Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0227(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0408/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0408/2018

Rasprave :

PV 12/12/2018 - 29
CRE 12/12/2018 - 29

Glasovanja :

PV 13/12/2018 - 9.4
CRE 13/12/2018 - 9.4
PV 17/04/2019 - 8.11
CRE 17/04/2019 - 8.11

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0521
P8_TA(2019)0403

Usvojeni tekstovi
PDF 333kWORD 108k
Četvrtak, 13. prosinca 2018. - Strasbourg
Uspostava programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027. ***I
P8_TA(2018)0521A8-0408/2018

Amandmani koje je usvojio Europski parlament 13. prosinca 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027. (COM(2018) 0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Nacrt zakonodavne rezolucije   Izmjena
Amandman 1
Nacrt zakonodavne rezolucije
Pozivanje 3.a (novo)
–   uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 17. svibnja 2017. o financijskoj tehnologiji: utjecaj tehnologije na budućnost financijskog sektora,
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  U skladu s [upućivanje je potrebno ažurirati u skladu s novom odlukom o PZP-ovima: člankom 88. Odluke Vijeća / /EU53] osobe i subjekti s boravištem odnosno poslovnim nastanom u prekomorskim zemljama i područjima (PZP-ovi) trebali bi ispunjavati uvjete za financiranje, podložno pravilima i ciljevima Programa i mogućem režimu koji se primjenjuje na državu članicu s kojom su relevantna prekomorska zemlja ili područje povezani.
(4)  U skladu s [upućivanje je potrebno ažurirati u skladu s novom odlukom o PZP-ovima: člankom 88. Odluke Vijeća / /EU53] osobe i subjekti s boravištem odnosno poslovnim nastanom u prekomorskim zemljama i područjima (PZP-ovi) trebali bi ispunjavati uvjete za financiranje, podložno pravilima i ciljevima Programa i mogućem režimu koji se primjenjuje na državu članicu s kojom su relevantna prekomorska zemlja ili područje povezani. Pri provedbi Programa moraju se uzeti u obzir ograničenja u pogledu sudjelovanja prekomorskih zemalja ili područja, a njihovo učinkovito sudjelovanje u Programu mora se pratiti i redovito ocjenjivati.
_________________
_________________
53 Odluka Vijeća / /EU.
53 Odluka Vijeća / /EU.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.54 potrebno je ocijeniti Program na temelju informacija prikupljenih putem posebnih zahtjeva za izvješćivanje, izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativna opterećenja, osobito za države članice. Ti zahtjevi mogu, ako je to primjenjivo, sadržavati mjerljive pokazatelje kao temelj za procjenu učinka Programa na terenu.
(5)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.54 potrebno je ocijeniti Program na temelju informacija prikupljenih putem posebnih zahtjeva za izvješćivanje, povezanih s postojećim potrebama i u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća54a, izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativna opterećenja za sve korisnike, osobito za države članice i MSP-ove. Ti bi zahtjevi trebali, ako je to primjenjivo, sadržavati kvantitativne i kvalitativne mjerljive pokazatelje kao temelj za procjenu učinka Programa na terenu.
__________________
__________________
54 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.; SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
54 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.; SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
54a Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5 a)  Programom bi se trebali zajamčiti potpuna transparentnost, odgovornost i demokratski nadzor nad inovativnim financijskim instrumentima i mehanizmima kojima je obuhvaćen proračun Unije, osobito u pogledu njihova doprinosa, odnosno u pogledu početnih očekivanja i konačnih postignuća u ostvarenju ciljeva Unije.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)  Na sastanku na vrhu u Tallinnu o digitalnoj budućnosti55 održanom u rujnu 2017. i u zaključcima Europskog vijeća56 od 19. listopada 2017. istaknuta je potreba da Europa ulaže u digitalizaciju svojih gospodarstava i nastoji riješiti problem nedostatka vještina kako bi se održala i poboljšala njezina konkurentnost, kvaliteta života njezinih građana i društvena struktura. Europsko vijeće zaključilo je da digitalna transformacija nudi neizmjerne mogućnosti za inovacije, rast i radna mjesta te da će pridonijeti našoj konkurentnosti na svjetskoj razini i potaknuti kreativnu i kulturnu raznolikost. Za iskorištavanje tih mogućnosti trebamo se zajednički suočiti s nekima od izazova digitalne transformacije te preispitati politike na koje digitalna transformacija utječe.
(6)  Na sastanku na vrhu u Tallinnu o digitalnoj budućnosti55 održanom u rujnu 2017. i u zaključcima Europskog vijeća56 od 19. listopada 2017. istaknuta je potreba da Europa ulaže u učinkovitu digitalizaciju svojih gospodarstava i nastoji riješiti problem nedostatka vještina kako bi se održala i poboljšala njezina konkurentnost i inovativnost, kvaliteta života njezinih građana i društvena struktura. Europsko vijeće zaključilo je da digitalna transformacija nudi neizmjerne mogućnosti za inovacije, rast i radna mjesta te da će pridonijeti našoj konkurentnosti na svjetskoj razini i potaknuti kreativnu i kulturnu raznolikost. Za iskorištavanje tih mogućnosti trebamo se zajednički suočiti s izazovima digitalne transformacije na nekoliko načina, uključujući osiguravanjem postojanja nužnih sastavnica na koje će se nadovezati nove tehnologije te uvođenjem učinkovitih i jednostavno provedivih pravnih pravila, preispitivanjem politika na koje digitalna transformacija utječe i stvaranjem okruženja pogodnog za inovacije u kojemu su interesi korisnika potpuno zaštićeni. Najbolje rješenje jest da se financijska omotnica Programa, koji predstavlja napore na europskoj razini, uvelike poveća sredstvima iz privatnog sektora te doprinosima država članica.
__________________
__________________
55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.a (nova)
(6 a)  Budućnost europskog društva i europskog gospodarstva snažno će se oslanjati na usklađenu i sustavnu politiku spektra, na 5G infrastrukturu, koja će zahtijevati infrastrukturni cilj u pogledu mreža vrlo velikog kapaciteta, s ciljem pružanja visokokvalitetnih i bržih komunikacijskih usluga; to je preduvjet za dobru provedbu Programa. U tom bi pogledu Program trebao imati koristi od dobre provedbe Instrumenta za povezivanje Europe i posebno inicijative Wif4EU kojom se nastoji promicati povezivost za građane u javnim prostorima Unije; kombinacijom tih dvaju programa postići će se bolji rezultati i ostvariti ciljevi Unije koji podrazumijevaju postizanje pouzdane i sustavne pokrivenosti mrežom velike brzine u cijeloj Uniji.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)  Europsko vijeće konkretno je zaključilo da bi Unija trebala hitno razmotriti nove trendove: to podrazumijeva pitanja kao što su umjetna inteligencija i tehnologije distribuirane glavne knjige (engl. „Distributed Ledger Technology (DLT)”), primjerice tehnologija ulančanih blokova (engl. „Blockchain Technology”), pri čemu je istodobno potrebno osigurati visoku razinu zaštite podataka, digitalnih prava i etičkih standarda. Europsko vijeće pozvalo je Komisiju da do početka 2018. predloži europski pristup umjetnoj inteligenciji te joj je uputilo poziv da predloži potrebne inicijative za jačanje okvirnih uvjeta kako bi se EU-u omogućilo da radikalnim inovacijama utemeljenima na riziku istraži nova tržišta i da ponovno potvrdi vodeću ulogu svoje industrije.
(7)  Europsko vijeće konkretno je zaključilo da bi Unija trebala hitno razmotriti nove trendove: to podrazumijeva pitanja kao što su digitalni jaz, umjetna inteligencija, pri čemu je istodobno potrebno osigurati visoku razinu zaštite podataka potpuno u skladu s Uredbom (EU) 2016/679, pravima, temeljnim pravima i etičkim standardima. Europsko vijeće pozvalo je Komisiju da do početka 2018. predloži europski pristup umjetnoj inteligenciji te joj je uputilo poziv da predloži potrebne inicijative za jačanje okvirnih uvjeta kako bi se EU-u omogućilo da radikalnim inovacijama utemeljenima na riziku istraži nova tržišta i da ponovno potvrdi vodeću ulogu svoje industrije.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.a (nova)
(7a)   Na dan 10. travnja 2018. potpisivanjem sporazuma o suradnji države članice izrazile su da pružaju potporu i da su spremne zajednički surađivati na inicijativama o umjetnoj inteligenciji i infrastrukturnim uslugama tehnologije distribuirane glavne knjige (npr. tehnologija ulančanih blokova).
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.b (nova)
(7b)   Da bi se ovaj Program uspješno proveo, nije dovoljno samo pratiti trendove. Unija se treba posvetiti tehnologijama kojima se osigurava privatnost (odnosno kriptografiji i decentraliziranim aplikacijama (DApps)) te povećati ulaganja u mreže infrastrukture otporne na promjene u budućnosti (optička vlakna) kako bi se omogućilo samoodređeno digitalizirano društvo.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.c (nova)
(7c)   Europa mora odlučno ulagati u svoju budućnost izgradnjom strateških digitalnih kapaciteta kako bi imala koristi od digitalne revolucije. U tu se svrhu na razini EU-a mora zajamčiti znatan proračun (od najmanje 9,2 milijarde EUR), koji mora biti nadopunjen znatnim ulaganjima na nacionalnoj i regionalnoj razini, osobito uz sustavnu i komplementarnu primjenu strukturnih i kohezijskih fondova.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)  U Komunikaciji Komisije „Nov, moderan višegodišnji financijski okvir za Europsku uniju koja učinkovito ostvaruje svoje prioritete nakon 2020.”57 među opcijama za budući financijski okvir naveden je program za digitalnu transformaciju Europe koji bi omogućio „veliki napredak prema pametnom rastu u područjima kao što su visokokvalitetna podatkovna infrastruktura, povezivost i kibersigurnost. Njime bi se nastojalo Europi osigurati vodeći položaj u području superračunala, interneta sljedeće generacije, umjetne inteligencije, robotike i velikih podataka. Ojačao bi se konkurentni položaj europske industrije i europskih poduzeća u digitaliziranom gospodarstvu te bi se znatno pridonijelo rješavanju problema nedostatka digitalnih vještina diljem Unije.
(8)  U Komunikaciji Komisije „Nov, moderan višegodišnji financijski okvir za Europsku uniju koja učinkovito ostvaruje svoje prioritete nakon 2020.”57 među opcijama za budući financijski okvir naveden je program za digitalnu transformaciju Europe koji bi omogućio „veliki napredak prema pametnom rastu u područjima kao što su visokokvalitetna podatkovna infrastruktura, povezivost, kibersigurnost i digitalizacija javnih uprava. Njime bi se nastojalo Europi osigurati vodeći položaj u području superračunala, interneta sljedeće generacije, umjetne inteligencije, robotike i velikih podataka. Ojačao bi se konkurentni položaj europske industrije i europskih poduzeća u digitaliziranom gospodarstvu te bi se znatno pridonijelo premošćivanju i rješavanju problema nedostatka digitalnih vještina diljem Unije osiguravanjem da europski građani imaju potrebne vještine, kompetencije i znanje za suočavanje s digitalnom transformacijom.
__________________
__________________
57 COM(2018)0098
57 COM(2018)0098
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.a (nova)
(8a)   S obzirom na kašnjenje pri razvoju strateških digitalnih kapaciteta Unije i napore koje treba poduzeti da bi se taj problem riješio, potrebno je osigurati proračun razmjeran ambicijama tog programa, u iznosu od najmanje 9,2 milijarde EUR.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.
(9)  U Komunikaciji „Stvaranje zajedničkog europskog podatkovnog prostora”58 razmatra se nova mjera koju je potrebno poduzeti kao ključni korak za stvaranje zajedničkog podatkovnog prostora u EU-u, odnosno neometanog digitalnog područja s kapacitetom dovoljnim da se omogući razvoj novih proizvoda i usluga utemeljenih na podacima.
(9)  U Komunikaciji „Stvaranje zajedničkog europskog podatkovnog prostora”58 razmatra se nova mjera koju je potrebno poduzeti kao ključni korak za stvaranje zajedničkog podatkovnog prostora u EU-u, odnosno neometanog digitalnog područja s kapacitetom dovoljnim da se omoguće razvoj i inovacije novih proizvoda i usluga utemeljenih na podacima.
_________________
_________________
58 COM(2018)0125
58 COM(2018)0125
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.a (nova)
(9a)   Inicijativa interneta sljedeće generacije koju je Europska komisija pokrenula 2017. također bi trebala pružati temelj za provedbu Programa jer se njome nastoji ostvariti pomak prema otvorenijem internetu s boljim uslugama, više inteligencije te s većom uključenošću i sudjelovanjem u pogledu tehnoloških mogućnosti uslijed napretka u raznim područjima istraživanja, od novih mrežnih arhitektura i softverski definiranih infrastruktura do novih koncepata usluga i aplikacija.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.
(10)  Opći cilj Programa trebao bi biti podupiranje digitalne transformacije industrije i poticanje boljeg iskorištavanja industrijskog potencijala politika u području inovacija, istraživanja i tehnološkog razvoja u korist poduzeća i građana diljem Unije. Okosnicu programa trebali bi činiti sljedećih pet posebnih ciljeva koji odražavaju ključna područja politika: računalstvo visokih performansi, kibersigurnost, umjetna inteligencija, napredne digitalne vještine i uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost. Programom bi se u svim tim područjima trebao nastojati bolje uskladiti politike na razini Unije, država članica i regija te objediniti privatne i industrijske resurse kako bi se povećala ulaganja i razvile jače sinergije.
(10)  Opći cilj Programa trebao bi biti podupiranje digitalne transformacije industrije i poticanje boljeg iskorištavanja industrijskog potencijala politika u području inovacija, istraživanja i tehnološkog razvoja, kao i modernizacija određenih sektora od javnog interesa, u korist poduzeća, a posebno MSP-ova, i građana diljem Unije. Nadalje, Programom bi se trebale ojačati konkurentnost Unije i otpornost njezina gospodarstva.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.a (nova)
(10a)   Posebno je bitno podupirati MSP-ove koji žele primijeniti digitalnu transformaciju u svojim proizvodnim postupcima. Istraživanje i inovacije u digitalnom sektoru MSP-ima će omogućiti da pruže doprinos rastu europskog gospodarstva učinkovitom uporabom resursa.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.b (nova)
(10b)  Okosnicu Programa trebali bi činiti sljedećih pet posebnih ciljeva koji odražavaju ključna područja politika: (a) računalstvo visokih performansi, (b) umjetna inteligencija i tehnologije distribuirane glavne knjige, (c) kibersigurnost, (d) napredne digitalne vještine i (e) uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost. Programom bi se u svim tim područjima trebao nastojati bolje uskladiti politike na razini Unije, država članica i regija te objediniti privatne i industrijske resurse kako bi se povećala ulaganja i razvile jače sinergije.
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.c (nova)
(10c)  Program bi, s općim ciljem digitalne transformacije, trebao pridonijeti osiguravanju dugoročnih strateških sigurnosnih ciljeva izgradnjom kapaciteta i sposobnosti u Uniji, davanjem prednosti djelovanju kojim se jača strateški potencijal i ograničava ovisnost o dobavljačima i proizvodima iz trećih zemalja, čime se osigurava gospodarska i inovativna konkurentnost Unije.
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.
(11)  Središnju ulogu u provedbi Programa trebali bi imati digitalnoinovacijski centri, koji bi trebali poticati šire uvođenje naprednih digitalnih tehnologija u industriji, javnim organizacijama i akademskim ustanovama. Mreža digitalnoinovacijskih centara trebala bi osigurati najširu zemljopisnu pokrivenost diljem Europe59. Prva skupina digitalnoinovacijskih centara bit će odabrana na temelju prijedloga država članica, a mreža će se potom proširiti na temelju otvorenog i natjecateljskog postupka. Digitalnoinovacijski centri služit će kao pristupna točka najnovijim digitalnim kapacitetima, uključujući računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju i kibersigurnost, te ostalim postojećim inovativnim tehnologijama, kao što su ključne razvojne tehnologije, koje su dostupne i u tzv. laboratorijima digitalne fabrikacije (engl. „fablabs”) ili laboratorijima za urbane inovacije (engl. „citylabs”). Djelovat će kao jedinstvene točke za pristup ispitanim i potvrđenim tehnologijama te će promicati otvorene inovacije. Pružat će i potporu u području naprednih digitalnih vještina. Mreža digitalnoinovacijskih centara trebala bi pridonijeti i sudjelovanju najudaljenijih regija na jedinstvenom digitalnom tržištu.
(11)  Središnju ulogu u provedbi Programa trebali bi imati europski digitalnoinovacijski centri, koji bi trebali poticati šire uvođenje naprednih digitalnih tehnologija u industriji, uključujući MSP-ove, javnim organizacijama i akademskim ustanovama. Mreža europskih digitalnoinovacijskih centara trebala bi osigurati najširu zemljopisnu pokrivenost diljem Europe59. Prva skupina europskih digitalnoinovacijskih centara bit će odabrana na temelju prijedloga država članica, a mreža će se potom proširiti na temelju otvorenog, transparentnog i natjecateljskog postupka. Europski digitalnoinovacijski centri služit će kao pristupna točka najnovijim digitalnim kapacitetima, uključujući računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju i kibersigurnost, te ostalim postojećim inovativnim tehnologijama, kao što su ključne razvojne tehnologije, koje su dostupne i u tzv. laboratorijima digitalne fabrikacije (engl. „fablabs”) ili laboratorijima za urbane inovacije (engl. „citylabs”). Djelovat će kao jedinstvene kontaktne točke za pristup ispitanim i potvrđenim tehnologijama te će promicati otvorene inovacije. Pružat će i potporu u području naprednih digitalnih vještina. Mreža europskih digitalnoinovacijskih centara trebala bi pridonijeti i sudjelovanju najudaljenijih regija na jedinstvenom digitalnom tržištu te podupirati digitalnu transformaciju u prekomorskim zemljama i područjima.
__________________
__________________
59 Kako je navedeno u Komunikaciji o digitalizaciji Europske unije (COM(2016)0180)
59 Kako je navedeno u Komunikaciji o digitalizaciji Europske unije (COM(2016)0180)
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.a (nova)
(11 a)  Kako bi se stvorile sinergije između ulaganja u okviru ovoga Programa i ulaganja Unije u istraživanje i razvoj, osobito ulaganja u sklopu programa Obzor Europa, europski digitalnoinovacijski centri trebali bi služiti kao platforma za povezivanje, s jedne strane, industrije, poslovanja i uprava kojima su potrebna nova tehnološka rješenja i, s druge strane, poduzeća, posebno novoosnovanih poduzeća i MSP-ova koji posjeduju rješenja spremna za uvođenje na tržište.
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.b (nova)
(11b)  Planiranje, razvoj i javna nabava u okviru Programa trebali bi se provoditi u cilju jačanja kapaciteta i konkurentnosti Unije u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. Potrebno je dati prednost djelovanju kojim se jačaju strateški potencijal i konkurentnost Unije, čime se nastoji ograničiti ovisnost o dobavljačima i proizvodima iz trećih zemalja. Sudjelovanje trećih zemalja u posebnim ciljevima Programa trebalo bi stoga ovisiti o doprinosu koji te zemlje pružaju Uniji.
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.
(12)  Program bi trebalo provoditi na temelju projekata kojima se jačaju ključni digitalni kapaciteti i potiče njihova šira uporaba. To bi trebalo uključivati sufinanciranje država članica i, prema potrebi, privatnog sektora. Za to bi osobito bilo potrebno dostići kritičnu masu u javnoj nabavi kako bi se dobila bolja vrijednost za novac te zajamčilo da dobavljači u Europi zadrže vodeći položaj u području tehnološkog napretka.
(12)  Program bi trebalo provoditi na temelju projekata kojima se jačaju ključni digitalni kapaciteti i strateška autonomija Unije. U tu svrhu u okviru Programa trebalo bi zajamčiti proračunska sredstva EU-a u iznosu od najmanje 9,2 milijarde EUR, nadopunjena sufinanciranjem država članica i/ili privatnog sektora. Za to bi osobito bilo potrebno dostići kritičnu masu u javnoj nabavi kako bi se dobila bolja vrijednost za novac te zajamčilo da dobavljači u Europi dosegnu vodeći položaj u području tehnološkog napretka.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.
(14)  Djelovanja Programa trebalo bi iskoristiti za uklanjanje tržišnih nedostataka ili neoptimalnih ulaganja na proporcionalan način, njima se ne bi smjelo duplicirati ili istisnuti privatna sredstva te bi trebala imati jasnu europsku dodanu vrijednost.
(14)  Djelovanja Programa trebalo bi iskoristiti za osnaživanje i proširivanje digitalne baze Unije, rješavanje najvećih društvenih izazova, dodatno povećanje industrijskih sposobnosti Unije u digitalnom području te za uklanjanje tržišnih nedostataka ili neoptimalnih ulaganja na proporcionalan način, njima se ne bi smjelo duplicirati ili istisnuti privatna sredstva te bi trebala imati jasnu europsku dodanu vrijednost.
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.
(15)  Kako bi se postigla najveća moguća fleksibilnost tijekom trajanja programa i razvila sinergija između njegovih sastavnica, svaki posebni cilj može se provoditi putem svih instrumenata dostupnih na temelju Financijske uredbe. Predviđeni provedbeni mehanizmi uglavnom su izravno upravljanje i neizravno upravljanje kada je potrebno kombinirati sredstva Unije s drugim izvorima financiranja ili kada je za izvršavanje potrebno osnovati zajednički upravljane strukture.
(15)  Kako bi se postigla najveća moguća fleksibilnost tijekom trajanja programa i razvila sinergija između njegovih sastavnica, svaki posebni cilj može se provoditi putem svih instrumenata dostupnih na temelju Financijske uredbe. Predviđeni provedbeni mehanizmi uglavnom su izravno upravljanje i neizravno upravljanje kada je potrebno kombinirati sredstva Unije s drugim izvorima financiranja ili kada je za izvršavanje potrebno osnovati zajednički upravljane strukture. U slučaju neizravnog upravljanja, Komisija će osigurati da se održavaju i poštuju svi standardi kvalitete i sigurnosti koji su potrebni za izravno upravljanje programom.
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.
(16)  Računalstvo visokih performansi i povezane sposobnosti obrade podataka u Uniji trebali bi omogućiti širu uporabu računalstva visokih performansi u industriji i općenito u područjima od javnog interesa kako bi se iskoristile jedinstvene mogućnosti koje superračunala donose društvu u pogledu zdravlja, okoliša i sigurnosti te konkurentnosti industrije, osobito malih i srednjih poduzeća.
(16)  Računalstvo visokih performansi i povezane sposobnosti obrade i pohrane podataka u Uniji trebali bi omogućiti širu uporabu računalstva visokih performansi u industriji i općenito u područjima od javnog interesa kako bi se iskoristile jedinstvene mogućnosti koje superračunala donose društvu u pogledu zdravlja, okoliša i sigurnosti te konkurentnosti industrije, osobito malih i srednjih poduzeća. Unija treba nabaviti vrhunska superračunala, osigurati svoj sustav opskrbe i uvesti usluge za simulaciju, vizualizaciju i izradu prototipa te istodobno zajamčiti sustav računalstva visokih performansi (HCP) u skladu s vrijednostima i načelima Unije.
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.
(17)  Intervenciju Unije u tom području podržali su Vijeće60 i Europski parlament61. Osim toga, 2017. devet država članica potpisalo je Deklaraciju EuroHPC62, međuvladin sporazum kojim se potpisnice sporazuma obvezuju surađivati s Komisijom na izgradnji i uvođenju najnovijeg računalstva visokih performansi i podatkovne infrastrukture u Europi koji bi bili dostupni znanstvenim zajednicama, javnosti i privatnim partnerima diljem Unije.
(17)  Intervenciju unije u tom području podržali su Vijeće60 i Europski parlament61. Osim toga, 2017. devet država članica potpisalo je Deklaraciju EuroHPC62, međuvladin sporazum kojim se potpisnice sporazuma obvezuju surađivati s Komisijom na izgradnji i uvođenju najnovijeg računalstva visokih performansi i podatkovne infrastrukture u Europi koji bi bili dostupni znanstvenim zajednicama, javnosti i privatnim partnerima diljem Unije i jačali dodanu vrijednost EU-a.
__________________
__________________
60
60
61
61
62
62
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.
(18)  Zajednički pothvat smatra se najprikladnijim mehanizmom provedbe za posebni cilj računalstva visokih performansi, osobito za koordinaciju strategije na nacionalnoj razini i na razini Unije te ulaganja u infrastrukturu računalstva visokih performansi i u istraživanja i razvoj, za objedinjavanje sredstava iz javnih i privatnih fondova te za zaštitu ekonomskih i strateških interesa Unije63. Osim toga, centri za kompetencije povezane s računalstvom visokih performansi u državama članicama industriji, akademskoj zajednici i javnim upravama pružat će usluge računalstva visokih performansi.
(18)  Zajednički pothvat smatra se najprikladnijim mehanizmom provedbe za posebni cilj računalstva visokih performansi, osobito za koordinaciju strategije na nacionalnoj razini i na razini Unije te ulaganja u infrastrukturu računalstva visokih performansi i u istraživanja i razvoj, za objedinjavanje sredstava iz javnih i privatnih fondova te za zaštitu ekonomskih i strateških interesa Unije63. Osim toga, centri za kompetencije povezane s računalstvom visokih performansi u državama članicama industriji, uključujući MSP-ove i novoosnovana poduzeća, akademskoj zajednici i javnim upravama s poslovnim nastanom u Uniji pružat će usluge računalstva visokih performansi.
__________________
__________________
63 Procjena učinka uz „Prijedlog uredbe Vijeća o uspostavi zajedničkog pothvata EuroHPC” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)
63 Procjena učinka uz „Prijedlog uredbe Vijeća o uspostavi zajedničkog pothvata EuroHPC” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.
(19)  Razvoj kapaciteta povezanih s umjetnom inteligencijom ključni je pokretač digitalne transformacije industrije i javnog sektora. Sve više autonomnih robota primjenjuje se u tvornicama, dubokom moru, domovima, gradovima i bolnicama. Komercijalne platforme za umjetnu inteligenciju prešle su iz faze testiranja na stvarnu primjenu u zdravstvu i okolišu; svi veći proizvođači automobila razvijaju autonomna vozila, a tehnike strojnog učenja osnova su svih glavnih web-platformi i aplikacija utemeljenih na velikim podacima.
(19)  Razvoj kapaciteta povezanih s umjetnom inteligencijom ključni je pokretač digitalne transformacije industrije i javnog sektora. Sve više autonomnih robota primjenjuje se u tvornicama, dubokom moru, domovima, gradovima i bolnicama. Komercijalne platforme za umjetnu inteligenciju prešle su iz faze testiranja na stvarnu primjenu u zdravstvu i okolišu; svi veći proizvođači automobila razvijaju autonomna vozila, a tehnike strojnog učenja osnova su svih glavnih web-platformi i aplikacija utemeljenih na velikim podacima. Kako bi se stvorili najbolji okvirni uvjeti za poticanje tih novih tehnologija u Europi, Unija treba uvesti načelo inovativnosti u svoj postupak donošenja politika.
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.a (nova)
(19a)   Europski parlament u svojoj je rezoluciji o digitalizaciji europske industrije od 1. lipnja 2017. istaknuo utjecaj jezičnih prepreka na industriju i njezinu digitalizaciju. U tom je kontekstu ključno razvijati jezične tehnologije velikih razmjera koje se temelje na umjetnoj inteligenciji, kao što su automatsko prevođenje, prepoznavanje govora, analitika teksta na temelju upravljanja velikim podatcima te dijaloški sustavi i sustavi odgovaranja na pitanja radi očuvanja jezične raznolikosti, jamčenja uključivosti i omogućivanja komunikacije između ljudi i komunikacije između ljudi i strojeva.
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.b (nova)
(19b)  Ubrzan razvoj robota koji mogu samostalno učiti i umjetne inteligencije, kao i njihova sposobnost da u sekundama povećaju znanje i gradivo, otežava predviđanje svake faze razvoja sve do prekida Programa 2027. Zbog toga bi Komisija posebnu pozornost trebala posvetiti tom digitalnom trendu koji se brzo mijenja i, ako je potrebno, u skladu s time brzo prilagoditi ciljeve programa rada.
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.c (nova)
(19c)  S obzirom na povećanu potražnju europske industrije za rješenjima u području robotike zasnovane na umjetnoj inteligenciji i važnosti izbjegavanja znatnih nedostataka ulaganja u ta područja, ciljevima Programa o umjetnoj inteligenciji trebala bi se obuhvatiti robotika koju pokreće umjetna inteligencija.
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.d (nova)
(19d)  Proizvodi i usluge koji se temelje na umjetnoj inteligenciji trebali bi biti jednostavni za korištenje, zadano pravno usklađeni i pružati potrošačima više mogućnosti i informacija, osobito o kvaliteti proizvoda i usluga.
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.
(20)  Dostupnost skupova podataka velikih razmjera te objekata za testiranje i eksperimentiranje ključna je za razvoj umjetne inteligencije.
(20)  Dostupnost skupova podataka velikih razmjera te objekata za testiranje i eksperimentiranje kojima se osigurava unutarnje tržište gdje se upotrebljava umjetna inteligencija te pristup rudarenju teksta i podataka ključna je za razvoj umjetne inteligencije, uključujući jezične tehnologije.
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.a (nova)
(20a)   Komisija se 25. travnja 2018. obvezala predložiti europski pristup izradom nacrta smjernica o umjetnoj inteligenciji u suradnji s dionicima iz saveza za umjetnu inteligenciju i skupinom stručnjaka za umjetnu inteligenciju kako bi se u Europi poduprle aplikacije i poduzeća temeljeni na toj inteligenciji.
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.
(21)  U svojoj rezoluciji od 1. lipnja 2017. o digitalizaciji europske industrije64 Europski parlament naglasio je važnost zajedničkog pristupa kibersigurnosti u Europi, prepoznao potrebu za jačanjem svijesti i istaknuo kiberotpornost kao ključnu odgovornost poslovnih čelnika i kreatora politike industrijske sigurnosti.
(21)  U svojoj rezoluciji od 1. lipnja 2017. o digitalizaciji europske industrije64 Europski parlament naglasio je važnost zajedničkog pristupa kibersigurnosti u Europi, prepoznao potrebu za jačanjem svijesti i istaknuo kiberotpornost kao ključnu odgovornost poslovnih čelnika i kreatora politike industrijske sigurnosti, kao i provedbu integrirane i zadane sigurnosti i privatnosti.
__________________
__________________
64 Dokument s referentnom oznakom A8-0183/2017, dostupan na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//HR
64 Dokument s referentnom oznakom A8-0183/2017, dostupan na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//HR
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 22.
(22)  Problemi povezani s kibersigurnosti pristupni su u cijeloj Unije te ih nije primjereno nastaviti rješavati samo rascjepkanim inicijativama na nacionalnoj razini. Potrebno je ojačati europske kapacitete u području kibersigurnosti kako bi se osigurali kapaciteti potrebni za zaštitu europskih građana i poduzeća od kiberprijetnji. Osim toga, potrebno je zaštititi potrošače pri uporabi povezanih proizvoda koji se mogu hakirati i čija sigurnost može biti ugrožena. To bi trebalo postići u suradnji s državama članicama i privatnim sektorom putem razvoja i osiguravanja koordinacije između projekata kojima je svrha ojačati europske kapacitete u području kibersigurnosti i šireg uvođenja najnovijih kibersigurnosnih rješenja u svim područjima gospodarstva te objedinjavanjem kompetencija u tom području kako bi se osigurala kritična masa i izvrsnost.
(22)  Problemi povezani s kibersigurnosti pristupni su u cijeloj Unije te ih nije primjereno nastaviti rješavati samo rascjepkanim inicijativama na nacionalnoj razini. Potrebno je ojačati europske kapacitete u području kibersigurnosti kako bi se osigurali kapaciteti potrebni za zaštitu građana, javnih uprava i poduzeća od kiberprijetnji. Osim toga, potrebno je zaštititi potrošače pri uporabi povezanih proizvoda koji se mogu hakirati i čija sigurnost može biti ugrožena. To bi trebalo postići u suradnji s državama članicama i privatnim sektorom putem razvoja i osiguravanja koordinacije između projekata kojima je svrha ojačati europske kapacitete u području kibersigurnosti i šireg uvođenja najnovijih kibersigurnosnih rješenja u svim područjima gospodarstva te objedinjavanjem kompetencija u tom području kako bi se osigurala kritična masa i izvrsnost.
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 23.
(23)  U rujnu 2017. Komisija je predložila paket inicijativa65 kojima se uspostavlja sveobuhvatni pristup Unije kibersigurnosti radi jačanja sposobnosti odgovaranja na kibernapade i prijetnje u Europi te jačanja tehnoloških i industrijskih kapaciteta u tom području.
(23)  U rujnu 2017. Komisija je predložila paket inicijativa65 kojima se uspostavlja sveobuhvatni pristup Unije kibersigurnosti radi jačanja sposobnosti odgovaranja na kibernapade i prijetnje u Europi, povećanja kiberotpornosti te jačanja tehnoloških i industrijskih kapaciteta u tom području.
_________________
_________________
65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity
65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 23.a (nova)
(23 a)  Rješenja u području kibersigurnosti načelno bi trebala sadržavati sigurnosne standarde kao ključne parametre dizajna u skladu s najnovijom dostupnom tehnologijom i načelima „integrirane sigurnosti” i „zadane sigurnosti”.
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.
(24)  Povjerenje je preduvjet za funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta. Tehnologije kibersigurnosti kao što su digitalni identiteti, kriptografija ili otkrivanje neovlaštenog ulaska te njihova primjena u područjima kao što su financije, industrija 4.0, energetika, prijevoz, zdravstvena skrb ili e-uprava ključne su za osiguravanje zaštite i pouzdanosti mrežnih aktivnosti i prijenosa za građane, javne uprave i poduzeća.
(24)  Povjerenje je preduvjet za funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta. Tehnologije kibersigurnosti kao što su tehnologija distribuirane glavne knjige, digitalni identiteti, kriptografija, šifriranje ili otkrivanje neovlaštenog ulaska te njihova primjena u područjima kao što su financije, industrija 4.0, logistika, energetika, prijevoz, turizam, zdravstvena skrb ili e-uprava ključne su za osiguravanje zaštite, transparentnosti i pouzdanosti mrežnih aktivnosti, uključujući platforme 5G, i prijenosa za građane, javne uprave i poduzeća.
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 25.
(25)  Europsko vijeće u svojim je zaključcima od 19. listopada 2017. naglasilo da su za uspješnu izgradnju digitalne Europe potrebna osobito tržišta rada u Uniji i sustavi osposobljavanja i obrazovanja koji su prilagođeni digitalnom dobu te ulaganja u digitalne vještine kako bi se svim Europljanima pružile mogućnosti i načini za djelovanje.
(25)  Europsko vijeće u svojim je zaključcima od 19. listopada 2017. naglasilo da su za uspješnu izgradnju digitalne Europe potrebna osobito tržišta rada u Uniji i sustavi osposobljavanja i obrazovanja koji su prilagođeni digitalnom dobu te ulaganja u razvoj digitalnih vještina i poboljšavanje digitalne pismenosti kako bi se svim Europljanima pružile mogućnosti i načini za djelovanje s pomoću integriranog pristupa.;
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 26.a (nova)
(26a)   S obzirom na potrebu za holističkim pristupom Programom bi također trebalo obuhvatiti područja uključenosti, stjecanja kvalifikacija, osposobljavanja i specijalizacije, koja su uz napredne digitalne kompetencije presudna za stvaranje dodane vrijednosti u društvu znanja.
Amandman 42
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 27.
(27)  U svojoj rezoluciji od 1. lipnja 2017. o digitalizaciji europske industrije67 Europski parlament naveo je da su obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje temelj socijalne kohezije u digitalnom društvu.
(27)  U svojoj rezoluciji od 1. lipnja 2017. o digitalizaciji europske industrije67 Europski parlament naveo je da su obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje temelj socijalne kohezije u digitalnom društvu. Nadalje, zahtijevao je da se rodna perspektiva uvrsti u sve digitalne inicijative, naglašavajući potrebu za rješavanjem problema u pogledu vrlo izraženih razlika među spolovima u sektoru IKT-a jer je to ključno za dugoročan rast i blagostanje Europe;
__________________
__________________
67 Dokument s referentnom oznakom A8-0183/2017, dostupan na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//HR
67 Dokument s referentnom oznakom A8-0183/2017, dostupan na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//HR
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 27.a (nova)
(27a)  U svojoj rezoluciji od 28. travnja 2016. o jednakosti spolova i osnaživanju žena u digitalnom dobu, Europski parlament naglasio je potrebu za prikupljanjem podataka razvrstanih po spolu o uporabi IKT-a i razvoja ciljeva, pokazatelja i referentnih vrijednosti za praćenje napretka u pristupu žena IKT-u i za promicanje primjera najboljih praksi među poduzećima;
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 27.b (nova)
(27b)  U svojoj rezoluciji od 19. siječnja 2016. naslovljenoj „Prema jedinstvenom digitalnom tržištu” Europski parlament potpuno podržava i potiče digitalnu poduzetničku kulturu za žene te njihovu integraciju i sudjelovanje u informacijskom društvu.
Amandman 45
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 28.
(28)  Napredne digitalne tehnologije koje podržava ovaj Program, kao što su računalstvo visokih performansi, kibersigurnost i umjetna inteligencija sada su dovoljno zrele da iz istraživačkog sektora prijeđu u širu uporabu u Uniji te da se njihova provedba i razvoj odvija na razini Unije. Ne samo uvođenje tih tehnologija već i razvoj vještina zahtijeva odgovor na razini Unije. Potrebno je dodatno razviti, povećati i učiniti pristupačnijima mogućnosti osposobljavanja u području naprednih digitalnih vještina. U protivnom bi moglo doći do prepreka nesmetanom uvođenju naprednih digitalnih vještina, što bi moglo imati negativne posljedice za opću konkurentnost Unijina gospodarstva. Djelovanja koja se podupiru ovim programom dopunjavaju ona koja se podupiru ESF-om, EFRR-om i programom Obzor Europa.
(28)  Napredne digitalne tehnologije koje podržava ovaj Program, kao što su računalstvo visokih performansi, kibersigurnost, računalstvo u oblaku, zaštita podataka i upravljanje informacijama i umjetna inteligencija sada su dovoljno zrele da iz istraživačkog sektora prijeđu u širu uporabu u Uniji te da se njihova provedba i razvoj odvija na razini Unije. Ne samo uvođenje tih tehnologija već i razvoj vještina zahtijeva odgovor na razini Unije. Potrebno je dodatno razviti, povećati i učiniti pristupačnijima mogućnosti osposobljavanja i učenja u području naprednih digitalnih vještina. U protivnom bi moglo doći do prepreka nesmetanom uvođenju naprednih digitalnih vještina, što bi moglo imati negativne posljedice za opću konkurentnost Unijina gospodarstva. Djelovanja koja se podupiru ovim programom dopunjavaju ona koja se podupiru ESF-om, EFRR-om, CEF-om i programima ERASMUS i Obzor Europa.
Amandman 46
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 29.
(29)  Modernizacija javnih uprava i usluga s pomoću digitalizacije ključna je za smanjenje administrativnog opterećenja za industriju i građane općenito, a to se može postići bržom, praktičnijom i povoljnijom interakcijom s javnim tijelima te pružanjem učinkovitijih i kvalitetnijih usluga građanima i poduzećima. Budući da brojne usluge od javnog interesa već imaju europsku dimenziju, podupiranjem njihove provedbe i uvođenja na razini Unije zajamčilo bi se da građani i poduzeća ostvare korist od pristupa visokokvalitetnim digitalnim uslugama diljem Europe.
(29)  Modernizacija javnih uprava i usluga s pomoću digitalizacije ključna je za smanjenje administrativnog opterećenja za građane i industriju, a to se može postići bržom, praktičnijom i povoljnijom interakcijom s javnim tijelima te pružanjem učinkovitijih, transparentnijih i kvalitetnijih usluga građanima i poduzećima, istodobno povećavajući učinkovitost javne potrošnje. Budući da brojne usluge od javnog interesa već imaju europsku dimenziju, podupiranjem njihove provedbe i uvođenja na razini Unije zajamčilo bi se da građani i poduzeća mogu ostvariti korist od pristupa visokokvalitetnim višejezičnim digitalnim uslugama diljem Europe. Osim toga, važno je te usluge učiniti pristupačnima osobama s invaliditetom.
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 29.a (nova)
(29a)   Digitalizacija može olakšati i poboljšati pristupačnost bez prepreka za sve, što podrazumijeva i starije osobe, osobe sa smanjenom pokretljivošću ili s invaliditetom i one u udaljenim ili ruralnim područjima.
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 30.
(30)  Digitalna transformacija u područjima od javnog interesa, kao što su zdravstvena skrb68, mobilnost, pravosuđe, praćenje Zemlje/okoliša, obrazovanje i kultura, zahtijeva nastavak i proširenje infrastrukture digitalnih usluga, koja omogućuje sigurnu prekograničnu razmjena podataka i potiče razvoj na nacionalnoj razini. Njihova koordinacija u skladu s ovom Uredbom omogućuje najbolji potencijal za iskorištavanje sinergija.
(30)  Digitalna transformacija u područjima od javnog interesa, kao što su zdravstvena skrb68, mobilnost, pravosuđe, praćenje Zemlje/okoliša, sigurnost, smanjenje emisija ugljika, energetska infrastruktura, obrazovanje, osposobljavanje i kultura, zahtijeva nastavak, unapređenje i proširenje infrastrukture digitalnih usluga, koja omogućuje sigurnu prekograničnu i međujezičnu razmjenu podataka i informacija i potiče razvoj na nacionalnoj razini. Njihova koordinacija u skladu s ovom Uredbom omogućuje najbolji potencijal za iskorištavanje sinergija i stvaranje komplementarnosti. Ipak, u okviru digitalne transformacije trebalo bi uzeti u obzir činjenicu da neki građani zbog različitih razloga ne sudjeluju u njoj, a mreže bi trebalo podržati kako bi se i dalje informirali ti građani, pomažući im da i dalje uživaju svoja prava i sudjeluju u svim socijalnim i građanskim dužnostima.
_________________
_________________
68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628
68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628
Amandman 49
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 30.a (nova)
(30a)   Digitalnom transformacijom u ovom sektoru mora se u svim slučajevima europskim građanima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima, kao i sigurno korištenje i upravljanje njima i preko granica, bez obzira na to gdje se građani ili podaci nalaze.
Amandman 50
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 30.b (nova)
(30b)   Uvođenje naprednih tehnologija i pristup njima u područjima od javnog interesa, kao što je obrazovanje, zahtijevaju osposobljavanje o vještinama koje su potrebne za korištenje tim tehnologijama. Stoga bi ciljevi uključeni u posebni cilj br. 8 trebali obuhvaćati i programe osposobljavanja za one osobe koje će se koristiti naprednim tehnologijama.
Amandman 51
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 32.
(32)  Modernizacija europskih javnih uprava jedan je od ključnih prioriteta za uspješnu provedbu strategije jedinstvenog digitalnog tržišta. U evaluaciji te strategije sredinom provedbenog razdoblja naglašena je potreba za jačanjem transformacije javnih uprava i za osiguravanjem jednostavnog, pouzdanog i nesmetanog pristupa javnim uslugama za građane.
(32)  Modernizacija europskih javnih uprava jedan je od ključnih prioriteta za uspješnu provedbu strategije jedinstvenog digitalnog tržišta. U evaluaciji te strategije sredinom provedbenog razdoblja naglašena je potreba za jačanjem transformacije javnih uprava i za osiguravanjem jednostavnog, pouzdanog, sigurnog, nesmetanog i uključivog pristupa javnim uslugama za građane.
Amandman 52
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 33.
(33)  Godišnji pregled rasta koji je Komisija objavila 2017.69 pokazuje da kvaliteta europskih javnih uprava izravno utječe na gospodarsko okruženje te da je stoga od ključne važnosti za poticanje produktivnosti, konkurentnosti, ekonomske suradnje, rasta i zapošljavanja. Konkretno, učinkovita i transparentna javna uprava te djelotvorni pravosudni sustavi neophodni su za podupiranje gospodarskog rasta i pružanje visokokvalitetnih usluga poduzećima i građanima.
(33)  Godišnji pregled rasta koji je Komisija objavila 2017.69 pokazuje da kvaliteta europskih javnih uprava izravno utječe na gospodarsko okruženje te da je stoga od ključne važnosti za poticanje produktivnosti, konkurentnosti, ekonomske suradnje, održivog rasta, zapošljavanja i visokokvalitetnog rada. Konkretno, učinkovita i transparentna javna uprava te djelotvorni pravosudni sustavi neophodni su za podupiranje gospodarskog rasta i pružanje visokokvalitetnih usluga poduzećima i građanima.
__________________
__________________
69 COM(2016)0725
69 COM(2016)0725
Amandman 53
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 34.
(34)  Interoperabilnost europskih javnih usluga odnosi se na upravu na svim razinama: na razini Unije, na nacionalnoj, na regionalnoj i na lokalnoj razini. Osim što uklanja prepreke funkcioniranju jedinstvenog tržišta, interoperabilnost olakšava uspješnu provedbu politika i nudi veliki potencijal za izbjegavanje prekograničnih elektroničkih prepreka te osigurava nastanak novih zajedničkih javnih usluga na razini Unije odnosno usklađivanje takvih usluga u razvoju. Kako bi se uklonila rascjepkanost europskih usluga te podržale temeljne slobode i operativno međusobno priznavanje u EU-u, potrebno je promicati holistički, međusektorski i prekogranični pristup interoperabilnosti na način koji jamči najveću moguću učinkovitost i agilnost u odnosu na krajnje korisnike. To znači da interoperabilnost treba razumjeti u širem smislu, uzimajući u obzir čitav niz aspekata, od tehničkih do pravnih, te obuhvaćajući elemente politike u tom području. U skladu s tim raspon aktivnosti trebao bi nadilaziti uobičajeni životni ciklus rješenja te uključivati sve elemente intervencija kojima bi se podržali svi potrebni okvirni uvjeti za održivu interoperabilnost u širem smislu.
(34)  Interoperabilnost europskih javnih usluga odnosi se na upravu na svim razinama: na razini Unije, na nacionalnoj, na regionalnoj i na lokalnoj razini. Osim što uklanja prepreke funkcioniranju jedinstvenog tržišta, interoperabilnost olakšava prekograničnu suradnju, usklađivanje zajedničkih standarda, uspješnu provedbu politika i nudi veliki potencijal za izbjegavanje prekograničnih elektroničkih i jezičnih prepreka i smanjenje birokracije te osigurava nastanak novih zajedničkih javnih usluga na razini Unije odnosno usklađivanje takvih usluga u razvoju te sprečavanje nepotrebnog dvostrukog pohranjivanja. Kako bi se uklonila rascjepkanost europskih usluga te podržale temeljne slobode i operativno međusobno priznavanje u EU-u, potrebno je promicati holistički, tehnološki neutralan, međusektorski i prekogranični pristup interoperabilnosti na način koji jamči najveću moguću učinkovitost i agilnost u odnosu na krajnje korisnike te visoku razinu zaštite podataka. To znači da interoperabilnost treba razumjeti u širem smislu, uzimajući u obzir čitav niz aspekata, od tehničkih do pravnih, te obuhvaćajući elemente politike u tom području. U skladu s tim raspon aktivnosti trebao bi nadilaziti uobičajeni životni ciklus rješenja te uključivati sve elemente intervencija kojima bi se podržali svi potrebni okvirni uvjeti za održivu interoperabilnost u širem smislu.
Amandman 54
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 34.a (nova)
(34a)  Ministri EU-a izjavili su 6. listopada 2017. u Tallinu da se europska digitalna strategija treba temeljiti na suradnji i interoperabilnosti, uključujući primjenu otvorenih politika dodjele dozvola i otvorenih standarda. Programom se stoga trebaju poticati rješenja otvorenog koda kako bi se omogućila ponovna uporaba, povećanje povjerenja i sigurna transparentnost. To će imati pozitivan učinak na održivost financiranih projekata.
Amandman 55
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 37.
(37)  U travnju 2016. Komisija je donijela inicijativu pod nazivom Digitalizacija europske industrije kako bi osigurala „da svaka industrija u Europi, neovisno o veličini, lokaciji i sektoru, može u potpunosti iskoristiti mogućnosti koje proizlaze iz digitalnih inovacija”.71
(37)  U travnju 2016. Komisija je donijela inicijativu pod nazivom Digitalizacija europske industrije kako bi osigurala „da svaka industrija u Europi, neovisno o veličini, lokaciji i sektoru, može u potpunosti iskoristiti mogućnosti koje proizlaze iz digitalnih inovacija”. Ovo je od osobite važnosti za mala i srednja poduzeća u kulturnim i kreativnim sektorima.
__________________
71
Amandman 56
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 39.
(39)  Za postizanje predviđenih ciljeva možda će biti potrebno iskoristiti potencijal komplementarnih tehnologija u području umrežavanja i računalstva, kako je navedeno u Komunikaciji „Digitalizacija europske industrije”73, u kojoj je „dostupnost vrhunske infrastrukture umrežavanja i oblaka” prepoznata kao osnovni element digitalizacije industrije.
(39)  Za postizanje predviđenih ciljeva možda će biti potrebno iskoristiti potencijal komplementarnih tehnologija u području umrežavanja i računalstva, kako je navedeno u Komunikaciji „Digitalizacija europske industrije”73, u kojoj je „dostupnost vrhunske infrastrukture umrežavanja i oblaka” prepoznata kao osnovna sastavnica digitalizacije industrije.
__________________
__________________
73 COM(2016)0180: Digitalizacija europske industrije – iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog digitalnog tržišta.
73 COM(2016)0180: Digitalizacija europske industrije – iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog digitalnog tržišta.
Amandman 57
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 40.
(40)  Opća uredba o zaštiti podataka, koja se primjenjuje od svibnja 2018., pruža jedinstven skup pravila izravno primjenjivih u pravnim poredcima država članica, čime će se zajamčiti slobodan protok osobnih podataka među državama članicama EU-a i ojačati povjerenje i sigurnost pojedinaca, a to su dva nezaobilazna elementa za postizanje uistinu jedinstvenog digitalnog tržišta. Ako uključuju obradu osobnih podataka, mjere poduzete u skladu s ovim Programom trebale bi podupirati primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka, primjerice u području umjetne inteligencije i tehnologije ulančanih blokova.
(40)  Uredba (EU) 2016/679 pruža jedinstven skup pravila izravno primjenjivih u pravnim poredcima država članica, čime se jamči slobodan protok osobnih podataka među državama članicama EU-a i ojačava povjerenje i sigurnost pojedinaca, a to su dva nezaobilazna elementa za postizanje uistinu jedinstvenog digitalnog tržišta. Ako uključuju obradu osobnih podataka, sve mjere poduzete u skladu s ovim Programom trebale bi biti potpuno u skladu s tom Uredbom. Njima bi se posebno trebao podupirati razvoj digitalnih tehnologija usklađenih s obvezama „integrirane zaštite podataka” koje su, u skladu s tom Uredbom, obvezujuće u mjeri u kojoj obrada uključuje podatke o elektroničkoj komunikaciji, pri čemu je potrebno poštovati Direktivu 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a.
_________________
1a Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).
Amandman 58
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 41.
(41)  Program bi trebalo provoditi uz potpuno poštovanje međunarodnog okvira i okvira EU-a za zaštitu i provedbu intelektualnog vlasništva. Učinkovita zaštita intelektualnog vlasništva ima ključnu ulogu u području inovacija te je stoga nužna za učinkovitu provedbu Programa.
(41)  Program bi trebalo provoditi uz potpuno poštovanje međunarodnog okvira i okvira EU-a za zaštitu i provedbu intelektualnog vlasništva. Učinkovita zaštita intelektualnog vlasništva ima ključnu ulogu u području inovacija i u očuvanju europske dodane vrijednosti, te je stoga nužna za učinkovitu provedbu Programa.
Amandman 59
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 42.
(42)  Tijela koja provode Program trebala bi se pridržavati odredaba primjenljivih na institucije Unije i nacionalnog zakonodavstva u vezi s postupanjem s osjetljivim dokumentima, posebno s osjetljivim neklasificiranim podacima i klasificiranim podacima EU-a.
(42)  U mjeri u kojoj tijela koja provode Program postupaju s osjetljivim neklasificiranim podacima ili klasificiranim podacima Unije, trebala bi poštovati relevantne odredbe utvrđene u aktima Unije ili nacionalnom zakonodavstvu u vezi s postupanjem s dokumentima, kako je primjenjivo.
Amandman 60
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 43.
(43)  Odražavajući važnost rješavanja problema povezanih s klimatskim promjenama u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i UN-ovih ciljeva održivog razvoja, Program će pridonijeti općim klimatskim mjerama i pomoći u ostvarenju općeg cilja od 25 % proračunskih rashoda EU-a za potporu ciljevima u području klime74. Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa i preispitati u kontekstu relevantnih evaluacija i postupaka preispitivanja.
(43)  Odražavajući važnost rješavanja problema povezanih s klimatskim promjenama u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i UN-ovih ciljeva održivog razvoja, Program će pridonijeti općim klimatskim mjerama i pomoći u ostvarenju općeg cilja od 25 % proračunskih rashoda EU-a za potporu ciljevima u području klime74. Relevantne mjere trebale bi se utvrditi tijekom pripreme i provedbe Programa i preispitati u kontekstu relevantnih evaluacija i postupaka preispitivanja kako bi se zajamčilo potpuno ispunjavanje tih obveza.
_________________
_________________
74 COM(2018)0321, str. 1.
74 COM(2018)0321 str. 1.
Amandman 61
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 44.
(44)  Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti za donošenje programâ rada trebalo bi dodijeliti Komisiji kako bi se ciljevi Programa ostvarili u skladu s prioritetima Unije i država članica, osiguravajući pritom dosljednost, transparentnost i kontinuitet zajedničkog djelovanja Unije i država članica. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 4. Uredbe (EU) 182/201175 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije.
Briše se.
__________________
75Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
Amandman 62
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 45.
(45)  Programe rada potrebno je u načelu donijeti kao višegodišnje programe rada, obično svake dvije godine, ili, ako je to opravdano zbog potreba povezanih s provedbom programa, kao godišnje programe rada. Oblike financiranja i načine provedbe u skladu s ovom Uredbom trebalo bi odabrati na temelju toga u kojoj je mjeri njima moguće postići posebne ciljeve djelovanja i ostvariti rezultate, uzimajući u obzir osobito troškove nadzora, administrativno opterećenje i očekivani rizik od nesukladnosti. To bi trebalo uključivati uzimanje u obzir korištenja paušalnih iznosa, fiksnih stopa i troškova po jedinici te financiranja koje nije povezano s troškovima kako je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe.
(45)  Potrebno je donijeti programe rada kako bi se ciljevi Programa ostvarili u skladu s prioritetima Unije i država članica, osiguravajući pritom dosljednost, transparentnost i kontinuitet zajedničkog djelovanja Unije i država članica. Programe rada potrebno je u načelu donijeti svake dvije godine, ili, ako je to opravdano zbog potreba povezanih s provedbom programa, na godišnjoj osnovi. Oblike financiranja i načine provedbe u skladu s ovom Uredbom trebalo bi odabrati na temelju toga u kojoj je mjeri njima moguće postići posebne ciljeve djelovanja i ostvariti rezultate, uzimajući u obzir osobito troškove nadzora, administrativno opterećenje i očekivani rizik od nesukladnosti. To bi trebalo uključivati uzimanje u obzir korištenja paušalnih iznosa, fiksnih stopa i troškova po jedinici te financiranja koje nije povezano s troškovima kako je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe.
Amandman 63
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 46.
(46)  Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenama Priloga II. radi preispitivanja i/ili dopune pokazatelja. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Konkretno, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće morali bi primiti sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te bi njihovi stručnjaci sustavno morali imati pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata.
(46)  Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenama Priloga I. i II. radi preispitivanja i/ili dopune pokazatelja. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Konkretno, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće morali bi primiti sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te bi njihovi stručnjaci sustavno morali imati pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata.
Amandman 64
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 46.a (nova)
(46a)   Radi jamčenja, održavanja i razvoja dugoročnog financiranja programa Digitalna Europa potrebna su jasna zajednička pravila u EU-u usmjerena na budućnost i konkurentnost kako bi se poticala ulaganja i inovacije i održala financijska prihvatljivost;
Amandman 65
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 47.
(47)  Ova Uredba poštuje temeljna prava i načela priznata u Povelji o temeljnim pravima Europske unije, osobito ona navedena u člancima [8]., [11]., [16]., [21]., [35]., [38]. i [47]. o zaštiti osobnih podataka, slobodi izražavanja i informiranja, slobodi poslovanja, zabrani diskriminacije, zdravstvenoj skrbi, zaštiti potrošača i pravu na djelotvoran pravni lijek i na pošteno suđenje. Države članice moraju primjenjivati ovu Uredbu u skladu s tim pravima i načelima.
(47)  Djelovanjima obuhvaćenima područjem primjene Programa trebala bi se poštovati temeljna prava i načela priznata osobito Poveljom o temeljnim pravima Europske unije, osobito ona navedena u člancima [8]., [11]., [16]., [21]., [22], [35]., [38], [41]. i [47]. o zaštiti osobnih podataka, slobodi izražavanja i informiranja, slobodi poslovanja, zabrani diskriminacije, jezičnoj raznolikosti i pravu na komuniciranje na bilo kojem od službenih jezika EU-a, zdravstvenoj skrbi, zaštiti potrošača i pravu na djelotvoran pravni lijek i na pošteno suđenje. Ta djelovanja trebala bi biti u skladu sa svim pravnim obvezama, uključujući međunarodno pravo, i sa svim relevantnim odlukama Komisije, kao i s etičkim načelima, koja obuhvaćaju izbjegavanje bilo kakve povrede istraživačkog integriteta.
Amandman 66
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 47.a (nova)
(47a)  U travnju 2018. Komisija se obvezala1a uspostaviti okvir za dionike i stručnjake za razvoj nacrta smjernica o umjetnoj inteligenciji u suradnji s Europskom skupinom za etiku u znanosti i novim tehnologijama; Komisija će podupirati nacionalne i europske organizacije potrošača i nadzorna tijela za zaštitu podataka u uspostavi razumijevanja aplikacija koje pokreće umjetna inteligencija, uz doprinos Europske savjetodavne skupine za pitanje potrošača i Europskog odbora za zaštitu podataka.
__________________
1a Komunikacija od 25.4.2018. o umjetnoj inteligenciji za Europu, COM(2018)0237, dostupna na: http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0237/COM_COM(2018)0237_HR.pdf
Amandman 67
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 48.
(48)  Treće zemlje koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) mogu sudjelovati u programima Unije u okviru suradnje uspostavljene u skladu sa Sporazumom o EGP-u, kojim je predviđena provedba programâ na temelju odluke donesene u skladu s tim sporazumom. Trebalo bi uvesti posebnu odredbu u ovoj Uredbi kako bi se dodijelila potrebna prava i pristup koji je nužan odgovornom službeniku za ovjeravanje, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europskom revizorskom sudu kako bi sveobuhvatno izvršavali svoje ovlasti.
Briše se.
Amandman 68
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1.
Ovom Uredbom uspostavlja se program Digitalna Europa („Program”).
Ovom Uredbom uspostavlja se program Digitalna Europa („Program”), koji će se provoditi u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027.
Amandman 69
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka e
(e)  „digitalnoinovacijski centar” znači pravna osoba određena ili odabrana u otvorenom i konkurentnom postupku kako bi izvršavala zadaće u okviru Programa, osobito pružanje pristupa tehnološkom stručnom znanju i sredstvima za eksperimentiranje, kao što su oprema i softverski alati za omogućivanje digitalne transformacije industrije.
(e)  „europski digitalnoinovacijski centar” znači postojeća ili nova pravna osoba, ili konzorcij pravnih osoba, određena ili odabrana u otvorenom, transparentnom i konkurentnom postupku kako bi izvršavala zadaće u okviru Programa, osobito pružanje pristupa tehnološkom stručnom znanju i sredstvima za eksperimentiranje, kao što su oprema i softverski alati za omogućivanje digitalne transformacije industrije, kao i olakšavanje pristupa financiranju. Europski digitalnoinovacijski centri bit će otvoreni poduzećima svih veličina i oblika, posebno MSP-ovima, rastućim poduzećima i javnim upravama diljem Unije.
Europski digitalnoinovacijski centri djelovat će kao jedinstvene kontaktne točke gdje poduzeća, osobito MSP-ovi, novoosnovana poduzeća i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, mogu dobiti pomoć kako bi s pomoću digitalne tehnologije poboljšala svoje poslovanje, proizvodne postupke, proizvode i usluge, što bi moglo stvoriti dodanu vrijednost. Centri će stoga stvoriti decentraliziranu mrežu diljem Unije kojom će se pružati potpora poduzećima kako bi se pobrinuli za to da vještine zaposlenika tih poduzeća odgovaraju stručnom znanju potrebnom za rukovanje dostupnom digitalnom tehnologijom. Centri će također djelovati u koordinaciji s pružateljima usluga obrazovanja radi podupiranja osposobljavanja za studente i osposobljavanja na radnom mjestu za zaposlenike.
Amandman 70
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka fa (nova)
(fa)   „medijska pismenost” znači analitičke vještine potrebne kako bi se osoba snalazila u digitalnom svijetu.
Amandman 71
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka fb (nova)
(fb)  „europsko partnerstvo” znači inicijativa u kojoj se Unija, zajedno s privatnim i/ili javnim partnerima (kao što su industrija, istraživačke organizacije, tijela koja pružaju javne usluge na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini ili organizacije civilnog društva, uključujući zaklade, organizacije MSP-ova), obvezuje zajednički podupirati razvoj i provedbu digitalnih inovacija i aktivnosti tehnološkog uvođenja, uključujući one povezane s prihvaćanjem na tržištu, regulatornim prihvaćanjem ili prihvaćanjem u okviru politika;
Amandman 72
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka fc (nova)
(fc)  „mala i srednja poduzeća” ili „MSP-ovi” znači mala i srednja poduzeća kako su utvrđena u članku 2. Priloga Preporuci Komisije 2003/361/EZ;
Amandman 73
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka fd (nova)
(fd)  „konzorcij” znači suradnička skupina poduzeća osnovana radi poduzimanja djelovanja u okviru ovog Programa.
Amandman 74
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Opći je cilj Programa sljedeći: podupirati digitalnu transformaciju europskoga gospodarstva i društva te usmjeriti njezine koristi prema europskim građanima i poduzećima. Programom će se:
1.  Opći je cilj Programa sljedeći: podupirati i ubrzati digitalnu transformaciju europskoga gospodarstva, industrije i društva te usmjeriti njezine koristi prema europskim građanima, javnim uslugama i poduzećima, kao i ojačati stratešku autonomiju i koheziju Unije te pritom osigurati konkurentnost i smanjiti digitalni jaz. Programom se:
Amandman 75
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka b
(b)  povećati njihovo širenje i prihvaćanje u područjima od javnog interesa i u privatnom sektoru.
(b)  povećati njihovo širenje i prihvaćanje u privatnom sektoru i u područjima od javnog interesa, poduprijeti njihovu digitalnu transformaciju i osigurati pristup digitalnim tehnologijama;
Amandman 76
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka a
(a)  uvođenje, koordinacija na razini Unije i rad integriranih visokokvalitetnih eksaskalarnih77 superračunala i podatkovne infrastrukture u Uniji koji moraju biti dostupni na nekomercijalnoj osnovi javnim i privatnim korisnicima te za potrebe istraživanja financiranih javnim sredstvima;
(a)  uvođenje, koordinacija na razini Unije i rad interoperabilnih visokokvalitetnih eksaskalarnih77 superračunala i podatkovne infrastrukture u Uniji koji moraju biti dostupni javnim i privatnim korisnicima te za potrebe istraživanja financiranih javnim i privatnim sredstvima;
__________________
__________________
77 Milijarde milijardi operacija s pomičnim zarezom u sekundi
77 Milijarde milijardi operacija s pomičnim zarezom u sekundi
Amandman 77
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka b
(b)  uvođenje tehnologije odmah spremne za uporabu / operativne tehnologije koja je rezultat istraživanja i inovacija radi izgradnje integriranog Unijina ekosustava računalstva visokih performansi, što obuhvaća sve segmente znanstvenog i industrijskog vrijednosnog lanca, uključujući hardver, softver, aplikacije, usluge, međupovezanost i digitalne vještine;
(b)  uvođenje tehnologije odmah spremne za uporabu / operativne tehnologije koja je rezultat istraživanja i inovacija radi izgradnje integriranog Unijina ekosustava računalstva visokih performansi, što obuhvaća sve segmente znanstvenog i industrijskog vrijednosnog lanca, uključujući hardver, softver, aplikacije, usluge, međupovezanost i digitalne vještine, uz istodobno osiguravanje visoke razine sigurnosti i zaštite podataka;
Amandman 78
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka c
(c)  uvođenje i rad post-eksaskalarne78 infrastrukture, uključujući integraciju s tehnologijama kvantnog računalstva i razvoj nove istraživačke infrastrukture za računalnu znanost.
(c)  uvođenje i rad post-eksaskalarne78 infrastrukture, uključujući integraciju s tehnologijama kvantnog računalstva i razvoj nove istraživačke infrastrukture za računalnu znanost; poticanje razvoja hardvera i softvera potrebnih za to uvođenje u Uniji, za računalnu znanost.
__________________
__________________
78 Tisuću puta brža od eksaskalarne
78 Tisuću puta brža od eksaskalarne
Amandman 79
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.a (novi)
1a.  Djelovanje u okviru posebnog cilja br. 1 provodi se uglavnom u okviru Zajedničkog poduzeća koje je predložila Komisija i podržalo Vijeće ministara 25. lipnja 2018. u skladu s Uredbom (EU) ... Europskog parlamenta i Vijeća1a.
__________________
1aUredba o osnivanju Zajedničkog poduzeća za europsko računalstvo visokih performansi. 10594/18. Bruxelles, 18. rujna 2018. (OR. en). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/hr/pdf
Amandman 80
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka a
(a)  izgradnja i jačanje ključnih kapaciteta umjetne inteligencije u Uniji, uključujući podatkovne resurse i biblioteke algoritama u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka;
(a)  izgradnja i jačanje ključnih kapaciteta umjetne inteligencije u Uniji, uključujući podatkovne resurse i biblioteke algoritama. U skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka, rješenjima utemeljenima na umjetnoj inteligenciji i dostupnim resursima poštuje se načelo zadane privatnosti i sigurnosti; i jamči se da ljudi ostanu u središtu razvoja i uvođenja umjetne inteligencije;
Amandman 81
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka b
(b)  osiguravanje pristupa tim kapacitetima za sva poduzeća i javne uprave;
(b)  osiguravanje pristupa tim kapacitetima za sva poduzeća, posebno MSP-ove i novoosnovana poduzeća, i javne uprave te neprofitne organizacije, istraživačke institucije i sveučilišta,
Amandman 82
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka ca (nova)
(c a)  razvoj i jačanje industrijskih aplikacija i sustava proizvodnje, olakšavanje integracije tehnologija u vrijednosne lance, razvoj inovativnih poslovnih modela i skraćivanje vremena od inovacije do industrijalizacije; poticanje prihvaćanja rješenja utemeljenih na umjetnoj inteligenciji u područjima od javnog interesa i u društvu
Amandman 83
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1.a (novi)
Djelovanja u okviru ovog posebnog cilja Umjetna inteligencija provode se isključivo putem izravnog upravljanja Europske komisije ili izvršne agencije na temelju analize troškova i koristi.
Amandman 84
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1.b (novi)
Djelovanje koje se provodi u okviru posebnog cilja br. 2 u skladu je s etičkim načelima i relevantnim nacionalnim, Unijinim i međunarodnim pravom, uključujući Povelju Europske unije o temeljnim pravima te Europsku konvenciju o ljudskim pravima i njezin protokol. Komisija, uzimajući u obzir preporuke skupine stručnjaka na visokoj razini o umjetnoj inteligenciji navodi uvjete povezane s etičkim pitanjima u programima rada u okviru posebnog cilja br. 2. Pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava ili sporazumi o bespovratnim sredstvima obuhvaćaju relevantne uvjete kako su navedeni u programima rada. Tijekom procjene svakog djelovanja provodi se provjera etičnosti svakog projekta. Djelovanja koja nisu etički prihvatljiva ili koja ne ispunjavaju uvjete iz sporazuma nisu prihvatljiva za financiranje.
Amandman 85
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka a
(a)  pružanje potpore, zajedno s državama članicama, javnoj nabavi napredne opreme, alata i podatkovne infrastrukture za kibersigurnost potpuno u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka;
(a)  pružanje potpore, zajedno s državama članicama, javnoj nabavi napredne opreme, alata i podatkovne infrastrukture za kibersigurnost radi postizanja opće visoke razine kibersigurnosti na europskoj razini potpuno u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka i temeljnim pravima te radi osiguranja strateške autonomije EU-a;
Amandman 86
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka b
(b)  potpora najboljoj uporabi europskog znanja, kapaciteta i vještina povezanih s kibersigurnošću;
(b)  potpora najboljoj uporabi i unapređenju europskog znanja, kapaciteta i vještina povezanih s kibersigurnošću; i dijeljenje i uključivanje najboljih praksi;
Amandman 87
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka c
(c)  osiguravanje širokog uvođenja najnovijih rješenja za kibersigurnost u cijelom gospodarstvu;
(c)  osiguravanje širokog uvođenja najnovijih rješenja za kibersigurnost u cijelom gospodarstvu; pridajući posebnu pozornost javnim uslugama i ključnim gospodarskim subjektima poput MSP-ova;
Amandman 88
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka d
(d)  jačanje kapaciteta država članica i privatnog sektora kako bi im se pomoglo uskladiti s Direktivom (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije79.
(d)  jačanje kapaciteta država članica i privatnog sektora kako bi im se pomoglo uskladiti s Direktivom (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije79 , među ostalim s pomoću mjera usmjerenih na razvoj kulture kibersigurnosti unutar organizacija.
__________________
__________________
79 SL L 194, 19.7.2016., str. 1.
79 SL L 194, 19.7.2016., str. 1.
Amandman 89
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka da (nova)
(d a)  poboljšanje otpornosti na kibernetičke napade kako bi se povećala razina osviještenosti o riziku i poznavanja temeljnih sigurnosnih procesa među korisnicima, posebno pružateljima javnih usluga, MSP-ovima i novoosnovanim poduzećima, kako bi se zajamčilo da društva imaju osnovne razine sigurnosti, kao što su šifriranje podataka s kraja na kraj te komunikacije i ažuriranje softvera i kako bi se potaknula primjena zadanog i integriranog znanja o sigurnosnim procesima te kiberhigijene.
Amandman 90
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1.a (novi)
Djelovanja u okviru posebnog cilja br. 3 Kibersigurnost i povjerenje provode se ponajprije putem Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže za stručnost u području kibersigurnosti, u skladu s [Uredbom ...... Europskog parlamenta i Vijeća1a].
__________________
1a Uredba ...... Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara
Amandman 91
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio
Financijskom intervencijom Unije u okviru posebnog cilja br. 4 Napredne digitalne vještine podupire se razvoj naprednih digitalnih vještina u područjima koja se podupiru ovim programom i time pridonosi povećanju europske kadrovske baze, poticanju veće profesionalnosti, osobito u pogledu računalstva visokih performansi, analitike velikih podataka, kibersigurnosti, tehnologija distribuirane glavne knjige, robotike i umjetne inteligencije. Financijskom intervencijom nastoje se postići sljedeći operativni ciljevi:
Financijskom intervencijom Unije u okviru posebnog cilja br. 4 Napredne digitalne vještine podupire se razvoj naprednih digitalnih vještina u područjima koja se podupiru ovim programom i time pridonosi povećanju kadrovske baze Unije, smanjenju digitalnog jaza, poticanju veće profesionalnosti s uravnoteženom zastupljenosti spolova, osobito u pogledu računalstva visokih performansi, analitike velikih podataka, kibersigurnosti, tehnologija distribuirane glavne knjige, robotike, računalstva u oblaku, komunikacijskih sustava i mreža, stručnosti u području zaštite podataka, umjetne inteligencije. Kako bi se potaknulo i poboljšalo tržište rada te specijalizacija u području digitalnih tehnologija i aplikacija, financijskom intervencijom nastoje se postići sljedeći operativni ciljevi:
Amandman 92
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – točka a
(a)  pružanje potpore osmišljavanju i izvedbi dugotrajnog osposobljavanja i tečajeva za studente, IT profesionalce i radnu snagu;
(a)  pružanje potpore osmišljavanju i izvedbi visokokvalitetnih dugotrajnih tečajeva osposobljavanja, uključujući kombinirano učenje za studente, profesore, edukatore, IT profesionalce, istraživače i radnu snagu, uključujući javne službenike, u suradnji sa školama, sveučilištima i istraživačkim centrima;
Amandman 93
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – točka b
(b)  pružanje potpore osmišljavanju i izvedbi kratkotrajnog osposobljavanja i tečajeva za poduzetnike, voditelje malih poduzeća i radnu snagu;
(b)  pružanje potpore osmišljavanju i izvedbi visokokvalitetnog kratkotrajnog osposobljavanja i tečajeva, uključujući kombinirano učenje za poduzetnike, voditelje malih poduzeća i novoosnovanih poduzeća, i radnu snagu, uključujući samozaposlene osobe i javne službenike;
Amandman 94
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – točka c
(c)  pružanje potpore za osposobljavanje na radnom mjestu i pripravništvo za studente, mlade poduzetnike i osobe s visokoškolskom diplomom.
(c)  pružanje potpore za visokokvalitetno osposobljavanje na radnom mjestu, uključujući kombinirano učenje, i pripravništvo za studente, mlade poduzetnike i osobe s visokoškolskom diplomom.
Amandman 95
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1.a (novi)
Djelovanje u okviru posebnog cilja br. 4 Napredne digitalne vještine ponajprije se provodi izravnim upravljanjem Europske komisije. Europski digitalnoinovacijski centri mogu poticati mogućnosti osposobljavanja, savjetovati poduzeća i surađivati s odgovarajućim centrima za kompetencije kako bi se osigurala najšira zemljopisna pokrivenost u Uniji.
Amandman 96
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1. – uvodni dio
Financijskom intervencijom Unije u okviru posebnog cilja br. 5 Uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost moraju se postići sljedeći operativni ciljevi:
Financijskom intervencijom Unije u okviru posebnog cilja br. 5 Uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost moraju se postići sljedeći operativni ciljevi koji nadopunjavaju djelovanje u području digitalne infrastrukture i istodobno smanjuju digitalni jaz:
Amandman 97
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1. – točka a
(a)  osiguravanje da javni sektor i područja od javnog interesa, kao što su zdravlje i skrb, obrazovanje, pravosuđe, promet, energetika, okoliš, kulturni i kreativni sektori, mogu upotrebljavati najnovije digitalne tehnologije, osobito računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju i kibersigurnost te imati pristup njima;
(a)  osiguravanje da javni sektor i područja od javnog interesa, kao što su zdravlje i skrb, obrazovanje, pravosuđe, promet, komunikacije, energetika, okoliš, kulturni i kreativni sektori te poduzeća s poslovnim nastanom u Uniji mogu učinkovito upotrebljavati najnovije digitalne tehnologije, i s pomoću osposobljavanja raspolagati potrebnim vještinama za njihovu upotrebu, osobito računalstvo visokih performansi, jezičnu tehnologiju, umjetnu inteligenciju i kibersigurnost te imati pristup njima;
Amandman 98
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1. – točka b
(b)  uvođenje, rad i održavanje transeuropskih interoperabilnih infrastruktura za digitalne usluge (uključujući povezane usluge) kao nadopuna nacionalnim i regionalnim aktivnostima;
(b)  uvođenje, rad i održavanje transeuropskih interoperabilnih najnovijih infrastruktura za digitalne usluge diljem Unije (uključujući povezane usluge) kao nadopuna nacionalnim i regionalnim aktivnostima;
Amandman 99
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1. – točka c
(c)  olakšavanje razvoja, ažuriranja i uporabe rješenja i okvira od strane europskih javnih uprava, poduzeća i građana, uključujući ponovnu uporabu interoperabilnih rješenja i okvira;
(c)  olakšavanje razvoja, ažuriranja i uporabe rješenja i okvira od strane europskih javnih uprava, poduzeća i građana, uključujući otvoreni kod i ponovnu uporabu interoperabilnih rješenja i okvira;
Amandman 100
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1. – točka d
(d)  pružanje pristupa za javne uprave testiranju i pokusnom izvođenju digitalnih tehnologija, uključujući njihovu prekograničnu uporabu;
(d)  pružanje pristupa za javne uprave testiranju, pokusnom izvođenju i širenju digitalnih tehnologija, uključujući njihovu prekograničnu uporabu;
Amandman 101
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1. – točka e
(e)  podupiranje prihvaćanja naprednih digitalnih i povezanih tehnologija, uključujući osobito računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju, kibersigurnost i buduće nove tehnologije od strane industrije Unije, konkretno MSP-ova;
(e)  podupiranje prihvaćanja naprednih digitalnih i povezanih tehnologija, uključujući osobito računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju, tehnologije distribuirane glavne knjige, kibersigurnost, zaštitu podataka, računalstvo u oblaku i upravljanje informacijama i buduće nove tehnologije od strane industrije Unije, konkretno MSP-ova i novoosnovanih poduzeća;
Amandman 102
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1. – točka f
(f)  podupiranje osmišljavanja, testiranja, provedbe i uvođenja interoperabilnih digitalnih rješenja za javne usluge na razini EU-a isporučene preko platforme s ponovno upotrebljivim rješenjima utemeljenima na podacima, poticanje inovacija i uspostava zajedničkih okvira kako bi se omogućio puni potencijal usluga javnih uprava za europske građane i poduzeća;
(f)  podupiranje osmišljavanja, održavanja, testiranja, provedbe i uvođenja interoperabilnih digitalnih rješenja za javne usluge na razini EU-a isporučene preko platforme s ponovno upotrebljivim rješenjima utemeljenima na podacima, poticanje inovacija i uspostava zajedničkih okvira kako bi se omogućio puni potencijal usluga javnih uprava za europske građane i poduzeća;
Amandman 103
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1. – točka g
(g)  osiguravanje kontinuiranog kapaciteta na razini Unije za promatranje i analizu digitalnih trendova koji se brzo mijenjaju te prilagodbu njima, kao i dijeljenje i uključivanje najboljih praksi;
(g)  osiguravanje kontinuiranog kapaciteta na razini Unije za upravljanje digitalnim razvojem, uz promatranje i analizu digitalnih trendova koji se brzo mijenjaju te prilagodbu njima, kao i dijeljenje i uključivanje najboljih praksi te olakšavanje uzajamnog obogaćivanja između različitih nacionalnih inicijativa, što dovodi do razvoja digitalnog društva zahvaljujući stalnoj suradnji među svim uključenim akterima na razini EU-a;
Amandman 104
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1. – točka h
(h)  podupiranje suradnje usmjerene na postizanje europskog ekosustava za pouzdane infrastrukture s pomoću usluga i aplikacija distribuirane glavne knjige, uključujući potporu za interoperabilnost i standardizaciju te poticanje uvođenja prekograničnih aplikacija EU-a;
(h)  podupiranje suradnje usmjerene na postizanje europskog ekosustava za pouzdane infrastrukture, među ostalim s pomoću usluga i aplikacija distribuirane glavne knjige, uključujući potporu za interoperabilnost i standardizaciju te poticanje uvođenja prekograničnih aplikacija EU-a na temelju integrirane sigurnosti i privatnosti, čime se jamče zaštita podataka i sigurnost potrošača;
Amandman 105
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.a (novi)
Djelovanja u okviru posebnog cilja br. 5 Uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost provode se ponajprije izravnim upravljanjem Europske komisije. Europski digitalnoinovacijski centri i centri za kompetencije mogu olakšati provedbu tih mjera.
Amandman 106
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1.
1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi 9 194 000 000 EUR u tekućim cijenama.
1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi 8 192 391 000 EUR u cijenama iz 2018. (9 194 000 000 EUR u tekućim cijenama).
Amandman 107
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2. – točka a
(a)  do 2 698 240 000 EUR za posebni cilj br. 1, Računalstvo visokih performansi
(a)  do 2 404 289 438 EUR u cijenama iz 2018. (2 698 240 000 EUR u tekućim cijenama) za posebni cilj br. 1, Računalstvo visokih performansi
Amandman 108
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2. – točka b
(b)  do 2 498 369 000 EUR za posebni cilj br. 2, Umjetna inteligencija
(b)  do 2 226 192 703 EUR u cijenama iz 2018. (2 498 369 000 EUR u tekućim cijenama) za posebni cilj br. 2, Umjetna inteligencija
Amandman 109
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2. – točka c
(c)  do 1 998 696 000 EUR za posebni cilj br. 3, Kibersigurnost i povjerenje
(c)  do 1 780 954 875 EUR u cijenama iz 2018. (1 998 696 000 EUR u tekućim cijenama) za posebni cilj br. 3, Kibersigurnost i povjerenje
Amandman 110
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2. – točka d
(d)  do 699 543 000 EUR za posebni cilj br. 4, Napredne digitalne vještine
(d)  do 623 333 672 EUR u cijenama iz 2018. (699 543 000 EUR u tekućim cijenama) za posebni cilj br. 4, Napredne digitalne vještine
Amandman 111
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2. – točka e
(e)  do 1 299 152 000 EUR za posebni cilj br. 5., Uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost
(e)  do 1 157 620 312 EUR u cijenama iz 2018. (1 299 152 000 EUR u tekućim cijenama) za posebni cilj br. 5, Uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost
Amandman 112
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 5.
5.  Sredstva dodijeljena državama članicama na temelju podijeljenog upravljanja mogu se, na njihov zahtjev, prenijeti u Program. Komisija ta sredstva izvršava u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (a) Financijske uredbe ili neizravno u skladu s točkom (c) tog članka. Ako je moguće, ta će se sredstva upotrebljavati u korist predmetne države članice.
5.  Sredstva dodijeljena državama članicama na temelju podijeljenog upravljanja mogu se, na njihov zahtjev, prenijeti u Program. Komisija ta sredstva izvršava u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (a) Financijske uredbe ili neizravno u skladu s točkom (c) tog članka. Ako je moguće, ta će se sredstva u najvećoj mogućoj mjeri upotrebljavati u korist predmetne države članice.
Amandman 113
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1. – uvodni dio
Program je otvoren:
Briše se.
Amandman 114
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1. – točka 1.
1.  članicama Europskog udruženja za slobodnu trgovinu koje su članice Europskog gospodarskog prostora, u skladu s uvjetima utvrđenima u Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru;
1.  Program je otvoren članicama Europskog udruženja za slobodnu trgovinu koje su članice Europskog gospodarskog prostora, u skladu s uvjetima utvrđenima u Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru;
Amandman 115
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1. – točka 2.
2.  zemljama pristupnicama, zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatima u skladu s općim načelima i općim uvjetima njihova sudjelovanja u programima Unije uspostavljenima u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Vijeća o pridruživanju ili sličnim ugovorima te u skladu s posebnim uvjetima utvrđenima u sporazumima između Unije i tih zemalja;
2.  Potpuno ili djelomično pridruživanje programu trećih zemalja koje nisu navedene u stavku 1. temelji se na procjeni posebnih ciljeva na temelju pojedinačnog slučaja, u skladu s uvjetima utvrđenima u posebnom sporazumu koji obuhvaća sudjelovanje trećih zemalja u bilo kojem programu Unije, pod uvjetom da se tim posebnim sporazumom potpuno poštuju sljedeći kriteriji:
–  sudjelovanje trećih zemlja u interesu je Unije;
–  sudjelovanje pridonosi ostvarenju ciljeva utvrđenih u članku 3;
–  sudjelovanje ne izaziva zabrinutost u području sigurnosti i njime se potpuno poštuju relevantni sigurnosni zahtjevi utvrđeni u članku 12;
–  sporazumom se jamči pravedna ravnoteža u pogledu doprinosa treće zemlje i koristi koje ostvaruje sudjelovanjem u programima Unije;
–  sporazumom se utvrđuju uvjeti sudjelovanja u programima, uključujući obračun financijskih doprinosa pojedinačnim programima i administrativnih troškova tih programa. Ti se doprinosi smatraju namjenskim prihodom u skladu s člankom [21. stavkom 5.] [nove Financijske uredbe];
–  sporazumom se trećoj zemlji ne dodjeljuje ovlast za odlučivanje o programu;
–  sporazumom se jamči da Unija ima pravo osigurati dobro financijsko upravljanje i štititi svoje financijske interese.
Amandman 116
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1. – točka 2.a (nova)
2 a.  Prilikom pripreme programa rada Europska komisija ili druga relevantna provedbena tijela na temelju pojedinačnog slučaja procjenjuju jesu li ispunjeni uvjeti utvrđeni u sporazumu iz stavka 2. za djelovanje uključeno u programe rada.
Amandman 117
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1. – točka 3.
3.  zemljama na koje se odnosi europska politika susjedstva u skladu s općim načelima i općim uvjetima sudjelovanja tih zemalja u programima Unije uspostavljenima u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Vijeća o pridruživanju ili sličnim ugovorima te u skladu s posebnim uvjetima utvrđenima u sporazumima između Unije i tih zemalja;
Briše se.
Amandman 118
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1. – točka 4.
4.  trećim zemljama u skladu s uvjetima utvrđenima u posebnom sporazumu o sudjelovanju određene treće zemlje u bilo kojem Unijinu programu ako se tim sporazumom
Briše se.
—  jamči pravedna ravnoteža u smislu doprinosa te treće zemlje i koristi koje ostvaruje sudjelovanjem u programima Unije,
—  utvrđuju uvjeti sudjelovanja u programima, uključujući obračun financijskih doprinosa pojedinačnim programima i administrativnih troškova tih programa. Ti se doprinosi smatraju namjenskim prihodom u skladu s člankom [21. stavkom 5]. [nove Financijske uredbe];
—  trećoj zemlji ne dodjeljuje ovlast za odlučivanje o programu,
—  jamči da Unija ima pravo osigurati dobro financijsko upravljanje i štititi svoje financijske interese.
Amandman 119
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 2.
2.  Suradnja s trećim zemljama i organizacijama spomenutima u stavku 1. u okviru posebnog cilja br. 3 Kibersigurnost i povjerenje podliježe članku [12].
2.  Suradnja s trećim zemljama i organizacijama spomenutima u stavku 1. u okviru posebnih ciljeva br. 1 Računalstvo visokih performansi, br. 2 Umjetna inteligencija i br. 3 Kibersigurnost i povjerenje podliježe članku [12].
Amandman 120
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 5.
5.  Programom rada može se predvidjeti i da sudjelovanje pravnih subjekata s poslovnim nastanom u pridruženim zemljama i pravnih subjekata s poslovnim nastanom u EU-u, ali pod kontrolom iz trećih zemalja u svim ili nekim djelovanjima u okviru posebnog cilja br. 3 nije prihvatljivo zbog sigurnosnih razloga. U takvim slučajevima pozivi na podnošenje prijedloga i pozivi na podnošenje ponuda ograničeni su na subjekte s poslovnim nastanom u državama članicama ili za koje se smatra da ondje imaju poslovni nastan te na one koji su pod kontrolom država članica i/ili državljana država članica.
5.  Programom rada može se predvidjeti i da sudjelovanje pravnih subjekata s poslovnim nastanom u pridruženim zemljama i pravnih subjekata s poslovnim nastanom u EU-u, ali pod kontrolom iz trećih zemalja u svim ili nekim djelovanjima u okviru posebnih ciljeva br. 1, 2 i 3 nije prihvatljivo zbog strateških i sigurnosnih razloga. U takvim slučajevima pozivi na podnošenje prijedloga i pozivi na podnošenje ponuda ograničeni su na subjekte s poslovnim nastanom u državama članicama ili za koje se smatra da ondje imaju poslovni nastan te na one koji su pod kontrolom država članica i/ili državljana država članica.
Amandman 121
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 5.a (novi)
5 a.  Mjere koje uključuju prijenos tehnologije izvan Unije nisu dopuštene. Kako bi zajamčilo postizanje dugoročnih strateških sigurnosnih ciljeva, provodi se evaluacija prilika za sudjelovanje subjekata čiji je glavni poslovni nastan izvan Unije.
Amandman 122
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 5.b (novi)
5 b.  Komisija ili tijelo za financiranje mogu, prema potrebi, provesti sigurnosne provjere te se djelovanja koja nisu usklađena sa sigurnosnim pravilima mogu u bilo kojem trenutku isključiti ili ukinuti.
Amandman 123
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1.
1.  Provedba Programa osmišljena je tako da omogućuje sinergiju, kako je detaljnije opisano u Prilogu III., s drugim Unijinim programima financiranja, osobito putem režima za komplementarno financiranje iz programa EU-a gdje to dozvoljavaju načini upravljanja; bilo jedno nakon drugoga, na izmjenjujući način ili putem kombinacije sredstava, uključujući za zajedničko financiranje djelovanja.
1.  Provedba Programa osmišljena je tako da omogućuje sinergiju, kako je detaljnije opisano u Prilogu III., s drugim Unijinim programima financiranja, osobito putem režima za komplementarno financiranje iz programa EU-a gdje to dozvoljavaju načini upravljanja; bilo jedno nakon drugoga, na izmjenjujući način ili putem kombinacije sredstava, uključujući za zajedničko financiranje djelovanja. Komisija osigurava da pri iskorištavanju Programa koji je komplementaran s drugim europskim programima financiranja, posebice ESIF-om, Europskim fondom za regionalni razvoj (EFRR), programom Obzor Europa i Instrumentom za povezivanje Europe (CEF-2), programima investEU i Erasmus, Europskim poljoprivrednim fondom za regionalni razvoj (EAFRD) ostvarivanje posebnih ciljeva od br. 1 do 5 nije otežano.
Komisija ispituje mogućnosti poboljšanja učinkovitosti svih programa koji pružaju sredstva u području digitalizacije.
Amandman 124
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 2.
2.  Uspostavljaju se prikladni mehanizmi koordinacije među relevantnim tijelima i odgovarajući alati za praćenje kako bi se sustavno omogućila sinergija između Programa i svih relevantnih financijskih instrumenata EU-a. Režimi pridonose izbjegavanju dupliciranja i maksimalnom povećanju učinka rashoda.
2.  Uspostavljaju se prikladni mehanizmi koordinacije među relevantnim tijelima i između tijela i Europske komisije te odgovarajući alati za praćenje kako bi se sustavno omogućila sinergija između Programa i svih relevantnih financijskih instrumenata EU-a. Režimi pridonose izbjegavanju dupliciranja i maksimalnom povećanju učinka rashoda.
Amandman 125
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 2.
2.  Programom se može omogućiti financiranje u bilo kojem obliku navedenom u Financijskoj uredbi, prije svega uključujući javnu nabavu kao primarni oblik i nagrade. Njime se može omogućiti financiranje i u obliku financijskih instrumenata u okviru operacija mješovitog financiranja.
2.  Programom se može omogućiti financiranje u bilo kojem obliku navedenom u Financijskoj uredbi, prije svega uključujući javnu nabavu Komisije ili tijela za financiranje, korisnika bespovratnih sredstava pojedinačno ili zajednički kao primarni oblik djelovanja i nagrade. Javnom nabavom se u okviru istog postupka može omogućiti dodjeljivanje višestrukih ugovora i mogu odrediti uvjeti mjesta izvršenja, u skladu s relevantnim međunarodnim ugovorima o javnoj nabavi. Programom se može omogućiti financiranje i u obliku financijskih instrumenata u okviru operacija mješovitog financiranja.
Amandman 126
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 1.
Program se može provoditi putem europskih partnerstava. To naročito može uključivati doprinose postojećim ili novim javno-privatnim partnerstvima u obliku zajedničkih poduzeća osnovanih na temelju članka 187. UFEU-a. Za te doprinose primjenjuju se odredbe povezane s europskim partnerstvima na temelju [Uredbe o Obzoru Europa, upućivanje će se dodati].
Program se može provoditi putem europskih partnerstava koje su Komisija i države članice dogovorile u okviru postupka strateškog programiranja. To naročito može uključivati doprinose postojećim ili novim javno-privatnim partnerstvima u obliku zajedničkih poduzeća osnovanih na temelju članka 187. UFEU-a. Za te doprinose primjenjuju se odredbe povezane s europskim partnerstvima na temelju [Uredbe o Obzoru Europa, upućivanje će se dodati].
Amandman 127
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 1.a (novi)
Europska partnerstva:
(a)  uspostavljaju se u slučajevima u kojima mogu djelotvornije ostvariti ciljeve programa Digitalna Europa nego samostalno djelovanje Unije;
(b)  pridržavaju se načela dodane vrijednosti Unije, transparentnosti, otvorenosti, učinka, učinka poluge, dugoročne financijske obveze svih uključenih strana, fleksibilnosti, usklađenosti i komplementarnosti s inicijativama Unije te lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim inicijativama;
(c)  vremenski su ograničena i uključuju uvjete za postupno ukidanje financiranja Programa.
Amandman 128
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 1.b (novi)
Odredbe i kriteriji za njihov odabir, provedbu, praćenje, evaluaciju i postupno ukidanje utvrđeni su u (upućivanje će biti dodano naknadno).
Amandman 129
Prijedlog uredbe
Članak 16. – naslov
Digitalnoinovacijski centri
Europski digitalnoinovacijski centri
Amandman 130
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 1.
1.  Tijekom prve godine provedbe Programa uspostavlja se početna mreža digitalnoinovacijskih centara.
1.  Tijekom prve godine provedbe Programa uspostavlja se početna mreža europskih digitalnoinovacijskih centara na postojećoj infrastrukturi i u svakoj od država članica uspostavlja se barem jedan europski digitalnoinovacijski centar.
Amandman 131
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2. – uvodni dio
2.  Za potrebe uspostave mreže iz stavka 1. svaka država članica imenuje subjekte kandidate s pomoću otvorenog i konkurentnog postupka na temelju sljedećih kriterija:
2.  Za potrebe uspostave mreže iz stavka 1. svaka država članica imenuje subjekte kandidate s pomoću otvorenog, transparentnog, uključivog i konkurentnog postupka na temelju sljedećih kriterija:
Amandman 132
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2. – točka a
(a)  odgovarajućih kompetencija povezanih s funkcijama digitalnoinovacijskih centara;
(a)  odgovarajućih kompetencija povezanih s funkcijama europskih digitalnoinovacijskih centara;
Amandman 133
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2. – točka b
(b)  odgovarajućeg upravljačkog kapaciteta, osoblja i infrastrukture;
(b)  odgovarajućeg upravljačkog kapaciteta, osoblja, infrastrukture i vještina;
Amandman 134
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2. – točka da (nova)
(d a)  dokazane suradnje s privatnim sektorom radi jamčenja tržišne relevantnosti intervencija u okviru posebnih ciljeva od br. 1 do 5;
Amandman 135
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2. – točka db (nova)
(d b)  poveznica s postojećim centrima za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju koji su osnovani u okviru programa Obzor 2020., centra EUinvest i Europske poduzetničke mreže;
Amandman 136
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2.a (novi)
2 a.  Detaljni uvjeti koje je potrebno zadovoljiti kako bi se neki subjekt odredio kao „digitalnoinovacijski centar” i zadatci koje je potrebno izvršiti usklađuju se i pravodobno objavljuju kako bi se omogućila odgovarajuća priprema i provedba mjera.
Amandman 137
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 3. – uvodni dio
3.  Komisija donosi odluku o odabiru subjekata koji čine početnu mrežu. Te subjekte Komisija odabire među subjektima kandidatima koje su države članice odredile na temelju kriterija navedenih u stavku 2. i sljedećih dodatnih kriterija:
3.  Komisija donosi odluku o odabiru subjekata koji čine početnu mrežu. Te subjekte Komisija odabire i jasno određuje među subjektima kandidatima koje su države članice odredile na temelju kriterija navedenih u stavku 2. i sljedećih dodatnih kriterija:
Amandman 138
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 3. – točka b
(b)  potrebe da se početnom mrežom osigura pokrivenost potreba industrije i područja od javnog interesa te sveobuhvatna i uravnotežena zemljopisna pokrivenost.
(b)  potrebe da se početnom mrežom osigura pokrivenost potreba industrije i područja od javnog interesa te sveobuhvatna i uravnotežena zemljopisna pokrivenost radi bolje usklađenosti i pružanja doprinosa u otklanjanju jaza između kohezijskih zemalja i drugih država članica te smanjenja digitalnog jaza u odnosu na zemljopisni položaj.
Amandman 139
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 4.
4.  Dodatni digitalnoinovacijski centri odabiru se na temelju otvorenog i konkurentnog postupka na način kojim se osigurava najveća geografska pokrivenost širom Europe. Broj subjekata u mreži mora biti proporcionalan broju stanovnika određene države članice te mora postojati najmanje jedan digitalnoinovacijski centar po državi članici. Kako bi se pristupilo rješavanju specifičnih ograničenja s kojima se suočavaju najudaljenije regije EU-a, mogu se imenovati posebna tijela za odgovaranje na njihove potrebe.
4.  Dodatni europski digitalnoinovacijski centri odabiru se na temelju otvorenog, transparentnog i konkurentnog postupka na način kojim se osigurava najveća geografska pokrivenost širom Europe. Broj subjekata u mreži mora biti proporcionalan broju stanovnika određene države članice. Kako bi se pristupilo rješavanju specifičnih ograničenja s kojima se suočavaju najudaljenije regije EU-a, u tim se regijama mogu odabrati posebni inovacijski centri.
Amandman 140
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 5.
5.  Digitalnoinovacijski centri mogu primiti financijska sredstva u obliku bespovratnih sredstava.
5.  Europski digitalnoinovacijski centri jasno su identificirani posebnom oznakom i primaju financijska sredstva u obliku bespovratnih sredstava.
Amandman 141
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 6. – uvodni dio
6.  Digitalnoinovacijski centri koji primaju financijska sredstva uključeni su u provedbu Programa kako bi:
6.  Europski digitalnoinovacijski centri koji primaju financijska sredstva uključeni su u provedbu Programa kako bi:
Amandman 142
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 6. – točka a
(a)  pružali usluge digitalne transformacije, uključujući sredstva za testiranje i eksperimentiranje, usmjerene na MSP-ove i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, i u sektorima koji sporo prihvaćaju digitalne i povezane tehnologije;
(a)  pružali usluge digitalne transformacije i stručnost u području tehnologija, uključujući sredstva za testiranje i eksperimentiranje, usmjerene na novoosnovana poduzeća, MSP-ove i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, i u sektorima koji sporo prihvaćaju digitalne i povezane tehnologije;
Amandman 143
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 6. – točka aa (nova)
(a a)  podupirali tvrtke, posebno MSP-ove i novoosnovana poduzeća, organizacije i javne uprave kako bi uporabom novih tehnologija koje su obuhvaćene Programom postali konkurentniji i poboljšali svoje poslovne modele;
Amandman 144
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 6. – točka b
(b)  prenosili stručno znanje i iskustva između regija, osobito umrežavanjem MSP-ova i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije s poslovnim nastanom u jednoj regiji s digitalnoinovacijskim centrima s poslovnim nastanom u drugim regijama koji su najprimjereniji za pružanje relevantnih usluga;
(b)  prenosili stručno znanje i iskustva između regija, osobito umrežavanjem MSP-ova, novoosnovanih poduzeća i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije s poslovnim nastanom u jednoj regiji s europskim digitalnoinovacijskim centrima s poslovnim nastanom u drugim regijama koji su najprimjereniji za pružanje relevantnih usluga; poticali razmjenu vještina, zajedničkih inicijativa i dobrih praksi;
Amandman 145
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 6. – točka c
(c)  pružali tematske usluge, uključujući usluge povezane s umjetnom inteligencijom, računalstvom visokih performansi te kibersigurnošću i povjerenjem upravama, organizacijama javnog sektora, MSP-ovima i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije. Pojedinačni digitalnoinovacijski centri mogu se specijalizirati za posebne tematske usluge i ne moraju pružati sve tematske usluge navedene u ovom stavku;
(c)  pružali tematske usluge, uključujući usluge povezane s umjetnom inteligencijom, računalstvom visokih performansi te kibersigurnošću i povjerenjem upravama, organizacijama javnog sektora, MSP-ovima, poduzećima srednje tržišne kapitalizacije i novoosnovanim poduzećima. Pojedinačni europski digitalnoinovacijski centri mogu se specijalizirati za posebne tematske usluge i ne moraju pružati sve tematske usluge navedene u ovom stavku;
Amandman 146
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 6.a (novi)
6 a.  Europski digitalnoinovacijski centri također mogu surađivati s Europskim institutom za inovacije i tehnologiju, osobito institutom EIT Digital, kao i s digitalnoinovacijskim centrima osnovanima u okviru programa Obzor 2020.
Amandman 147
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 6.b (novi)
6 b.  Europski digitalnoinovacijski centri mogu provoditi aktivnosti digitalnoinovacijskih centara uspostavljenih u okviru okvirnih programa za istraživanja i inovacije, uključujući inovacijske centre instituta EIT Digital.
Amandman 148
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1.
1.  Samo djelovanja kojima se pridonosi ostvarenju ciljeva navedenih u članku [3]. i člancima od [4]. do [8]. prihvatljiva su za financiranje.
1.  Samo djelovanja kojima se pridonosi ostvarenju ciljeva navedenih u članku [3]. i člancima od [4]. do [8]. prihvatljiva su za financiranje u skladu s općim ciljevima iz Priloga I.
Amandman 149
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2. – točka a – podtočka ii.
ii.  trećim zemljama pridruženima Programu;
ii.  trećim zemljama pridruženima Programu u skladu s člancima 10. i 12.;
Amandman 150
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 3.
3.  Pravni subjekti osnovani u trećoj zemlji koja nije pridružena Programu iznimno su prihvatljivi za sudjelovanje u posebnim djelovanjima ako je to nužno radi ostvarenja ciljeva Programa.
3.  Pravni subjekti osnovani u trećoj zemlji koja nije pridružena Programu iznimno su prihvatljivi za sudjelovanje u posebnim djelovanjima ako je to nužno radi ostvarenja ciljeva Programa i ako to ne podrazumijeva dodatne sigurnosne rizike za Uniju i ne dovodi u pitanje njezinu stratešku autonomiju.
Amandman 151
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 4.
4.  Fizičke osobe nisu prihvatljive, osim za bespovratna sredstva dodijeljena u okviru Posebnog cilja br. 4 Napredne digitalne vještine.
4.  Fizičke osobe mogle bi biti prihvatljive za bespovratna sredstva dodijeljena u okviru Posebnog cilja br. 4 Napredne digitalne vještine. Državljani trećih zemalja mogli bi biti prihvatljivi ako borave u Uniji.
Amandman 152
Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 1.
Bespovratna sredstva u okviru Programa dodjeljuju se te se njima upravlja u skladu s glavom VIII. Financijske uredbe.
Bespovratna sredstva u okviru Programa dodjeljuju se te se njima upravlja u skladu s glavom VIII. Financijske uredbe i mogu pokrivati do 100 % prihvatljivih troškova iz odgovarajuće opravdanih razloga, ne dovodeći u pitanje načelo sufinanciranja; i u skladu sa specifikacijama u okviru svakog cilja.
Amandman 153
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Kriteriji za dodjelu definiraju se u programima rada i pozivima na podnošenje prijedloga, uzimajući u obzir barem sljedeće elemente:
1.  Kriteriji za dodjelu definiraju se u programima rada i pozivima na podnošenje prijedloga, uzimajući u obzir najmanje sljedeće elemente:
Amandman 154
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka e
(e)  ako je primjenjivo, gospodarski i društveni utjecaj, utjecaj na klimu i okoliš te dostupnost;
(e)  ako je primjenjivo, gospodarski utjecaj, utjecaj na klimu i okoliš i društveni utjecaj, osobito promicanje dostupnosti i jednakih obrazovnih i profesionalnih prilika;
Amandman 155
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka g
(g)  ako je primjenjivo, uravnoteženu geografsku raspodjelu u cijeloj Uniji, uključujući najudaljenije regije;
(g)  ako je primjenjivo, uravnoteženu geografsku raspodjelu u cijeloj Uniji, uključujući najudaljenije regije i prekomorske zemlje i područja;
Amandman 156
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka ha (nova)
(h a)  ako je primjenjivo, slobodu ponovne uporabe i prilagodbe rezultata projekata;
Amandman 157
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 1. – točka hb (nova)
(h b)  ako je primjenjivo, javni interes;
Amandman 158
Prijedlog uredbe
Članak 20. – točka 1. – podtočka hc (nova)
(h c)  ako je primjenjivo, smanjenje digitalnog jaza među regijama, građanima ili poduzećima.
Amandman 159
Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 1.
Operacije mješovitog financiranja donesene na temelju ovog Programa provode se u skladu s [Uredbom o fondu InvestEU] i glavom X. Financijske uredbe.
Operacije mješovitog financiranja donesene na temelju ovog Programa provode se u skladu s [Uredbom o fondu InvestEU] i glavom X. Financijske uredbe. Iznos potrošnje u okviru ovog programa koji će se stopiti s financijskim instrumentom bespovratan je.
Amandman 160
Prijedlog uredbe
Članak 22. – stavak 2.a (novi)
2 a.  Ako su djelovanju već dodijeljeni doprinosi ili je djelovanje već primilo doprinose u okviru drugog programa Unije ili potporu iz fonda EU-a, taj doprinos ili ta potpora navode se u prijavi za doprinos u okviru Programa.
Amandman 161
Prijedlog uredbe
Članak 23. – stavak 3.
3.  Prvi višegodišnji program rada usredotočen je na aktivnosti utvrđene u Prilogu i njime se osigurava da se djelovanjima koja se njime podupiru ne istiskuje privatno financiranje. Naknadni programi rada mogu uključivati aktivnosti koje nisu utvrđene u Prilogu pod uvjetom da su u skladu s ciljevima ove Uredbe, kako je utvrđeno u člancima [4.–8].
3.  Programi rada usredotočeni su na aktivnosti utvrđene u Prilogu I. i njima se osigurava da se djelovanjima koja se njima podupiru ne istiskuje privatno financiranje.
Amandman 162
Prijedlog uredbe
Članak 23. – stavak 3.a (novi)
3 a.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 27. za izmjenu Priloga I. kako bi se djelovanja koja su u njemu utvrđena preispitala i dopunila u skladu s ciljevima ove Uredbe kako je utvrđeno u člancima od 4. do 8.
Amandman 163
Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 1.
1.  Pokazatelji za praćenje provedbe i napretka Programa u ostvarivanju općih i posebnih ciljeva utvrđenih u članku 3. navedeni su u prilogu II.
1.  Mjerljivi pokazatelji za praćenje provedbe i napretka Programa u ostvarivanju općih i posebnih ciljeva utvrđenih u članku 3. navedeni su u Prilogu II.
Amandman 164
Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 1.a (novi)
1 a.  Komisija utvrđuje metodologiju za osiguravanje mjerljivih pokazatelja za točnu procjenu napretka u ostvarivanju općih ciljeva iz članka 3. stavka 1. Na temelju te metodologije Komisija dopunjava Prilog III. najkasnije do 1. siječnja 2021.
Amandman 165
Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 2.
2.  Kako bi osigurala djelotvornu procjenu napretka Programa prema ostvarivanju ciljeva, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 27. radi izmjena Priloga II. kako bi se revidirali ili dopunili pokazatelji ako je to potrebno i kako bi se ova Uredba dopunila odredbama o uspostavi okvira za praćenje i evaluaciju.
2.  Kako bi osigurala djelotvornu procjenu napretka Programa prema ostvarivanju ciljeva, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 27. radi izmjena Priloga II. kako bi se revidirali ili dopunili mjerljivi pokazatelji ako je to potrebno i kako bi se ova Uredba dopunila odredbama o uspostavi okvira za praćenje i evaluaciju.
Amandman 166
Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 3.
3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se podaci za praćenje provedbe programa i rezultati prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tom cilju uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije i države članice.
3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da su podaci za praćenje provedbe programa i rezultati prikladni za detaljnu analizu postignutog napretka i teškoća do kojih je došlo te da se prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tom cilju uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije i države članice.
Amandman 167
Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 4.
4.  Službeni statistički podaci EU-a kao što su redovita statistička istraživanja o IKT-u moraju se maksimalno iskoristiti. Nacionalni zavodi za statistiku konzultiraju se i uključuju zajedno s Eurostatom u početno osmišljavanje i kasniji razvoj statističkih pokazatelja koji se upotrebljavaju za praćenje provedbe programa i napredak postignut u pogledu digitalne transformacije.
4.  Službeni statistički podaci EU-a kao što su redovita statistička istraživanja o IKT-u moraju se iskoristiti na najučinkovitiji mogući način, kao i prikupljanje skupova podataka DESI u okviru NUTS-2 kako bi se odgovorilo na nedostatak regionalnih podataka povezanih s programom Digitalna Europa. Nacionalni zavodi za statistiku konzultiraju se i uključuju zajedno s Eurostatom u početno osmišljavanje i kasniji razvoj statističkih pokazatelja koji se upotrebljavaju za praćenje provedbe programa i napredak postignut u pogledu digitalne transformacije.
Amandman 168
Prijedlog uredbe
Članak 25. – naslov
Evaluacija
Evaluacija Programa
Amandman 169
Prijedlog uredbe
Članak 25. – stavak 1.
1.  Evaluacije se provode pravodobno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja.
1.  Komisija jamči redovito praćenje i vanjsku evaluaciju Programa, osobito na temelju sustava za izvješćivanje o uspješnosti iz članka 24. stavka 3. Evaluacijama se osigurava i kvalitativna procjena napretka u ostvarivanju općih ciljeva iz članka 3. stavka 1.
Amandman 170
Prijedlog uredbe
Članak 25. – stavak 2.
2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa.
2.  Osim redovitog praćenja Programa, Komisija donosi izvješće o privremenoj evaluaciji i podnosi ga Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija najkasnije 31. prosinca 2024. Privremena evaluacija predstavlja nalaze koji su potrebni za donošenje odluke o daljnjem djelovanju Programa nakon 2027. i njegovim ciljevima.
Privremena evaluacija podnosi se Europskom parlamentu.
Amandman 171
Prijedlog uredbe
Članak 25. – stavak 3.
3.  Na kraju provedbe Programa, a najkasnije četiri godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku [1]. Komisija provodi završnu evaluaciju Programa.
3.  Na temelju konačne vanjske i neovisne evaluacije, Komisija donosi izvješće o završnoj evaluaciji Programa, kojim se ocjenjuju njegovi dugoročni učinci i održivost.
Amandman 172
Prijedlog uredbe
Članak 25. – stavak 4.a (novi)
4a.  Komisija podnosi izvješće o završnoj evaluaciji iz stavka 3. Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija najkasnije 31. prosinca 2030.
Amandman 173
Prijedlog uredbe
Članak 25. – stavak 5.
5.  Komisija dostavlja zaključke evaluacija i svoje primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija.
Briše se.
Amandman 174
Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 4.
4.  Kao dio kontrolnog sustava strategija revizije može se temeljiti na financijskoj reviziji reprezentativnog uzorka rashoda. Taj se reprezentativni uzorak dopunjuje odabirom koji se temelji na procjeni rizika povezanih s rashodima.
4.  Kao dio kontrolnog sustava strategija revizije temelji se na financijskoj reviziji barem reprezentativnog uzorka rashoda. Taj se reprezentativni uzorak dopunjuje odabirom koji se temelji na procjeni rizika povezanih s rashodima.
Amandman 175
Prijedlog uredbe
Članak 27. – stavak 2.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 24. dodjeljuje se Komisiji s trajanjem do 31. prosinca 2028.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 23. i 24. dodjeljuje se Komisiji s trajanjem do 31. prosinca 2028.
Amandman 176
Prijedlog uredbe
Članak 27. – stavak 3.
3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 24. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 23. i 24. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
Amandman 177
Prijedlog uredbe
Članak 27. – stavak 6.
6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 24. stupa na snagu ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
6.  Delegirani akt donesen na temelju članaka 23. i 24. stupa na snagu ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
Amandman 178
Prijedlog uredbe
Članak 29. – stavak 1.
1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.
1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata) pružajući usklađene, istinite, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.
Amandman 179
Prijedlog uredbe
Članak 29. – stavak 2.
2.  Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja u pogledu Programa, djelovanja i rezultata. Financijski izvori dodijeljeni Programu također pridonose institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se odnose na ciljeve navedene u članku [3].
2.  Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja u pogledu Programa, djelovanja i rezultata. Također osigurava integrirane informacije, a potencijalnim podnositeljima zahtjeva pristup sredstvima EU-a za digitalni sektor. Financijski izvori dodijeljeni Programu također pridonose institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se odnose na ciljeve navedene u članku [3].
Amandman 180
Prijedlog uredbe
Prilog 1. – dio 1. – stavak 2. – točka 1.
1.  Zajednički okvir za javnu nabavu za integriranu mrežu vrhunskog računalstva visokih performansi koja uključuje infrastrukturu za eksaskalarna superračunala i podatke. Bit će dostupan na nekomercijalnoj osnovi javnim i privatnim korisnicima te za potrebe istraživanja financiranih javnim sredstvima.
1.  Zajednički okvir za javnu nabavu za integriranu mrežu vrhunskog računalstva visokih performansi koja uključuje infrastrukturu za eksaskalarna superračunala i podatke. Bit će dostupan svim poduzećima i javnim upravama te na nekomercijalnoj osnovi javnim i privatnim korisnicima te za potrebe istraživanja financiranih javnim sredstvima.
Amandman 181
Prijedlog uredbe
Prilog 1. – dio 1. – stavak 2. – točka 6.
6.  Uvođenje tehnologije odmah spremne za uporabu / operativne tehnologije: superračunala kao usluga proizašla iz istraživanja i inovacija radi izgradnje integriranog europskog ekosustava računalstva visokih performansi, koji obuhvaća sve segmente znanstvenog i industrijskog vrijednosnog lanca (hardver, softver, aplikacije, usluge, međupovezanost i napredne digitalne vještine).
6.  Uvođenje tehnologije odmah spremne za uporabu / operativne tehnologije: superračunala kao usluga proizašla iz istraživanja i inovacija, osobito nove tehnologije koje su već ostvarile ili trenutačno ostvaruju korist od financiranja Unije, radi izgradnje integriranog europskog ekosustava računalstva visokih performansi, koji obuhvaća sve segmente znanstvenog i industrijskog vrijednosnog lanca (hardver, softver, aplikacije, usluge, međupovezanost i napredne digitalne vještine).
Amandman 182
Prijedlog uredbe
Prilog 1. – dio 2. – stavak 1.
S pomoću Programa izgrađuju se i jačaju temeljni kapaciteti umjetne inteligencije u Europi, uključujući podatkovne resurse i repozitorije algoritama te ih se čini dostupnima svim poduzećima i javnim upravama, ali i jačaju i umrežavaju postojeća sredstva za testiranje umjetne inteligencije i eksperimentiranje s njome u državama članicama.
S pomoću Programa izgrađuju se i jačaju temeljni kapaciteti umjetne inteligencije i tehnologija distribuirane glavne knjige u Europi, uključujući podatkovne resurse i repozitorije algoritama te ih se čini dostupnima svim poduzećima i javnim upravama, ali i jačaju i umrežavaju postojeća sredstva za testiranje umjetne inteligencije i eksperimentiranje s njome u državama članicama.
Amandman 183
Prijedlog uredbe
Prilog 1. – dio 4. – stavak 1.
Programom se podupire jednostavan pristup naprednim digitalnim vještinama, osobito u području računalstva visokih performansi, umjetne inteligencije, distribuiranih glavnih knjiga (npr. ulančanih blokova) i kibersigurnosti za sadašnju i buduću radnu snagu pružanjem studentima, nedavno diplomiranima i postojećim radnicima, bez obzira na to gdje se nalaze, sredstava za stjecanje i razvoj tih vještina.
Programom se podupire jednostavan pristup naprednim digitalnim vještinama i pružanje prilika za osposobljavanje u tom području, osobito u području računalstva visokih performansi, umjetne inteligencije, distribuiranih glavnih knjiga (npr. ulančanih blokova) i kibersigurnosti za sadašnju i buduću radnu snagu pružanjem studentima, nedavno diplomiranima, građanima svih uzrasta kojima je potrebno stjecanje dodatnih vještina, tražiteljima zaposlenja i postojećim radnicima, bez obzira na to gdje se nalaze, sredstava za stjecanje i razvoj tih vještina.
Amandman 184
Prijedlog uredbe
Prilog 1. – dio 4. – stavak 2. – točka 1.
1.  Pristup osposobljavanju na radnom mjestu sudjelovanjem u pripravništvu u centrima za kompetencije i poduzećima koja upotrebljavaju napredne tehnologije.
1.  Pristup osposobljavanju na radnom mjestu i prilikama za kombinirano učenje sudjelovanjem u pripravništvu u centrima za kompetencije i poduzećima koja upotrebljavaju napredne tehnologije.
Amandman 185
Prijedlog uredbe
Prilog 1. – dio 4. – stavak 4.
Sve intervencije bit će osmišljene i provedene primarno putem digitalnoinovacijskih centara, kako je utvrđeno u članku 15.
Sve intervencije bit će osmišljene i provedene primarno putem digitalnoinovacijskih centara, kako je utvrđeno u članku 16.
Amandman 186
Prijedlog uredbe
Prilog 1. – dio 5. – pododjeljak I. – točka 1. – podtočka 1.2.
1.2.  Potpora osmišljavanju, pokusnom izvođenju, uvođenju, održavanju i promociji usklađenog ekosustava infrastrukture za prekogranične digitalne usluge te olakšavanje neometanih, sigurnih, interoperabilnih, višejezičnih prekograničnih ili međusektorskih rješenja s kraja na kraj i zajedničkih okvira unutar javne uprave. Bit će uključene i metodologije za procjenu učinka i koristi.
1.2.  Potpora osmišljavanju, pokusnom izvođenju, uvođenju, održavanju, širenju i promociji usklađenog ekosustava infrastrukture za prekogranične digitalne usluge te olakšavanje neometanih, sigurnih, interoperabilnih, višejezičnih prekograničnih ili međusektorskih rješenja s kraja na kraj i zajedničkih okvira unutar javne uprave. Bit će uključene i metodologije za procjenu učinka i koristi.
Amandman 187
Prijedlog uredbe
Prilog 1. – dio 5. – pododjeljak I. – točka 2. – podtočka 2.1.
2.1.  Osiguravanje da građani EU-a mogu sigurno i prekogranično pristupiti svojim osobnim zdravstvenim podacima, dijeliti ih, upotrebljavati i upravljati njima neovisno o svojoj lokaciji ili lokaciji podataka. Dovršenje infrastrukture za digitalne usluge e-zdravstva te njezino proširenje novim digitalnim uslugama, podupiranje uvođenja europskog formata za razmjenu elektroničkih zdravstvenih evidencija.
2.1.  Osiguravanje da građani EU-a mogu sigurno i prekogranično te na način kojim im se jamči privatnost pristupiti svojim osobnim zdravstvenim podacima, dijeliti ih, upotrebljavati i upravljati njima neovisno o svojoj lokaciji ili lokaciji podataka. Dovršenje infrastrukture za digitalne usluge e-zdravstva te njezino proširenje novim digitalnim uslugama, podupiranje uvođenja europskog formata za razmjenu elektroničkih zdravstvenih evidencija.
Amandman 188
Prijedlog uredbe
Prilog 1. – dio 5. – pododjeljak I. – točka 3.
3.  Pravosudni sustav: Omogućivanje neometane i sigurne prekogranične elektroničke komunikacije unutar pravosudnog sustava te između pravosudnog sustava i drugih nadležnih tijela u području građanskog i kaznenog pravosuđa. Poboljšanje pristupa pravosuđu i pravnim informacijama i postupcima za građane, poduzeća, pravosudne djelatnike i članove pravosudnog sustava s pomoću semantički interoperabilne međupovezanosti s nacionalnim bazama podataka i registrima te olakšavanjem izvansudskog rješavanja sporova preko interneta. Promicanje razvoja i provedbe inovativnih tehnologija za sudove i pravosudne djelatnike na temelju rješenja umjetne inteligencije za koje je vjerojatno da će pojednostavniti i ubrzati postupke (na primjer „pravne tehnološke” aplikacije).
3.  Pravosudni sustav: Omogućivanje neometane i sigurne prekogranične elektroničke komunikacije unutar pravosudnog sustava te između pravosudnog sustava i drugih nadležnih tijela u području građanskog i kaznenog pravosuđa. Poboljšanje pristupa pravosuđu i pravnim informacijama i postupcima za građane, poduzeća, pravosudne djelatnike i članove pravosudnog sustava s pomoću semantički interoperabilne međupovezanosti s bazama podataka i registrima te olakšavanjem izvansudskog rješavanja sporova preko interneta. Promicanje razvoja i provedbe inovativnih tehnologija za sudove i pravosudne djelatnike na temelju rješenja umjetne inteligencije za koje je vjerojatno da će pojednostavniti i ubrzati postupke (na primjer „pravne tehnološke” aplikacije).
Amandman 189
Prijedlog uredbe
Prilog 1. – dio 5. – pododjeljak I. – točka 4
4.  Promet, energija i okoliš: Uvođenje decentraliziranih rješenja i infrastruktura potrebnih za opsežne digitalne aplikacije kao što su pametni gradovi ili pametna ruralna područja za potporu prometnih, energetskih i okolišnih politika.
4.  Promet, energija i okoliš: Uvođenje decentraliziranih rješenja i infrastruktura potrebnih za opsežne digitalne aplikacije kao što su pametni gradovi, pametna ruralna područja ili najudaljenije regije za potporu prometnih, energetskih i okolišnih politika.
Amandman 190
Prijedlog uredbe
Prilog 1. – dio 5. – pododjeljak II. – naslov
II. Početne aktivnosti povezane s digitalizacijom industrije:
II. (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)
Amandman 191
Prijedlog uredbe
Prilog 2. – dio 2. – točka 2.2.
2.2.  Broj poduzeća i organizacija koje upotrebljavaju umjetnu inteligenciju
2.2.  Broj poduzeća i organizacija koje eksperimentiraju s umjetnom inteligencijom i ispituju je u suradnji s digitalnoinovacijskim centrima
Amandman 192
Prijedlog uredbe
Prilog 2. – dio 2. – točka 2.2.a (nova)
2.2a   Broj konkretnih primjena umjetne inteligencije koje se podupiru programom, a koje su trenutačno u postupku komercijalizacije.
Amandman 193
Prijedlog uredbe
Prilog 2. – dio 4. – točka 4.1.
4.1.  Broj osposobljenih i zaposlenih specijalista za IKT
4.1.  Broj osposobljenih i zaposlenih specijalista za IKT svake godine u Uniji
Amandman 194
Prijedlog uredbe
Prilog 2. – dio 4. – točka 4.2.
4.2.  Broj poduzeća koja imaju poteškoća u zapošljavanju specijalista za IKT
4.2.  Broj poduzeća koja imaju poteškoća u zapošljavanju specijalista za IKT svake godine u Uniji
Amandman 195
Prijedlog uredbe
Prilog 2. – dio 4. – točka 4.2.b (nova)
4.2b   Broj studenata, osoba koje su nedavno stekle sveučilišnu diplomu i nezaposlenih čiji se status poboljšao nakon osposobljavanja osiguranog u okviru programa.
Amandman 196
Prijedlog uredbe
Prilog 2. – dio 5. – točka 5.1.
5.1.  Prihvaćanje digitalnih javnih usluga
5.1.  Učestalost prihvaćanja digitalnih javnih usluga
Amandman 197
Prijedlog uredbe
Prilog 2. – dio 5. – točka 5.2.
5.2.  Poduzeća s visokom razinom digitalnog intenziteta
5.2.  Broj poduzeća s visokom razinom digitalnog intenziteta
Amandman 198
Prijedlog uredbe
Prilog 2. – dio 5. – točka 5.3.
5.3.  Usklađivanje nacionalnih okvira za interoperabilnost s europskim okvirom za interoperabilnost
5.3.  Razmjer usklađivanja nacionalnih okvira za interoperabilnost s europskim okvirom za interoperabilnost
Amandman 199
Prijedlog uredbe
Prilog 3. – točka 1. – podtočka ba (nova)
(ba)   Program Digitalna Europa aktivno uspostavlja sinergije s programom Obzor Europa u pogledu održivosti podataka koji potječu iz istraživačkih projekata;
Amandman 200
Prijedlog uredbe
Prilog 3. – točka 1. – podtočka c
(c)  Ulaganja u okviru programa Digitalna Europa ići će u i. izgradnju digitalnih kapaciteta u području računalstva visokih performansi, umjetne inteligencije, kibersigurnosti i naprednih digitalnih vještina; i ii. u nacionalno i regionalno uvođenje unutar okvira EU-a za digitalne kapacitete i najnovije digitalne tehnologije u područjima od javnog interesa (kao što su zdravstvo, javna uprava, pravosuđe i obrazovanje) ili tržišnog neuspjeha (kao što su digitalizacija poduzeća, osobito malih i srednjih poduzeća);
(c)  Ulaganja u okviru programa Digitalna Europa ići će u i. izgradnju digitalnih kapaciteta u području računalstva visokih performansi, umjetne inteligencije, kibersigurnosti i naprednih digitalnih vještina; i ii. u nacionalno, regionalno i lokalno uvođenje unutar okvira EU-a za digitalne kapacitete i najnovije digitalne tehnologije u područjima od javnog interesa (kao što su zdravstvo, javna uprava, pravosuđe i obrazovanje) ili tržišnog neuspjeha (kao što su digitalizacija poduzeća, osobito malih i srednjih poduzeća);
Amandman 201
Prijedlog uredbe
Prilog 3. – točka 3. – podtočka c
(c)  Ulaganja u okviru programa Digitalna Europa ići će u i. izgradnju digitalnih kapaciteta u području računalstva visokih performansi, umjetne inteligencije, kibersigurnosti i naprednih digitalnih vještina; i ii. u nacionalno i regionalno uvođenje unutar okvira EU-a za digitalne kapacitete i najnovije digitalne tehnologije u područjima od javnog interesa (kao što su zdravstvo, javna uprava, pravosuđe i obrazovanje) ili tržišnog neuspjeha (kao što su digitalizacija poduzeća, osobito malih i srednjih poduzeća);
(c)  Ulaganja u okviru programa Digitalna Europa ići će u i. izgradnju digitalnih kapaciteta u području računalstva visokih performansi, umjetne inteligencije, tehnologije distribuirane glavne knjige, kibersigurnosti i naprednih digitalnih vještina; i ii. u nacionalno i regionalno uvođenje unutar okvira EU-a za digitalne kapacitete i najnovije digitalne tehnologije u područjima od javnog interesa (kao što su zdravstvo, javna uprava, pravosuđe i obrazovanje) ili tržišnog neuspjeha (kao što su digitalizacija poduzeća, osobito malih i srednjih poduzeća);

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0408/2018).

Posljednje ažuriranje: 7. listopada 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti