Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 12. júna 2018 - Štrasburg
 Súčasný stav rekreačného rybolovu v EÚ
 Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika pri mimoburzových derivátoch a archívy obchodných údajov ***I
 Spoločné pravidlá v oblasti civilného letectva a Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva ***I
 Emisie CO2 a spotreba paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel ***I
 Modernizácia vzdelávania v EÚ
 Vytváranie udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia akvakultúry
Texty (318 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia