Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2968(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0568/2018

Keskustelut :

PV 13/12/2018 - 7.2
CRE 13/12/2018 - 7.2

Äänestykset :

PV 13/12/2018 - 9.9

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0526

Hyväksytyt tekstit
PDF 137kWORD 48k
Torstai 13. joulukuuta 2018 - Strasbourg
Egypti ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne
P8_TA(2018)0526RC-B8-0568/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. joulukuuta 2018 Egyptistä ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (2018/2968(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Egyptistä aiemmin antamansa päätöslauselmat ja etenkin 8. helmikuuta 2018 teloituksista Egyptissä(1), 10. maaliskuuta 2016 Egyptistä ja erityisesti Giulio Regenin tapauksesta(2), 17. joulukuuta 2015 Ibrahim Halawan mahdollisesta kuolemantuomiosta(3) ja 15. tammikuuta 2015 Egyptin tilanteesta(4) antamansa päätöslauselmat;

–  ottaa huomioon kuolemanrangaistusta, kidutusta, ilmaisunvapautta ja ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon EU:n ulkoasiainneuvoston elokuussa 2013 ja helmikuussa 2014 hyväksymät päätelmät Egyptistä,

–  ottaa huomioon vuonna 2001 tehdyn ja vuonna 2004 voimaan tulleen EU:n ja Egyptin assosiaatiosopimuksen, jota täydennettiin EU:n ja Egyptin välisellä vuoden 2007 toimintasuunnitelmalla, ottaa huomioon myös 25. heinäkuuta 2017 hyväksytyt EU:n ja Egyptin välisen kumppanuuden painopisteet vuosina 2017–2020, EU:n ja Egyptin vuoden 2017 assosiaationeuvoston jälkeen annetun yhteisen julkilausuman sekä EU:n ja Egyptin välisen assosiaatiosopimuksen poliittisten kysymysten, ihmisoikeuksien ja demokratian alakomitean tammikuussa 2018 pidetyn 5. kokouksen jälkeen annetun yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon 10. lokakuuta 2017 annetun komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja Euroopan neuvoston pääsihteerin yhteisen julkilausuman eurooppalaisena ja kansainvälisenä kuolemanrangaistuksen vastaisena päivänä sekä EUH:n edustajan 2. marraskuuta 2018 antaman lausuman Egyptissä koptikristittyjä vastaan tehdystä hyökkäyksestä,

–  ottaa huomioon YK:n asiantuntijoiden, kuten kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta käsittelevän erityisraportoijan Nils Melzerin, 26. tammikuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman, jossa kehotetaan Egyptin viranomaisia keskeyttämään lähiaikojen teloitusten täytäntöönpano, asianmukaista asumista käsittelevän YK:n erityisraportoijan Leilani Farhan ja ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan Michel Forstin 4. joulukuuta 2018 antaman lausuman sekä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet’n 9. syyskuuta 2018 antaman lausuman, jossa tuomittiin yhdessä ratkaisussa 75 henkilölle langetetut kuolemantuomiot,

–  ottaa huomioon Egyptin perustuslain ja etenkin sen 52 pykälän (jossa kielletään kidutus sen kaikissa muodoissa), 73 pykälän (kokoontumisvapaus) ja 93 pykälä (ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden sitova luonne),

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen kuudennen ja kolmannentoista lisäpöytäkirjan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 2 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeusapuun annetut afrikkalaiset periaatteet ja suuntaviivat, jotka kieltävät siviilien tuomitsemisen sotilastuomioistuimessa kaikissa olosuhteissa,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia koskevan uuden EU:n strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman, joiden tarkoituksena on ottaa ihmisoikeuksien suojelu ja tarkkailu unionin kaiken toiminnan keskiöön,

–  ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen, lapsen oikeuksien yleissopimuksen sekä ihmisoikeuksista tehdyn Arabiliiton peruskirjan, jotka kaikki Egypti on ratifioinut,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuolena Egypti on, ja erityisesti sen 14 ja 18 artiklan ja toisen valinnaisen pöytäkirjan kuolemanrangaistuksesta,

–  ottaa huomioon Italian parlamentin edustajainhuoneen päätöksen, jolla se keskeyttää suhteensa Egyptin parlamenttiin, koska italialaisen opiskelijan Giulio Regenin kuoleman tutkinta ei ole edistynyt,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksiin kohdistuvat kansallisen ja alueellisen tason vaikutukset, jotka johtuvat Saudi-Arabian, Egyptin, Bahrainin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kesäkuussa 2017 Qataria vastaan asettamista pakotteista, sekä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) joulukuussa 2017 julkistaman selonteon, joka koskee Persianlahden kriisin vaikutuksia ihmisoikeuksiin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Egyptin hallitus on tehostanut kansalaisjärjestöihin, ihmisoikeuksien puolustajiin, rauhanomaisiin aktivisteihin, asianajajiin, bloginpitäjiin, toimittajiin, työntekijöiden oikeuksien puolustajiin ja ammattiyhdistysaktivisteihin kohdistamiaan sortotoimia muun muassa pidättämällä ja saamalla katoamaan useita heistä ja turvautumalla yhä useammin terrorismin torjuntaa koskeviin lakeihin ja poikkeustilalainsäädäntöön; ottaa huomioon, että lokakuun 2018 lopusta lähtien ainakin 40 ihmisoikeusaktivistia, asianajajaa ja poliittista aktivistia on pidätetty ja osa heistä on siepattu; ottaa huomioon, että naispuoliset ihmisoikeuksien puolustajat ja hlbti-ihmisten oikeuksia puolustavat aktivistit kohtaavat edelleen monenlaista valtiojohtoista häirintää, erityisesti panettelukampanjoita ja oikeudellisia syytetoimia;

B.  ottaa huomioon, että ihmisoikeusasianajaja ja Egyptin oikeuksia ja vapauksia koordinoivan ryhmän (ECRF) johtaja Ezzat Ghoneim on ollut tutkintavankeudessa maaliskuusta 2018 syytettynä ”ihmisoikeusterrorismista”; ottaa huomioon, että tuomioistuimen määrättyä hänet vapautettavaksi 4. syyskuuta 2018 hänen olinpaikkansa ei ole tiedossa; toteaa, että ihmisoikeusasianajaja ja kadonneiden henkilöiden perheiden liigan yhteisperustaja Ibrahim Metwally Hegazy siepattiin ja häntä kidutettiin, minkä jälkeen hänet määrättiin mielivaltaisesti ennaltaehkäisevästi säilöönotettavaksi ja häntä on pidetty eristyssellissä; ottaa huomioon, että El Nadeem -keskus pakotettiin lopettamaan toimintansa vuonna 2017;

C.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustaja Amal Fathy sai syyskuussa 2018 kahden vuoden vankeustuomion valeuutisten levittämisestä aikomuksenaan vahingoittaa Egyptin valtiota sekä julkisesta siveettömyydestä hänen julkaistua sosiaalisessa mediassa videon, jossa hallitusta arvosteltiin epäonnistumisesta seksuaalisen väkivallan torjumisessa; toteaa, että Amal Fathya pidetään tutkintavankeudessa kansalliseen turvallisuuteen liittyvien uusien syytteiden tutkimisen ajan;

D.  ottaa huomioon, että Qatarin kansalaista Ola al-Qaradawia ja tämän aviomiestä, Egyptin kansalaista Hosam Khalafia, on pidetty vangittuina Egyptissä hirvittävissä olosuhteissa 30. kesäkuuta 2017 lähtien ilman, että heitä vastaan on nostettu mitään syytteitä; toteaa, että mielivaltaista vangitsemista käsittelevä YK:n työryhmä totesi kesäkuussa 2018 heidän joutuneen kokemaan julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua, jossa voi olla kyse kidutuksesta, määritti heidän vangitsemansa mielivaltaiseksi ja kehotti Egyptin hallitusta vapauttamaan heidät;

E.  ottaa huomioon, että Kairossa 25. tammikuuta kadonnut Giulio Regeni löydettiin kuolleena 2. helmikuuta 2016 ja että hänen ruumiissaan oli hirvittävästä kidutuksesta ja väkivaltaisesta kuolemasta kertovia merkkejä; ottaa huomioon, että Egyptin viranomaiset eivät ole vieläkään paljastaneet totuutta kuoleman syystä eivätkä ole tuoneet kaikkia syyllisiä oikeuteen; ottaa huomioon, että Egypti on jälleen kerran hylännyt Italian syyttäjänviraston vaatimuksen nimetä Regenin katoamiseen ja kuolemaan liittyvät osalliset;

F.  ottaa huomioon, että Toimittajat ilman rajoja -järjestöllä on tiedot ainakin 38 media-alan työntekijästä, jotka ovat tällä hetkellä pidätettyinä Egyptissä työnsä vuoksi poliittisen syytteeseenpanon perusteella ja joiden oikeuskäsittelyssä on rikottu menettelyjä monella tapaa; ottaa huomioon, että myös ulkomaisiin tiedotusvälineiden edustajiin on kohdistettu häirintää ja että useita kansainvälisiä kirjeenvaihtajia on karkotettu tai heiltä on evätty pääsy Egyptiin; toteaa, että kuvatoimittaja Mahmoud 'Shawkan’ Abu Zeid sai laillisesta ammatinharjoittamisestaan viiden vuoden tuomion joukko-oikeudenkäynnissä ja kärsii edelleen ylimääräistä kuuden kuukauden tuomiota suuren sakon maksamatta jättämisestä; ottaa huomioon, että tunnettu toimittaja Ismail al-Iskandarani, joka oli yksi erittäin harvoista ihmisoikeusloukkauksista Siinailla raportoivista toimittajista, vangittiin marraskuussa 2015 ja tuomittiin toukokuussa 2018 sotilastuomioistuimessa kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen;

G.  ottaa huomioon, että heinäkuussa 2018 hyväksyttiin uusi tiedotusvälineitä koskeva laki, jolla lehdistön määritelmää laajennettiin käsittämään kaikki sosiaalisen median tilinhaltijat, jolla on yli 5 000 seuraajaa, minkä vuoksi tällaisia tilejä voidaan asettaa syytteeseen ”väärien uutisten” julkistamisesta tai mistä tahansa muusta, jota pidetään yllyttämisenä lain rikkomiseen; toteaa, että kansalaisvapauksien – myös sananvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden – kunnioittaminen on demokraattisen yhteiskunnan perustan olennainen osa ja että toimittajien olisi voitava harjoittaa ammattiaan ilman pelkoa syytteeseen joutumisesta tai vangitsemisesta;

H.  toteaa, että useisiin EU:n jäsenvaltioihin sijoittautuneet yritykset ovat jatkaneet valvontateknologian vientiä Egyptiin, mikä on helpottanut hakkerointia ja haittaohjelmien käyttöä sekä hyökkäämistä ihmisoikeuksien puolustajia ja kansalaisyhteiskunnan aktivisteja vastaan sosiaalisessa mediassa; toteaa, että tämä on johtanut sananvapauden rajoittamiseen verkossa;

I.  ottaa huomioon, että Egypti aloitti viime vuonna kansalaisjärjestöjä vastaan oikeudellisen kampanjan säätämällä lain, jossa edellytetään, että valtion turvallisuusviranomaiset hyväksyvät niiden rahoituksen, tulipa se ulkomailta tai kotimaasta, mikä käytännössä kieltää niiden toiminnan; ottaa huomioon, että presidentti al-Sisi kehotti 15. marraskuuta 2018 tarkistamaan kansalaisjärjestöjä koskevaa lakia siten, että siitä tehtäisiin ”tasapainoisempi”, ja antoi parlamentille tehtäväksi lain muuttamisen; ottaa huomioon, että ”ulkomaista rahoitusta” koskevassa asiassa 173/2011 syytettynä olevan 16 henkilön uuden oikeudenkäynnin on määrä alkaa 20. joulukuuta 2018 ja että heidän on vastattava syytteisiin, joiden mukaan he perustivat kansainvälisten järjestöjen osastoja ja olivat vastuussa niiden toiminnasta ilman hallituksen myöntämää toimilupaa;

J.  ottaa huomioon, että Egyptissä on vallinnut hätätila huhtikuusta 2017 alkaen ja että sitä on jatkettu kolmella kuukaudella 21. lokakuuta 2018 alkaen; ottaa huomioon, että valtiollisten tiedotusvälineiden mukaan poikkeustilan tarkoituksena on auttaa torjumaan terrorismin vaaroja ja rahoitusta; ottaa huomioon, että presidentillä ja tämän nimissä toimivilla henkilöillä on valtuudet nostaa siviilejä vastaan syytteitä valtion turvallisuuselinten hätätuomioistuimissa kolmen kuukauden ajan; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michelle Bachelet on arvostellut pyrkimyksiä antaa turvallisuusjoukkojen jäsenille syytesuoja heidän tekemistään rikoksista, mikä heikentää Egyptin kansan uskoa hallituksen kykyyn tarjota oikeutta kaikille;

K.  ottaa huomioon, että vuonna 2015 annetussa Egyptin terrorisminvastaisessa laissa käytetään laajaa terrorismin määritelmää, johon sisältyy ”yleisen järjestyksen rikkominen, yhteiskunnan turvallisuuden, etujen tai turvallisuuden vaarantaminen, perustuslain ja lainsäädännön säännösten soveltamisen estäminen tai kansallisen yhtenäisyyden, yhteiskuntarauhan tai kansallisen turvallisuuden vahingoittaminen” ja jonka perusteella rauhanomaiset toisinajattelijat, demokratia-aktivistit ja ihmisoikeuksien puolustajat ovat vaarassa leimautua terroristeiksi ja joutua tuomituiksi kuolemaan;

L.  toteaa, että presidentti al-Sisin vallassa ollessa Egyptin tuomioistuimet ovat suositelleet langettamaan vähintään 2 443 alustavaa kuolemantuomiota, joista ainakin 12 on annettu lapsille, ja ovat vahvistaneet ainakin 1 451 kuolemantuomiota; ottaa huomioon, että vahvistetuista kuolemantuomioista vähintään 926 on langetettu joukko-oikeudenkäynneissä, joissa syytettyinä oli vähintään 15 henkilöä kerrallaan; ottaa huomioon, että samalla ajanjaksolla Egypti on pannut täytäntöön vähintään 144 teloitusta; ottaa huomioon, että erityisesti joukko-oikeudenkäynneissä on usein langetettu kuolemanrangaistus henkilöille siksi, että he käyttivät perusoikeuksiaan, kuten kokoontumisvapautta;

M.  ottaa huomioon, että syyskuussa egyptiläinen tuomioistuin vahvisti yli 739 henkilölle annetut tuomiot, jotka liittyivät vuoden 2013 vallankaappauksen jälkeen Rabaan aukiolla sattuneisiin tapahtumiin; ottaa huomioon, että tuomioistuin vahvisti kuolemantuomiot 75 henkilölle ja elinkautisen vankeusrangaistuksen 47 henkilölle; ottaa huomioon, useista säännönvastaisuuksista on raportoitu oikeudenkäyntien aikana ja että YK:n ihmisoikeuskomissaari kuvasi oikeudenkäyntiä oikeusmurhaksi;

N.  ottaa huomioon, että marraskuun lopulla Egypti ilmoitti ”pysyvän korkean tason ihmisoikeuskomission” perustamisesta, jonka tarkoituksena on ”vastata Egyptin ihmisoikeustilanteesta esitettyihin väitteisiin” ja ”määritellä yhtenäinen egyptiläinen kanta”; ottaa huomioon, että komission tärkeimmät jäsenet ovat ulko- ja sisäministeriön, armeijan ja tiedustelujoukkojen edustajia;

O.  ottaa huomioon, että huolimatta koptikulttuurin perustuslaissa saamasta tunnustuksesta maan ”pilarina”, väkivalta ja syrjintä koptialkuperää olevia egyptiläisiä, jotka muodostavat enemmistön Egyptin yhdeksästä miljoonasta kristitystä, kohtaan on lisääntynyt vuodesta 2011; toteaa, että koptikristityt, joiden osuus on noin 10 prosenttia Egyptin muslimienemmistöisestä väestöstä, ovat kärsineet kaikkein eniten uskonnollisesta väkivallasta; ottaa huomioon, että 2. marraskuuta 2018 islamistitaistelijat hyökkäsivät pyhiinvaelluksella olevien koptikristittyjen bussia vastaan, tappoivat seitsemän pyhiinvaeltajaa ja haavoittivat 19:ää; toteaa, että tämä osoittaa millaisia ovat Egyptin turvallisuushaasteet;

P.  ottaa huomioon, että EU:n ja Egyptin assosiaationeuvoston on määrä kokoontua 20. joulukuuta 2018; ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan matka Egyptiin on suunniteltu järjestettäväksi ennen assosiaationeuvoston kokousta; ottaa huomioon, että Egypti ei ole virallisesti kutsunut tätä valtuuskuntaa;

Q.  toteaa, että Egypti on käynyt läpi monia vaikeita vaiheita vuoden 2011 vallankumouksen jälkeen ja että kansainvälinen yhteisö tukee sitä taloudellisten, poliittisten ja turvallisuuteen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa; toteaa, että Egyptillä on vakavia turvallisuushaasteita erityisesti Siinain niemimaalla, jossa terroristiryhmät ovat iskeneet turvallisuusjoukkoja vastaan; ottaa huomioon, että Egyptissä on tapahtunut useita tuhoisia terrori-iskuja;

R.  toteaa, että heinäkuussa 2017 hyväksytyt EU:n ja Egyptin välisen kumppanuuden uudet painopisteet vuosiksi 2017–2020 perustuvat yhteiseen sitoutumiseen yleismaailmallisiin arvoihin, joita ovat demokratia, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ja ne muodostavat uudistetut puitteet poliittisille toimille ja tiiviimmälle yhteistyölle ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen pohjalta, mukaan lukien turvallisuutta, oikeuslaitoksen uudistamista sekä terrorismin torjuntaa koskevat toimet; ottaa huomioon, että Egyptin ja Euroopan unionin välisen assosiaatiosopimuksen poliittisten kysymysten, ihmisoikeuksien ja demokratian alakomitean viides istunto pidettiin Kairossa 10. ja 11. tammikuuta 2018 ja siellä käsiteltiin yhteistyötä ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen alalla; ottaa huomioon, että Egyptin ja EU:n välisen assosiaatiokomitean 6. kokous pidettiin 8. marraskuuta 2018;

S.  ottaa huomioon, että EU on Egyptin ensisijainen talouskumppani ja sen merkittävin ulkomaisten investointien lähde; ottaa huomioon, että EU:n kahdenvälinen apu Egyptille Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineestä kaudella 2017–2020 on noin 500 miljoonaa euroa; ottaa huomioon, että 21. elokuuta 2013 EU:n ulkoasiainneuvosto antoi korkealle edustajalle tehtäväksi tarkastella EU:n Egyptille antamaa tukea; ottaa huomioon, että neuvosto päätti tarkistaa EU:n yhteistyötä Egyptin kanssa paikan päällä saavutetun kehityksen perusteella;

T.  ottaa huomioon, että rauhanomaisen poliittisen opposition osallistumismahdollisuudet estettiin vuoden 2018 presidentinvaaliprosessissa ja että egyptiläisten äänestäjien oikeus poliittiseen osallistumiseen evättiin laajalti;

U.  ottaa huomioon, että ulkoasioiden neuvoston 21. elokuuta 2013 antamissa päätelmissä todetaan, että ”jäsenvaltiot päättivät myös keskeyttää sellaisten tarvikkeiden vientiluvat Egyptiin, joita voitaisiin käyttää kansallisissa tukahduttamistoimissa, arvioida uudelleen yhteisen kannan 2008/944/YUTP soveltamisalaan kuuluvien tarvikkeiden vientilupia ja tarkastella uudelleen Egyptin kanssa toteuttamaansa turvallisuusalan avunantoa”; ottaa huomioon, että helmikuussa 2014 ulkoasioiden neuvosto toisti nämä päätelmät; ottaa huomioon, että varapuheenjohtaja / korkea edustaja vahvisti 27. lokakuuta 2015 päivätyssä kirjallisessa vastauksessaan, että nämä päätelmät tarkoittivat poliittista sitoutumista Egyptin sotilaallista tukemista vastaan;

1.  tuomitsee painokkaasti jatkuvat rajoitukset, jotka koskevat demokraattisia perusoikeuksia, erityisesti sananvapautta verkossa ja sen ulkopuolella, yhdistymis- ja kokoontumisvapautta, poliittista moniarvoisuutta ja oikeusvaltion periaatetta Egyptissä; vaatii loppua kaikille tapauksille, joissa Egyptin viranomaiset, turvallisuusjoukot ja muut ryhmittymät käyttävät väkivaltaa, yllytystä, vihapuhetta, häirintää, pelottelua, tahdonvastaisia katoamisia tai sensuuria ihmisoikeuksien puolustajia, asianajajia, mielenosoittajia, toimittajia, bloggaajia, ammattiyhdistysaktiiveja, opiskelijoita, naisten oikeuksien puolustajia, hlbti-ihmisiä, kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, poliittisia vastustajia ja vähemmistöjä, kuten nubialaisia, kohtaan; tuomitsee liiallisen voimankäytön mielenosoittajia vastaan; kehottaa tutkimaan kaikki ihmisoikeusloukkaukset riippumattomasti ja avoimesti ja vaatii, että syylliset saatetaan vastuuseen teoistaan;

2.  kehottaa Egyptin hallitusta vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta ihmisoikeusaktivistit Ahmad Amashan, Hanan Badr el-Dinin, Amal Fathyn, Ezzat Ghoneimin, Hoda Abdelmoneimin, Ibrahim Metwally Hegazyn ja Azzouz Mahgoubin sekä median työntekijät Mahmoud ‘Shawkan’ Abu Zeidin, Hisham Gaafarin, Mohammed ‘Oxygen’ Ibraimin, Ismail Iskandaranin, Adel Sabrin, Ahmed Tarek Ibrahim Ziadan, Alaa Abdelfattahin, Shady Abu Zaidin, Mostafa al-Aasarin, Hassan al-Bannaandin ja Moataz Wadnanin, ja kaikki muut, jotka on vangittu yksinomaan sananvapauden rauhanomaisen käyttämisen vuoksi ja vastoin Egyptin perustuslakia ja kansainvälisiä velvoitteita; vangittujen vapauttamista odotettaessa kehottaa Egyptiä sallimaan heille mahdollisuuden tavata perheitään ja valitsemiaan asianajajia sekä saada asianmukaista lääketieteellistä hoitoa, ja kehottaa uskottavasti tutkimaan kaikki huonoa kohtelua tai kidutusta koskevat väitteet; kehottaa EU:ta panemaan täysimittaisesti täytäntöön Egyptiä koskevat vientirajoitukset sellaisten tavaroiden osalta, joita voidaan käyttää kidutukseen tai kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon;

3.  muistuttaa Egyptin hallitusta siitä, että Egyptin ja sen kansan pitkän aikavälin hyvinvointi etenee samaa tahtia yleismaailmallisten ihmisoikeuksien suojelun sekä sellaisten demokraattisten ja avoimien instituutioiden perustamisen ja vakauttamisen kanssa, jotka ovat sitoutuneet suojelemaan kansalaisten perusoikeuksia; kehottaa näin ollen Egyptin viranomaisia panemaan kaikilta osin täytäntöön niiden kansainvälisten yleissopimusten periaatteet, joihin Egypti on liittynyt;

4.  kehottaa Egyptin viranomaisia luopumaan kaikista nykyisistä kansalaisjärjestöihin kohdistetuista perusteettomista rikosoikeudellisista tutkimuksista, kuten ulkomaista rahoitusta koskevat tutkimukset, ja kumoamaan kohtuuttoman ankaran kansalaisjärjestölain; kehottaa korvaamaan kyseisen lain uudella lainsäädäntökehyksellä, joka laaditaan aidosti kuullen kansalaisyhteiskunnan järjestöjä Egyptin omien ja kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti niin, että voidaan suojella yhdistymisvapautta;

5.  ilmaisee vakavan huolensa Egyptin tuomioistuinten joukko-oikeudenkäynneistä ja langetettujen kuolemantuomioiden ja pitkien vankeusrangaistusten suuresta määrästä; kehottaa Egyptin oikeusviranomaisia lopettamaan kuolemanrangaistuksen soveltamisen myös sellaisten henkilöiden osalta, jotka olivat väitetyn rikoksen tapahtuessa alle 18-vuotiaita, sekä noudattamaan ja kunnioittamaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta, jonka osapuoli Egypti on, ja erityisesti sen 14 artiklaa, joka koskee oikeutta oikeudenmukaiseen ja oikea-aikaiseen oikeudenkäyntiin, joka perustuu selviin syytteisiin ja jossa varmistetaan vastaajien oikeuksien kunnioittaminen;

6.  toistaa Egyptille esittämänsä kehotuksen allekirjoittaa ja ratifioida kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen toisen valinnaisen pöytäkirjan, jolla pyritään kuolemanrangaistuksen lakkauttamiseen, sekä YK:n kansainvälisen yleissopimuksen kaikkien ihmisten suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta; kehottaa Egyptin hallitusta antamaan avoimen vierailukutsun YK:n erityisraportoijille;

7.  kehottaa Egyptin parlamenttia tarkistamaan Egyptin rikoslakia, rikosprosessilakia, terrorisminvastaista lainsäädäntöä ja sotilaslakia; kehottaa Egyptin viranomaisia lopettamaan siviiliasioiden käsittelyn sotilastuomioistuimissa;

8.  ilmaisee vakavan huolensa sellaisiin henkilöihin kohdistuvista kostotoimista, jotka tekevät yhteistyötä tai pyrkivät tekemään yhteistyötä kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen tai YK:n ihmisoikeuselinten kanssa, kuten äskettäin toteutetut toimet asianmukaista asumista käsittelevän YK:n erityisraportoijan tapauksessa; muistuttaa Egyptin viranomaisia Egyptin velvoitteista YK:n jäsenenä pidättyä tällaisista teoista;

9.  tuomitsee vähemmistöryhmien jatkuvan vainoamisen Egyptissä; toistaa sitoutumisensa omantunnon- ja uskonnonvapauteen Egyptissä ja kehottaa edistämään kansainvälistä yhteistyötä, johon kuuluu myös YK:n riippumaton tutkimus, jossa arvioidaan koptikristittyjen tilannetta Egyptissä; kehottaa Egyptiä tarkistamaan jumalanpilkkalakejaan ja varmistamaan, että uskonnolliset vähemmistöt ovat niiltä suojassa;

10.  kehottaa Egyptin hallitusta lopettamaan kaikki kesäkuun 2017 jälkeen käyttöön otetut syrjivät toimenpiteet Qatarin kansalaisia, erityisesti Ola al-Qaradawia ja hänen aviomiestään Hosam Khalafia, vastaan;

11.  tukee Egyptin väestön enemmistön pyrkimyksiä luoda vapaa, vakaa, vauras, osallistava ja demokraattinen maa, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevia kansallisia ja kansainvälisiä sitoumuksiaan; muistuttaa, että on tärkeää kunnioittaa mielipiteen ilmaisemisen ja kritiikin esittämisen vapautta;

12.  ilmaisee vilpittömimmän osanottonsa terrorismin uhrien perheille; ilmaisee solidaarisuutensa Egyptin kansaa kohtaan ja vahvistaa olevansa sitoutunut torjumaan radikaalien ideologioiden ja terroristiryhmien leviämistä;

13.  kehottaa Egyptin hallitusta varmistamaan, että kaikki Siinain operaatiot toteutetaan kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisesti, tutkimaan perusteellisesti kaikki väärinkäytökset, avaamaan välittömästi Pohjois-Siinai riippumattomille tarkkailijoille ja toimittajille, huolehtimaan asukkaiden olennaisista tarpeista ja antamaan riippumattomille avustusjärjestöille mahdollisuuden tarjota apua sitä tarvitseville;

14.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita asettamaan etusijalle Egyptin ihmisoikeuksien puolustajien tilanteen ja tuomitsemaan maan hälyttävän ihmisoikeustilanteen, mukaan lukien kuolemanrangaistuksen käytön; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa puuttumaan Egyptin viimeaikaisiin tapahtumiin ja käyttämään kaikkia käytettävissään olevia keinoja painostaakseen Egyptiä parantamaan ihmisoikeustilannetta ja lopettamaan välittömät teloitukset, kehottaa vapauttamaan pidätettyinä olevat nopeasti ja kannustaa Egyptin viranomaisia noudattamaan kansainvälisistä normeista ja kansainvälisestä oikeudesta johtuvia sitoumuksiaan;

15.  korostaa, kuinka tärkeänä EU pitää yhteistyötään Egyptin kanssa, sillä se on merkittävä naapuri ja kumppani; kehottaa siksi painokkaasti Egyptiä noudattamaan EU:n ja Egyptin välisen kumppanuuden painopisteiden yhteydessä 27. heinäkuuta 2017 antamaansa sitoumusta demokratian, perusvapauksien ja ihmisoikeuksien edistämisestä maan perustuslain ja kansainvälisten normien mukaisesti; painottaa, että kumppanuuden painopisteistä sovittiin Egyptin kanssa vuonna 2017 huolimatta jatkuvista taka-askelista ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen alalla; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita asettamaan Egyptin kanssa tehtävän yhteistyön jatkumisen ehdoksi ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja sisällyttämään ihmisoikeuskysymykset kaikkiin Egyptin viranomaisten kanssa käyttäviin keskusteluihin, erityisesti kolmen asetetun painopisteen osalta; toteaa jälleen, että muuttoliikkeen hallinta tai terrorismin vastaiset toimet eivät saisi heikentää ihmisoikeuksia;

16.  muistuttaa Egyptin viranomaisia siitä, että EU:n Egyptiin sitoutumisen tason olisi perustuttava kannustimiin, joissa noudatetaan Euroopan naapuruuspolitiikan ”enemmällä enemmän” -periaatetta, ja oltava riippuvainen siitä, miten maa edistyy demokraattisten instituutioiden uudistamisessa, oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa ja ihmisoikeuksien kunnioittamisessa;

17.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita säilyttämään vahvan ja yhtenäisen kantansa ihmisoikeuksiin EU:n ja Egyptin assosiaationeuvoston kokouksessa, joka on määrä pitää 20. joulukuuta 2018, koska niin pitääkin tehdä kaikilla ihmisoikeusfoorumeilla ja kahden- ja monenvälisissä kokouksissa, ja ilmaisemaan selvästi seuraukset, joita Egyptin hallitus joutuu kohtaamaan, jos se ei muuta väärinkäytöksiin taipuvaista toimintaansa, kuten seuraamuksia ihmisoikeusrikkomuksista vastuussa olevia henkilöitä vastaan; kehottaa lisäksi EU:ta antamaan selkeän julkilausuman seuraavassa YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnossa, myös ottaen huomioon YK:n vuoden 2019 yleisen määräaikaisarvioinnin (UPR) suositukset;

18.  muistuttaa olevansa yhä tyrmistynyt italialaisen tutkijan Giulio Regenin kiduttamisesta ja surmaamisesta; korostaa aikovansa edelleenkin painostaa EU:n viranomaisia olemaan yhteydessä egyptiläisiin vastapuoliinsa, kunnes totuus on saatu selville tästä asiasta ja tekoon syyllistyneet saatettu vastuuseen; muistuttaa, että Egyptin viranomaisilla on vastuu Giulio Regenin tapausta tutkivan italialais-egyptiläisen oikeudellisen ryhmän turvallisuudesta;

19.  kehottaa jälleen jäsenvaltioita lopettamaan sellaisen valvontateknologian ja sellaisten turvallisuuslaitteiden viennin Egyptiin, joita voidaan käyttää hyökkäyksiin ihmisoikeuksien puolustajia ja kansalaisyhteiskunnan aktivisteja vastaan, mukaan lukien hyökkäykset sosiaalisessa mediassa;

20.  pitää erittäin valitettavana Egyptin viranomaisten haluttomuutta järjestää parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan matka Kairoon; odottaa, että EU:n osapuoli puuttuu siihen, että Egyptin viranomaiset ovat jatkuvasti kieltäytyneet antamasta lupaa tälle vierailulle;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Egyptin hallitukselle ja parlamentille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0035.
(2) EUVL C 50, 9.2.2018, s. 42.
(3) EUVL C 399, 24.11.2017, s. 130.
(4) EUVL C 300, 18.8.2016, s. 34.

Päivitetty viimeksi: 7. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö