Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2969(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0570/2018

Rozpravy :

PV 13/12/2018 - 7.3
CRE 13/12/2018 - 7.3

Hlasovanie :

PV 13/12/2018 - 9.10

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0527

Prijaté texty
PDF 131kWORD 47k
Štvrtok, 13. decembra 2018 - Štrasburg
Tanzánia
P8_TA(2018)0527RC-B8-0570/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. decembra 2018 o Tanzánii (2018/2969(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Tanzánii vrátane uznesenia z 12. marca 2015(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Federicy Mogheriniovej z 15. novembra 2018 v mene EÚ o vzťahoch medzi EÚ a Tanzániou,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ z 23. februára 2018 o vzostupe politicky motivovaného násilia a zastrašovania v Tanzánii,

–  so zreteľom na závery Rady zo 16. júna 2016 o rovnosti LGBTI osôb,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva (OHCHR) Michelle Bacheletovej z 2. novembra 2018 o trestnom stíhaní a zatýkaní LGBT osôb v Tanzánii,

–  so zreteľom na súbor nástrojov Rady EÚ na presadzovanie a ochranu uplatňovania všetkých ľudských práv lesbami, gejmi, bisexuálnymi a transrodovými osobami (ďalej len „súbor nástrojov LGBT“),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–  so zreteľom na dohodu o partnerstve AKT – EÚ (Dohoda z Cotonou),

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 svojho rokovacieho poriadku,

A.  keďže od zvolenia tanzánijského prezidenta Johna Pombeho Magufuliho v roku 2015 dochádza v krajine v dôsledku represívnych zákonov a dekrétov k oslabovaniu základných práv; keďže kritickí novinári, opoziční politici a otvorení aktivisti občianskej spoločnosti čelia hrozbám, svojvoľnému zadržiavaniu a obťažovaniu;

B.  keďže za uplynulé dva roky došlo v krajine k nárastu stigmatizácie, násilia a cieleného zatýkania LGBTI osôb; keďže podľa tanzánijského práva predstavujú vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia trestný čin, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na 30 rokov až doživotie; keďže zákon proti homosexualite v Tanzánii patrí medzi najtvrdšie na svete;

C.  keďže muži podozriví z homosexuality v Tanzánii sú podrobovaní nútenému análnemu vyšetreniu, čo je potupná metóda na „dokázanie“ homosexuálneho správania, ktorú Organizácia Spojených národov a Africká komisia pre ľudské práva a práva národov odsudzujú ako mučenie;

D.  keďže regionálny splnomocnenec Dar es-Salaamu Paul Makonda je popredným obhajcom týchto represií; keďže na tlačovej konferencii 31. októbra 2018 oznámil vytvorenie pracovnej skupiny na sledovanie gejov, prostitútok a osôb vykonávajúcich falošné finančné zbierky na sociálnych médiách; keďže vyzval verejnosť, aby úradom nahlasovala osoby podozrivé z homosexuality;

E.  keďže ministerstvo zdravotníctva dočasne pozastavilo poskytovanie služieb týkajúcich sa HIV a AIDS na úrovni komunít a zatvorilo poradenské centrá pre kľúčové skupiny obyvateľstva vrátane gejov; keďže 17. februára 2017 ministerstvo zatvorilo 40 zdravotných stredísk pre údajné podnecovanie homosexuality; keďže viaceré organizácie informovali, že tento zásah proti LGBTI komunite viedol k tomu, že HIV-pozitívni muži stratili prístup k antiretrovírusovej liečbe, zatiaľ čo ďalší prestali využívať služby testovania a prevencie;

F.  keďže v novembri 2018 bolo v Zanzibare zatknutých desať mužov za údajné vykonávanie sobáša osôb rovnakého pohlavia; keďže 17. októbra 2018 bolo zatknutých 13 aktivistov v oblasti zdravia a ľudských práv za to, že sa zúčastnili na stretnutí, ktorého cieľom bolo diskutovať o zákone obmedzujúcom prístup LGBTI osôb k niektorým zdravotníckym službám;

G.  keďže mnohé deti a dospievajúci, najmä dievčatá, sú vystavovaní porušovaniu ľudských práv a škodlivým praktikám vrátane všeobecne rozšíreného sexuálneho násilia, telesných trestov, manželstiev maloletých a tehotenstiev v tínedžerskom veku, ktoré im sťažujú alebo znemožňujú vzdelávanie; keďže tanzánijská vláda bráni prístupu k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a zastrašuje organizácie poskytujúce informácie o týchto službách;

H.  keďže prezident Magufuli vydal 22. júna 2018 vyhlásenie, ktorým zakázal tehotným dievčatám navštevovať školu; keďže úrady zastrašujú organizácie občianskej spoločnosti, ktoré obhajujú práva tehotných dievčat na návrat do školy;

I.  keďže tanzánijská komisia pre ľudské práva a dobrú správu už určitý čas nefunguje; keďže prezident Magufuli nevymenoval do komisie žiadnych členov ani ďalších úradníkov;

J.  keďže vláda zatvorila súkromné rozhlasové stanice a redakcie novín alebo sa im vyhrážala a ukončila živé vysielanie parlamentných rozpráv; keďže boli zatvorené miestne stanice a deaktivované dekodéry, ktoré prenášajú vysielanie miestnych staníc;

K.  keďže tanzánijské národné zhromaždenie schválilo v roku 2015 zákon o počítačovej kriminalite a v septembri 2018 právne predpisy o online obsahu, aby malo pod kontrolou obsah na sociálnych médiách; keďže v zákone o štatistických údajoch prijatom v roku 2015 sa uvádza, že nie je dovolené diskutovať o určitých štatistických údajoch oznámených vládou ani ich spochybňovať;

L.  keďže vedúci predstavitelia opozície sú pravidelne zatýkaní pre obvinenia siahajúce od údajnej urážky prezidenta až po falošné informovanie a podnecovanie; keďže v júli 2018 bolo v Tanzánii zatknutých 20 členov hlavnej tanzánijskej opozičnej strany pre tvrdenia, že vyvolávajú nepokoje; keďže od začiatku roku 2018 sa niekoľko politických predstaviteľov opozície a poslancov parlamentu stalo obeťou násilných prepadnutí a dokonca vrážd; keďže 22. februára 2018 bol Godfrey Luena, poslanec parlamentu za hlavnú opozičnú stranu Chama Cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA) v Tanzánii a rázny obhajca práv týkajúcich sa pôdy, pred svojím domom zavraždený mačetami; keďže v novembri 2018 boli programová koordinátorka Výboru na ochranu novinárov Africa Angela Quintalová a jej kolegyňa Muthoki Mumoová zatknuté a prepustené na naliehanie medzinárodných inštitúcií;

M.  keďže rozvoj cestovného ruchu viedol v posledných rokoch k zvýšenej aktivite, najmä v oblasti Serengeti, kde žijú Masajovia; keďže ovládanie ornej pôdy alebo vzácnej pôdy na špekulatívne účely viedlo k výraznému zvýšeniu napätia v tejto oblasti;

N.  keďže vedúci delegácie EÚ Roeland van de Geer bol nútený opustiť krajinu po tom, ako na neho tanzánijské úrady vyvíjali zvýšený nátlak; keďže od zvolenia prezidenta Magufuliho boli z Tanzánie vykázaní hlavná predstaviteľka OSN Ženy, hlavný predstaviteľ Rozvojového programu Organizácie Spojených národov (UNDP) a hlavná predstaviteľka UNESCO;

O.  keďže vysoká predstaviteľka EÚ Federica Mogheriniová oznámila komplexné preskúmanie vzťahov Únie s Tanzániou;

1.  vyjadruje znepokojenie nad zhoršujúcou sa politickou situáciou v Tanzánii, ktorá sa vyznačuje zmenšovaním verejného priestoru v podobe sprísňovania obmedzení týkajúcich sa aktivít organizácií občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv, médií a mnohých politických strán; vyjadruje obavy najmä v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou LGBTI osôb;

2.  odsudzuje všetky formy podnecovania k nenávisti a násiliu na základe sexuálnej orientácie; naliehavo vyzýva tanzánijské úrady, aby zabezpečili, aby Paul Makonda skončil s provokáciami voči LGBTI komunite a bol postavený pred súd za podnecovanie k násiliu;

3.  žiada, aby sa uskutočnilo nezávislé prešetrenie prípadov útokov na novinárov, LGBTI osoby, obhajcov ľudských práv a členov opozičných strán s cieľom postaviť osoby podozrivé zo spáchania týchto činov pred súd;

4.  pripomína tanzánijskej vláde jej povinnosť – vrátane záväzkov prijatých v rámci Dohody z Cotonou – za každých okolností chrániť práva, dôstojnosť a fyzickú integritu všetkých svojich občanov;

5.  vyzýva Tanzániu, aby zrušila zákony, ktoré kriminalizujú homosexualitu;

6.  naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby v plnej miere využívali súbor nástrojov LGBTI na podporu tretích krajín pri dekriminalizácii homosexuality, pomoc pri obmedzovaní násilia a diskriminácie a ochranu obhajcov ľudských práv LGBTI osôb;

7.  vyzýva tanzánijské úrady, aby zmenili všetky reštriktívne ustanovenia zákona o počítačovej kriminalite, právnych predpisov o elektronických a poštových komunikáciách (online obsah) a zákona o mediálnych službách a nahradili ich ustanoveniami, ktorými sa zaručí sloboda prejavu a médií v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv;

8.  vyzýva tanzánijské úrady, aby zrušili všetky zákony, politiky alebo iné prekážky brániace poskytovaniu služieb a informácií, ktoré potrebujú ženy, dievčatá a mladé matky pre zdravý život, najmä vyhlásenie prezidenta Magufuliho, že dievčatá, ktoré porodili, sa nesmú vrátiť do školy, vrátane zrušenia právnych predpisov, ktoré umožňujú vylúčiť zo školy tehotné dievčatá;

9.  naliehavo vyzýva prezidenta Tanzánie, aby čo najskôr sfunkčnil komisiu pre ľudské práva v krajine, vymenoval jej členov, ktorí by mali reagovať na porušovanie ľudských práv, a prijal príslušné opatrenia na podporu domácich pracovníkov v zahraničí;

10.  vyzýva tanzánijské úrady, aby prepustili politických väzňov;

11.  vyjadruje vážne znepokojenie v súvislosti s nátlakom, ktorý tanzánijská vláda vyvíjala na vedúceho delegácie EÚ Roelanda van de Geera; víta rozhodnutie Európskej únie a jej členských štátov vykonať komplexné preskúmanie politík EÚ voči Tanzánii; trvá na dôležitosti politického dialógu s cieľom dosiahnuť, aby tanzánijské úrady prijali konkrétne záväzky k vytvoreniu priaznivého prostredia pre fungovanie občianskej spoločnosti, politických strán a médií; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby bol do budúcej dohody o partnerstve AKT – EÚ po roku 2020 zahrnutý výslovný odkaz na nediskrimináciu na základe sexuálnej orientácie;

12.  vyjadruje znepokojenie nad situáciou Masajov; odsudzuje použitie sily zo strany úradov a bezpečnostných síl;

13.  vyzýva tanzánijské úrady, aby konali rozhodne s cieľom chrániť práva organizácií občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv, novinárov, zdravotníckych pracovníkov a politických aktivistov v súlade s tanzánijskou ústavou, Africkou chartou ľudských práv a práv národov a medzinárodnými a regionálnymi povinnosťami a záväzkami krajiny;

14.  žiada EÚ, aby naďalej pozorne sledovala situáciu v oblasti ľudských práv v Tanzánii, najmä prostredníctvom pravidelného podávania správ jej delegácie; vyzýva delegáciu Európskej únie a členské štáty, aby urobili všetko, čo je v ich silách, na poskytnutie núdzovej ochrany a podpory obhajcom ľudských práv vystaveným riziku;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, Rade AKT – EÚ, inštitúciám Africkej únie, inštitúciám Východoafrického spoločenstva a prezidentovi, vláde a parlamentu Tanzánie.

(1) Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 122.

Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia