Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2969(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0570/2018

Keskustelut :

PV 13/12/2018 - 7.3
CRE 13/12/2018 - 7.3

Äänestykset :

PV 13/12/2018 - 9.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0527

Hyväksytyt tekstit
PDF 121kWORD 42k
Torstai 13. joulukuuta 2018 - Strasbourg
Tansania
P8_TA(2018)0527RC-B8-0570/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. joulukuuta 2018 Tansaniasta (2018/2969(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Tansaniasta, myös 12. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman(1),

–  ottaa huomioon korkean edustajan Federica Mogherinin EU:n puolesta 15. marraskuuta 2018 antaman julkilausuman EU:n ja Tansanian välisistä suhteista,

–  ottaa huomioon 23. helmikuuta 2018 annetun EU:n paikallisen julkilausuman poliittisen väkivallan ja pelottelun lisääntymisestä Tansaniassa,

–  ottaa huomioon 16. kesäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät hlbti-henkilöiden tasa-arvosta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet’n 2. marraskuuta 2018 antaman lausunnon hlbti-ihmisten syytteeseenpanosta ja pidätyksistä Tansaniassa,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston keinovalikoiman homo- ja biseksuaalisten sekä transihmisten kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojaamiseksi (HLBT-keinovalikoima),

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista,

–  ottaa huomioon Afrikan peruskirjan ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista,

–  ottaa huomioon AKT–EU-kumppanuussopimuksen (”Cotonoun sopimus”),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että siitä lähtien, kun John Pombe Magufuli valittiin Tansanian presidentiksi vuonna 2015, maassa on heikennetty perusoikeuksia sortavien lakien ja asetusten avulla; ottaa huomioon, että kriittiset toimittajat, oppositiopoliitikot ja suorapuheiset kansalaisyhteiskunnan aktivistit ovat kohdanneet uhkailua ja häirintää ja heitä on pidätetty mielivaltaisesti;

B.  ottaa huomioon, että viimeisten kahden vuoden aikana hlbti-ihmisiin on kohdistettu maassa lisääntyvää leimaamista, väkivaltaa ja kohdennettuja pidätyksiä; ottaa huomioon, että Tansanian lainsäädännön mukaan samansukupuolisten ihmisten suhteet ovat rikos ja siitä voi seurata vankeusrangaistus, jonka kesto on 30 vuodesta elinkautiseen; toteaa, että Tansanian homoseksuaalisuuden vastainen laki kuuluu maailman ankarimpiin;

C.  ottaa huomioon, että homoiksi epäiltyjä miehiä pakotetaan Tansaniassa peräsuolitutkimuksiin, joka on häpeällinen menetelmä homoseksuaalisen käyttäytymisen todistamiseksi ja jonka Yhdistyneet kansakunnat ja Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien toimikunta ovat tuominneet kidutuksena;

D.  ottaa huomioon, että Dar Es Salaamin kuvernööri Paul Makonda on ollut sorron tunnettu kannattaja; ottaa huomioon, että 31. lokakuuta 2018 pidetyssä lehdistötilaisuudessa hän ilmoitti perustavansa työryhmän jäljittämän homomiehiä, prostituoituja ja sosiaalisessa mediassa vilpillisesti rahaa kerääviä henkilöitä; ottaa huomioon, että hän kehotti kansalaisia ilmoittamaan homoiksi epäillyistä henkilöistä viranomaisille;

E.  ottaa huomioon, että terveysministeriö on tilapäisesti keskeyttänyt hiv- ja aids-palvelujen tarjoamisen paikallistasolla ja sulkenut klinikoita niiden keskeisiltä asiakkailta, kuten homomiehiltä; toteaa sen sulkeneen 40 terveyskeskusta 17. helmikuuta 2017, koska niiden väitettiin kannustavan homoseksuaalisuuteen; toteaa monien järjestöjen ilmoittaneen, että hlbti-yhteisön tukahduttamisen vuoksi hiv-positiiviset miehet eivät saa multiterapiaa ja että jotkut eivät enää pääse testeihin eivätkä ennaltaehkäiseviin palveluihin;

F.  ottaa huomioon, että marraskuussa 2018 Sansibarissa pidätettiin kymmenen miestä, koska heidän väitettiin järjestäneen samansukupuolisten henkilöiden avioliittoseremonian; ottaa huomioon, että 17. lokakuuta 2018 pidätettiin 13 terveys- ja ihmisoikeusaktivistia, koska he olivat osallistuneet kokoukseen, jossa keskusteltiin laista, jolla rajoitetaan hlbti-ihmisten pääsyä tiettyihin terveyspalveluihin;

G.  ottaa huomioon, että monet lapset ja nuoret, erityisesti tytöt, altistuvat ihmisoikeusloukkauksille ja haitallisille käytännöille, joihin kuuluvat laajalle levinnyt seksuaalinen väkivalta, ruumiillinen kuritus, lapsiavioliitot ja teiniraskaudet ja jotka tekevät heidän koulunkäynnistään vaikeaa tai mahdotonta; ottaa huomioon, että Tansanian hallitus rajoittaa seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen saatavuutta ja uhkailee järjestöjä, jotka jakavat tietoa tällaisista palveluista;

H.  ottaa huomioon, että presidentti Magufuli antoi 22. kesäkuuta 2018 julkilausuman, jossa kiellettiin raskaana olevien tyttöjen koulunkäynti; ottaa huomioon, että viranomaiset uhkailevat kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, jotka kannattavat raskaana olevien tyttöjen oikeutta palata kouluun;

I.  ottaa huomioon, että Tansanian ihmisoikeuksia ja hyvää hallintotapaa käsittelevän komission toiminta on loppunut jokin aika sitten; ottaa huomioon, ettei presidentti Magufuli ole nimittänyt komission jäseniä tai muita viranhaltijoita;

J.  ottaa huomioon, että hallitus on sulkenut tai uhannut yksityisomistuksessa olevia radioasemia ja sanomalehtiä ja lopettanut parlamentin täysistuntokeskustelujen suorat lähetykset; toteaa, että paikalliskanavia ja niiden ohjelmaa lähettäviä dekoodereita on suljettu;

K.  panee merkille, että Tansanian kansalliskokous hyväksyi vuonna 2015 kyberrikollisuutta koskevan lain ja syyskuussa 2018 verkkosisältöä koskevia asetuksia, joiden tarkoituksena on valvoa sosiaalisen median sisältöä; ottaa huomioon, että vuonna 2015 annetussa tilastolaissa todetaan, että tietyistä hallituksen ilmoittamista tilastoista ei ole lupa keskustella eikä niitä saa kyseenalaistaa;

L.  ottaa huomioon, että johtavia opposition jäseniä pidätetään säännöllisesti ja syytteet vaihtelevat presidentin loukkaamisesta valheellisiin tietoihin ja kansankiihotukseen; ottaa huomioon, että heinäkuussa 2018 pidätettiin 20 Tansanian pääoppositiopuolueen jäsentä ja heidän väitettiin lietsoneen levottomuutta; ottaa huomioon, että vuoden 2018 alusta lähtien useita poliittisen opposition ja parlamentin jäseniä vastaan on hyökätty väkivaltaisesti ja heitä on jopa surmattu; ottaa huomioon, että Tansanian pääoppositiopuolueeseen, Chama Cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA), kuuluva parlamentin jäsen ja maaoikeuksien äänekäs puolustaja Godfrey Luena tapettiin viidakkoveitsillä kotinsa ulkopuolella 22. helmikuuta 2018; ottaa huomioon, että Committee to Protect Journalists -järjestön Afrikan ohjelmakoordinaattori Angela Quintal ja hänen kollegansa Muthoki Mumo pidätettiin marraskuussa 2018 ja heidät vapautettiin kansainvälisten instituutioiden painostuksen jälkeen;

M.  toteaa, että viime vuosina matkailun kehitys on johtanut toiminnan lisääntymiseen erityisesti Serengetin alueella, joka on maasai-heimon asuinseutua; panee merkille, että viljelymaan tai niukan maan hallinta keinottelutarkoituksiin on luonut alueella voimakkaita jännitteitä;

N.  ottaa huomioon, että EU:n edustuston päällikön Roeland van de Geerin oli pakko lähteä Tansaniasta maan viranomaisten painostettua häntä yhä enemmän; ottaa huomioon, että presidentti Magufuli valinnan jälkeen YK:n tasa-arvojärjestön, YK:n kehitysohjelman ja Unescon johtajat on kaikki karkotettu Tansaniasta;

O.  toteaa korkean edustajan Federica Mogherinin ilmoittaneen, että unionin ja Tansanian väliset suhteet arvioidaan uudelleen kaikilta osin;

1.  ilmaisee huolensa Tansanian heikkenevästä poliittisesta tilanteesta, jolle on ominaista julkisen tilan kaventuminen kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, ihmisoikeuksien puolustajia, tiedotusvälineitä ja monia poliittisia puolueita koskevien rajoitusten tiukentamisen vuoksi; on erityisen huolestunut hlbti-ihmisten tilanteen heikkenemisestä;

2.  tuomitsee kaiken kiihottamisen vihaan ja väkivaltaan seksuaalisen suuntautumisen perusteella; kehottaa Tansanian viranomaisia varmistamaan, että Paul Makonda lopettaa yllytyksenä hlbti-yhteisöä vastaan ja että hänet tuodaan oikeuden eteen väkivaltaan kiihottamisen vuoksi;

3.  kehottaa tutkimaan riippumattomasti tapaukset, joissa toimittajia, hlbti-ihmisiä, ihmisoikeuksien puolustajia ja oppositiopuolueiden jäseniä vastaan on hyökätty, jotta teoista epäillyt voidaan saattaa oikeuden eteen;

4.  muistuttaa Tansanian hallitusta sen velvoitteesta suojella kaikissa olosuhteissa kaikkien kansalaistensa oikeuksia, ihmisarvoa ja fyysistä koskemattomuutta, mukaan lukien Cotonoun sopimuksen mukaisesti annetut sitoumukset;

5.  kehottaa Tansaniaa kumoamaan homoseksuaalisuuden kriminalisoivat lait;

6.  kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita hyödyntämään kaikilta osin HLBT-keinovalikoimaa kannustaakseen kolmansia maita poistamaan homoseksuaalisuuden rangaistavuuden, auttaakseen väkivallan ja syrjinnän vähentämistä sekä suojellakseen hlbti-ihmisoikeuksien puolustajia;

7.  kehottaa Tansanian viranomaisia muuttamaan kaikkia kyberrikollisuutta koskevan lain, sähköistä ja postiviestintää (verkkosisältö) koskevien asetusten ja tiedotusvälineiden palveluja koskevan lain rajoittavia säännöksiä ja korvaamaan ne säännöksillä, joilla turvataan ilmaisunvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisesti;

8.  kehottaa Tansanian viranomaisia kumoamaan kaikki lait ja politiikat ja poistamaan muut esteet sellaisten palvelujen ja tietojen saannilta, joita naiset, tytöt ja nuoret äidit tarvitsevat terveellistä elämää varten, ja kehottaa erityisesti kumoamaan presidentti Magufulin julkilausuman, jonka mukaan synnyttäneet tytöt eivät saa palata kouluun, sekä asetukset, joiden mukaan raskaana olevien tyttöjen erottaminen koulusta on laillista;

9.  kehottaa Tansanian presidenttiä tekemään maan ihmisoikeuskomissiosta toimintakykyisen mahdollisimman pian, nimittämään komission jäsenet seuraamaan ihmisoikeusloukkauksia ja ryhtymään toimiin ulkomailla työskentelevien kotiapulaisten tukemiseksi;

10.  kehottaa Tansanian viranomaisia vapauttamaan poliittiset vangit;

11.  ilmaisee vakavan huolensa Tansanian hallituksen EU:n edustuston päällikköä Roeland van de Geeriä kohtaan harjoittamasta painostuksesta; panee tyytyväisenä merkille Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden päätöksen tarkastella kattavasti uudelleen EU:n Tansaniaa koskevaa politiikkaa; pitää poliittista vuoropuhelua tärkeänä, jotta voidaan pyrkiä saamaan Tansanian viranomaisilta konkreettisia sitoumuksia, jotka koskevat kansalaisyhteiskunnan, poliittisten puolueiden ja tiedotusvälineiden toiminnan mahdollistavan ympäristön luomista; kehottaa komissiota varmistamaan, että tulevaan, vuoden 2020 jälkeiseen AKT:n ja EU:n kumppanuussopimukseen sisällytetään nimenomaisesti seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän kielto;

12.  on huolestunut maasai-heimon tilanteesta; ei hyväksy viranomaisten ja turvallisuusjoukkojen voimankäyttöä;

13.  kehottaa Tansanian viranomaisia toimimaan päättäväisesti ja turvaamaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, ihmisoikeuksien puolustajien, toimittajien, terveysalan työntekijöiden ja poliittisten aktivistien oikeudet Tansanian perustuslain, ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan ja maan kansainvälisten ja alueellisten velvoitteiden ja sitoumusten mukaisesti;

14.  pyytää EU:ta edelleen seuraamaan tiiviisti Tansanian ihmisoikeustilannetta etenkin edustuston säännöllisen raportoinnin avulla; kehottaa Euroopan unionin edustustoa ja jäsenvaltioita tekemään kaikkensa antaakseen vaarassa oleville ihmisoikeuksien puolustajille hätätilanteen suojelua ja tukea;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, AKT–EU-ministerineuvostolle, Afrikan unionin toimielimille, Itä-Afrikan yhteisön toimielimille sekä Tansanian presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

(1) EUVL C 316, 30.8.2016, s. 122.

Päivitetty viimeksi: 7. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö