune, SST va urmări, de asemenea, să realizeze sinergii cu inițiativele care vizează promovarea dezvoltării și a implementării unor sisteme tehnologice concepute pentru eliminarea activă a deșeurilor spațiale. SST ar trebui să contribuie la asigurarea utilizării și explorării pașnice a spațiului cosmic. Dezvoltarea activităților spațiale ar putea avea implicații asupra inițiativelor internaționale din domeniul managementului traficului spațial. Uniunea ar trebui să monitorizeze aceste evoluții și ar putea să le ia în considerare în contextul revizuirii la jumătatea perioadei a CFM actual.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Considerentul 70
(70)  Fenomenele meteorologice spațiale majore și extreme pot pune în pericol siguranța cetățenilor și pot întrerupe funcționarea infrastructurilor spațiale sau terestre. Prin urmare, în cadrul programului ar trebui introdusă o funcție de meteorologie spațială, cu scopul de a evalua riscurile meteorologice spațiale și nevoile corespunzătoare ale utilizatorilor, de a spori gradul de informare cu privire la riscurile meteorologice spațiale, de a asigura furnizarea de servicii de meteorologie spațială orientate către utilizatori și de a îmbunătăți capacitățile statelor membre de a produce servicii meteorologice spațiale. Comisia ar trebui să acorde prioritate sectoarelor cărora urmează să le fie furnizate serviciile operaționale de meteorologie spațială, ținând seama de nevoile utilizatorilor, de riscuri și de gradul de pregătire tehnologică. Pe termen lung, pot fi abordate și nevoile altor sectoare. Furnizarea de servicii la nivelul Uniunii conform necesităților utilizatorilor va necesita activități de cercetare și de dezvoltare specifice, coordonate și continue pentru a sprijini evoluția serviciilor meteorologice spațiale. Furnizarea de servicii meteorologice spațiale ar trebui să se bazeze pe capacitățile existente la nivel național și la nivelul Uniunii și să permită o participare largă a statelor membre și implicarea sectorului privat.
(70)  Fenomenele meteorologice spațiale majore și extreme pot pune în pericol siguranța cetățenilor și pot întrerupe funcționarea infrastructurilor spațiale sau terestre. Prin urmare, în cadrul programului ar trebui introdusă o funcție de meteorologie spațială, cu scopul de a evalua riscurile meteorologice spațiale și nevoile corespunzătoare ale utilizatorilor, de a spori gradul de informare cu privire la riscurile meteorologice spațiale, de a asigura furnizarea de servicii de meteorologie spațială orientate către utilizatori și de a îmbunătăți capacitățile statelor membre de a produce servicii meteorologice spațiale. Comisia ar trebui să acorde prioritate sectoarelor cărora urmează să le fie furnizate serviciile operaționale de meteorologie spațială, ținând seama de nevoile utilizatorilor, de riscuri și de gradul de pregătire tehnologică. Pe termen lung, pot fi abordate și nevoile altor sectoare. Furnizarea de servicii la nivelul Uniunii conform necesităților utilizatorilor va necesita activități de cercetare și de dezvoltare specifice, coordonate și continue pentru a sprijini evoluția serviciilor meteorologice spațiale. Furnizarea de servicii meteorologice spațiale ar trebui să se bazeze pe capacitățile existente la nivel național și la nivelul Uniunii și să permită o participare largă a statelor membre și a organizațiilor internaționale și implicarea sectorului privat.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Considerentul 73
(73)  GOVSATCOM este un program orientat către utilizatori cu o puternică dimensiune de securitate. Cazurile de utilizare pot fi grupate pentru analiză în trei categorii principale: gestionarea crizelor, care poate include misiuni și operațiuni civile și militare de securitate și apărare comună, intervenții în caz de dezastre naturale sau provocate de om, crize umanitare și crize maritime; supravegherea, care poate include supravegherea frontierelor, supravegherea pre-frontieră a liniilor de frontieră maritime, supravegherea maritimă, supravegherea traficului ilegal; precum și infrastructurile esențiale, care pot include rețeaua diplomatică, comunicațiile polițienești, infrastructurile critice (de exemplu, energie, transporturi, diguri și baraje) și infrastructurile spațiale.
(73)  GOVSATCOM este un program orientat către utilizatori cu o puternică dimensiune de securitate. Cazurile de utilizare pot fi grupate pentru analiză în trei categorii principale: gestionarea crizelor, dezastrele naturale și cele provocate de om, crizele umanitare și urgențele maritime; supravegherea, care poate include supravegherea frontierelor, supravegherea pre-frontieră a liniilor de frontieră maritime, supravegherea maritimă, supravegherea traficului ilegal; precum și infrastructurile esențiale, care pot include rețeaua diplomatică, comunicațiile polițienești, infrastructura digitală (de exemplu, centre de date și servere), infrastructurile critice (de exemplu, energie, transporturi, diguri, cum ar fi barajele) și infrastructurile spațiale.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Considerentul 78
(78)  Pentru utilizatorii de comunicații prin satelit, echipamentele de utilizare constituie cea mai importantă interfață operațională. Abordarea GOVSATCOM a UE face posibil ca majoritatea utilizatorilor să continue să își folosească echipamentele existente pentru utilizarea serviciilor GOVSATCOM, în măsura în care utilizează tehnologii din Uniune.
(78)  Pentru utilizatorii de comunicații prin satelit, echipamentele de utilizare constituie cea mai importantă interfață operațională. Abordarea GOVSATCOM a UE ar trebui să facă posibil ca utilizatorii să continue să își folosească echipamentele existente pentru utilizarea serviciilor GOVSATCOM.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Considerentul 86
(86)  Infrastructura dedicată programului ar putea necesita activități suplimentare de cercetare și de inovare, care ar putea fi sprijinite prin programul Orizont Europa, în vederea coerenței cu activitățile din domeniu ale Agenției Spațiale Europene. Sinergia cu Orizont Europa ar trebui să garanteze faptul că necesitățile de cercetare și de inovare ale sectorului spațial sunt identificate și stabilite în cadrul procesului de planificare strategică a cercetării și inovării. Datele și serviciile spațiale puse la dispoziție gratuit de către program vor fi folosite pentru dezvoltarea de soluții radical inovatoare prin activități de cercetare și de inovare, inclusiv în contextul Orizont Europa, în special în ceea ce privește resursele naturale și alimentele sustenabile, monitorizarea climei, orașele inteligente, vehiculele automatizate, securitatea și gestionarea dezastrelor. Procesul de planificare strategică în cadrul programului Orizont Europa va identifica activitățile de cercetare și de inovare care ar trebui să utilizeze infrastructurile deținute de Uniune, precum cele care țin de Galileo, de EGNOS și de Copernicus. Infrastructurile de cercetare, în special rețelele de observare in situ, vor constitui elemente esențiale ale infrastructurii de observare in situ care face posibile serviciile Copernicus.
(86)  Infrastructura dedicată programului ar putea necesita activități suplimentare de cercetare și de inovare, care ar putea fi sprijinite prin programul Orizont Europa, în vederea coerenței cu activitățile din domeniu ale Agenției Spațiale Europene. Sinergia cu Orizont Europa ar trebui să garanteze faptul că necesitățile de cercetare și de inovare ale sectorului spațial sunt identificate și stabilite în cadrul procesului de planificare strategică a cercetării și inovării. Este important să se asigure continuitatea între soluțiile dezvoltate prin programul Orizont Europa și operațiunile componentelor programului. Datele și serviciile spațiale puse la dispoziție gratuit de către program vor fi folosite pentru dezvoltarea de soluții radical inovatoare prin activități de cercetare și de inovare, inclusiv în contextul Orizont Europa, în principalele domenii de politică ale Uniunii. Procesul de planificare strategică în cadrul programului Orizont Europa va identifica activitățile de cercetare și de inovare care ar trebui să utilizeze infrastructurile deținute de Uniune, precum cele care țin de Galileo, de EGNOS și de Copernicus. Infrastructurile de cercetare, în special rețelele de observare in situ, vor constitui elemente esențiale ale infrastructurii de observare in situ care face posibile serviciile Copernicus.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Considerentul 87
(87)  Regulamentul (UE) nr. 912/2010 a instituit o agenție a Uniunii denumită Agenția GNSS European, care să gestioneze anumite aspecte ale programelor de navigație prin satelit Galileo și EGNOS. Prezentul regulament prevede în special ca Agenției GNSS European să i se încredințeze noi sarcini, nu doar cu privire la Galileo și EGNOS, ci și cu privire la celelalte componente ale programului, în special în legătură cu acreditarea de securitate. Prin urmare, trebuie adaptate în mod corespunzător denumirea, sarcinile și aspectele organizatorice ale Agenției GNSS European.
(87)  Regulamentul (UE) nr. 912/2010 a instituit o agenție a Uniunii denumită Agenția GNSS European, care să gestioneze anumite aspecte ale programelor de navigație prin satelit Galileo și EGNOS. Prezentul regulament prevede în special ca Agenției GNSS European să i se încredințeze noi sarcini, nu doar cu privire la Galileo și EGNOS, ci și cu privire la celelalte componente ale programului, în special în legătură cu acreditarea de securitate și securitate cibernetică. Prin urmare, trebuie adaptate în mod corespunzător denumirea, sarcinile și aspectele organizatorice ale Agenției GNSS European.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Considerentul 88
(88)  Având în vedere domeniul său de acțiune, care nu se va mai limita la Galileo și EGNOS, Agenția GNSS European ar trebui, așadar, modificată. Cu toate acestea, noua agenție ar trebui să asigure continuitatea activităților Agenției GNSS European cu privire la drepturi și obligații, la personal și la valabilitatea deciziilor adoptate.
(88)  Având în vedere domeniul său de acțiune, care nu se va mai limita la Galileo și EGNOS, Agenția GNSS European ar trebui, așadar, modificată. Atunci când îi încredințează sarcini agenției, Comisia ar trebui să asigure finanțarea adecvată pentru administrarea și executarea acestor sarcini, inclusiv resurse umane și financiare adecvate. Cu toate acestea, noua agenție ar trebui să asigure continuitatea activităților Agenției GNSS European cu privire la drepturi și obligații, la personal și la valabilitatea deciziilor adoptate.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
(2)  „fenomene meteorologice spațiale” înseamnă variațiile naturale ale mediului spațial dintre Soare și Pământ, inclusiv exploziile solare, particulele energetice solare, vânturile solare și ejecțiile de masă coronală, care pot duce la furtuni solare (furtuni geomagnetice, furtuni de radiații solare și perturbații ionosferice) ce au potențialul de a afecta Pământul;
(2)  „fenomene meteorologice spațiale” înseamnă variațiile naturale ale mediului spațial dintre Soare și Pământ, inclusiv exploziile solare, particulele energetice solare, vânturile solare și ejecțiile de masă coronală, care pot duce la furtuni solare (furtuni geomagnetice, furtuni de radiații solare și perturbații ionosferice) ce au potențialul de a afecta Pământul sau infrastructurile spațiale;
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5
(5)  „cunoașterea situației spațiale” („SSA”) înseamnă o abordare holistică a principalelor pericole spațiale, cuprinzând coliziunile dintre sateliți și deșeuri spațiale, fenomenele meteorologice spațiale și obiectele din apropierea Pământului;
(5)  „cunoașterea situației spațiale” („SSA”) înseamnă cunoașterea și înțelegerea cuprinzătoare a principalelor pericole spațiale, cuprinzând coliziunile dintre sateliți și deșeuri spațiale, fenomenele meteorologice spațiale și obiectele din apropierea Pământului;
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6
(6)  „operațiune de finanțare mixtă” înseamnă acțiuni sprijinite de la bugetul UE, inclusiv în cadrul mecanismelor de finanțare mixtă în temeiul articolului 2 alineatul (6) din Regulamentul financiar, care combină forme nerambursabile de sprijin și/sau instrumente financiare de la bugetul UE cu forme rambursabile de sprijin din partea unor instituții de dezvoltare sau a altor instituții de finanțe publice, precum și din partea unor instituții financiare și investitori comerciali;
(6)  „operațiune de finanțare mixtă” înseamnă acțiuni sprijinite de la bugetul UE, inclusiv în cadrul mecanismelor de finanțare mixtă în temeiul articolului 2 alineatul (6) din Regulamentul financiar, care combină forme nerambursabile de sprijin și/sau instrumente financiare și/sau garanții bugetare de la bugetul UE cu forme rambursabile de sprijin din partea unor instituții de dezvoltare sau alte instituții de finanțe publice, precum și din partea unor instituții financiare și investitori comerciali;
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10
(10)  „date SST” înseamnă parametrii fizici ai obiectelor spațiale detectați de senzori SST sau parametrii orbitali ai obiectelor spațiale derivați din observațiile înregistrate de senzorii SST în cadrul componentei de supraveghere și urmărire spațială („SST”);
(10)  „date SST” înseamnă parametrii fizici ai obiectelor spațiale, inclusiv deșeurile spațiale, detectați de senzori SST sau parametrii orbitali ai obiectelor spațiale derivați din observațiile înregistrate de senzorii SST în cadrul componentei de supraveghere și urmărire spațială („SST”);
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)
(14a)   „Informații Copernicus de la terți” înseamnă informații care fac obiectul unei licențe și sunt oferite spre utilizare în cadrul activităților Copernicus și care provin din alte surse decât sateliții Sentinel ai Copernicus;
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 – paragraful 1
„utilizatori de bază ai Copernicus” care beneficiază de date Copernicus și de informații Copernicus și au rolul suplimentar de a ghida evoluția programului Copernicus, între care se numără instituțiile și organismele Uniunii și organismele publice europene, naționale sau regionale cărora li s-a încredințat o misiune de serviciu public privind definirea, punerea în aplicare, asigurarea respectării sau monitorizarea politicilor de mediu, de protecție civilă, de siguranță sau de securitate;
„utilizatori de bază ai Copernicus” care beneficiază de date Copernicus și de informații Copernicus și au rolul suplimentar de a ghida evoluția programului Copernicus, între care se numără instituțiile și organismele Uniunii și organismele publice europene, naționale sau regionale cărora li s-a încredințat o misiune de serviciu public privind definirea, punerea în aplicare, asigurarea respectării sau monitorizarea politicilor de mediu, de protecție civilă, de siguranță, inclusiv de siguranța infrastructurii, sau de securitate;
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 – paragraful 2 a (nou)
„servicii Copernicus de bază” înseamnă serviciile operaționale agregate în componenta de prelucrare a datelor și a informațiilor sau în componenta de servicii și care prezintă un interes general și comun pentru statele membre și pentru Uniune;
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 a (nou)
(23a)  „sectorul spațial” înseamnă:
„sectorul din amonte”, ce include activități care duc la un sistem spațial operațional, și explorarea spațiului;
„sectorul din aval”, ce include activitățile legate de exploatarea datelor satelitare pentru a dezvolta produse și servicii legate de spațiu destinate utilizatorilor finali.
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a
(a)  un sistem global de navigație prin satelit (GNSS) civil autonom, aflat sub control civil, care cuprinde o constelație de sateliți, centre și o rețea globală de stații terestre și care oferă servicii de poziționare, de navigare și de măsurare a timpului și integrează pe deplin nevoile și cerințele de securitate (denumit în continuare „Galileo”);
(a)  un sistem global de navigație prin satelit (GNSS) civil autonom, aflat sub control civil, care cuprinde o constelație de sateliți, centre și o rețea globală de stații terestre și care oferă servicii de poziționare, de navigare și de măsurare a timpului și integrează, după caz, nevoile și cerințele de securitate (denumit în continuare „Galileo”);
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera c
(c)  un sistem de observare a Pământului autonom și orientat către utilizatori, aflat sub control civil, care oferă date și servicii de geoinformare, cuprinde sateliți, infrastructuri terestre, instalații de prelucrare a datelor și a informațiilor și o infrastructură de distribuție și care integrează pe deplin nevoile și cerințele de securitate (denumit în continuare „Copernicus”);
(c)  un sistem de observare a Pământului autonom și orientat către utilizatori, aflat sub control civil, care oferă date și servicii de geoinformare bazate pe o politică a datelor gratuite și deschise, cuprinde sateliți, infrastructuri terestre, instalații de prelucrare a datelor și a informațiilor și o infrastructură de distribuție și care integrează pe deplin nevoile și cerințele de securitate (denumit în continuare „Copernicus”);
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera d
(d)  un sistem de supraveghere și urmărire spațială menit să îmbunătățească, să exploateze și să furnizeze date, informații și servicii legate de supravegherea și de urmărirea vehiculelor spațiale active și inactive, a treptelor de lansare abandonate, a deșeurilor și a fragmentelor de deșeuri care orbitează în jurul Pământului, sistem completat de parametri de observație privind fenomenele meteorologice spațiale și de monitorizarea riscului reprezentat de obiectele din apropierea Pământului (denumite în continuare „NEO”) care se apropie de Pământ (sistem denumit în continuare „SST”);
(d)  un sistem de supraveghere și urmărire spațială menit să îmbunătățească, să exploateze și să furnizeze date, informații și servicii legate de supravegherea și de urmărirea vehiculelor spațiale active și inactive și a spațiului, a deșeurilor care orbitează în jurul Pământului, sistem completat de parametri de observație privind fenomenele meteorologice spațiale și de monitorizarea riscului reprezentat de obiectele din apropierea Pământului (denumite în continuare „NEO”) care se apropie de Pământ (sistem denumit în continuare „SST”);
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 2
În plus, programul include măsuri de asigurare a unui acces eficient la spațiu pentru program și de promovare a unui sector spațial inovator.
În plus, programul include măsuri de asigurare a unui acces autonom la spațiu, de combatere a amenințărilor cibernetice, de promovare a unui sector spațial inovator și competitiv, în amonte sau în aval, și de sprijinire a diplomației spațiale.
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Programul are următoarele obiective generale:
1.  (Nu privește versiunea în limba română)
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a
(a)  să furnizeze sau să contribuie la furnizarea de date, de informații și de servicii legate de spațiu care să fie de înaltă calitate și de actualitate și, dacă este cazul, securizate, fără întreruperi și, ori de câte ori este posibil, la nivel mondial, și care să răspundă nevoilor prezente și viitoare și să poată contribui la prioritățile politice ale Uniunii, printre care schimbările climatice, securitatea și apărarea;
(a)  să furnizeze sau să contribuie la furnizarea de date, de informații și de servicii legate de spațiu care să fie de înaltă calitate și de actualitate și, dacă este cazul, securizate, fără întreruperi și, ori de câte ori este posibil, la nivel mondial, și care să răspundă nevoilor prezente și viitoare și să poată contribui la prioritățile politice ale Uniunii, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice; și să sprijine capacitatea decizională independentă și bazată de date concrete a Uniunii și a statelor sale membre;
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b
(b)  să maximizeze beneficiile socioeconomice, inclusiv prin promovarea pe scară cât mai largă a utilizării datelor, informațiilor și serviciilor furnizate de componentele programului;
(b)  să maximizeze beneficiile socioeconomice, în special prin consolidarea sectorului european din aval, facilitând astfel creșterea și crearea de locuri de muncă în Uniune și promovând pe scară cât mai largă adoptarea serviciilor de către public și utilizarea datelor, informațiilor și serviciilor furnizate de componentele programului, în Uniune, dar și în afara ei;
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera c
(c)  să sporească securitatea Uniunii și a statelor sale membre, precum și libertatea de acțiune și autonomia sa strategică, în special în ceea ce privește tehnologiile și procesele decizionale bazate pe dovezi;
(c)  să întărească securitatea, inclusiv securitatea cibernetică, a Uniunii și a statelor sale membre și să-i consolideze autonomia strategică, în special din punct de vedere industrial și tehnologic;
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera c a (nouă)
(ca)  să consolideze ecosistemul industrial și științific european în domeniul spațial, prin stabilirea unui cadru coerent care să îmbine excelența pregătirii și a know-how-ului european, dezvoltarea capacităților de nivel înalt de concepție, de producție și viziunea strategică necesară într-un sector din ce în ce mai competitiv.
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera d
(d)  să promoveze rolul Uniunii pe scena internațională ca unul dintre liderii din sectorul spațial și să îi consolideze rolul în ceea ce privește abordarea provocărilor globale și sprijinirea inițiativelor globale, inclusiv în legătură cu schimbările climatice și cu dezvoltarea durabilă.
(d)  să promoveze rolul Uniunii pe scena internațională ca unul dintre liderii din sectorul spațial și să îi consolideze rolul în ceea ce privește abordarea provocărilor globale și sprijinirea inițiativelor globale, inclusiv în legătură cu dezvoltarea durabilă.
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera d a (nouă)
(da)  să consolideze diplomația spațială a Uniunii și să încurajeze cooperarea internațională pentru a sensibiliza opinia publică că spațiul reprezintă un patrimoniu comun al umanității;
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera d b (nouă)
(db)  să promoveze tehnologia și industriile Uniunii, precum și principiul reciprocității și concurenței loiale la nivel internațional;
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera d c (nouă)
(dc)  să consolideze siguranța Uniunii și a statelor sale membre în diferite domenii, în special cel al transporturilor (aviație, inclusiv vehicule aeriene fără pilot, transporturi feroviare, navigație, transporturi rutiere, condusul autonom), al creării și monitorizării infrastructurilor, al monitorizării suprafeței terestre și al mediului înconjurător.
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2 – litera a
(a)  pentru Galileo și EGNOS: să furnizeze servicii de poziționare, de navigație și de datare de ultimă generație și, acolo unde este cazul, securizate.
(a)  pentru Galileo și EGNOS: să furnizeze pe termen lung și în mod continuu servicii de poziționare, de navigație și de datare de ultimă generație și, acolo unde este cazul, securizate;
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2 – litera b
(b)  pentru Copernicus: să furnizeze, pe termen lung, date și informații precise și fiabile de observare a Pământului pentru a sprijini punerea în aplicare și monitorizarea politicilor Uniunii și ale statelor sale membre în domeniul mediului, al schimbărilor climatice, al agriculturii și al dezvoltării rurale, al protecției civile, al siguranței și securității, precum și al economiei digitale;
(b)  pentru Copernicus: să furnizeze, pe termen lung, date și informații precise și fiabile de observare a Pământului pentru a sprijini aplicarea și monitorizarea politicilor și acțiunilor orientate către utilizatori ale Uniunii și ale statelor sale membre;
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2 – litera c
(c)  pentru cunoașterea situației spațiale (SSA): să sporească capacitățile SST de monitorizare, urmărire și identificare a obiectelor spațiale, să monitorizeze condițiile meteorologice spațiale și să cartografieze și să lege în rețea capacitățile privind NEO ale statelor membre;
(c)  pentru cunoașterea situației spațiale (SSA): să mărească capacitățile SST de monitorizare, urmărire și identificare a obiectelor și deșeurilor spațiale, să monitorizeze condițiile meteorologice spațiale și să cartografieze și să lege în rețea capacitățile privind NEO ale statelor membre;
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2 – litera e
(e)  să contribuie, acolo unde este necesar pentru nevoile programului, la un acces la spațiu autonom, securizat și eficient din punctul de vedere al costurilor;
(e)  să asigure un acces autonom, securizat și eficient din punctul de vedere al costurilor la spațiu;
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2 – litera f
(f)  să sprijine și să consolideze competitivitatea, spiritul antreprenorial, competențele și capacitatea de a inova ale persoanelor juridice și fizice din Uniune care activează sau doresc activeze în acest sector, ținând seama în special de poziția și de necesitățile întreprinderilor mici și mijlocii și ale întreprinderilor nou-înființate.
(f)  să promoveze dezvoltarea unei economii spațiale puternice și competitive la nivelul Uniunii și să maximizeze oportunitățile pentru întreprinderile din Uniune de toate dimensiunile și pentru toate regiunile Uniunii.
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă
Programul sprijină:
Programul sprijină, în sinergie cu alte programe și surse de finanțare ale Uniunii și ale Agenției Spațiale Europene, următoarele:
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a
(a)  furnizarea de servicii de lansare pentru necesitățile programului;
(a)  furnizarea de servicii de lansare pentru program, inclusiv servicii agregate de lansare pentru Uniune și pentru alte entități, la cererea lor, ținând cont de interesele esențiale de securitate ale Uniunii în conformitate cu articolul 25, în vederea creșterii competitivității lansatoarelor și industriilor europene pe piața mondială;
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b
(b)  activitățile de dezvoltare legate de un acces la spațiu autonom, fiabil și eficient din punctul de vedere al costurilor;
(b)  activitățile de dezvoltare legate de un acces la spațiu autonom, fiabil și eficient din punctul de vedere al costurilor, inclusiv tehnologii de lansare alternative și sisteme sau servicii inovatoare, ținând cont de interesele esențiale de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre, în conformitate cu articolul 25;
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c
(c)  acolo unde este necesar pentru nevoile programului, adaptările necesare ale infrastructurii spațiale de la sol.
(c)  acolo unde este necesar pentru obiectivele programului, sprijinul necesar pentru întreținerea, adaptările și dezvoltarea infrastructurii spațiale de la sol, în special a infrastructurilor existente, a lanțurilor de rachete și a centrelor de cercetare.
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu
Acțiuni în favoarea unui sector spațial inovator în Uniune
Acțiuni de sprijinire a unui sector spațial inovator și competitiv în Uniune
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a
(a)  activitățile de inovare care valorifică cel mai bine tehnologiile, infrastructurile sau serviciile spațiale;
(a)  activitățile de inovare care dezvoltă și valorifică cel mai bine tehnologiile, infrastructurile sau serviciile spațiale;
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a a (nouă)
(aa)  măsuri adecvate pentru a înlesni adoptarea soluțiilor inovatoare care rezultă din activitățile de cercetare și inovare, în special prin sinergii cu alte fonduri ale Uniunii, cum ar fi Orizont Europa și InvestEU, pentru a sprijini dezvoltarea sectoarelor din aval ale tuturor componentelor programului;
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a b (nouă)
(ab)  consolidarea sectorului spațial european pe piața de export;
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b
(b)  crearea de parteneriate pentru inovare în domeniul spațiului pentru a dezvolta și, ulterior, a achiziționa produsele sau serviciile rezultate;
(b)  crearea de parteneriate pentru inovare în domeniul spațial pentru a dezvolta produse sau servicii inovatoare și, ulterior, pentru a achiziționa produsele și serviciile rezultate pentru nevoile programului;
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b a (nouă)
(ba)  conceperea, testarea, implementarea și desfășurarea unor soluții spațiale interoperabile, bazate pe date pentru serviciile publice, care încurajează inovarea și stabilesc cadre comune pentru ca serviciile de administrație publică să își poată realiza întregul potențial în slujba cetățenilor și a companiilor europene;
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera c
(c)  antreprenoriatul, de la primele etape până la faza de expansiune, în conformitate cu articolul 21 și cu celelalte dispoziții privind accesul la finanțare menționate la articolul 18 și în capitolul I din titlul III;
(c)  antreprenoriatul, inclusiv de la primele etape până la faza de expansiune, în conformitate cu articolul 21 și pe baza altor dispoziții privind accesul la finanțare menționate la articolul 18 și în capitolul I din titlul III;
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera d
(d)  colaborarea dintre întreprinderi sub forma unor platforme spațiale care reunesc, la nivel regional și național, actori din sectorul spațial și din sectorul digital, precum și utilizatori, și care furnizează sprijin pentru cetățeni și întreprinderi în vederea stimulării competențelor și a spiritului antreprenorial;
(d)  colaborarea sub forma unei rețele de platforme spațiale care reunesc, în special la nivel regional și național, actori din sectorul spațial și din sectorul digital, precum și utilizatori, și care oferă sprijin, facilități și servicii pentru cetățeni și întreprinderi pentru a stimula aptitudinile și spiritul antreprenorial; încurajarea cooperării dintre platformele spațiale și centrele de inovare digitală înființate în cadrul programului Europa Digitală;
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera d a (nouă)
(da)  posibila elaborare a unei strategii de tip „abordare pentru primul contract” cu toți actorii relevanți din sectorul public și din cel privat pentru a sprijini dezvoltarea întreprinderilor nou-înfiinţate;
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera d b (nouă)
(db)  sinergii cu sectorul transporturilor, sectorul spațial și cel digital pentru a promova utilizarea pe scară mai largă a noilor tehnologii (cum ar fi apelurile de urgență eCall, tahograful digital, supravegherea și gestionarea traficului, conducerea autonomă, vehiculele fără pilot și dronele) și pentru a răspunde nevoilor de conectivitate sigură și continuă, de poziționare solidă, de intermodalitate și de interoperabilitate, mărind astfel competitivitatea serviciilor de transport și a industriei;
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera e
(e)  furnizarea de activități de educație și de formare;
(e)  furnizarea de activități de educație și de formare pentru dezvoltarea competențelor spațiale avansate;
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera f
(f)  accesul la instalații de prelucrare și de testare;
(f)  accesul la instalații de prelucrare și de testare pentru profesioniștii din sectorul public și privat, pentru studenți și antreprenori;
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c
(c)  să nu confere țării terțe sau organizației internaționale o competență decizională cu privire la program;
(c)  să nu confere țării terțe sau organizației internaționale o competență decizională cu privire la program sau, după caz, acces la informații sensibile sau clasificate;
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d a (nouă)
(da)  să protejeze, dacă este necesar, interesele strategice și suverane ale Uniunii în toate domeniile implicate, inclusiv autonomia strategică a Europei pe plan tehnologic sau industrial;
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3
3.  Comisia ia măsurile necesare pentru a se asigura că toate contractele, acordurile sau alte înțelegeri cu privire la activitățile menționate la alineatul (1) cuprind dispoziții care stabilesc regimul adecvat de proprietate pentru activele respective și, în ceea ce privește litera (c), că Uniunea poate utiliza în mod liber receptoarele PRS în conformitate cu Decizia 1104/2011/UE.
3.  Comisia ia măsurile necesare pentru a se asigura că toate contractele, acordurile sau alte înțelegeri cu privire la activitățile menționate la alineatul (2) cuprind dispoziții care stabilesc regimul adecvat de proprietate și de utilizare pentru activele respective și, în ceea ce privește litera (c), că Uniunea poate utiliza și acorda dreptul de a utiliza în mod liber receptoarele PRS în conformitate cu Decizia 1104/2011/UE.
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1
Serviciile, datele și informațiile furnizate de componentele programului sunt furnizate fără nicio garanție implicită sau explicită în ceea ce privește calitatea, precizia, disponibilitatea, fiabilitatea, viteza și adecvarea în orice scop. În acest sens, Comisia ia măsurile necesare pentru a se asigura că utilizatorii serviciilor, datelor și informațiilor respective sunt informați, într-un mod adecvat, cu privire la absența garanției menționate.
Serviciile, datele și informațiile furnizate de componentele programului sunt furnizate fără nicio garanție implicită sau explicită în ceea ce privește calitatea, precizia, disponibilitatea, fiabilitatea, viteza și adecvarea la orice scop, mai puțin în cazul în care această garanție este obligatorie, conform dreptului aplicabil al Uniunii, pentru furnizarea serviciilor vizate. În acest sens, Comisia ia măsurile necesare pentru a se asigura că utilizatorii serviciilor, datelor și informațiilor respective sunt informați, într-un mod adecvat, cu privire la absența garanției menționate.
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1
Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de [16] miliarde EUR în prețuri curente.
Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de [16,9] miliarde EUR în prețuri curente.
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b
(b)  pentru Copernicus: [5,8] miliarde EUR;
(b)  pentru Copernicus: [6] miliarde EUR;
Amendamentul 99
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c
(c)  pentru SST/GOVSATCOM: [0,5] miliarde EUR.
(c)  pentru SST/GOVSATCOM: [1,2] miliarde EUR.
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2
2.  Activitățile transversale prevăzute la articolul 3 sunt finanțate în temeiul componentelor programului.
2.  Activitățile transversale prevăzute la articolele 3, 5 și 6 sunt finanțate în cadrul componentelor programului.
Amendamentul 101
Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – litera a
(a)  promovarea, în toate statele membre și de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, a unei participări cât mai ample și cât mai deschise posibil a întreprinderilor nou-înființate, a celor intrate recent pe piață, a întreprinderilor mici și mijlocii și a altor operatori economici, inclusiv printr-o cerință de subcontractare de către ofertanți;
(a)  promovarea în întreaga Uniune și de-a lungul întregului lanț de aprovizionare a unei participări cât mai ample și cât mai deschise a tuturor operatorilor economice, și mai ales a întreprinderilor nou-înfiinţate, a celor intrate recent pe piață, a întreprinderilor mici și mijlocii și a altor operatori economici, inclusiv printr-o cerință de subcontractare de către ofertanți;
Amendamentul 102
Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – litera d
(d)  favorizarea autonomiei Uniunii, în special din punct de vedere tehnologic;
(d)  stimularea autonomiei strategice a Uniunii, în special din punct de vedere industrial și tehnologic, de-a lungul întregului lanț valoric;
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – litera d a (nouă)
(da)  respectarea principiilor accesului liber și concurenței echitabile în întreg lanțul de aprovizionare industrială, lansarea de cereri de ofertă pe baza unor informații transparente și actualizate, comunicarea de informații clare privind normele aplicabile în materie de achiziții publice, criteriile de selecție și de atribuire, precum și orice alte informații relevante care creează un mediu concurențial echitabil pentru toți potențialii ofertanți;
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1
1.  Pentru a încuraja întreprinderile nou intrate pe piață, întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile nou-înființate și pentru a oferi o acoperire geografică cât mai largă, protejând în același timp autonomia strategică a Uniunii, autoritatea contractantă poate solicita ofertantului să subcontracteze o parte a contractului printr-o procedură concurențială de ofertare, la nivelurile adecvate de subcontractare, altor întreprinderi decât cele care aparțin grupului ofertantului.
1.  Pentru a încuraja întreprinderile nou intrate pe piață, în special întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile nou-înființate și pentru a oferi o acoperire geografică cât mai largă, protejând în același timp autonomia strategică a Uniunii, autoritatea contractantă se angajează să solicite ofertantului să subcontracteze o parte a contractului printr-o procedură concurențială de ofertare, la nivelurile adecvate de subcontractare, altor întreprinderi decât cele care aparțin grupului ofertantului.
Amendamentul 105
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2
2.  Autoritatea contractantă enunță partea din contract care trebuie subcontractată sub forma unui interval care comportă un procent minim și un procent maxim.
2.  Autoritatea contractantă enunță partea din contract care trebuie subcontractată industriei la toate nivelurile, în temeiul alineatului (1), sub forma unui interval care comportă un procent minim și un procent maxim.
Amendamentul 106
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3
3.  Orice derogare de la o cerere în conformitate cu alineatul (1) trebuie justificată de către ofertant.
3.  Toate derogările de la cerere în conformitate cu alineatul (1) trebuie justificate de către ofertant și analizate de către autoritatea contractantă.
Amendamentul 107
Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 2
În cazul unei cereri de propuneri comune, se stabilesc proceduri comune pentru selectarea și evaluarea propunerilor. Toate procedurile trebuie să implice un grup echilibrat de experți numit de fiecare dintre părți.
În cazul unei cereri de propuneri comune, se stabilesc proceduri comune pentru selectarea și evaluarea propunerilor. La proceduri participă un grup echilibrat de experți numiți de fiecare parte. Experții nu evaluează, nu consiliază și nici nu oferă asistență în chestiuni pentru care se află în conflict de interese.
Amendamentul 108
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1
1.  În plus față de dispozițiile de la [articolul 165] din Regulamentul financiar, Comisia și agenția pot desfășura proceduri de achiziții publice comune cu Agenția Spațială Europeană sau cu alte organizații internaționale implicate în implementarea componentelor programului.
1.  În plus față de dispozițiile de la [articolul 165] din Regulamentul financiar, Comisia sau agenția pot desfășura proceduri de achiziții publice comune cu Agenția Spațială Europeană sau cu alte organizații internaționale implicate în implementarea componentelor programului.
Amendamentul 110
Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera a
(a)  distribuția strictă a sarcinilor și a responsabilităților între entitățile implicate în punerea în aplicare a programului, în special între statele membre, Comisie, agenție și Agenția Spațială Europeană;
(a)  distribuția strictă a sarcinilor și a responsabilităților între entitățile implicate în punerea în aplicare a programului, în special între statele membre, Comisie, agenție și Agenția Spațială Europeană, pe baza atribuțiilor fiecărei organizații, îmbunătățind transparența, eficacitatea și eficiența costurilor și evitând suprapunerea activităților;
Amendamentul 111
Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera b
(b)  controlul ferm al programului, inclusiv respectarea strictă a costurilor și a calendarului de către toate entitățile, în domeniile lor de competență respective în conformitate cu prezentul regulament;
(b)  controlul ferm al programului, inclusiv respectarea strictă a costurilor și a performanței tehnice de către toate entitățile, în domeniile lor de responsabilitate în conformitate cu prezentul regulament;
Amendamentul 112
Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera d
(d)  luarea sistematică în considerare a necesităților utilizatorilor serviciilor furnizate de componentele programului, precum și a evoluțiilor științifice și tehnologice legate de serviciile respective;
(d)  luarea sistematică în considerare a necesităților utilizatorilor serviciilor furnizate de componentele programului, precum și a evoluțiilor științifice și tehnologice legate de serviciile respective, inclusiv prin consultarea Forumurilor consultative ale utilizatorilor la nivel național și la nivelul Uniunii;
Amendamentul 113
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2
2.  Comisia sau, pentru sarcinile menționate la articolul 30, agenția pot încredința sarcini specifice statelor membre sau agențiilor naționale ori unor grupuri de state membre sau de agenții naționale. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura buna funcționare a programului și promovarea utilizării sale, inclusiv ajutând la protejarea frecvențelor necesare pentru program.
2.  Comisia sau, pentru sarcinile menționate la articolul 30, agenția poate încredința sarcini specifice statelor membre sau unor grupuri de state membre, sub rezerva unui acord specific de la caz la caz. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura buna funcționare a programului și promovarea utilizării sale, inclusiv ajutând la protejarea frecvențelor necesare pentru program la un nivel adecvat.
Amendamentul 114
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Statele membre urmăresc o consultare activă și coordonată cu comunitățile de utilizatori finali, în special în ceea ce privește Galileo, EGNOS și Copernicus, inclusiv prin intermediul Forumurilor consultative ale utilizatorilor.
Amendamentul 115
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1
1.  Comisia deține responsabilitatea globală pentru implementarea programului, inclusiv în domeniul securității. În conformitate cu prezentul regulament, ea stabilește prioritățile și evoluția pe termen lung a programului și supraveghează implementarea acestuia, ținând seama în mod corespunzător de impactul asupra celorlalte politici ale Uniunii.
1.  Comisiei îi revine întreaga responsabilitate pentru implementarea programului și responsabilitatea în domeniul securității pentru componentele programului care nu sunt încredințate agenției în temeiul articolului 30. În conformitate cu prezentul regulament, ea stabilește prioritățile și evoluția pe termen lung a programului și supraveghează implementarea acestuia, ținând seama în mod corespunzător de impactul asupra celorlalte politici ale Uniunii.
Amendamentul 116
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2
2.  Comisia gestionează componentele programului, în cazul în care gestiunea respectivă nu a fost încredințată unei alte entități.
2.  Comisia gestionează componentele programului, în cazul în care gestiunea respectivă nu a fost încredințată unor alte entități menționate la articolele 30, 31 și 32.
Amendamentul 117
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3
3.  Comisia asigură împărțirea clară a sarcinilor între diferitele entități implicate în program și coordonează activitățile entităților respective.
3.  Comisia asigură împărțirea clară a sarcinilor între diferitele entități implicate în program și coordonează activitățile entităților respective și asigură protecția deplină a intereselor Uniunii, buna gestionare a fondurilor sale și aplicarea normelor, în special a celor legate de achizițiile publice. Prin urmare, Comisia, împreună cu Agenția și cu Agenția Spațială Europeană, încheie un acord-cadru de parteneriat financiar pentru sarcinile încredințate celor două entități, după cum se menționează la articolul 31a.
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 a (nou)
3a.  În ceea ce privește dispoziția specifică privind funcționarea și administrarea funcțiilor meteorologice spațiale și NEO și GOVSATCOM, Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 105.
Amendamentul 119
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1
Dacă acest lucru este necesar pentru buna funcționare a programului și pentru furnizarea în bune condiții a serviciilor oferite de componentele programului, Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, specificațiile tehnice și operaționale necesare pentru implementarea și evoluția componentelor respective și a serviciilor furnizate de acestea, după consultarea utilizatorilor și a tuturor celorlalte părți implicate relevante. Atunci când stabilește specificațiile tehnice și operaționale respective, Comisia evită reducerea nivelului general de securitate și asigură îndeplinirea imperativului de retrocompatibilitate.
Dacă acest lucru este necesar pentru buna funcționare a programului și pentru furnizarea în bune condiții a serviciilor oferite de componentele programului, Comisia stabilește, prin intermediul actelor delegate, cerințele tehnice la nivel înalt pentru implementarea și evoluția componentelor respective și a serviciilor furnizate de acestea, după consultarea utilizatorilor și a tuturor celorlalte părți implicate relevante, inclusiv în sectorul din aval. Atunci când stabilește aceste cerințe la nivel înalt, Comisia evită reducerea nivelului general de securitate și asigură îndeplinirea imperativului de retrocompatibilitate.
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 2
Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 107 alineatul (3).
Actele delegate respective se adoptă în conformitate cu articolul 21.
Amendamentul 121
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5
5.  Comisia promovează și asigură adoptarea și utilizarea datelor și serviciilor furnizate de componentele programului în sectoarele public și privat, inclusiv prin sprijinirea dezvoltării adecvate a serviciilor respective și prin favorizarea unui mediu stabil pe termen lung. Ea dezvoltă sinergii între aplicațiile diferitelor componente ale programului și asigură complementaritatea, coerența, sinergia și legăturile dintre program și alte acțiuni și programe ale Uniunii.
5.  Comisia asigură complementaritatea, coerența, sinergia și legăturile dintre program și alte acțiuni și programe ale Uniunii. În strânsă cooperare cu Agenția și, dacă este cazul, cu Agenția Spațială Europeană și cu entitățile participante la programul Copernicus, aceasta Comisia sprijină și contribuie la:
—  activitățile legate de adoptarea și utilizarea serviciilor furnizate de componentele programului în sectorul public și în cel privat;
—  dezvoltarea de sinergii între aplicații;
—  dezvoltarea corespunzătoare a acestor servicii;
—  promovarea unui mediu stabil pe termen lung.
Amendamentul 122
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6
6.  Dacă este cazul, Comisia asigură coordonarea cu activitățile desfășurate în sectorul spațial la nivelul Uniunii, precum și la nivel național și internațional. Ea încurajează cooperarea dintre statele membre și promovează convergența capacităților și a dezvoltărilor lor tehnologice în domeniul spațial.
6.  Dacă este cazul și în cooperare cu agenția și cu Agenția Spațială Europeană, Comisia asigură coordonarea cu activitățile desfășurate în sectorul spațial la nivelul Uniunii, precum și la nivel național și internațional. Ea încurajează cooperarea dintre statele membre și promovează convergența capacităților și a dezvoltărilor lor tehnologice în domeniul spațial.
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera b a (nouă)
(ba)  să promoveze și să asigure adoptarea și utilizarea datelor și serviciilor furnizate de componentele programului, inclusiv dezvoltarea de aplicații și servicii în aval, bazate pe componentele programului;
Amendamentul 124
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera b b (nouă)
(bb)  să pună în aplicare acțiuni în sprijinul unui sector spațial inovator al Uniunii în conformitate cu articolul 6;
Amendamentul 125
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera b c (nouă)
(bc)  să sprijine accesul la finanțare prin instrumentele financiare din cadrul titlului III și al InvestEU, precum și, în cooperare cu BEI, prin instrumentele financiare create de BEI, care se adresează în special IMM-urilor;
Amendamentul 126
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera c
(c)  să desfășoare activități de comunicare și de promovare și activități legate de comercializarea serviciilor oferite de Galileo și de EGNOS;
(c)  să desfășoare activități de comunicare și de promovare și activități legate de comercializarea serviciilor oferite mai ales de Galileo, EGNOS și Copernicus;
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera c a (nouă)
(ca)  în ceea ce privește Galileo și EGNOS: gestionarea Galileo și EGNOS, cum este menționat la articolul 43;
Amendamentul 128
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera d
(d)  să îi furnizeze expertiză tehnică Comisiei.
(d)  să îi furnizeze expertiză tehnică Comisiei, evitând suprapunerea cu sarcinile ESA în temeiul articolul 27 și 31.
Amendamentul 129
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera a
(a)  gestionarea exploatării componentelor EGNOS și Galileo, astfel cum este menționată la articolul 43;
eliminat
Amendamentul 130
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera b a (nouă)
(ba)  să ofere recomandări Comisiei cu privire la prioritățile domeniului spațial din cadrul Orizont Europa și să participe la implementarea sa;
Amendamentul 131
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera c
(c)  punerea în aplicare a activităților legate de dezvoltarea aplicațiilor și a serviciilor din aval bazate pe componentele programului.
eliminat
Amendamentul 132
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3
3.  Comisia îi poate încredința și alte sarcini agenției, inclusiv desfășurarea de activități de comunicare, de promovare și de comercializare a datelor și informațiilor, precum și alte activități legate de adoptarea de către utilizatori în legătură cu alte componente ale programului decât Galileo și EGNOS.
3.  Comisia îi poate încredința și alte sarcini agenției, evitând suprapunerile și pe baza unei mai mari eficiențe în transpunerea în practică a obiectivelor programului.
Amendamentul 133
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Agenția poate încheia acorduri de parteneriat sau alte acorduri cu agențiile spațiale naționale, cu un grup de agenții spațiale naționale sau cu alte entități, în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi revin.
Amendamentul 134
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4
4.  Sarcinile menționate la alineatele (2) și (3) se încredințează de către Comisie prin intermediul unui acord de contribuție încheiat în conformitate cu [articolul 2 alineatul (18)] și cu [titlul VI] din Regulamentul financiar.
4.  Sarcinile menționate la alineatele (2) și (3) se încredințează de către Comisie prin intermediul unui acord de contribuție încheiat în conformitate cu [articolul 2 alineatul (18)] și cu [titlul VI] din Regulamentul financiar și se reevaluează în conformitate cu articolul 102 alineatul (6) din prezentul regulament, în special în ceea ce privește componenta Copernicus.
Amendamentul 135
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Ori de câte ori îi încredințează sarcini agenției, Comisia asigură fonduri adecvate pentru administrarea și executarea acestora, inclusiv resurse umane și financiare adecvate.
Amendamentul 136
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera a
(a)  în ceea ce privește Copernicus: dezvoltarea, proiectarea și construirea infrastructurii spațiale a Copernicus, inclusiv exploatarea infrastructurii respective;
(a)  în ceea ce privește Copernicus: dezvoltarea, proiectarea și construirea infrastructurii spațiale și terestre pentru Copernicus, inclusiv exploatarea infrastructurii respective;
Amendamentul 137
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera b
(b)  în ceea ce privește Galileo și EGNOS: evoluția sistemelor, dezvoltarea segmentului terestru și proiectarea și dezvoltarea de sateliți;
(b)  în ceea ce privește Galileo și EGNOS: sprijinirea agenției în executarea sarcinilor sale principale; când sunt prevăzute în acorduri specifice încheiate între agenție și Agenția Spațială Europeană, achiziții publice în numele și în contul agenției, pentru evoluția sistemelor, proiectarea și dezvoltarea segmentului terestru și proiectarea și dezvoltarea segmentului spațial;
Amendamentul 138
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera c
(c)  în ceea ce privește toate componentele programului: activități de cercetare și de dezvoltare în domeniile sale de expertiză.
(c)  în ceea ce privește toate componentele programului: activități de cercetare și de dezvoltare legate de infrastructura componentelor programului.
Amendamentul 139
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera c a (nouă)
(ca)  încurajarea cooperării dintre statele membre și promovarea convergenței capacităților și a evoluțiilor lor tehnologice în segmentul spațial.
Amendamentul 140
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2
2.  Comisia încheie cu agenția și cu Agenția Spațială Europeană un acord-cadru de parteneriat financiar, astfel cum se specifică la [articolul 130] din Regulamentul financiar. Acordul-cadru de parteneriat financiar:
eliminat
–  definește clar responsabilitățile și obligațiile Agenției Spațiale Europene în ceea ce privește programul;
–  impune respectarea de către Agenția Spațială Europeană a normelor de securitate ale programului Uniunii, în special în ceea ce privește prelucrarea informațiilor clasificate;
–  precizează condițiile de gestionare a fondurilor încredințate Agenției Spațiale Europene, în special în ceea ce privește achizițiile publice, procedurile de gestionare, rezultatele preconizate măsurate prin indicatori de performanță, măsurile aplicabile în caz de executare necorespunzătoare sau frauduloasă a contractelor în ceea ce privește costurile, calendarul și rezultatele, precum și strategia de comunicare și regimul proprietății asupra tuturor activelor corporale și necorporale; aceste condiții trebuie să fie în conformitate cu titlurile III și V din prezentul regulament și cu Regulamentul financiar;
–  impune participarea Comisiei și, dacă este relevant, a agenției la ședințele consiliului de evaluare a ofertelor al Agenției Spațiale Europene care privesc programul;
–  stabilește măsuri de monitorizare și de control, care includ în special un sistem de anticipare a costurilor, informarea sistematică a Comisiei sau, dacă este cazul, a agenției cu privire la costuri și la calendar și, în eventualitatea unei discrepanțe între bugetele, rezultatele și calendarele planificate, acțiuni corective care să asigure îndeplinirea sarcinilor atribuite în limitele bugetelor alocate și penalități la adresa Agenției Spațiale Europene, în cazul în care discrepanțele respective îi sunt imputabile în mod direct;
–  stabilește principiile pentru remunerarea Agenției Spațiale Europene, care trebuie să fie proporțională cu dificultatea sarcinilor ce trebuie îndeplinite și coerentă cu prețurile de pe piață și cu onorariile celorlalte entități implicate, inclusiv Uniunea, și care, dacă este cazul, poate să se bazeze pe indicatori de performanță; onorariile respective nu acoperă cheltuielile generale care nu sunt asociate cu activitățile încredințate de Uniune Agenției Spațiale Europene.
Amendamentul 141
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3
3.  Încheierea acordului-cadru de parteneriat financiar menționat la alineatul (2) este condiționată de instituirea, în cadrul Agenției Spațiale Europene, a unor structuri interne și a unei metode operaționale, în special cu privire la luarea deciziilor, la metodele de gestionare și la răspundere, care să permită asigurarea protecției maxime a intereselor Uniunii și respectarea deciziilor acesteia, inclusiv pentru activitățile finanțate de către Agenția Spațială Europeană care au un impact asupra programului.
eliminat
Amendamentul 142
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4
4.  Fără a aduce atingere acordului-cadru de parteneriat financiar menționat la alineatul (4), Comisia sau agenția îi pot solicita Agenției Spațiale Europene expertiză tehnică și informațiile necesare pentru executarea sarcinilor care le sunt atribuite prin prezentul regulament.
eliminat
Amendamentul 143
Propunere de regulament
Articolul 31 a (nou)
Articolul 31a
Acordul-cadru de parteneriat financiar
1.  Comisia încheie cu agenția și cu Agenția Spațială Europeană un acord-cadru de parteneriat financiar, astfel cum este prevăzut la [articolul 130] din Regulamentul financiar. Acordul-cadru de parteneriat financiar:
(a)  definește clar rolurile, responsabilitățile și obligațiile Comisiei, ale agenției și ale Agenției Spațiale Europene legate de program;
(b)  definește clar instrumentele de coordonare și control pentru implementarea componentelor programului, ținând cont de rolurile și responsabilitățile Comisiei în coordonarea globală a componentelor programului;
(c)  impune respectarea de către Agenția Spațială Europeană a normelor de securitate ale programului Uniunii, în special pentru prelucrarea informațiilor clasificate;
(d)  precizează condițiile de gestionare a fondurilor încredințate Agenției Spațiale Europene, inclusiv aplicarea normelor Uniunii privind achizițiile publice, în contextul procedurii de achiziții în numele Uniunii și pentru Uniune, procedurile de gestionare, rezultatele preconizate măsurate prin indicatori de performanță, măsurile aplicabile în caz de executare necorespunzătoare sau frauduloasă a contractelor în ceea ce privește costurile, calendarul și rezultatele, precum și strategia de comunicare și regimul proprietății asupra tuturor activelor corporale și necorporale; aceste condiții sunt în conformitate cu titlurile III și V din prezentul regulament și cu Regulamentul financiar;
(e)  impune participarea Comisiei și a agenției la ședințele consiliului de evaluare a ofertelor al Agenției Spațiale Europene care privesc programul, dacă aceasta din urmă efectuează achiziții în numele și pentru Uniune, în temeiul alineatului (1a);
(f)  stabilește măsuri de monitorizare și de control, care includ în special un sistem de anticipare a costurilor, informarea sistematică a Comisiei sau, dacă este cazul, a agenției cu privire la costuri și la calendar și, în eventualitatea unei discrepanțe între bugetele, rezultatele și calendarele planificate, acțiuni corective care să asigure îndeplinirea sarcinilor atribuite în limitele bugetelor alocate și sancţiuni la adresa Agenției Spațiale Europene, în cazul în care discrepanțele respective îi sunt imputabile în mod direct;
(g)  stabilește principiile pentru remunerarea Agenției Spațiale Europene, luând în considerare modelul său de cost ca entitate publică, care trebuie să fie proporțională cu dificultatea sarcinilor ce trebuie îndeplinite și coerentă cu prețurile de pe piață și cu onorariile celorlalte entități implicate, inclusiv Uniunea, și care, dacă este cazul, poate să se bazeze pe indicatori de performanță; onorariile respective nu acoperă cheltuielile generale care nu sunt asociate cu activitățile încredințate de Uniune Agenției Spațiale Europene;
(h)  cere Agenției Spațiale Europene să asigure o protecție deplină a intereselor Uniunii și a deciziilor sale, fapt care poate, de asemenea, să determine Agenția Spațială Europeană să își adapteze dispozițiile privind procesul decizional, metodele de management și răspunderea.
2.  Fără a aduce atingere acordului-cadru de parteneriat financiar menționat la articolul 31a, Comisia sau agenția îi pot cere Agenției Spațiale Europene să ofere expertiză tehnică și informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor atribuitelor prin prezentul regulament. Condițiile pentru astfel de cereri și aplicarea lor se stabilesc de comun acord.
Amendamentul 144
Propunere de regulament
Articolul 32 – titlu
Rolul altor entități
Rolul EUMETSAT și al altor entități
Amendamentul 145
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Comisia poate încredința implementarea componentelor programului, integral sau parțial, prin intermediul unor acorduri de contribuție, altor entități decât cele menționate la articolele 30 și 31, inclusiv:
1.  Comisia poate încredința implementarea următoarelor sarcini, integral sau parțial, prin intermediul unor acorduri de contribuție, altor entități decât cele menționate la articolele 30 și 31, inclusiv:
Amendamentul 146
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera a
(a)  exploatarea infrastructurii spațiale a componentei Copernicus sau a unor părți ale acesteia, care poate fi încredințată EUMETSAT;
(a)  îmbunătățirea și exploatarea infrastructurii spațiale a componentei Copernicus sau a unor părți ale acesteia, care poate fi încredințată EUMETSAT;
Amendamentul 147
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – litera b
(b)  implementarea serviciilor Copernicus sau a unor părți ale acestora, către agenții, organisme sau organizații relevante.
(b)  aplicarea serviciilor Copernicus sau a unor părți ale acestora, care pot fi încredințate unor agenții, organisme sau organizații relevante, gestionând și achiziția de informații relevante de la terți.
Amendamentul 148
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Comisia ține seama de avizul tehnic și științific al Centrului Comun de Cercetare pentru punerea în aplicare a programului.
Amendamentul 149
Propunere de regulament
Articolul 33 – paragraful 1 – partea introductivă
Securitatea programului ar trebui să se bazeze pe următoarele principii:
Securitatea programului se bazează pe următoarele principii:
Amendamentul 150
Propunere de regulament
Articolul 33 – paragraful 1 – litera a
(a)  să țină seama de experiența statelor membre în domeniul securității și să se inspire din cele mai bune practici ale acestora;
(a)  să țină seama de experiența statelor membre în domeniul securității și să se inspire din cele mai bune practici și legislații naționale ale acestora;
Amendamentul 151
Propunere de regulament
Articolul 33 – paragraful 1 – litera a a (nouă)
(aa)  să țină seama experiența dobândită în urma funcționării programelor Galileo, EGNOS și Copernicus;
Amendamentul 152
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă
În domeniul său de competență, Comisia asigură un nivel înalt de securitate în ceea ce privește, în special:
În domeniul lor de competență, Comisia și agenția asigură un nivel înalt de securitate în ceea ce privește, în special:
Amendamentul 153
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 2
În acest scop, Comisia se asigură că pentru fiecare componentă a programului se realizează o analiză a riscurilor și a amenințărilor. Pe baza acestei analize a riscurilor și a amenințărilor, Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, pentru fiecare componentă a programului, cerințele de securitate generale. Atunci când face acest lucru, Comisia ține seama de impactul acestor cerințe asupra bunei funcționări a componentei respective, în special în ceea ce privește costurile, gestionarea riscurilor și calendarul, și se asigură că nu reduce nivelul general de securitate și nu subminează funcționarea echipamentelor existente bazate pe componenta respectivă. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 107 alineatul (3).
În acest scop, Comisia efectuează, în consultare cu utilizatorii finali din statele membre și cu entitățile relevante care gestionează implementarea unei componente a programului, o analiză a riscurilor și a amenințărilor pentru componentele Copernicus, SST și GOVSATCOM. Agenția face o analiză a riscurilor și amenințărilor pentru componentele Galileo și EGNOS. Pe baza acestei analize a riscurilor și a amenințărilor, Comisia, în consultare cu utilizatorii finali din statele membre și cu entitățile relevante care gestionează implementarea unei componente a programului, stabilește, prin acte de punere în aplicare, pentru fiecare componentă a programului, cerințele de securitate generale. Atunci când face acest lucru, Comisia ține seama de impactul acestor cerințe asupra bunei funcționări a componentei respective, în special în ceea ce privește costurile, gestionarea riscurilor și calendarul, și se asigură că nu reduce nivelul general de securitate și nu subminează funcționarea echipamentelor existente bazate pe componenta respectivă. Cerințele generale de securitate stabilesc procedurile care trebuie urmate în cazurile în care securitatea Uniunii sau a statelor sale membre poate fi afectată de funcționarea unei componente. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 107 alineatul (3).
Amendamentul 154
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2
2.  Entitatea responsabilă cu gestionarea unei componente a programului este responsabilă cu gestionarea securității componentei respective și, în acest scop, realizează analiza riscurilor și a amenințărilor și desfășoară toate activitățile necesare pentru a asigura și a monitoriza securitatea componentei respective, în special stabilirea specificațiilor tehnice și a procedurilor operaționale, și monitorizează conformitatea acestora cu cerințele de securitate generale menționate la alineatul (1).
2.  Comisia este responsabilă de gestionarea securității componentelor Copernicus, SST și GOVSATCOM. Agenția este responsabilă de gestionarea securității componentelor Galileo și EGNOS. În acest scop, ele desfășoară toate activitățile necesare pentru a asigura și a monitoriza securitatea componentelor de care sunt responsabile, în special stabilirea specificațiilor tehnice și a procedurilor operaționale, și monitorizează conformitatea acestora cu cerințele de securitate generale menționate la alineatul (1) al treilea paragraf.
Amendamentul 155
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – partea introductivă
3.  Agenția:
3.  În plus, agenția:
Amendamentul 156
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – litera d a (nouă)
(da)  asigură securitatea cibernetică a programului;
Amendamentul 157
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4 – litera a
(a)  iau măsuri care sunt cel puțin echivalente cu cele necesare pentru protecția infrastructurilor critice europene în sensul Directivei 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora29 și cu cele necesare pentru protecția propriilor infrastructuri critice naționale, în vederea asigurării protecției infrastructurilor terestre de la sol care fac parte integrantă din program și care se află pe teritoriul lor;
(a)  iau măsuri care sunt cel puțin echivalente cu cele necesare pentru protecția infrastructurilor critice europene în sensul Directivei 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora29 și cu cele necesare pentru protecția propriilor infrastructuri critice naționale, în vederea asigurării protecției infrastructurilor terestre care fac parte integrantă din program și care se află pe teritoriul lor;
__________________
__________________
29 JO L 345, 23.12.2008, p. 75.
29 JO L 345, 23.12.2008, p. 75.
Amendamentul 158
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5
5.  Entitățile implicate în program iau toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea programului.
5.  Entitățile implicate în program iau toate măsurile necesare, ținând seama și de problemele identificate în analiza riscurilor, pentru a asigura securitatea programului.
Amendamentul 159
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2
2.  Un reprezentant al Agenției Spațiale Europene este invitat să asiste la reuniunile consiliului de acreditare de securitate în calitate de observator. În mod excepțional, reprezentanți ai agențiilor Uniunii, ai țărilor terțe sau ai organizațiilor internaționale pot fi, de asemenea, invitați să participe la aceste reuniuni în calitate de observatori pentru aspecte care le privesc în mod direct pe acestea, în special aspecte referitoare la infrastructura care le aparține sau care se află pe teritoriul lor. Modalitățile practice pentru această participare a reprezentanților țărilor terțe sau ai organizațiilor internaționale, precum și condițiile de participare se stabilesc în acordurile relevante și sunt conforme cu regulamentul de procedură al consiliului de acreditare de securitate.
2.  Un reprezentant al Agenției Spațiale Europene este invitat să asiste la reuniunile consiliului de acreditare de securitate în calitate de observator. În mod excepțional, reprezentanți ai agențiilor Uniunii, ai țărilor terțe sau ai organizațiilor internaționale pot fi, de asemenea, invitați să participe la aceste reuniuni în calitate de observatori, în special pentru aspecte referitoare la infrastructura care le aparține sau care se află pe teritoriul lor. Modalitățile practice pentru această participare a reprezentanților țărilor terțe sau ai organizațiilor internaționale, precum și condițiile de participare se stabilesc în acordurile relevante și sunt conforme cu regulamentul de procedură al consiliului de acreditare de securitate.
Amendamentul 160
Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera b
(b)  gestionarea, întreținerea, îmbunătățirea continuă, evoluția și protejarea infrastructurii terestre, în special rețele, amplasamente și instalații de sprijin, inclusiv gestionarea modernizărilor și a uzurii morale;
(b)  gestionarea, întreținerea, îmbunătățirea continuă, evoluția și protejarea infrastructurii terestre, inclusiv finalizarea infrastructurii terestre care se află în afara teritoriului Uniunii, dar care este necesară pentru a-i oferi serviciului EGNOS acoperirea integrală a teritoriilor statelor membre situate din punct de vedere geografic în Europa, în special rețele, amplasamente și instalații de sprijin, inclusiv gestionarea modernizărilor și a uzurii morale;
Amendamentul 161
Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera c
(c)  dezvoltarea generațiilor viitoare ale sistemelor și evoluția serviciilor furnizate de Galileo și de EGNOS, fără a aduce atingere viitoarelor decizii privind perspectivele financiare ale Uniunii;
(c)  dezvoltarea generațiilor viitoare ale sistemelor și evoluția serviciilor furnizate de Galileo și de EGNOS, fără a aduce atingere viitoarelor decizii privind perspectivele financiare ale Uniunii, ținând seama de nevoile părților interesate și ale părților relevante;
Amendamentul 162
Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera c a (nouă)
(ca)  sprijinirea dezvoltării și evoluției elementelor tehnologice fundamentale, cum ar fi chipseturile și receptoarele compatibile cu Galileo;
Amendamentul 163
Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera c b (nouă)
(cb)  sprijinirea dezvoltării unor aplicații din aval ale Galileo și EGNOS și a unor aplicații integrate în aval care să utilizeze atât EGNOS/Galileo, cât și Copernicus;
Amendamentul 164
Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera e
(e)  dezvoltarea pieței și punerea la dispoziție a serviciilor furnizate de Galileo și de EGNOS;
(e)  dezvoltarea pieței și punerea la dispoziție a serviciilor furnizate de Galileo și de EGNOS, în special pentru a maximiza beneficiile socioeconomice menționate la articolul 4 alineatul (1);
Amendamentul 165
Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera c
(c)  un serviciu pentru siguranța vieții (safety of life - SoL), care este gratuit pentru utilizatorii direcți și furnizează informații de poziționare și de sincronizare cu un nivel ridicat de continuitate, de disponibilitate și de precizie, inclusiv un mesaj de integritate care avertizează utilizatorii în caz de defecțiune a Galileo sau a altor GNSS sau în caz de semnale „în afara toleranței” emise de Galileo și de alte GNSS, pe care le amplifică în zona de acoperire, destinat în principal utilizatorilor pentru care siguranța este esențială, în special în sectorul aviației civile, pentru serviciile de navigație aeriană.
(c)  un serviciu pentru siguranța vieții (safety of life - SoL), care este gratuit pentru utilizatorii direcți și furnizează informații de poziționare și de sincronizare temporală cu un nivel ridicat de continuitate, de disponibilitate, de precizie și de integritate. Serviciul este oferit în conformitate cu Regulamentul privind AESA pentru a asigura respectarea cerințelor în materie de siguranță a aviației și include un mesaj de integritate care avertizează utilizatorii în caz de defecțiune a Galileo sau a altor GNSS sau în caz de semnale „în afara toleranței” emise de Galileo și de alte GNSS, pe care le amplifică în zona de acoperire, destinat în principal utilizatorilor pentru care siguranța este esențială, în special în sectorul aviației civile, pentru serviciile de navigație aeriană.
Amendamentul 166
Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2 – paragraful 1
Serviciile menționate la alineatul (1) sunt furnizate în mod prioritar pe teritoriile statelor membre situate geografic în Europa.
Serviciile menționate la alineatul (1) sunt furnizate în mod prioritar pe teritoriile statelor membre situate geografic în Europa, cu scopul de a acoperi teritoriile continentale până la sfârșitul anului 2023 și toate teritoriile până la sfârșitul lui 2025.
Amendamentul 167
Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 3
3.  Costul unei asemenea extinderi, inclusiv costurile de exploatare conexe specifice acestor regiuni, nu este suportat din bugetul menționat la articolul 11. O astfel de extindere nu întârzie furnizarea serviciilor menționate la alineatul (1) pe ansamblul teritoriilor statelor membre situate geografic în Europa.
3.  Costul unei asemenea extinderi, inclusiv costurile de exploatare conexe specifice acestor regiuni, nu este suportat din bugetul menționat la articolul 11, dar Comisia examinează posibilitatea de a exploata programele de parteneriat existente și, dacă este cazul, de a dezvolta un instrument financiar specific menit să sprijine aceste programe. O astfel de extindere nu întârzie furnizarea serviciilor menționate la alineatul (1) pe ansamblul teritoriilor statelor membre situate geografic în Europa.
Amendamentul 168
Propunere de regulament
Articolul 47 – titlu
Compatibilitate și interoperabilitate
Compatibilitate, interoperabilitate și standardizare
Amendamentul 169
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2
2.  Galileo și EGNOS, precum și serviciile pe care le furnizează, sunt compatibile și interoperabile cu alte sisteme de navigație prin satelit și cu mijloace convenționale de radionavigație, în cazul în care cerințele de compatibilitate și de interoperabilitate necesare sunt prevăzute în acorduri internaționale.
2.  Galileo și EGNOS, precum și serviciile pe care le furnizează, sunt compatibile unul cu celălalt și interoperabile cu alte sisteme de navigație prin satelit și cu mijloace convenționale de radionavigație, în cazul în care cerințele de compatibilitate și de interoperabilitate necesare sunt prevăzute în acorduri internaționale.
Amendamentul 170
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Galileo și EGNOS depun eforturi pentru a respecta standardele și certificările internaționale.
Amendamentul 171
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1
1.  Copernicus este implementat pe baza unor investiții prealabile ale Uniunii și, acolo unde este cazul, a capacităților naționale sau regionale ale statelor membre și ținând seama de capacitățile furnizorilor comerciali de date și de informații comparabile și de necesitatea de a promova concurența și dezvoltarea pieței.
1.  Copernicus este implementat pe baza unor investiții prealabile ale Uniunii, ale Agenției Spațiale Europene și ale EUMESTAT și, acolo unde este cazul, a capacităților naționale sau regionale ale statelor membre și ținând seama de capacitățile furnizorilor comerciali de date și de informații comparabile și de necesitatea de a promova concurența și dezvoltarea pieței.
Amendamentul 172
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2
2.  Copernicus furnizează date și informații pe baza unei politici de date complete, gratuite și deschise.
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 173
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3 – litera a – liniuța 1
–  dezvoltarea și exploatarea sateliților Sentinel ai Copernicus;
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 174
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3 – litera c
(c)  componenta de accesare și de distribuire a datelor, care include infrastructura și serviciile ce asigură descoperirea, vizualizarea, accesarea, distribuirea și exploatarea datelor Copernicus și informațiilor Copernicus;
(c)  componenta de accesare și de distribuire a datelor, care include infrastructura și serviciile ce asigură descoperirea, vizualizarea, arhivarea pe termen lung, accesarea, distribuirea și exploatarea datelor Copernicus și a informațiilor Copernicus într-un mod accesibil utilizatorilor;
Amendamentul 175
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3 – litera d
(d)  componenta de dezvoltare a pieței și de adoptare de către utilizatori, în conformitate cu articolul 29 alineatul (5), care include activitățile, resursele și serviciile relevante pentru promovarea Copernicus, a datelor și a serviciilor sale la toate nivelurile, în vederea maximizării beneficiilor socioeconomice menționate la articolul 4 alineatul (1).
(d)  componenta de adoptare de către utilizatori, de consolidare a capacităților și de dezvoltare a pieței în conformitate cu articolul 29 alineatul (5), care include activitățile, resursele și serviciile relevante pentru promovarea Copernicus, a datelor și a serviciilor sale la toate nivelurile, în vederea maximizării beneficiilor socioeconomice menționate la articolul 4 alineatul (1).
Amendamentul 176
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4
4.  Copernicus promovează coordonarea internațională a sistemelor de observare și a schimburilor aferente de date, pentru a-și consolida dimensiunea globală și complementaritatea, ținând seama de acordurile și de procesele de coordonare internaționale existente.
4.  Copernicus promovează coordonarea internațională a sistemelor de observare și a schimburilor aferente de date, pentru a-și consolida dimensiunea globală și complementaritatea, ținând seama de acordurile și de procesele de coordonare internaționale existente și viitoare.
Amendamentul 177
Propunere de regulament
Articolul 49 – titlu
Obținerea datelor
Acțiuni eligibile
Amendamentul 178
Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1 – litera a
(a)  acțiuni pentru asigurarea continuității misiunilor Sentinel existente și pentru dezvoltarea, lansarea, întreținerea și exploatarea unor sateliți Sentinel suplimentari care să extindă sfera de observare, acordând prioritate: capacităților de observare pentru monitorizarea emisiilor antropice de CO2 și de alte gaze cu efect de seră, permițând acoperirea zonelor polare și făcând posibile aplicații de mediu inovatoare în domeniul agriculturii, al silviculturii și al gospodăririi apelor;
(a)  acțiuni pentru asigurarea continuității misiunilor Sentinel existente și pentru dezvoltarea, lansarea, întreținerea și exploatarea unor sateliți Sentinel suplimentari care să extindă sfera de observare, cum ar fi: capacitățile de observare pentru monitorizarea emisiilor antropice de CO2 și de alte gaze cu efect de seră, permițând acoperirea zonelor polare și făcând posibile aplicații de mediu inovatoare în domeniul agriculturii, al silviculturii și al gospodăririi apelor;
Amendamentul 179
Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1 – litera b
(b)  acțiuni pentru asigurarea accesului la datele de la terți care sunt necesare pentru generarea de servicii Copernicus sau pentru utilizarea de către instituțiile, agențiile și serviciile descentralizate ale Uniunii;
(b)  acțiuni pentru asigurarea accesului la datele de la terți care sunt necesare pentru generarea de servicii Copernicus sau pentru utilizarea de către utilizatorii principali, acordând prioritate datelor furnizate și/sau finanțate de entitățile publice din statele membre, cum ar fi agențiile naționale;
Amendamentul 180
Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1 – litera c a (nouă)
(ca)  sprijin pentru dezvoltarea unor aplicații și servicii în aval relevante ale Copernicus.
Amendamentul 181
Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1 – partea introductivă
Copernicus include acțiuni în sprijinul următoarelor servicii:
Copernicus include acțiuni în sprijinul următoarelor servicii de bază:
Amendamentul 182
Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1 – litera a – liniuța 3
–  monitorizarea suprafeței terestre și agricultura, pentru furnizarea de informații privind ocuparea terenurilor, utilizarea terenurilor și schimbarea destinației terenurilor, zonele urbane, cantitatea și calitatea apelor continentale, pădurile, agricultura și alte resurse naturale, biodiversitatea și criosfera;
–  monitorizarea suprafeței terestre și agricultura, pentru furnizarea de informații privind ocuparea terenurilor, utilizarea terenurilor și schimbarea destinației terenurilor, calitatea solului, deșertificarea, siturile ce aparțin patrimoniului cultural, cantitatea și calitatea apelor continentale, pădurile și în special despăduririle, agricultura și alte resurse naturale, biodiversitatea și criosfera; statele membre vor putea folosi informațiile și datele rezultate din monitorizarea suprafeței agricole privind gradul de ocupare și utilizare a terenurilor agricole astfel încât să reducă și mai mult povara administrativă de acordare a subvențiilor agricole;
Amendamentul 183
Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1 – litera a – liniuța 4 a (nouă)
–   cartografierea terenurilor agricole care necesită irigare, previziunile privind recoltele și utilizarea terenurilor și garantarea unui nivel mai bun de calitate și siguranță a alimentelor prin protecția mediului;
Amendamentul 184
Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1 – litera a – liniuța 4 b (nouă)
–  monitorizarea activităților de pescuit pentru a asigura un nivel mai bun de calitate și siguranță a alimentelor prin protecția mediului;
Amendamentul 185
Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1 – litera a a (nouă)
(aa)  monitorizarea sprijinului pentru punerea în aplicare a politicilor Uniunii;
Amendamentul 186
Propunere de regulament
Articolul 53 – paragraful 1 – partea introductivă
Componenta SST sprijină următoarele activități:
Programul SST urmărește să doteze progresiv Uniunea cu o capacitate SST autonomă.
Componenta SST sprijină următoarele activități:
Amendamentul 187
Propunere de regulament
Articolul 53 – paragraful 1 – litera a
(a)  crearea, dezvoltarea și exploatarea unei rețele de senzori tereștri și/sau spațiali ai statelor membre, inclusiv senzori dezvoltați prin intermediul Agenției Spațiale Europene și senzori ai Uniunii exploatați la nivel național, pentru a supraveghea și a urmări obiecte și pentru a produce un catalog european de obiecte spațiale adaptat la nevoile utilizatorilor menționați la articolul 55;
(a)  crearea, dezvoltarea și exploatarea unei rețele de senzori tereștri și/sau spațiali ai statelor membre sau ai Uniunii, inclusiv senzori dezvoltați prin intermediul Agenției Spațiale Europene și senzori ai Uniunii exploatați la nivel național, pentru a supraveghea și a urmări obiecte și pentru a produce un catalog european de obiecte spațiale adaptat la nevoile utilizatorilor menționați la articolul 55;
Amendamentul 188
Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă
Statele membre care doresc să participe la furnizarea serviciilor SST menționate la articolul 54 înaintează Comisiei o propunere comună, demonstrând conformitatea cu următoarele criterii:
Statele membre care doresc să participe la furnizarea serviciilor SST menționate la articolul 54 înaintează Comisiei o propunere individuală sau comună, demonstrând conformitatea cu următoarele criterii:
Amendamentul 189
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 8
8.  Comisia adoptă, prin acte de punere în aplicare, norme detaliate privind funcționarea cadrului organizatoric pentru participarea statelor membre la SST. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 107 alineatul (3).
8.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 105 în ceea ce privește dispozițiile specifice de stabilire a unor norme detaliate privind funcționarea cadrului organizatoric pentru participarea statelor membre la SST. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 107 alineatul (3).
Amendamentul 190
Propunere de regulament
Articolul 58 a (nou)
Articolul 58a
Monitorizarea cererii și ofertei de SST
Înainte de 31 decembrie 2024, Comisia evaluează implementarea componentei SST, în special în ceea ce privește evoluția nevoilor utilizatorilor în raport cu capacitatea senzorilor spațiali și tereștri și completează producerea catalogului european menționat la articolul 53 alineatul (1a).
Evaluarea analizează, în special, necesitatea unor infrastructuri spațiale și terestre suplimentare.
Dacă este necesar, evaluarea este însoțită de o propunere adecvată privind dezvoltarea de infrastructuri spațiale și terestre suplimentare în cadrul componentei SST.
Amendamentul 191
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera c a (nouă)
(ca)  crearea unui catalog european de NEO.
Amendamentul 192
Propunere de regulament
Articolul 61 – paragraful 1 – partea introductivă
În cadrul componentei GOVSATCOM, capacitățile și serviciile de comunicare prin satelit sunt combinate într-o resursă comună a Uniunii de capacități și de servicii de comunicare prin satelit. Această componentă cuprinde:
În cadrul componentei GOVSATCOM, capacitățile și serviciile de comunicare prin satelit sunt combinate într-o resursă comună a Uniunii de capacități și de servicii de comunicare prin satelit cu cerințe de securitate corespunzătoare. Această componentă poate cuprinde:
Amendamentul 193
Propunere de regulament
Articolul 61 – paragraful 1 – litera a
(a)  dezvoltarea, construirea și exploatarea infrastructurii segmentului terestru;
(a)  dezvoltarea, construirea și exploatarea infrastructurii segmentului terestru și spațial;
Amendamentul 194
Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 3
3.  Comisia adoptă, prin acte de punere în aplicare, portofoliul de servicii pentru serviciile furnizate în cadrul GOVSATCOM, sub forma unei liste de categorii de servicii și de capacități de comunicare prin satelit, inclusiv atributele lor, cuprinzând acoperirea geografică, frecvența, lărgimea benzii, echipamentele de utilizare și aspectele legate de securitate. Aceste măsuri se bazează pe cerințele operaționale și de securitate menționate la alineatul (1) și stabilesc prioritatea serviciilor furnizate utilizatorilor la nivelul Uniunii. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 107 alineatul (3).
3.  Comisia adoptă, prin acte de punere în aplicare, portofoliul de servicii pentru serviciile furnizate în cadrul GOVSATCOM, sub forma unei liste de categorii de servicii și de capacități de comunicare prin satelit, inclusiv atributele lor, cuprinzând acoperirea geografică, frecvența, lărgimea benzii, echipamentele de utilizare și aspectele legate de securitate. Aceste măsuri se bazează pe cerințele operaționale și de securitate menționate la alineatul (1). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 107 alineatul (3).
Amendamentul 195
Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Portofoliul de servicii menționat la alineatul (3) ia în considerare serviciile existente disponibile în regim comercial, pentru a nu denatura competiția de pe piața internă.
Amendamentul 196
Propunere de regulament
Articolul 63 – paragraful 1 – litera b
(b)  persoanele juridice acreditate în mod corespunzător să furnizeze capacități sau servicii satelitare în conformitate cu procedura de acreditare de securitate de la articolul 36, pe baza cerințelor de securitate specifice pentru componenta GOVSATCOM menționate la articolul 34 alineatul (1).
(b)  persoanele juridice acreditate în mod corespunzător să furnizeze capacități sau servicii satelitare în conformitate cu procedura de acreditare de securitate de la articolul 36.
Amendamentul 197
Propunere de regulament
Articolul 63 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
(ba)  Furnizorii de capacități sau servicii de comunicații prin satelit din cadrul acestei componente respectă cerințele specifice de securitate ale componentei GOVSATCOM stabilite în conformitate cu articolul 34 alineatul (1).
Amendamentul 198
Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1
1.  Capacitățile, serviciile și echipamentele de utilizare pentru comunicarea prin satelit care sunt puse în comun sunt partajate între participanții GOVSATCOM și prioritatea utilizării lor de către aceștia este stabilită pe baza unei analize a riscurilor de securitate realizate de utilizatorii de la nivelul Uniunii și al statelor membre. La această partajare și stabilire a priorității se acordă prioritate utilizatorilor de la nivelul Uniunii.
1.  Capacitățile, serviciile și echipamentele de utilizare pentru comunicarea prin satelit care sunt puse în comun sunt partajate între participanții GOVSATCOM și prioritatea utilizării lor de către aceștia este stabilită pe baza unei analize a riscurilor de securitate realizate de utilizatorii de la nivelul Uniunii și al statelor membre.
Amendamentul 199
Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Centrele GOVSATCOM iau în considerare serviciile existente disponibile în comerț, pentru a nu denatura competiția de pe piața internă.
Amendamentul 200
Propunere de regulament
Articolul 69 – paragraful 1
Până la sfârșitul anului 2024, Comisia evaluează implementarea componentei GOVSATCOM, mai ales în ceea ce privește evoluția nevoilor utilizatorilor în raport cu capacitatea de comunicare prin satelit. Evaluarea examinează, în special, necesitatea unor infrastructuri spațiale suplimentare. Evaluarea este însoțită, dacă este necesar, de o propunere adecvată privind dezvoltarea de infrastructuri spațiale suplimentare în cadrul componentei GOVSATCOM.
Până la sfârșitul anului 2024, Comisia, în cooperare cu entitățile responsabile, evaluează implementarea componentei GOVSATCOM, mai ales în ceea ce privește evoluția nevoilor utilizatorilor în raport cu capacitatea de comunicare prin satelit. Evaluarea examinează, în special, necesitatea unor infrastructuri spațiale suplimentare. Evaluarea este însoțită, dacă este necesar, de o propunere adecvată privind dezvoltarea de infrastructuri spațiale suplimentare în cadrul componentei GOVSATCOM.
Amendamentul 201
Propunere de regulament
Articolul 71 – paragraful 1
Sediul agenției se află la Praga (Republica Cehă).
Sediul agenției se află la Praga (Republica Cehă). În funcție de necesitățile programului, se pot înființa birouri locale ale agenției, astfel cum se prevede la articolul 79 alineatul (2).
Amendamentul 202
Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 4
4.  Membrii și membrii supleanți ai consiliului de administrație sunt numiți pe baza cunoștințelor lor în domeniul sarcinilor principale ale agenției, ținând seama de competențele manageriale, administrative și bugetare relevante. Parlamentul European, Comisia și statele membre fac tot posibilul să limiteze schimbarea reprezentanților lor în consiliul de administrație, pentru a asigura continuitatea activităților acestui consiliu. Toate părțile urmăresc obținerea unei reprezentări echilibrate a bărbaților și a femeilor în consiliul de administrație.
4.  Membrii și membrii supleanți ai consiliului de administrație sunt numiți pe baza cunoștințelor lor în domeniul sarcinilor agenției, ținând seama de competențele manageriale, administrative și bugetare relevante. Parlamentul European, Comisia și statele membre fac tot posibilul să limiteze schimbarea reprezentanților lor în consiliul de administrație, pentru a asigura continuitatea activităților acestui consiliu. Toate părțile urmăresc obținerea unei reprezentări echilibrate a bărbaților și a femeilor în consiliul de administrație.
Amendamentul 203
Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 5
5.  Mandatul membrilor și al membrilor supleanți ai consiliului de administrație are o durată de patru ani și poate fi reînnoit o singură dată.
5.  Mandatul membrilor și al membrilor supleanți ai consiliului de administrație are o durată de patru ani și poate fi reînnoit.
Amendamentul 204
Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 3
3.  Consiliul de administrație se întrunește într-o reuniune ordinară de două ori pe an. În plus, se întrunește la inițiativa președintelui său sau la cererea a cel puțin o treime din membrii săi.
3.  Consiliul de administrație se întrunește într-o reuniune ordinară cel puțin de două ori pe an. În plus, se întrunește la inițiativa președintelui său sau la cererea a cel puțin o treime din membrii săi.
Amendamentul 205
Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 5
5.  [Pentru orice componentă a programului care presupune utilizarea de infrastructuri naționale sensibile, doar reprezentanții statelor membre care dețin astfel de infrastructuri și reprezentantul Comisiei pot participa la reuniunile și la deliberările consiliului de administrație și pot vota. În cazul în care președintele consiliului de administrație nu este reprezentantul unuia dintre statele membre care dețin astfel de infrastructuri, el este înlocuit de reprezentanții unui stat membru care deține astfel de infrastructuri.]
5.  [Pentru orice componentă a programului care presupune utilizarea de infrastructuri naționale sensibile, doar reprezentanții statelor membre care dețin astfel de infrastructuri și reprezentantul Comisiei pot participa la reuniunile și la deliberările consiliului de administrație, dar numai reprezentanții statelor membre care dețin astfel de infrastructuri pot vota. În cazul în care președintele consiliului de administrație nu este reprezentantul unuia dintre statele membre care dețin astfel de infrastructuri, el este înlocuit de reprezentanții unui stat membru care deține astfel de infrastructuri.]
Amendamentul 206
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2 – litera a a (nouă)
(aa)  adoptă, până la data de 30 iunie a primului an al cadrului financiar multianual prevăzut la articolul 312 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, programul de lucru multianual al agenției pentru perioada acoperită de cadrul financiar multianual după integrarea, fără modificări, a părții elaborate de consiliul de acreditare de securitate, în conformitate cu articolul 80 litera (a) și după primirea avizului Comisiei. Parlamentul European este consultat cu privire la programul de lucru multianual;
Amendamentul 207
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2 – litera d a (nouă)
(da)  adoptă norme de transparență privind contractele industriale și este informat periodic cu privire la acestea de către directorul executiv;
Amendamentul 208
Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1 – litera c a (nouă)
(ca)  respectă normele de transparență privind contractele industriale și informează consiliul de administrație;
Amendamentul 209
Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2
2.  Directorul executiv decide dacă este necesar ca unul sau mai mulți membri ai personalului să fie situați în unul sau mai multe state membre în scopul îndeplinirii sarcinilor agenției într-un mod eficient și eficace. Înainte de a decide să înființeze un birou local, directorul executiv obține aprobarea prealabilă a Comisiei, a consiliului de administrație și a statului membru (statelor membre) în cauză. Decizia respectivă precizează domeniul de aplicare al activităților care urmează să fie efectuate în cadrul biroului local în așa fel încât să se evite costurile inutile și dublarea funcțiilor administrative ale agenției. Este posibil să fie necesară încheierea unui acord privind sediul cu statul membru (statele membre) în cauză.
2.  Directorul executiv decide dacă este necesar ca unul sau mai mulți membri ai personalului să fie situați în unul sau mai multe state membre în scopul îndeplinirii sarcinilor agenției într-un mod eficient și eficace. Înainte de a decide să înființeze un birou local, directorul executiv obține aprobarea prealabilă a consiliului de administrație și a statului membru (statelor membre) în cauză. Decizia respectivă precizează domeniul de aplicare al activităților care urmează să fie efectuate în cadrul biroului local în așa fel încât să se evite costurile inutile și dublarea funcțiilor administrative ale agenției. Este posibil să fie necesară încheierea unui acord privind sediul cu statul membru (statele membre) în cauză. Acolo unde este posibil, impactul în ceea ce privește alocarea de personal și bugetul se integrează în programul de lucru anual și, în orice caz, acest proiect este notificat autorității bugetare în conformitate cu articolul 84 alineatul (11).
Amendamentul 210
Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Personalul agenției este remunerat din resursele proprii ale agenției și, dacă este necesar pentru executarea sarcinilor delegate ale agenției, prin utilizarea bugetului delegat de către Comisie.
Amendamentul 211
Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1 – paragraful 2
Directorul executiv este numit de consiliul de administrație, pe baza meritelor și a capacităților atestate în domeniul administrației și al gestiunii, precum și a competențelor și experienței în domeniile relevante, dintr-o listă de candidați propuși de Comisie în urma unui concurs deschis și transparent, după publicarea unei cereri de exprimare a interesului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau în altă parte.
Directorul executiv este numit de consiliul de administrație, pe baza meritelor și a capacităților atestate în domeniul administrației și al gestiunii, precum și a competențelor și experienței în domeniile relevante, dintr-o listă de cel puțin trei candidați propuși de Comisie în urma unui concurs deschis și transparent, după publicarea unei cereri de exprimare a interesului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau în altă parte.
Amendamentul 212
Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 2 – paragraful 2
La propunerea Comisiei, ținând cont de evaluarea menționată la primul paragraf, consiliul de administrație poate prelungi mandatul directorului executiv o singură dată, pentru o perioadă de maximum patru ani.
La propunerea Comisiei, ținând cont de evaluarea menționată la primul paragraf, consiliul de administrație poate prelungi mandatul directorului executiv o singură dată, pentru o perioadă de maximum cinci ani.
Amendamentul 213
Propunere de regulament
Articolul 92 – titlu
Acordul privind sediul și condițiile de funcționare
Acordul privind sediul și birourile locale și condițiile de funcționare
Amendamentul 214
Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 1
1.  Prevederile necesare referitoare la sediul care urmează să fie pus la dispoziția agenției în statul membru gazdă și la facilitățile care urmează să fie oferite de statul membru respectiv, precum și normele specifice aplicabile în statul membru gazdă directorului executiv, membrilor consiliului de administrație, personalului agenției și membrilor familiilor acestora se stabilesc într-un acord privind sediul, încheiat între agenție și statul membru în care se află sediul după obținerea aprobării consiliului de administrație.
1.  Prevederile necesare referitoare la sediul care urmează să fie pus la dispoziția agenției în statele membre gazdă și la facilitățile care urmează să fie oferite de statele membre respective, precum și normele specifice aplicabile în statele membre gazdă directorului executiv, membrilor consiliului de administrație, personalului agenției și membrilor familiilor acestora se stabilesc într-un acord privind sediul și birourile locale, încheiat între agenție și statul membru în care se află sediul sau infrastructura locală după obținerea aprobării consiliului de administrație.
Amendamentul 215
Propunere de regulament
Articolul 98 – alineatul 1
1.  Agenția este deschisă participării țărilor terțe care au încheiat acorduri cu Uniunea în acest sens.
1.  Agenția este deschisă participării țărilor terțe și organizațiilor internaționale care au încheiat acorduri cu Uniunea în acest sens.
Amendamentul 216
Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 1 a (nou)
1a.   Comisia stabilește o metodologie pentru a furniza indicatori calitativi pentru o evaluare exactă a progresului înregistrat în îndeplinirea obiectivelor generale stabilite la articolul 4 alineatul (1) literele (a), (b) și (c). Pe baza acestei metodologii, Comisia completează anexa, cel târziu până la 1 ianuarie 2021.
Amendamentul 217
Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 2
2.  Evaluarea interimară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a programului.
2.  Evaluarea interimară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de trei ani de la începerea punerii în aplicare a programului. O parte specifică a acestei evaluări este dedicată guvernanței programului și are scopul de a informa dacă sunt necesare modificări ale sarcinilor și competențelor încredințate diferiților actori ai programului.
Amendamentul 218
Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 4
4.  Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.
4.  Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor și, după caz, poate transmite o nouă propunere legislativă împreună cu evaluarea.
Amendamentul 219
Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 6 – paragraful 1
Până la 30 iunie 2024 și ulterior la fiecare cinci ani, Comisia evaluează performanța agenției în raport cu obiectivele, mandatul, sarcinile și amplasamentul acesteia, pe baza orientărilor Comisiei. Evaluarea abordează în special posibila necesitate de a modifica mandatul agenției și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări. De asemenea, ea abordează politica agenției privind conflictele de interese și independența și autonomia consiliului de acreditare de securitate.
Până la 30 iunie 2024 și ulterior la fiecare trei ani, Comisia evaluează performanța agenției în raport cu obiectivele, mandatul, sarcinile și amplasamentul acesteia, pe baza orientărilor Comisiei. Evaluarea abordează posibila necesitate de a modifica mandatul agenției, în special în ceea ce privește posibilitatea de a îi încredința sarcini suplimentare, în conformitate cu articolul 30, precum și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări. De asemenea, ea abordează politica agenției privind conflictele de interese și independența și autonomia consiliului de acreditare de securitate.
Amendamentul 220
Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2
2.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolele 52 și 101 îi este conferită Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, până la 31 decembrie 2028.
2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolele 52 și 101, se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028.
Amendamentul 221
Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1
1.  Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
1.  Comisia este asistată de un comitet care se întrunește în configurații/subcomisii specifice dedicate fiecărei componente principale a programului (Galileo și EGNOS, Copernicus, SSA, GOVSATCOM). Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
Amendamentul 222
Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Acordurile internaționale încheiate de Uniune pot prevedea participarea, după caz, a reprezentanților țărilor terțe sau ai organizațiilor internaționale la lucrările comitetului Copernicus în condițiile prevăzute de regulamentul său de procedură, luând în considerare securitatea Uniunii.

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în temeiul articolului 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0405/2018).

Ultima actualizare: 21 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate