Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 12. juuni 2018 - Strasbourg
 Harrastuskalapüügi olukord ELis
 Keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute kliirimiskohustus, teatamisnõuded ja riskimaandamismeetmed, ning kauplemisteabehoidlad ***I
 Tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirjad ja Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ***I
 Uute raskeveokite CO2heide ja kütusekulu ***I
 Hariduse ajakohastamine ELis
 Liikumine jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa vesiviljelussektori suunas
Tekstid (289 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika