Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 12 juni 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Läget för fritidsfisket i EU
 Clearingkravet, rapporteringskraven och riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivat och transaktionsregister ***I
 Gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet ***I
 Nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning ***I
 Modernisering av utbildningen i EU
 En hållbar och konkurrenskraftig europeisk vattenbrukssektor
Texter
Slutlig utgåva (301 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy