Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2968(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0568/2018

Rozpravy :

PV 13/12/2018 - 7.2
CRE 13/12/2018 - 7.2

Hlasovanie :

PV 13/12/2018 - 9.9

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0526

Prijaté texty
PDF 150kWORD 54k
Štvrtok, 13. decembra 2018 - Štrasburg
Egypt, najmä situácia obhajcov ľudských práv
P8_TA(2018)0526RC-B8-0568/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. decembra 2018 o Egypte, najmä o situácii obhajcov ľudských práv (2018/2968(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Egypte, najmä na uznesenie z 8. februára 2018 o popravách v Egypte(1), uznesenie z 10. marca 2016 o Egypte, najmä o prípade Giulia Regeniho(2), uznesenie zo 17. decembra 2015 o Ibrahimovi Halawovi, ktorý potenciálne čelí trestu smrti(3), a na uznesenie z 15. januára 2015 o situácii v Egypte(4);

–  so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti, mučenia, slobody prejavu a obhajcov ľudských práv,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Egypte z augusta 2013 a februára 2014,

–  so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi EÚ a Egyptom z roku 2001, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2004 a bola posilnená Akčným plánom z roku 2007, so zreteľom aj na priority partnerstva medzi EÚ a Egyptom na roky 2017 – 2020, prijaté 25. júla 2017, na spoločné vyhlásenie vydané v nadväznosti na zasadnutie Asociačnej rady EÚ – Egypt v roku 2017 a na spoločné vyhlásenie vydané po 5. zasadnutí Podvýboru EÚ – Egypt pre politické otázky, ľudské práva a demokraciu v januári 2018,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej a generálneho tajomníka Rady Európy k Európskemu a Svetovému dňu boja proti trestu smrti z 10. októbra 2017 a na vyhlásenie hovorcu ESVČ z 2. novembra 2018 o útoku na koptských pútnikov na v Egypte,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie expertov OSN vrátane Nilsa Melzera – osobitného spravodajcu pre mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie – z 26. januára 2018, v ktorom sa egyptské orgány naliehavo vyzývajú, aby zastavili blížiace sa popravy, na vyhlásenie osobitnej spravodajkyne OSN pre primerané bývanie Leilani Farhaovej zo 4. decembra 2018, vyhlásenie osobitného spravodajcu OSN pre situáciu obhajcov ľudských práv Michela Forsta z 9. septembra 2018 a vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej, v ktorom odsúdila tresty smrti udelené hromadne 75 osobám,

–  so zreteľom na ústavu Egypta, najmä na jej článok 52 (o zákaze mučenia vo všetkých formách a druhoch), článok 73 (o slobode zhromažďovania) a článok 93 (o záväznom charaktere medzinárodného práva v oblasti ľudských práv),

–  so zreteľom na protokoly 6 a 13 Európskeho dohovoru o ľudských právach,

–  so zreteľom na článok 2 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na zásady a usmernenia týkajúce sa práva na spravodlivý proces a právnu pomoc, ktoré zakazujú súdne procesy civilistov pred vojenskými súdmi za všetkých okolností,

–  so zreteľom na nový strategický rámec EÚ a akčný plán pre ľudské práva, ktorého cieľom je dosiahnuť, aby ochrana ľudských práv a dohľad nad nimi boli v centre všetkých politík EÚ,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovor o právach dieťaťa a Arabskú chartu o ľudských právach, ktoré Egypt všetky ratifikoval,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého zmluvnou stranou je aj Egypt, a najmä na jeho články 14 a 18, a na jeho druhý opčný protokol o treste smrti,

–  so zreteľom na rozhodnutie dolnej komory talianskeho parlamentu – poslaneckej snemovne – pozastaviť vzťahy s egyptským parlamentom z dôvodu nedostatočného pokroku pri vyšetrovaní smrti talianskeho študenta Giulia Regeniho,

–  so zreteľom na vplyv sankcií na ľudské práva na národnej aj regionálnej úrovni zavedených zo strany Saudskej Arábie, Egypta, Bahrajnu a Spojených arabských emirátov voči Kataru v júni 2017 a na správu o vplyve krízy v Perzskom zálive na ľudské práva zverejnenú Úradom vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v decembri 2017,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže egyptská vláda zintenzívňuje zásahy proti organizáciám občianskej spoločnosti, obhajcom ľudských práv, pokojným aktivistom, právnikom, blogerom, novinárom, obhajcom pracovných práv a odborárom, a to vrátane zatknutia a zmiznutia niektorých z nich, pričom čoraz častejšie využíva zákony určené na boj proti terorizmu a pre výnimočný stav; keďže od konca októbra 2018 bolo zatknutých najmenej 40 pracovníkov, právnikov a politických aktivistov z oblasti ľudských práv, pričom niektorí z nich násilne zmizli; keďže obhajkyne ľudských práv a aktivisti obhajujúci práva osôb LGBTQI v Egypte naďalej čelia rôznym formám obťažovania zo strany štátu, najmä prostredníctvom šírenia hanlivých informácií a trestného stíhania;

B.  keďže právnik Izzat Ghunajm, ktorý sa venuje problematike ľudských práv a je vedúcim egyptskej koordinácie práv a slobôd (ECRF), je od marca 2018 vo vyšetrovacej väzbe a je obvinený z terorizmu v oblasti ľudských práv; keďže odvtedy, čo súd nariadil jeho prepustenie 4. septembra 2018, nie je známe, kde sa zdržiava; keďže právnik zaoberajúci sa oblasťou ľudských práv Ibráhím Mutawallí Hidžází, spoluzakladateľ Ligy rodín zmiznutých osôb, sa stal obeťou nedobrovoľného zmiznutia a bol vystavený mučeniu, pričom následne bol vydaný príkaz na jeho svojvoľné preventívne zadržiavanie a teraz zostáva v samoväzbe; keďže centrum an-Nadím bolo v roku 2017 nútené ukončiť svoju činnosť;

C.  keďže obhajkyňa ľudských práv Amal Fathí bola v septembri 2018 odsúdená na dva roky odňatia slobody na základe obvinení zo šírenia falošných správ s úmyslom poškodiť egyptský štát a z pohoršovania verejnosti, pretože na sociálnych médiách uverejnila video, v ktorom kritizuje vládu za to, že nebojuje proti sexuálnemu násiliu; keďže pani Fathí je vo vyšetrovacej väzbe, zatiaľ čo sa prešetruje druhá séria obvinení súvisiacich s národnou bezpečnosťou;

D.  keďže katarská štátna príslušníčka Ulá al-Qaradáwí a jej manžel Husám Chalaf, ktorý je egyptským štátnym príslušníkom, sú od 30. júna 2017 zadržiavaní v Egypte v otrasných podmienkach, pričom ani proti jednému z nich neboli vznesené žiadne obvinenia; keďže pracovná skupina OSN pre svojvoľné zadržiavanie v júni 2018 zistila, že boli podrobení krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu, ktoré by mohli predstavovať mučenie, vyhlásila ich zadržiavanie za svojvoľné a vyzvala egyptskú vládu, aby ich prepustila;

E.  keďže 2. februára 2016 sa našlo telo Giulia Regeniho, ktorý zmizol 25. januára v Káhire, pričom nieslo známky strašného mučenia a násilnej smrti; keďže egyptské orgány ešte stále neodhalili pravdu o jeho smrti a nepostavili všetkých páchateľov pred súd; keďže Egypt opätovne zamietol žiadosť talianskeho prokurátora, aby odhalil totožnosť agentov zapojených do zmiznutia a smrti Regeniho;

F.  keďže organizácia Reportéri bez hraníc zdokumentovala najmenej 38 pracovníkov médií, ktorí sú v Egypte v súčasnosti zadržiavaní za svoju prácu, a to na základe politicky motivovaného trestného stíhania a viacnásobného porušenia zásad riadneho procesu; keďže terčom sa stávajú aj zahraniční pracovníci masovokomunikačných prostriedkov, pričom niekoľkí medzinárodní korešpondenti boli deportovaní alebo im bol odmietnutý vstup do Egypta; keďže fotožurnalista Mahmúd „Šawkán“ Abú Zajd bol za svoju legitímnu profesionálnu činnosť odsúdený na masovom pojednávaní na päť rokov odňatia slobody a okrem toho si ešte odpykáva ďalší šesťmesačný trest za nezaplatenie pokuty v značnej výške; keďže Ismá´íl al-Iskandarání, popredný novinár a jeden z mála novinárov pokrývajúcich porušovanie ľudských práv na Sinaji, bol v novembri 2015 zadržaný a v máji 2018 ho vojenský súd odsúdil na desať rokov väzenia;

G.  keďže v júli 2018 bol prijatý nový zákon o médiách, ktorým sa rozšírilo vymedzenie pojmu tlač tak, aby zahŕňal akýkoľvek účet na sociálnych médiách s viac ako 5 000 priaznivcami, na základe ktorého by sa za takéto účty mohlo viesť trestné stíhanie za uverejnenie „falošných správ“ alebo čokoľvek, čo sa považuje za podnecovanie k porušovaniu práva; keďže dodržiavanie občianskych slobôd – vrátane slobody prejavu a slobody médií – je základnou súčasťou základov demokratickej spoločnosti a novinári by mali mať možnosť vykonávať svoje povolanie slobodne bez strachu zo stíhania alebo väznenia;

H.  keďže spoločnosti so sídlom vo viacerých členských štátoch EÚ pokračujú vo vývoze technológii dohľadu do Egypta uľahčujúcich cracking a malvér, ako aj ďalšie formy útokov na obhajcov ľudských práv a aktivistov občianskej spoločnosti na sociálnych médiách; keďže to vedie k potláčaniu slobody prejavu na internete;

I.  keďže minulý rok začal Egypt právnu vojnu proti mimovládnym organizáciám vo forme zákona, ktorý vyžaduje, aby štátne bezpečnostné agentúry schvaľovali ich financovanie, či už zo zahraničných, alebo domácich zdrojov, čím ich prakticky zakázal; keďže 15. novembra 2018 prezident as-Sísí vyzval na revíziu zákona o mimovládnych organizáciách, aby bol viac „vyvážený“, a poveril parlament preskúmaním zákona; keďže obnova súdneho konania so 16 obžalovanými z tzv. prípadu zahraničného financovania 173/2011 je naplánovaná na 20. decembra 2018 a obvinení čelia obvineniam zo zriadenia a prevádzky pobočiek medzinárodných organizácií bez licencie vlády;

J.  keďže od apríla 2017 pretrváva v Egypte výnimočný stav, ktorý sa od 21. októbra 2018 predlžuje o tri mesiace; keďže podľa štátnych médií bol výnimočný stav zavedený s cieľom pomôcť riešiť „nebezpečenstvá a financovanie terorizmu“; keďže prezident a tí, ktorí konajú v jeho mene, majú právomoc postúpiť civilné obyvateľstvo počas obdobia troch mesiacov na súdy pre štátnu bezpečnosť, ktoré fungujú počas výnimočného stavu; keďže vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bachelet kritizuje pokusy o priznanie imunity voči trestnému stíhaniu za zločiny, ktoré údajne spáchali príslušníci bezpečnostných síl, čo podkopáva vieru egyptského ľudu v schopnosť vlády zabezpečiť spravodlivosť pre všetkých;

K.  keďže v právnych predpisoch Egypta týkajúcich sa boja proti terorizmu z roku 2015 sa používa široké vymedzenie pojmu terorizmus, ktoré zahŕňa „porušovanie verejného poriadku, ohrozenie bezpečnosti, záujmov alebo bezpečnosti spoločnosti, marenie ustanovení ústavy a právnych predpisov alebo narušenie národnej jednoty, sociálneho zmieru alebo národnej bezpečnosti“, v dôsledku čoho pokojným disidentom, prodemokratickým aktivistom a obhajcom ľudských práv hrozí riziko, že budú označení za teroristov a odsúdení na trest smrti;

L.  keďže za vlády prezidenta as-Sísího egyptské súdy odporučili aspoň 2 443 predbežných trestov smrti – a to aj v prípade minimálne 12 detí – a potvrdili aspoň 1 451 trestov smrti; keďže najmenej 926 potvrdených trestov smrti je výsledkom hromadných súdnych procesov s 15 alebo viac osobami súčasne; keďže Egypt v tomto období vykonal aspoň 144 popráv; keďže trest smrti, najmä pokiaľ ide o hromadné súdne konania, sa často uplatňuje voči osobám, ktoré uplatňujú svoje základné práva vrátane slobody zhromažďovania;

M.  keďže v auguste súd v Egypte potvrdil rozsudky nad viac než 739 osobami v súvislosti s protestmi, ktoré sa odohrali na námestí Rábi´a po štátnom prevrate v roku 2013; keďže súd ratifikoval 75 rozsudkov smrti a potvrdil doživotný trest odňatia slobody v prípade ďalších 47 osôb; keďže počas súdneho konania došlo k mnohým nezrovnalostiam a vysoká komisárka OSN pre ľudské práva ho označil za závažný justičný omyl;

N.  keďže Egypt koncom novembra oznámil zriadenie stálej komisie pre ľudské práva, údajne s cieľom „reagovať na tvrdenia“, ktoré sa týkajú situácie v oblasti ľudských právach v Egypte, a „sformulovať jednotnú egyptskú víziu“; keďže hlavní členovia tejto komisie sú zástupcovia ministerstiev zahraničných vecí a vnútra, armády a spravodajských služieb;

O.  keďže napriek ústavnému uznaniu koptskej kultúry za „pilier“ krajiny vzrástlo od roku 2011 násilie a diskriminácia voči Egypťanom koptského pôvodu, ktorí tvoria väčšinu deviatich miliónov kresťanov egyptského pôvodu; keďže koptskí kresťania tvoriaci približne 10 % egyptského obyvateľstva, ktoré je prevažne moslimské, znášajú dôsledky sektárskeho násilia; keďže 2. novembra 2018 bolo pri útoku na autobus koptských pútnikov v Minjá spáchanom islamskými militantmi zabitých sedem osôb a 19 osôb bolo zranených, čo poukazuje na bezpečnostné problémy, ktorým Egypt čelí;

P.  keďže 20. decembra 2018 má zasadať Asociačná rada EÚ – Egypt; keďže pred zasadnutím Asociačnej rady je naplánovaná služobná cesta Podvýboru Európskeho parlamentu pre ľudské práva do Egypta; keďže Egypt tejto delegácii nevydal oficiálne pozvanie;

Q.  keďže Egypt prešiel od revolúcie v roku 2011 náročným vývojom a medzinárodné spoločenstvo túto krajinu podporuje pri riešení jej hospodárskych, politických a bezpečnostných problémov; keďže v Egypte existujú vážne bezpečnostné problémy, najmä na Sinajskom polostrove, kde teroristické skupiny uskutočňujú útoky na bezpečnostné sily; keďže v Egypte došlo k niekoľkým ničivým teroristickým útokom;

R.  keďže nové priority partnerstva EÚ a Egypta na roky 2017 – 2020 prijaté v júli 2017 sa riadia spoločným záväzkom rešpektovať univerzálne hodnoty demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a predstavujú obnovený rámec pre politickú angažovanosť a posilnenú spoluprácu, a to aj v oblasti bezpečnosti, reformy súdnictva a boja proti terorizmu, na základe riadneho dodržiavania ľudských práv a základných slobôd; keďže podvýbor pre politické záležitosti, ľudské práva a demokraciu v rámci Dohody o pridružení medzi Egyptom a Európskou úniou uskutočnil 10. a 11. januára 2018 v Káhire piate zasadnutie, na ktorom riešil spoluprácu v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu; keďže 8. novembra 2018 sa uskutočnilo 6. zasadnutie Asociačného výboru Egypt – EÚ;

S.  keďže EÚ je prvým hospodárskym partnerom Egypta a jeho hlavným zdrojom zahraničných investícií; keďže bilaterálna pomoc EÚ pre Egypt v rámci nástroja európskeho susedstva na obdobie 2017 – 2020 dosahuje výšku okolo 500 miliónov eur; keďže 21. augusta 2013 poverila Rada pre zahraničné veci vysokú predstaviteľku, aby prehodnotila pomoc EÚ Egyptu; keďže Rada rozhodla, že spolupráca EÚ s Egyptom sa upraví podľa vývoja situácie v krajine;

T.  keďže počas celého obdobia prezidentských volieb v roku 2018 nebola možná žiadna mierová politická opozícia a právo na účasť na politickom živote bolo egyptským voličom výrazne odopierané;

U.  keďže v záveroch Rady pre zahraničné veci z 21. augusta 2013 sa uvádza, že „členské štáty sa tiež dohodli, že pozastavia licencie na vývoz do Egypta na všetky zariadenia, ktoré by sa mohli použiť na vnútorné represie, a opätovne posúdia licencie na zariadenia v zmysle spoločnej pozície 2008/944/SZBP a prehodnotia svoju pomoc Egyptu v oblasti bezpečnosti.“; keďže Rada pre zahraničné veci tieto závery potvrdila vo februári 2014; keďže PK/VP vo svojej písomnej odpovedi z 27. októbra 2015 potvrdila, že tieto závery predstavujú „politický záväzok proti akejkoľvek vojenskej podpore pre Egypt“;

1.  dôrazne odsudzuje pretrvávajúce obmedzovanie základných demokratických práv, najmä slobody prejavu na internete aj mimo neho, slobody združovania a zhromažďovania, politického pluralizmu a právneho štátu v Egypte; požaduje ukončenie všetkých aktov násilia, podnecovania, nenávistných prejavov, obťažovania, zastrašovania, nedobrovoľných zmiznutí či cenzúry namierených proti obhajcom ľudských práv, právnikom, demonštrantom, novinárom, blogerom, odborárom, študentom, aktivistom za práva žien, osobám LGBTI, organizáciám občianskej spoločnosti, politickým oponentom a menšinám vrátane Núbijčanov zo strany štátnych orgánov, bezpečnostných síl a služieb a ďalších skupín v Egypte; odsudzuje neprimerané používanie násilia proti demonštrantom; vyzýva na nezávislé a transparentné vyšetrenie všetkých prípadov porušenia ľudských práv a na zabezpečenie toho, aby osoby, ktoré sú za to zodpovedné, sa museli za svoje skutky zodpovedať;

2.  vyzýva egyptskú vládu, aby okamžite a bezpodmienečne prepustila obhajcov ľudských práv Ahmada Amášu, Hanán Badr al-Dínovú, Amal Fathíovú, Izzata Ghunajma, Hudá Abdalmun´imovú, Ibráhíma Mutawallího Hidžázího a Azúza Mahdžúba a pracovníkov médií Mahmúda „Šawkána“ Abú Zajda, Hišáma Dža´afara, Muhammada „Kyslíka“ Ibráhíma, Ismá´íla al-Iskandaráního, Ádila Sabrího, Ahmada Tárika Ibráhíma Zijádu, Alá´a Abdalfattáha, Šádího Abú Zajda, Mustafu al-Aasara, Hasana al-Bannaanda a Mu´taza Wadnána a všetky ostatné osoby zadržiavané výlučne za to, že pokojným spôsobom uplatňovali svoju slobodu prejavu, čo je v rozpore s ústavou Egypta a medzinárodnými záväzkami; vyzýva Egypt, aby im umožnil úplný prístup k ich rodinám, právnikom podľa ich vlastného výberu a primeranej zdravotnej starostlivosti a aby dôkladne vyšetril všetky obvinenia zo zlého zaobchádzania alebo mučenia; vyzýva EÚ, aby v plnej miere vykonávala kontrolu svojho vývozu vo vzťahu k Egyptu, a to v súvislosti s tovarom, ktorý by sa mohol použiť na mučenie alebo vykonanie trestu smrti;

3.  pripomína egyptskej vláde, že dlhodobá prosperita Egypta a jeho ľudu je spojená s ochranou univerzálnych ľudských práv a s vytvorením a upevnením postavenia demokratických a transparentných inštitúcií, ktoré sú zapojené do ochrany základných práv občanov; vyzýva preto egyptské orgány, aby v plnej miere uplatňovali zásady medzinárodných dohovorov, ku ktorým sa Egypt zaviazal;

4.  vyzýva egyptské orgány, aby upustili od akéhokoľvek existujúceho trestného vyšetrovania mimovládnych organizácií, vrátane tzv. prípadu zahraničného financovania, a aby zrušili mimoriadne tvrdý zákon o mimovládnych organizáciách; nabáda na nahradenie tohto zákona novým legislatívnym rámcom, ktorý sa vypracuje v rámci skutočných konzultácií s organizáciami občianskej spoločnosti v súlade s domácimi a medzinárodnými záväzkami Egypta v záujme ochrany slobody združovania;

5.  vyjadruje vážne znepokojenie v súvislosti s masovým procesom na egyptských súdoch, veľkým počtom rozsudkov smrti a trestami odňatia slobody na dlhé obdobie; vyzýva egyptské súdne orgány, aby prestali uplatňovať trest smrti voči jednotlivcom vrátane tých, ktorí v čase údajného spáchania trestného činu ešte nedosiahli vek 18 rokov, aby dodržiavali a rešpektovali Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého zmluvnou stranou je Egypt, a najmä jeho článok 14 o práve na spravodlivý a včasný proces založený na jasných obvineniach, pri ktorom sa zabezpečuje dodržiavanie práv obžalovaných;

6.  nabáda Egypt, aby podpísal a ratifikoval druhý opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach zameraný na zrušenie trestu smrti a Medzinárodný dohovor OSN o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím; nabáda egyptskú vládu, aby príslušným osobitným spravodajcom OSN zaslala otvorenú pozvánku na návštevu krajiny;

7.  vyzýva egyptský parlament, aby preskúmal egyptský trestný zákonník, trestný poriadok, právne predpisy v oblasti boja proti terorizmu a vojenský kódex; vyzýva egyptské orgány, aby prestali súdiť civilistov na vojenských súdoch;

8.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad odvetnými opatreniami voči osobám, ktoré spolupracujú alebo sa snažia spolupracovať s medzinárodnými organizáciami pre ľudské práva alebo s orgánmi OSN pre ľudské práva, ako napríklad nedávno s osobitnou spravodajkyňou OSN pre primerané bývanie; pripomína egyptským orgánom záväzky Egypta ako člena OSN, aby sa zdržali takýchto činov;

9.  odsudzuje pokračujúce prenasledovanie menšinových skupín v Egypte; opakuje svoj záväzok týkajúci sa slobody svedomia a náboženského vyznania v Egypte a vyzýva na podporu medzinárodnej spolupráce vrátane nezávislého vyšetrovania OSN s cieľom posúdiť situáciu koptských kresťanov v Egypte; vyzýva Egypt, aby preskúmal svoje zákony o rúhaní a zabezpečil ochranu náboženských menšín;

10.  vyzýva egyptskú vládu, aby ukončila všetky diskriminačné opatrenia prijaté po júni 2017 voči katarským štátnym príslušníkom s osobitným odkazom na prípad Ulá al-Qaradáwíovej a jej manžela Husáma Chalafa;

11.  podporuje snahy väčšiny egyptského ľudu, ktorý chce vybudovať slobodnú, stabilnú, prosperujúcu, inkluzívnu a demokratickú krajinu, ktorá rešpektuje svoje vnútroštátne a medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv a základných slobôd; pripomína, že je dôležité rešpektovanie pokojného vyjadrenia názoru a kritiky;

12.  vyjadruje najúprimnejšiu sústrasť rodinám obetí terorizmu; solidárne stojí po boku egyptského obyvateľstva a opätovne potvrdzuje svoje odhodlanie bojovať proti šíreniu radikálnych ideológií a teroristickým skupinám;

13.  naliehavo vyzýva egyptskú vládu, aby zabezpečila, aby sa všetky operácie na Sinajskom polostrove vykonávali v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv, aby dôkladne vyšetrili všetky prípady zneužitia, okamžite otvorili Severný Sinaj pre nezávislých pozorovateľov a novinárov, aby obyvateľom poskytli základné potreby a aby umožnili nezávislým rizikovým organizáciám poskytovať pomoc ľuďom v núdzi;

14.  vyzýva PK/VP, aby sa prioritne zaoberala situáciou obhajcov ľudských práv v Egypte a odsúdila alarmujúcu situáciu v oblasti ľudských práv v krajine vrátane používania trestu smrti; naliehavo vyzýva ESVČ, aby sa zaoberala nedávnym vývojom v Egypte a aby využila všetky prostriedky vplyvu, ktoré má k dispozícii, na vyvíjanie nátlaku na Egypt s cieľom zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv a zastaviť blížiace sa popravy, aby vyzvala na urýchlené prepustenie osôb, ktoré sú vo väzbe a aby nabádala egyptské orgány k tomu, aby dodržiavali svoje záväzky voči medzinárodným normám a zákonom;

15.  zdôrazňuje význam, ktorý EÚ pripisuje svojej spolupráci s Egyptom ako s dôležitým susedom a partnerom; naliehavo a dôrazne vyzýva Egypt, aby dodržiaval svoj záväzok zakotvený v prioritách partnerstva EÚ a Egypta prijatých 27. júla 2017 podporovať demokraciu, základné slobody a ľudské práva, a to v súlade s ústavou a medzinárodnými normami; zdôrazňuje, že priority partnerstva boli s Egyptom prijaté v roku 2017 napriek neustálemu sa zhoršujúcej situácii v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu v tejto krajine; naliehavo vyzýva PK/VP a členské štáty, aby ďalšiu spoluprácu s Egyptom podmienili dodržiavaním ľudských práv a aby začlenili otázky ľudských práv do všetkých rozhovorov s egyptskými orgánmi, najmä pokiaľ ide o tri stanovené priority; pripomína, že ľudské práva by nemali byť oslabované riadením migrácie ani opatreniami v oblasti boja proti terorizmu;

16.  pripomína egyptským orgánom, že úroveň zainteresovanosti EÚ v Egypte by mala byť založená na stimuloch, byť v súlade so zásadou európskej susedskej politiky „viac za viac“ a mala by závisieť od pokroku v reforme demokratických inštitúcií, právneho štátu a ľudských práv;

17.  naliehavo vyzýva PK/VP a členské štáty, aby na zasadnutí Asociačnej rady EÚ – Egypt, ktoré je naplánované na 20. decembra 2018, zachovali pevnú a jednotnú pozíciu, pokiaľ ide o postoj EÚ k otázke ľudských práv, tak, ako by ju mali zachovávať na všetkých fórach pre ľudské práva a na dvojstranných a viacstranných stretnutiach, a aby jasne formulovali dôsledky, ktorým bude egyptská vláda čeliť, ak nezvráti tento trend zneužívania, napríklad cielenými sankciami voči osobám zodpovedným za porušovanie ľudských práv; vyzýva tiež EÚ, aby na nasledujúcom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva vydala dôrazné vyhlásenie, a to aj so zreteľom na odporúčania pre všeobecné pravidelné preskúmanie OSN na rok 2019;

18.  pripomína svoje pretrvávajúce pobúrenie nad mučením a zabitím talianskeho výskumného pracovníka Giulia Regeniho; zdôrazňuje, že bude naďalej naliehať na orgány EÚ, aby spolupracovali so svojimi egyptskými partnermi, pokým sa v tejto veci neodhalí pravda a pokým páchatelia nebudú postavení pred súd; pripomína egyptským orgánom ich zodpovednosť za bezpečnosť talianskeho a egyptského právneho tímu, ktorý vyšetruje prípad Giulia Regeniho;

19.  opakuje svoju výzvu adresovanú členským štátom, aby zastavili vývoz sledovacích technológií a bezpečnostného vybavenia do Egypta, ktoré môžu uľahčiť útoky na obhajcov ľudských práv a aktivistov občianskej spoločnosti, a to aj na sociálnych médiách;

20.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad neochotou egyptských orgánov zorganizovať služobnú cestu parlamentného Podvýboru pre ľudské práva v Káhire; očakáva, že EÚ sa vyjadrí k tomu, že egyptské orgány naďalej odmietajú túto návštevu schváliť;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Egypta.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2018)0035.
(2) Ú. v. EÚ C 50, 9.2.2018, s. 42.
(3) Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 130.
(4) Ú. v. EÚ C 300, 18.8.2016, s. 34.

Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia