Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2967(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0562/2018

Rozpravy :

PV 13/12/2018 - 7.1
CRE 13/12/2018 - 7.1

Hlasovanie :

PV 13/12/2018 - 9.8

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0525

Prijaté texty
PDF 133kWORD 47k
Štvrtok, 13. decembra 2018 - Štrasburg
Irán, najmä prípad Nasrín Sutúdeovej
P8_TA(2018)0525RC-B8-0562/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. decembra 2018 o Iráne, najmä o prípade Nasrín Sutúdeovej (2018/2967(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitného spravodajcu pre situáciu obhajcov ľudských práv o Iráne z 29. novembra 2018, osobitného spravodajcu pre nezávislosť sudcov a právnikov, predsedu pracovnej skupiny pre svojvoľné zadržiavanie, predsedu pracovnej skupiny pre otázku diskriminácie žien v oblasti práva a v praxi a osobitného spravodajcu pre situáciu v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti, mučenia a iného krutého zaobchádzania, slobody prejavu online a offline a obhajcov ľudských práv,

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu o situácii v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike z 27. septembra 2018,

–  so zreteľom na udelenie Sacharovovej ceny za slobodu myslenia a prejavu Nasrín Sutúdeovej v roku 2012,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966 a na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z roku 1966, ktorých je Irán zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na chartu iránskeho prezidenta o právach občanov,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže prominentná iránska právnička v oblasti ľudských práv Nasrín Sutúde bola 13. júna 2018 zatknutá po tom, ako zastupovala ženu zadržiavanú za to, že pokojne protestovala proti iránskemu zákonu o povinnom nosení hidžábu tým, že si ho na verejnosti sňala; keďže Nasrín Sutúde je od zatknutia v ženskej väznici Evin a 26. novembra 2018 začala svoju tretiu hladovku na protest proti tomu, že iránske orgány odmietli Fahradovi Mejsamímovi poskytnúť nemocničnú liečbu;

B.  keďže Nasrín Sutúde bola informovaná, že bola zadržaná v dôsledku odsúdenia na päť rokov odňatia slobody, ktoré voči nej v jej neprítomnosti roku 2015 vyniesol sudca revolučného súdu; keďže bola obvinená zo „skrytej špionáže“;

C.  keďže Nasrín Sutúde bola v jej neprítomnosti v roku 2012 udelená Sacharovova cenu za slobodu myslenia za jej prácu a oddanosť ľudským právam; keďže Nasrín Sutúde sa dlho a neúnavne zasadzuje za ľudské práva v Iráne a dôsledku tohto úsilia už niekoľko rokov strávila vo väzení; keďže jej trestné stíhanie a obvinenia vznesené proti nej svedčia o tom, že iránska justícia kriminalizuje pôsobenie aktivistov v oblasti ľudských práv;

D.  keďže Nasrín Sutúde pri viacerých príležitostiach verejne hovorila o nedostatkoch právneho štátu v Iráne a nedostatkoch jeho justičného systému; keďže zatknutie Nasrín Sutúdeovej je súčasťou vystupňovaných zásahov proti ochrancom práv žien v Iráne; keďže obhajcovia práv žien, ktorí sa aktívne zasadzovali za posilnenie postavenia a práva žien, boli obťažovaní, svojvoľne zatýkaní a zadržiavaní a ich práva na spravodlivé súdne konanie a riadny proces boli porušené;

E.  keďže v septembri 2018 bol jej manžel Rezá Chándan zatknutý počas pokojnej demonštrácie na prepustenie Nasrín Sutúdeovej a bol okrem iného obvinený zo „šírenia propagandy proti systému“ a „propagovania ukazovania sa na verejnosti bez zahalenia“;

F.  keďže občianska spoločnosť v Iráne čoraz častejšie protestuje proti chudobe, inflácii, korupcii a politickému autoritatívnemu režimu a iránske orgány reagujú tvrdými represiami; keďže iránska spravodajská služba zintenzívnila zásahy proti pracovníkom občianskej spoločnosti a obhajcom ľudských práv, právnikom, environmentálnym aktivistom, obhajcom práv žien, študentom, učiteľom, šoférom nákladných vozidiel a mierovým aktivistom; keďže v roku 2018 iránske orgány zintenzívnili represie voči tým, ktorí sa snažili pokojne uplatňovať práva na slobodu prejavu, združovanie a pokojného zhromažďovania a uväznili stovky ľudí na základe všeobecných a nejasne formulovaných obvinení z ohrozenia národnej bezpečnosti;

G.  keďže odborníci OSN na ľudské práva vyzvali Irán, aby zaručil práva obhajcov ľudských práv a právnikov, ktorí boli uväznení za verejnú podporu protestov proti povinnému noseniu hidžábu v Iráne;

H.  keďže osobitný spravodajca pre situáciu v oblasti ľudských práv v Iráne zopakoval vážne obavy, ktoré predtým vyjadril generálny tajomník OSN, vysoký komisár OSN pre ľudské práva, a jeho predchodca, pokiaľ ide o pokračujúce popravy mladistvých páchateľov v Iráne;

I.  keďže v správach osobitného spravodajcu o situácii v oblasti ľudských práv v Iráne a generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov boli opísané prípady vážneho porušovania práv náboženských a etnických menšín, vrátane obvinení z diskriminácie náboženských menšín vrátane kresťanov a prívržencov bahaizmu;

J.  keďže iránske súdy zlyhávajú pri poskytovaní riadneho procesu a spravodlivého súdneho konania tým, že zamedzujú prístup k právnemu poradenstvu, najmä počas vyšetrovania a odopierajú návštevy konzulov, OSN alebo humanitárnych organizácií; keďže rozsudky iránskeho súdnictva sú často založené na nejasných alebo nešpecifikovaných obvineniach z ohrozenia národnej bezpečnosti a špionáže;

K.  keďže sa vyskytli mnohé správy o neľudských a ponižujúcich podmienkach vo väzniciach a o nedostatočnom prístupe k zdravotnej starostlivosti počas zadržiavania s cieľom zastrašiť, potrestať alebo donútiť zadržiavané osoby, čo je v rozpore so štandardnými minimálnymi pravidlami OSN pre zaobchádzanie s väzňami;

L.  keďže 12. apríla 2018 Rada predĺžila do 13. apríla 2019 svoje reštriktívne opatrenia reagujúce na závažné porušovanie ľudských práv v Iráne vrátane zmrazenia aktív a zákazu udeľovania víz jednotlivcom a subjektom zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv a zákazu vývozu vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, do Iránu a vybavenia na monitorovanie telekomunikácií;

M.  keďže EÚ a Irán zorganizovali 26. novembra 2018 v Bruseli štvrté zasadnutie politického dialógu na vysokej úrovni; keďže diskusie o ľudských právach prebehli ako neoddeliteľná súčasť politického dialógu medzi EÚ a Iránom a ako pokračovanie pravidelných výmen, ktoré sa konali v novembri 2017 a vo februári 2016;

N.  keďže samotné vykonávanie charty o právach občanov by bolo krokom k zlepšeniu občianskych práv iránskeho ľudu;

1.  vyzýva vládu Iránu, aby okamžite a bezpodmienečne prepustila Nasrín Sutúdeovú; oceňuje Nasrín Sutúdeovú za odvahu a odhodlanie; naliehavo vyzýva iránsky súdny systém, aby rešpektoval riadny proces a spravodlivé súdne konanie a aby zverejnil informácie o obvineniach vznesených proti Nasrín Sutúdeovej;

2.  vyzýva iránske orgány, aby zaručili, aby sa pri zaobchádzaní s Nasrín Sutúdeovou počas jej zadržiavania dodržiavali podmienky ustanovené v Súbore zásad OSN na ochranu všetkých osôb vystavených akejkoľvek forme zadržiavania alebo väznenia, ktorý bol prijatý rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. 43/173 z 9. decembra 1988; zdôrazňuje, že iránske orgány musia zaručiť bezpečnosť a dobré životné podmienky všetkých zadržiavaných osôb, a to aj prostredníctvom poskytovania primeranej zdravotnej starostlivosti; vyzýva iránske orgány, aby vyšetrili všetky obvinenia zo zlého zaobchádzania vo väzbe a postavili zodpovedné osoby pred súd; odsudzuje systematické mučenie, ktoré sa vykonáva v iránskych väzniciach, a vyzýva na okamžité ukončenie všetkých foriem mučenia a zlého zaobchádzania so všetkými väzňami; vyzýva Irán, aby zákonom a v praxi zabezpečil, aby nikto nebol vystavený mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu;

3.  vyzýva iránsku vládu, aby dodržiavala ľudské práva a základné slobody vrátane slobody presvedčenia a prejavu; žiada prepustenie všetkých osôb zadržiavaných za pokojné uplatňovanie práv na slobodu zhromažďovania, presvedčenia a prejavu vrátane Rezu Chándana, ako aj ďalších obhajcov ľudských práv, environmentálnych aktivistov, odborárov, aktivistov za práva žien a väzňov svedomia; vyzýva iránske orgány, aby plne rešpektovali všeobecné ľudské práva všetkých ľudí, najmä právo na slobodu prejavu online i offline; vyzýva iránske orgány, aby dodržiavali a chránili práva pokojného zhromažďovania a aby sa zdržali používania násilia pri rozháňaní nemierových zhromaždení;

4.  vyjadruje solidaritu s kampaňou proti povinným pravidlám týkajúcim sa obliekania v krajine; odsudzuje zadržiavanie žien, ktoré si rámci kampane sňali šatky z hláv, a žiada ich okamžité a bezpodmienečné prepustenie;

5.  vyjadruje solidaritu s Iráncami, ktorí demonštrujú za zlepšenie svojej sociálnej a hospodárskej situácie a snažia sa presadiť svoje sociálne a hospodárske práva;

6.  vyjadruje vážne znepokojenie nad zatýkaním osôb s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu po vstupe do Iránu; zdôrazňuje, že tieto zatknutia predstavujú sú prekážkou pre medziľudské kontakty, a vyzýva iránske orgány, aby umožnili všetkým Iráncom bezpečne cestovať do svojej rodnej krajiny;

7.  vyzýva iránske orgány, aby zabezpečili právo všetkých obvinených na právneho zástupcu podľa vlastného výberu vo všetkých súdnych prípadoch bez zbytočných obmedzení a na spravodlivý proces v súlade s medzinárodnými záväzkami Iránu v rámci Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach; vyzýva iránsku vládu, aby zabezpečila riadne procesné práva všetkých občanov zadržiavaných v Iráne a aby im zaručila spravodlivý súdny proces;

8.  vyzýva iránske orgány, aby zaručili náboženskú slobodu v súlade s iránskou ústavou a jej medzinárodnými záväzkami, a aby zastavili diskrimináciu náboženských menšín, ako aj neveriacich; odsudzuje systematické prenasledovanie bahájskej menšiny; ďalej vyzýva iránske orgány, aby zabezpečili, aby všetci, ktorí majú pobyt v krajine, mali pred zákonom rovnakú ochranu bez ohľadu na etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru;

9.  vyzýva iránske orgány, aby za každých okolností zaručili, aby všetci obhajcovia ľudských práv v Iráne mohli vykonávať svoju legitímnu činnosť v oblasti ľudských práv bez strachu z represálií a bez akýchkoľvek obmedzení vrátane pozbavenia osobnej slobody, zastrašovania a súdneho obťažovania; vyzýva iránske orgány, aby zastavili všetky akty zastrašovania a represálií proti obhajcom ľudských práv vrátane komunikácie s úradníkmi EÚ a OSN a nezávislými organizáciami pre ľudské práva;

10.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Komisiu, aby zintenzívnili svoje úsilie na podporu ohrozených nositeľov Sacharovovej ceny vrátane Nasrín Sutúdeovej a iných, ktorí boli zatknutí alebo odsúdení, alebo ktorí čelia trestu smrti alebo zjavne nespravodlivým súdnym procesom v tretích krajinách;

11.  vyzýva členské štáty EÚ s diplomatickými misiami na mieste, aby v plnej miere vykonávali usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv a aby poskytli všetku vhodnú podporu Nasrín Sutúdeovej a ďalším obhajcom ľudských práv vrátane väzenských návštev, monitorovania súdnych procesov a poskytovania právnej alebo akejkoľvek inej formy pomoci, ktorú by mohli potrebovať;

12.  dôrazne odsudzuje uplatňovanie trestu smrti vrátane jeho využívania u mladistvých páchateľov a vyzýva iránske orgány, aby zaviedli okamžité moratórium na trest smrti ako krok k jeho zrušeniu; berie na vedomie zmeny zákona o obchodovaní s drogami, ktoré by mali obmedziť ukladanie trestu smrti;

13.  opakovane vyzýva Irán, aby prehĺbil svoju spoluprácu s medzinárodnými mechanizmami v oblasti ľudských práv prostredníctvom spolupráce s osobitnými spravodajcami a osobitnými mechanizmami, a to aj prostredníctvom schvaľovania žiadostí o prístup do krajiny držiteľmi mandátov; zdôrazňuje potrebu užšej spolupráce s Radou pre ľudské práva;

14.  vyzýva EÚ, vrátane podpredsedníčky Komisie / vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, a členské štáty, aby systematicky nastoľovali otázky týkajúce sa ľudských práv vo verejných a súkromných otázkach s iránskymi orgánmi na bilaterálnych a multilaterálnych fórach, a to aj pokiaľ ide o situáciu politických väzňov a obhajcov ľudských práv a slobodu prejavu a združovania, ako základnú podmienku ďalšieho pokroku v oblasti hospodárskych a politických vzťahov; vyjadruje podporu diskusiám o ľudských právach; zdôrazňuje však, že je potrebný formálny dialóg medzi EÚ a Iránom o ľudských právach založený na univerzálnych ľudských právach;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov a vláde a parlamentu Iránu.

Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia