Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 13. juni 2018 - StrasbourgEndelig udgave
 Europa-Parlamentets sammensætning ***
 Insolvensbehandling: opdatering af bilagene til forordningen ***I
 Aftale mellem EU og Island om supplerende regler vedrørende de ydre grænser og den fælles visumpolitik for 2014-2020 ***
 Aftale mellem EU og Schweiz om supplerende regler vedrørende de ydre grænser og den fælles visumpolitik for 2014-2020 ***
 Anvendelse af de resterende bestemmelser i Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien *
 Samhørighedspolitikken og den cirkulære økonomi
 Supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine ***I
 Forhandlingerne om den moderniserede associeringsaftale mellem EU og Chile
 Forbindelserne mellem EU og NATO
 Cyberforsvar
Tekster
Endelig udgave (187 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik