Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2967(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0562/2018

Разисквания :

PV 13/12/2018 - 7.1
CRE 13/12/2018 - 7.1

Гласувания :

PV 13/12/2018 - 9.8

Приети текстове :

P8_TA(2018)0525

Приети текстове
PDF 132kWORD 54k
Четвъртък, 13 декември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Иран, и по-специално случая на Насрин Сотуде
P8_TA(2018)0525RC-B8-0562/2018

Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2018 г. относно Иран — случаят с Насрин Сотуде (2018/2967(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Иран,

—  като взе предвид изявлението относно Иран от 29 ноември 2018 г. на специалния докладчик относно положението на защитниците на правата на човека, специалния докладчик относно независимостта на съдиите и адвокатите, председателя на работната група по произволното задържане, председателя на работната група по въпроса за дискриминацията спрямо жените в законодателството и в практиката, и на специалния докладчик относно положението във връзка с правата на човека в Ислямска република Иран,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно смъртното наказание, относно изтезанията и други форми на жестоко отнасяне, относно свободата на изразяване на мнение онлайн и офлайн и относно защитниците на правата на човека,

—  като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН от 27 септември 2018 г. относно положението във връзка с правата на човека в Ислямска република Иран,

—  като взе предвид факта, че наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта и свобода на изразяване на мнение беше присъдена на Насрин Сотуде през 2012 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г. и Международния пакт за икономически, социални и културни права от 1966 г., по които Иран е страна,

—  като взе предвид Хартата на иранския президент относно правата на гражданите,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че Насрин Сотуде, известна иранска адвокатка в областта на правата на човека, беше арестувана на 13 юни 2018 г., след като е представлявала жена, изправена пред наказание лишаване от свобода за мирно протестиране срещу закона на Иран за задължителния хиджаб чрез премахването му на публични места; като има предвид, че Насрин Сотуде се намира в женския затвор Евин от момента на задържането си и започна третата си гладна стачка на 26 ноември 2018 г., за да протестира срещу отказа на иранските органи да позволят на Фархад Мейсами да получи болнично лечение;

Б.  като има предвид, че на Насрин Сотуде е била информирана, че е задържана поради присъда за лишаване от свобода за пет години, постановена срещу нея задочно през 2015 г. от съдия на Революционния съд; като има предвид, че тя е била обвинена в „прикрит шпионаж“;

В.  като има предвид, че Насрин Сотуде получи задочно наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта през 2012 г. за своята работа и ангажираност в областта на правата на човека; като има предвид, че Насрин Сотуде се бори дълго и неуморно за правата на човека в Иран и вече е прекарала няколко години в затвор поради своите усилия; като има предвид, че нейното наказателно преследване и обвиненията срещу нея показват сериозната степен, в която иранската съдебна власт криминализира активната дейност в областта на правата на човека;

Г.  като има предвид, че Насрин Сотуде на няколко пъти се е изказвала публично относно слабостите по отношение на върховенството на закона в Иран и недостатъците в неговата правосъдна система; като има предвид, че задържането на Насрин Сотуде е част от засилени репресии срещу защитниците на правата на жените в Иран; като има предвид, че защитниците на правата на жените, които активно са участвали в кампании за овластяване на жените и засилване на техните права, са били подложени на тормоз, произволни арести и задържания и че са били нарушени правата им на надлежен и справедлив съдебен процес;

Д.  като има предвид, че през септември 2018 г. съпругът ѝ Реза Кхандан беше арестуван по време на мирен протест за освобождаването на Насрин Сотуде и обвинен в „разпространяване на пропаганда срещу системата“ и в „насърчаване на практиката на поява на обществено място без воал“ наред с други обвинения;

Е.  като има предвид, че протестите на гражданското общество в Иран срещу бедността, инфлацията, корупцията и политическият авторитаризъм се засилват, иранските органи реагират на тях с жестоки репресии; като има предвид, че иранските разузнавателни служби са засилили репресиите срещу работниците от гражданското общество и защитниците на правата на човека, адвокатите, активистите в областта на околната среда, защитниците на правата на жените, студентите, преподавателите, водачите на камиони и мирните активисти; като има предвид, че през 2018 г. иранските органи засилиха репресиите над лицата, стремящи се към мирно упражняване на правата на свобода на изразяване на мнение, на сдружаване и на мирни събрания, и лишиха от свобода стотици хора въз основа на широки и неясно формулирани обвинения за нарушаване на националната сигурност;

Ж.  като има предвид, че експертите на ООН по правата на човека призоваха Иран да гарантира правата на защитниците на правата на човека и на адвокатите, които са били лишени от свобода заради публична подкрепа на протести срещу задължителното носене на хиджаб в Иран;

З.  като има предвид, че специалният докладчик относно положението във връзка с правата на човека в Иран отново изтъкна сериозната загриженост, изразена по-рано от генералния секретар на ООН, Върховния комисар на ООН по правата на човека и неговия предшественик във връзка с продължаващите екзекуции на малолетни и непълнолетни правонарушители в Иран;

И.  като има предвид, че сериозните нарушения на правата на религиозните и етническите малцинства в Иран са описани в докладите на специалния докладчик относно положението във връзка с правата на човека в Иран и на генералния секретар на Организацията на обединените нации, включително твърдения за дискриминация срещу религиозни малцинства, в това число християни и бахайци;

Й.  като има предвид, че иранските съдилища не успяват да осигурят надлежен и справедлив съдебен процес, отказват достъп до правен съветник, особено по време на разследването, и не разрешават посещения на консулски служби, на ООН или на хуманитарни организации; като има предвид, че присъдите, произнесени от иранските съдебни органи, често се основават на неясни или неконкретизирани обвинения в нарушаване на националната сигурност и в шпионаж;

К.  като има предвид, че са налице многобройни доклади относно нечовешките и унизителни условия в затворите и липсата на подходящ достъп до медицински грижи по време на задържане, с цел сплашване, наказване или принуждаване на задържани лица в нарушение на минималните стандарти на ООН за отношението към лишените от свобода лица;

Л.  като има предвид, че на 12 април 2018 г. Съветът удължи до 13 април 2019 г. своите ограничителни мерки в отговор на сериозни нарушения на правата на човека в Иран, включително блокиране на активи и забрана за издаване на визи на физически лица и организации, отговорни за тежки нарушения на правата на човека, както и забрана на износа за Иран на оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, както и на оборудване за наблюдение на далекосъобщенията;

М.  като има предвид, че на 26 ноември 2018 г. в Брюксел ЕС и Иран проведоха четвъртото заседание на Политическия диалог на високо равнище; като има предвид, че разискванията относно правата на човека бяха проведени като неразделна част от политическия диалог между ЕС и Иран и като продължение на редовния обмен, проведен през ноември 2017 г. и през февруари 2016 г.;

Н.  като има предвид, че действителното прилагане на Хартата за правата на гражданите би било стъпка към подобряване на гражданските права на иранския народ;

1.  призовава правителството на Иран незабавно и безусловно да освободи Насрин Сотуде; поздравява Насрин Сотуде за нейната смелост и ангажираност; настоятелно призовава съдебната система на Иран да зачита надлежния и справедлив процес и да разкрие информация относно обвиненията срещу Насрин Сотуде;

2.  призовава иранските органи да гарантират, че третирането на Насрин Сотуде по време на нейното задържане отговаря на условията, установени в „Сборника с принципи за закрила на всички лица, намиращи се под всякаква форма на задържане или плен“, приет с Резолюция 43/173 на Общото събрание на ООН на 9 декември 1988 г.; подчертава, че иранските органи трябва да гарантират безопасността и благосъстоянието на всички задържани лица, докато са задържани, включително чрез предоставяне на подходящи медицински грижи; призовава иранските органи да разследват всички твърдения за малтретиране по време на задържане и да изправят извършителите пред правосъдието; осъжда систематичните изтезания, извършвани в иранските затвори, и призовава за незабавно прекратяване на всички форми на изтезания и малтретиране на всички лишени от свобода лица; призовава Иран да гарантира в закона и на практика, че никой няма да бъде подлаган на изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание;

3.  призовава правителството на Иран да зачита правата на човека и основните свободи, включително свободата на мнение и свободата на изразяване; призовава за освобождаването на всички лица, задържани за мирно упражняване на правото на свобода на събиране, изразяване на мнение и на изразяване, включително Реза Кхандан, както и други защитници на правата на човека, активисти в областта на опазването на околната среда, профсъюзни дейци, активисти за правата на жените и лицата, лишени от свобода заради убежденията си; призовава иранските органи да зачитат изцяло всеобщите права на всички хора, особено правото на свободно изразяване онлайн и офлайн; призовава иранските органи да зачитат и защитават правата на мирни събрания и да се въздържат от използването на сила и насилие при разпръскване на немирни събрания;

4.  изразява своето съчувствие и солидарност с кампанията срещу задължителните изисквания на страната по отношение на облеклото; осъжда задържането на жени, които отделят забрадки, като част от кампанията, и призовава за тяхното незабавно и безусловно освобождаване;

5.  изразява солидарността си с иранците, демонстриращи за подобряване на тяхното социално и икономическо положение и за упражняване на социални и икономически права;

6.  изразява дълбока загриженост относно арестите на лица с двойно гражданство на ЕС и Иран при влизането им в Иран; подчертава, че тези арести възпрепятстват възможностите за междуличностни контакти, и призовава иранските органи да позволят на всички иранци да пътуват безопасно до държавата им на раждане;

7.  призовава иранските органи да гарантират правото на всички обвиняеми на правен съветник по техен избор във всички съдебни дела без неоправдани ограничения и правото на справедлив съдебен процес, в съответствие с международните ангажименти на Иран по силата на Международния пакт за граждански и политически права; призовава иранското правителство да гарантира правото на надлежен съдебен процес на всички граждани, задържани в Иран, и да им предостави справедлив съдебен процес;

8.  призовава иранските органи да гарантират религиозната свобода в съответствие с иранската конституция и международните ѝ ангажименти и да спрат дискриминацията срещу религиозни малцинства, както и невярващи; осъжда систематичното преследване на бахайското малцинство; освен това призовава иранските органи да гарантират, че всички лица, които пребивават в страната, се ползват с еднаква защита пред закона, независимо от етническата принадлежност, религията или убежденията;

9.  призовава иранските органи да гарантират при всички обстоятелства, че всички защитници на правата на човека в Иран могат да упражняват своите законни дейности в областта на правата на човека без страх от репресии и без ограничения, включително без лишаване от свобода, сплашване и съдебен тормоз; призовава иранските органи да прекратят всички актове на сплашване и репресии срещу защитници на правата на човека, включително за комуникация с длъжностни лица на ЕС и ООН и независими организации за правата на човека;

10.  призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Комисията да увеличат усилията си в подкрепа на лауреатите на наградата „Сахаров“, изложени на риск, включително Насрин Сотуде и други, които са били задържани или осъдени, или са изправени пред смъртно наказание или явно несправедливи процеси в трети държави;

11.  призовава държавите — членки на ЕС, с дипломатически мисии на място, да приложат изцяло насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека и да предоставят цялата подходяща подкрепа на Насрин Сотуде и други защитници на правата на човека, включително посещения в затвори, наблюдение на съдебните процеси и предоставяне на правна или друга форма на помощ, от която те биха могли да се нуждаят;

12.  решително осъжда използването на смъртното наказание, включително използването му срещу малолетни и непълнолетни правонарушители, и призовава иранските органи да въведат незабавен мораториум върху използването на смъртното наказание като стъпка към неговото премахване; отбелязва измененията в закона за борба с трафика на наркотици, които следва да намалят налагането на смъртно наказание;

13.  призовава Иран да задълбочи ангажимента си по отношение на международните механизми в областта на правата на човека, като си сътрудничи със специалните докладчици, и на специалните механизми, включително чрез одобряването на исканията за достъп до страната за упълномощени лица; подчертава необходимостта от по-тясно сътрудничество със Съвета по правата на човека;

14.  призовава ЕС, включително заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, и държавите членки системно да повдигат въпроси относно правата на човека на публични прояви и в частни събития с иранските органи в двустранни и многостранни форуми, включително относно положението на политическите затворници и защитниците на правата на човека и относно свободата на изразяване и сдружаване, като съществено условие за постигането на по-нататъшен напредък в икономическите и политическите отношения; изразява своята подкрепа за обсъждане на правата на човека; подчертава обаче необходимостта от официален диалог между ЕС и Иран в областта на правата на човека, основан на всеобщите права на човека;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на ООН, както и на правителството и парламента на Иран.

Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност