Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 12. června 2018 - Štrasburk
 Aktuální stav rekreačního rybolovu v Evropské unii
 Povinnost clearingu, požadavky na oznamování a techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv a registrace registrů obchodních údajů ***I
 Společná pravidla v oblasti civilního letectví a Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví ***I
 Emise CO2 a spotřeba paliva u nových těžkých vozidel ***I
 Modernizace vzdělávání v EU
 Na cestě k udržitelnému a konkurenceschopnému evropskému odvětví akvakultury
Texty (318 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí