Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 12 czerwca 2018 r. - Strasburg
 Sytuacja w zakresie połowów rekreacyjnych w UE
 Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania i techniki ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym oraz repozytoria transakcji ***I
 Wspólne zasady w dziedzinie lotnictwa cywilnego i Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej ***I
 Emisje CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycie paliwa przez takie pojazdy ***I
 Modernizacja edukacji w UE
 Dążenie do zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury
Teksty (321 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności