Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Τρέχουσα κατάσταση της ερασιτεχνικής αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Υποχρέωση εκκαθάρισης, απαιτήσεις αναφοράς και τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I
 Κοινοί κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και Οργανισμός Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I
 Εκπομπές CO2 και κατανάλωση καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα ***I
 Εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης στην ΕΕ
 Προς έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τομέα υδατοκαλλιέργειας
Κείμενα
Οριστική έκδοση (553 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου