Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 12 юни 2018 г. - Страсбург
 Актуално състояние на любителския риболов в Европейския съюз
 Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистри на трансакции ***I
 Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз ***I
 Емисии на CO2 от нови тежки превозни средства и техния разход на гориво ***I
 Модернизиране на образованието в ЕС
 Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите
Текстове (517 kb)
Правна информация - Политика за поверителност