Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 13 юни 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Състав на Европейския парламент ***
 Производство по несъстоятелност: актуализирани приложения към Регламента ***I
 Споразумение между ЕС и Исландия относно допълнителни правила за външните граници и визите за периода 2014—2020 г. ***
 Споразумение между ЕС и Швейцария за допълнителни правила за външните граници и визите за периода 2014—2020 г. ***
 Привеждане в действие на оставащите разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система, в България и в Румъния *
 Политиката на сближаване и кръговата икономика
 Допълнителна макрофинансова помощ за Украйна ***I
 Преговори във връзка с осъвременяването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили
 Отношенията между ЕС и НАТО
 Киберотбрана
Текстове
Окончателна версия (328 kb)
Правна информация - Политика за поверителност