Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2968(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0568/2018

Συζήτηση :

PV 13/12/2018 - 7.2
CRE 13/12/2018 - 7.2

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2018 - 9.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0526

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 164kWORD 64k
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Αίγυπτος, και ιδίως η κατάσταση των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
P8_TA(2018)0526RC-B8-0568/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την Αίγυπτο, και ιδίως σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2018/2968(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Αίγυπτο, και ιδιαίτερα το ψήφισμα της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τις εκτελέσεις στην Αίγυπτο(1), το ψήφισμα της 10ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την Αίγυπτο, και ιδίως την υπόθεση του Giulio Regeni(2), το ψήφισμα της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τον Ibrahim Halawa, που ενδέχεται να έρθει αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή(3), και το ψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο(4),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, την ελευθερία της έκφρασης και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, του Αυγούστου 2013 και του Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την Αίγυπτο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου, του 2001, που τέθηκε σε ισχύ το 2004 και ενισχύθηκε με το σχέδιο δράσης του 2007, έχοντας επίσης υπόψη τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου για την περίοδο 2017-2020, που εγκρίθηκαν στις 25 Ιουλίου 2017, την κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου, και την κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά την 5η συνεδρίαση της υποεπιτροπής πολιτικών υποθέσεων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας ΕΕ-Αιγύπτου, τον Ιανουάριο του 2018,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 10ης Οκτωβρίου 2017, της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), Federica Mogherini, και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής, καθώς και τη δήλωση του εκπροσώπου της ΕΥΕΔ, της 2ας Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την επίθεση σε Κόπτες Χριστιανούς της Αιγύπτου,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 26ης Ιανουαρίου 2018, που εξέδωσαν εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του Nils Melzer, ειδικού εισηγητή για τα βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, με την οποία προτρέπουν τις αιγυπτιακές αρχές να σταματήσουν τις επικείμενες εκτελέσεις, τη δήλωση της Ειδικής Εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών για την κατάλληλη στέγαση, Leilani Farha, και του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Michel Forst, της 4ης Δεκεμβρίου 2018, και τη δήλωση της Ύπατης Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Michelle Bachelet, της 9ης Σεπτεμβρίου 2018, με την οποία καταδικάζονται οι θανατικές ποινές που επιβλήθηκαν μαζικά σε 75 ανθρώπους,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Αιγύπτου, και ιδίως το άρθρο 52 (σχετικά με την απαγόρευση των βασανιστηρίων σε όλες τις μορφές και τρόπους), το άρθρο 73 (σχετικά με την ελευθερία του συνέρχεσθαι) και το άρθρο 93 (σχετικά με τον δεσμευτικό χαρακτήρα του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα),

–  έχοντας υπόψη τα πρωτόκολλα 6 και 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις Αφρικανικές Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές όσον αφορά το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και τη δικαστική συνδρομή, που απαγορεύουν τις στρατιωτικές δίκες πολιτών υπό οιεσδήποτε συνθήκες·

–  έχοντας υπόψη το νέο στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που έχει ως σκοπό να τεθεί η προστασία και η παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο όλων των πολιτικών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και τον Αραβικό Χάρτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που έχουν επικυρωθεί από την Αίγυπτο,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), στο οποίο η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο μέρος, και ιδίως τα άρθρα 14 και 18 και το δεύτερο προαιρετικό πρωτόκολλό του σχετικά με τη θανατική ποινή,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Κάτω Βουλής της Ιταλίας, της Βουλής των Αντιπροσώπων, να αναστείλει τις σχέσεις της με το Κοινοβούλιο της Αιγύπτου λόγω της έλλειψης προόδου στην έρευνα σχετικά με τον θάνατο του Ιταλού φοιτητή Giulio Regeni,

–  έχοντας υπόψη τις επιπτώσεις που είχαν στα ανθρώπινα δικαιώματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο Κατάρ από τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον Ιούνιο του 2017, και την έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει η κρίση στον Κόλπο στα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία δημοσιεύθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) τον Δεκέμβριο του 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει εντείνει την καταστολή εις βάρος οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειρηνικών ακτιβιστών, δικηγόρων, συντακτών ιστολογίων (bloggers), δημοσιογράφων, υπερασπιστών των εργασιακών δικαιωμάτων και συνδικαλιστών, μεταξύ άλλων με τη σύλληψη και την εξαφάνιση πολλών από αυτούς και χρησιμοποιώντας όλο και περισσότερο την αντιτρομοκρατία και τη νομοθεσία έκτακτης ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα τέλη Οκτωβρίου 2018 έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 40 εργαζόμενοι στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόροι και πολιτικοί ακτιβιστές, ορισμένοι εκ των οποίων εξαφανίστηκαν βίαια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ακτιβιστές που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ατόμων LGBTQI στην Αίγυπτο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάφορες μορφές κρατικής παρενόχλησης, ιδίως μέσω δυσφημιστικών εκστρατειών και δικαστικών διώξεων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δικηγόρος στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ezzat Ghoneim, επικεφαλής του αιγυπτιακού συντονιστικού οργάνου για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες (ECRF) βρίσκεται προφυλακισμένος από τον Μάρτιο του 2018 κατηγορούμενος για «τρομοκρατία για τα ανθρώπινα δικαιώματα»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τόπος κράτησής του παραμένει άγνωστος, από τότε που ένα δικαστήριο διέταξε την απελευθέρωσή του, στις 4 Σεπτεμβρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δικηγόρος στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ibrahim Metwally Hegazy, συνιδρυτής του Συνδέσμου Συγγενών των Εξαφανισμένων, υπέστη βίαιη εξαφάνιση, βασανίστηκε και στη συνέχεια τέθηκε σε αυθαίρετη προληπτική κράτηση και παραμένει σε απομόνωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κέντρο El Nadeem υποχρεώθηκε να κλείσει το 2017·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Amal Fathy καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 σε φυλάκιση δύο ετών, με την κατηγορία της «διάδοσης ψευδών ειδήσεων», με στόχο να βλάψει το αιγυπτιακό κράτος, και της «προσβολής της δημόσιας αιδούς» για τη δημοσίευση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου επέκρινε την αδράνεια της κυβέρνησης στην καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κα. Fathy βρίσκεται προφυλακισμένη ενόσω εκκρεμεί η διερεύνηση μιας δεύτερης δέσμης κατηγοριών που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ola al-Qarnadawi, υπήκοος του Κατάρ, και ο σύζυγός της, Hosam Khalaf, Αιγύπτιος υπήκοος, κρατούνται υπό άθλιες συνθήκες στην Αίγυπτο από τις 30 Ιουνίου 2017, χωρίς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούνιο του 2018, η ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για την αυθαίρετη κράτηση, διαπίστωσε ότι είχαν υποβληθεί σε σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση, που ίσως ισοδυναμεί με βασανιστήρια, χαρακτήρισε αυθαίρετη την κράτησή τους και κάλεσε την αιγυπτιακή κυβέρνηση να τους απελευθερώσει·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Φεβρουαρίου 2016, βρέθηκε νεκρός ο Giulio Regeni, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στο Κάιρο στις 25 Ιανουαρίου, με σημάδια φοβερών βασανιστηρίων που οδήγησαν στον βίαιο θάνατό του· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγυπτιακές αρχές δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει την αλήθεια σχετικά με τον θάνατό του και δεν έχουν οδηγήσει όλους τους δράστες στη δικαιοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος απέρριψε για άλλη μια φορά το αίτημα της ιταλικής εισαγγελίας να κατονομαστούν εκείνοι που ενέχονται στην εξαφάνιση και τον θάνατο του Regeni·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα έχουν καταγράψει τουλάχιστον 38 εργαζόμενους στον τομέα των μέσων ενημέρωσης που βρίσκονται υπό κράτηση στην Αίγυπτο για το έργο τους, λόγω πολιτικής υφής διώξεων και με πολλαπλές παραβιάσεις της δέουσας δικαστικής διαδικασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επίσης στοχοθετηθεί αλλοδαποί εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης, με αρκετούς διεθνείς ανταποκριτές στα μέσα ενημέρωσης να έχουν απελαθεί ή να τους έχει απαγορευθεί η είσοδος στην Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο φωτορεπόρτερ Mahmoud «Shawkan» Abu Zeid καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση, σε μια μαζική δίκη, για τις νόμιμες επαγγελματικές του δραστηριότητες και εξακολουθεί να εκτίει πρόσθετη ποινή έξι μηνών για τη μη καταβολή σημαντικού προστίμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ismail al-Iskandarani, εξέχων δημοσιογράφος και ένας από τους πολύ λίγους που καλύπτουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σινά, συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2015 και καταδικάστηκε από στρατοδικείο σε δεκαετή φυλάκιση, τον Μάιο του 2018·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούλιο του 2018, εγκρίθηκε νέος νόμος για τα μέσα ενημέρωσης, ο οποίος διευρύνει τον ορισμό του Τύπου προκειμένου να συμπεριλάβει οποιοδήποτε λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με περισσότερους από 5.000 ακολούθους, με αποτέλεσμα οι λογαριασμοί αυτοί να υπόκεινται σε δίωξη για δημοσιοποίηση «ψευδών ειδήσεων» ή οτιδήποτε θεωρείται ότι συνιστά παρότρυνση για παράβαση νόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των πολιτικών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, αποτελεί ουσιώδες μέρος των θεμελίων μιας δημοκρατικής κοινωνίας και ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι ελεύθεροι να ασκούν το επάγγελμά τους χωρίς τον φόβο δίωξης ή φυλάκισης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εταιρείες που εδρεύουν σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ συνεχίζουν να εξάγουν τεχνολογία παρακολούθησης στην Αίγυπτο, διευκολύνοντας τις υποκλοπές και το κακόβουλο λογισμικό, καθώς και άλλες μορφές επίθεσης κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό έχει οδηγήσει στην καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης στο διαδίκτυο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος ξεκίνησε πέρυσι μια νομική επίθεση κατά των ΜΚΟ, με ένα νόμο που απαιτεί να εγκρίνεται από τις υπηρεσίες κρατικής ασφαλείας η εξωτερική ή εγχώρια χρηματοδότησή τους, κάτι που ουσιαστικά τις θέτει υπό απαγόρευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Νοεμβρίου 2018 ο Πρόεδρος Al-Sisi ζήτησε την αναθεώρηση του νόμου περί ΜΚΟ προκειμένου να γίνει πιο «ισορροπημένος» και ανέθεσε στο κοινοβούλιο την αναθεώρηση του νόμου αυτού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανάληψη της δίκης 16 κατηγορουμένων της «υπόθεσης ξένης χρηματοδότησης» 173/2011 έχει προγραμματιστεί για τις 20 Δεκεμβρίου 2018 και οι κατηγορούμενοι βαρύνονται με την κατηγορία της ίδρυσης και λειτουργίας τοπικών γραφείων διεθνών οργανισμών χωρίς κυβερνητική άδεια·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκεται σε ισχύ κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Αίγυπτο, από το τέλος Απριλίου 2017, που παρατάθηκε για τρεις μήνες από την 21 Οκτωβρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε για να συμβάλει στην αντιμετώπιση των «κινδύνων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος και εκείνοι που ενεργούν εξ ονόματός του έχουν την εξουσία να παραπέμπουν πολίτες σε έκτακτα δικαστήρια, για τη διάρκεια της τρίμηνης περιόδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Michelle Bachelet, έχει επικρίνει τις απόπειρες χορήγησης ασυλίας από τη δίωξη για εγκλήματα που εικάζεται ότι διαπράχθηκαν από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, γεγονός που υπονομεύει την πίστη του αιγυπτιακού λαού στην ικανότητα της κυβέρνησης να εξασφαλίζει δικαιοσύνη για όλους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος της Αιγύπτου, του 2015, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας χρησιμοποιεί έναν ευρύ ορισμό της τρομοκρατίας, ο οποίος περιλαμβάνει την «παραβίαση της δημόσιας τάξης, διακύβευση της ασφάλειας, των συμφερόντων ή της προστασίας της κοινωνίας, παρεμπόδιση της εφαρμογής διατάξεων του Συντάγματος και της νομοθεσίας ή προσβολή της εθνικής ενότητας, της κοινωνικής ειρήνης ή της εθνικής ασφάλειας», θέτοντας ειρηνικούς διαφωνούντες, ακτιβιστές που τάσσονται υπέρ της δημοκρατίας και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κίνδυνο να χαρακτηριστούν τρομοκράτες και να καταδικαστούν σε θάνατο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που ανέλαβε την εξουσία ο Πρόεδρος κ. el-Sisi, τα αιγυπτιακά δικαστήρια έχουν συστήσει τουλάχιστον 2.443 προκαταρκτικές καταδίκες σε θάνατο - μεταξύ των οποίων και για τουλάχιστον 12 παιδιά - και έχουν επιβεβαιώσει τουλάχιστον 1.451 θανατικές καταδίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 926 από τις επιβεβαιωμένες θανατικές καταδίκες είναι αποτέλεσμα μαζικών δικών 15 ή περισσότερων ατόμων ταυτόχρονα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την ίδια περίοδο, στην Αίγυπτο έλαβαν χώρα τουλάχιστον 144 εκτελέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή, ιδίως σε μαζικές δίκες, εφαρμόζεται συχνά κατά προσώπων που ασκούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του συνέρχεσθαι·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Αύγουστο του 2018 ένα δικαστήριο στην Αίγυπτο επιβεβαίωσε τις ποινές άνω των 739 προσώπων σε σχέση με τις διαδηλώσεις που στην πλατεία Rabaa μετά το πραξικόπημα του 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαστήριο επικύρωσε 75 θανατικές ποινές και επιβεβαίωσε ποινές ισόβιας κάθειρξης για άλλα 47 πρόσωπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της δίκης καταγγέλθηκαν πολυάριθμες παρατυπίες και ότι η Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα χαρακτήρισε την καταγγελία σοβαρή κακοδικία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα τέλη Νοεμβρίου του 2018, η Αίγυπτος ανακοίνωσε τη σύσταση «Ανώτερης Μόνιμης Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», για να «δοθεί απάντηση στους ισχυρισμούς» εις βάρος των επιδόσεων της Αιγύπτου στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να «διατυπωθεί μια ενοποιημένη αιγυπτιακή θεώρηση»· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια μέλη της εν λόγω επιτροπής είναι εκπρόσωποι των υπουργείων εξωτερικών και εσωτερικών υποθέσεων, του στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη συνταγματική αναγνώριση του κοπτικού πολιτισμού ως «πυλώνα» της χώρας, η βία και οι διακρίσεις εις βάρος των Αιγυπτίων κοπτικής καταγωγής, που αποτελούν την πλειονότητα των εννέα εκατομμυρίων χριστιανών της Αιγύπτου, έχουν αυξηθεί από το 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κόπτες Χριστιανοί, που αποτελούν το 10% περίπου του κατά κύριο λόγο μουσουλμανικού πληθυσμού της Αιγύπτου, έχουν υποστεί το μεγαλύτερο βάρος της σεκταριστικής βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Νοεμβρίου 2018, μια επίθεση από ισλαμιστές μαχητές σε λεωφορείο με Κόπτες Χριστιανούς προσκυνητές στη Minya είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά και να τραυματιστούν 19 άνθρωποι, γεγονός που καταδεικνύει τις προκλήσεις ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Αίγυπτος·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου πρόκειται να συνεδριάσει στις 20 Δεκεμβρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αποστολή της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αίγυπτο έχει προγραμματιστεί πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος δεν έχει αποστείλει επισήμως πρόσκληση στην εν λόγω αντιπροσωπεία·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την επανάσταση του 2011 έχουν λάβει χώρα στην Αίγυπτο πολλές δύσκολες εξελίξεις και η διεθνής κοινότητα στηρίζει τη χώρα στην αντιμετώπιση των οικονομικών και πολιτικών προβλημάτων της και των προβλημάτων της σε θέματα ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά προβλήματα ασφαλείας υπάρχουν μέσα στην Αίγυπτο και ειδικότερα στο Σινά, όπου τρομοκρατικές ομάδες έχουν οργανώσει επιθέσεις κατά των δυνάμεων ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αίγυπτο έχουν λάβει χώρα καταστροφικές τρομοκρατικές επιθέσεις·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτεραιότητες της νέας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου 2017-2020, που εγκρίθηκαν τον Ιούλιο του 2017, διαπνέονται από την κοινή δέσμευση υπέρ των οικουμενικών αξιών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και συνιστούν ένα ανανεωμένο πλαίσιο πολιτικής δέσμευσης και ενισχυμένης συνεργασίας, μεταξύ και άλλων και σε θέματα ασφάλειας, δικαστικών μεταρρυθμίσεων και καταπολέμησης της τρομοκρατίας, με βάση τον δέοντα σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υποεπιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημοκρατίας της συμφωνίας σύνδεσης Αιγύπτου-ΕΕ πραγματοποίησε την πέμπτη σύνοδό της στο Κάιρο στις 10 και 11 Ιανουαρίου 2018, όπου εξέτασε τη συνεργασία στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Σύνδεσης Αιγύπτου-ΕΕ πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2018·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί τον πρώτο οικονομικό εταίρο της Αιγύπτου και την κύρια πηγή ξένων επενδύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διμερής βοήθεια της ΕΕ προς την Αίγυπτο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας για την περίοδο 2017-2020 ανέρχεται σε 500 περίπου εκατομμύρια ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Αυγούστου 2013, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ανέθεσε στην Ύπατη Εκπρόσωπο να επανεξετάσει τη βοήθεια της ΕΕ προς την Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η συνεργασία της ΕΕ με την Αίγυπτο θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις επί τόπου εξελίξεις·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δίαυλοι ειρηνικής πολιτικής αντιπολίτευσης είχαν εξαλειφθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας των προεδρικών εκλογών του 2018, με μαζική άρνηση του δικαιώματος πολιτικής συμμετοχής των αιγυπτίων ψηφοφόρων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 21ης Αυγούστου 2013 ανάφεραν ότι, «τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει να αναστείλουν τις άδειες εξαγωγών στην Αίγυπτο κάθε εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή και να επαναξιολογήσουν τις άδειες εξαγωγών του εξοπλισμού που εμπίπτει στην κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ, καθώς και να επανεξετάσουν την παρεχόμενη βοήθεια προς την Αίγυπτο για την προαγωγή της ασφάλειας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων επανέλαβε αυτά τα συμπεράσματα τον Φεβρουάριο του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΕ/ΥΕ επιβεβαίωσε σε γραπτή απάντηση με ημερομηνία 27 Οκτωβρίου 2015 ότι τα συμπεράσματα αυτά αποτελούν «πολιτική δέσμευση ενάντια σε οποιαδήποτε στρατιωτική στήριξη προς την Αίγυπτο»·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τους συνεχιζόμενους περιορισμούς των θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων, ιδίως της ελευθερίας της έκφρασης εντός και εκτός Διαδικτύου, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, του πολιτικού πλουραλισμού και του κράτους δικαίου στην Αίγυπτο· ζητεί τον τερματισμό όλων των πράξεων βίας, υποκίνησης, ρητορικής μίσους, όχλησης, εκφοβισμού, αναγκαστικών εξαφανίσεων και λογοκρισίας εναντίον υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρων, διαδηλωτών, δημοσιογράφων, διαχειριστών ιστολογίων, συνδικαλιστών, φοιτητών, ακτιβιστών των δικαιωμάτων των γυναικών, ατόμων ΛΟΑΔΜ, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, πολιτικών αντιπάλων και μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Νουβίων, εκ μέρους των κρατικών αρχών, των δυνάμεων και υπηρεσιών ασφαλείας και άλλων ομάδων στην Αίγυπτο· καταδικάζει την υπέρμετρη χρήση βίας κατά των διαδηλωτών· ζητεί να διερευνηθούν με ανεξάρτητο και διαφανή τρόπο όλες οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να κληθούν οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν·

2.  καλεί την αιγυπτιακή κυβέρνηση να απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmad Amasha, Hanan Badr el-Din, Amal Fathy, Ezzat Ghoneim, Hoda Abdelmoneim, Ibrahim Metwally Hegazy και Azzouz Mahgoub και τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης Mahmoud «Shawkan» Abu Zeid, Hisham Gaafar, Mohammed «Oxygen» Ibraim, Ismail Iskandarani, Adel Sabri, Ahmed Tarek Ibrahim Ziada, Alaa Abdelfattah, Shady Abu Zaid, Mostafa al-Aasar, Hassan al-Bannaand και Moataz Wadnan, καθώς και όλα τα υπόλοιπα άτομα που κρατούνται αποκλειστικά λόγω της ειρηνικής άσκησης της ελευθερίας της έκφρασης, κάτι που συνιστά παραβίαση του Συντάγματος και των διεθνών υποχρεώσεων της Αιγύπτου· καλεί την Αίγυπτο, εν αναμονή της απελευθέρωσής τους, να τους επιτρέψει την πλήρη πρόσβαση στις οικογένειές τους, σε δικηγόρους της επιλογής τους και σε επαρκή ιατρική περίθαλψη, και να διεξαγάγει αξιόπιστες έρευνες για τυχόν καταγγελίες κακομεταχείρισης ή βασανιστηρίων· καλεί την ΕΕ να εφαρμόζει πλήρως τους ελέγχους στις εξαγωγές της προς την Αίγυπτο σε ό,τι αφορά εμπορεύματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για βασανισμό ή για την εκτέλεση της θανατικής ποινής·

3.  υπενθυμίζει στην αιγυπτιακή κυβέρνηση ότι η μακροπρόθεσμη ευημερία της Αιγύπτου και του λαού της συμβαδίζει με την προστασία των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με την εγκαθίδρυση και παγίωση των δημοκρατικών και διαφανών θεσμών που μεριμνούν για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών· καλεί, ως εκ τούτου, τις αιγυπτιακές αρχές να εφαρμόσουν πλήρως τις αρχές των διεθνών συμβάσεων στις οποίες έχει προσχωρήσει η Αίγυπτος·

4.  καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να άρουν όλες τις υφιστάμενες αβάσιμες ποινικές έρευνες σχετικά με ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένης της «υπόθεσης χρηματοδότησης από το εξωτερικό», και να καταργήσουν τον δρακόντειο νόμο για τις ΜΚΟ· ενθαρρύνει την αντικατάσταση του εν λόγω νόμου από ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα συνταχθεί κατόπιν ουσιαστικής διαβούλευσης με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σύμφωνα με τις εγχώριες και διεθνείς υποχρεώσεις της Αιγύπτου με σκοπό την προστασία της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι·

5.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τις μαζικές δίκες από τα αιγυπτιακά δικαστήρια και για τον μεγάλο αριθμό θανατικών ποινών και ποινών μακρόχρονης φυλάκισης που εκδίδονται· καλεί τις αιγυπτιακές δικαστικές αρχές να σταματήσουν να εφαρμόζουν τη θανατική ποινή σε βάρος ατόμων, μεταξύ άλλων και εκείνων που ήταν κάτω των 18 ετών κατά τον χρόνο του εικαζόμενου αδικήματος, καθώς και να τηρούν και να σέβονται το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, στο οποίο η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο μέρος, και ιδίως το άρθρο 14 σχετικά με το δικαίωμα σε δίκαιη και έγκαιρη δίκη βάσει σαφών κατηγοριών και με διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων·

6.  καλεί εκ νέου την Αίγυπτο να υπογράψει και να κυρώσει το δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, που αποσκοπεί στην κατάργηση της θανατικής ποινής, καθώς και τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για την προστασία όλων των ατόμων από αναγκαστική εξαφάνιση· προτρέπει την αιγυπτιακή κυβέρνηση να απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς τους αρμόδιους ειδικούς εισηγητές του ΟΗΕ για να επισκεφθούν τη χώρα·

7.  καλεί το αιγυπτιακό κοινοβούλιο να επανεξετάσει τον Ποινικό Κώδικα, τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, την αντιτρομοκρατική νομοθεσία και τον στρατιωτικό κώδικα της Αιγύπτου· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να σταματήσουν να δικάζουν πολίτες σε στρατιωτικά δικαστήρια·

8.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τα αντίποινα εναντίον ατόμων που συνεργάζονται ή επιδιώκουν να συνεργαστούν με διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή με όργανα του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως πρόσφατα η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για την επαρκή στέγαση· υπενθυμίζει στις αιγυπτιακές αρχές τις υποχρεώσεις της Αιγύπτου ως μέλους του ΟΗΕ να απέχει από τέτοιες πράξεις·

9.  καταδικάζει τη συνεχιζόμενη δίωξη μειονοτικών ομάδων στην Αίγυπτο· επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στην ελευθερία της συνείδησης και της θρησκείας στην Αίγυπτο, και ζητεί την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης μιας ανεξάρτητης έρευνας από τον ΟΗΕ για την αξιολόγηση της κατάστασης των Κοπτών Χριστιανών στην Αίγυπτο· καλεί την Αίγυπτο να αναθεωρήσει τους νόμους περί βλασφημίας και να διασφαλίσει την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων·

10.  ζητεί από την αιγυπτιακή κυβέρνηση να θέσει τέλος σε όλα τα μέτρα που εισάγουν διακρίσεις, τα οποία θεσπίστηκαν μετά τον Ιούνιο του 2017 κατά των υπηκόων του Κατάρ, με ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση της Ola al-Qarnadawi και του συζύγου της, Hosam Khalaf·

11.  στηρίζει τις προσδοκίες της πλειονότητας των Αιγυπτίων που επιθυμούν τη δημιουργία μιας ελεύθερης, σταθερής, ευημερούσας, συμμετοχικής και δημοκρατικής χώρας που θα τηρεί τις εθνικές και διεθνείς δεσμεύσεις της σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών· υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός της ειρηνικής έκφρασης της γνώμης και της κριτικής είναι σημαντικός·

12.  απευθύνει τα ειλικρινέστερα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατίας· δηλώνει την αλληλεγγύη του με τον αιγυπτιακό λαό και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του στην καταπολέμηση της επέκτασης των ριζοσπαστικών ιδεολογιών και των τρομοκρατικών ομάδων·

13.  ζητεί από την αιγυπτιακή κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι όλες οι δραστηριότητες στο Σινά διεξάγονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να διερευνήσει διεξοδικά όλες τις παραβιάσεις, να ανοίξει αμέσως το Βόρειο Σινά σε ανεξάρτητους παρατηρητές και δημοσιογράφους, να καλύψει τις βασικές ανάγκες των κατοίκων και να επιτρέψει σε ανεξάρτητες οργανώσεις αρωγής να παράσχουν βοήθεια στα άτομα που έχουν ανάγκη·

14.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ να δώσει προτεραιότητα στην κατάσταση των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο και να καταδικάσει την ανησυχητική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της θανατικής ποινής· ζητεί από την ΕΥΕΔ να αντιμετωπίσει τις πρόσφατες εξελίξεις στην Αίγυπτο και να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα επιρροής που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ασκήσει πίεση στην Αίγυπτο για να βελτιώσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της και να σταματήσει τις επικείμενες εκτελέσεις, να ζητήσει την άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων και να ενθαρρύνει τις αιγυπτιακές αρχές να τηρούν τις δεσμεύσεις τους που απορρέουν από τους διεθνείς κανόνες και νόμους·

15.  υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνεργασία με την Αίγυπτο ως σημαντικό γείτονα και εταίρο· καλεί θερμά, συνεπώς, την Αίγυπτο να τηρήσει τη δέσμευση που ανέλαβε στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου που εγκρίθηκε στις 27 Ιουλίου 2017 ότι θα προάγει τη δημοκρατία, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε συμφωνία με το Σύνταγμά της και τα διεθνή πρότυπα· υπογραμμίζει ότι οι προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης συνάφθηκαν με την Αίγυπτο το 2017 παρά τη συνεχή οπισθοδρόμηση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· καλεί την ΑΕ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να θέσουν ως προϋπόθεση για την περαιτέρω συνεργασία με την Αίγυπτο τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αναφέρουν τις ανησυχίες που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις συνομιλίες με τις αιγυπτιακές αρχές, ιδίως όσον αφορά τις τρεις προτεραιότητες που θεσπίστηκαν· επαναλαμβάνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα πρέπει να υπονομεύονται από τη διαχείριση της μετανάστευσης ή από δράσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

16.  υπενθυμίζει στις αιγυπτιακές αρχές ότι το επίπεδο συνεργασίας της ΕΕ με την Αίγυπτο θα πρέπει να βασίζεται στην παροχή κινήτρων, σύμφωνα με την αρχή «περισσότερα για περισσότερα» της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, και ότι θα πρέπει να εξαρτάται από την πρόοδο στην μεταρρύθμιση των δημοκρατικών θεσμών, στο κράτος δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα·

17.  ζητεί από την ΑΕ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν μια ισχυρή και ενιαία θέση όσον αφορά τη στάση της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 20 Δεκεμβρίου 2018, όπως θα πρέπει να κάνουν σε όλα τα φόρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διμερείς και πολυμερείς συνεδριάσεις, και να διατυπώσουν με σαφήνεια τις συνέπειες που θα αντιμετωπίσει η αιγυπτιακή κυβέρνηση εάν δεν αντιστρέψει την τάση για διάπραξη παραβιάσεων, όπως στοχευμένες κυρώσεις εις βάρος ατόμων που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί επίσης την ΕΕ να εκδώσει σαφή δήλωση στην επόμενη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις συστάσεις για την καθολική περιοδική εξέταση του ΟΗΕ (UPR), του 2019·

18.  υπενθυμίζει τη συνεχιζόμενη αγανάκτησή του για τον βασανισμό και τη δολοφονία του ιταλού ερευνητή Giulio Regeni· τονίζει ότι θα συνεχίσει να πιέζει τις αρχές της ΕΕ να συνεργαστούν με τις αντίστοιχες αιγυπτιακές μέχρις ότου φωτιστεί η αλήθεια στην υπόθεση αυτή και λογοδοτήσουν οι δράστες· υπενθυμίζει στις αιγυπτιακές αρχές την ευθύνη τους για την ασφάλεια της ιταλικής και αιγυπτιακής νομικής ομάδας που ερευνά την υπόθεση του Giulio Regeni·

19.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να σταματήσουν τις εξαγωγές τεχνολογίας επιτήρησης και εξοπλισμού ασφαλείας στην Αίγυπτο, οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν τις επιθέσεις εναντίον υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

20.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την απροθυμία των αιγυπτιακών αρχών να οργανώσουν αποστολή της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Κάιρο· αναμένει από την πλευρά της ΕΕ να επισημάνει το ζήτημα της συνεχιζόμενης άρνησης των αιγυπτιακών αρχών να επιτρέψουν την επίσκεψη αυτή·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Αιγύπτου.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0035.
(2) ΕΕ C 50 της 9.2.2018, σ. 42.
(3) ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 130.
(4) ΕΕ C 300 της 18.8.2016, σ. 34.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου